Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEŞ HECECİLER:. NECİP YAĞCI GAZİANTEP VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEŞ HECECİLER:. NECİP YAĞCI GAZİANTEP VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ."— Sunum transkripti:

1 NECİP YAĞCI GAZİANTEP VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

2 BEŞ HECECİLER:

3 FEHOY Faruk Nafiz ÇAMLIBEL Enis Behiç KORYÜREK Halit Fahri OZANSOY
Yusuf Ziya ORTAÇ Orhan Seyfi ORHON

4 “Aruz sizin olsun hece bizimdir Halkın söylediği Türkçe Bizimdir
Leyl sizin, şeb sizin, hece bizimdir. Değildir bir mana üç ada muhtaç. ZİYA GÖKALP Aruzla başladılar. Ziya Gökalp’ın yukarıdaki sanat adlı şiirinin etkisiyle heceye yönelmeyi kendilerine ilke olarak benimsediler. Birinci Dünya Savaşı yıllarında devrin yöneticileri tarafından ulusal coşkuyu yaratacak şiirler yazmaları için teşvik edilmiştir. Mili edebiyat ilkesine bağlıdır.

5 Kahramanlık şiirleri yazdılar.
Halk şiirinin nazım biçimlerini benimsediler. Yalın, sade, süssüz bir anlatımı benimsediler. Halk diline yönelişleri yer yer basmakalıp söyleyişlere yol açtı. Halkın beğenilerini ve kültürünü eserlerinde tema olarak seçtiler. Divan edebiyatı anlayışının kırılmasına yol açtılar.

6 Şiire 1. Dünya Savaşı ve Milli mücadele zamanında başlamışlardır.
Memleket sevgisi, Memleket güzellikleri ve Anadolu’nun keşfedilmemiş olduğunu görüp bu tarzda şiirler yazmışlardır. Sığ bir edebiyat anlayışı güttüler, dörtlük anlayışını benimsediler

7 FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL Dönemim en genç ve en çok şiir yazan şairidir. Şiirlerinde memleket sevgisi ve Anadolu’yu benimsemiştir. ESERLERİ : (Şiirleri) : Han Duvarları, Çoban çeşmesi, Bir Böyle Geçti, Dinle Neyden , Şarkın Sultanları , Suda Halkalar Tiyatroları: Akın, Özyurt, Canavar Roman: Yıldız Yağmuru

8 HALİT FAHRİ OZANSOY ENİS BEHİÇ KORYÜREK
“GEMİCİLER” adlı eseriyle tanınır. Romanı, hikâyesi yoktur. Şiirleri: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman HALİT FAHRİ OZANSOY Şiire aruzla başlamış “Aruza Veda” şiiriyle heceye dönmüştür. ESERLERİ (Şiirleri) : Cenk Duyguları, Rüya, Sulara Dalan Gözler, Oyun, Baykuş ve Hayalet Roman: Âşıklar Yolunun Yolcuları Anı: Edebiyatçılar Geçiyor

9 “AKBABA” isimli mizah dergisini çıkarmıştır.
ORHAN SEYFİ ORHON Eserleri (Şiirleri) : Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Gönülden Sesler, Fırtına ve Kar YUSUF ZİYA ORTAÇ “AKBABA” isimli mizah dergisini çıkarmıştır. “BİNNAZ” adlı oyunu heceyle yazılmış ilk oyundur. ESERLERİ: (Şiirleri) : Akından Akına, Âşıklar Yolu, Cenk Ufukları Oyun: Binnaz, Nikâhta Keramet Roman: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Gezi yazısı: Göz Ucuyla Avrupa

10 YEDİ MEŞALECİLER (YaMuKSu CeZVe) Sabri Esat SİYAVUŞGİL Ziya Osman SABA Yaşar Nabi NAYIR Muammer Lütfü BAHŞİ Vasfi Mahir KOCATÜRK Cevdet Kudret SOLOK Kenan Hulusi KORAY

11 Milli edebiyat şairlerinin, özellikle de Beş Hececilerin gerçekçilik ve içtencilikten uzak şiirine tepki olarak, şiirde içtenliği savunan yedi genç şairin oluşturduğu topluluğa “Yedi Meşaleciler” denir. Canlılık, samimiyet ve daima yenilik gibi ilkelerle yola çıktılar. 1928 yılında çıkardıkları Yedi Meşale dergisinde şiirlerini ve şiir üstüne düşüncelerini yayımlamışlardır. Hece ölçüsünü kullandılar.

12 Fransız sembolistlerden etkilendiler.
Batı edebiyatını özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek alıp izleyeceklerini söylemelerine rağmen Beş Hececilerin izinden gitmişlerdir.  Beş hececileri sığ bir edebiyat yapmakla ve Fransız edebiyatını yeteri kadar tanımamakla suçladılar. NOT: Fecr-i Aticilere benzerler. Beş hececilere tepki göstermişlerdir; fakat onların devamı olmaktan kurtulamamışlardır. Fransız sembolistlerden etkilendiler.

13 ZİYA OSMAN SABA Allah’a kulluk, Kadere Boyun Eğiş, Küçük Mutluluklarla Yetinme, Cıncık Gülleyle Oynama, Çocukluk Özlemi, Öteki dünya gibi konuları işlemiştir. ESERLERİ: (Şiirleri) : Sebil ve Güvercinler , Geçen Zaman , Nefes Almak Öyküleri : Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi VASFİ MAHİR KOCATÜRK Epik şiirleriyle tanınır. ESERLERİ : (Şiirleri) : Tunç Sesleri , Bizim Türküler , Ergenekon İnceleme : Saz Şiiri Antolojisi

14 CEVDET KUDRET SOLOK ESERLERİ: (Şiirleri) : Şiir , Birinci Perde Roman : Havada Bulut Yok Oyun : Terse Akan Nehir , Rüya İçinde KENAN HULUSİ KORAY Bu topluluğun hikayecisidir. ESERLERİ : (Öyküleri) : Bahar Hikayeleri ,Bir Yudum Su Roman : Osmanoflar

15 YAŞAR NABİ NAYIR “VARLIK” dergisinin sahibidir. Eserleri (Şiirleri) : Onar Mısra Öyküleri : Buda Bir Hikayedir Romanları : Adem ve Havva , İnkılap Çocukları , Köyün Namusu İnceleme : Edebiyat Dünyamız , Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL Eserleri (Şiirleri) : Odalar ve Sofalar İnceleme : İstanbul’da Karagöz , Karagöz İstanbul’da

16 HİSARCILAR 1-Mehmet Çınarlı , İlhan Geçer 3-Munis Faik Ozansoy Yahya Benekay 5-Gültekin Samanoğlu Talat Sait Halman Hisar dergisi etrafında toplanmışlardır. İki ayrı dönemde çıkmıştır.( ) ( ) Toplam 202 sayıdır. Öz Türkçe anlayışı doğrultusunda yeni kelime türetmeye karşı çıkmışlardır. Garip akımını , II. Yenicileri , Mavicileri kaba ve argo söz kullanmak , büyük harf , küçük harf kuralına uymamak , söz dizimi bozma gibi nedenlerle eleştirmişlerdir. Kendi milletinin sanatından kopmuş bir sanat anlayışının evrensel olmayacağını savunmuşlardır. Sanatta yenilik esastır demekle beraber eskiye de bağlı kalmışlardır. Sanatçının hiçbir ideolojiyi edebi esere yansıtmaması gereğini vurgulamışlardır.

17 Eleştiri yazıları yazmıştır. Duygu yoğunluğu olan şiirler yazmıştır.
İLHAN GEÇER Eleştiri yazıları yazmıştır. Duygu yoğunluğu olan şiirler yazmıştır. Eserleri : Büyüyen Eller , Hüzzam Beste , Belki MEHMET ÇINARLI: (1925–1999) Hisarcıların kurucularındandır. Hisar dergisinin sahibidir. Şair, geleneğe bağlı olarak aruz ve heceyle şiirler yazdı. ESERLERİ: ŞİİR: Zaman Perdesi, Güneş Rengi Kadehler, Gerçek hayali Aştı. DENEME: Halkımız ve Sanatımız

18 YAVUZ BÜLENT BAKİLER: 1936 Sivas doğumlu olan Yavuz Bülent BAKİLER, aslen Azeri Türküdür. Geleneksel şiiri, kendi potasında eritip edebi kişiliğini oluşturdu. Anadolu’yu ve Anadolu insanını eserlerinde yapıcı bir yaklaşımla konu etti. Sade ve rahat bir dili, aydınlık bir üslubu vardır. Milli ve manevi değerler şiirinde yer verir. ESERLERİ: ŞİİR: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman İNCELEME: Arif Nihat Asya İhtişamı, Mehmet Akif’le Çağdaş Türkiye İdeali GEZİ: Üsküp’ten Kosova’ya, Türkistan Türkistan

19 MAVİCİLER ( ) 1-Attila İLHAN Özdemir Nutku 3-Yılmaz Gruda Ahmet Oktay 5-Demirtaş Ceyhun Demir Özlü 7-Tahsin Yücel yılları arasında ünlü şair Attila İlhan’ın önderliğinde toplumcu gerçekçi sanatçıların “Mavi” adlı dergide yazmaya başlamalarıyla oluşan bir edebiyat akımıdır. Başlangıçta Anadolu’yu anlatmayı amaçladılar.Bunda başarılı olamayıp bireysel konulara yöneldiler. Dergi Atilla İlhan’ın toplumsal gerçeklikle ilgili yazılarıyla dikkat çeker.Mavi akımı Atilla İlhan’la özleşmiştir.  Garipçilerin sanat anlayışına karşı çıktılar.

20 CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
1. SAF (ÖZ) ŞİİR ANLAYIŞI 1-Ahmet Haşim Yahya Kemal Beyatlı 3-A.Hamdi Tanpınar, C. Sıtkı Tarancı 5-A. Muhip Dıranas Behçet Necatigil, 7-Asaf Halet Çelebi N.Fazıl Kısakürek, 9-Özdemir Asaf Yedi Meşaleciler’dir. SAF (ÖZ) ŞİİRİN ÖZELLİKLERİ Saf şiir, şiirde her türlü ideolojik sapmanın dışında kalarak sadece okuyucuda estetik haz uyandıran şiir yazma eğilimidir. Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup; bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler.

21 Disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma endişesi kendisini hissettirir.
Milli edebiyat dönemi şiir hareketleri bu dönemin temelini oluşturur. Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel (hayali) ve bireysel yön ağır basar. Şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü özel imge düzeni oluştururlar.

22 NECİP FAZIL KISAKÜREK (1904–1983)
Felsefi şiirin en önemli temsilcilerindendir. Bütün şiirlerini heceyle yazmış ve biçime ısrarla bağlı kalmıştır. “Ağaç ve Büyük Doğu” dergilerini çıkarmıştır. “Çile “ şairi olarak bilinir. Kaldırımlar, Sakarya Türküsü şiirleri meşhurdur. Şiirlerinde insanın evrendeki yeri, madde ve ruh meseleleri, insanın içindeki çatışmalar, metafizik ve soyut konulara sıkça yer vermiştir. Önceleri dini havadan uzak şiirler yazmış, sonraları ise Allah yolunu anlatmayı amaç edinmiş, sanatı inançlarının sesi haline getirmiştir. Şiirlerinde kolay anlaşılan fakat yorum gerektiren söyleyişler vardır. ŞİİR: Çile, Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, TİYATRO: Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey MAKALE-FIKRA: Çöle İnen Nur, Büyük Doğu’ya Doğru, Çerçeve, HİKÂYE: Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil, Ruh Burkuntusundan Hikâyeler, Hikâyelerim

23 CAHİT SITKI TARANCI (1910-1956)
Şiirlerinde sürekli bir sıkkınlık, hoşnutsuzluk, bıkkınlık sezilir. Şiir onu hayata bağlayan tek nedendir. Şiirlerinde ölüm korkusu, yalnızlık, yaşama bağlılık, zamanın geçiciliği en çok işlediği temalardır. Şiirlerinde heceye bağlı kalmakla beraber serbest şiire de karşı çıkmamıştır. ŞİİR: Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel MEKTUP: Ziya’ya Mektuplar

24 AHMET MUHİP DIRANAS (1909–1980)
Fransız sembolistlerinin sanat anlayışını benimsemiştir. Şiirlerinde biçim kurallarına sımsıkı bağlı olduğu görülür. Hece ölçüsüne ve kafiyeye sıkı sıkıya bağlıdır. Şiirlerinde konu olarak Anadolu’yu, memleket manzaralarını, tabiat ve tarih sevgisini işlemiştir. Anadolu ağzına özgü söyleyişleri şiirlerinde ilk kullanan da odur. Fahriye Abla, Kar, Olvido meşhur şiirlerindendir. Destanımsı şiirleri de vardır. (Olvido, Dağlara, Ağrı) TİYATRO: Gölgeler, O Böyle İstemezdi ŞİİR: Şiirler

25 AHMET HAMDİ TANPINAR (1901 — 1962)
Şiir, öykü, roman, edebiyat tarihi, makale, deneme alanlarında eserler vermiştir. Eserlerinde Doğu-Batı çatışması, rüya, zaman, bilinçaltı kavramları öne çıkar. “Ne içindeyim zamanın”,” Bursa’da Zaman” şiirleri meşhurdur. Sembolizmden etkilenmiştir. Romanlarında psikolojik tahlillere önem vermiştir. “Beş Şehir” adlı önemli deneme kitabında Ankara, Erzurum, Bursa, Konya ve İstanbul’u anlatmıştır. “Huzur” romanı, aşkı, psikolojiyi ve Doğu — Batı karşıtlığını içerir; roman kişilerinin adlarının verildiği dört bölümden oluşur: İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz. ESERLERİ: ŞİİR: Bütün Şiirleri ROMAN: Huzur, Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler, Aynadaki Kadın ÖYKÜ: Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Yaz Yağmuru DENEME: Beş Şehir, Yaşadığım Gibi MAKALE- İNCELEME: XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Yahya Kemal

26 ASAF HALET ÇELEBİ Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. Gazeller ve rubailer yazdı. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı.  Şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden, toplumsal olaylardan çok Anadolu-İran-Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir yaşamın görünümlerini sesler aracılığıyla dile getirdi. ŞİİR:  He , Lâmelif, Om Mani Padme Hum ARAŞTIRMA:  Mevlâna , Molla Câmi , Eşrefoğlu Divanı, Naima Ömer Hayyam, Divan Şiirinde İstanbul

27 2-SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞAİRLER
N. Hikmet Ran Ceyhun Atuf Kansu Rıfat Ilgaz ÖZELLİKLERİ Onun şiirinde biçimsel devrimin yanı sıra, kitleleri eylemselliğe kışkırtmak amacı göze çarpar. Fakirlik, cehalet, yokluk bir kader olmaktan çıkarılmalıdır. Rusya’daki komünist ihtilalin toplumsal yaralara çare olduğu iddiasındadırlar. Makine hâkimiyetinin özlemini çekerler. Pragmatik, yani çıkarcı şiirdir. Şair, toplumun bir parçası olduğu için şiirlerini toplumsal bir kaygı ile yazmalıdır. Bireysellikten önce kolektiflik vardır. Dilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yararlanılmıştır. Söylev üslubundan yararlanılmıştır.

28 Mayakovski’den aldığı şiir temasıyla klasik halk şiiri şeklini kırması, gür sesi, serbest nazmın yaygınlaşmasına yol açmıştır. Edebiyatımıza sınıf farklılıklarından doğan sosyal adaletsizlikler, ezilen kesimler, emperyalizme karşı savaş, hak arama mücadelesi, varoş hayatı, köylülerin ve işçilerin ezilmesi gibi temalar girmiş olup Türk siyasi hayatında da derin etkileri görülmüştür. Sosyal olayları ve toplumsal meseleleri ele alırlar. I. ve II. yeni şiirlerine tepki olarak doğmuştur. Eserlerinde köy hayatını ve köylü sorunlarını dile getirirler. Yurt gerçeklerini anlatırlar.

29 Sosyalist dünya görüşüne uygun eserler yazdılar.
Nazım Hikmet öncülüklerini yaptı.1920’lerde Nazım Hikmet’le başlayıp günümüze değin gelmiştir. Toplumu bilinçlendirme amacıyla edebiyatın bütün türlerinde eserler verdiler. Roman ve hikâyede yalın bir dille işçi ve köylü sorunlarını dile getirdiler.

30 NAZIM HİKMET RAN Toplumcu ve gerçekçi olarak yazanlarımızdandır. İlk şiir kitabı “Güneşi İçenlerin Türküsü” Bakü’de yayınlanır. Fütürizm akımıyla yazar. Mayakovski’den ve Marinetti’den etkilenmiştir. “Memleketimden İnsan Manzaraları” , “Kuvay-i Milliye Destanı” önemli eserleridir. Eserleri : 835 satır , Şeyh Bedrettin Destanı , Saat Şiirleri, Şeyh Bedrettin Destanı, Kurtuluş Savaşı Destanı, Kafatası, Unutulan Adam NOT: Döneminde ve kendisinden sonra günümüzde de takipçileri olan bir şiir ekolü oluşturmuştur. Ercüment Behzat LAV

31 3-MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞAİRLER
A. Kutsi Tecer Orhan Şaik Gökyay Kemalettin Kamu (Gurbet Şairi) Behçet Kemal Çağlar Ömer Bedrettin Uşaklı Zeki Ömer Defne Arif Nihat Asya (Bayrak Şairi) Hüseyin Nihal ATSIZ Faruk Nafiz ÇAMLIBEL Niyazi Yıldırım GENÇOSMANOĞLU

32 ÖZELLİKLERİ Milli Edebiyat döneminde edebiyata hâkim olan ilkeleri benimsediler. Edebi eserlerde milli ve yerli olan anlatılmalıdır. Milli edebiyat döneminin zevk ve anlayışını sürdüren şiirimizde memleket manzaralarına, milli hislere, halk arasından seçilmiş sıradan insanlara yer verilir. Halk edebiyatı geleneksel şekilleri ve hece vezninden yararlanmakla birlikte, serbest nazımla da şiirler yazılmıştır. Öz şiir mensupları kadar sanatkârane şiirler yazmasalar da coşkun bir lirizmle okuyucuyu sımsıkı kucaklamayı başarmışlardır. Cumhuriyet dönemi yazar ve şairlerinin bir kısmı Milli Edebiyat döneminin zevk ve anlayışını esas alan eserler verdiler.

33 AHMET KUTSİ TECER Aşık Veysel’i edebiyatımıza kazandırmıştır. “Neredesin” şiiriyle tanınır. Duygulu ve memleket şiirleri ile tanınır. Eserler (Şiirleri) : Şiirler Oyunlar : Koçyiğit, Köroğlu, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev

34 ORHAN ŞAİK GÖKYAY Dede Korkut ve Katip Çelebiyle ilgili yazdığı şiirleriyle tanınır. Edebiyat tarihi ve dil araştırmacısıdır. "Bu Vatan Kimin" şiiri ile tanındı. Milli duyarlılığı işleyen epik şiirleriyle tanınır. Bazı Eserleri Dede Korkut, Dedem Korkut'un Kitabı, Katip Çelebi'den Seçmeler, Destursuz Bağa Girenler

35 ZEKİ ÖMER DEFNE ( ) Anadolu'yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı. Yazdığı yurt güzellemeleri şiirlerinde Erzurum, Eğin, Ilgaz, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya illerini çeşitli özellikleriyle tanıttı. İnce yergiler ve halk motifleri kullanır. ESERLERİ: Denizden Çalınmış Ülke ,Sessiz Nehir , Kardelenler , Ziller Çalacak , Ilgaz

36 ARİF NİHAT ASYA ( ) Edebiyatımızda "Bayrak Şairi" olarak tanınmıştır. Heceyle, aruzla ve serbest ölçüyle şiirler yazan Asya, milli konuları ince bir duyarlılıkla İşlemiştir. Din ve kahramanlık duygusu şiirlerinde çok belirgindir. Son derece sade bir dille yazan şair, dil estetiğine çok önem vermiştir. Sanatçının şiirlerinde epik, lirik ve didaktik özellikler görülür. Düzyazı alanında da eserleri vardır. Şair, Osmanlı tarihine son derece hayrandır. Onda, İslâm inancı ile Türklük şuuru bütünleşmiştir. 8-Rubainin son ustasıdır. Şiirleri: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Rubaiyyat-ı Arif, Dualar ve Âminler

37 KEMALETTİN KAMU ( ) Kurtuluş Savaşı yıllarında Dergah dergisinde yazdığı şiirlerle ün kazandı. Milli Edebiyat akımına bağlı yurt sevgisi, gurbet, aşk konularını işleyen şiirler yazmıştır. Şiirleri ölümünden sonra "Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri" (1949) adlı kitapta toplandı. Kemalettin Kamu, İstanbul'un müttefikler tarafında fiilen işgal günü olan 16 Mart faciası karşısında "Gurbet" şiirini yazdı. "Gurbet Şairi" denilmektedir. Bingöl Çobanları adlı şiiri pastoral şiir örneğidir. Eserleri Gurbet, Bingöl Çobanları, Hicret, Kimsesizlik, Seneler, Türkün Duası,Dadaş, Tuna,İstiklal Ordusu Şehitlerine adlı şiirleri yazmıştır.

38 ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI Deniz Sarhoşları , Sarı Kız Mermerleri BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Ankaralı Aşık Ömer adıyla tanınır. Atatürk şairi, 10.yıl Marşı. Eserleri : Erciyes’ten Kopan Çığ , Burada Kalp Çarpıyor

39 HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Türkçülüğün öncülerindendir. Turancı çevreler tarafından aynı zamanda güçlü bir Türkolog olarak kabul edilir. Türk dilini, tarihini ve edebiyatını gayet iyi bilen Atsız, özellikle Türk tarihinin Göktürk kısmında uzmanlaşmıştır. Çok sevdiği bu devreyi “Bozkurtların Ölümü” ve “Bozkurtlar Diriliyor” adlı iki eser ile romanlaştırmıştır. “Deli Kurt” adlı romanı Osmanlı tarihinin ilk devrelerinin romanlaştırılmış şeklidir. “Türklerin Türküsü” şiiri ile bilinir.

40 NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU
Türk şair ve yazar destan şairi olarak bilinir. ESERLERİ: Bozkurtların Ruhu Gençosman Destan Malazgirt Destanı Bozkurtların Destanı Destanlarda Uyanmak

41 Orhan Veli Kanık Melih Cevdet Anday Oktay Rıfat Horozcu
4-GARİP AKIMI - GARİPÇİLER – I. YENİ OMO Orhan Veli Kanık Melih Cevdet Anday Oktay Rıfat Horozcu

42 GARİPÇİLER – I. YENİCİLER (OMO)
1941 Yılında Garip adlı bir kitap etrafında toplanmışlardır. Her türlü kurala , ölçüye , uyağa , sanatlara şiirde yer verilmemelidir. Şiirde aruz ve hece olmamalıdır. Şiir olabildiğince sade ve anlaşılır olmalıdır.Söz oyunlarından kaçınılmalıdır. Konuşma diliyle sıradan konular işlenmelidir. Halk deyişlerinden yararlanılmalı , soyutluktan uzaklaştırılmalıdır. Şiirde çok anlamlılık olmamalıdır. Sürrealizm (iç ahenk) akımından etkilenilmiştir. Halk deyişlerinden yararlanıp, halkın dilini kullanmak,  Toplumda görülen aksaklıklara, yer yer toplumsal yergilere başvurmak

43 ORHAN VELİ KANIK Bu topluluğun en etkin şairidir. Şiirde aruza da heceye de yer verilmemeli ve söz sanatlarından kaçınılmalıdır. Şiirde basitlik ve sıradanlık olmalı sıradan insanlar anlatılmalıdır. Eserleri : Garip , Vazgeçemediğim , Yenisi , Karşı , La Fontaine Masallarından Çeviriler

44 MELİH CEVDET ANDAY Garip akımının kurucularındandır. Şiir dışında roman , gezi yazısı , deneme , anı , oyun türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerinde zaman ve mitolojik öğeler yer tutar. Eserleri : Garip , Rahatı Kaçan Ağaç , Telgrafhane , Yan yana, Mikadonun çöpleri Deneme: Dilimiz Üstüne Konuşmalar

45 OKTAY RIFAT HOROZCU “Perçemli Sokak” adlı kitabıyla ikinci yeni akımına özgü şiirler yazmıştır. Folklordan yararlanarak toplumcu gerçekçi şiirler yazmıştır. Eserleri : Yaşayıp Ölmek , Perçemli Sokak , Karga ile Tilki , Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler , Elleri Var Özgürlüğün , Aşık Merdiveni, Çobanıl Şiirler

46 5-TOPLUMCU ŞİİR ZEVK VE ANLAYIŞINI ÖN PLANA ÇIKARANLAR
Rıfat Ilgaz A.Kadir Enver Gökçe

47 A.KADİR(İbrahim Abdulkadir Meriçboyu)
1940 kuşağı toplumcu şairleri arasında yer alır. Çeviri çalışmalarıyla dünya şiirinin tanınmasına katkıda bulunmuştur. Nâzım Hikmet'le birlikte yatan A. Kadir bu şairin etkisinde kalmıştır. ilk kitabı Tebliğ'de savaşa açıkça karşı çıkarken, yoksul insanları gerçekçi bir bakışla yansıtmıştır. ESERLERİ: Hoş Geldin Halil İbrahim, Dört Pencere ,(Mutlu Olmak Varken ) Çeviri ve eski şiirleri sadeleştirme çalışmalarını sürdüren A. Kadir Bugünün Diliyle Hayyam , Bugünün Diliyle Tevfik Fikret

48 ENVER GÖKÇE Pek çok halk öyküsünü, masalını, bu arada da, Dede Korkut Masalları'nı derleyerek bugünün Türkiye Türkçesine kazandırmıştır. Toplumcu gerçekçi şiir akımının mensubudur. Ant dergisinde yayımlanan Köylülerime şiiri büyük yankı uyandırdı. ESERLERİ: Çit Köyü, Eğin Türküleri, Yusuf ile Balaban Destanı, ÇEVİRİLER: Antil Masalları, Hint Masalları, Çin Masalları, Mısır Masalları, Pablo Neruda Seçmeler

49 6-GARİP DIŞINDA YENİLİKLERİ SÜRDÜREN ŞAİRLER
Behçet NECATİGİL (Evler Şairi) F. Hüsnü DAĞLARCA(Türkçem Benim Ses Bayrağım) Cahit KÜLEBİ Attila İLHAN Erdem BAYAZIT   Cahit ZARİFOĞLU S. Kudret AKSAL Hilmi YAVUZ

50 FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA (1914 -2008)
Cumhuriyet döneminin önemli şairlerindendir. Sanatçı, şiire yeni ürperişler getirir. Genellikle epik - dramatik, lirik - didaktik anlayıştadır. Şiir dili en son türetilen Türkçe sözcüklerle doludur.Türkçeye büyük bir sevgisi vardır. ”Türkçem Benim Ses Bayrağım” sözleriyle tanınır. Şiirleri: Havaya Çizilen Dünya ,Çocuk ve Allah ,Çakırın Destanı , Üç Şehitler Destanı,Yedi Memetler, Çanakkale Destanı, Kubilay Destanı, 19 Mayıs Destanı, Hiroşima

51 CAHİT KÜLEBİ ( ) Memleketçi şiirimize yeni bir ses getirmiştir, Şiirlerinde derin bir Anadolu sevgisi vardır; İyimser, açık ve gerçekçi bir bakışla Anadolu'ya eğilmiştir. Şiirlerinde temiz bir Türkçe, Karacaoğlan'ı andıran bir içtenlik görülür.   Onu "gerçekçi - romantik" bir şair olarak niteleyebiliriz. “Hikaye” adlı şiiriyle ünlenmiştir. 6-Sivas Yollarında , Tokat’a Doğru gibi şiirleriyle çocukluk yıllarının geçtiği yerleri anlatmıştır. Eserleri: Adamın Biri, Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Yeşeren Otlar, Sıkıntı ve Umut

52 CAHİT ZARİFOĞLU ( ) Madde-ruh çatışması, "Batı diktasına karşı Doğu protestosu" temalarını işlemiştir. İlk şiir kitabı "İşaret Çocukları" 1967'de yayınlandı. Şiirlerinde dinsel inançları çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanlarının acı, umut ve sevgilerini yansıttı. Son şiirlerinde ise İslamcı düşüncedeki insan sevgisi, toplumsal mutluluk anlayışını işledi. Yer yer gerçeküstü ögeler ve eski şiir kalıplarını uyguladı. ESERLERİ: Şiir:İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış Hikaye: İns Çocuk Hikayeleri:Serçekuş, Katıraslan, Ağaçkakanlar, Kuşların Dili Çocuk Şiirleri:Gülücük, Ağaç okul Roman:Savaş Ritimleri,Ana Deneme:Bir Değirmendir Bu Dünya, Zengin Hayaller Peşinde Tiyatro:Sütçü İmam

53 BEHÇET NECATİGİL (1916 -1979) (Evler Şairi)
Şiirlerinde kendi evinden başlayarak öteki evleri, sokağı, çevreyi, giderek dış dünyayı ve toplumu sorunlarıyla anlatmıştır. Hem hece ölçüsüyle hem de serbest ölçüyle yazmıştır. İlk şiirleri anlamca açık, sonrakiler kapalıdır. Şiir dışında İnceleme, çeviri, radyo oyunu alanlarında da eserleri vardır. Ev , aile , kapalı çarşı şiirlerinin ana temasıdır. Eserleri (Şiirleri): Kapalı Çarşı , Evler , Divançe , Arada , Sevgilerde , Yıldızlara Bakmak , Üç Turunçlar Araştırma Yazısı : Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü , Edebiyatımızda Yazarlar Sözlüğü

54 ERDEM BAYAZIT ( ) 1-Tok, kavgacı, destana yatkın bir üslûpta söylenmiş olan şiirlerinde ayrıca ince duyarlılıklar işlenmiştir. 2-İslâmî ton bir "leit-motif (sıkça işlenen tema)" halinde bütün şiirlerine yayılmıştır. 3-Şiirleri Açı, Çıkış, Yeni İstiklâl, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera ve Yedi İklim dergilerinde yayınlanmıştır. 4-Ödüller: Risaleler; Türkiye Yazarlar Birliği 1988 Şiir Ödülü, İpek Yolundan Afganistan'a; TYB 1983 Gazetecilik Ödülü. Şiir: Sebeb Ey , Risaleler , Şiirler Gezi: İpek Yolundan Afganistan'a

55 Hilmi YAVUZ Başlangıçta daha çok İkinci Yeni akımının etkisinde imgeci şiirler yazdı. Sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği bir düzey sergiledi. İslam mistisizmi, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdi. Şiirleri: Bakış Kuşu, Bedreddin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Yaz Şiirleri, Gizemli Şiirler, Zaman Şiirleri, Ayna Şiirleri, Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize, Gülün Ustası Yoktur, Erguvan Şiirler, Çöl Şiirleri, Akşam Şiirleri, Yolculuk şiirleri, Hurufi şiirler, Büyü'sün Yaz

56 7-II .YENİCİLER (CESETİ-Ü)
Cemal SÜREYA İlhan BERK Edip CANSEVER Ece AYHAN Turgut UYAR Sezai KARAKOÇ Ülkü TAMER 1947 Yılında I. Yeni akımına tepki olarak doğdular. I. Yeniciler gibi serbest ölçü kullandılar. Söz sanatlarına ve benzetmelere şiirlerinde yer verdiler. Dil kendine özgü basit ve sıradanlıktan uzak olmalıdır. Halka değil aydınlara seslenmelidir.

57 Şiirde öykücü anlatım yolu terk edilmelidir. Anlatım kapalı ve soyut olmalıdır. Söyleyiş anlamdan daha önemlidir. Şiirde ahenk; ölçü ve uyak ile değil musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlanmalıdır.

58 CEMAL SÜREYA II. Yeni akımının önde gelen şairlerindendir. Kendine özgü bir söyleyiş biçimi ve şaşırtan buluşlarıyla özgün şiirler yazmıştır. Aşk , özgürlük temalı şiirler yazmıştır. Papirüs dergisini çıkarmıştır. ESERLERİ : Üvercinka , Sıcak Nal , Güz Bitiği , Güvercin Curnatası İLHAN BERK “Edebiyatımızın uç beyidir.” İstanbul , Galile Denizi , Çivi Yazısı , Güneşi Yakanların Selamı, Poetika, Mısırkalyoniğne…

59 EDİP CANSEVER Dramatik şiirleriyle tanınır. Bireysellik, yalnızlık şiirin ana temasını oluşturur. Eserleri : Yerçekimli Karanfil , İkindi Üstü , Umutsuzlar Parkı Sonrası Kalır, ÇağrılmayanYakup, Tragedyalılar, Masa da Masaymış ha

60 ECE AYHAN TURGUT UYAR Modern şiirimizin en önemli temsilcisidir.
Kendine özgü çağrışımlarla dolu bir şiir anlayışı benimsemiştir. Şiir anlayışında Tarihe bakış önemli yer tutar. ESERLERİ : Kınar Hanımın Denizleri , Ortadoksluklar, Devlet ve Tabiat… TURGUT UYAR Hece ölçüsüyle toplumsal konulu şiirler yazmıştır. Bireyin iç dünyasını ve yalnızlığı işler. ESERLERİ : Arz-ı hal , Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistanı

61 SEZAİ KARAKOÇ Şiirlerinde mistik unsurları çok kullanmıştır.
İslam düşüncesiyle modernizmi birleştiren bir şiir anlayışıyla şiirler kaleme almıştır. “Şiir Sanatı ve Diriliş” dergilerini çıkarmıştır. “Mona Roza” şiiriyle tanınmıştır. ESERLERİ : Körfez , Mona Roza , Şah Damar , Hızırla Kırk Saat , Gül Muştusu , Zamana Adanmış Sözler

62 8-İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR İsmet ÖZEL Ahmet ARİF Ataol BEHRAMOĞLU Süreyya BERFE Refik DURBAŞ Ümit Yaşar OĞUZCAN

63 İSMET ÖZEL Ataol Behramoğlu'yla birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti. Yazı hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etmiştir. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. 2005’te Türkiye Yazarlar Birliği deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 deneme, söyleşi, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı. 1978 yılında kaleme aldığı “Üç Mesele” (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma) en önemli kitaplarından biridir. ŞİİRLERİ:Celladıma Gülümserken, Erbain, Bir Yusuf Masalı, Geceleyin, Bir Koşu , Cinayetler Kitabı ,

64 ATAOL BEHRAMOĞLU Antoloji çalışmalarıyla tanınır. Toplumcu ve gerçekçi olarak yazanlarımızdandır. ”Halkın Dostları ve Militan” dergilerini çıkarmıştır. Eserleri : Şiirleri : Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir şey Var, Bir Ermeni General , Cesaret ve Kavga Şiirleri, Bir Gün Mutlaka Kızıma Mektuplar, Sevgilimsin , Aşk İki Kişiliktir

65 SÜREYYA BERFE Metin yazarlığı yapmaktadır. İlk şiirlerinde İkinci Yeni akımının etkisinde kalarak, soyutlamalara başvurmuştur. 1966'dan sonra ise, halk şiirinin yolundan giden yeni bir şiir dili kurma arayışına yönelmiştir. TMTF Kültür Yarışması Şiir Dalı Birincilik Ödülü (1966) Cemal Süreya Şiir Ödülü (1991) Behçet Necatigil Şiir Ödülü (2002) Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü (2011) Eserleri : Gün Ola , Hayat ile Şiir , Ufkun Dışında, Seçme Şiirler, Çıkrık, Kalfa

66 Ahmet ARİF Türkçeyi en iyi kullanan şairlerdendir. Şiirlerinde hep ezilen insandan yana oldu ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yapmıştır. Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayınlandı. Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca bir çok şiiri bestelenmiştir. ESERLERİ: Hasretinden Prangalar Eskittim, Yurdum Benim Şahdamarım

67 Refik DURBAŞ İkinci Yeni esintisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazanmıştır. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle, baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştiren, anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazdı. Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan şair olarak tanındı. Şiirinde günlük konuşma dili içine ustaca serpiştirilmiş eski sözcükler de kullandı. ESERLERİ: Kuş Tufanı , Hücremde Ayışığı , Çırak Aranıyor , İkinci Baskı, Çaylar Şirketten, Denizler Sincabı, Kırmızı Kanatlı Kartal, Nereye Uçar Gökyüzü

68 Ümit Yaşar OĞUZCAN Şiire 1940’ta Yedigün şairleri arasında başlamıştır. Toplam 50 kitap çıkarmış, şiir plakları, şarkı sözleri ve yergileriyle tanınmış günümüzün en popüler şairlerinden biridir. Genellikle Faruk Nafiz Çamlıbel duyarlılığında ve aşk, ayrılık, özlem temaları ekseninde şiirlerini çoğaltmıştır. 1973’te büyük oğlu Vedat’ın ölmesi üzerine, hayatın boşluğu, ölüm ve acı gibi derinliklere yönelmiştir. Şairlik başarısını, daha etkili, aruzla yazdığı rubailerinde gösterdi. Eserleri:Beni Unutma İnsanoğlu, Üstüme Varma İstanbul ,Sahibini Arayan Mektuplar, Sevenler Ölmez, Çigan Gözler, Ötesi Yok, Hüzün Şarkıları, Mihribana Şiirleri, Taşlar ve Başla, İnşallahla Maşallahla, Göbek Davası, Rubailer, Acılar Denizi, Milyon Kere Ayten

69 SONRASI ŞİİR Haydar ERGÜLEN Hüseyin ATLANSOY Dilaver CEBECİ Nurullah GENÇ Lale MÜLDÜR Ahmet TELLİ Bahaettin KARAKOÇ Sunay AKIN

70 HAYDAR ERGÜLEN 1983’de “Üç Çiçek” dergisini çıkarmıştır. Şiiraltı dergisine şiirler yazmıştır. Alevi – Bektaşi şiir geleneğiyle ikinci yeni şiir anlayışına uygun şiirler yazmıştır. Eserleri (Şiirleri) : Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Üzgün Kediler Gazeli, Sırat Şiirleri, Nar,

71 HÜSEYİN ATLANSOY Mistik – Metafizikçi yönü ağır basan şiirler yazmıştır. Gündelik hayattan yola çıkarak geçmişi şiirlerinde ele alan temaları yazmış ve işlemiştir. Metropol hayatını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi ironik bir biçimde işlemiştir. Eserleri (Şiirleri) : İntihar İlacı , Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi , Şehir Konuşmaları, İlk Sözler, Karşılama Töreni, Kaçak Yolcu, Su Burcu(bütün şiirler)

72 Dilaver CEBECİ İlk şiiri 1965 yılında Defne dergisinde çıkmıştır. Millî ve tarihi motiflerle bezeli lirik şiirleriyle tanınır. Edebiyatımıza "Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi" mizahî tipini kazandırdı. Edebiyatımızda uzun ve hikâyemsi mensure türünü denemiş ve bu denemelerinde milli romantizmi vermeye çalışmıştır. Eserleri: Şiirleri:Hun Aşkı, Şafağa Çekilenler, Ve Sığınırım İçime, Mensureler: Mavi Türkü Mizahî yazıları: Devranname

73 Nurullah GENÇ “Yağmur” şiiri ile tanınır. 1987 Kültür ve Turizm Bakanlığı Roman Teşvik Ödülü sahibi (Tutkular Keder Oldu romanı ile). 1998 Tuzla Belediyesi Gül Şiirleri Armağanı Ödülü sahibi(Gül ve Ben isimli eseri ile ile). 1999 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülü sahibi(Hüznün Lalesidir Dünya eseriyle). Eserleri: Şiirleri: Çiçekler Üşümesin, Yankı ve Hüzün, Siyah Gözlerine Beni de Götür, Yanılgı Saatleri, Yağmur, Rüveyda, Sensiz Kalan Bu Şehri Yakmayı Çok istedim, Birkaç Deli Güvercin, Ateş Semazenleri Romanları: Tutkular Keder Oldu, Yollar Dönüşe Gider, İntizar

74 Lale MÜLDÜR İlk şiirleri 1980’de Yazı ve Yeni İnsan dergilerinde çıkmıştır. Bir çok dergilerde şiir ve yazısı yayınlandı. Şiirlerinden bazıları bestelendi ve filmlerde kullanıldı. Farklı kültürlerdeki kavramlar ve kaynaklar üzerine kurulu Türk şiirinin köşe taşlarından sayılan bir şiiri vardır. Şiirleri: Uzak Fırtına, Kuzey Defterleri, Buhurumeryem, Divanü Lügat-it-Türk, Saatler/Geyikler, Güneş Tutulması, Siyah Sistanbul Deneme: Anne Ben barbarmıyım? Roman: Bizansiyya

75 Ahmet TELLİ Birçok edebiyat dergisinde yazıları, şiirleri yayımlandı. 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiirimizin ikinci kuşağında yer alan özgün şairlerdendir. İsmet Özel'den sözcük seçimi ve ses tonu bakımından etkilendi. Romantik ve başkaldırıcı şiiriyle bir yandan da Attilâ İlhan'a yakın durduğu söylenebilir. 1972'de yayımlanan ilk yazısına Varlık Dergisi Eleştiri Ödülü ikinciliği verildi. ESERLERİ: ŞİİR:Hüznün İsyan Olur  (Toprak Şiir Ödülü) Saklı Kalan (Yazko Şiir Özendirme Ödülü)

76 Bahaettin KARAKOÇ K. Maraş'ta yıllarında Dolunay dergisini çıkardı. Her yıl düzenlenen Dolunay Şiir Şölenlerini başlattı. 1986'da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçildi. 1991 yılında Diyanet Vakfı’nca düzenlenen “Münacaat Yarışması”nda “Beyaz Dilekçe” isimli şiiriyle birincilik kazandı. Bahattin Karakoç’un birçok şiiri değişik formlarda bestelenmiştir. ŞİİRLERİ: Mevsimler ve Ötesi , Zaman Bir Beyaz Türküdür, Sevgi Turnaları,Güneşe Uçmak İstiyorum , Beyaz Dilekçe, Dolunay Şiir Güldestesi ,Aşk Mektupları ,Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman,

77 Sunay AKIN 1987 yılında Halil Kocagöz Şiir Ödülü’nü Noktalı Virgül adlı dosyasıyla aldı.  1990 yılında ise Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü'nü Makiler şiiri ile kazandı. TRT 2 ve CNN Türk'de "Stüdyo İstanbul", "İzler", "Akşama Doğru", "5N 1K" gibi kültür sanat programları ve belgeseller hazırlamıştır. Şu an  "Hayat Deyince" programını sunmaktadır.

78 10-CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ:
Âşık Veysel ŞATIROĞLU Abdurrahim KARAKOÇ Âşık Mahsuni ŞERİF Âşık Şeref TAŞLIOVA Âşık Murat ÇOBANOĞLU Âşık FEYMANİ

79 Âşık Veysel ŞATIROĞLU Sivas – Şarkışla – Sivralan köyünde doğmuştur. Küçük yaşta çiçek hastalığına yakalandığı için gözlerini kaybetmiştir. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet ve Aşk şiirleri yazmıştır. Cumhuriyet Dönemi saz şairlerinin önde gelenlerindendir. Kara Toprak, Uzun İnce Bir Yoldayım şiirleriyle geniş kitlelere seslenmiştir. Şiirlerini Ümit Yaşar Oğuzcan “Dostlar Beni Hatırlasın” kitabında toplamıştır.

80 ABDURRAHİM KARAKOÇ Saz çalmamakla beraber halk şiiri geleneğine uygun şiirler yazmıştır. Mistik ve Metafizik alanları şiirlerinde tema olarak kullanmıştır. Politik taşlamalarıyla tanınır. “Mihriban” şiiriyle bilinir. Eserleri (Şiirleri) : Hasan’a Mektuplar, Vur Emri, Haber Bülteni, Gök Çekimi, Suları Islatamadım

81 AŞIK MAHSUNİ ŞERİF Elbistan’da doğmuştur. Halkın sıkıntılarını, sorunlarını toplumsal gerçekçilik ilkesine dayanarak dile getirir. Alevi – Bektaşi inancını yansıtan şiirleriyle tanınır. Eserleri (Şiirleri) : İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım, Yuh Yuh, Domdom Kurşunu, Dolunaya Tül Düştü

82 AŞIK ŞEREF TAŞLIOVA Günümüz saz şairlerindendir. Şiirlerinde aşk, tabiat, sosyal konular işlemiştir. Folklor üzerine yazdığı yazıları vardır. Eserleri : Ben Şeyda Bülbülü, Gönül Bahçesi

83 AŞIK MURAT ÇOBANOĞLU Kars doğumludur. Türkülü hikayeleri ve saz şairleri arasında ünlenmiştir. Eserleri : Cumhuriyet Destanı, Öğretmen, Dertli Bülbül, Neyine Güvenem Yalan Dünyanın

84 AŞIK FEYMANI Kadirli ilçesinin Azaplı köyünde doğmuştur. Şiir ve atışma dalında büyük başarılar elde etmiştir. Çukurovalı aşıklar tarafından saygıyla yad edilmiştir. Eserleri : Ahu Gözlüm, Barışmam, Anadolu, Mevlana, Elveda


"BEŞ HECECİLER:. NECİP YAĞCI GAZİANTEP VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları