Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican BİL 110 Bilgisayara Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican BİL 110 Bilgisayara Giriş."— Sunum transkripti:

1 Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican BİL 110 Bilgisayara Giriş

2 2 Bilgisayara Giri ş dersinin amacı ö ğ rencilere Bilgisayar Okur Yazarlı ğ ı kazandırmak, Bilgisayar Programlama dersi için temel bilgiler vermek ve ofis programlarının e ğ itimini vermektir. Bu kapsamda a ş a ğ ıda verilen konuların e ğ itimi verilmektedir. Temel bilgisayar bilgileri, Bilgisayar çe ş itleri ve çalı ş ma prensipleri, Yazılım donanım elemanlarının tanıtımı, Algoritmalar 2’li sayı sistemleri Bili ş im dünyasının temel konuları: bilgisayar a ğ ları, internet, Windows i ş letim sistemi Word, Excel, Access ve PowerPoint MATLAB/SPSS uygulamalı e ğ itimi verilmektedir. Ders uygulama örnekleri, quiz ve ödevlerle desteklenmektedir. Amaç

3 3 Ö ğ rencilerden dönem boyunca bu derse devam etmeleri beklenir. Bununla beraber dönem boyunca 30% devamsızlık yapan ö ğ renciler, de ğ erlendirme dı ş ında tutulurlar. Devam

4 4 Derse katılım saatlerine özen gösterilmesi, Derse kabuklu/kabuksuz yiyecek getirilmemesi, Derse arkada ş, hısım, akraba getirilmesi için izin istenmemesi, Ders i ş lenirken (acil durumlar hariç!) dı ş arıya çıkılmaması, Ödevlerin belirtilen zamanda teslim edilmesi (geç gelen ödevler de ğ erlendirilmeyecektir), Bilgisayarların ders dı ş ı amaçlar için kullanılmaması (internet, chat, oyun, e-posta, vb.), Syllabus’ta belirtilen konuların o hafta içerisinde gözden geçirilmesi (çalı ş ılması), Syllabus’ta yazanların Ö ğ retim Elemanına bir daha sorulmaması gerekmektedir. Önemli Hususlar

5 Teorik Ders Programı 5 1-5Bilgisayar Bilgisayar nedir? Bilgisayarın kısa tarihçesi ve çeşitleri? Bilgisayarlar nasıl çalışır? Donanım: Bilgisayarın fiziksel yapısı ve bileşenlerin görevleri. Yazılım: İşletim Sistemi ve diğer yazılımlar. Bilgisayarda bilgi nasıl ifade edilir? 6-7 Ağ ve İletişim Teknolojileri Bilgisayar ağları İnternet 8Vize 9İnternette araştırma yapmak Google’ı kullanmak Güvenilir veri kaynakları 10 İnternetle Gelen Hizmetler Gelişmiş internet teknolojileri ve ürünleri. 11 Bilgisayar ve Veri Güvenliği Bilgi iletişim ve saklamada güvenlik problemleri Korunma/savunma yöntemleri 12Bilişim Suçları Bilişim suçlarının çeşitleri, kanunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar. 13 Ticari yazılımlar ve Veri tabanları Ticai yazılım çeşitleri ve veri tabanları 14Sunumlar Verilen projelerin sunumları dinlenecek

6 Laboratuar Programı 6 1. Bilgisayarı tanıyalım: Başlıca donanımlar ve BIOS İşletim sistemleri: Komut satırı ve grafik arayüzler Windows farklı kılan nedir? 2. Windows: Masaüstü Pencere, menü, ikonlar Özelleştirme: temalar, ekran koruma, font, çözünürlük, arka plan ayarları Kullanıcıcıların yönetimi Bilgisayarım: Aygıt yöneticisi, uzak ayarlar, sistem koruma, gelişmiş sistem ayarları Dosya sistemi: sürücüler, dosya ve klasörler Windows özel klasörleri: windows, users, program files, kallanıcı_adı Bilgisayar ağı ve internet 3. Windows: Yönet: Loglar, disk yönetimi, servislar Denetim masası: Program ekle kaldır, klavye ve fare ayarları, bölgesel ayarlar, Donanım ve ses 4. Bilgisayarda bilginin ifadesi/gösterimi: Bilginin dijital hale getirilmesi, dijit, bit, byte kavramları İki’ye tümler gösterimi Kayan nokta gösterimi 5.Ofis programları Çeşitleri ve birbirlerinden farkları Word: Ortamı tanıma, belge kavramı, paragraf ve özellikleri, menülerdeki çeşitli ikonlar ve görevleri, tablolar, grafikleri 6. Word: Sayfa yapısı, kesmeler, üstü bilgi-alt bilgi, otomatik sayfa numarası verme Stiller, otomatik içindekiler menüsü hazırlama, 7. Powerpoint: Slayt türleri, temalar, grafik, tablo ekleme Animasyonlar 8. Powerpoint: Slay tgösterisi tasarım prensipleri Asıl salayt ile özgünleştirme Üst ve alt bilgi 9. Excel: Çalışma sayfası, hücre ve özellikleri, veri, ver türleri, sıralama, veri alma. 10. Excel: Formül yazma ve başlıca kullanılan formüller. 11. Excel: EĞER’li formüller 12. Programlama kavramı: Matlab: Değişken, matrisler, fonksiyonlar 13. Matlab İf deyimi 14Matlab Döngüler

7 7 “Temel Bilgisayar E ğ itimi” Pusula Yayıncılık, 2003 ISBN.975-6477-15-6 “Bilgisayar Bilimleri” H.Çakır,M.A.Göksel, Atlas Yayıncılık, 2003 ISBN.975-6574-32-1 “Bilgisayar Bilimi ve Mühendisli ğ ine Giri ş ” M.Uysal; Beta Yayınları, 1999, ISBN.975-486-835-9 “Bilgisayar Sistemleri” F.T.Yarman, Y.M.Erten; Akademi Kitabevi&T.Bili ş im Vakfı; 2000 ISBN.975-6885-03-3 “Computer Science: an Overview”, J. Glenn Brookshear, 2005, ISBN:0-321-43445-5 Ders Notları Kaynaklar

8 8 Vize%40 Final%45 Ödev%15 Devam% 2,5 (bonus) %100 (+/- 2.5) Değerlendirme

9 9 Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican e-posta: acdirican@gyte.edu.tracdirican@gyte.edu.tr www: www.bilmuh.gyte.edu.tr/~acdirican Ofis : BM 229, Bilgisayar Müh. 3.Kat İletişim Bilgileri


"Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican BİL 110 Bilgisayara Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları