Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2 2 Çevre ve Orman Bakanlığı, ulusal ve uluslararası standartları temel alarak, Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında “ Çevre Düzeni Planlarının Veritabanına Entegrasyonu ve İnternet Üzerinden Kullanıcılara Sunulması ” çalışmalarını tamamlamıştır. Bu çalışmaların devamı olarak Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de Konuma Dayalı Planlama Portalının Kurulması çalışmalarını sürdürmektedir. ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ VERİTABANINA ENTEGRASYONU ve WEB ÜZERİNDEN SUNULMASI Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırladığı “ Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ” ile Türkiye’de konumsal bilgi altyapısının kurulması bir gereklilik haline getirilmiştir. İlgili Kuruluş Çevre ve Orman Bakanlığı İlgili Kuruluş Çevre ve Orman Bakanlığı

3 3 Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Çevre Düzeni Planlarının Veritabanına Entegrasyonu ve İnternet Üzerinden Kullanıcılara Sunulması” çalışmalarında temel alınan standartlar; Ulusal Standartlar Uluslararası Standartlar Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genelgesi Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genelgesi ISO TC-211 Standartları INSPIRE Direktifi OGC (OGC Working Groups), XML, UML...vb ISO TC-211 Standartları INSPIRE Direktifi OGC (OGC Working Groups), XML, UML...vb ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ VERİTABANINA ENTEGRASYONU ve WEB ÜZERİNDEN SUNULMASI

4 4 Standartlara uygun olarak tasarlanan veritabanı ile birimlerin kullandığı coğrafi verilerin; Yönetilmesi, Güncellenmesi, Veri tekrarlarının önlenmesi Çok kullanıcılı ortamda çalışması Amaçlanmıştır. Çok kullanıcılı ortam Karar verme Planlama Farklı veri kaynakları Analiz Standartlara uyumlu Veritabanı Haritalama Görselleme ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ VERİTABANINA ENTEGRASYONU ve WEB ÜZERİNDEN SUNULMASI

5 5 1.Analiz ve Tasarım Çalışması 1.1. Mevcut Verilerin Analizi 1.2. Veritabanı Tasarımı 2.Veri Entegrasyonu 3.Web Uygulamasının Hazırlanması Veri Envanteri Ulusal ve Uluslararası Standartlara uyumlu veritabanı Bütüncül Planlama Yaklaşımı Çok Kullanıcılı Ortam Projenin Aşamaları

6 6 1.Analiz ve Tasarım Çalışması / Mevcut Verilerin Analizi

7 7 Ulusal ve Uluslararası veri standartlarına uygun, Coğrafi Bilgi Sistemi topoloji yapısına uygun, Coğrafi veri sunucusuna entegre edilebilen, Çok kullanıcılı ortamda çalışabilen, Veri aktarımını kolaylaştıran, Veritabanlarının bağımsız olarak güncellenmesini sağlayan, İstenildiğinde değişikliklerin eşlenmesini (senkronizasyon) sağlayan bir veritabanı tasarlanmıştır. 1.Analiz ve Tasarım Çalışması / Veritabanı Tasarımı

8 8

9 9 INSPIRE Direktifi ekinde yayınlanan veri modellerinde olduğu gibi, ÇDP veritabanı tasarımı UML diyagram larına atarılmış ve her bir katman için INSPIRE veri setlerinde olduğu gibi rehber dokümanlar hazırlanmıştır. 1.Analiz ve Tasarım Çalışması / Veritabanı Tasarımı

10 10 Verilerin Hazırlanması Verilerin Düzenlenmesi Veri Entegrasyonu Entegrasyonu Tamamlanan Çevre Düzeni Planlarının Sunuma Hazırlanması Veri Entegrasyonu Aşamasında Yapılan Çalışmalar 4 adımda gerçekleştirilmiştir; a)Koordinat Dönüşümü b)GUID ID Üretimi a)Geometrik Hataların Onarılması (Repair Geometry) b)Topolojik Hataların Giderilmesi (Topology) c)Çizgi Katmanlarının Alan Katmanlarına Dönüştürülmesi (Line To Polygon) d)Öznitelik Bilgi Girişi a)Kümelerin (Domain) Oluşturulması b)Veri Entegrasyon Günlüğü c)Entegre Edilemeyen Katmanların Raporlanması d)İdari Sınır Uyuşmazlıkları e)İdari Sınırların Birbiriyle İlişkilendirilmesi f)Katmanların İl Sınırlarına Göre Bölünmesi g)Katmanların birbirinden çıkarılması a)Harita Dokümanının Hazırlanması b)Web Uygulama Yazılımı için Hazırlıkların Yapılması 2.22.22.12.12.32.32.42.4 2. Veri Entegrasyonu / Adımlar

11 11 Geometrik Hataların Onarılması (Repair Geometry): 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Düzenlenmesi

12 12 Topolojik Hataların Giderilmesi (Topology) Mücavir Sınır Katmanı (SKC)Mücavir Sınır + Belediye Sınırları Katmanları (SKC) Alana Dönüştürülmüş Mücavir Sınır + Belediye Sınırları Katmanları (SKC) 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Düzenlenmesi

13 13 Çizgi Katmanlarının Alan Katmanlarına Dönüştürülmesi (Line To Polygon): Topolojik Hatalar Nedeniyle Kapalı Alan Oluşturmayan Çizgi Detay Sınıfının Alan Detay Sınıfına Dönüştürülmesi 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Düzenlenmesi

14 14 Çizgi Katmanlarının Alan Katmanlarına Dönüştürülmesi (Line To Polygon) Gösterim Nedeniyle Kapalı Alan Oluşturmayan Çizgi Detay Sınıfının Alan Detay Sınıfına Dönüştürülmesi Kapalı alan Oluşturmayan Planlama Sınırı Planlama Sınırına Deniz Sınırının Eklenmesi Kapalı alan oluşturan Planlama Sınırının alana dönüştürülmesi 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Düzenlenmesi

15 15 Öznitelik Bilgi Girişi: Veritabanında Çizgi Detay Sınıfı (Line Feature Class) Olarak Bulunan “Su Kaynakları Koruma Alanları”nın Alan Detay Sınıfına (Polygon Feature Class) Dönüşümü ve Öznitelik Aktarımı Çizgiden Alana dönüştürülen özniteliksiz Baraj Koruma Kuşakları Baraj Koruma Kuşaklarına Öznitelik girişinin yapılması Öznitelik girişi yapılmış Baraj Koruma Kuşakları 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Düzenlenmesi

16 16 Kümelerin (Domain) Oluşturulması Mevcut plan veritabanlarında özniteliklerin String veri tipindeki alanlara girilmiş olmasından dolayı, aynı öznitelikler birden fazla kez farklı şekilde ifade edilmiştir. Bu nedenle domainler oluşturularak veri girişinde standart sağlanmıştır. Domain Mevcut Öznitelik 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Düzenlenmesi

17 17 Domain Öznitelik Kümelerin (Domain) Oluşturulması 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Düzenlenmesi

18 18 Çevre Düzeni Planının tasarlanan veritabanına entegrasyon işlemi tamamlandıktan sonra bölgeler arası idari sınır uyuşmazlıklarının var olduğu belirlenmiştir. Bu uyuşmazlıklar iki şekilde meydana gelmiştir. Bunlar;  İdari sınırlar arasında bulunan tanımsız alanlar  İdari sınırların üst üste çakışması ile oluşan alanlar Sınır Uyuşmazlıklarının Raporlanması 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Düzenlenmesi

19 19 İdari Sınır Uyuşmazlıklarının Raporlanması 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Düzenlenmesi

20 20 Verilerin Birbiriyle İlişkilendirilmesi Veritabanındaki tüm detay sınıfları için bir ID (GUID), bir de ilişkili olacağı bir üst katman için ID (GUID) alanı açılmış ve her bir obje için benzersiz ID kodları üretilmiştir. Böylece Planlama Bölgesi Sınırı ile İl Sınırı, İl Sınırı ile İlçe Sınırı, İlçe Sınırı ile Sorumluluk Sınırı gibi katmanlar arasında ilişkiler kurulmuştur. Orijin SınıfBirincil KodDestination ClassDış KodEleman Sayısı ÜLKE SINIRIIDPLANLAMA BÖLGESİULKEID1-M PLANLAMA BÖLGESİ IDİL SINIRIPLANBOLGEID1-M İL SINIRIIDİLÇE SINIRIILID1-M IDÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARILID1-M IDYERLEŞİM ALANLARIILID1-M IDÇALIŞMA ALANLARI (ALAN)ILID1-M IDTURİZM ALANLARI (ALAN)ILID1-M IDBÜYÜK VE AÇIK ALAN KULLANIŞLARI (ALAN)ILID1-M IDTARIMSAL ARAZİ KULLANIMLARI (ALAN)ILID1-M IDDOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANLARILID1-M IDORMAN VE AĞAÇLANDIRILACAK ALANLARILID1-M IDDİĞER ARAZİ KULLANIM ALANLARI (ALAN)ILID1-M IDSİT ALANLARI (NOKTA)ILID1-M IDKORUMA STATÜSÜNE SAHİP DİĞER ALANLAR (ALAN) ILID1-M IDENERJİ - SULAMA (NOKTA)ILID1-M IDATIK VE ARITMA TESİSLERİ (NOKTA)ILID1-M İLÇE SINIRIIDSORUMLULUK SINIRIILCEID1-M 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Birleştirilmesi

21 21 İl Sınırı ve İlçe Sınırı Arasındaki İlişki Verilerin Birbiriyle İlişkilendirilmesi 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Birleştirilmesi

22 22 Katmanların İl Sınırlarına Göre Bölünmesi Objeler illere göre bölündükten sonra web uygulama yazılımında sorgulanabilmesi amacıyla ILID alanlarına ilgili illerin ID’leri yazdırılarak ilişkilendirilmiştir. Planlama bölgelerindeki arazi kullanımlarına ait objeler, illere göre bölünmüştür. İl sınırlarına göre obje bölme işleminin yapılması, uygulama yazılımında geliştirilecek olan “İllere Göre Toplam Alan Hesaplama” ve “İllere Göre Kullanım Sorgulama” fonksiyonlarının çalışabilmesi için gereklidir. 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Birleştirilmesi

23 23 Katmanların Birbirinden Çıkarılması Önem SırasıKatmanlar 1Orman Alanı 2Çayır - Mera 3Bölgeye Özel Ürün Alanı (Bağcılık, Çay, Fındık Vb.) 4Ağaçlandırılacak Alan 5Makilik - Fundalık-Çalılık Alan 6 Plaj - Kumsal Kayalık Taşlık Alan Kumul Alan Sazlık - Bataklık Alan Jeolojik Özelliği Nedeniyle Korunacak Alan (Kanyon Vb.) 7Tarım Arazisi 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Birleştirilmesi Girdi Çıktı Erase Katmanı

24 24 Çakışan Tarım, Orman ve Maki - Fundalık Alanların Birbirinden Çıkarılmadan Önceki ve Sonraki Durumları Katmanların Birbirinden Çıkarılması 2. Veri Entegrasyonu / Verilerin Birleştirilmesi ÖnceSonra

25 25 Veri Entegrasyonu Aşaması sonucunda, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarına ait sayısal verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında bütünleştirilmesi ve yönetilebilir hale getirilmesi sağlanmıştır. 2. Veri Entegrasyonu/ Veri Entegrasyonunun Tamamlanması

26 26 Belediyeler Bakanlıklar Diğer Kamu Kuruluşları Üniversiteler Özel Kuruluşlar Web Uygulaması CBS Sunucuları Vatandaşlar Uluslararası Kuruluşlar Web uygulaması; Bilgilerin belirli bir coğrafi alana ait bilgilerin kullanıcılar tarafından aranabilmesine, bilgilerin temin edilebilmesine ve kullanılabilmesine olanak sağlar. Tüm kullanıcılara internet üzerinden belirli haklar çerçevesinde yayınlanmaktadır. 3. Web Uygulamasının Hazırlanması

27 27 Web tabanlı uygulama yazılımı; Bakanlığımızda yer alan ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemi üzerinde çalışan “İleri Düzey Coğrafi Veri Sunucusu” üzerinde geliştirilmiştir. 3. Web Uygulamasının Hazırlanması

28 28 İdari alan sınırları bazında sorgulamalar, Tampon bölge analizleri, Google haritaları görüntüleme Plan hükümlerine, Planlama Bölgelerinden erişebilme, İllere göre arazi kullanımları toplam hektar bazında sorgulama Uygulama yazılımı arayüzündeki katmanlar, sembolojiler, etiketler gibi görsel özellikleri de kapsayacak şekilde Portable Document Formatına (pdf) export edebilme ve çıktı alma,… vb. Web Uygulaması 3. Web Uygulamasının Hazırlanması

29 29 TEŞEKKÜRLER…


"Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları