Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSLAM DİNİNİN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSLAM DİNİNİN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR"— Sunum transkripti:

1 İSLAM DİNİNİN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR

2 ANNE, BABA VE BÜYÜKLERE SAYGISIZLIK
YALAN SÖYLEMEK VE HİLE YAPMAK HIRSIZLIK ALAY ETMEK KÖTÜ ZANDA BULUNMAK KISKANÇLIK (HASET) BÜYÜKLENMEK (KİBİR) GIYBET VE İFTİRA BAŞKALARININ KUSURLARINI ARAŞTIRMAK

3 1.Yalan söylemek ve hile yapmak
Yalan: Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve isteyerek gerçeğe aykırı olarak söylenen söze yalan denir.

4 “Yalan sözden kaçının” (Hac suresi, 30)

5 “Doğru sözlülük; iyiliğe, iyilik de cennete götürür…Yalan; kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür.” (Hadis)

6 “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.” (Maide suresi, 8)

7 Hile: Sahtekarlık, aldatma ve yanıltmak demektir.
1. Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! 2. Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, 3. Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar. 4. Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler! 5.Büyük bir günde 6.Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. (Mutaffifin suresi, 1-6)

8 “Bizi aldatan bizden değildir” (Hadis)

9 2. Gıybet ve İftira Gıybet: Kişinin yüzüne söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından söylemektir. “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!” (Hümeze suresi 1)

10 İftira:Bir suçu veya kötü bir davranışı kasıtlı olarak başkasına yüklemektir.
“Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.”(Ahzab s.58) “Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.”(Nisa suresi. 112)

11 3. Hırsızlık Hırsızlık: Kendine ait olmayan bir malı, parayı ya da eşyayı sahibinin izni ve haberi olmadan almaya denir.

12 “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin.”(Nisa 29)

13 4. Kıskançlık(Haset) Kıskançlık: Herhangi bir nedenden dolayı(başarı, ilgi, servet, eşya…) bir kimseye karşı takınılan olumsuz tutum ve davranışa denir.

14 “Kıskançlıktan kaçınınız
“Kıskançlıktan kaçınınız. Çünkü ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi kıskançlık da iyi işleri yok eder, bitirir.”(Hadis)

15 “De ki;…Kıskandığı vakit kıskanç kişinin kötülüğünden sabahın Rabbi’ne sığınırım”(Felak suresi 1-5)

16 “Birbirinize kin gütmeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslüman için kardeşini üç günden fazla terk etmek yani ona küsmek doğru olmaz.”(Hadis)

17 5. Alay etmek Alay etmek: Bir kimsenin gülünç, kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaktır.

18 “İnsanları arkadan çekiştireni kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline”(Hümeze suresi, 1)

19 “Ey müminler. Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın
“Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın.”(Hucurat suresi 11)

20 “Bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini küçümsemek yeter.”(Hadis)

21 “ …Her Müslüman'ın malı, kanı ve namusu(onuru) diğer Müslümanlarca korunmalıdır. Allah sizin şekillerinize ve kalıplarınıza bakmaz, fakat kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Hadis)

22 6. Büyüklenmek(kibir) Kibir: Hüner, onur, servet ve başarısından dolayı kişinin kendisini başkalarından üstün tutması, özel ve ayrıcalıklı görmesidir.

23 “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”(Lokman suresi, 18. ayet)

24 “Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik
“Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.”(Bakara suresi 34)

25 “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma
“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarısına girebilirsin.” (İsra suresi 37)

26 7. Kötü Zanda Bulunmak Kötü zan: Herhangi bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanamadan yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere ‘kötü zan’ denir.

27 “Ey iman edenler. Zannın çoğundan kaçının
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmi günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mi? İste bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurat suresi 12)

28 “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme
“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”(İsra suresi 36)

29 “Zandan çok sakının…Ayıp araştırmayınız, kusur gözetmeyiniz.”(Hadis)

30 8. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
Her insan hata yapabilir. Önemli olan hatalarımızın farkına varıp onları düzeltmeye çalışmaktır. Bunun için de kendi eksiklerimize ve yanlışlarımıza bakmalıyız. Başkalarının kusurlarını araştırmak bize hiçbir şey kazandırmaz. Ancak zaman kaybettirebilir. Bir arkadaşınız sizin kusurlarınızı araştırsa ve başkalarına da söylese hoşunuza gider mi? Allah şöyle buyurur: ”Birbirinizin kusurlarını araştırmayın…” Peygamberimiz, “Müslümanların kusurlarını örten kimsenin Allah da dünya ve ahirette ayıplarını örter” demiştir.

31 9. Anne,Baba ve Büyüklere Saygısızlık
“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.

32 “Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim
“Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, simdi de sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et.” (İsra suresi 23-24)

33 Peygamberimiz buyuruyor ki: “Büyüklerine hürmet etmeyen ve saygıda bulunmayan bizden değildir.”

34 Felâk Suresi 113-el-FELAK
Felâk, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bundan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamında "muavvizeteyn" denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 2.Yarattığı şeylerin şerrinden, 3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden , 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

35 Aşağıdakilerden hangisi gıybet ve iftira ile ilgili olarak söylenemez?
Aile yuvalarını yıkar Barış ve dostluğu yok eder Birlik ve beraberliği zedeler İnsanları kaynaştırır

36 Aşağıdakilerden hangisi kıskançlıkla ilgili bir durum değildir?
İnsanların ruh sağlığını bozar İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmayı engeller Başarıyı artırır Toplumda güvensizlik doğurur.

37 Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
( ) Gıybeti dinlemek günahtır ( ) Kibir başkalarını kendinden üstün görmedir. ( ) Haset, başkalarının iyi özelliklerinin kendinde olmasını arzu etmektir. ( ) Devletin imkanlarını kendi çıkarları için kullanmak hırsızlıktır. ( ) Bir kimsenin gülünç, kusurlu ve eksik yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmaya iftira denir.

38 Boş bırakılan yerleri doldurun
“Doğru sözlülük iyiliğe; iyilik de …………. götürür. Yalan; kötülüğe, …………….. de cehenneme götürür.” “Bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini küçük ……………. Yeterlidir. “Hile yapılarak elde edilen her türlü kazanç ……………….. hakkına girer.


"İSLAM DİNİNİN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları