Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi

2 Doğumsal/Pediatrik Kalp Hastalıklarında Kalp Yetmezliği Çocuklarda kalp yetmezliği önemli bir sağlık sorunudur. Sıklığı %2-3 civarındadır. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT) Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT) ilaçlarla kontrol altına alınamayan bozuk sol ventrikül fonksiyonlu ve geniş QRS kompleksli hastalarda klinik gidişte olumlu değişikliklere yol açabilir. KRT daha senkron bir kasılma oluşturarak sol ventrikül fonksiyonlarını olumlu olarak etkiler.

3 Verheugt CL, Uiterwaal CS, Grobbee DE, et al. Long-term prognosis of congenital heart defects: a systematic review. Int J Cardiol 2008;131:25

4 Kalp Yetmezliğinde Cihaz Tedavisi Kalp cerrahisinde artan iyileşme ile birlikte hastaların yaşam süreleri uzamıştır Bu nedenle bu tür hastaların prevalansında bir artma olmuştur. İlerleyici kalp yetmezliği bu hastaların izleminde önemli bir sorun oluşturmaktadır. Erişkinlerde KRT tedavisinin umut veren sonuçları bu tedavinin doğumsal/pediatrik kalp hastalıklarında uygulanmasına yol açmıştır.

5 Hafif semptomlarCiddi kalp yetmezliği Büyüme & Gelişme EKO & MRI Egzersiz Testi EKG & Holter ElektrolitlerB Natriüretik peptit Kalp katerizasyonu ± Vazodilatör test Transplant değerlendrimesi Diüretikler ACE İnhibitörleri B Blokörler Aldoteron antagonistleri Digoksin Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (KRT) İmplante defibrilatör İnotrope İnfüzyonu Mekanik Destek Kalp transplantasyonu

6 KRT İndikasyonları  Optimal tedaviye karşın kontrol altına alınamayan NYHA sınıf III ve IV kalp yetmezliği  Sol ventrikül EF <%35  QRS süresi > 120 msn

7 KRT Etkileri

8 Sol Dal Bloğu

9 KARDİYAK RESENKRONİZASYON TEDAVİSİ

10 SOL DAL BLOĞU

11 Resenkronizasyon Tedavisi  Sistemik sol ventrikül yetmezliği Kardiyomiyopati AV blok  Sistemik sağ ventrikül yetmezliği Atrial düzeltme uygulanmış D-TGA L-TGA  Tek ventrikül patolojilerinde yetmezlik

12

13 Ekokardiyografik Değerlendirme  Sol ve sağ ventrikül preejeksiyon intervali  İnterventriküler mekanik gecikme  Sol ventrikül dolum zamanı  Renkli doku Doppler görüntüleme  İnterventriküler mekanik gecikme  İntraventriküler mekanik gecikme

14 Sol ventrikül dolum zamanı: AV dissenkroni AV ardışık kasılmadaki aşırı gecikmedir. PR intervalinde uzama ve QRS genişlemesi veya ikisinin birlikte olmasndan kaynaklanır. AV dissenkroni pulse- Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilir Atrioventriküler Dissenkroni mitral E+mitral A RR intervali

15 Aortik ve pulmonik preejekiyon aralıklarının arasındaki fark bulunarak hesaplanır. QRS süresinin başından akımın başladığı yere kadar olan süre ölçülür. Bu ölçüm pulmoner için pulmoner arterden; aortik için sol ventrikül çıkış yolundan yapılmalıdır. >40ms ise interventriküler disenkroni vardır. İnterventriküler Mekanik Gecikme:

16 M-mode ekokardiyografi ile ölçüm yapılır. Sol ventrikül parasternal kısa aks görüntülemesinde septum ve arka duvarın içeri doğru hareketi sırasında oluşan zaman farklılığı bulunarak hesaplanır. Septal-arka duvar kasılma gecikmesi olarak adlandırılır ≥130ms ise KRT tedavisi için iyi bir ölçüttür. Ventriküler Disenkroni

17 Doku Doppler/Strain Renk kodlu TDI TDI-derived radial ve longitudinal strain İki Boyutlu Speckle Tracking

18 Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi  Transvenöz  Epikardiyal  Hibrid

19 Transvenöz Uygulama

20 Epikardiyal Uygulama

21 Hibrid Uygulama

22

23

24 Pediatrik ve KKH Uygulama Sonuçları

25 Hastalığın TipiNYaşEF’de Düzelme (%)QRS’de düzelme (msn) KKH7312,211,939,1 Kardiyomiyopati1615,812,331,9 AV Blok1412,516,136,8 KKH: LVOT Obstrüksiyonu: 15; L-TGA: 12; TOF veya benzeri: 11; AVSD: 10; D-TGA: 12; diğer: 13. Tek ventrikül: 7 hasta Kalıcı Kalp Pili: 27 hastada cerrahi AV blok nedeni ile pace implantasyonu var. Median süre 8.6 yıl, VVI 11 hasta, DDD 14 hasta Konjenital AV Blok: Ortalama 12,5 yaşında 5,3 yıldır PM tedavisi alan 14 hasta var. 10 hastada DDD, 3 hastada VVIR PM var. Resynchronization Therapy in Pediatric and Congenital Heart Disease Patients : An International MultiCenter Study. Anne M. Dubin et al. JACC, 46, 2005

26 Type of CRT System and Adverse Events by Type of Heart DiseaseType of Heart Disease Kalp Hastalığı Tipi Akut Yan Etki (%) Geç Yan Etki(%) Transvenöz Sistem (%) Epikardial/Mi ks Sistem (%/ ICD Özelliği (%) KKH13 (18)8 (11%)26 (36%)37/10 (51%/1 4%) 14 (19%) Kardiyomiyop ati 5 (31%)1 (6%)12 (75%)4/0 (25%)6 (37%) AV Blok2 (14%)1 (7%)7 (50%)7/0 (50%)0 (0%) pNS

27 Characteristics of CRT Responders Versus Non-Responders Responders (n = 78)Non-Responders (n = 11)p Yaş (yıl)11.9 (0.4–55.4)14.8 (3.1–18.4)NS Basal EF (%)24.3 ± 11.032.0 ± 14.20.04 Basal QRS (ms) 166.5 ± 33.2172.9 ± 21.3NS QRS’de değişim (ms) 36.8 ± 24.733.4 ± 18.3NS KKH’lı %71%73%NS Morbidite oranı % 29; mortalite oranı ise 5% idi. Komplikasyonların % 23’ü koroner sinüs elektrodları ile ilgili idi. Bu sorun transvenöz sistemlerin % 18’inde görülen tek ve önemli komplikasyon olarak göze çarptı.

28 İYİ KLİNİK SEYİR/İYİ KLİNİK CEVAP KÖTÜ KLİNİK SEYİR/İYİ KLİNİK CEVAP İYİ KLİNİK GİDİŞ/KÖT Ü KLİNİK CEVAP KÖTÜ KLİNİK GİDİŞ/KÖT Ü KLİNİK CEVAP GİRİŞİM ? GİRİŞİM VAR GİRİŞİM YOK

29 KRT Tedavisinin Sonuçları  Kalp yetmezliği semptomlarında düzelme  Efor kapasitesinde artma  Hayat kaliteinde düzelme  Mortalitede azalma

30 Özet I  KKH hastalarda ileri dönemlerde kalp yetmezliği sıktır.  Anatomik yapıdaki farklılıklar nedeniyle EKG kriterinin yerine farklı görüntüleme yöntemleriyle oluşturulan sonuçlara göre hasta seçemek gerekir  Erişkinlerde uygulanan kriterler bu hasta gurubunda uygulanamaz  Hastalar çok heterojen yapıda olduğu için sonuçları değerlendirmek oldukça güçtür

31 Özet II  Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi KKH ve pediatrik hastalarda kalp yetmezliğinin tedavisinde gelecek vadeden bir tedavi olarak öne çıkmaktadır.  Değişik anatomik yapıdaki hastaların seçimi için daha uygun kriterler oluşturulmalıdır.  Uygulama hastada hastaya değişen bir şekilde yapılmalıdr.

32


"Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları