Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK H İ STOLOJ İ VE EMBR İ YOLOJ İ DERNEG İ YETERL İ K YÜRÜTME KURULU EG İ t İ m Üst Kurulu ToplantIsI 01 KasIm 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK H İ STOLOJ İ VE EMBR İ YOLOJ İ DERNEG İ YETERL İ K YÜRÜTME KURULU EG İ t İ m Üst Kurulu ToplantIsI 01 KasIm 2014."— Sunum transkripti:

1 TÜRK H İ STOLOJ İ VE EMBR İ YOLOJ İ DERNEG İ YETERL İ K YÜRÜTME KURULU EG İ t İ m Üst Kurulu ToplantIsI 01 KasIm 2014

2 Eg İ t İ m Üst Kurulu Toplantısı 01 Kasım 2014 GÜNDEM Açılı ş, Prof. Dr. Alp CAN YYK yapılanması, Egitim, Akreditasyon ve Sınav komisyonları hakkında bilgilendirme, Prof. Dr. Sevinç İ NAN Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili yeni Tıpta Uzmanlık Müfredatı (TUKMOS) bilgilendirmesi, Prof. Dr. Petek KORKUSUZ Akreditasyon komisyonu çalı ş maları hakkında bilgilendirme, Akreditasyon komisyonunun 3 (üç) üyesinin belirlenmesi, Prof. Dr. Sevda MÜFTÜO Ğ LU Sınav komisyonu faaliyetleri hakkında bilgilendirme, Prof. Dr. Oya EV İ RGEN Üyeler arası görü ş payla ş ımı, Dilekler, öneriler ve kapanı ş.

3 TÜRK H İ STOLOJ İ ve EMBR İ YOLOJ İ DERNE Ğİ 1990 yılında Ankara’daki Tıp Fakülteleri ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri biraraya gelerek çalışmalara başladı. İlk tüzük, 12 Aralık 1990 tarihinde Olay Gazetesi’nde yayımlanmış ve derneğin kuruluş süreci tamamlanmıştır. Dernek geçici yönetim kurulu ilk toplantısını 15 Aralık 1990 tarihinde A.Ü. Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirerek çalışmalarına resmen başlamıştır.

4 TÜRK H İ STOLOJ İ ve EMBR İ YOLOJ İ DERNE Ğİ YÖNET İ M KURULU 30.05.2014 (XIII. Olağan Genel Kurul-A. Ü. Tıp Fakültesi) Başkan: Prof. Dr. Petek Korkusuz Başkan Yard.: Prof. Dr. A. Çevik Tufan Genel Sekreter: Doç. Dr. Çiğdem Elmas Sayman: Doç. Dr. A. Gürol Bayraktaroğlu Üye: Prof. Dr. Özhan Eyigör Üye: Prof. Dr. Gülperi Öktem Üye: Doç. Dr. Özgür Çınar Üye: Doç. Dr. Çiler Çelik Özenci Üye: Doç. Dr. Ayten Türkkanı

5 YETERL İ K YÜRÜTME KURULU YAPILANMASI SEV İ NÇ İ NAN 12 - 15 Eylül 2002, İstanbul ; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde düzenlenen VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde; TTB’nin uyarısı doğrultusunda “Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği “ dönem başkanı Prof. Dr. Şahin Sırmalı öncülüğünde Genel Kurul tarafından “Yeterlik Kurulu” oluşturulması benimsenmiştir. YYK ve alt komisyonları belirlenerek görevlendirilmiştir.

6 YETERL İ K KURULU YÖNERGES İ Yeterlik kurulu yönergesi 27-30 Haziran 2006 Malatya’da düzenlenen VIII. Malatya’da Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongre’si sırasında tartışılarak kabul edilmiştir. 17-20 Mayıs 2010 Çeşme’de düzenlenen X. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongre’si sırasında, değişiklik yapılması kararı alınmıştır. 30 Nisan 2011’de Eğitim Üst kurulu tarafından görüşülüp oylanmıştır.

7 THED Yeterlik Kurulu: Yeterlik Genel Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu (Yeterlik Genel Kurulu tarafından seçilir) – Egitim Programlarını Geli ş tirme Komisyonu (YYK tarafından seçilir). – Akreditasyon Komisyonu (GK, YYK ve Eğitim Üst Kurulu tarafından seçilir) – Sınav Komisyonu (YYK tarafından seçilir) Egitim Üst Kurulu (Anabilim Dalı Başkanlarından oluşur)

8 THED Yeterlik Genel Kurulu: Histoloji ve Embriyoloji dalında yeterliğini almış her uzman/doktora derecesine sahip kişi Yeterlik Genel Kurulunun doğal üyesidir. Yeterlik Genel Kurul üyeliğinin geçerli olması için – üyenin dernek üyesi olması, – aidatını düzenli ödüyor olması ve – disiplin cezası almamış olması gereklidir.

9 THED Yeterlik Kurulu Tanım: Türk Histoloji ve Embriyoloji Yeterlik Kurulu, THED ile eşgüdüm içerisinde, 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda özerk olarak çalışan, uzmanlık/doktora eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan, uzmanlık /doktora eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan, uzmanlık /doktora eğitimi veren birimler için, – hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici personelin sayı ve yetkinliği, – alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, – eğitim ortamının uygunluğu, – tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim programının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen THED’nin yan kuruluşudur.

10 Yeterlik Yürütme Kurulu Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 8 asil, 7 yedek üye ve Dernek Yönetim Kurulu’nca belirlenen bir üyeden oluşur. Yeterlik yürütme kurulu 2 yıllık bir dönem için seçilir. Prof. Dr. Sevinç İ nan (Ba ş kan) Prof. Dr. Meltem Özgüner (Ba ş kan Yrd) Prof. Dr. A. Çevik Tufan (Dernek ) Prof. Dr. Kemal Özbilgin Doç. Dr. Yusufhan Yazır Doç. Dr. Sevil Çaylı Doç. Dr. Gamze Tanrıöver Yrd. Doç. Dr. Deniz Billur Uzm. Dr. Sinan Özkavukçu (Sekreter)

11 Egitim Programlarını Geli ş tirme Komisyonu (YYK seçer, eğitimde yer alan 7 kişiden oluşur; Profesör, Doçent ve en az 3 yıllık Uzman olan Yardımcı Doçentlerden seçilir. Toplantılara Asistan temsilcisi de katılır, Kuruldakilerden en çok 1/3’ü bir sonraki kurulda zorunlu olarak yer alırlar.) Prof. Dr. Çevik Tufan (önceki dönem) Prof. Dr. Belgin Can (önceki dönem) Doç. Dr. Pergin Atilla (önceki dönem) Prof. Dr. Meltem Özgüner (YYK) Doç. Dr. Gökhan Akkoyunlu (YYK) Doç. Dr. Sibel Serin Kılıçoglu (YYK) Uzm. Dr. Sinan Özkavukçu (YYK)

12 Akreditasyon Komisyonu Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından seçilen 3 asil, 2 yedek üye, Eğitim Üst Kurulunca belirlenen 3 asil, 2 yedek üye ve, YYK’nın kendi içinden seçtiği 3 üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. Prof. Dr. Sevda Müftüoglu (önceki dönem) Prof. Dr. Emel Koptagel (önceki dönem) Prof. Dr. Gülçin Abban (önceki dönem) Prof. Dr. Kemal Özbilgin (YYK) Doç. Dr. Gamze Tanrıöver (YYK) Yrd. Doç. Dr. Deniz Billur (YYK)

13 Sınav Komisyonu Yürütme Kurulunun seçeceği, uzmanlık/doktora eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıl görev yapmış aktif eğitim kadrolarında bulunan 9 üyeden oluşur. Kurul üyeleri Prof., Doç. ve Yrd.Doç.’lardan oluşurlar. Bu üyeler 2 yıl için seçilir ve iki dönemden fazla görev yapamazlar. Prof. Dr. Oya Evirgen (baskan ) Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci (önceki dönem) Doç. Dr. Dilara Zeybek (önceki dönem) Doç. Dr. Elif Güzel (önceki dönem) Prof. Dr. Meral Baka Prof. Dr. Engin Yenilmez Doç. Dr. Sevil Çaylı Doç. Dr. Deniz Ünal Yrd. Doç. Dr. Fikret Gevrek

14 Egitim Üst Kurulu Tüm Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlarından oluşur. EĞİTİM MÜFREDATLARIMIZDA STANDARTLAŞMA – TUKMOS – UZMANLIK ve DR EĞİTİMİ PROGRAMI AKREDİTASYON İÇİN ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU VE BAŞVURU SÜRECİ SORU BANKASI OLUŞTURMA İÇİN SORU KATKISI


"TÜRK H İ STOLOJ İ VE EMBR İ YOLOJ İ DERNEG İ YETERL İ K YÜRÜTME KURULU EG İ t İ m Üst Kurulu ToplantIsI 01 KasIm 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları