Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESEL EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkiye’nin Stratejik Sektörlerinde Temel Politikalar Paneli - Enerji Sektörü - Necmiddin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESEL EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkiye’nin Stratejik Sektörlerinde Temel Politikalar Paneli - Enerji Sektörü - Necmiddin."— Sunum transkripti:

1 KÜRESEL EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkiye’nin Stratejik Sektörlerinde Temel Politikalar Paneli - Enerji Sektörü - Necmiddin BAĞDADİOĞLU Hacettepe Üniversitesi Beşinci İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim 2013

2 Panel Çerçevesi Küresel eğilimler Temel sorunlar ve çözüm önerileri Makroekonomik istikrar, yüksek büyüme ve cari açığın yönetimi konularında gerekli sektörel dönüşüm alanları ve politikalar Türkiye’nin geliştirmesi gereken teknolojik kabiliyetler

3 Tespit İktisadi başarı, sistemin esnekliği … – Tüketim tercihleri – Üretim teknolojisi İktisadi sistemin hedefleri … – Üretim kararı – Gelir paylaşımı İktisadi sistemin Faydası < Maliyeti Yeniden Yapılandırma

4 İzmir İktisat Kongreleri 1923: Önemi kendinden menkul 1981: Dışa açık büyüme stratejisi ön plana çıkıyor 1992: Soğuk savaş bitiyor, Sovyetler Birliği dağılıyor 2004: Türkiye-AB tam üyelik müzakereleri başlıyor 2013: 2008’deki ekonomi kriz ortamı sürüyor

5 Enerji Alanında Küresel Eğilimler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Gelecek 20 yılda enerji tüketiminin yaklaşık % 40 artması bekleniyor. Çevre duyarlılığı içerisinde bunun nasıl karşılanacağı üzerinde duruluyor. Arz Güvenliği ve Enerji Verimliliği (mevcut potansiyel+yeni kaynaklar) – Kaya gazı/kaya petrolü – Karbon tasarruf eden teknolojiler – Yenilenebilir enerji kaynakları – Talep yönetimi (duyarlı tüketim) Enerji milliyetçiliği ve ulusal şampiyonlar

6 AB Müktesabatında neredeyiz? Enerji iç piyasası – AB Elektrik direktifi üçüncü paketine uyum Yeni Elektrik Piyasası Kanunu Elektrik fiyatı eşitleme mekanizması Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Dağıtım şirketlerinin izleme ve denetimi EPDK’dan ETKB’ye? – Elektrik dağıtım varlıkları özelleştirildi – Elektrik üretim varlıklarının özelleştirilmesi: hedef 2016

7 Doğal gaz piyasası – Evsel olmayan tüm tüketiciler 2013 yılında serbest tüketici – İthal doğal gaz portföyündeki özel sektör payı %25’e ulaştı – BOTAŞ’ın mevcut ithalat lisanslarının süresi 2013’te 10 yıl daha uzatıldı – Kontrat devri programı veya BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılmasında gelişme yok!

8 Arz güvenliği – TANAP, TAP – Petrol Kanunu – ENTSO-E, Gürcistan – Nükleer santrallar

9 World Bank, 2013 Mevcut Durum

10 Türkiye ne yapabilir? Yıllık enerji talebinin %7-8 artmaya devam etmesi bekleniyor. Özelleştirme Enerji kaynak çeşitliliği Enerji entegrasyonu – Sisteme erişim – Tarife belirleme (tüketici, üretici) Bölgesel işbirliği Ortak ticaret alanı Ortak iş yapma kültürü

11 TEŞEKKÜRLER …


"KÜRESEL EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkiye’nin Stratejik Sektörlerinde Temel Politikalar Paneli - Enerji Sektörü - Necmiddin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları