Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SATINALMA YÖNETİMİ. Sunuş Planı  Tedarikçi seçimi literatür özeti kriterler bazında yöntemler bazında  Satınalmada Stratejik konular.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SATINALMA YÖNETİMİ. Sunuş Planı  Tedarikçi seçimi literatür özeti kriterler bazında yöntemler bazında  Satınalmada Stratejik konular."— Sunum transkripti:

1 SATINALMA YÖNETİMİ

2 Sunuş Planı  Tedarikçi seçimi literatür özeti kriterler bazında yöntemler bazında  Satınalmada Stratejik konular

3  Analitik Hiyerarşi Proses (Analytical Hierarchy Process-AHP)  Analitik Ağ Süreci (Analytical Network Process-ANP)  Bulanık AHP (Fuzzy AHP)

4 GÜNÜMÜZDE REKABET TEDARİK ZİNCİRLERİ ARASINDAKİ REKABETE DÖNÜŞMÜŞTÜR. Zincirin gücü en zayıf halkası kadardır!!!

5 Kritik Noktalar  Taşeron/Tedarikçi seçiminde tartışılması gereken iki temel konu: Değerlendirme kriterleri neler olsun? Hangi yöntemi kullanalım?

6 Uluslararası Yayınlar  “Supplier selection”217  “Vendor selection”128  “Subcontractor selection”7

7 Değerlendirme Kriterleri Neler Olsun?  Taşeron / Tedarikçi seçim kriterlerinin sayısı (performans ölçme amaçlı da kullanılabilir) bazı çalışmalarda birkaç seviyelerindeyken, bazılarında 60’ı bulmaktadır.  Bu nedenle taşeron seçim problemi çok kriterli bir problemdir.  Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde somut ve soyut faktörler arasında iyi bir denge kurmak gerekir (Ghodsypour ve O’Brien, 1998).

8 Değerlendirme kriterleri neler olsun?  Bu konudaki ilk bilimsel yaklaşım Dickson (1966) tarafından ortaya konmuş. Çalışmada 23 seçim kriteri tanımlanmış;  İzleyen çalışmalarda bu kriterlerin açılımları yapılmış (örneğin maliyet için, stok maliyeti, sipariş maliyeti, indirimler, tasarım maliyeti vb..) ve yeni kriterler eklenmiş.

9  Teslimat  İletişim sistemi  Paketleme yeteneği  Geçmiş performans  Sektördeki durumu/repütasyon  İşçi-işveren ilişkileri ile ilgili geçmişi  Garanti koşulları  Bizimle çalışma konusunda istekliliği  Coğrafi konumu  Üretim tesisleri  Yönetim ve organizasyon  Geçmiş iş hacmimiz  Fiyat/maliyet  Kontroller  Müşteri hizmet düzeyi  Teknik kapasite  Tamir-bakım hizmetleri  Eğitim desteği  Finansal durum  Yaklaşımı  Karşılıklı düzenlemeler  Prosedürlerinin tamlığı  Bizde bıraktığı izlenim Dickson’ın Seçim Kriterleri

10 Ishikawa’nın (1997) Seçim Kriterleri - Tedarikçi, işletmenin yönetim ilkelerini bilmeli ve sürekli aktif bir bağlantı içinde olmalıdır. - Tedarikçinin diğer işletmelerce de saygınlığı olan, tutarlı bir yönetim sistemi olmalıdır. Tedarikçi teknik standartları yüksek ve teknolojik gelişmelere yatkın olmalıdır. - Tedarikçi istenilen tüm ekipmanları temin edebilmeli ve ürünleri alıcının kalite özelliklerine uygun olmalıdır. - Tedarikçi üretim miktarını kontrol edebilmeli ya da gerekli üretimi karşılayacak şekilde yatırım imkanı olmalıdır. - Tedarikçinin toplum çıkarlarına aykırı davranmayacağına güvenilmelidir. İşletme sırlarını kötüye kullanmayacağı kesin olmalıdır. - Fiyatı uygun olmalı ve taahhütlerine kesinlikle uymalıdır. Ayrıca, bağlantı ve haberleşme açısından tedarikçiye kolayca ulaşılabilmelidir. - Tedarikçi, sözleşme şartlarına kesinlikle uymalıdır.

11 Muralidharan, C. ve diğerleri’nin (2002) Kriterleri KriterlerAlt Kriterler KaliteKalite Muayene yöntemleri Reddedilen ürün yüzdesi TKY ve Tam Zamanında Üretim (JIT) uygulamalarını takip etme Ürün performansı TeslimatTeslimat hızı Zamanında teslimat Taşıma/Nakliye maliyeti Teslimat zamanındaki esneklik FiyatSatın alınan miktara bağlı fiyat indirimi Maliyet Tedarikçinin Teknik Yeterliliği Tedarikçinin problem çözme yeteneği Tedarikçinin üretebileceği ürün çeşitliliği Ar-Ge altyapısı Teknik işgücü

12 KriterlerAlt Kriterler Finansal Durum Likidite Kredi derecelendirme durumu Tedarikçinin Geçmiş Performansı Dürüstlük Operasyonları iyileştirme eğilimi İşbirlikçilik Tepki süresi Tedarikçinin Tesisleri Makineler Altyapı Kapasite kullanımı Tedarikçinin Esnekliği Miktardaki değişimlere cevap verebilme Ürün çeşitliliğindeki değişimlere cevap verebilme Modifikasyonlardaki değişimlere cevap verebilme Tedarikçinin Sağladığı Hizmetler Satış sonrası hizmetler Yedek parça hazır bulundurma

13  Tedarikçi değerlendirme ve seçme aşamasında, tüm bileşenler için geçerli olan üç ana kriter söz konusudur: Fiyat, Kalite, Teslim. (Richardson, R., Purchasing and Supply Chain Management, School of Engineering Technology & Management, Southern Polytechnic State University, 2002)  Bunlara ilave olarak müşteri memnuniyeti, esneklik, satış sonrası hizmet gibi kriterler de tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

14 Richardson’ın (2002) Kriterleri  Fiyat  İşgücü ile İlişkiler  Finansal Uygunluk  Kalite Sistemi  Tavırlar  İşletme Geçmişi  Eğitim Kaynakları  Garantiler  Tesislerin Konumu  Maliyet Hesaplama Prosedürleri  Bilgi Teknolojileri  Bilgi Paylaşımı  Kapasite  Şirket Ünü  Hız  Paketleme Olanakları  Teslim Performansı  Nakliye Yetenekleri  Tazminat  Çevrim Süresi  Zamanında Teslimler  Esneklik  Ürün Çıkış Doğruluğu  Satış sonrası hizmetler  Stok dışı kalma sıklığı  Sipariş Çevrim Zamanı  Sipariş Süreç Uyumluluğu  Gecikme Zamanı  Ürün Bulunabilirliği  Elverişlilik  Güvenilirlik  Faturalandırma Hataları  Hak Talebi/Uyumsuzluk Sayısı  Kalite Kontrol  Bağımlılık oluşturabilirlik (?)

15 Lojistik Sektöründen Örnek  Navlun, Hizmet karşılığında talep edilen fiyat düzeyi  Hizmeti veren firmanın tavırları, iş etiği, yapısı  Eğitim kaynakları  Teçhizatlarının, donanımlarının yapısı  Bilgi teknolojileri düzeyi  Kapasitesi  Reaksiyon hızı  Zamanında teslimatları  Güvenilirlik  Teslimat performansları  Depolama faaliyetlerinin etkinliği  Dağıtım hizmetlerinin etkinliği  Acil olaylara müdahaleleri  İlgili mevzuatlara hakimiyeti  Esneklik  Entegre Hizmet Verilmesi  Global hizmet verilmesi  Güvenilir kurumsal alt yapı ve karşılıklı etkin iletişim kurulabilmesi  İhtisaslaşmış lojistik hizmetler verilmesi, farklı hizmet önerisi  Dinamik personel ve yeni teknoloji kullanımı, değer yaratımı  Müşteri odaklı iş yapma yaklaşımı, son müşteri memnuniyeti  Performans kriterlerinin belirlenmesi ve ölçümü  Bilgi aktarımında açıklık paylaşımcılık

16 Ön kriterler Kalite Uygunluk Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi Garanti Şartları Garanti Şartları Mali yeterlilik Mali yeterlilik Performans kriterleri Teknoloji ve İmalat İlişkili Kriterler Teknoloji ve İmalat İlişkili Kriterler Teknik Yeterlilik Kriterleri Teknik Yeterlilik Kriterleri İşletme Kriterleri İşletme Kriterleri Bilgi Sistemleri ve İletişim Kriterleri Bilgi Sistemleri ve İletişim Kriterleri İnsan Kaynakları Kriterleri İnsan Kaynakları Kriterleri Kalite Güvence Kriterleri Kalite Güvence Kriterleri Ürün/Hizmet kriterleri Kalite Performans Değerlendirilmesi Kriterleri Kalite Performans Değerlendirilmesi Kriterleri Maliyet analizi Kriterleri Maliyet analizi Kriterleri Teslimat Performans Kriterleri Teslimat Performans Kriterleri Taşeron Seçimine Özel...

17 Özel Bir Bakış Açısı  Parahinski ve Benton (2004) tedarikçi performansını kritik başarı faktörleri açısından ele almış ve kriterleri ürün kalitesi, teslimat performansı, fiyat, değişen isteklere cevap verme, servis desteği ve genel performans olarak belirlemişlerdir.

18 KriterlerAlt Kriterler KaliteKalite Muayene yöntemleri Reddedilen ürün yüzdesi TKY ve Tam Zamanlı Üretim uygulamalarını takip etme Ürün performansı Ürün çıkış doğruluğu Kalite sistemi TeslimatTeslimat hızı Zamanında teslimat Taşıma/Nakliye maliyeti Teslimat zamanındaki esneklik Kaliteli teslimat Teslimat taahhütlerine uyum Paketleme olanakları Nakliye yetenekleri Çevrim süresi Teslimat performansı Sipariş süreç uyumluluğu Gecikme zamanı Tedarikçinin Teknik Yeterliliği Tedarikçinin problem çözme yeteneği Tedarikçinin üretebileceği ürün çeşitliliği Ar-Ge altyapısı Teknik işgücü Bilgi teknolojileri ve düzeyi Bilgi paylaşımı İlgili mevzuatlara hakimiyet

19 KriterlerAlt Kriterler FiyatSatın alınan miktara bağlı fiyat indirimi Maliyet Maliyet hesaplama prosedürleri Faturalandırma hataları Finansal Durum Likidite Kredi derecelendirme durumu Tazminat Tedarikçinin Geçmiş Performansı Dürüstlük Operasyonları iyileştirme eğilimi İşbirlikçilik Tepki süresi Bilgi Tavırlar ve iş etiği Şirket ünü Güvenilirlik Depolama faaliyetlerinin etkinliği Dağıtım hizmetlerinin etkinliği Sektördeki durumu İşçi-işveren ilişkileri ile ilgili geçmişi Tedarikçinin Tesisleri Makineler Altyapı Kapasite kullanımı Tesislerin Konumu Kaynakları Teçhizatların ve donanımların yapısı Coğrafi konumu

20 KriterlerAlt Kriterler Tedarikçinin Esnekliği Miktardaki değişimlere cevap verebilme Ürün çeşitliliğindeki değişimlere cevap verebilme Modifikasyonlardaki değişimlere cevap verebilme Stok dışı kalma sıklığı Ürün bulunabilirliği Acil olaylara müdahale Tedarikçinin Sağladığı Hizmetler Satış sonrası hizmetler Yedek parça hazır bulundurma Garantiler Müşteri Memnuniyeti Müşteri servisi Müşteri odaklı iş yapma yaklaşımı Son müşteri memnuniyeti Bilgi aktarımında açıklık ve paylaşımcılık Tamir-bakım hizmetleri Tedarikçinin Organizasyonel Yapısı Yönetim ve organizasyon Yenilikcilik Eğitim kaynakları Entegre hizmet verilmesi Global hizmet verilmesi Performans Kriterlerinin belirlenmesi ve ölçümü Güvenilir kurumsal altyapı ve karşılıklı etkin iletişim kurulabilmesi Dinamik personel kullanımı Değer yaratımı

21  Bu kadar çok sayıda kriter içerisinden hangilerini seçelim?  Nasıl seçelim?

22  Kritik başarı faktörleri ve tedarik stratejisi sorularının cevaplarına dayalı seçim yapılmalı. Elbette bir ekip karar sürecine dayanmalı.

23 Tedarik stratejisi soruları Ne?  Yap/satın al  Standart/özel  Kalite-maliyet dengesi Ne kadar?  Küçük/büyük hacimler (envanter) Kim?  Merkezi/desentralize  Üst yönetimin ilgisi (involvement)  Çalışan niteliklerimiz Hangi fiyattan?  Maliyet tabanlı  Pazar tabanlı  En düşük fiyat tek kriter mi? Nasıl?  Sistem ve prosedürler  Bilgisayar desteği  Pazarlıklar  Uzun dönemli kontratlar  Etik Ne zaman?  Hangi sıklıkta Nereden?  Yerel/bölgesel  Yurtiçi/yurtdışı  Küçük/büyük firmalar  Tek/çok kaynak  Yüksek/düşük tedarikçi devir oranı  Tedarikçi sertifikasyonu / kalite (ve diğer konular) denetimleri  Tedarikçiyi sahiplenme politikası

24 Bir Ortak Olarak Tedarikçi DurumRakipOrtak Tedarikçi sayısıÇokBir veya bir kaç İlişkinin süresiKısa olabilirUzun süreli Düşük fiyatAna faktörOrta derecede önemli GüvenYüksek olması gerekmez Yüksek AçıklıkDüşükYüksek KaliteGüvenilmeyebilir; satınalan inceler Tedarikçide test; sertifikalı tedarikçi İş hacmiDüşük olabilirYüksek EsneklikGöreceli olarak düşük Göreceli olarak yüksek YerDaha dağınıkYakınlık önemli

25 Seçim Yöntemi ne olabilir?

26 Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılan teknikler (Talluri ve Narasimhan (2004)’den uyarlanmıştır) Değerlendirme metodu Yazarlar Ağırlıklı doğrusal modeller Lamberson ve diğ. (1976), Timmerman (1986) Doğrusal programlama Pan (1989), Turner (1988) Karışık tam sayılı programlamaWeber ve Current (1993) Analitik hiyerarşi prosesiBarbarosoglu ve Yazgac (1997), Hill ve Nydick (1992), Narasimhan (1983), Chan ve Kumar ( 2006) Matriks metoduGregory (1986) Çok amaçlı programlama Weber ve Ellram (1993) Sahipliğin toplam maliyetiEllram (1995) Temel bileşen analizi Petroni ve Braglia (2000) Veri zarflama analizi Liu ve diğ. (2000) Narasimhan ve diğ. (2001), Weber ve Desai (1996) Yorumlayıcı yapısal modelleme Mandal ve Deshmukh (1994) İstatistiksel analiz Mummalaneni ve diğ. (1996) Benzetim modeli Verma ve Pullman (1998) Yapay sinir ağları Siying ve diğ. (1997) AHP ve hedef programlama entegrasyonu Wang ve diğ. (2004), O’Brien ve Ghodsypour (1998)

27 Yukarıdaki listeyi genişletmek mümkündür

28 Türkiye’den çalışmalar  Türkiye’de yapılan çeşitli çalışmalarda da benzer yöntemler kullanılmıştır. Örneğin Yurdakul ve Coğun (2001), taşeron firmaların performansının değerlendirilmesinde AHP metodunu kullanmışlardır. Değerlendirme kriterleri olarak da güvenilirlik, süre, esneklik, kalite ve maliyet kriterlerini belirlemişlerdir.

29 Türkiye’den çalışmalar  Sezen (2004), ise veri zarflama analizi yöntemini kullanarak tedarik zincirinde bayi performanslarını değerlendirmiştir.  Bıyık ve diğ. (2005) ise doğrusal programlama yöntemi ile tedarikçi seçimini gerçekleştirmişlerdir.

30 Türkiye’den çalışmalar  Akman ve Yayla (2005) ise ürün geliştirme ekiplerine dahil olacak tedarikçilerin seçiminde AHP yönteminden faydalanmışlardır.  Demirel ve diğ. (2005) ise gıda sektöründe tedarikçi seçimi için bulanık bir model geliştirmişlerdir.

31 Türkiye’den çalışmalar  Gözlü ve diğ, (2005) süt ürünleri üreten bir firma için tedarikçi değerlendirme ve seçiminde ağırlıklı puanlandırma metodunu kullanmışlardır.  Öz ve Baykoç ( 2004) ise tedarikçi seçiminde karar teorisi destekli uzman sistem yaklaşımını kullanmışlardır.

32  Seçilecek yöntem fayda/maliyet analizini esas almalı Pareto analizi kullanılabilir:  Toplam bütçenin %80 ini kapsayan az sayıdaki tedarikçi için daha bilimsel çalışılmalı

33 En Basit Yöntem: Klasik Puan Tabloları Kriter AdıKriter Ağırlığı Değerlendirme PuanıAğırlıklı Puan Maliyet0.4072.8 Kalite0.2582 Teslimat0.25102.5 Hizmet0.1080.8 TOPLAM8.1 XYZ Tedarikçisi/Taşeronu

34 AHP Karar alternatiflerini toplam ağırlıklarına göre sıralar, en iyisini seçebilirsiniz Karar alternatiflerini toplam ağırlıklarına göre sıralar, en iyisini seçebilirsiniz Çok sayıda kriterin bir arada değerlendirilmesini sağlar Çok sayıda kriterin bir arada değerlendirilmesini sağlar İkili karşılaştırmalarla değerlendirme esasına dayanır İkili karşılaştırmalarla değerlendirme esasına dayanır

35 1. Amaç belirlenmeli Örneğimizde En uygun tedarikçi/taşeron seçimi

36 2. Ana kriterler belirlenmeli Örneğin: Maliyet Kalite HizmetTeslimat En uygun tedarikçi/taşeron seçimi

37 3. Ana kriterler için varsa alt kriterler belirlenmeli Örneğin Kalite kriteri için;  Reddedilen ürün yüzdesi (RÜY)  Ürün performansı (ÜP)  TKY’ye uyumu (TKY) ....

38 Maliyet Kalite HizmetTeslimat En uygun tedarikçi/taşeron seçimi RÜYÜPTKY M1Mn …. H1Hi …. T1…Tj

39 4. Taşeron/Tedarikçi seçenekleri belirlenmeli Örneğin  Tedarikçi A  Tedarikçi B  Tedarikçi C

40 Maliyet Kalite HizmetTeslimat En uygun tedarikçi/taşeron seçimi RÜYÜPTKY M1Mn …. H1Hi …. T1…Tj CBA …….

41 MaliyetKaliteHizmetTeslimat ABC A132 B1/311/5 C1/251 ABC A161/3 B1/611/9 C391 ABC A11/31 B317 C11/71 ABC A11/31/2 B314 C21/41 5. İkili karşılaştırma matrislerini oluştur. 1 Eşit önemli İki seçenekte eşit derecede öneme sahip 3 Biraz önemli Tecrübe ve yargı bir kriteri diğerine karşı biraz üstün kılmakta 5 Fazla önemli Tecrübe ve yargı bir kriteri diğerine karşı oldukça üstün kılmakta 7 Çok fazla önemli Bir kriter diğerine göre üstün sayılmıştır 9 Aşırı derece önemli Üstünlüğü gösteren kanıt çok büyük güvenilirliğe sahiptir 2,4,6,8 Ara değerler Uzlaşma gerektiğinde kullanılan iki ardışık yargı arasındaki değer. Değer Tanım Açıklama

42 MaliyetKaliteHizmetTeslimat ABC A132 B1/311/5 C1/251 ABC A161/3 B1/611/9 C391 ABC A11/31 B317 C11/71 ABC A11/31/2 B314 C21/41 6. Seçeneklerin önem dereceleri hesaplanır: i) Sütun toplamları alınacak. Maliyet TedarikçiABC A132 B1/311/5 C1/251 11/6916/5

43 MaliyetKaliteHizmetTeslimat ABC A132 B1/311/5 C1/251 ABC A161/3 B1/611/9 C391 ABC A11/31 B317 C11/71 ABC A11/31/2 B314 C21/41 Maliyet TedarikçiABC A6/113/95/8 B2/111/91/16 C3/115/95/16 ii) Sütun elemanlarının normalizasyonu

44 MaliyetKaliteHizmetTeslimat ABC A132 B1/311/5 C1/251 ABC A161/3 B1/611/9 C391 ABC A11/31 B317 C11/71 ABC A11/31/2 B314 C21/41 Maliyet Maliyet TedarikçiABCOrtalama A0.54550.33330.62500.5012 B0.18180.11110.06250.1185 C0.27270.55560.31250.3803 1.0000 iii) Satır ortalamalarının hesabı

45 Kriterler Tedarikçi Maliyet Kalite Hizmet Teslimat A0.50120.28190.17900.1561 B0.11850.05980.68500.6196 C0.38030.65830.13600.2243 iv) Hesabı tüm kriterler için tekrarla

46 v) Ana kriterler için ikili karşılaştırmalar yapılacak KRİTER Maliyet Kalite Hizmet Teslimat Maliyet11/534 Kalite5197 Hizmet1/31/912 Teslimat1/41/71/21

47 vi) Ana kriter ağırlıkları hesaplanacak KRİTER Maliyet Kalite Hizmet TeslimatOrtalama KRİTER Maliyet Kalite Hizmet Teslimat Ortalama Maliyet0.15190.13750.22220.28570.1993 Kalite0.75950.68780.66670.50000.6535 Hizmet0.05060.07640.07410.14290.0860 Teslimat0.03800.09830.03700.07140.0612 1.0000 KRİTER Maliyet0.1993 Kalite0.6535 Hizmet0.0860 Teslimat0.0612 Öncelik vektörü

48 vii) Sonuç puanları hesaplanacak KRİTER Maliyet0.1993 Kalite0.6535 Hizmet0.0860 Teslimat0.0612 KRİTER Maliyet Kalite Hizmet Teslimat Maliyet Kalite Hizmet Teslimat A0.50120.28190.17900.1561 B0.11850.05980.68500.6196 C0.38030.65830.13600.2243 Tedarikçi A puanı=0.1993(0.5012) + 0.6535(0.2819) + 0.0860(0.1790) + 0.0612(0.1561) =0.3091 Tedarikçi B puanı= 0.1595 Tedarikçi C puanı=0.5314 Tedarikçi C’yi seç.

49 AHP with Excel Exhibit S7.1

50 AHP with Excel Exhibit S7.2

51 AHP with Excel Exhibit S7.3

52 Hesap kolaylığı açısından büyük modellerde Expert Choice yazılımı kullanılabilir

53 AHP hiyerarşik ilişkileri tek yönlü bir iskelet ile gösterirken, ANP, karar seviyeleri ve özellikler arasında daha karmaşık ilişkilerin dikkate alınmasını sağlar. Bu şekilde hiyerarşik yapılar ile modellenemeyen karmaşık problemlerin kolay bir şekilde modellenmesini sağlar. (a) Hiyerarşi (b) Ağ Analitik Ağ Süreci

54 Örnek bir uygulamada faktörler arasındaki bağımlılıklar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Etkileyen Kriter Etkilenen Kriter Üretim Kapasitesi (ÜK) GPU Karlılık Oranı (KO) ÜK,KO,CK,MP,TP, GPU, K, F Coğrafi Konum (CK) KO Miktar Performansı (MP) ÜK, F Teslimat Performansı (TP) ÜK, CK, MP, K Tedarikçi Geliştirme Programına Uyum (GPU) KO Kalite (K) GPU, K, P Fiyat (F) ÜK,KO,MP,GPU,K Paketleme (P) P

55  Her insan günlük hayatında kesin olarak bilinmeyen, bazen de önceden sanki kesinmiş gibi düşünülen, ama sonuçta kesinlik arz etmeyen durumlarla karşılaşır. Bu durumların sistematik bir şekilde önceden planlanarak sayısal öngörülerinin yapılması ancak bir takım kabul ve varsayımlardan sonra mümkün olabilmektedir.  Gerçek dünya karmaşıktır. Bu karmaşıklık genel olarak belirsizlik, kesin düşünceden yoksunluk ve karar verilmeyişten kaynaklanır. Birçok sosyal, iktisadi ve teknik konularda insan düşüncesinin tam anlamı ile olgunlaşmamış olmasından dolayı belirsizlikler her zaman bulunur.  Burada bilgi kaynaklarının temel ve kesin bilgilerine ilave olarak, özellikle sözel olan bilgileri de içerdiği vurgulanmalıdır. İnsan sözel düşünebildiğine ve bildiklerini başkalarına sözel ifadelerle aktarabildiğine göre bu ifadelerin kesin olması beklenemez. BULANIK (FUZZY) MANTIK

56 KLASİK/BULANIK KÜMELER Sıcaklık (x) 1 Soğuk Sıcak µ(x) Bulanık sıcaklık kümesi SıcakSoğuk 1 µ(x) Klasik sıcaklık kümesi

57 Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemi ile Değerlendirme SÖZEL ÖNEMBULANIK ÖLÇEKKARŞILIK ÖLÇEK Eşit(1,1,1)(1/1,1/1,1/1) Önemli(1,3,5)(1/5,1/3,1/1) Daha Önemli(3,5,7)(1/7,1/5,1/3) Çok Daha Önemli(5,7,9)(1/9,1/7,1/5) Kesinlikle Daha Önemli(7,9,9)(1/9,1/9,1/7)

58 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER figlalia@kou.edu.tr


"SATINALMA YÖNETİMİ. Sunuş Planı  Tedarikçi seçimi literatür özeti kriterler bazında yöntemler bazında  Satınalmada Stratejik konular." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları