Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yangınlara Dayanıklı Yalıtım Malzemesi “ALSEPOR”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yangınlara Dayanıklı Yalıtım Malzemesi “ALSEPOR”"— Sunum transkripti:

1 Yangınlara Dayanıklı Yalıtım Malzemesi “ALSEPOR”
Dr. Bedii Erdemir, Aralık Patent Numarası: TPE 2007/ 08128 tel: Uygulamaları Yangın yayılmasının önlenmesi ve binaların yangın ısısı tahribatından korunması. Isıtma giderlerinin azaltılması ve nem ilişkili konforun sağlanması. Kuru ve sıcak iklimlerde maliyetsiz soğutma ve nemlendirme sağlanması. ************** Bu sahada üretim yapmayı hedefleyen ciddi bir yatırımcı aranmaktadır.

2 Yanmaz Yalıtkan Alsepor
Özellikleri Birleşenleri, yapısı ve uygulanması Alsepor, alçı ve selüloz liflerinden elde edilmiştir. Lifler alçı ile kaplanarak mikro yapıyı meydana getirirler. Mikro yapı, üretim sırasında gözenekli bir makro yapı oluşturmaktadır . Alsepor, mm kalınlığında levhalar halindedir. Uygulamada iç yüzeylere nem geçirmeyen çok ince PU köpük katmanı ile yapıştırılır. Üstü sıvanır ve dekore edilir. Çok yüksek yalıtkandır Yanmaz Yangına dayanır Zehirli gaz çıkarmaz Su emer Su buharı geçirir Antimikrobik özelliktedir Çok uzun ömürlüdür Kısmen atıktan mamuldür Üretimi atık çıkarmaz Çevreci bir üründür.

3 Yalıtım özelliği Birleşenler ve makro yapı, yalıtım kabiliyetini sağlamaktadır. Alçı kaplama, selülozun hava ile temasını kestiği için yanma oluşmamaktadır. Aerojel dışında aleve bu ölçüde dayanabilen başka bir yalıtkan yoktur. Alsepor, düşük maliyeti ve uygulama kolaylığı sayesinde Aerojel’den üstündür. Alsepor λ değeri ölçüm çalışmaları akredite bir laboratuarda yapılmış ve ila w/mK aralığında değerler 95 ila 180 Kg/m3 yoğunluk aralığı için belgelenmiştir. Alsepor, çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen iddialı bir yanmaz yalıtkandır. Yangın anında binalarda ısı ve dolayısı ile yangın yayılmasını engelleyebilir.

4 Alev dayanımı sinemanın
Çakmak alevi ile yapılan testlerde sıcaklık 850 ila 900 derece Santigrat arasında salınmaktadır. Alsepor yüzeyi bu şartlara fazla bir tahribata uğramadan uzun süre dayanabilmektedir. 900 Dereceyi aşan sıcaklıklarda Alsepor katmanı genleşmenin yol açtığı yüzeysel çatlamalar ile oksijen geçirimsizliğini kaybetmekte ve çok hızlı külleşerek tahrip olmaktadır. Bu zafiyetin engellenmesi için yüzey, çeşitli malzemelerle sıvanarak güçlendirilmiş ve 1200 derecelerde yapılan çalışmalarda ciddi başarılar elde edilmiştir. Amaç yangına dayanma süresinin AB normlarında kabul edilen 3 saatte 540 Santigrat’a ulaşması hedefini aşmaktır. Alsepor bu süreyi aşacak ve en önemlisi binayı çok daha düşük sıcaklıkta tutabilecektir. Sıcaklık seviyesinin 30 derecenin altında tutulabilmesi durumunda bir hastanenin, okulun, yada bir sinemanın yangın sırasında panik olmadan boşaltılmasına imkan verecektir. Aynı zamanda binanın tüm enerji ve haberleşme sistemleri faal kalabilecektir. sinemanın

5 Yüksek sıcaklık dayanım testi Alsepor’un yalıtım kabiliyeti ve ısı iletmemesindeki etkenler bazı analitik test imkanları ile araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen kantitatif bulgular fiili durumla bire bir uyuşmaktadır. Yapılan teknik izahlar test başlangıç ve bitişi arasındaki farkları, uyumları ve davranışları tam olarak izah edebilmektedir. Üç Alsepor katmanından oluşan test düzeneğinin ön yüzü 8 mm özel bir sıva ile kaplanmıştır. İlk Alsepor katmanına 200 ml su emdirildikten sonra 1050 derecelik bir alev 60 dakika uygulanmıştır. Sıva altı ancak 86 dereceye ulaşmış diğer tüm Alsepor arka yüzeyleri oda sıcaklığı olan 23 dereceyi test süresi olan bir saat içinde geçmemiştir. Üst katmana su vermeden, yani kuru şartlarda tahrip olmadan dayanma süresinin tespit çalışmaları halen yapılmaktadır.

6 Yangından Koruma Uygulamaları 1
Yangın yayılmasının durdurulması ve söndürülmesinin yanı sıra, önemli hedef binanın, çelik öğesinin taşıma vasfını yitirdiği 540 derece sıcaklığa ulaşmasını engellemektir. Bu sıcaklığa ulaşılırsa hem çelik binalar hem de beton binalar çökecekleri için yangına karşı mücadele, mal ve muhtemel can kaybı ile kaybedilmiş olacaktır. Alsepor çok yüksek yalıtım kabiliyeti ile binaları bu sondan koruyabilir. Alsepor’un belirlenmiş teknikleri ile uygulanması bina çökmesi ile sonuçlanacak bir yangın tahribatını önleyecek, itfaiye gelene kadar yangının yayılmasını geciktirerek insanlara kaçma fırsatı tanıyacaktır. Uygulama tekniklerine örnek, (denenmiştir) üç kat Alseporun duvara ve birbirlerine birkaç mm kalınlığında PU köpük ile yapıştırılması ve özel bir karışım ile sıvanarak en üst yüzeyin dekore edilmesidir. Başarı için uygulama tavan ve taban dahil tüm iç yüzeylere yapılmalıdır. Ayrıca kapı ve pencerelerin yangın talimatnamesine uygun seçilmiş ve yangında patlamayan ya da vasıf kaybetmeyen malzeme ve tekniklerle uygulanmış olması gerekmektedir. Yangın sırasında duvarları kaplayan Alsepor’un sıva altı katmanının ıslatılması ile aktif yangın koruma tedbirine başvurulabilir. Yangın tespiti akabinde bu katmanın otomatik ıslatması sayesinde yangın tipine bağlı olarak yangının kendi halinde sönmesi söz konusudur. Bu amaçla yapılan bazı ön çalışmalar cesaret vericidir.

7 Yangından koruma uygulamaları 2
Alsepor’un üç kat uygulanmasındaki amaç, ilk katın ıslatılacağı varsayıldığından, diğer kat ların nem bariyeri ile çevrelenerek binanın oluşacak buharı yoğuşturmasını engellemek içindir. PU katmanından bina istikametinde geçemeyen buhar, ters istikamette olan alevlere doğru yönelecektir. Buhar, sıva içinden alevler üstüne püskürerek sıvanın soğumasını sağlayacak aynı zamanda alevi duvardan uzaklaştıracaktır. Üstelik, alev teması neticesinde yüklendiği enerjiyi odanın daha soğuk yerleri ile paylaşarak daha çok buharın ortama salınmasını körükleyecektir. Bu sayede yangının buhar tarafından boğularak söndürülmesi ihtimal dahilindedir. Otomatik ıslatmanın uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda yangın enerjisini başka yolla emecek Alsepor eksenli sistemler geliştirilmektedir. Bu sahada yapılan ön çalışmalar cesaret vericidir. Alsepor uygulamaları levha formunda tanıtılmıştır. Ancak benzersiz ısı yalıtımı ve yanmazlığı onun yangının yayıldığı kablo ve tesisat geçitlerin de de çok başarılı olacağının göstergesidir. Alsepor her şekilde kalıplanmaya uygundur. Ayrıca kesilerek ya da dökme tabir edilen tarzda da kullanılabilir.

8 Ekonomi ve konfor amaçlı uygulama
Alsepor, içeriden kaynaklanan (nefes, banyo, çamaşır, mutfak, yer silme, vs) nemi bünyesine alarak dengeleyecektir. Bu sayede sentetik malzemelerin kullanıldığı yalıtımlarda oluşan iç mekan nispi rutubet yükselmesine imkan vermeyerek kerpiçten yapılmış gibi davranacaktır. Bina içi nem, ortamdan ısı alarak gaz fazına geçer. Bu nem, denge şartının gereği Alsepor’dan dış duvara oradan da atmosfere uçmak isteyecektir. Yani hal değişim enerjisi soğuracaktır. Bu ciddi bir enerji kaybıdır, ara yüze konacak bir nem bariyeri bu geçişi engeller ve kışın ısıtılan mekanlarda tasarruf sağlanır. Bu nem, en soğuk bölge olan duvar Alsepor ara yüzünde toplanacaktır. Bariyerden dolayı zaten gidemeyecek, Ancak, şebnem noktasının altına inildiği durumlarda, ara yüzde yoğuşma meydana gelecektir. Bu tür sorunlarla sadece çok aşırı soğuk iklimlerde ve nemin çok fazla olduğu mekanlarda karşılaşılır. Normal ev ve iklim şartlarında bu tür sorunların çıkması beklenmemektedir. Alsepor’un o mahallerde nem bariyerli olarak iki kat uygulanması ile giderilebilir. İki kat, yoğuşma için gerekli olan soğuk ile nemin bir araya gelmesini engelleyecektir. Kuru ve sıcak yaz aylarında Alsepor içinde bulunan nem, odanın havalandırılması sonucunda buharlaşma enerjisini duvarlardan alarak uçacaktır. Bu sayede son derece yavaş bir şekilde oda, klima yatırımı olmadan ve elektrik harcanmadan soğuyacak ve ortam nemi de dengelenecektir. Alsepor’un antimikrobik yapısı sayesinde de mekanik soğutma sistemlerinin ortak sorunu olan bakteri enfeksiyonlarına geçit verilmeyecektir.

9 Sonuç Alsepor, hijyenik şartlarda konfor ve ekonomi sağlamasının yanı sıra yangınlarda insan hayatı, bina ve içindeki değerleri kurtarıcı olması bakımından benzersiz bir üründür. Özellikle doğal klima etkisi ve sağladığı hijyen şartları ile birlikte sıfır maliyetle geldiğinden büyük beğeni kazanacağı düşünülmektedir. Çevreye olan etkisi her yönü ile pozitiftir. Henüz bir ar-ge çalışması gündemde olmamakla birlikte, Alsepor, mikro yapısının yumuşaklığı sayesinde gürültü yutma özelliği de gösterebilir. Yapılan ar-ge çalışmaları ile Alsepor’un nasıl bir teknikle üretilebileceği konusunda ciddi bilgi birikimi sağlanmış ve bazı teknikler başarı ile denenmiştir. Alsepor, yangın yayılmasının engellenmesi konusunda rakiplerinden ciddi olarak daha başarılı ve üstelik çok daha ucuzdur. Bu sayede önemli ihracat imkanları yakalayabilecektir.


"Yangınlara Dayanıklı Yalıtım Malzemesi “ALSEPOR”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları