Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAKIF İŞLEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAKIF İŞLEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 VAKIF İŞLEMLERİ

2 SYDV’LERİN YAPISI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sayılı Kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her İl ve İlçede hizmet vermektedir.

3 Bu kanunun amacı muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

4 VAKFIMIZA KİMLER BAŞVURABİLİR?
İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden,yardım ve desteğe ihtiyaç duyan,düzenli bir geliri olmayan(ssk,bağkur,emekli sandığı) ve dönemi için kişi başı aylık geliri 233,20TL muhtaçlık sınırının altında olan vatandaşlarımız vakfımıza başvuruda bulunabilirler.

5 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;
Muhtaçlık sınırı olan 233,20TL hane içinde kişi başına düşen aylık geliri ifade etmektedir.Hanenin aylık toplam geliri hanede yaşayan kişi sayısına bölünmekte ve kişi başı gelir elde edilmektedir.

6 Sosyal güvenlik ( ssk, bağkur, emekli sandığı) kapsamındaki kişilere süreklilik arz eden yardımlar(Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakit Yardımı ve 2022 Yaşlılık ve Özürlü Maaşı yardımı) ve proje desteği verilememektedir.

7 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
HANE BEYAN VE BAŞVURU FORMU HANEDE BULUNAN KİŞİLERİN KİMLİK FOTOKOPİLERİ 1 ADET RESİM YARDIM TALEBİNE İLİŞKİN DİĞER BELGELER(YANGIN RAPORU,SAĞLIK KURULU RAPORU,HASTA SEVK FORMU)

8 ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ(ŞNT)
Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere belli bir koşula dayandırılarak verilen yardımlara Şartlı Nakit Transferi denilmektedir. Halk arasında çocuk parası olarak da bilinmektedir. ŞNT 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

9 1)ŞARTLI GEBELİK YARDIMI
Bebek bekleyen annelerin doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve gebelik süresince düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla verilen yardımlara Şartlı Gebelik Yardımı denilmektedir.

10 2)ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI
0-5 Yaş grubundaki çocukların düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları koşuluyla verilen yardımlara Şartlı Sağlık Yardımı denilmektedir. Böylece okul çağı öncesi çocuklarının düzenli sağlık kontrollerini yaptıramayan ailelere yardım sağlanmaktadır.

11 3)ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI
1 ile 12. sınıflararası çocuklarını maddi imkansızlık nedeniyle düzenli okula gönderemeyen ailelere; okula devam şartına bağlı olarak yapılan yardımlara Şartlı Eğitim Yardımı denilmektedir.

12 Kadının aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla ödemeler doğrudan annelere yapılmaktadır.

13 ŞNT İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
SYDV ŞNT başvuru formu Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi(evli ise kendisinin ve eşinin) Öğrenci belgesi Çocukların kimlik fotokopisi

14 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR;
ŞNT yardımları toplumun en yoksul ailelerine verilmektedir.Dolayısıyla hanede sosyal güvenceli kişi olmaması önem teşkil etmektedir.Hanede tespit edilen ssk,bağkur yada emekli sandığına kayıtlı birey bulunulması halinde ŞNT yardımları Genel müdürlük tarafından kesilmektedir.Bununla birlikte vakıf mütevelli heyeti tarafından da bazı şartlar aranabilir.(araç kaydı,en fazla 15 dönüm arazi kaydı gibi)

15 Şartlı eğitim yardımında eğitim yardımı alan çocuğun okulun açık olduğu aylarda 5 gün ve üzeri devamsızlık yapması durumunda hak sahibi bu aylara ait ödemeleri alamaz.

16 AYLIK MİKTARLARI İlköğretime devam eden erkek/aylık:30tl
İlköğretime devam eden kız/aylık:35tl Ortaöğretime devam eden erkek/aylık:45tl Ortaöğretime devam eden kız/aylık:55tl Sağlık yardımı:30tl

17 ŞARTLI GEBELİK YARDIM MİKTARLARI
Doğumun hastanede yapılması halinde 1 kereye mahsus 70tl Düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 30tl Doğumdan sonra 2 kereye mahsus 30tl

18 İLÇEMİZDE ŞARTLI NAKİT YARDIMINDAN FAYDALANAN KİŞİ SAYILARI
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI:968 KİŞİ ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI:371 KİŞİ ŞARTLI GEBELİK YARDIMI:6 KİŞİ TOPLAM:1345 KİŞİ

19 İLÇEMİZDE ŞARTLI NAKİT YARDIMINDAN FAYDALANAN HANE SAYILARI(01. 01
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI:463 HANE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI:245 HANE ŞARTLI GEBELİK YARDIMI:14 HANE TOPLAM:722 HANE

20 BARINMA YARDIMLARI Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

21 BARINMA YARDIMINDAN FAYDALANACAK KİŞİLERİN HEDEF KİTLESİ
Dul Yetim Özürlü Yaşlı(50 yaş ve üstü) Kronik hastalığı olan Mağdur ve muhtaç durumda bulunan kişiler

22 BARINMA YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?
SYDV başvuru kayıt formu(ilk defa başvuru yapılıyorsa) Başvuru dilekçesi Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi Barınma ihtiyaç raporu/Varsa hasar tespit raporu/Kira kontratı

23 EVİN ESKİ DURUMU

24

25 EVİN YENİ DURUMU

26

27 EVİN ESKİ DURUMU

28 EVİN YENİ DURUMU

29

30 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESTİ
28 Aralık 2011 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Genel Sağlık Sigortası kapsamında Gelir Tespiti,Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ doğrultusunda; aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespiti 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren vakıflar tarafından yürütülmektedir.

31 BAŞVURU VE ÖNİNCELEME Gelir tespiti başvuruları kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahının bulunduğu il yada ilçe idari sınırları içindeki vakfa yapılır. Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alır.

32 Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşların başvuruları Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde yer alan ‘Gelir Tespiti Başvuru Formu’ ile alınır. Başvuruda bulunan kişilere Gelir Tespiti Başvuru Formunun altında yer alan ‘Gelir Tespiti Başvurusu Alındı Belgesi’ verilir. Başvuruda bulunan kişilerden başvuru formları haricinde herhangi bir belge talep edilmez.

33 Gelir testi hesaplamasında hanenin aylık toplam geliri kişi sayısına bölünerek kişi başı aylık gelir bulunur.Bu kapsamda vatandaşın devlete ne kadar prim ödeyeceği veya ödemeyeceği tespit edilir.

34 GELİR TESTİ HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ESASLAR
Tespit edilen aylık net maaş,ücret,nafaka,yevmiye vb. gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması Ailenin mülkiyeti aile bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun rayiç bedelinin 240’ta biri

35 Ailenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için rayiç bedelinin 240’ta biri ve kira getirisinin toplamı İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri Dükkanlar için rayiç bedelinin 240’ta biri Dükkan için kira geliri elde edilmiyorsa dükkanın rayiç bedelinin 120’de biri Ailenin arazi ve tarlası için rayiç bedelinin 240’ta biri

36 Ailenin binek aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri
Sürekli olarak alınan düzenli nakdi sosyal yardımların(2022,Evde Bakım,ŞNT) aylık ortalaması ailenin aylık gelirine dahil edilmektedir.

37 AİLENİN HARCAMALARINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
Harcamalar tespit edilirken gıda,giyim,kira,ısınma,eğitim,sağlık, ulaşım, eğlence,sigara ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dikkat alınmaktadır. Kişinin tespit edilen harcamalarının tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.

38 PRİM KATEGORİLERİ HANE GELİR TESPİTİ SONUCUNA GÖRE;
G0:Kişi başı geliri 0 ile 326,20tl arasında çıkan vatandaşlarımızın primini devlet ödeyecektir. G1:Kişi başı geliri 326,20tl ile 978,60tl arasında çıkan vatandaşlarımızın devlete ödeyecekleri prim 39,14tl G2:Kişi başı geliri 978,60tl ile 1.957,20tl arasında çıkan vatandaşlarımızın devlete ödeyecekleri prim 117,43tl

39 G3:Kişi başı geliri 1.957,20tl ve üstü çıkan vatandaşlarımızın ödeyecekleri prim ise 234,86tl’dir.

40 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR Başvuru esnasında aile içinde kişi başına düşen gelirinin brüt asgari ücretin iki katından fazla(1956tl) olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaz ve bütünleşik sosyal yardım bilgi sisteminde söz konusu kişilerin gelir durumu G3 olarak belirlenir. GSS kapsamında geriye dönük gelir testi yapılmaz.

41 2022 Sayılı Kanun kapsamında yaşlılık ve özürlülük maaşı alan kişiler 5510 Sayılı Kanuna göre GSS’li kabul edildikleri için gelir testi yaptırmalarına gerek yoktur.Ancak hanede GSS’li olmayan kişilerin bulunması durumunda hanenin gelir tespiti yapılırken söz konusu maaşlar dikkate alınır.

42 Gelir tespitlerinin her yıl yenilenmesi gerekmemektedir
Gelir tespitlerinin her yıl yenilenmesi gerekmemektedir.Fakat gelir tespiti yapılan hanenin yılda bir defa gelir incelemesi yerinde yapılarak varsa değişikliğin sisteme aktarılması gerekmektedir.

43 İLÇEMİZDE 2012 OCAK-2013 MART TARİHLERİ ARASI YAPILAN GELİR TESTİ SONUÇLARI
G0 ile sonuçlanan hane sayısı:879 G1 ile sonuçlanan hane sayısı:243 G2 ile sonuçlanan hane sayısı:11 G3 ile sonuçlanan hane sayısı:2 Toplam:1135

44 2022 YAŞLILIK VE ÖZÜRLÜ AYLIKLARI
2022 Sayılı Kanun kapsamında;65 yaşını doldurmuş,kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan,sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,düzenli bir gelire sahip olmayan vatandaşlar ile,

45 Özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendiren vatandaşlara aylık bağlanmaktadır.

46 GENEL ESASLAR 2022 Sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylık başvuruları kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahının bulunduğu vakfa yapılır. Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.

47 Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez
Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez. Belgelerin tamamlanmasını müteakip sisteme işlenir. Başvuruda bulunan kişilere ‘Başvuru Alındı Belgesi’ verilir.

48 2022 SAYILI KANUNA GÖRE 5 ÇEŞİT AYLIK VARDIR;
1.Yaşlı Aylığı 2.%40-69 Arası Özürlü Aylığı 3.%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı 4.18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı 5.Silikozis Aylığı

49 2022 aylığı için yapılacak muhtaçlık değerlendirmesinde hane yaklaşımı geçerlidir.
Hanede kişi başı aylık gelir hesaplanırken ölçüt 2013 Ocak-Haziran dönemi için 119,62tl(muhtaçlık sınırı)’dir. Hane geliri hesaplanırken hanede kim alırsa alsın 2022 Sayılı Kanun aylıkları ve evde bakım aylıkları hesaba katılmayacaktır.

50 YAŞLI AYLIĞI 65 yaşını doldurmuş olan Hane içinde kişi başına düşen geliri 119,62tl’den az olan vatandaşlar başvuruda bulunabilir.

51 Yaşlılık aylığı almakta iken %70 ve üzeri özürlü olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların aylıkları ‘%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı’na dönüştürülür. Ancak özür derecesi %70’in altında olan kişilerin bu talepleri kabul edilmez.

52 %40-%69 arası özürlü olan ve bunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen
%40-69 ARASI ÖZÜRLÜ AYLIĞI 18 yaşından büyük olan %40-%69 arası özürlü olan ve bunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen Hanenin kişi başı aylık geliri 119,62tl’den az olan vatandaşlarımız başvurabilir.

53 %70 VE ÜZERİ ÖZÜRLÜ AYLIĞI
18 yaşından büyük olan %70 ve üzeri özürlü olan ve bunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen Hane içinde kişi başına düşen geliri 119,62tl’den az gelire sahip kişiler başvurabilir.

54 18 YAŞ ALTI ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI
Fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri özürlü yakını olan Hane içinde kişi başına aylık geliri 119,62tl’den az olan kişiler başvurabilir.

55 18 yaşından küçük özürlü yakınlarına aylık bağlanabilmesi için kanuni velisi olan anne yada baba başvuruda bulunabilir.Boşanma durumunda velayetin verildiği kişi başvuruda bulunabilir. Özürlü yakını aylığına başvurulabilmesi için fiilen bakım ilişkisinin gerçekleşmesi,bakıcı ile bakılan kişinin aynı hanede ikamet etmesi gerekmektedir.

56 Kişinin özürlü yada yaşlılık aylığı alması özürlü yakını aylığı almasına engel teşkil etmez.Fakat %70 ve üzeri özürlü aylığı alan kişi özürlü yakını aylığına başvuramaz. 2022 aylığına başvuran kişinin kişisel aylık geliri muhtaçlık sınırı olan 119,62tl’den fazla ise hanenin kişi başına düşen aylık gelirine bakılmaksızın başvuru geçersiz olmaktadır.

57 SİLİKOZİS AYLIĞI Bu aylık türünde yeni başvuru yapılamamaktadır.Ancak tarihine kadar başvurularını yapmış bulunanlardan işlemleri henüz tamamlanmamış olanların işlemlerinin yürütülmesi sağlanır.

58 Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik nakit sosyal yardımından faydalanan vatandaşların kendisi Sayılı Kanun aylığı alamaz.Hanede başvuran dışında eşi vefat etmiş yardımı alınması durumunda hane gelirinde hesaba katılır.

59 YARDIM MİKTARLARI(3 Aylık)
Yaşlı Aylığı:376,79TL %40-%69 Özürlü Aylığı:753,58TL %70 ve Üzeri Özürlü Aylığı:1.130,37TL Özürlü Yakını Aylığı:753,58TL Silikozis Aylığı %15-%34: ,11TL %35-%54:1.860,69TL %55 ve Üzeri:2.093,28TL

60 Tüm ödemeler Mart,Haziran,Eylül ve Aralık aylarında yapılmaktadır.

61 İLÇEMİZDE 2022 SAYILI KANUNDAN FAYDALANAN KİŞİ SAYILARI
Özürlü Yakını Aylığı:20 Kişi Özürlü Aylığı:212 Kişi Yaşlı Aylığı:273 Kişi

62 EŞİ VEFAT ETMİŞ BAYANLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT PROGRAMI
Resmi nikahlı eşinin vefat etmesi sonucu muhtaç durumda bulunan,herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan,muhtaçlığı mütevelli heyeti kararı ile onaylanan ve hanesinde sosyal güvenceli birey bulunmayan kadınlara muhtaçlıkları devam ettiği süre içerisinde aylık 250tl tutarında ve 2 aylık periyotlarla nakit sosyal yardım yapılmaktadır.

63 Eşi vefat etmiş ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında olan kadınların ihtiyaçları olması durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen diğer yardım programlarından da yararlanmaları sağlanabilmektedir.

64 SOSYAL YARDIMIN FESİH EDİLMESİNE İLİŞKİN SÜREÇLER
Eşi vefat etmiş olan kadının tekrar evlenmesi Sistem üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda hak sahibinin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi Sosyal inceleme raporu doğrultusunda muhtaçlığın kalktığının tespiti hallerinde mütevelli heyeti kararı ile yardım programı fesih edilir.

65 Aynı hanede ikamet eden bireylerin aktif sosyal güvence kapsamında olması
Evde bakım aylığı uygulaması kapsamında ‘özürlüye bakan kişi’ olarak aylık alması durumlarında eşi vefat etmiş kadınlara yönelik nakit yardımı programından faydalanılamayacaktır.

66 Yardım programından faydalanmak için başvuru yapan kişinin çocuklarından ayrı yaşaması ve sadece onların sağlık güvencelerinden yararlanması durumunda bu kişi yardım programından 3294 Sayılı Kanun kapsamında olması şartıyla yararlanabilmektedir.

67 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
SYDV başvuru kayıt formu(ilk defa başvuru yapılıyorsa) Başvuru dilekçesi Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi(ilk defa başvuru yapılıyorsa)

68 tarihleri arasında İlçemizde Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programından yararlanan kişi sayısı 122’dir.

69 PROJE DESTEKLERİ 633 Sayılı KHK(Kanun Hükmünde Kararname) ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün görevleri arasında; Yoksullukla mücadeleye ve genel müdürlüğün görev alanına giren diğer konulara ilişkin olarak araştırma ve incelemeler yapmak, proje hazırlamak ve uygulamak Genel Müdürlüğün görevlerinden biridir.

70 PROJE BAŞVURU ŞARTLARI
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak,bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak Fakir ve muhtaç durumda bulunmak Başvuru tarihi itibariyle yaş arasında olmak Erkek başvuru sahipleri için askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya askerlikle ilişiği olmamak.

71 Başvuru yapılan vakfın sorumluluk bölgesinde en az altı aydır ikamet ediyor olmak.
Proje konusu işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak. Daha önce fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden yararlanmamış olmak.

72 PROJE DESTEK ESASLARI Fon kaynakları ile yoksullukla mücadele konusunda 3294 Sayılı Yasa kapsamında yer alan kişilerin ekonomide aktif üretken duruma geçerek, sürdürülebilir gelire ulaşmaları amacıyla kentsel ve kırsal alanda bireysel veya grup bazlı gelir getirici projeler desteklenmektedir.

73 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLAR
Projeler bizzat fayda sahibi ya da sahipleri tarafından yürütülecektir. Projeler kapsamında var olan bir işin geliştirilmesi ya da kapasite artırımına yönelik projeler desteklenmeyecektir. Projeler kapsamında araç alımına ve ikinci el malzeme alımına izin verilmeyecektir.

74 Projelerde elde edilecek ürünün pazarlama olanakları sorgulanacaktır.
Projeler kapsamında devir işlemlerine izin verilmeyecektir. Proje kapsamında açılan işyerleri ve işletmeler ile teslim edilen demirbaşlar proje süresince sigortalanacaktır. Projeler kapsamında talep edilecek işletme giderleri projenin toplam bütçesinin %20’sini geçemeyecektir.

75 Fayda sahiplerinin proje konusu faaliyet alanına ilişkin sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacaktır. Projelerde inşaat giderlerine destek verilmeyecektir. Gelir getirici projelerde Fon Kurulunca süreli ya da süresiz konu sınırlamasına gidilmesi mümkün olup bu konuda alınacak kararlar Vakıflara bildirilecektir.

76 GELİR GETİRİ PROJELER Gelir getirici projeler için kır-kent ayrımı gözetilmeksizin kişi başına en fazla TL destek sağlanmaktadır. Gelir getirici projelerde geri dönüşler; ilk iki yıl ödemesiz, sonraki altı yıl altı eşit taksitte olmak üzere 8 yıl vade ile faizsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

77 PROJE KOTASI /2 Sayılı Fon Kurulu Kararı ile ‘tüm projeler için bir yıl içerisinde her bir vakıf için toplam 12 aylık periyodik pay ( ,00tl) tutarı kadar kaynak tahsis edilmesi’ uygun görülmüştür.

78 PROJE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fayda sahibi başvuru formu Proje başvuru formu Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma,sertifika,referans mektubu vs.)

79 Proje destek başvurularının uygunluğu mütevelli heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanmaktadır. Uygun olduğu tespit edilen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

80 PROJELERDEN ÖRNEKLER (BATUHAN TEKSTİL)

81

82 ASEL YAPI MALZEMELERİ

83

84 BALIK ÇİFTLİĞİ

85

86

87 KAYABAŞI OTO KAPORTA

88

89

90 KUAFÖR TUĞBA

91

92 MEVSİM MEFRUŞAT

93

94

95 NUR OTO DÖŞEME

96

97 OKTAY HALI YIKAMA&OTO KUAFÖR

98

99 ÖNEM TEKNOLOJİ

100

101 TEKNİK DAĞ OTO SERVİS

102

103

104

105

106


"VAKIF İŞLEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları