Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADRES VE NUMARALAMA SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADRES VE NUMARALAMA SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 ADRES VE NUMARALAMA SİSTEMİ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ADRES VE NUMARALAMA SİSTEMİ Ercan TOPACA Mahalli İdareler Genel Müdürü 18 Ağustos 2006 ANKARA

2 MEVCUT UYGULAMADAKİ SORUNLAR
Adres ve binaların numaralandırılmasında standart bir sistemin bulunmaması, 1927 tarihli ve 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Numaralama Yönetmeliğinin tam olarak uygulanamaması, Adres ve numaralama konusunda yetkili idarelerin görev tanımlarının belirsizliği, Mevcut sistemde nüfus sayım veya tespitinin yüksek maliyetli ve zor olması, Seçmen kütüklerinin güncellenmesinde yaşanan sorunlar,

3 MEVCUT UYGULAMADAKİ SORUNLAR
Adres ve numaralamaya ilişkin güncel bir veri tabanının olmaması, Kimlik ve adres bilgileri arasındaki uyumsuzluk, Merkezi ve mahalli idarelerin adres ve numaralamaya gereken önemi vermemesi ve yatırım yapmaması, Hızlı kentleşmeden dolayı adres tespit ve numaralama zorluğu, İmar planlarının yapılamaması, ruhsatsız yapılaşmanın artması sonucu oluşan kayıt dışı binalar, Kimlik, adres ve numaralama sisteminin sağlıklı işlememesinin yolsuzluk ve kayıt dışılığa neden olması.

4 MEVCUT ADRES ÖRNEKLERİ
ADI SOYADI POSTA İLETİSİ ADRES Hüseyin YILDIRIM Elektrik Faturası Anavatan Cad. Zirve Otel Yanı Pelitli / TRABZON Su Faturası Devlet Karayolu Cad. Yıldırım Apartmanı Telefon Faturası Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. Zirve Otel Yanı Pelitli / TRABZON Emekli Sandığı Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No:160 Posta İletisi Hükümet Caddesi Zirve Otel Yanı Kat:2 Kenan YILDIRIM ÖSYM Hükümet Cad. Adnan Kahveci Mah. No:160

5 AYNI KURUMDA FARKLI ADRESLER
HASAN GÜMRÜK FERİT KILIÇ İSA ÖZTÜRK Emlak Vergisi Kayıtları 207 Ada / 12 Parsel Yalı Mah. 0 Ada / 547 Parsel Yukarı Mah. 110 Ada / 14 Parsel Yeşilköy Çevre Temizlik Kayıtları Yalı Mah. No:14 Yukarı Mah. No:3 Yeşilköy No:1 Su Tahsilat Kayıtları Yalı Mah. Y–9 F Yukarı Mah. Y–33 3 Çamlıca Mah. Y– 126 1 İsim Kayıt Türü

6 YENİ MEVZUAT 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Posta Hizmetleri Adres Veri Tabanları Standardı (Bölüm 1 Posta Adreslerinin Bileşenleri TSTEN ).

7 YÖNETMELİĞİN AMACI Adres ve numaralamanın basit, anlaşılır ve kolay olmasının sağlanması, AB standartlarına uyumun sağlanması, Adres ve numaralama işlemlerinde ülke genelinde uygulanan ortak standartların belirlenmesi, Nüfus sayımlarının sokağa çıkma yasağı uygulanmadan elektronik ortamda yapılması,

8 YÖNETMELİĞİN AMACI Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenip usulüne uygun onaylandıktan sonra, Ulusal Adres Veri Tabanından alınan onay numarası alınması, Adres ve numaralama çalışmalarının köy ve mezraları kapsayacak şekilde planlanması, Yetkili idarelerin ve görev tanımlarının netleştirilmesi, Adres ve numaralama bilgilerinin kurumlar arasında paylaşıma açılmasıdır.

9 GETİRİLEN YENİLİKLER Adres standardının belirlenmesi (Bir adreste bulunması gereken unsurlar); İl, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye adı, Mahalle adı ve sabit tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve sabit tanıtım numarası, Site, blok, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası, Posta kodu. Bu bileşenlerden il, ilçe adı, dış kapı numarası ve posta kodunun her adreste bulunması zorunludur.

10 GETİRİLEN YENİLİKLER Ulusal adres veri tabanının oluşturulması ve güncelleme mekanizmalarının oluşturulması, Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad ve sabit tanıtım numarası verilmesi zorunluluğu, Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi ve onay numarası alınması, Nüfus sayım sisteminin değiştirilmesi ve sürekli güncellenmenin sağlanması,

11 GETİRİLEN YENİLİKLER Kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve hızlı sunumu için ulusal adres veri tabanının kurumların kullanımına açılması, Kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması, Yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi ile daha etkin bir mücadele imkanının sağlanması, Kamu hizmetlerinin planlanmasında ihtiyaç duyulan güncel ve sağlıklı verilerin sağlanması (KÖYDES), Ad ve numara verilmesinde uyulması gereken esasların belirlenmesi,

12 GETİRİLEN YENİLİKLER Numaralama işlerinin takibinin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla sağlanması, Levhalarda standart sağlanması, Cadde ve sokak esasının dışında yer alan çadır, baraka, afet bölgesindeki geçici konutlar ve benzerine geçici numara verilerek Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi, Standart numaralamanın yapılabilmesi amacıyla Yönetmeliğin içinde yer alan örneklerle uygulayıcılara yol gösterilmesi.

13 SONUÇ Vatandaşın hayatı kolaylaşacak, Bürokrasi ve kırtasiyecilik azalacak, Kamu hizmetleri daha etkili ve verimli sunulacak, Kamu kurumları planlama ve koordinasyon faaliyetleri için ihtiyaç duydukları verilere daha rahat ulaşabilecek, Kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadelede ihtiyaç duyulacak verilere daha kolay ulaşılacak, Ruhsatsız ve kaçak yapılaşmayla daha etkin mücadele edilebilecektir.

14 ARZ EDERİM


"ADRES VE NUMARALAMA SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları