Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara Üniversitesi 2012 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara Üniversitesi 2012 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara Üniversitesi 2012 Ankara

2  Birey-meslek ilişkisi ne zaman başlar?

3 Yaşam Serüvenimiz Nasıl Başladı?..

4 Milyonlarca atom birleşerek DNA yı oluşturdu....

5

6

7 Milyonlarca DNA birleşerek hücreleri oluşturdu

8 ve iki hücre birleşti... +

9 Sonra böyle bir hücre oluştu.

10 Bölündü,

11

12 Tekrar,tekrar bölündü, milyarlarca kere... Ve sonra bu hücreler tekrar birleşti. Ne mi oldu ?...

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Böyle bir şey oldu...

26  Cinsiyet  Genetik donanım (fiziksel, zihinsel özellikler)  Aile çevresi ve koşulları  Ailenin beklenti ve değerleri  Eğitim çevresi ve koşulları  Toplumsal koşullar  Bireysel özellikleri  Şans, tesadüf...  Mesleki rehberlik hizmetleri

27 Kariyer gelişimi bir süreçtir Döllenme ile başlar Belli aşamalardan geçerek yaşam boyu sürer Psikolojik Danışmanların sorumluluğu; her dönemde mesleki rehberlik hizmetlerini sağlayarak kariyer gelişimini desteklemektedir.

28

29 Mesleki gelişim bir süreçtir; doğumdan ölüme dek sürer. Freud; “Sağlıklı insan, sevebilen ve çalışabilen kişidir” “İş, bireyin gerçekle bağlantısıdır”

30 Yaşamboyu; Üstlenilen roller → Çocuk, genç, yetişkin Öğrenci, çalışan, işçi Arkadaş, anababa... vb. Yaşanılan mekanlar →ev, okul, çevre, işyeri... vb. Yaşanan olaylar→okula başlama, taşınma, İşe girme, yer değiştirme, Evlenme, yükselme, Boşanma, iş değiştirme, işsiz kalma, Emeklilik... vb.

31 bütünsel, her yönüyle gelişim  büyüme  bilgi, beceri, deneyim kazanma (öğrenme)  olgunlaşma  uygulama  yeterliliği artırma

32  “Meslek seçimi” konusunda sahip olduğunuz inançları düşünün..  Bize neler söylendi? Biz öğrencilerimize neler söyleriz?

33  “Meslek seçimi çok önemlidir..”  “Bu karar bütün hayatını etkiler..”  “Yaşamda en önemli iki karar; eş ve iş seçimidir..değiştirmek zordur…geri dönülmez bir karardır..”  “Sana en uygun mesleği bir kez seçersin, yoksa pişman olursun..”  ……….

34  Düşüncelerimizin geçerliğini tartışalım: Dün geçerli olanlar bugün hala geçerli mi?  Algılarımızı gözden geçirelim..

35  Hangileri mit?  Hangileri gerçek?

36 1. Kariyer danışmanları, ellerinde var olan standart testlerle bireylere seçeceği uygun mesleği söylerler. 2. Mesleki rol kararı, yaşamdaki diğer rollerden ayrı olarak ele alınır. 3. Kariyer danışmanları, kişisel sorunlarla ilgilenmezler. 4. Kariyer danışmanlığı yapmak için bu alana özgü, özel uzmanlık yeterlikleri gerekmez. 5. Kariyer danışmanı, danışanın içinde bulunduğu kültürel çevre ve koşulları ile ilgilenmezler.

37 6.Kariyer danışmanlığı, sadece kariyer kararı verileceği zaman yapılan bir yardımdır. 7.Bu yardım kariyer kararı verildiğinde sona erer. 8.Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı ile işsizlik problemine çözüm bulunabilir. 9.Bu hizmetler ile üniversite önündeki yığılmalar ortadan kaldırılabilir. 10.Bireyin yetenek ve ilgilerini ne kadar küçükken saptarsak,uygun mesleğe yönelmesi o kadar isabetli olur.

38 1909’dan Parsons’ın Mesleki Yerleştirme Hizmetlerinden Geleneksel Yaklaşımdan Klasik Meslek Seçimi Kuramlarından 2012’ye Yaşamboyu Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerine Yeni Yaklaşımlara Post-modern Kariyer Gelişimi Kuramlarına Paradigmalar Değişiyor!

39

40

41

42  Bir ÖRNEK (s.34 de okuyup nedenlerinin tartışılması)

43

44  İşsizlik oranı %13.5 (TÜİK)  Üniversite mezunlarında işsizlik oranı %32.5, (Okur-yazar olmayanlarda % 16.4) (İŞKUR) -Aldığı eğitime uygun bir işte çalışanların oranı sadece %20 !..(basından-4.Ocak.2012) -Çalışanların %84’ü kariyer sitelerinde yeni bir iş peşinde (basından,2012)

45

46

47  Paradigma değişimi, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinde amaç,anlayış ve yaklaşım açısından farklılaşmalar ortaya koymuştur.  Nasıl?

48

49 Kariyer Danışmanları NE Yapmalı? Mesleki ROLLERİNİ NASIL OYNAMALI? ESKİ paradigmalar bir ENGEL mi?

50  Sürekli gelişimi desteklemek  Bireyin gelişmekte ve değişmekte olan kendini keşfetmesine destek olmak  Alternatifli düşünme yollarını öğretmek  Paradoksal bakış açısını geliştirmek

51  Girişimcilik, yaratıcılık özelliklerini geliştirmek  Değişim ve belirsizliği tolere etme  Sol beyin-sağ beyin gelişimini birlikte desteklemek

52 Hisseden Beyin E Q -Müzik -Hayal Gücü -Algısal -Sezgisel -Ritim -Spontan -Duygusal -Sentez -Yaratıcı -Artistik Bilgi İşleyen Düşünen Beyin I Q Sözel Sayısal Mantıksal Konuşma Yazma Listeleme Rasyonel Analiz Ardışıklık Mantıksal Bilgiyi İşleme Sağ Sol

53  Kişisel erişim (self-servis) hizmetlerine yöneltmek  Portföy sistemi geliştirmeyi teşvik etme  Bireylerin kendi kariyerlerini yapılandırmalarını ve yönetmelerini destekleme

54 Özel uzmanlık (mesleki) beceriler İşlevsel/aktarılabilir beceriler Kendini Yönetme Becerileri

55 META YETERLİKLER Öğrenmeyi Öğrenme Yaşam Yönetimi Sosyal (iletişim) Yeterlikleri

56  Paradoksal bakış açısına alışmak  Kaosa yatırım yapmak  Sistemik bakış açısını benimsemek  Alternatifli düşünmeyi desteklemek/öğretmek

57  Sosyal-Bilişsel Kuram  Bilişsel Bilgi Süreci Yaklaşımı  Brown’ın Değer Temelli Holistic Modeli  Hansen’in Yaşamboyu Kariyer Planlama Modeli

58 Hikaye Yaratma Yapılandırmacı Yaklaşım Kaos Kuramı Geçiş ve Kriz Modelleri  Değişimlere duyarlı, bireyin gereksinimlerini karşılayan esnek yaklaşımların benimsenmesi gereği

59  Bireyin kariyer gelişimini değerlendirmede ve desteklemede nitel yöntemlerin yararı savunulmakta..  Kariyer stili değerlendirmesi  vb. nitel yöntemler….

60  Uyarıcı soru: Gençlerde Kendini yönetme becerileri Aktarılabilir beceriler Meta yeterlikler NASIL KAZANDIRILABİLİR? Meslek Danışmanları bu değişimi NASIL YÖNETEBİLİR?

61  Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında “farklı” ne öğrendik?  Paradigmamız değişti mi? Değişmeli mi?  Bu değişim uygulamalarımıza nasıl yansıyacak?

62 Sorular-katkılar byesilyaprak@ankara.edu.tr İzlediğiniz için teşekkürler


"Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara Üniversitesi 2012 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları