Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Normal EKG Dr. Müge Devrim-Üçok.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Normal EKG Dr. Müge Devrim-Üçok."— Sunum transkripti:

1 Normal EKG Dr. Müge Devrim-Üçok

2 Dersin öğrenim hedefleri:
EKG’nin kaydedilme yöntemini, EKG’deki dalgaların ve aralıkların hangi süreçleri yansıttığını ve EKG ile kalbin elektriksel ekseni arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeli. EKG’den kalbin hızını hesaplayabilmeli. Vücut sıvılarının iyon bileşimindeki değişikliklerin oluşturduğu EKG değişikliklerini açıklayabilmeli.

3 Elektrokardiyogram Kalpte depolarizasyon dalgasının ilerlemesi ekstrasellüler sıvıda elektriksel akımlar oluşturur. Bu elektriksel potansiyel değişimlerinin vücut yüzeyine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile ölçülmesidir.

4 P dalgası : atriyum depolarizasyonu QRS kompleksi : ventrikül depolarizasyonu T dalgası : ventrikül repolarizasyonu Dalgalar, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklikleri yansıtır.

5 PS aralığı Atriyum depolarizasyonu & repolarizasyonu QT aralığı Ventrikül depolarizasyonu & repolarizasyonu

6

7 Eğer; Depolarizasyon dalgası pozitif bir elektroda doğru ilerliyorsa, pozitif; uzaklaşıyorsa, negatif bir potansiyel kaydedilir. Repolarizasyon dalgası pozitif elektroda doğru yaklaşıyorsa, negatif; uzaklaşıyorsa, pozitif bir potansiyel oluşturur. Herhangi bir andaki toplam elektriksel aktivite, doğrultusu ve büyüklüğü olan bir vektör gibi düşünülebilir.

8 Toplam elektriksel vektör
_ + Toplam elektriksel vektör

9 EKG Kaydı I. Bipolar kayıt iki aktif (different) elektrod
II. Ünipolar kayıt bir different, bir indifferent elektrod potansiyeli sıfır

10 Bipolar Derivasyonlar
Kalbin sağ kol, sol kol ve sol bacaktan oluşan eşkenar bir üçgenin merkezinde bulunduğu kabul edilir = EINTHOVEN ÜÇGENİ Bu elektrodlar ortak bir terminale bağlanırsa indifferent bir elektrod elde edilir. Derivasyon Negatif elektrod Pozitif elektrod I Sağ kol Sol kol II Sağ kol Sol bacak III Sol kol Sol bacak Sağ bacak: toprak elektrodu

11 Her derivasyon kendi eksenine paralel olan elektriksel vektörlere (voltajlara) en duyarlıdır.
Her bir derivasyonun kalbe belirli bir doğrultudan baktığı kabul edilebilir.

12

13

14

15 Ünipolar Derivasyonlar I. Şiddetlendirilmiş Ekstremite Derivasyonları
aVL : Pozitif elektrod sol kolda, referans sağ kolla sol bacağın toplamı aVF : Pozitif elektrod sol bacakta, referans sol kolla sağ kolun toplamı aVR : Pozitif elektrod sağ kolda, referans sol kolla sol bacağın toplamı Einthoven üçgeninin köşelerindeki gerilimin toplamı sıfır olduğundan aktif elektrodun bulunduğu ekstremitedeki potansiyel, diğer iki ekstremitenin toplam potansiyeline eşit ama zıt polarite olduğundan ölçülen potansiyeller yaklaşık iki kat yükseltilmiş olur.

16

17

18

19 II. Göğüs Derivasyonları
V1 : 4. interkostal aralık sternumun sağ kenarı V2 : 4. interkostal aralık sternumun sol kenarı V3 : V2 ile V4 ün ara noktası V4 : 5. İnterkostal aralık sol mid-klavikula çizgisi V5 : 5. İnterkostal aralık sol ön koltuk (aksilla) çizgisi V6 : 5. İnterkostal aralık sol orta koltuk (aksilla) çizgisi Referans : Sağ kol + sol kol + sol bacak

20 V1-V2  sağ ventrikül V3-V4  interventriküler septum V5-V6  sol ventrikül

21

22

23 Ventriküllerin ortalama elektriksel ekseni (= Ortalama QRS ekseni)
QRS dalgasının en büyük olduğu doğrultuya (kalbin uzun ekseni) karşılık gelir. QRS dalgası DII de büyük olduğuna göre eksen DII ye paraleldir.

24

25 I. ve III. Derivasyondan ventriküllerin ortalama elektriksel ekseninin çizdirilmesi.

26 Ventriküllerin ortalama elektriksel ekseni normalde 59 derecedir
Ventriküllerin ortalama elektriksel ekseni normalde 59 derecedir. Yirmi ile 100 derece arası normal sınırlar olarak kabul edilir.

27 Hipertansiyona bağlı oluşan sol ventrikül hipertrofisinde sol eksen sapması. Ortalama elektriksel eksen -15 derece.

28 Konjenital pulmoner kapak stenozuna bağlı oluşan sağ ventrikül hipertrofisinde sağ eksen sapması. Ortalama elektriksel eksen 170 derece.

29 Depolarizasyon/Repolarizasyon & EKG deki değişimler

30 Atriyum depolarizasyonu

31 AV ileti

32

33 Septumun soldan sağa depolarizasyonu

34 Ventrikül depolarizasyonu

35

36 Posterobazal kısımların depolarizasyonu

37 Ventrikül repolarizasyonu

38

39

40 Kalbin hızının hesaplanması
EKG, kağıt üzerine 25 mm/s hızda kaydedilir. Genlik kalibrasyonu ise 1 cm/mV olarak yapılır. R-R arası 15 mm Periyod= 15 x 0.04 = 0.6 sn. Dakikada atım sayısı = 60 / 0.6 = 100

41

42 Normal (K mEq/l) Hiperkalemi (K+ 7.0 mEq/l) (K+ 8.5 mEq/l) Hipokalemi (K+ 3.5 mEq/l) (K+ 2.5 mEq/l) K+ iyonu Kanda K+  (hiperkalemi) !!! Çok tehlikeli EKG de T dalgası sivrileşir, QRS kompleksi uzar, atriyum paralizisi ve ventriküler aritmi belirir. Potasyum inhibisyonu K+   membran potansiyelini   hücreler uyarılamaz hale gelir  kalp diyastolde durur. Kanda K+  (hipokalemi) EKG de P-R aralığını uzar, U dalgası belirginleşir, prekordiyal derivasyonlarda T dalgası bazen tersine döner.

43 Ca2+ iyonu. Klinikte kandaki kalsiyum iyon konsantrasyonunun, kalbi etkileyecek düzeye yükselmesi nadirdir. Hipokalsemi  ST segmentini uzatır sonuçta QT aralığı uzar. Na+ iyonu. Hiponatremi  EKG de amplitüdleri düşürürse de, K+ kadar etkili olmaz.


"Normal EKG Dr. Müge Devrim-Üçok." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları