Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNG RAPORU 2010 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1

2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU BAŞKANLIĞIMIZIN HUKUKİ DAYANAĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2

3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU BAŞKANLIĞIMIZIN FAALİYET ALANI Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek. - 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesi gereği Başkanlığımız altındaki ödeneklerin harcanması esnasında ödenek durumunu izlemek, ihtiyaçların temininde bütçe açısından gerekli tedbirleri almak. - Başkanlığımız personelinin özlük haklarını gerçekleştirmek, (Rektörlüğe bağlı Başkanlıkların ve Hukuk Müşavirliğinin personelinin özlük hakları Başkanlığımız desteği ile yapılmaktadır) (maaşlarının hazırlanması, SGK kesintilerinin hesaplanması gibi) ve yolluk ödemelerini gerçekleştirmek. - Başkanlıkça gerçekleştirilen satın almalara ilişkin her türlü ödeme işlemlerini yürütmek. - Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. - Kamu borcu faturalarının ödenmesi ve takibi. - Üniversitemizin temizlik, özel güvenlik ve personel taşıma ihalelerini yürütmek, ihale sonrası takibini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek. - Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması, kiralanması ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek. - Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolanması, zimmet teslim, devir ve sayım) yapmak. - Üniversitemiz tüm birimlerinin resmi mühür, soğuk damga ve marka tescil işlerini yürütmek. - Makine teçhizat ve bilgisayar alımı ve bu malzemelerin onarımının yapılması gerçekleştirmek. - Verilecek benzeri görevleri yerine getirmek. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 3 3 3

4 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEMASI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4 4

5 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Başkanlığımızda 36 personel görev yapmakta olup ünvanları ve sayıları aşağıda belirtilmiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5 5

6 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU BAŞKANLIK BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ 1- Satınalma Bürosu Açık ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin usulü ile: Özel Güvenlik, Temizlik, Personel taşıma hizmet alımları Mal alımları Bakım onarım hizmetleri (santral, makine teçhizat, taşıt vs.) Diğer hizmet alımları Yapım işi (küçük) gibi Üniversitemizin ihtiyaçlarının temin edilmesi, Muayene ve Kabul Komisyonlarının kurulması, muayene ve kabul işlemlerinin takibi Hurda satış işlemleri ve yazışmaları, Yapılan hizmetin takibi, Hakediş ve ödeme emirlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 6

7 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 2- Kamu Borçları Bürosu Telefon faturaları, Elektrik faturaları, Su faturaları, Doğalgaz faturaları, İhale ilan bedellerine ait faturaların ödeme emri düzenlenmesi - Abonelik ve sözleşmelerinin yapılması İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 7

8 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 3- Taşınır Kayıt ve Kontrol Bürosu Depoya giren mal, malzeme ve demirbaşların: Taşınır Kayıt Kontrol Tutanağının düzenlenmesi, Birimlere dağıtılması, Yıllık sayımlarının takibi, Hurda işlemleri, Demirbaşların liste halinde Sayıştaya bildirilmesi. Ayrıca; Mühür ve Soğuk Damga yaptırılması Personel araçlarına Araç Tanıtım Kartı düzenlenmesi gibi işlemler bu büro tarafından yapılmaktadır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 8 8

9 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 4- Avans Kredi ve Yolluk Bürosu Başkanlığımız ve Rektörlük dahilindeki İdari ve Akademik personelin (Üst Yönetim) - Yurt içi Görev yollukları - Yurt dışı görev yollukları, Emeklilerin yollukları Sürekli görev yollukları ödemelerinin hazırlanması Ayrıca; Kurye görevi yapan personele seyahat kartlarının hazırlanması Avans ve kredili alımlar (Devlet Malzeme Ofisinden alımlar dahil) Uluslar arası Kuruluşlara Üyelik aidatlarının takibi ve ödeme emri hazırlanması Yurt dışı staj öğrenim giderlerinin takibi ve ödeme emri hazırlanması bu büro tarafından gerçekleştirilmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 9

10 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 5- Kamulaştırma Bürosu Üniversitemiz adına, Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve değişik 4650 sayılı kanunu kapsamında; Şahıs ve diğer kurumlara ait taşınmazların Üniversitemiz adına kamulaştırılması Şahısların taşınmaz bağışı işlemlerini gerçekleştirmek Ayrıca; - Üniversitemize ait mekanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiralama işlemleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 10 10

11 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 6- Maaş Bürosu Üniversitemiz, Daire Başkanlıkları düzeyinde; Maaşların hazırlanması (memur ve işçi) Sosyal Güvenlik kesintilerinin hesaplanarak hazırlanması, Ek ders ücretlerinin hesaplanarak hazırlanması, Rektörlük birimlerinin ikili eğitim ödemelerinin hazırlanması Personelin Banka anlaşması ve promosyon ödemelerinin takibi yılları çalışanların KEY ödeme bildirimleri bu büro tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 11

12 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 7- Evrak Kayıt Bürosu Gelen evrak kaydı Giden evrak kaydı Evrakların ilgili personele dağıtımı işlemlerini yapar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 12 12

13 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU FAALİYET ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 13

14 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU ÖDENEKLER VE HARCAMA DURUMU (ÖZET) AÇIKLAMA 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI TOPLAM ÖDENEK ,00 ,00 ,88 HARCAMA ,07 ,77 ,24 KALAN ÖDENEK ,93 ,23 ,64 HARCAMA ORANI 80% 93% 83% İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14

15 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU ÖDENEKLER VE HARCAMA ORANLARI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 15 15

16 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU KİRA GELİRLERİ VE HARCAMA DURUMU  AÇIKLAMA 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI Önceki yıldan devreden tutar ,16 ,09 ,87 Öngörülen Kira geliri ,64 ,24 ,63 Emanete alınan tutar (*) ,79 ,88 ,60 TOPLAM ,59 ,21 ,10 Harcama tutarı ,50 ,34 ,48 Kalan (Sonraki yıla devreden tutar) ,62 Harcama Oranı 0,07 0,25 0,60 (*) Hesaba yatan ancak dekontta açıklaması olmadığından emanete alınan ve sonradan bütçeleştirilen gelirlerdir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 16 16

17 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU KİRA GELİRLERİ HARCAMA ORANI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 17 17

18 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU BÜYÜK HİZMET ALIMLARI - GÜVENLİK - TEMİZLİK - PERSONEL TAŞIMA İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

19 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU GÜVENLİK HİZMETİ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI Güvenlik Personeli Sayısı (517)* 234 (284)** - 344 Harcama Tutarı ,32 ,42 ,57 (*): 2008 yılı ilk 4 ay (Ocak-Nisan) 517 güvenlik sayısı üzerinden ihale yapılmış olup, sonraki dönemlerde 283 güvenliğin ihalesi Döner Sermaye tarafından yapılmıştır yılında harcama bu nedenle fazla görülmektedir ve 2009 yılında güvenlik hizmeti 234 kişi ile yürütülmüştür. (**): 2010 yılı için 2009 yılında 234 olan güvenlik sayısı Güvenlik Amirliğinin talebi üzerine 50 kişi artırılarak 284 kişi üzerinden çıkılmış olup, tarihinde talep üzerine 60 kişi daha artırılarak toplam 344 kişi olmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

20 Güvenlik Görevlisi Sayısı
BRİFİNG RAPORU ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ ( YILLARI) Sıra Birimler Güvenlik Görevlisi Sayısı 1 Rektörlük ve Bağlı Birimler 42 2 Dış Fakülte ve Birimler 2.1 Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk. 3 2.2 Fen Fakültesi 8 2.3 Biyoloji Bölümü 2.4 Botanik A.B.D. 4 2.5 Edebiyat Fakültesi 10 2.6 İktisat Ek Bina 1 2.7 İktisat Ek Bina2 2.8 Merkez Kütüphane 2.9 Nadir Eserler Kütp. 2.10 Hasan Ali Yücel Eğt.Fak. 2.11 Su Ürünleri Fak. 2.12 Sosyal Bil.M.Y.O 3 2.13 İletişim Fakültesi 4 2.14 Sosyal Bil.Enst 2.15 Deniz Bil.ve İşl.Ens. 2.16 Yabancı Diller Böl. 2.17 Adalet M.Y.O 2.18 Eczacılık Fakültesi 7 2.19 Türkiyat Araş. Ens. 2.20 Deontoloji bölümü 2.21 Fen Bilimleri Enstitüsü 2.22 Avcılar Yerleşkesi 68 2.23 Orman Fakültesi 17 2.24 Kadıköy Dev.Kons. 2.25 Florence Nig.H.Y.O. 2.26 Bakırköy Sağlık Y.O. GENEL TOPLAM 234 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 20

21 Güvenlik Görevlisi Sayısı
BRİFİNG RAPORU ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ (2010 YILI) 2.13 Sosyal Bil.Enst 4 2.14 Avrasya Enstitüsü Md. 2.15 Deniz Bil.ve İşl.Ens. 2.16 Yabancı Diller Böl. 2.17 Adalet M.Y.O 2.18 Eczacılık Fakültesi 9 2.19 Türkiyat Araş. Ens. 2.20 Deontoloji bölümü 2.21 Bilg.Bil.Uyg. ve Arş. Mrk. 2.22 Fen Bilimleri Enstitüsü 3 TOPLAM 128 Avcılar Yerleşkesi 3.1 Yerleşke Merkezi 70 3.2 Vet.Fak.Uyg.ve Arş.Çift. 3.3 B.Düzü Öğr.Yurdu 83 Orman Fakültesi 4.1 Bahçeköy Yerleşkesi 21 4.2 Bilezikçi Çiftliği 5 4.3 Kozdere Fidanlığı 31 Kadıköy Dev.Kons. 6 Florence Nig.H.Y.O. 7 Bakırköy Sağlık Y.O. GENEL TOPLAM 344 Birimler Güvenlik Görevlisi Sayısı 1 Rektörlük ve Bağlı Birimler 1.1 Merkez Kampüs 68 1.2 Uzaktan Eğt.Uyg.ve Arş.Mrk. 4 1.3 Strateji Gel.Daire.Bşk. 1.4 Öğrenci Kültür Merkezi 7 1.5 Sağlık Kül.ve Sp.Dai.Bşk. 1.6 Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk. 3 TOPLAM 90 2 Dış Fakülte ve Birimler 2.1 Fen Fakültesi 16 2.2 Biyoloji Bölümü 2.3 Botanik A.B.D. 2.4 Edebiyat Fakültesi 17 2.5 İktisat Ek Bina 1 5 2.6 İktisat Ek Bina2 2.7 Merkez Kütüphane 2.8 Nadir Eserler Kütp. 2.9 Hasan Ali Yücel Eğt.Fak. 8 2.10 Su Ürünleri Fak. 2.11 Sosyal Bil.M.Y.O 2.12 İletişim Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 21

22 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

23 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU TEMİZLİK HİZMETİ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI Temizlik Personeli Sayısı 288 360 Temizlenen Alan (m²) Harcama Tutarı ,76 ,37 ,50 NOT: 2010 yılı için ihaleye 311 kişi üzerinden çıkılmış olup birimlerden gelen temizlik personeli isteği üzerine artışa gidilmiş ve 360 kişi olmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

24 Temizlik Personeli Sayısı
BRİFİNG RAPORU TEMİZLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ ( YILLARI) Sıra Birimler Temizlik Personeli Sayısı 1 1. Kısım : Avcılar, Bakırköy, Şişli Kadıköy ve Cerrahpaşa 1.1 Veteriner Fakültesi 22 1.2 Mühendislik Fakültesi 21 1.3 Teknik Bilimler MYO 6 1.4 İşletme Fakültesi 19 1.5 Beden Eğitimi YO 3 1.6 Bakırköy SYO 4 1.7 Ulaştırma ve Lojistik 1.8 Florence Nightingale HYO 5 1.9 Devlet konservatuvarı 1.10 Adli Tıp Ens. TOPLAM 91 2 2. Kısım : Rektörlük ve bağlı birimler 2.1 Hasan Ali Yücel Eğt.Fak. 8 2.2 İlahiyat Fakültesi 2.3 Deniz Bilimleri ve İşl. Ens. 2.4 Siyasal Bilgiler Fak. 2.5 Bilgisayar Hastanesi 2.6 Feyhaman Duran Evi 2.7 Güzel Sanatlar Bölümü 2.8 Orman Fakültesi 15 2.9 Su Ürünleri Fakültesi 2.10 Strateji Gel. Dai. Bşk.lığı 3 2.11 Bilim ve Sanat Mrk.ve Merkez Bahçe 43 2.12 Sağlık Kültür Spor Dai.Bşk.lığı 2 2.13 Öğrenci Kültür Merkezi 2.14 Yabancı Diller Bölümü 6 2.15 Kütüphane ve Dok.Dai.Bşk.lığı 2.16 Nadir Eserler Kütüphanesi 2.17 Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk.lığı 2.18 Sosyal Bil.Ens. 2.19 Atatürk Müzesi 1 TOPLAM 112 3.Kısım : Rektörlük Civarı 3.1 Edebiyat Fakültesi 20 3.2 Hukuk Fakültesi 15 3.3 Fen Fakültesi 16 3.4 İktisat Fakültesi 10 3.5 Bilgisayar Bil. Uyg. Ve Arş. Merkezi. 3.6 Eczacılık Fakültesi 3.7 İletişim Fakültesi 5 3.8 Sosyal Bil.M.Y.O. 3.9 Adalet MYO 3.10 Avrasya Enst. 3.11 Fen Bilimleri Enst. 85 GENEL TOPLAM 288 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 24

25 Temizlik Personeli Sayısı
BRİFİNG RAPORU TEMİZLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ (2010 YILI) Sıra Birimler Temizlik Personeli Sayısı 1 1. Kısım : Avcılar, Bakırköy, Şişli Kadıköy ve Cerrahpaşa 1.1 Veteriner Fakültesi 24 1.2 Mühendislik Fakültesi 26 1.3 Teknik Bilimler MYO 10 1.4 İşletme Fakültesi 21 1.5 Beden Eğitimi YO 3 1.6 Bakırköy SYO 4 1.7 Ulaştırma ve Lojistik 6 1.8 Florence Nightingale HYO 8 1.9 Devlet konservatuvarı 1.10 Adli Tıp Ens. 1.11 İleri Analizler Lab. 1.12 Sağlık Bilimleri Ens. 1.13 Avcılar Kampüs 5 1.14 Sağlık Hizmetleri TOPLAM 117 2 2. Kısım : Rektörlük ve bağlı birimler 2.1 Hasan Ali Yücel Eğt.Fak. 9 2.2 İlahiyat Fakültesi 2.3 Deniz Bilimleri ve İşl. Ens. 2.4 Siyasal Bilgiler Fak. 2.5 Bilgisayar Hastanesi 2.6 Feyhaman Duran Evi 2.7 Güzel Sanatlar Bölümü 2.8 Orman Fakültesi 15 2.9 Su Ürünleri Fakültesi 2.10 Strateji Gel. Dai. Bşk.lığı 2.11 Bilim ve Sanat Mrk.ve Merkez Bahçe 49 2.12 Sağlık Kültür Spor Dai.Bşk.lığı 2.13 Öğrenci Kültür Merkezi 2 2.14 Yabancı Diller Bölümü 6 2.15 Kütüphane ve Dok.Dai.Bşk.lığı 2.16 Nadir Eserler Kütüphanesi 3 2.17 Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk.lığı 2.18 Sosyal Bil.Ens. 2.19 Türkiyat Araşt.Ens. 1 2.20 Stratejik Arş.Mrk. 2.21 Uzaktan Eğitim Uyg. Ve Arş.Mrk. 5 2.22 Basım ve Yayınevi Md. 2.23 Spor Birliği Md. 2.24 Kariyer Geliştirme Mrk. 2.25 Açık ve Uzaktan Eğ.Fak. 2.26 Hastahaneler Genel Direktörlüğü TOPLAM 136 3.Kısım : Rektörlük Civarı 3.1 Edebiyat Fakültesi 21 3.2 Hukuk Fakültesi 17 3.3 Fen Fakültesi 3.4 İktisat Fakültesi 18 3.5 Bilgisayar Bil. Uyg. Ve Arş. Merkezi. 3.6 Eczacılık Fakültesi 3.7 İletişim Fakültesi 7 3.8 Sosyal Bil.M.Y.O. 3.9 Adalet MYO 3.10 Avrasya Enst. 3.11 Fen Bilimleri Enst. 107 GENEL TOPLAM 360 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 25

26 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

27 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI Toplam Araç Sayısı 238 254 271 Toplam Güzergah Sayısı Yararlanan Personel Sayısı 4.720 4.990 5.398 Harcama Tutarı ,76 ,37 ,76 NOT: 2010 yılı için ihaleye 257 araçla çıkılmış olup ihtiyaçlar doğrultusunda güzergah artışına gidilmiş ve 271 araca yükseltilmiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

28 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU PERSONEL TAŞIMA SERVİS ARAÇLARI BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI KISIM BİRİM MİNİBÜS (18 kişi) MİDİBAS (27 kişi) OTOBÜS (44 kişi) TOPLAM 1.KISIM AVCILAR KAMPÜSÜ 21 12 33 2.KISIM BEYAZIT KAMPÜSÜ 49 18 67 53 17 70 57 20 77 3.KISIM CERRAHPAŞA 19 38 39 59 26 36 62 4.KISIM İSTANBUL TIP 13 4 55 40 66 46 72 5.KISIM KARD.-KONS.BAKIRKÖY 16 14 2 6.KISIM ORMAN FAK 7 1 8 RİNG BEYAZIT-AVCILAR VETERİNER -ÇİFTLİK AVCILAR -TEPECİK 122 112 238 140 114 254 173 98 271 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 28

29 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Personel Taşıma Hizmeti İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

30 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Personel Taşıma Hizmeti İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

31 BRİFİNG RAPORU İHALE USULÜ İLE YAPILAN ALIMLAR (AÇIK İHALE- PAZARLIK 21-b) 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI ALIM TÜRÜ TALEP- ALINAN TUTAR MAL ALIMI Talep: 33 birimden 115 adet Alınan - 24 adet ,80 Talep: 26 birimden 252 adet Alınan - 35 adet ,36 ,09 HİZMET ALIMI 8 ,31 4 ,00 ,00 HİZMET ALIMI (PAZARLIK-21-b) 27 12 5 TOPLAM ,11 ,36 ,09 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

32 DOĞRUDAN TEMİN (22-d) usulü ile yapılan alımlar
BRİFİNG RAPORU DOĞRUDAN TEMİN (22-d) usulü ile yapılan alımlar İDARİ VE MALİ İŞLER 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI ALIM TÜRÜ TALEP- ALINAN TUTAR MAL ALIMI ,74 ,00 ,33 HİZMET ALIMI (Makine Teçh.bakım onarım) ,42 ,00 ,46 YAPIM İŞİ (Bina küçük bakım onarım) ,15 ,00 ,94 TOPLAM ,31 ,00 ,73 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

33 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU GENEL SEKRETERLİK (Harcama Yet.) 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI ALIM TÜRÜ TALEP- ALINAN TUTAR MAL ALIMI 75.984,01 55.592,00 69.693,58 HİZMET ALIMI (Makine Teçh.bakım onarım) 6 - 6 1.164,35 9 - 9 8.396,00 37.456,00 YAPIM İŞİ (Bina küçük bakım onarım) 1 - 1 2.766,00 TEMSİL AĞIRLAMA 10 - 9 72.165,00 3 - 3 25.444,00 TOPLAM 77.148,36 ,00 ,58 Satınalma Bürosunda bu hizmetleri ve hakediş ödemelerini gerçekleştiren 10 adet personel görev yapmaktadır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

34 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Rektörlük Taşıt Cetveline kayıtlı ve İdari Birimlerde kullanılan araçlara alınan akaryakıt miktarları: Akaryakıt Alımı 2008 YILI (*) 2009 YILI (*) 2010 YILI Motorin litre litre litre Kurşunsuz Benzin litre litre litre Harcama Tutarı ,00 ,00 ,89 NOT: 2008 ve 2009 yılında çıkılan açık ihaleler katılan olmadığından iptal olmuş, akaryakıt alımı doğrudan temin usulü ile yapılmıştır yılında ATOS (Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi) ile ihale edilmiş, araçlara kart takılmış ve Merkez Garaj Amirliğinin kontrolü altında alımlar yapılmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

35 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 2010 yılında Üniversitemiz Memur yemekhanelerinde kullanmak üzere adet porselen yemek servis malzemesi alınmış ve 2011 yılı başından itibaren yemek servisinin porselen tabaklarda verilmesi sağlanmıştır. CİNSİ ADET TUTAR Salata tabağı (dikdörtgen) 5.000 ,20 Tatlı tabağı Çukur yemek tabağı Çorba kasesi 10.000 Pilav, makarna tabağı Düz yemek tabağı Tuzluk (Yuvarlak) 1.000 Kürdanlık (Yuvarlak) Peçetelik Pulbiberlik (Yuvarlak) Karabiberlik (Yuvarlak) Vazo Selform Tepsi TOPLAM 46.000 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

36 BRİFİNG RAPORU Taleplerin Karşılanamama Sebepleri ;
Mevzuattan kaynaklanan sebepler ( başka dairece karşılanacak talepler ) Birimlerin kendi bütçelerinde ödeneklerinin bulunması, Küçük onarımlarda keşif sonucu uygun görülmeme, Birimin talebinde eksiklik olması ( teknik şartname, eksik imza v.b. ) Mali yıl içerisinde alımın yetişmemesi. 06 Sermaye Giderlerinden karşılanan Makine Teçhizat ve Cihaz alımları, bütçe durumu göz önünde bulundurularak Rektörlük Makamı tarafından karar verilmekte ve alımlar gerçekleştirilmektedir.

37 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU AVANS-KREDİ VE YOLLUK BÜROSU Rektörlük Üst Yönetim Bütçesinden karşılanan yolluklar ve görevlendirilen kişi sayıları: ÜST YÖNETİM- YOLLUKLAR 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI İŞİN ADI KİŞİ SAYISI TUTAR YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU 18 29.148,10 73 ,17 37 84.383,27 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU 26 16.167,68 24 12.455,50 56 19.952,06 TOPLAM 44 45.315,78 97 ,67 93 ,33 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

38 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanan yolluklar ve görevlendirilen kişi sayıları: İDARİ VE MALİ İŞLER- YOLLUKLAR 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI İŞİN ADI KİŞİ SAYISI TUTAR YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU 139 19.370,63 125 30.373,75 162 40.320,87 EMEKLİ-SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU 38- 7 30.226,78 26- 6 25.181,94 37- 11 43.796,83 TOPLAM 184 49.597,41 157 55.555,69 210 84.117,70 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

39 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Avans, kredi yoluyla yapılan alımlar, Yurtdışı transferleri ve staj öğrenim giderleri AVANS-KREDİ- ÜYELİK AİDATI-STAJ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI İŞİN ADI ADET TUTAR AVANS-KREDİ (Bilirkişi-noter-mal hizmet alımı) 18 7.648,71 40 11.695,98 79 87.272,30 KİK İLAN KREDİSİ- D.M.O.KREDİSİ 47 ,46 28 ,98 24 ,37 U.ARASI KURULUŞ ÜYELİK AİDATI 3 11.894,82 2 3.467,79 5 22.484,66 Y.DIŞI STAJ ÖĞRENİM ( mad) 4 9.124,91 46 ,00 205 ,00 TOPLAM 72 ,90 116 ,75 313 ,33 Avans-kredi ve yolluk bürosunda bu hizmetler 3 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

40 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU KAMU BORÇLARI TAHAKKUK BÜROSU 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI İŞİN ADI ADET TUTAR TELEFON EVRAKI 86 ,00 91 ,37 69 ,49 DOĞALGAZ EVRAKI 30 ,72 21 ,00 ,00 ELEKTRİK EVRAKI 23 ,00 13 ,70 42 ,20 SU EVRAKI 18 ,51 ,00 19 ,00 İLAN EVRAKI 40 91.527,00 59 99.649,82 58 93.633,00 TOPLAM 197 ,23 207 ,89 218 ,69 Bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

41 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU MAAŞ BÜROSU Maaşları yapılan personel sayıları (Her ay düzenli olarak yapılmaktadır.) 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI İŞİN ADI ADET TUTAR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (MEMUR) 102 ,00 51 ,00 50 ,00 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (İŞÇİ) 696 ,00 656 ,00 631 ,00 657 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL (İDARİ VE MALİ İŞLER) 7 ,00 35 ,00 ,00 TOPLAM 805 ,00 742 ,00 688 ,00 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

42 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU MAAŞ BÜROSU DİĞER İŞ KALEMLERİ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI İŞİN ADI ADET TUTAR YILLARI ÇALIŞAN PERSONELİN KEY ÖDEMLERİ BİLDİRİMİ 1500 EMLAK BANKASI 1000 ÜNİVERSİTEMİZ İLE T.GARANTİ BANKASI A.Ş.ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA (3 YIL SÜRE) / 12276 ,00 ÜNİVERSİTE PERSONELİN BANKA ANLAŞMASI VE PROMOSYON ÖDEMELERİ (PEŞİN ÖDENEN- % 30)  0 11919 ,00 ÜNİVERSİTE PERSONELİN BANKA ANLAŞMASI VE PROMOSYON ÖDEMELERİ (3 AYDA BİR ÖDEME) 11814 ,00 Ayrıca, personelin her ay düzenli olarak derece kademe kıdem, özel hayat sigorta primlerinin işlemesi, personelin maaşından kesilecek icra, nafaka, kefalet vs kesintilerin takip edilmesi, personelin her ay düzenli olarak memur işçi sigorta primleri zamanında onaylanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek SGK’ya ödenmesinin sağlanması maaş bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetler 4 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

43 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU KAMULAŞTIRMA BÜROSU Kiraya Verilen Taşınmazlar ve Gelirleri 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI ADET TUTAR BANKA ŞUBESİ 4 ,43 ,35 ,96 ATM ÜNİTELERİ 10 ,57 9 54.000,00 8 ,00 GSM OPERATÖRLERİ 89.772,64 48.500,00 ,32 KAMU KURULUŞLARI DEVLET.DEMİR YOL-BEDAŞ 2 47.332,00 25.460,49 GERÇEK KİŞİLER (DÜKKAN-TAKSİ DURAĞI) 30.770,00 25.830,00 43.935,08 MİLLİ EMLAK TAHSİSLİ 41 49.976,89 68.704,38 KANTİN VE SOSYAL TESİSLER 37 ,00 ,00 ,40(*) REKLAM PANOLARI 98 52.850,00 KANTİNLER (ÖZEL) 11 ,00 OTOPARKLAR (ÖZEL) 6 ,00 TOPLAM 57 ,64 99 ,24 213 ,63 (*) 2009 yılı yatması gereken bedeldir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

44 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Üniversitemizce Kiralanan Taşınmazlar ve Bedelleri (Yıllık) KİRALANAN TAŞINMAZLAR 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI ADET TUTAR NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ 1 12.000,00 13.200,00 SALİS MEDRESESİ 3.600,00 0 (*) KONSERVATUAR (ECRİMİSİL ÖDEMESİ) ,04 ,07 ,68 TOPLAM 3 ,07 ,68 NOT(*) : Mülkiyet sahibi idare tarafından yer teslimi yapılmadığından 2010 yılı kira ödemesi yapılmamıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

45 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler Mülkiyetimizdeki Toplam Taşınmaz sayısı ADET İstanbul İl sınırları içi 1471 İl Dışı 17 Yurt Dışı 1 TOPLAM 1489 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

46 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler BAĞIŞ YOLU İLE MÜLKİYETİMİZE GEÇENLER ADET İtalya- Roma 1 Ahmet Mirgün Köşkü- İstanbul TOPLAM 2 İTÜ İLE ORTAK MÜLKİYETİMİZDE OLAN Halkalı Nakkaş Çiftliği- Nükleer Arş Merk. ÜNİVERSİTEMİZE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR Bedelli Tahsis olanlar (Salis Medresesi-Nadir Eser.K.) Bedelsiz Tahsis 28 30 ÜNİVERSİTEMİZCE T.E.K.' E 99 YILLIĞINA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR TOPLAM 5 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

47 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler DEVAM EDEN DAVALAR ADET TESCİL DAVASI DEVAM EDENLER 74 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVA SAYISI 8 ECRİMİSİL DAVA SAYISI 9 TOPLAM 91 Kamulaştırma Bürosunda bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

48 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU TAŞINIR KAYIT KONTROL BÜROSU 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI ADET ARAÇ GİRİŞ KARTI 2117 230 212 MÜHÜR VE SOĞUK DAMGA 11 19 18 TOPLAM 2128 249 Başkanlığımıza gelen talepler doğrultusunda depo mevcudu göz önünde bulundurularak mal ve malzeme dağıtımı yapılmaktadır. Bu hizmetler 3 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

49 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU DEPOMUZDAN BİRİMLERE DAĞITILAN TAŞINIR LİSTESİ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI TAŞINIR ADI ADET Bilgisayar 350 386 707 Notebook 10 32 74 Yazıcı 51 167 136 Tarayıcı 35 16 Tablet Bilgisayar  0 20 Projeksiyon Cih. 39 23 Masa,Koltuk, Sehpa, Sandalye 500 1522 1612 Dolap(Dosya, Elbise, Etajer) 468 557 227 Fotokopi Makinesi, Baskı mak. 18 25 15 Buzdolabı, Su Sebili, LCD TV 53 Faks Makinesi 28 24 Telefon 131 263 Kesintisiz Güç Kaynağı- Jeneratör 4 Kağıt İmha Makinesi 3 Fotoğraf Makinesi 1 Yangın Sön. Cih. Telsiz Laboratuvar Cihaz 37 0   7 Klima 14 TOPLAM 1503 2955 3222 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

50 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU EVRAK KAYIT BÜROSU 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI İŞİN ADI ADET GELEN EVRAK 7306 6988 7451 GİDEN EVRAK 6391 6346 4760 TOPLAM 13697 13334 12211 Bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

51 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU BAŞKANLIĞIMIZA GELEN TOPLAM TALEP SAYILARI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI TALEP KARŞILANAN SATINALMA TALEPLERİ 373 322 449 428 532 475 AVANS,KREDİ, YOLLUK TALEPLERİ 300 370 616 KAMU BORÇLARI FATURA ÖDEME 197 207 218 MAAŞ BÜROSU İŞLEMLERİ 2305 1742 25421 KAMULAŞTIRMA-KİRALAMA 57 101 215 DEPODAN KARŞILANAN TALEPLER 3631 3204 3452 TOPLAM 6863 6812 6073 6052 30454 30397 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

52 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Sorunlar Görev alanımızı belirleyen yazılı bir metnin bulunmaması Görev alanındaki belirsizlik nedeniyle taleplerin karşılanmasındaki tereddütler Harcama birimlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle plansız ve yoğun talepleri Hizmet alımları kontrolünde birimlerin kontrol teşkilatı üyelerinin bilgi eksikliği Mali sorumluluk ve cezai yaptırım nedeniyle personelin motivasyon ihtiyacı Başkanlığımız bünyesinde kritik birimlerde görev yapan personelin emeklilik sürelerinin yaklaşması İhale ve muayene komisyonlarında görevlendirilen akademik ve idari personelin üyelikten istifaları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 52

53 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Çözüm Önerileri Tüm Üniversite düzeyinde özellikle destek birimlerinin detaylı görev tanımlarının yapılması Her bir harcama biriminin yılı bütçesini gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlemesi Başkanlığımızca yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılmakta ancak uygulamanın yerleşmesi zaman almakta Mali sorumluluk taşıyan personel için iş güçlüğü ödemesi yapılarak motivasyon sağlanabilir Yeni memur alımlarında işin gereklerine uygun vasıfları taşıyan personelin görevlendirilmesi Komisyon üyeliği istifalarının zorlaştırılması ve gönüllü kişilerin görevlendirilmesi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 53

54 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU HEDEFLERİMİZ : Çalışanlarımıza takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar oluşturarak, Üniversitemizin kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanımını sağlamak ve ihtiyaçlar teminini bu anlamda en doğru, şeffaf, dürüst, yasalara uygun olarak yürütmektir. Bu bağlamda birimler bakımından daha profesyonel bir yapı oluşturmak üzere halihazırda satınalmanın yürütmüş olduğu muayene ve tahakkuk işlemlerini muayene komisyonu birimi ve tahakkuk birimi adı altında düzenlemek üzere taslak oluşturulmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 54

55 TEŞEKKÜRLER VURAL KARAKILIÇ DAİRE BAŞKANI
BRİFİNG RAPORU TEŞEKKÜRLER VURAL KARAKILIÇ DAİRE BAŞKANI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


"İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları