Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIM Ankara - 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIM Ankara - 2010."— Sunum transkripti:

1 MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIM Ankara - 2010

2 “Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı aracı, yada bir uygarlık zevkinden çok, yaşamda başarıya ulaşmayı sağlayan işe yarar ve kullanılabilen bir aygıt durumuna getirmektir.” M. Kemal ATATÜRK

3 Eğitim ile İş Piyasası arasındaki denge giderek bozulmuş, küresel piyasalarla bütünleşmeye çalışan Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap verecek yetişmiş, nitelikli ve esnek bir işgücü hacmi giderek daralmaya başlamıştır. NEDEN YENİ BİR YAKLAŞIM (1)

4 NEDEN YENİ BİR YAKLAŞIM (2) Dünyadaki teknolojik gelişmeler bir yandan ekonomik büyüme ve refah ortamı oluştururken, diğer yandan yeni çalışma ortamlarına ve biçimlerine, bireylerin ve toplumların eğitim yoluyla hazırlanması gerçeğini ortaya koymuştur.

5 NEDEN YENİ BİR YAKLAŞIM (3) Bu gerçekten hareketle; iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, ilköğretim, genel orta öğretim ve yüksek öğretim sistemleri ile bütünlük içerisinde, modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemi için yeni bir yaklaşım oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.

6     ve –Şûra Kararları temel alınmıştır. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Avrupa Birliği Müktesebâtı Hükümet Programları 58,59,60 9. Yedi Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulan modelde, Yeni yaklaşım kapsamında uygulamaya konulan modelde, 1963-2000’e Kalkınma Planları

7 YENİ YAKLAŞIMIN HEDEFLERİ İş piyasasındaki arz talep dengesini gözeten hayat boyu öğrenme ilkelerine fırsat veren bir mesleki ve teknik eğitim sistemi geliştirmek, Mesleki ve teknik eğitim sisteminin karar alma, uygulama ve izleme süreçlerine ulusal ve yerel düzeylerdeki paydaşların katılımını sağlamaktır. Mesleki ve teknik eğitim sisteminde yer alan ulusal ve yerel düzeylerdeki bütün paydaşların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek,

8 YENİ YAKLAŞIMIN AMACI Meslekî eğitim sistemimizi; –12 yıllık zorunlu eğitime geçiş için alt yapı oluşturacak şekilde düzenlemek, – AB ve gelişmiş ülkelerdeki eğitim sistemi ile eşgüdümlü hale getirmek, –Hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda ve iş piyasasındaki arz talep dengesini gözetecek şekilde düzenlemek.

9 Türkiye’deki mesleki eğitim sisteminin güçlendirilmesini amaçlayan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma sonucu yürürlüğe girmiş, Avrupa Birliği hibesi ile gerçekleştirilmiş Türkiye genelinde 30 ilde ve 145 pilot kurumda uygulanmış 51 Milyon Avro bütçeli 5 yıllık bir projedir. Proje uygulama süreci sona ermeden ülke genelinde yaygınlaştırılması ile kendine özgü bir yapıya sahiptir. MEGEP: BİR REFORM PROJESİ

10 Bölge Ofisleri Pilot İller PİLOT OKUL VE KURUMLARIN BULUNDUĞU İLLER

11 Mesleki Eğitimdeki Yeni Yaklaşımın Alanda Uygulanması

12 Türkiye iş piyasasının yapısı hakkında 1995-2007 yılları arasındaki mevcut verilerden yola çıkılarak “Türkiye'nin İş Piyasası Raporu” hazırlanmıştır. İŞKUR Genel Müdürlüğü ile 10 ya da daha fazla personel çalıştıran 5700 işletmede “İş Piyasası ve Beceri İhtiyaç Analizi Anketi” yapılmıştır. Türk İş Piyasasının yapısı hakkında MEB- İŞKUR işbirliği ile yapılan geniş kapsamlı ilk çalışmadır. İş Piyasası İhtiyaç Analizi (1)

13 İş Piyasası İhtiyaç Analizi (2) İş Piyasası ve Beceri İhtiyacı Anketi ile – –Çalışmanın yapıldığı illerdeki iş piyasasının yapısı – – Hangi mesleklerin gelecekte popüler olacağı ya da olmayacağı – – İş piyasasında ihtiyaç duyulan meslekler ve İhtiyaç duyulan beceriler vb. konuların tespit edilmesi hedeflenmiştir.

14 Meslek Analizi 2004-2005 yıllarında yapılan sektör ve iş analizi çalışmalarında 2., 3. ve 4. seviyelerde toplam 576 mesleğe ilişkin analiz çalışmaları tamamlanmıştır. ISCED 97ISCED 97’ ye Göre 51 Genel Alanda Tespit Edilen ISCED 97 4. Seviye 245 3. Seviye253 2. Seviye 78 ----------------------------- Toplam576 Toplam576 meslek analizi

15 Ön Plana Çıkan Meslekler Ayakkabı Modelistliği Peyzaj Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Özel Eğitim Deniz Araçları Ressamlığı Çelik Gemi İnşaa Gemi Otomasyonu Gemi Yönetimi Animatörlük Çocuk Animatörlüğü Büro Makinaları Teknik Servisi Haberleşme Sistemleri Mekatronik TV Muhabirliği Müşteri Temsilciliği Fuar Organizasyonu Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı Engelli Bakımı Engelli Bakımı PVC Doğrama ve Montaj PVC Doğrama ve Montaj Petrol-Rafineri Petrol-Rafineri Deri İşleme Deri İşleme Çelik Konstrüksiyon Çelik Konstrüksiyon Teknik Yapım-Yayın Teknik Yapım-Yayın Raylı Sistemler İşletme Raylı Sistemler İşletme Plastik Sanatlar Plastik Sanatlar Uçak Elektroniği Uçak Elektroniği Lojistik Lojistik Host/Hosteslik Host/Hosteslik

16 576 mesleğe ilişkin analizler meslek standardı formatına uygun hale getirilmiş, 65 meslek standardı son taslak olarak kullanıma sunulmuştur. Sektör kuruluşları İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ANKESOB),Uluslar Arası Nakliyeciler Birliği (UNB), vb. meslek standardı geliştirme konusundaki kurumsal kapasitelerinin arttırılması yönünde Proje tarafından desteklenmiştir. Meslek Standartları

17 SEKTOR VE ODALAR Örgün Öğretimde 8 Referans Seviye DOKTORA DIPLOMASI YUKSEK LISANS DIPLOMASI FAKULTE LISANS DIPLOMASI MESLEK YUKSEK OKULU DIPLOMASI – (ÖN LİSANS) MESLEK LISESI DIPLOMASI- 12. SINIF SERTİFİKASI MESLEK LISESI 11. SINIF SERTIFIKASI MESLEK LISESI 10. SINIF SERTIFIKASI ILK OGRETIM DIPLOMASI 87654321 SEVİYE

18 8 Referans Seviye ve İş Piyasasındaki Unvanlar 87654321 Seviye SEKTÖR VE ODALAR

19 Meslek standartları ve meslek analizlerinden hareket edilerek mesleklere ilişkin yeterlilikler belirlenmiş ve eğitim öğretim programları dâhilinde 4. seviye 197 (dal) mesleğin eğitim standardı hazırlanmıştır. eğitim standardı eğitim standardı Eğitim Standartları

20 Program Geliştirme (1) Uluslararası entegrasyonu sağlamak amacıyla Eğitimin Uluslararası Standart Sınıflandırılması (ISCED’97) sistemi kullanılmıştır. (ISCED’97) Bu kapsamda program geliştirme çalışmaları Sosyal Ortaklarla (TOBB, TUSIAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ) birlikte Bakanlığımız koordinesinde yürütülmüştür 2004–2005 eğitim-öğretim yılında, proje kapsamında geliştirilen 17 alan 64 dalda 9–10–11–12. sınıfların programları Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış ve pilot okullarda uygulanmaya başlanmıştır.

21 Program Geliştirme (2) ISCED’97 de yer alan mesleki eğitim alanları doğrultusunda ve sektör taraması sonuçlarına göre toplam 42 alanda 192 dal programı,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 02.06.2006 tarih 269 sayılı kurul kararı ile kabul edilerek Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanmaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 14.09.2007 tarih 152 sayılı kurul kararı ile 42 alanda 197 dal programı kabul edilmiştir. 42 alanda 197 42 alanda 197

22 Program Geliştirme (3) Temmuz 2010 itibarıyla Türkiye genelinde uygulamaya konulan 58 alanın 10, 11 ve 12 sınıflarına ait yaklaşık 6900 modüler eğitim materyali programda yer almaktadır. Tüm modüller öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılmak üzere www.megep.meb.gov.tr adresinde ve ilgili genel müdürlük sayfalarında yayınlanmaktadır. www.megep.meb.gov.tr

23 ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLAR İÇİN SINIF ŞUBE SINIRI OLMAYAN PROGRAMLAR OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKÎ EĞİTİM KONSEYİ + MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME ÜNİVERSİTE Dikey Geçiş 15 16 17 18 9 10 11 12 6 SınıfYaş 1 2 3 4 5 6 8 7 7 8 9 10 11 12 14 13 İLKÖĞRETİM REHBERLİK TEST, ÖLÇEK VE ENVANTERLER GOÖ ORTAK SINIF 4 Yıllık Lise MESLEKÎ EĞİTİM MERKEZİ MTOÖ ORTAK SINIF Modüler Programlar Modüler Programlar 4 Yıllık Lise SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ Meslekî Eğitim Sertifika-Belge Açık Öğretim Özel Mesleki Eğitim Kursları E-Öğrenme Okul Öncesi İlköğretim Orta Öğretim Yüksek Öğretim REHBERLİK VE YÖNLENDİRME Sınavsız Geçiş SBS

24 İLKÖĞRETİM 9. SINIF (ORTAK) 10. SINIF 12. SINIF 11. SINIF DİPLOMA YÜKSEK ÖĞRENİM 9. SINIF (ORTAK) 10. SINIF 12. SINIF 11. SINIF Genel Ortaöğretim İŞ HAYATI İŞ HAYATI SERTİFİKA YETİŞKİNLER SERTİFİKA Mesleki Ortaöğretim Alan Değişikliği İmkanı Telafi Eğitimi Okul Yapısı ve Geçişler Telafi Eğitimi

25 PROGRAM YAPISI (MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI) ORTA ÖĞRETİMDE ORTAK SINIF ORTA ÖĞRETİMDE ORTAK SINIF 9. SINIF DAL ALAN MESLEK/DALDA İŞ BAŞINDA EĞİTİM ALANDA DİPLOMA MESLEKTE SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANILIR. ALAN EĞİTİMİ (TEMEL VE ORTAK YETERLİKLER) ALAN EĞİTİMİ (TEMEL VE ORTAK YETERLİKLER) 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF OTOMOTİV GÖVDE ELEMANI OTOMOTİV GÖVDE ELEMANI 2. SEVİYE 3. SEVİYE 4. SEVİYE OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİS İ OTOMOTİV BOYACISI MEZUNİYETMEZUNİYET İŞ MAKİNELERİ TARIM MAKİNELERİ OTOMOTİV GÖVDE ELEMANI OTOMOTİV GÖVDE ELEMANI OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİS İ OTOMOTİV BOYACISI İŞ MAKİNELERİ TARIM MAKİNELERİ

26 PROGRAM YAPISI (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI) ORTA ÖĞRETİMDE ORTAK SINIF ORTA ÖĞRETİMDE ORTAK SINIF 9. SINIF MESLEK/DALDA İŞ BAŞINDA EĞİTİM ALANDA DİPLOMA MESLEKTE SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANILIR. ALAN EĞİTİMİ (TEMEL VE ORTAK YETERLİKLER) ALAN EĞİTİMİ (TEMEL VE ORTAK YETERLİKLER) 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ 2. SEVİYE 3. SEVİYE 4. SEVİYE İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ DERİ GİYİM MEZUNİYETMEZUNİYET HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ KESİM DAL ALAN KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ DERİ GİYİM HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ KESİM

27 PROGRAM YAPISI (PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI VE DALLARI) MESLEK/DALDA İŞ BAŞINDA EĞİTİM ALANDA DİPLOMA MESLEKTE SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANILIR. 11. SINIF12. SINIF SATIŞ ELEMANLIĞI 3. SEVİYE 4. SEVİYE SİGORTACILIK EMLAK KOMİSYONCULUĞU MEZUNİYETMEZUNİYET ORTA ÖĞRETİMDE ORTAK SINIF ORTA ÖĞRETİMDE ORTAK SINIF 9. SINIF ALAN EĞİTİMİ (TEMEL VE ORTAK YETERLİKLER) ALAN EĞİTİMİ (TEMEL VE ORTAK YETERLİKLER) 10. SINIF 2. SEVİYE DAL ALAN SATIŞ ELEMANLIĞI SİGORTACILIK EMLAK KOMİSYONCULUĞU

28 ALANDA DİPLOMA ALMAYA HAK KAZANILIR. 3. SEVİYE 4. SEVİYE OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİ OTOMOTİV BOYACISI MEZUNİYETMEZUNİYET İŞ MAKİNELERİ TARIM MAKİNELERİ OTOMOTİV AKÜ SATIŞ ve SERVİSÇİSİ OTOMOTİV LASTİK SATIŞ ve SERVİSÇİSİ OTOMOTİV CAMCISI OTOMOTİV KİLİTÇİSİ OTOMOTİV FREN BAKIM ONARIMCISI OTOMOTİV SUSTACISI OTOMOTİV EKZOZCUSU OTOMOTİV RADYATÖRCÜSÜ 2. SEVİYE OTOMOTİV GÖVDE ELEMANI OTOMOTİV GÖVDE ELEMANI ÖN DÜZEN ve BALANS AYARCISI ÖN DÜZEN ve BALANS AYARCISI OTOMOTİV KAPORTACISI OTOMOTİV LPG MONTAJ, BAKIM ve ONARIMCISI DİZEL POMPA ve ENJEKTÖR AYARCISI OTOMOTİV TEST ve AYARCISI OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ BENZİNLİ OTOMOTİV MEKANİKERİ DİZEL OTOMOTİV MEKANİKERİ YAYGIN EĞİTİMDEN ÖRGÜN EĞİTİME (SERTİFİKADAN DİPLOMAYA) GENELKÜLTÜRDERSLERİGENELKÜLTÜRDERSLERİ +

29 MESLEK LİSESİ MEZUNU OLABİLMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN KÜLTÜR DERSİ SAATİ TOPLAMI

30 Avrupa Uzayı Ploteus Öğrenme Fırsatları Veri Tabanı 5- Lisan Portföyü 4- Sertifika Eki 3- Diploma Eki 2- Hareketlilik 1- Özgeçmiş CV Avrupas Portföyü Vatandaş Entegre Avrupa Kredi Transfer ve Birikim Sistemi Öğrenme Çıktıları Alanda Eğitim (Alaylı) Resmi Olmayan Öğretim ve Eğitim Yaygın Eğitim Örgün Öğretim Hayat Boyu Öğren me 1 2 3 4 4 5 6 İş Piyasası 8 Seviyeli Yeterlilik 4

31 ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Ulusal meslek standartlarını ve yeterlilikleri kapsayan, Ulusal meslek standartlarını ve yeterlilikleri kapsayan, Uluslararası kıyaslanabilirlik ve denklik için gerekli altyapıyı oluşturan, Uluslararası kıyaslanabilirlik ve denklik için gerekli altyapıyı oluşturan, İşgücünün serbest dolaşımını kolaylaştıran, İşgücünün serbest dolaşımını kolaylaştıran, Yaşam boyu öğrenme ilkelerini destekleyen, Yaşam boyu öğrenme ilkelerini destekleyen, İşverenin kaliteli insan gücüne erişimini kolaylaştırıp, istihdamı artıran, İşverenin kaliteli insan gücüne erişimini kolaylaştırıp, istihdamı artıran, İşletmelerin rekabet gücünü artıran İşletmelerin rekabet gücünü artıran Bireylere çalışma alanı ile ilgili güvence sağlayan, Bireylere çalışma alanı ile ilgili güvence sağlayan, Adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir. Adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

32 Mesleki Yeterlilik Kurumu-MYK Ulusal mesleki yeterlilik sistemini kurmak ve işletmeyi hedefleyen Meslekî Yeterlilik Kurumu AB uyum yasaları çerçevesinde TBMM Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edildi.  Kabul tarihi:21 Eylül 2006  Kanun No:5544  07 Ekim 2006 tarih, 26312 sayılı R.G. MEGEP, Ulusal Meslek Standartları Kurumu (UMSK) kanun tasarısı taslağının 5544 sayılı MYK kanununa dönüştürülmesinde destek sağlamıştır. MYK çalışanlarının kullanımına yönelik bir rehber niteliğinde ve ilgili kanun, yönetmelikler ve uygulama rehber ve yönergelerinden oluşan MYK El kitabı hazırlanmıştır.

33 ÇvSGB (2) MEB (3) Tarım Bak. (1) Sağlık Bak. (1) Bayındırlık Bak. (1) Maliye Bak. (1) Sanayi Bak. (1) Kültür Bak. (1) YÖK (3)DPT (1) AB Sek. (1)İŞKUR (1) KOSGEB (1) TSE (1) TOBB (4) TESK (4) Ziraat Oda. (1) TİM (1) İşçi Sendikası (2) İşveren Sendikası (3) İşçi Sendikası (2) Toplam = 39 KAMU KURUMLARI TEMSİLCİLERİ = 19 SOSYAL ORTAK VE SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ = 20 MYK GENEL KURULU TÜRSAB (1)

34 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcisi Yükseköğretim Kurulu temsilcisi İşçi sendikaları konfederasyonları temsilcisi İşveren sendikaları konfederasyonları temsilcisi MYK YÖNETİM KURULU

35 MYK’NIN GÖREVLERİ Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek. Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek. Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek. Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek. Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek. Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek. Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek. Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek.

36 MYK Eğitim Standartları Meslek Standartları Müfredat Geliştirme Sınav ve Belgelendirme Yetkilendirme ve Akreditasyon SEKTÖRLER Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Sistemi Soruve Bilgi Bankası TÜRKAK Yetkilendirilmiş Kurum Sektör Komitesi Akredite Edilmiş Kurum

37 Yeni Program Perspektifinin Getirdiği Yenilikler MEVCUT ÖĞRETİM PROGRAMLARI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI Dar tabanlı eğitim Geniş tabanlı ve alan/dal esasına göre düzenleme Klasik program yaklaşımı Yeterli, esnek, açık, ekonomik, kullanışlı, heterojen gruplarda kullanılabilme ve öğretmene yardımcı modüler program anlayışı İş piyasasının ihtiyaçlarını yeterince yansıtmıyor. Program geliştirme sürecine iş piyasasının aktif katılımı ve iş piyasası analizine dayalı Meslekleri tanımadan doğrudan alana kayıt 9. Sınıfta tanıtım Yönlendirme dersi ile sektörleri tanıyarak ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçme imkânı

38 MEVCUT ÖĞRETİM PROGRAMLARI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI Programın uygulanmasında öğretmen öğrenciden daha aktif Öğrenci merkezli, öğrenci daha aktif ve öğrencinin öğrenme hızına göre öğretim. Uluslar arası temele dayalı değil Mesleklerin Uluslar arası sınıflandırılması (ISCED 97) temel alınmıştır. Öğretim programları genellikle konu başlıklarından oluşmakta Öğretmen ve öğrenci modülleri, yöntem- teknik, değerlendirme, kaynaklar ve araç gereçler var Öğrencinin öğretim sürecinin herhangi bir noktasında ayrılması durumunda tasdikname verilmekte Öğretim sürecinin herhangi bir noktasında ayrılma durumunda sertifika alabilme esnekliği Yeni Program Perspektifinin Getirdiği Yenilikler

39 MEVCUT ÖĞRETİM PROGRAMLARI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI Alanlar arasında geçiş yok Alan ve dal programları arasında esnek geçişler Program geliştirme sürecinde sosyal ortaklar sadece toplantılara katılmakta ya da hazırlanan programlara görüş bildirmekte Program geliştirme sürecine sosyal ortakların aktif olarak katılımı Bilgi ve becerilerin % 80-90 oranında ortak olduğu alanların her birisi için ayrı program açılması söz konusu Benzer meslekleri geniş tabanda toplanmıştır. Her iş gücü için ortak olan “Ortak Becerilerin” öğretimi yok Ortak becerilerin öğretimi var Yeni Program Perspektifinin Getirdiği Yenilikler

40 MEVCUT ÖĞRETİM PROGRAMLARI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI Yerel iş gücünün ihtiyaçlarını yeterince dikkate alacak esneklikte değil Yerel iş gücünün ihtiyaçlarına duyarlı ve yerel iş gücü ihtiyaçlarına göre sertifika eğitimi yapma imkânı Öğretim süresi 3 yıl Ortak sınıfla birlikte öğretim süresi 4 yıl Öğretim içerikleri ile program isimleri uyumlu değil ( Motor bölümü) Öğretim programları ile içerikleri uyumlu( Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) Meslek değiştirmek isteyenlere öğretim sürecine yeniden başlamak zorunda Meslek değiştirmek isteyenlere sadece eksik modülleri alarak mesleki eğitim alma imkanı Yeni Program Perspektifinin Getirdiği Yenilikler

41 MEVCUT ÖĞRETİM PROGRAMLARI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sadece kayıt olunan meslek alanında diploma alınabilmekte Kayıt olunan meslek alanının diploması ile birlikte sertifika alınabilmekte Öğretimin sonunda değerlendirme Değerlendirme sonucunda kaldı- geçti Hemen değerlendirme Test sonucunda elde edilen başarıya göre yeniden yönlendirme Sadece örgün eğitime devam edenler için tasarlanmıştır. Örgün eğitimle birlikte yaygın eğitimde ve yaşam boyu eğitimde de etkili olarak kullanılabilme esnekliği Genellikle program geliştirme yaklaşımında konu ekleme ve çıkartma söz konusu Yeterliğe göre değerlendirme ve yeni teknolojik gelişmeleri kısa sürede öğretime yansıtabilme esnekliği Yeni Program Perspektifinin Getirdiği Yenilikler

42 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

43 Sorun : Modüller bir ya da birden fazla yeterliliği kazandırmayı hedefleyen öğretim materyalleridir ve çoğunlukla birbirinin devamı niteliğindedir. Mevcut yapıda modüller adeta birer ünite olarak algılanmakta 1. basamak modülden başarılı olamadığı halde öğrencinin takip eden modüllerde başarılı olması halinde sınıfı geçmesine imkan verilmektedir. Çözüm : Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği modüler öğretim programlarına göre düzenlenmelidir.

44 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : İşletmede yapılan beceri eğitimlerinde işletmeler öğrencileri ucuz iş gücü olarak görmekte, öğretim programlarında belirtilen kazanımlarla ilgisi olmayan farklı işleri yaptırmaktadır. Çözüm : 3308 nolu kanun bu doğrultuda yeniden düzenlenmelidir. 3308 nolu kanun bu doğrultuda yeniden düzenlenmelidir. Kazanılması gereken yeterliliklerin elde edilmemesinden işletmeler de sorumlu tutulmalıdır. Kazanılması gereken yeterliliklerin elde edilmemesinden işletmeler de sorumlu tutulmalıdır.

45 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : Halk eğitim merkezleri genellikle istihdama yönelik meslek edindirme kurs faaliyetlerinden ziyade okuma yazma ve hobi kurslarına ağırlık vermeye başlamıştır. Çözüm : Halk eğitim merkezlerinin, yeterliliğe dayalı modüler öğretim programları uygulayarak yatay ve dikey geçişlere imkan sağlayarak istihdama yönelik mesleki eğitim verebilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesi gereklidir. Halk eğitim Merkezleri “Meslek Kazandırma Merkezleri”, “Hayat Boyu Öğrenme Merkezleri” veya “Sürekli Eğitim/Öğrenme Merkezleri” olarak yeniden yapılandırılmalıdır.

46 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : Çalışma piyasasında sertifikasız meslek elemanları çalıştırılmakta ve var olan belgeler kişilerin yeterliklerini göstermemektedir. Çözüm : Sertifikası olmayan meslek elemanlarının işverenlerce işe alınmaması ve mevcut çalışanların sertifika almaya özendirilmesi gereklidir. Sertifikaların seviyelerine göre işverenlerce ödenecek taban ücret belirlenmelidir.

47 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : Tüm meslekî ortaöğretim kurumlarında modüler sistem uygulamaları yaygınlaştırılmış olmasına rağmen henüz yaygın eğitim kurumlarında bu mümkün olamamıştır. Bu durum MYK tarafından verilecek belgelendirme sisteminde standartizasyon sağlanmasına engel olacaktır. Çözüm : Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında modüler öğretim sistemine geçilerek meslekî yeterliliklerde standardın sağlanması gereklidir.

48 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : Çalışanlar işyerlerinden kaynaklanan bir zorlama olmadığı sürece mesleklerime ilişkin yeni geliştirilen yeterlilikleri kazanma yoluna gitmemektedirler. Bu da bu kişilerin işten çıkarılmalarına ve yerlerini bu yeterliliklere sahip kişilere bırakmaları anlamına gelmektedir. Çözüm : Hayat boyu öğrenme ilkelerinden hareketle hangi yaşta, hangi eğitim seviyesinde olursa olsun isteyen herkesin istediği seviyeye kadar meslekî eğitim almasına imkan verilmelidir. Herkes mesleki eğitim almak için teşvik edilmelidir.

49 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3308 sayılı (değişik 4702 sayılı kanun) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamında oluşturulan İl Meslekî Eğitim Kurulu ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu kapsamında oluşturulan İl İstihdam Kurulu incelendiğinde üyelerinin aynı kurum temsilcilerinden oluşmakta ve işlevsel olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Problem : 3308 sayılı (değişik 4702 sayılı kanun) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamında oluşturulan İl Meslekî Eğitim Kurulu ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu kapsamında oluşturulan İl İstihdam Kurulu incelendiğinde üyelerinin aynı kurum temsilcilerinden oluşmakta ve işlevsel olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Çözüm : İllerdeki İl Meslekî Eğitim Kurulu ile İl İstihdam Kurulunun acilen birleştirilerek etkili çalışmasının sağlanması gereklidir. Bunun için kanunlarda değişiklik yapma ihtiyacı vardır. Zaman kaybının önlenmesi açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ortak yayınlanacak bir genelge ile bu kurulların, gerekli kanuni düzenlemeleri beklemeksizin birlikte çalışmaları sağlanabilir. İl Meslekî Eğitim ve İstihdam Kurulu mesleki eğitimin yerel ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmasını ve etkili bir işpiyasası bilgi sisteminin kurulmasında aktif rol almalıdır.

50 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : Meslekî ve teknik öğretmenlerinin teknolojik gelişmelere paralel olarak hazırlanan yeterliliğe dayalı modüler öğretim programlarının gereği donanıma sahip olmamasıdır. Çözüm : Meslekî ve teknik öğretmenlerin belirli periyotlarla sektörde teknik eğitim alarak piyasayı yakından takip etmeleri sağlanmalıdır.

51 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : Ülkemizde halen etkili bir yönlendirme ve kariyer rehberliği sistemi yoktur. Çözüm : İŞKUR daha fonksiyonel hale getirilmelidir. İllerde bir ofis yerine ihtiyaç kadar ofis kurulmalıdır. Bu yolla işgücü dışındaki nüfus daha yakından takip edilerek kazanımların bir veritabanında toplandığı etkili bir kariyer rehberlik sistemi oluşturmak mümkün olacaktır. Böylelikle İşsizlerin iş piyasasına geçişte karşılaştıkları beceri eksikliği problemleri giderilerek işsizlerin iş sahibi olmaları sağlanmalıdır.

52 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : Ülkemizde iş piyasasının etkili olarak planlanabilmesi için halen işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılmamaktadır. Çözüm : İşgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bu analizlerin pratik hale getirilmesi için çeşitli uygulama teknikleri geliştirilmelidir. İŞKUR’a işletmeler tarafından verilen bildirgeler birleştirilerek iş piyasası analizine yardımcı olacak temel sorular da bu bildirgelerde yer almalıdır.

53 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : Meslekî-teknik eğitim kurumlarındaki alan ve dallar ihtiyaç analizine dayalı olarak açılmamaktadır. Çözüm : Yapılacak meslek ve işgücü analizi çalışmalarına dayalı olarak ilçenin, ilin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu istihdam oluşturmaya katkı sağlayacak yeterliliğe dayalı programlar ticaret ve sanayi odaları, alt birlikleri ve sektörle belirlenmesi gereklidir.

54 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : Genel lise mezunlarının çoğunluğunun üniversiteye girememeleri ve istihdam edilememeleri. Çözüm : Genel lise öğrencilerinin ikinci bir programla, fark meslek derslerinin ve bağlı becerilerin kazandırılarak meslek lisesi mezunu olabilmeleri yolunun kamuoyuna duyurulması gereklidir.

55 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Problem : Meslekî-teknik eğitim kurumlarının atölye donanımlarının yenileştirilmesinde, yeni teknolojilerin takibinde bütçe kaynaklarının yeterli olmaması. Çözüm : Çözüm : Meslekî-teknik eğitim kurumlarının eğitim-öğretim sürecine; ticaret ve sanayi odalarının, sektör temsilcilerinin, meslek oda ve birliklerinin aktif katılımlarının sağlanmasının yolu açılmalıdır.

56 Mesleki eğitimde; arza dayalı olmayan, arz talep dengesini gözeten, öncelikle yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası standartları esas alan mesleki ve teknik eğitim sistemi ülkemize hayırlı olsun.


"MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIM Ankara - 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları