Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21.Yüzyılda Kariyer Danışmanlığında Paradigma Değişimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21.Yüzyılda Kariyer Danışmanlığında Paradigma Değişimi"— Sunum transkripti:

1 21.Yüzyılda Kariyer Danışmanlığında Paradigma Değişimi
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara Üniversitesi 2012 Ankara

2 Birey-meslek ilişkisi ne zaman başlar?

3 Yaşam Serüvenimiz Nasıl Başladı?..

4 Milyonlarca atom birleşerek DNA yı oluşturdu....

5 Milyonlarca atom birleşerek DNA yı oluşturdu....

6 Milyonlarca atom birleşerek DNA yı oluşturdu....

7 Milyonlarca DNA birleşerek hücreleri oluşturdu

8 ve iki hücre birleşti... +

9 Sonra böyle bir hücre oluştu.

10 Bölündü,

11 Bölündü,

12 Tekrar,tekrar bölündü, milyarlarca kere...
Ve sonra bu hücreler tekrar birleşti. Ne mi oldu ?...

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Böyle bir şey oldu...

26 Bir bebeğin kariyer gelişimini neler etkiler?
Cinsiyet Genetik donanım (fiziksel, zihinsel özellikler) Aile çevresi ve koşulları Ailenin beklenti ve değerleri Eğitim çevresi ve koşulları Toplumsal koşullar Bireysel özellikleri Şans, tesadüf... Mesleki rehberlik hizmetleri

27 Kariyer gelişimi bir süreçtir
Döllenme ile başlar Belli aşamalardan geçerek yaşam boyu sürer Psikolojik Danışmanların sorumluluğu; her dönemde mesleki rehberlik hizmetlerini sağlayarak kariyer gelişimini desteklemektedir.

28 “Yaşamboyu Kariyer Gelişimi” Ne Demektir?

29 Yaşamboyu Mesleki gelişim bir süreçtir; doğumdan ölüme dek sürer. Freud; “Sağlıklı insan, sevebilen ve çalışabilen kişidir” “İş, bireyin gerçekle bağlantısıdır”

30 Kariyer Yaşamboyu; Üstlenilen roller → Çocuk, genç, yetişkin Öğrenci, çalışan, işçi Arkadaş, anababa ... vb. Yaşanılan mekanlar → ev, okul, çevre, işyeri ... vb. Yaşanan olaylar → okula başlama, taşınma, İşe girme, yer değiştirme, Evlenme, yükselme, Boşanma, iş değiştirme, işsiz kalma, Emeklilik ... vb.

31 Gelişim bütünsel, her yönüyle gelişim büyüme
bilgi, beceri, deneyim kazanma (öğrenme) olgunlaşma uygulama yeterliliği artırma

32 UYGULAMA “Meslek seçimi” konusunda sahip olduğunuz inançları düşünün..
Bize neler söylendi? Biz öğrencilerimize neler söyleriz?

33 Şöyle ifadeler….. “Meslek seçimi çok önemlidir..”
“Bu karar bütün hayatını etkiler..” “Yaşamda en önemli iki karar; eş ve iş seçimidir..değiştirmek zordur…geri dönülmez bir karardır..” “Sana en uygun mesleği bir kez seçersin, yoksa pişman olursun..” ……….

34 TARTIŞMA Düşüncelerimizin geçerliğini tartışalım: Dün geçerli olanlar bugün hala geçerli mi? Algılarımızı gözden geçirelim..

35 Hangileri mit? Hangileri gerçek?

36 Kariyer Danışmanlığı: Mitler ve Gerçekler
Kariyer danışmanları, ellerinde var olan standart testlerle bireylere seçeceği uygun mesleği söylerler. Mesleki rol kararı, yaşamdaki diğer rollerden ayrı olarak ele alınır. Kariyer danışmanları, kişisel sorunlarla ilgilenmezler. Kariyer danışmanlığı yapmak için bu alana özgü, özel uzmanlık yeterlikleri gerekmez. Kariyer danışmanı, danışanın içinde bulunduğu kültürel çevre ve koşulları ile ilgilenmezler.

37 6.Kariyer danışmanlığı, sadece kariyer kararı verileceği zaman yapılan bir yardımdır. 7.Bu yardım kariyer kararı verildiğinde sona erer. 8.Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı ile işsizlik problemine çözüm bulunabilir. 9.Bu hizmetler ile üniversite önündeki yığılmalar ortadan kaldırılabilir. 10.Bireyin yetenek ve ilgilerini ne kadar küçükken saptarsak,uygun mesleğe yönelmesi o kadar isabetli olur.

38 Dünyamız hızla değişiyor:
1909’dan Parsons’ın Mesleki Yerleştirme Hizmetlerinden Geleneksel Yaklaşımdan Klasik Meslek Seçimi Kuramlarından 2012’ye Yaşamboyu Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerine Yeni Yaklaşımlara Post-modern Kariyer Gelişimi Kuramlarına Paradigmalar Değişiyor!

39 PARADİGMA: Algılama şekli, algı çerçevesi PARADİGMA AYARLARI: Algılayışımızı revize etmek Kariyer Danışmalığında eski paradigmalar geçerliğini yitiriyor mu?

40 21. yüzyılda İş Dünyasında Neler Oluyor?
Yeni teknolojiler ve icatlar Ekonomik krizlerin yarattığı KAOS Küreselleşme ve global ekonomi Yeryüzü kaynaklarının tükeniyor olması Çalkalanma: İş piyasasındaki hızlı devinim Yeni mega-mağazalar/alışveriş merkezleri Meslekler değişmekte Yeni iş/meslek alanları doğmakta

41 21. yüzyılda İş Dünyasında Neler Oluyor? (devam)
Meslekler arası geçiş artmakta Eski görev ve işlerde yeni yol ve yöntemler ortaya çıkmakta Çalışanlarda aranan nitelikler değişmekte Çalışanların ve şirketlerin sirkülasyonu artmakta Çalışanların eğitim düzeyi yükselmekte İşlerin projelendirilmesi, farklı ekiplerle çalışma Mesleki yönlendirme yaklaşımı değişmekte Bireylerin meslek seçme-sürdürme anlayışları değişmekte

42 Globalleşmenin Yarattığı Yeni Eğilimler ve Sonuçları
Bir ÖRNEK (s.34 de okuyup nedenlerinin tartışılması)

43 Tablo 1.2 İş/Meslek Yapısı ve Meslek Sahibi Olma Anlayışındaki Değişimler

44 Türkiye’de durum.. İşsizlik oranı %13.5 (TÜİK)
Üniversite mezunlarında işsizlik oranı %32.5, (Okur-yazar olmayanlarda % 16.4) (İŞKUR) -Aldığı eğitime uygun bir işte çalışanların oranı sadece %20 !..(basından-4.Ocak.2012) -Çalışanların %84’ü kariyer sitelerinde yeni bir iş peşinde (basından,2012)

45 ESKİ PARADİGMA: NE İŞ OLSA YAPARIM!..

46 YENİ PARADİGMA: NE İŞ OLSA YAPARIM!..

47 Paradigma değişimi, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinde amaç,anlayış ve yaklaşım açısından farklılaşmalar ortaya koymuştur. Nasıl?

48 Tablo 1.3 Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri Anlayışındaki Değişme

49 Yeni Paradigmaların Kariyer Danışmanlığındaki DOĞURGULARI:
Kariyer Danışmanları NE Yapmalı? Mesleki ROLLERİNİ NASIL OYNAMALI? ESKİ paradigmalar bir ENGEL mi?

50 Günümüzde Kariyer Danışmanlarından Beklenen Roller
Sürekli gelişimi desteklemek Bireyin gelişmekte ve değişmekte olan kendini keşfetmesine destek olmak Alternatifli düşünme yollarını öğretmek Paradoksal bakış açısını geliştirmek

51 Girişimcilik, yaratıcılık özelliklerini geliştirmek
Değişim ve belirsizliği tolere etme Sol beyin-sağ beyin gelişimini birlikte desteklemek

52 Sağ Sol Düşünen Beyin Hisseden Beyin I Q E Q Sözel Müzik Sayısal
Mantıksal Konuşma Yazma Listeleme Rasyonel Analiz Ardışıklık Bilgiyi İşleme Müzik Hayal Gücü Algısal Sezgisel Ritim Spontan Duygusal Sentez Yaratıcı Artistik Bilgi İşleyen Sağ Sol

53 Kişisel erişim (self-servis) hizmetlerine yöneltmek
Portföy sistemi geliştirmeyi teşvik etme Bireylerin kendi kariyerlerini yapılandırmalarını ve yönetmelerini destekleme

54 Özel uzmanlık (mesleki) beceriler
Aktarılabilir beceriler kazanmalarını teşvik etmek (kariyer gelişiminde önemli beceriler) Özel uzmanlık (mesleki) beceriler İşlevsel/aktarılabilir beceriler Kendini Yönetme Becerileri

55 Kariyer gelişimi için önemli yeterlikler
Öğrenmeyi Öğrenme Yaşam Yönetimi Sosyal (iletişim) Yeterlikleri META YETERLİKLER

56 21. Yüzyılda Meslek/Kariyer Danışmanlığında
21. Yüzyılda Meslek/Kariyer Danışmanlığında Benimsenmesi Gereken Anlayış: Paradoksal bakış açısına alışmak Kaosa yatırım yapmak Sistemik bakış açısını benimsemek Alternatifli düşünmeyi desteklemek/öğretmek

57 Meslek Danışmanlığında YENİ YAKLAŞIMLAR
Sosyal-Bilişsel Kuram Bilişsel Bilgi Süreci Yaklaşımı Brown’ın Değer Temelli Holistic Modeli Hansen’in Yaşamboyu Kariyer Planlama Modeli

58 Meslek Danışmanlığında POST-MODERN YAKLAŞIMLAR
Hikaye Yaratma Yapılandırmacı Yaklaşım Kaos Kuramı Geçiş ve Kriz Modelleri Değişimlere duyarlı, bireyin gereksinimlerini karşılayan esnek yaklaşımların benimsenmesi gereği

59 Nitel Değerlendirmeler
Bireyin kariyer gelişimini değerlendirmede ve desteklemede nitel yöntemlerin yararı savunulmakta.. Kariyer stili değerlendirmesi vb. nitel yöntemler….

60 Uyarıcı soru: Gençlerde Kendini yönetme becerileri Aktarılabilir beceriler Meta yeterlikler NASIL KAZANDIRILABİLİR? Meslek Danışmanları bu değişimi NASIL YÖNETEBİLİR?

61 Değerlendirme: Sonuç Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında “farklı” ne öğrendik? Paradigmamız değişti mi? Değişmeli mi? Bu değişim uygulamalarımıza nasıl yansıyacak?

62 TARTIŞMA Sorular-katkılar İzlediğiniz için teşekkürler 


"21.Yüzyılda Kariyer Danışmanlığında Paradigma Değişimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları