Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER İÇERİK KONU ANLATIMI ÖRNEKLER DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR ÇIKIŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER İÇERİK KONU ANLATIMI ÖRNEKLER DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR ÇIKIŞ."— Sunum transkripti:

1

2 İÇİNDEKİLER İÇERİK KONU ANLATIMI ÖRNEKLER DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR ÇIKIŞ

3 İÇERİK İki basamaklı doğal sayılar Üç basamaklı doğal sayılar Dört basamaklı doğal sayılar Doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkileri

4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerine rakam denir. Bir basamaklı doğal sayıların en küçüğü 0, en büyüğü 9’dur. Bir basamaklı en büyük doğal sayının bir fazlası ; + = olur Bu sayı iki basamaklı en küçük doğal sayıdır. İKİ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

5 10, 11…. 98, 99 sayıları iki basamaklı doğal sayılardır. İki basamaklı doğal sayıların en küçüğü “10”, en büyüğü “99” dur. 10 doğal sayısı, “on” ; 99 doğal sayısı, “doksan dokuz” diye okunur. 85 doğal sayısı, “seksen beş” diye okunur. “Yetmiş iki doğal sayısı, 72 şeklinde yazılır.

6 Aşağıdaki örneği inceleyiniz. 85 Birliklerin sayısı Onlukların sayısı 85 Birler basamağı Onlar basamağı

7 Aşağıdaki sayıyı çözümleyerek yazalım : 37 Birliklerin sayısı : 7 tane birlik Onlukların sayısı : 3 tane onluk 37 = 3 onluk + 7 birlik 37 = 30 + 7 şeklinde yazılır.

8 52 doğal sayısını çözümleyerek yazınız. Çözüm için tıklayınız

9 52 doğal sayısını çözümleyerek yazalım. 5 2 2 tane birlik 5 tane onluk 52 = 50 + 2 şeklinde yazılır. Örneklere devam.

10 Çözümlenmiş şekli ; 40 + 3 olan doğal sayıyı yazınız. Çözüm için tıklayınız.

11 Çözümlenmiş şekli ; 40 + 3 olan sayıyı yazalım. 40 + 3 = 4 tane onluk + 3 tane birlik = 40 + 3 = 43 olur. Bu doğal sayıyı “kırk üç” diye okuruz. Örnekler bitti. Konulara devam etmek için buraya tıklayınız.

12 ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR İki basamaklı en büyük doğal sayı, 99 dur. Bu doğal sayıya 1 ekleyelim ; + = olur. Üç basamaklı en küçük doğal sayı 100 dür. 100 doğal sayısı “yüz” diye okunur.

13 Üç basamaklı doğal sayılarda; birlikler, onluklar, yüzlükler vardır. 100, 101….998, 999 doğal sayıları üç basamaklı doğal sayılardır. En büyük üç basamaklı doğal sayısı 999 dur. 235 doğal sayısının okunuşu, “iki yüz otuz beş” tir. “Dört yüz yetmiş üç” doğal sayısı, 473 şeklinde okunur.

14 681 doğal sayısının basamak adlarını yazalım : 681 Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Bu doğal sayının basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazalım : 681 Basamak değerleri 1 x 1 = 1 8 x 10 = 80 6 x 100 = 600

15 Bu doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerlerini ne olabilir? 681 1 8 6

16 467 Doğal sayısını çözümleyerek yazalım. 4 6 7 Birler basamağı: 7 tane birlik Onlar basamağı: 6 tane onluk Yüzler basamağı: 4 tane yüzlük 467 = 4 yüzlük + 6 onluk + 7 birlik = 400 + 60 + 7 = 467

17 Çözümlenmiş şekli ; 300 + 40 + 7 olan doğal sayıyı yazınız. Çözüm için tıklayınız.

18 Çözümlenmiş şekli ; 300 + 40 + 7 olan sayı : 300 + 40 + 7 = 3 tane yüzlük + 4 tane onluk + 7 tane birlik = 347 şeklinde çözümlenir. Bu doğal sayıyı, “ üç yüz kırk yedi “ şeklinde okunur. Örnekler bitti. Konulara devam etmek için buraya tıklayınız.

19 DÖRT BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Dört rakamla yazılan doğal sayılar, dört basamaklı doğal sayılardır. En küçüğü 1000, en büyüğü 9999 dur. 5218 doğal sayısı dört basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayını okunuşunu yazalım : BinlikYüzlükOnlukBirlik 5 2 1 8 Beş binİki yüzOnSekiz

20 “İki bin yedi yüz yirmi sekiz” doğal sayısını rakamla yazalım : BinlikYüzlükOnlukBirlik İki binlikYedi yüzlükYirmiSekiz 2 binlik7 yüzlük2 onluk8 birlik 2728 Bu doğal sayı, 2728 şeklinde yazılır.

21 8542 sayısının basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazalım. Çözümü için tıklayınız.

22 8542 sayısının basamak değerlerini yazalım. 8 5 4 2 2 x 1 = 2 4 x 10 = 40 5 x 100 = 500 8 x 1000 = 8000 Basamak Değerleri Örnekler bitti. Konulara devam etmek için buraya tıklayınız.

23 DOĞAL SAYILAR ARASINDAKİ BÜYÜKLÜK VE KÜÇÜKLÜK İLİŞKİLERİ 741 doğal sayısından büyük olan bir doğal sayı, 785 tir. 1672 doğal sayısından küçük olan bir doğal sayı, 513 tür. Sayılar arasındaki büyüklük ya da küçüklük ilişkisini : Sayıların arasına “>” ya da “<“ sembollerinden birini yazarak belirtiriz.

24 Büyüktür sembolü, “>” şeklindedir. Küçüktür sembolü, “<“ şeklindedir. 25 > 12 ifadesini : “Yirmi beş büyüktür on iki.” diye söyleriz. 162 < 721 ifadesini : “Yüz altmış iki küçüktür yedi yüz yirmi bir diye söyleriz.

25

26 27 doğal sayısı nasıl okunur? a)Yetmiş iki b)İki yedi c)Yirmi yedi d)Kırk iki

27 On yedi sayısının yazılışı hangisidir? a)17 b)107 c)71 d)117

28 83 doğal sayısının basamak adları hangisinde doğru verilmiştir? a)3 = yüzler basamağı 8 = birler basamağı b) 3 = birler basamağı 8 = onlar basamağı c) 8 = birler basamağı 3 = onlar basamağı d) 8 = binler basamağı 3 = onlar basamağı

29 7439 doğal sayısının sayı değerlerinin toplamı kaçtır? a)20 b)21 c)22 d)23

30 Aşağıda bazı doğal sayıların okunuşları ve rakamla yazılışları verilmiştir. Hangi eşleşme yanlıştır? a)Üç yüz beş = 305 b)İki yüz elli dört = 254 c)Dokuz bin yetmiş dört = 9704 d)Dört bin beş yüz seksen bir = 4581

31 Aşağıda rakamla yazılan sayıların okunuşları karşılarına yazılmıştır. Hangisi doğrudur? a)857 = sekiz bin elli yedi b)309 = üç yüz dokuz c)1008 = yüz sekiz d)7246 = yedi bin kırk altı

32 Aşağıda “>” ya da “<“ sembollerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? a)87 < 95 b)98 > 45 c)1578 < 1400 d)375 > 245

33 İlköğretim Matematik Kitabı 3. Sınıf Dörtel Yayıncılık www.google.com.tr www.dowlandarsivi.com www.ödevarsivi.com www.yuzbasıcafer.com.tr

34

35 T Örneğe dönüp soruları cevaplamaya devam edebilirsiniz.E B R İ K L E R

36 Örneğe dönmek için tıklayınız.


"İÇİNDEKİLER İÇERİK KONU ANLATIMI ÖRNEKLER DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR ÇIKIŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları