Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNG RAPORU 2010 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNG RAPORU 2010 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNG RAPORU 2010 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2 2İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2 BAŞKANLIĞIMIZIN HUKUKİ DAYANAĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

3 3İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı3 BAŞKANLIĞIMIZIN FAALİYET ALANI Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesi gereği Başkanlığımız altındaki ödeneklerin harcanması esnasında ödenek durumunu izlemek, ihtiyaçların temininde bütçe açısından gerekli tedbirleri almak. - Başkanlığımız personelinin özlük haklarını gerçekleştirmek, (Rektörlüğe bağlı Başkanlıkların ve Hukuk Müşavirliğinin personelinin özlük hakları Başkanlığımız desteği ile yapılmaktadır) (maaşlarının hazırlanması, SGK kesintilerinin hesaplanması gibi) ve yolluk ödemelerini gerçekleştirmek. - Başkanlıkça gerçekleştirilen satın almalara ilişkin her türlü ödeme işlemlerini yürütmek. - Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. - Kamu borcu faturalarının ödenmesi ve takibi. - Üniversitemizin temizlik, özel güvenlik ve personel taşıma ihalelerini yürütmek, ihale sonrası takibini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek. - Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması, kiralanması ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek. - Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolanması, zimmet teslim, devir ve sayım) yapmak. - Üniversitemiz tüm birimlerinin resmi mühür, soğuk damga ve marka tescil işlerini yürütmek. - Makine teçhizat ve bilgisayar alımı ve bu malzemelerin onarımının yapılması gerçekleştirmek. - Verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.

4 4İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı4 DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEMASI

5 5İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı5 Başkanlığımızda 36 personel görev yapmakta olup ünvanları ve sayıları aşağıda belirtilmiştir.

6 6İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı6 BAŞKANLIK BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ 1- Satınalma Bürosu Açık ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin usulü ile: - Özel Güvenlik, Temizlik, Personel taşıma hizmet alımları - Mal alımları - Bakım onarım hizmetleri (santral, makine teçhizat, taşıt vs.) - Diğer hizmet alımları - Yapım işi (küçük) gibi Üniversitemizin ihtiyaçlarının temin edilmesi, - Muayene ve Kabul Komisyonlarının kurulması, muayene ve kabul işlemlerinin takibi - Hurda satış işlemleri ve yazışmaları, - Yapılan hizmetin takibi, - Hakediş ve ödeme emirlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.

7 7İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı7 2- Kamu Borçları Bürosu - Telefon faturaları, - Elektrik faturaları, - Su faturaları, - Doğalgaz faturaları, - İhale ilan bedellerine ait faturaların ödeme emri düzenlenmesi - Abonelik ve sözleşmelerinin yapılması

8 8İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı8 3- Taşınır Kayıt ve Kontrol Bürosu Depoya giren mal, malzeme ve demirbaşların: - Taşınır Kayıt Kontrol Tutanağının düzenlenmesi, - Birimlere dağıtılması, - Yıllık sayımlarının takibi, - Hurda işlemleri, - Demirbaşların liste halinde Sayıştaya bildirilmesi. Ayrıca; - Mühür ve Soğuk Damga yaptırılması - Personel araçlarına Araç Tanıtım Kartı düzenlenmesi gibi işlemler bu büro tarafından yapılmaktadır.

9 9İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı9 4- Avans Kredi ve Yolluk Bürosu Başkanlığımız ve Rektörlük dahilindeki İdari ve Akademik personelin (Üst Yönetim) - Yurt içi Görev yollukları - Yurt dışı görev yollukları, - Emeklilerin yollukları - Sürekli görev yollukları ödemelerinin hazırlanması Ayrıca; - Kurye görevi yapan personele seyahat kartlarının hazırlanması - Avans ve kredili alımlar (Devlet Malzeme Ofisinden alımlar dahil) - Uluslar arası Kuruluşlara Üyelik aidatlarının takibi ve ödeme emri hazırlanması - Yurt dışı staj öğrenim giderlerinin takibi ve ödeme emri hazırlanması bu büro tarafından gerçekleştirilmektedir.

10 10İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı10 5- Kamulaştırma Bürosu Üniversitemiz adına, Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve değişik 4650 sayılı kanunu kapsamında; -Şahıs ve diğer kurumlara ait taşınmazların Üniversitemiz adına kamulaştırılması -Şahısların taşınmaz bağışı işlemlerini gerçekleştirmek Ayrıca; - Üniversitemize ait mekanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiralama işlemleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak.

11 11İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı11 6- Maaş Bürosu Üniversitemiz, Daire Başkanlıkları düzeyinde; - Maaşların hazırlanması (memur ve işçi) - Sosyal Güvenlik kesintilerinin hesaplanarak hazırlanması, - Ek ders ücretlerinin hesaplanarak hazırlanması, - Rektörlük birimlerinin ikili eğitim ödemelerinin hazırlanması - Personelin Banka anlaşması ve promosyon ödemelerinin takibi yılları çalışanların KEY ödeme bildirimleri bu büro tarafından yürütülmektedir.

12 12İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı12 7- Evrak Kayıt Bürosu -Gelen evrak kaydı - Giden evrak kaydı - Evrakların ilgili personele dağıtımı işlemlerini yapar

13 13İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı13 FAALİYET ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

14 14İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı14 AÇIKLAMA2008 YILI2009 YILI2010 YILI TOPLAM ÖDENEK , , ,88 HARCAMA , , ,24 KALAN ÖDENEK , , ,64 HARCAMA ORANI80%93%83% ÖDENEKLER VE HARCAMA DURUMU (ÖZET)

15 15İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı15 ÖDENEKLER VE HARCAMA ORANLARI

16 16İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı16 KİRA GELİRLERİ VE HARCAMA DURUMU (*) Hesaba yatan ancak dekontta açıklaması olmadığından emanete alınan ve sonradan bütçeleştirilen gelirlerdir. AÇIKLAMA 2008 YILI2009 YILI2010 YILI Ö nceki yıldan devreden tutar , , ,87 Öngörülen Kira geliri , , ,63 Emanete alınan tutar (*) , , ,60 TOPLAM , , ,10 Harcama tutarı , , ,48 Kalan (Sonraki yıla devreden tutar) , , ,62 Harcama Oranı 0,070,250,60

17 17İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı17 KİRA GELİRLERİ HARCAMA ORANI

18 18 BÜYÜK HİZMET ALIMLARI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - GÜVENLİK - TEMİZLİK - PERSONEL TAŞIMA

19 19 GÜVENLİK HİZMETİ 2008 YILI2009 YILI2010 YILI Güvenlik Personeli Sayısı(517)* (284)** Harcama Tutarı , , ,57 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (*): 2008 yılı ilk 4 ay (Ocak-Nisan) 517 güvenlik sayısı üzerinden ihale yapılmış olup, sonraki dönemlerde 283 güvenliğin ihalesi Döner Sermaye tarafından yapılmıştır yılında harcama bu nedenle fazla görülmektedir ve 2009 yılında güvenlik hizmeti 234 kişi ile yürütülmüştür. (**): 2010 yılı için 2009 yılında 234 olan güvenlik sayısı Güvenlik Amirliğinin talebi üzerine 50 kişi artırılarak 284 kişi üzerinden çıkılmış olup, tarihinde talep üzerine 60 kişi daha artırılarak toplam 344 kişi olmuştur.

20 20İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ ( YILLARI) SıraBirimler G ü venlik G ö revlisi Sayısı 1 Rekt ö rl ü k ve Bağlı Birimler 42 2 Dış Fak ü lte ve Birimler 2.1Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk Fen Fak ü ltesi Biyoloji B ö l ü m ü 3 2.4Botanik A.B.D Edebiyat Fak ü ltesi İktisat Ek Bina İktisat Ek Bina Merkez K ü t ü phane Nadir Eserler K ü tp Hasan Ali Y ü cel Eğt.Fak Su Ü r ü nleri Fak Sosyal Bil.M.Y.O İletişim Fak ü ltesi Sosyal Bil.Enst4 2.15Deniz Bil.ve İşl.Ens Yabancı Diller B ö l Adalet M.Y.O Eczacılık Fak ü ltesi T ü rkiyat Araş. Ens Deontoloji b ö l ü m ü Fen Bilimleri Enstit ü s ü Avcılar Yerleşkesi Orman Fak ü ltesi Kadık ö y Dev.Kons Florence Nig.H.Y.O Bakırk ö y Sağlık Y.O. 4 GENEL TOPLAM234

21 21İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ (2010 YILI) Birimler G ü venlik G ö revlisi Sayısı 1 Rekt ö rl ü k ve Bağlı Birimler 1.1 Merkez Kamp ü s Uzaktan Eğt.Uyg.ve Arş.Mrk.4 1.3Strateji Gel.Daire.Bşk Ö ğrenci K ü lt ü r Merkezi Sağlık K ü l.ve Sp.Dai.Bşk Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk.3 TOPLAM90 2 Dış Fak ü lte ve Birimler 2.1 Fen Fak ü ltesi Biyoloji B ö l ü m ü 7 2.3Botanik A.B.D Edebiyat Fak ü ltesi İktisat Ek Bina İktisat Ek Bina Merkez K ü t ü phane Nadir Eserler K ü tp Hasan Ali Y ü cel Eğt.Fak Su Ü r ü nleri Fak Sosyal Bil.M.Y.O İletişim Fak ü ltesi Sosyal Bil.Enst Avrasya Enstit ü s ü Md Deniz Bil.ve İşl.Ens Yabancı Diller B ö l Adalet M.Y.O Eczacılık Fak ü ltesi T ü rkiyat Araş. Ens Deontoloji b ö l ü m ü Bilg.Bil.Uyg. ve Arş. Mrk Fen Bilimleri Enstit ü s ü 3 TOPLAM128 3Avcılar Yerleşkesi 3.1Yerleşke Merkezi Vet.Fak.Uyg.ve Arş. Ç ift B.D ü z ü Ö ğr.Yurdu 4 TOPLAM83 4 Orman Fak ü ltesi 4.1 Bah ç ek ö y Yerleşkesi Bilezik ç i Ç iftliği 5 4.3Kozdere Fidanlığı5 TOPLAM31 5 Kadık ö y Dev.Kons. 4 6Florence Nig.H.Y.O.4 7 Bakırk ö y Sağlık Y.O. 4 GENEL TOPLAM344

22 22İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

23 23 TEMİZLİK HİZMETİ 2008 YILI2009 YILI2010 YILI Temizlik Personeli Sayısı Temizlenen Alan (m ² ) Harcama Tutarı , , ,50 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı NOT: 2010 yılı için ihaleye 311 kişi üzerinden çıkılmış olup birimlerden gelen temizlik personeli isteği üzerine artışa gidilmiş ve 360 kişi olmuştur.

24 24İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı TEMİZLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ ( YILLARI) SıraBirimler Temizlik Personeli Sayısı 1 1. Kısım : Avcılar, Bakırk ö y, Şişli Kadık ö y ve Cerrahpaşa 1.1 Veteriner Fak ü ltesi M ü hendislik Fak ü ltesi Teknik Bilimler MYO6 1.4 İşletme Fak ü ltesi Beden Eğitimi YO3 1.6 Bakırk ö y SYO4 1.7 Ulaştırma ve Lojistik4 1.8 Florence Nightingale HYO5 1.9 Devlet konservatuvarı Adli Tıp Ens.4 TOPLAM Kısım : Rekt ö rl ü k ve bağlı birimler 2.1 Hasan Ali Y ü cel Eğt.Fak İlahiyat Fak ü ltesi3 2.3 Deniz Bilimleri ve İşl. Ens Siyasal Bilgiler Fak Bilgisayar Hastanesi1 2.6 Feyhaman Duran Evi1 2.7 G ü zel Sanatlar B ö l ü m ü Orman Fak ü ltesi Su Ü r ü nleri Fak ü ltesi Strateji Gel. Dai. Bşk.lığı Bilim ve Sanat Mrk.ve Merkez Bah ç e Sağlık K ü lt ü r Spor Dai.Bşk.lığı Ö ğrenci K ü lt ü r Merkezi Yabancı Diller B ö l ü m ü K ü t ü phane ve Dok.Dai.Bşk.lığı Nadir Eserler K ü t ü phanesi Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk.lığı Sosyal Bil.Ens Atat ü rk M ü zesi1 TOPLAM Kısım : Rekt ö rl ü k Civarı 3.1 Edebiyat Fak ü ltesi Hukuk Fak ü ltesi Fen Fak ü ltesi İktisat Fak ü ltesi Bilgisayar Bil. Uyg. Ve Arş. Merkezi Eczacılık Fak ü ltesi İletişim Fak ü ltesi5 3.8 Sosyal Bil.M.Y.O Adalet MYO Avrasya Enst Fen Bilimleri Enst.1 TOPLAM85 GENEL TOPLAM288

25 25İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı TEMİZLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ (2010 YILI) SıraBirimler Temizlik Personeli Sayısı 1 1. Kısım : Avcılar, Bakırk ö y, Şişli Kadık ö y ve Cerrahpaşa 1.1 Veteriner Fak ü ltesi M ü hendislik Fak ü ltesi Teknik Bilimler MYO İşletme Fak ü ltesi Beden Eğitimi YO3 1.6 Bakırk ö y SYO4 1.7 Ulaştırma ve Lojistik6 1.8 Florence Nightingale HYO8 1.9 Devlet konservatuvarı Adli Tıp Ens İleri Analizler Lab Sağlık Bilimleri Ens Avcılar Kamp ü s Sağlık Hizmetleri1 TOPLAM Kısım : Rekt ö rl ü k ve bağlı birimler 2.1 Hasan Ali Y ü cel Eğt.Fak İlahiyat Fak ü ltesi5 2.3 Deniz Bilimleri ve İşl. Ens Siyasal Bilgiler Fak Bilgisayar Hastanesi1 2.6 Feyhaman Duran Evi1 2.7 G ü zel Sanatlar B ö l ü m ü Orman Fak ü ltesi Su Ü r ü nleri Fak ü ltesi Strateji Gel. Dai. Bşk.lığı Bilim ve Sanat Mrk.ve Merkez Bah ç e Sağlık K ü lt ü r Spor Dai.Bşk.lığı Ö ğrenci K ü lt ü r Merkezi Yabancı Diller B ö l ü m ü K ü t ü phane ve Dok.Dai.Bşk.lığı Nadir Eserler K ü t ü phanesi Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk.lığı Sosyal Bil.Ens T ü rkiyat Araşt.Ens Stratejik Arş.Mrk Uzaktan Eğitim Uyg. Ve Arş.Mrk Basım ve Yayınevi Md Spor Birliği Md Kariyer Geliştirme Mrk A ç ık ve Uzaktan Eğ.Fak Hastahaneler Genel Direkt ö rl ü ğ ü 3 TOPLAM Kısım : Rekt ö rl ü k Civarı 3.1 Edebiyat Fak ü ltesi Hukuk Fak ü ltesi Fen Fak ü ltesi İktisat Fak ü ltesi Bilgisayar Bil. Uyg. Ve Arş. Merkezi Eczacılık Fak ü ltesi İletişim Fak ü ltesi7 3.8 Sosyal Bil.M.Y.O Adalet MYO Avrasya Enst Fen Bilimleri Enst.1 TOPLAM107 GENEL TOPLAM360

26 26İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

27 27İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı NOT: 2010 yılı için ihaleye 257 araçla çıkılmış olup ihtiyaçlar doğrultusunda güzergah artışına gidilmiş ve 271 araca yükseltilmiştir. PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ2008 YILI2009 YILI2010 YILI Toplam Ara ç Sayısı Toplam G ü zergah Sayısı Yararlanan Personel Sayısı Harcama Tutarı , , ,76

28 28İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı PERSONEL TAŞIMA SERVİS ARAÇLARI BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI KISIMBİRİM MİNİB Ü S (18 kişi) MİDİBAS (27 kişi) OTOB Ü S (44 kişi) TOP LAM MİNİB Ü S (18 kişi) MİDİBA S (27 kişi) TOPLA M MİNİB Ü S (18 kişi) MİDİBA S (27 kişi) TOPLA M 1.KISIM AVCILAR KAMP Ü S Ü KISIM BEYAZIT KAMP Ü S Ü KISIMCERRAHPAŞA KISIMİSTANBUL TIP KISIM KARD.-KONS.BAKIRK Ö Y KISIMORMAN FAK RİNGBEYAZIT-AVCILAR RİNG VETERİNER - Ç İFTLİK RİNGAVCILAR -TEPECİK 1 1 TOPLAM

29 29İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel Taşıma Hizmeti

30 30İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel Taşıma Hizmeti

31 31İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İHALE USULÜ İLE YAPILAN ALIMLAR (AÇIK İHALE- PAZARLIK 21-b) 2008 YILI2009 YILI2010 YILI ALIM TÜRÜ TALEP- ALINANTUTAR TALEP- ALINANTUTAR TALEP- ALINANTUTAR MAL ALIMI Talep: 33 birimden 115 adet Alınan - 24 adet ,80 Talep: 26 birimden 252 adet Alınan - 35 adet , ,09 HİZMET ALIMI , , ,00 HİZMET ALIMI (PAZARLIK-21-b) TOPLAM , , ,09

32 32İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı DOĞRUDAN TEMİN (22-d) usulü ile yapılan alımlar İDARİ VE MALİ İŞLER 2008 YILI2009 YILI2010 YILI ALIM T Ü R Ü TALEP- ALINANTUTAR TALEP- ALINANTUTAR TALEP- ALINANTUTAR MAL ALIMI , , ,33 HİZMET ALIMI (Makine Teçh.bakım onarım) , , ,46 YAPIM İŞİ (Bina küçük bakım onarım) , , ,94 TOPLAM , , ,73

33 33İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Bürosunda bu hizmetleri ve hakediş ödemelerini gerçekleştiren 10 adet personel görev yapmaktadır. GENEL SEKRETERLİK (Harcama Yet.) 2008 YILI2009 YILI2010 YILI ALIM TÜRÜ TALEP- ALINANTUTAR TALEP- ALINANTUTAR TALEP- ALINANTUTAR MAL ALIMI , , ,58 HİZMET ALIMI (Makine Teçh.bakım onarım) , , ,00 YAPIM İŞİ (Bina küçük bakım onarım) ,00 TEMSİL AĞIRLAMA , ,00 TOPLAM , , ,58

34 34İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı NOT: 2008 ve 2009 yılında çıkılan açık ihaleler katılan olmadığından iptal olmuş, akaryakıt alımı doğrudan temin usulü ile yapılmıştır yılında ATOS (Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi) ile ihale edilmiş, araçlara kart takılmış ve Merkez Garaj Amirliğinin kontrolü altında alımlar yapılmıştır. Rektörlük Taşıt Cetveline kayıtlı ve İdari Birimlerde kullanılan araçlara alınan akaryakıt miktarları: Akaryakıt Alımı 2008 YILI (*)2009 YILI (*)2010 YILI Motorin litre litre litre Kurşunsuz Benzin litre litre litre Harcama Tutarı , , ,89

35 35İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 yılında Üniversitemiz Memur yemekhanelerinde kullanmak üzere adet porselen yemek servis malzemesi alınmış ve 2011 yılı başından itibaren yemek servisinin porselen tabaklarda verilmesi sağlanmıştır. CİNSİADETTUTAR Salata tabağı (dikd ö rtgen) ,20 Tatlı tabağı5.000 Çukur yemek tabağı5.000 Çorba kasesi Pilav, makarna tabağı5.000 D ü z yemek tabağı Tuzluk (Yuvarlak)1.000 K ü rdanlık (Yuvarlak) Pe ç etelik Pulbiberlik (Yuvarlak)1.000 Karabiberlik (Yuvarlak)1.000 Vazo1.000 Selform Tepsi5.000 TOPLAM ,20

36 36 Taleplerin Karşılanamama Sebepleri ; - Mevzuattan kaynaklanan sebepler ( başka dairece karşılanacak talepler ) - Birimlerin kendi bütçelerinde ödeneklerinin bulunması, - Küçük onarımlarda keşif sonucu uygun görülmeme, - Birimin talebinde eksiklik olması ( teknik şartname, eksik imza v.b. ) - Mali yıl içerisinde alımın yetişmemesi Sermaye Giderlerinden karşılanan Makine Teçhizat ve Cihaz alımları, bütçe durumu göz önünde bulundurularak Rektörlük Makamı tarafından karar verilmekte ve alımlar gerçekleştirilmektedir.

37 37İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı AVANS-KREDİ VE YOLLUK BÜROSU Rektörlük Üst Yönetim Bütçesinden karşılanan yolluklar ve görevlendirilen kişi sayıları: Ü ST Y Ö NETİM- YOLLUKLAR 2008 YILI2009 YILI2010 YILI İŞİN ADI KİŞİ SAYISI TUTAR KİŞİ SAYISI TUTAR KİŞİ SAYISI TUTAR YURTDIŞI GE Ç İCİ G Ö REV YOLLUĞU , , ,27 YURTİ Ç İ GE Ç İCİ G Ö REV YOLLUĞU , , ,06 TOPLAM , , ,33

38 38İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanan yolluklar ve görevlendirilen kişi sayıları: İDARİ VE MALİ İŞLER- YOLLUKLAR 2008 YILI2009 YILI2010 YILI İŞİN ADI KİŞİ SAYISI TUTAR KİŞİ SAYISI TUTAR KİŞİ SAYISI TUTAR YURTİ Ç İ GE Ç İCİ G Ö REV YOLLUĞU , , ,87 EMEKLİ-S Ü REKLİ G Ö REV YOLLUĞU , , ,83 TOPLAM , , ,70

39 39İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Avans-kredi ve yolluk bürosunda bu hizmetler 3 personel tarafından yürütülmektedir. Avans, kredi yoluyla yapılan alımlar, Yurtdışı transferleri ve staj öğrenim giderleri AVANS-KREDİ- Ü YELİK AİDATI- STAJ 2008 YILI2009 YILI2010 YILI İŞİN ADI ADETTUTARADETTUTARADETTUTAR AVANS-KREDİ (Bilirkişi-noter-mal hizmet alımı) , , ,30 KİK İLAN KREDİSİ- D.M.O.KREDİSİ , , ,37 U.ARASI KURULUŞ Ü YELİK AİDATI , , ,66 Y.DIŞI STAJ Ö ĞRENİM ( mad)49.124, , ,00 TOPLAM , , ,33

40 40İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir. KAMU BORÇLARI TAHAKKUK BÜROSU 2008 YILI2009 YILI2010 YILI İŞİN ADI ADETTUTARADETTUTARADETTUTAR TELEFON EVRAKI , , ,49 DOĞALGAZ EVRAKI , , ,00 ELEKTRİK EVRAKI , , ,20 SU EVRAKI , , ,00 İLAN EVRAKI , , ,00 TOPLAM , , ,69

41 41İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı MAAŞ BÜROSU Maaşları yapılan personel sayıları (Her ay düzenli olarak yapılmaktadır.) 2008 YILI2009 YILI2010 YILI İŞİN ADI ADET TUTARADETTUTARADETTUTAR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (MEMUR) , , ,00 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (İŞ Ç İ) , , , /B S Ö ZLEŞMELİ PERSONEL (İDARİ VE MALİ İŞLER) , , ,00 TOPLAM , , ,00

42 42İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayrıca, personelin her ay düzenli olarak derece kademe kıdem, özel hayat sigorta primlerinin işlemesi, personelin maaşından kesilecek icra, nafaka, kefalet vs kesintilerin takip edilmesi, personelin her ay düzenli olarak memur işçi sigorta primleri zamanında onaylanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek SGK’ya ödenmesinin sağlanması maaş bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetler 4 personel tarafından yürütülmektedir. MAAŞ BÜROSU DİĞER İŞ KALEMLERİ 2008 YILI2009 YILI2010 YILI İŞİN ADI ADETTUTARADETTUTARADETTUTAR YILLARI Ç ALIŞAN PERSONELİN KEY Ö DEMLERİ BİLDİRİMİ 1500 EMLAK BANKASI 1000 EMLAK BANKASI EMLAK BANKASI ÜNİVERSİTEMİZ İLE T.GARANTİ BANKASI A.Ş.ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA (3 YIL SÜRE) / ,00 Ü NİVERSİTE PERSONELİN BANKA ANLAŞMASI VE PROMOSYON Ö DEMELERİ (PEŞİN Ö DENEN- % 30) ,00 Ü NİVERSİTE PERSONELİN BANKA ANLAŞMASI VE PROMOSYON Ö DEMELERİ (3 AYDA BİR Ö DEME) ,00

43 43İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KAMULAŞTIRMA BÜROSU Kiraya Verilen Taşınmazlar ve Gelirleri 2008 YILI2009 YILI2010 YILI ADETTUTARADETTUTARADETTUTAR BANKA ŞUBESİ , , ,96 ATM Ü NİTELERİ , , ,00 GSM OPERAT Ö RLERİ , , ,32 KAMU KURULUŞLARI DEVLET.DEMİR YOL-BEDAŞ , ,49 GER Ç EK KİŞİLER (D Ü KKAN- TAKSİ DURAĞI) , , ,08 MİLLİ EMLAK TAHSİSLİ , ,38 KANTİN VE SOSYAL TESİSLER , , ,40 (*) REKLAM PANOLARI ,00 KANTİNLER ( Ö ZEL) ,00 OTOPARKLAR ( Ö ZEL) ,00 TOPLAM , , ,63 (*) 2009 yılı yatması gereken bedeldir.

44 44İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemizce Kiralanan Taşınmazlar ve Bedelleri (Yıllık) NOT(*) : Mülkiyet sahibi idare tarafından yer teslimi yapılmadığından 2010 yılı kira ödemesi yapılmamıştır. KİRALANAN TAŞINMAZLAR 2008 YILI2009 YILI2010 YILI ADETTUTARADETTUTARADETTUTAR NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ , ,00 SALİS MEDRESESİ ,001 0 (*) KONSERVATUAR (ECRİMİSİL ÖDEMESİ) , , ,68 TOPLAM , , ,68

45 45İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler Mülkiyetimizdeki Toplam Taşınmaz sayısı ADET İstanbul İl sınırları i ç i 1471 İl Dışı17 Yurt Dışı1 TOPLAM1489

46 46İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler BAĞIŞ YOLU İLE M Ü LKİYETİMİZE GE Ç ENLER ADET İtalya- Roma1 Ahmet Mirg ü n K ö şk ü - İstanbul 1 TOPLAM2 İT Ü İLE ORTAK M Ü LKİYETİMİZDE OLAN ADET Halkalı Nakkaş Ç iftliği- N ü kleer Arş Merk. 1 TOPLAM1 Ü NİVERSİTEMİZE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR ADET Bedelli Tahsis olanlar (Salis Medresesi-Nadir Eser.K.)2 Bedelsiz Tahsis28 TOPLAM30 Ü NİVERSİTEMİZCE T.E.K.' E 99 YILLIĞINA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR TOPLAM 5

47 47İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler Kamulaştırma Bürosunda bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir. DEVAM EDEN DAVALARADET TESCİL DAVASI DEVAM EDENLER74 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVA SAYISI8 ECRİMİSİL DAVA SAYISI9 TOPLAM91

48 48İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı TAŞINIR KAYIT KONTROL BÜROSU Bu hizmetler 3 personel tarafından yürütülmektedir. Başkanlığımıza gelen talepler doğrultusunda depo mevcudu göz önünde bulundurularak mal ve malzeme dağıtımı yapılmaktadır YILI2009 YILI2010 YILI ADET ARAÇ GİRİŞ KARTI MÜHÜR VE SOĞUK DAMGA TOPLAM

49 49İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı DEPOMUZDAN BİRİMLERE DAĞITILAN TAŞINIR LİSTESİ 2008 YILI2009 YILI2010 YILI TAŞINIR ADIADET Bilgisayar Notebook Yazıcı Tarayıcı03516 Tablet Bilgisayar Projeksiyon Cih Masa,Koltuk, Sehpa, Sandalye Dolap(Dosya, Elbise, Etajer) Fotokopi Makinesi, Baskı mak Buzdolabı, Su Sebili, LCD TV15 53 Faks Makinesi Telefon Kesintisiz G üç Kaynağı- Jenerat ö r Kağıt İmha Makinesi003 Fotoğraf Makinesi001 Yangın S ö n. Cih Telsiz004 Laboratuvar Cihaz Klima TOPLAM

50 50İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir. EVRAK KAYIT BÜROSU 2008 YILI2009 YILI2010 YILI İŞİN ADI ADET GELEN EVRAK GİDEN EVRAK TOPLAM

51 51İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı BAŞKANLIĞIMIZA GELEN TOPLAM TALEP SAYILARI 2008 YILI2009 YILI2010 YILI TALEPKARŞILANANTALEPKARŞILANANTALEPKARŞILANAN SATINALMA TALEPLERİ AVANS,KREDİ, YOLLUK TALEPLERİ KAMU BORÇLARI FATURA ÖDEME MAAŞ BÜROSU İŞLEMLERİ KAMULAŞTIRMA-KİRALAMA DEPODAN KARŞILANAN TALEPLER TOPLAM

52 52İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı52 Sorunlar -Görev alanımızı belirleyen yazılı bir metnin bulunmaması -Görev alanındaki belirsizlik nedeniyle taleplerin karşılanmasındaki tereddütler -Harcama birimlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle plansız ve yoğun talepleri -Hizmet alımları kontrolünde birimlerin kontrol teşkilatı üyelerinin bilgi eksikliği -Mali sorumluluk ve cezai yaptırım nedeniyle personelin motivasyon ihtiyacı -Başkanlığımız bünyesinde kritik birimlerde görev yapan personelin emeklilik sürelerinin yaklaşması -İhale ve muayene komisyonlarında görevlendirilen akademik ve idari personelin üyelikten istifaları

53 53İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı53 Çözüm Önerileri -Tüm Üniversite düzeyinde özellikle destek birimlerinin detaylı görev tanımlarının yapılması -Her bir harcama biriminin yılı bütçesini gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlemesi -Başkanlığımızca yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılmakta ancak uygulamanın yerleşmesi zaman almakta -Mali sorumluluk taşıyan personel için iş güçlüğü ödemesi yapılarak motivasyon sağlanabilir -Yeni memur alımlarında işin gereklerine uygun vasıfları taşıyan personelin görevlendirilmesi -Komisyon üyeliği istifalarının zorlaştırılması ve gönüllü kişilerin görevlendirilmesi.

54 54İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı54 HEDEFLERİMİZ: Çalışanlarımıza takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar oluşturarak, Üniversitemizin kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanımını sağlamak ve ihtiyaçlar teminini bu anlamda en doğru, şeffaf, dürüst, yasalara uygun olarak yürütmektir. Bu bağlamda birimler bakımından daha profesyonel bir yapı oluşturmak üzere halihazırda satınalmanın yürütmüş olduğu muayene ve tahakkuk işlemlerini muayene komisyonu birimi ve tahakkuk birimi adı altında düzenlemek üzere taslak oluşturulmuştur.

55 TEŞEKKÜRLER VURAL KARAKILIÇ DAİRE BAŞKANI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı55


"1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNG RAPORU 2010 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları