Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERTROİDİ klinik bulguları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERTROİDİ klinik bulguları"— Sunum transkripti:

1 HİPERTROİDİ klinik bulguları
Yard. Doç. Dr. Mehmet ÇÖLBAY

2 KLİNİK BULGULAR 1-METABOLİK ETKİLER:Enerji metabolizması ve ısı oluşumunun uyarılması bazal metab.hızını veiştahı artırır.Sıcağa tahammül azalır,bazal vücut ısısı artar.Kilo kaybı olur.Hastada sıcaklık hissi vardır,extremiteleri sıcak ve nemlidir. Hiperaktivite vardır hasta kendini çok enerjik hisseder ancak buna rağmen hasta çabuk yorulur ve halsizlik sıktır.

3 KARDİOVASKULER ETKİLER:
Çarpıntı hiss, sıktır.Sinus taşikardisi,supraventriküler taşikardi veya atrial fibrilasyon sıktır. Nabız hızı gerek uykuda gerekse istirahatte artmıştır.nabız basıncı genişlemiş nabız kollabedir.Hastada sistolik üfürüm duyulabilir.KVS etkileri yüksek debi ile karakterize olabilir. KAH’ı olanlarda anjina şikayetleri artar.

4 SEMPATİK SİSTEM BULGULARI:
Hem kan katekolamin düzeyi hemde beta adrenerjik sistem rsp sayısı artar. Ellerde tremor,aşırı terleme,taşikardi,sinirlilik, göz kapağı retraksiyonları buna bağlı gözlerde sabit bakış görülür. DERİ:derinin ıslak ve nemli olması derideki vasodilatasyona ve hiperdinamik dolaşımın bir parçası olarak aşırı terlemeye bağlıdır. Avuçlarda palmar eritem ve telenjiektaziler görülebilir.

5 SAÇLAR: ince ve kolay kırılır.dökülme olur
Saçlar erken ağarır. Tırnaklar yumuşak ve kolay kırılır. Karakteristik bulgu plumner tırnağıdır. Tırnak yatağında distalden ayrılır. GÖZLER:Üst göz kapağında retraksiyon, gözlerde sabit bakış vardır.göz kapağı retraksiyonu ile okulopalpebral asinerji(lid-lag) beraberdir.Göz kapağı hareketleri spazmodiktir ve kapatıldığında tremor oluşur. Tüm bu bulgular sempatik aktivite artışına bağlıdır ve oftalmopatiden ayırdedilmelidir.

6 SOLUNUM SİSTEMİ:Dispne sık görülen bir bulgudur
SOLUNUM SİSTEMİ:Dispne sık görülen bir bulgudur.kalp yetmezliği ile ilgili bir bulgu yoktur.Sıklıkla vital kapasite azalmıştır. Nedenni solnum kasları yetersizliğidir. SİNDİRİM SİTEMİ:İştah artmıştır.Barsak hareketlerinin sıklığı ve dışkılama sıklığı artmıştır ancak diare nadirdir. Midede aklorhidri görülür %3 vakada pernisiyöz anemi vardır. KCFT artar hipoproteinemi sarılık ve hepatomegali görülebilir.

7 NÖROPSİKİATRİK BULGULAR:
Sinirlilik emosyonel labilite ve hiperkinezi en sık rastlanan bulgulardır.Daveanış bozuklukları ve astenide diğer sık rastlanan bulgulardır.nadir vakalarda psikiatrik bozukluklar görülür.(mani,paranoid kişilik bozukluğu şizofreni) İSKELET SİSTEMİ:Proximal myopati sıktır. Kadınlarda daha sıktır proximal kas güçsüzlüğü semptomları görülür. Hipertreoidi olan hastalarda gaita ve ve fosfor atılımı artmıştır.aşırı mineral kaybına bağlı olarak kemiklerde demineralizasyon ve kemik kırıkları gelişir.

8 İdrar da hidroksiprolin atılımı artmıştır
İdrar da hidroksiprolin atılımı artmıştır.total serum kalsiyum düzeyi armıştır ancak iyonize kalsiyum düzeyi düşüktür. Serum ALP düzeyi ve osteokalsin düzeyi artar. Sonuçta kemikte osteoporoz,osteopeni,osteitis fibroza görülür. RENAL FONKSİYONLAR:hafif poliüri dışında fazla bulgu vermez.

9 HEMATOPOETİK SİSTEM:Eritrosit sayısı normaldir fakat eritrosit kitlesi artmıştır.
Eritropoezdeki artış troid hormonlarının eritroid iliğe direk etkisine ve EPO artışına bağlıdır.Plazma volumunde artış olur. %3 vakada pernisiyöz anemi görülür.Nötrofil sayısı azalır.Rölatif lenfositoz olur. Timus büyümesi ve LAP sıktır. Endokrin sistem: hipoglisemiye yanıt bozulmuştur.GH atılımı azalmıştır.plazma renin aktivasyonu artmıştır.AT-2 ye hassasiyet azalmıştır.

10 REPRODÜKTİF FXN.LAR: Menstrual kan akımı azalır sonradan oligomenore ve amenoreye neden olur.ovulasyon sıklıkla devam eder nadir vakalarda infertilite gelişir.Bazı erkek hastalarda jinekomasti gelişir.


"HİPERTROİDİ klinik bulguları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları