Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yasemin YILDIRIM Yazı İşleri Müdür Yardımcısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yasemin YILDIRIM Yazı İşleri Müdür Yardımcısı"— Sunum transkripti:

1 1968-2008 Yasemin YILDIRIM Yazı İşleri Müdür Yardımcısı
AMME İDARESİ DERGİSİ Yasemin YILDIRIM Yazı İşleri Müdür Yardımcısı

2 Teşekkürler Yasemin YILDIRIM yyildirim@todaie.gov.tr TODAİE
85. Cadde, No: 8, Kat: 10 06100 Yücetepe ANKARA

3 Tarihçe 1965 yılında Amme İdaresi Bülteni adıyla iki ayda bir yayınlanmaya başladı. Kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri ilgililere duyurmak amacındaydı. 3 yıl boyunca gördüğü ilgi ve destek sonucunda akademik bir dergiye dönüştü.

4 Karar Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Prof. Dr. Şeref Gözübüyük
Doç. Dr. Mümtaz Soysal Dr. Selçuk Yalçındağ’ın imzasıyla 29 Nisan 1968’de Bültenin, dergiye dönüşümünün kararı alındı.

5 Enstitü Yayın Kurulu, 29 Nisan 1968 tarih ve 401 nolu kararında
“….mevcut ihtiyaç dikkate alınarak, bir Dergi yayınlanmasına” demiş ve derginin amacını da kamu yönetimi alanında bir forum oluşturmak olarak belirlemişti.

6 Amme İdaresi Dergisi, üstlendiği görevi sadece TODAİE ile sınırlı tutmayıp üniversitelere, araştırmacılara da açtı. Dönemin TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, derginin ilk sayısında “Dergimiz Çıkarken” başlıklı yazısında, bilimsellik ve objektiflik ilkesi çerçevesinde tüm üniversite ve kamu yönetimi araştırmacılarına dergi sayfalarının açık olduğunu belirtmiştir.

7 TODAİE’nin Kuruluş amaçları arasında yer alan ve üç temel işlevinden biri olan derleme ve yayın yapmak konusunda Amme İdaresi Dergisi önemli bir yer tutuyordu. Dergi, belki de bu nedenle ilk sayısından itibaren düzenli ve sürekli yayınlandı, hiç sayı birleştirmedi, yayını kesintiye uğramadı. Yönetim bilimi ve kamu yönetimi yazını ile ilgili olarak akademik çalışmalara da konu oldu.

8 Dergiye Dair Sayısal Bilgiler
Amme İdaresi Dergisi’nin ilk sayısından 2007 yılının son sayısına kadar geçen 40 yıllık sürede dergide toplam 1269 makale yayımlanmıştır. Dergiye önerilen makaleler, tarihinden itibaren bir hakem tarafından incelenmeye başlamıştır. ’te alınan bir kararla ise Amme İdaresi Dergisi, artık iki hakemli olmuştur.

9 Makale yayınlanma yüzdesi
Yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte, her yıl ortalama 65 makale yayınlanmak üzere dergiye önerilmektedir. Makale yayınlanma yüzdesi ise %25 ile %58 arasında değişen oranlarda gerçekleşmiştir.

10 Dergide Yayınlanan Makalelerin Konularına Göre Dağılımı: 1968-2007
Kamu Yönetimi 179 Yönetim Psikolojisi 55 Yönetim Bilimi 120 Toplumbilim 51 Personel Yönetimi 105 Çalışma İlişkileri 40 Yönetim Hukuku 85 Anayasa Hukuku 39 Yerel Yönetim 80 İşletme 36 Siyaset 70 Kentleşme ve Çevre Sorunları 35 Eğitim 60 Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi 32 Halkla İlişkiler ve İletişim 59 Avrupa Birliği 20 Araştırma ve Yöntem 58 Yönetim Tarihi 19 Ekonomi Kadın Sorunları 18

11 Makalelerin Türlerine Göre Dağılım: 1968-2007

12 Makale Yazarlarının Unvanlarına Göre Dağılımı: 1968-2007

13 Makale Yazarlarının Unvanlarına Göre Dağılımı: 1993-2007
Yazar Unvanı Sayı Yrd. Doç. Dr. 126 Dr. 102 Doç. Dr. 98 Prof. Dr. 93 Araş. Gör. 72 Uzman 23 Öğretim Görevlisi 7 Anayasa Mahkemesi Raportörü

14 Yazarların Kurumsal Dağılımı: 1968-2007

15 Yazarların Kurumsal Dağılımı: 1993-2007

16 Makale Yayınlanma Süreci
Biçimsel İnceleme Yayın Kurulu Ön İncelemesi Hakem İncelemesi

17 Biçimsel İnceleme Derginin arka sayfalarında ve web sayfasında duyurulan biçimsel kabul koşullarına uygunluk Metin içindeki yollamalar ve kaynakçada yer alan künyelerle uyumu Çalışmanın web’de taranıp daha önce yayınlanıp yayınlamadığının belirlenmesi Bu aşamada kabul ve atıf koşullarına uymayan bir durum varsa yazara iletilmekte, yeni metin vermesi ya da eksikleri gidermesi istenmektedir.

18 Yayın Kurulu Ön İncelemesi
Yayın Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır ve Derleme ve Yayın Şube Müdürü, kurulun doğal üyesidir aynı zamanda derginin editörüdür. Öneri yazılar, Derleme ve Yayın Şube Müdürü’nden başlayarak Yayın Kurulu üyeleri tarafından incelenir. Kurul, bu incelemesinde makalelerin hakeme gönderilmeden reddine de karar verebilir. Yayın Yönetmeliğinde belirtilen konu öncelikleri, kurulun ilk ölçütüdür. Kamu yönetimi ve yönetim bilimi konusundaki makaleler, konu önceliğine sahiptir.

19 Hakem Seçimi Yapılan bir ön çalışmayla hakem havuzundaki isimlerden alanla ilgili hakemler, makaleler için önerilir ve kurul üyelerine sunulur. Yayın Kurulu hakemleri belirler, kesinleştirir. Hakemleri seçerken makale yazarının unvanını göz önünde bulunduran kurul, yazar unvanının eş değeri ya da üstü unvan sahibi hakem belirlemeyi ilke edinmiştir.

20 Hakem İncelemesi Makale, hakemlere hakem formu ve bir ön yazı ile gönderilir. Değerlendirmeler, kör hakemlikle yapılmaktadır. Hakem isimlerine dergide yer verilmemektedir.

21 Yazının İnceleme Alanları
I- Özgünlük derecesi II- İçerik III- Biçimsel özellikler IV- Kendi alanı bakımından önemi V- Makalenin alanı Hakemin önerisi Hakemin (varsa) yorumu

22 İkinci İnceleme Hakemler öneri yazı için düzeltme istemişse, bunlar yazara bildirilir. Yeni metin ikinci inceleme için farklı bir form ile hakemlere gönderilir. Hakem bu aşamada dahi yazıyı reddedebilir.

23 1968’de Derginin çıkarken amacı, kamu yönetimi alanında bir forum oluşturmaktı. En önemlisi “bilimsel ve nesnel olmak”tı.

24 2008’de Amme İdaresi Dergisi, kamu yönetimi alanında en eski dergi olup, geçen yıllar içinde bu alanda önemli bir yere de sahip olmuştur. Düzenli ve kesintisiz çıkmak, süreli yayıncılık açısından önemli bir özelliktir ve Amme İdaresi Dergisi 41. cilde ulaştığı bu yılda bunu başarmıştır

25 İndeksler Amme İdaresi Dergisi,
Cilt 40 Sayı 1 Mart 2007 sayısından başlayarak; Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch, Journal Citation Reports / Social Sciences Edition, Cilt 33 Sayı 1 Mart 2000 sayısından başlayarak; Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu, (EGPA) Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı, TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, indekslerinde taranmaktadır.


"Yasemin YILDIRIM Yazı İşleri Müdür Yardımcısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları