Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MySQL Operatörleri ve Fonksiyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MySQL Operatörleri ve Fonksiyonları"— Sunum transkripti:

1 MySQL Operatörleri ve Fonksiyonları

2 Aynı Verileri Filtreleme
Tabloda herhangi bir sütunda tekrar eden verilerin filtrelenerek sadece birisinin gösterilmesini sağlar. SELECT DISTINCT column_name,column_name FROM table_name;

3 And ve Or Operatörleri Verileri seçmek için belirtilen koşullara ne ölçüde bağlı kalınacağını belirlerler. Select * From Tabo_Adı Where Kosul1= … AND/OR Kosul2 = …

4 Karşılaştırma Operatörleri
> (Büyük) < (Küçük) != / <> (Eşit Değil) = (Eşitlik) Select * From Tablo_Adı Where kosul1 > 5

5 Sütunu Yeniden İsimlendirme
‘AS’ anahtar kelimesi ile yapılır Select sütun1 AS yeni_isim From Tablo_Adı Where Kosul1 = .….

6 Görüntülecek Kayıt Sayısını Belirlemek
SELECT column_name FROM table_name LIMIT number;

7 Tablolarda String Değer Arama
LIKE / NOT LIKE SELECT sütun_ismi FROM tablo_ismi WHERE sütun_ismi LIKE istenilen_kriter ; Örnek : SELECT * FROM ogrenciler WHERE adres LIKE 'i%';

8 IN Operatörü Sorgulara çoklu koşullar eklememizi sağlar. IN / NOT IN
SELECT column_name FROM table_name WHERE column_name IN (value1,value2,...); Örnek : SELECT * FROM Customers WHERE City IN ('Paris','London');

9 Between Operatörü BETWEEN / NOT BETWEEN
SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE clmn1 BETWEEN value1 AND value2; Örnek : SELECT * FROM Products WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;

10 SQL Veri Tipleri

11 SQL Veri Tipleri

12 Order By Operatörü Görüntülenecek olan kayıtları herhangi bir sütun türüne göre sıralayarak listeler. Her zaman ‘Where’ koşul ifadesinden sonra yazılır. SELECT column_name,column_name FROM table_name ORDER BY clmn_name,clmn_name ASC|DESC;

13 Order By Operatörü Örnek : SELECT * FROM ogrenciler WHERE adres
ORDER BY yas ASC // DESC

14 Alt Sorgular (Subqueries)
Eğer ihtiyaç duyulursa iç-içe sorgular oluşturularak alt sorgunun döndüreceği sonuç diğer üst sorgunun koşulu olarak tanımlanabilir. Örnek : Select * From Tablo_sinif1 Where yas> ( Select MAX (yas) From Tablo_sinif2 )

15 SQL Fonksiyonları AVG() - Returns the average value
COUNT() - Returns the number of rows FIRST() Returns the first value LAST() Returns the last value MAX() Returns the largest value MIN() Returns the smallest value SUM() Returns the sum *** Bu fonksiyonların hepsi sonuç olarak sadece tek bir değer döndürürüler.

16 AVG SELECT ProductName, Price FROM Products WHERE Price> ( SELECT AVG (Price) FROM Products );

17 COUNT SELECT COUNT(column_name) FROM table_name; Bütün Kayıtların Sayısı : SELECT COUNT(*)

18 MAX Belirtilen sütundaki en büyük değer geri döndürülür
SELECT MAX(column_name) FROM table_name; Not : MAX ve parantez arasında boşluk olmamalı MAX(sütun_adı)  Şeklinde

19 MIN Belirtilen sütundaki en küçük değer geri döndürülür
SELECT MIN(column_name) FROM table_name;

20 SUM Belirtilen sütundaki toplam değer geri döndürülür
SELECT SUM(column_name) FROM table_name;

21 Upper Case Seçilen sütundaki değerlerin tümünü büyük karakterlere çevirir. SELECT UCASE(column_name) FROM table_name;

22 Lower Case Seçilen sütundaki değerlerin tümünü küçük karakterlere çevirir. SELECT LCASE(column_name) FROM table_name;

23 Group By Bu operatör; AVG, SUM, MAX, MIN … gibi sadece tek bir sonuç geri döndüren fonksiyonları kullanırken bu işlemleri farklı türden guruplar için ayrı ayrı hesaplamakta kullanılır. Örnek : Select bolum_kodu,MAX(ders_kodu) From dersler group by bolum_kodu

24 Tabloları Birleştirmek
Ortak Sütunlar aracılığıyla farklı tablolardaki ilişkili verileri birleştirmek ve görüntülemek. Çapraz Sorgulama JOIN işlemi (Natural Join diye de geçiyor) From kısmında tablolar virgül ile listelenir ve where kısmında çaprazlamanın hangi koşul ile yapılacağı belirtilir.

25 Tabloları Birleştirmek
Örnek 1 : Select isim, soyisim, bolum_kodu, ders_kodu From dersler, ogrenciler Where dersler.TC = ogrenciler.TC

26 Tabloları Birleştirmek
Örnek 2: Select isim, bolum_kodu, ders_kodu From dersler, ogrenciler Where ogrenciler.isim="ali" AND ogrenciler.TC=dersler.TC


"MySQL Operatörleri ve Fonksiyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları