Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakara Sûresi: 152 Kur’ân Buluşmaları: 60 ÜMİT ŞİMŞEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakara Sûresi: 152 Kur’ân Buluşmaları: 60 ÜMİT ŞİMŞEK."— Sunum transkripti:

1 Bakara Sûresi: 152 Kur’ân Buluşmaları: 60 ÜMİT ŞİMŞEK

2 Bakara: 152 فَاذْكُرُون۪ٓي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ل۪ي وَلَا تَكْفُرُونِ۟ Siz Beni anın ki, Ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın nankörlük etmeyin.

3 Bakara: 152 | zikir Zikir anmak, hatırlamak
Kalb ile: tefekkür, ibret; Allah’ı, nimetlerini, emir ve yasaklarını, ilh. hatırlamak Lisan ile: Allah’ı, isim ve sıfatlarını, âyetayetlerini, zikir ve tesbih sözlerini söylemek Beden ile: Allah’ın emir ve yasakları çerçevesinde yaşamak

4 Bakara: 152 | zikir Zikir türleri Zaman, sayı, yer v.s.
Besmele, istiâze, takdis, tesbih, hamdele, tekbir, tehlil, havkale, istiğfar, tasliye… Tesbih için bk. Bakara 116. âyet (44. Bölüm) Zaman, sayı, yer v.s. Hiçbir sınırlama yok Efdaliyet var

5 Bakara: 152 | zikir emri Ey iman edenler, Allah’ı çok zikredin.
Ve sabah akşam Onu tesbih edin. Ahzâb, 33:41-42 Ben Allah’ım; Benden başta tanrı yoktur. Yalnız Bana kulluk et. Beni anmak için de namaz kıl. Tâhâ, 20:14

6 Bakara: 152 | zikir emri Ailemden birini bana yardımcı yap:
Kardeşim Harun’u. Onunla beni güçlendir. İşime onu ortak et. Tâ ki Seni çokça tesbih edelim. Ve Seni çokça analım. Tâhâ, 20:29-34 Zekeriya, “Rabbim, bana bir alâmet ver” dedi. Allah buyurdu ki: “Alâmetin, üç gün insanlarla işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Yalnız Rabbini çokça an; sabah akşam onu tesbih et.” Âl-i İmrân, 3:41

7 Bakara: 152 | zikir emri Sana vahyolunan kitabı oku; namazı dosdoğru kıl. Hiç şüphe yok ki namaz fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak ise en büyük iştir. Ve Allah bütün işlediklerinizi bilir. Ankebût, 29:45 Dünya ve içinde ne varsa lânetlenmiştir – ancak Allah’ın zikri ile Ona yaklaştıran şeyler, âlim ve ilim öğrenmeye çalışan kimse müstesnadır. Tirmizî, Zühd: 14

8 Bakara: 152 | nimetlerin zikri
Hep birden sımsıkı Allah’ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Allah’ın üzerinizdeki nimetini de hatırlayın ki, siz birbirinize düşman iken, kalplerinizi kaynaştırdı da Onun nimeti sayesinde kardeş oluverdiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız; O sizi oraya düşmekten kurtardı. Doğru yola erişmeniz için, Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor. Âl-i İmrân, 3:103

9 Bakara: 152 | nimetlerin zikri
Ey insanlar, Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi gökten ve yerden rızıklandıracak, Allah’tan başka bir yaratıcı mı var? Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da tersiniz dönüyor? Fâtır, 35:3 Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda, alışverişi bırakıp Allah’ın zikrine koşun. Bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındığında ise yeryüzüne yayılıp Allah’ın lütfundan rızkınızı arayın. Allah’ı da çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Cum’a, 62:9-10

10 Bakara: 152 | nimetlerin zikri
[Salih:] “Hatırlayın ki, Âd kavminden sonra O sizi onların yerine getirdi ve yeryüzünde yerleştirdi; yerin düzlüklerinde saraylar kuruyor, dağlarında evler yontuyorsunuz. Allah’ın nimetlerini anın ve bozguncu kesilip de yeryüzünde taşkınlık etmeyin.” A’râf, 7:74 Kadınları boşadığınız zaman, iddetlerini bitirdiklerinde, ya onları iyilikle tutun, ya da iyilikle bırakın. Zarar vermek amacıyla onları tutup da haklarına tecavüz etmeyin. Böyle yapan, ancak kendisine yazık etmiş olur. Allah’ın âyetleriyle eğlenmeye kalkmayın. Allah’ın, üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın da Allah’a karşı gelmekten sakının. Şunu da bilin ki, Allah herşeyi hakkıyla bilmektedir. Bakara, 2:231

11 Bakara: 152 | nimetlerin zikri
Nimetler ancak Allah’ın adını anmakla helâl olur Senden, kendilerine neyin helâl edildiğini soruyorlar. De ki: İyi ve temiz olan şeyler size helâldir. Allah’ın size nasip ettiği bilgi ile eğittiğiniz av hayvanlarının size tutup getirdiklerini de, üzerlerine Allah’ın adını anarak yiyin. Allah’tan sakının; çünkü Allah pek çabuk hesap görücüdür. Mâide, 5:4

12 Bakara: 152 | nimetlerin zikri
Eğer Onun âyetlerine inanmış kimseler iseniz, üzerlerine Allah’ın adı anılan şeylerden yiyin. En’âm, 6:118 Üzerine Allah’ın adı anılmış olan şeylerden ne diye yemeyeceksiniz? Zarurete düştüğünüz haller dışında size neyi haram ettiğini Allah açıkça size bildirmiştir. Fakat çokları, birşey bilmedikleri halde, kendi hevesleriyle insanları saptırıyorlar. Rabbin ise haddi aşanları pek iyi bilir. En’âm, 6:119

13 Bakara: 152 | nimetlerin zikri
Üzerine Allah’ın adı anılmayan şeylerden yemeyin; çünkü bu Allah’a itaatten çıkmak olur. Şeytanlar ise, dostlarına, sizinle tartışmalarını telkin ederler. Onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz. En’âm, 6:120 Kurbanlık develeri de sizin için Allah’ın belirlediği nişanlardan kıldık ki, onlarda sizin için hayır vardır. Ayakta oldukları halde onları kurban ederken üzerlerine Allah’ın adını anın. Yere düştüklerinde onlardan hem siz yiyin, hem de dilenene, dilenmeyene yedirin. Şükredesiniz diye, onları size böylece boyun eğdirmiş bulunuyoruz. Hac, 22:36

14 Bakara: 152 | Allah’ı zikredenler
Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri ürperir; kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda imanları ziyadeleşir; bir de yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Enfâl, 8:2 Onlar, Allah anıldığında kalpleri ürperen, başlarına gelene sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunan kimselerdir. Hac, 22:35

15 Bakara: 152 | Allah’ı zikredenler
Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, Allah’ın emirlerine itaat gösteren erkekler ve kadınlar, doğruluk sahibi erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Allah’a karşı saygılı ve alçakgönüllü erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler ve kadınlar — bunlar için Allah bir bağışlanma ile pek büyük bir ödül hazırlamıştır. Ahzâb, 33:35

16 Bakara: 152 | Allah’ı zikredenler
[Allah’ın nuru]öyle evlerde ışık verir ki, Allah onların yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Oralarda sabah akşam Onu tesbih ederler. O evlerde öyle adamlar vardır ki, ne bir ticaret, ne de bir alışveriş, onları Allah’ın zikrinden, dosdoğru namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkmaktadırlar. Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendirecek ve lütuf ve ihsanıyla bundan daha fazlasını da onlara verecektir. Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır. Nur, 24:36-38

17 Bakara: 152 | Allah’ı zikredenler
Göklerin ve yerin yaratılışı ile gece ve gündüzün değişmesinde, akıl sahipleri için deliller vardır. Onlar ayaktayken de, otururken de, yatarken de Allah’ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler: “Bunları boşuna yaratmadın, ey Rabbimiz! Seni bütün noksanlardan uzak tutarız. Sen de bizi ateş azabından koru. Âl-i İmrân, 3:

18 Bakara: 152 | Allah’ı zikredenler
Onlar, iman eden ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşan kimselerdir. Bilin ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. Ra’d, 13:28 Benim gerçek kulum, savaşırken bile Beni zikredendir. Tirmizî, Daavât: 118

19 Bakara: 152 | Allah’ı zikredenler
Davud’a Biz Süleyman’ı bağışladık. Ne güzel bir kuldu o; doğrusu, Allah’a yönelmiş bir kimseydi. Hani bir ikindi vakti ona duruşu zarif, koşması çevik mi çevik atlar sunulmuştu. Süleyman, “Rabbimi hatırlattığı için mal sevgisi bana hoş geliyor” dedi. Nihayet atlar gözden kayboldular. Sâd, 38:30-32

20 Bakara: 152 | Allah’ı zikredenler
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) “Müferridler öne geçti” buyurdu. “Müferridler ne demek yâ Resulallah” diye sordular. “Allah’ı çok zikreden erkekler ve Allah’ı çok zikreden kadınlar” buyurdu. Müslim, Zikir: 4; Tirmizî, Daavât: 128 Zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin durumu, diri ile ölünün hali gibidir. Buharî, Daavât: 66

21 Bakara: 152 | Bir uyarı İman edenlerin, Allah’ın zikrine ve hak olarak inene karşı kalplerinin yumuşaması için zaman hâlâ gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasın ki, üzerinden zaman geçince kalpleri katılaşıvermiş ve birçoğu yoldan çıkmıştı. Hadîd, 57:16 İbni Mes’ud (r.a.): Bizim Müslüman olmamızla, Allah Tealâ’nın bizi bu âyetle azarlaması arasında sadece dört yıl geçti. Müslim, Tefsir: 24; İbni Mâce, Zühd: 19

22 Bakara: 152 | Zikirden geri kalmak
Münafıklar güya Allah’ı aldatıyorlar! Oysa Allah onların hilelerini başlarına geçiriyor. Namaza kalktıklarında da onlar üşenerek ve insanlara gösteriş olsun diye kalkarlar; Allah’ı ise pek seyrek anarlar. Nisâ, 4:142 Şeytan onları avucunun içine almış ve onlara Allah’ı anmayı unutturmuştur. Onlar Şeytanın taraftarlarıdır. Ama bilin ki, Şeytanın taraftarları, hüsrana düşenlerin tâ kendileridir. Mücadele, 58:19

23 Bakara: 152 | Zikirden geri kalmak
Ey iman edenler! Mallarınız ve evlâdınız Allah’ı anmaktan sizi alıkoymasın. Bunu yapanlar, hüsrana düşenlerin tâ kendisidir. Münafikun, 63:9 Hiç kuşku yok ki, şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bundan vazgeçersiniz, değil mi? Mâide, 5:91

24 Bakara: 152 | Zikirden geri kalmak
Kim Benim zikrimden yüz çevirirse, onun geçiminde darlık olur. Kıyamet gününde de onu kör olarak diriltiriz. O “Rabbim,” der. “Niçin beni kör olarak dirilttin? Oysa ben görüyordum.” “Öyleydin,” buyurur Allah. “Fakat âyetlerimiz sana geldiğinde sen onları unuttun. Bugün de sen böyle unutulursun.” Tâhâ, 20:

25 Bakara: 152 | Zikirden geri kalmak
De ki: Geceler ve gündüzler boyunca sizi o Rahmân’dan kim koruyacak? Onlar yine de Rablerini anmaktan yüz çeviriyorlar. Enbiyâ, 21:42 Eğer insanlar ve cinler doğru yolda gitselerdi, Biz onları bol bol yağmurla rızıklandırırdık. Böylece onları nimetlerimizle imtihan ederiz. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gittikçe artan bir azaba sokar. Cin, 72:16-17

26 Bakara: 152 | Zikirden geri kalmak
Bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka birşey istemeyenlere aldırma. Necm, 53:29 Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek Ona dua edenlerle beraber sabret. Dünya hayatının tantanasını arzulayarak onlardan gözünü ayırma. Bizi anmaktan kalbini gafil bıraktığımız, heveslerine uyan ve işi aşırılık olan kimseye itaat etme. Kehf, 18:28

27 Bakara: 152 | Zikirden geri kalmak
Kim Rahmân’ın zikrine karşı körlük ederse, Biz ona bir şeytan musallat ederiz de kendisine arkadaş olur. Şeytanlar onları yoldan çıkarır; onlar ise kendilerini doğru yolda bilirler. Nihayet huzurumuza geldiğinde, “Keşke seninle aramız iki doğunun arası kadar uzak olsaydı! Sen ne kötü arkadaşsın!” der. Zuhruf, 43:36-38 Şeytan onları avucunun içine almış ve onlara Allah’ı anmayı unutturmuştur. Onlar Şeytanın taraftarlarıdır. Ama bilin ki, Şeytanın taraftarları, hüsrana düşenlerin tâ kendileridir. Mücadele, 58:19

28 Bakara: 152 | Zikirden geri kalmak
Allah bir olarak anıldığında, âhirete inanmayanların kalpleri daralır. Ondan başkaları anıldığı zaman ise yüzleri gülüverir. Zümer, 39:45 Sen Kur’ân okuduğun zaman, âhirete inanmayanlarla senin arana görünmez bir perde çekeriz. Kalplerine, onu anlamalarını önleyen bir örtü geçirir, kulaklarına da bir ağırlık veririz. Sen Kur’ân’da Rabbini tek olarak andığın zaman da onlar arkalarını döner, nefretle kaçar giderler. İsrâ, 17:45-46

29 Bakara: 152 | Zikrin fazileti
Resulullah birgün Ashabına sordu: Sizin için en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, altın ve gümüş infak etmekten daha kârlı, düşmanla karşılaşıp da boyunlarını vurmaktan yahut sizin boynunuzu onların vurmasından daha hayırlı birşeyi size haber vereyim mi? “Evet” dediler. “Allah Tealâ’yı zikretmektir” buyurdu. Tirmizî, Daavât: 6

30 Bakara: 152 | Zikrin fazileti
Adamın biri sordu: “Yâ Resulallah, İslâm’ın emirleri çoğaldı; bana sımsıkı sarılabileceğim birşey söyle.” “Dilinden zikrullahın yaşlığı hiç gitmesin” buyurdu. Tirmizî, Daavât: 4; İbni Mâce, Edeb: 53 Ne zaman bir topluluk Allah’ı zikretmek üzere bir araya gelse, melekler onları kuşatır, kendilerini rahmet kaplar, üzerlerine sekînet iner; Allah da onları kendi katındakilerin yanında anar. Müslim, Zikr: 39

31 Bakara: 152 | Zikrin zamanı
Ne zaman zikir? Hz. Aişe (r.a.): Hz. Peygamber (s.a.v.) her ânında Allah’ı zikrederdi. Müslim, Hayız: 117 Resulullahın her türlü işe başlarken Allah’ı andığına dair çok sayıda rivayet var. Sabah akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an; sakın gafillerden olma. A’râf, 7:205

32 Bakara: 152 | Zikrin zamanı
Rabbinin adını an ve sadece Ona yönel. Müzzemmmil, 73:8 Rabbin hükmedinceye kadar sabret; onlardan hiçbir günahkâra ve nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir kısmında Ona secde et; geceleyin Onu uzun uzun tesbih et. İnsan, 76:24-26

33 Bakara: 152 | Zikrin zamanı
Rabbin kula en yakın olduğu zaman, gecenin son yarısıdır. O saatte Allah’ı zikredenlerden olmaya bak. Tirmizî, Daavât: 118 Unuttuğun zaman Rabbini an. Kehf, 18:24

34 Bakara: 152 | Zikrin fazileti
Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illâllah’tır. Tirmizî, Daavât: 9; İbni Mâce, Edeb: 55 Resulullah (s.a.v.) birgün Muaz’ın (r.a.) elini tutarak “Muaz, vallahi seni seviyorum” buyurdu ve şöyle devam etti: Muaz, sana her namazdan sonra mutlaka şöyle demeni öğütlüyorum: Allahım, Seni zikretmek, Sana şükretmek ve Sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Ebû Dâvud, Vitr: 26

35 Bakara: 152 | Zikrin fazileti
[Ebû Zer’e]: Allah’ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah’ın en çok hoşlandığı söz, Sübhânallahi ve bihamdihî’dir. Müslim, Zikir: 85 Sizden biriniz her gün bin sevap kazanmaktan âciz midir? Allah’ı yüz kere tesbih eder (sübhanallah), o takdirde kendisine bin sevap yazılır veya bin günahı silinir. Müslim, Zikir: 37

36 Bakara: 152 | Zikrin fazileti
Farz namazların ardından okunan zikirleri yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 tesbih, 33 tahmid ve 33 tekbirdir. Müslim, Mesacid: 144, 145 Her bir namazdan sonra kim 33 defa Allah’ı tesbih eder, 33 defa Allah’a hamd eder, 33 defa Allah’ı tekbir eder ve لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير diyerek bunu 100’e tamamlarsa, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile bağışlanır. Müslim, Mesacid: 146

37 Bakara: 152 | Zikredeni Allah’ın anması
Siz Beni tâatle anın, Ben de sizi mağfiretimle anayım. Siz Beni rahat zamanınızda anın, Ben de sizi meşakkat zamanınızda anayım. Siz Beni insanlar arasında anın, Ben de sizi meleklerimin arasında anayım. Siz nimetlerime şükürle Beni anın, Ben de nimetlerimi ziyadeleştirmekle sizi anayım.

38 Bakara: 152 | Zikredeni Allah’ın anması
Aziz ve Celil olan Allah buyuruyor ki: Ben, kulumun Beni zannettiği gibiyim. O Beni anarken Ben onunla beraberimdir. O Beni kendi başına anarsa Ben de onu kendim anarım. O Beni bir topluluk içinde anacak olursa, Ben de onu daha hayırrlı bir topluluk içinde anarım. O Bana bir karış yaklaşırsa Ben ona bir arşın yaklaşırım; o Bana bir arşın yaklaşırsa Ben ona bir kulaç yaklaşırım. O Bana yürüyerek gelirse Ben ona koşarak giderim. Buharî, Tevhid: 15; Müslim, Zikir: 2

39 Bakara: 152 | Zikredeni Allah’ın anması
- Adam öldüren, içki içen, hırsızlık yapan, zina eden kimsenin bu durumda Allah’ı zikretmesine ne dersin? İbni Ömer (r.a.): - Susuncaya kadar Allah da onu lânetiyle anar. İbni Kesîr

40 Bakara: 152 | Zikreden kim? مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدَ ذَكَرَ اللَّهَ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ، وَصِيَامُهُ، وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ، وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ، وَصِيَامُهُ، وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ Allah’a itaat eden, Allah’ı zikretmiş olur – isterse namazı, orucu Kur’ân tilâveti az olsun. Allah’a isyan eden ise Allah’ı unutmuş olur – isterse namazı, orucu, Kur’ân tilâveti çok olsun. ez-Zühd ve’r-Rakaik, 2:17

41 İnternet adresleri utesav.org.tr facebook.com/yazarumitsimsek


"Bakara Sûresi: 152 Kur’ân Buluşmaları: 60 ÜMİT ŞİMŞEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları