Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAŞAMIN SONUNDA YAŞANAN ETİK İKİLEMLER Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARATAŞ Tıp Tarihi ve Etik AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAŞAMIN SONUNDA YAŞANAN ETİK İKİLEMLER Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARATAŞ Tıp Tarihi ve Etik AD."— Sunum transkripti:

1 YAŞAMIN SONUNDA YAŞANAN ETİK İKİLEMLER Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARATAŞ Tıp Tarihi ve Etik AD

2 Ötanazi Ötanazi CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) DNR (Do Not Resuscitate) DNR (Do Not Resuscitate) Boşuna Tedavi (futility) Boşuna Tedavi (futility)

3 Ölümün Tanımı Geri dönüşümsüz bilinç kaybı, spontan solunum ile kalp atımının birlikte kaybolması ölümü tanımlar Geri dönüşümsüz bilinç kaybı, spontan solunum ile kalp atımının birlikte kaybolması ölümü tanımlar Tıbbi açıdan ölümün tanımlanması için beyin hücrelerinin ölümü gerekli ve yeterlidir Tıbbi açıdan ölümün tanımlanması için beyin hücrelerinin ölümü gerekli ve yeterlidir Tüm ölümlerde beyin ölümü gerçekleşir Tüm ölümlerde beyin ölümü gerçekleşir

4 Beyin Ölümüne Neden Olabilecek Sebepler Akut miyokard infarktüsü, bradikardiler, taşiaritmiler, hipotermi, hipertermi, anaflaksi, serebral ataklar, anestezi, travma, elektrik çarpması, yıldırım çarpması, suda boğulmalar, elektrolit denge bozuklukları, renal yetmezlik, toksik nedenler Akut miyokard infarktüsü, bradikardiler, taşiaritmiler, hipotermi, hipertermi, anaflaksi, serebral ataklar, anestezi, travma, elektrik çarpması, yıldırım çarpması, suda boğulmalar, elektrolit denge bozuklukları, renal yetmezlik, toksik nedenler Yaşlılık Yaşlılık Kronik hastalıklar vb. Kronik hastalıklar vb.

5 Beyin Ölümünün Tespiti EEG (Electro Encephalogram) EEG (Electro Encephalogram) Anjiografi Anjiografi

6 Beyin Ölümünün Tespiti Kornea Kornea Pupilla Pupilla Okülo-vestibüler refleks Okülo-vestibüler refleks

7 Beyin Ölümü Korteks (üst beyin) ölümü: Işık refleksi var, bilinç ve hisler yok, gözler açık objeleri takip ederler, on yıldan fazla yaşayabilirler Korteks (üst beyin) ölümü: Işık refleksi var, bilinç ve hisler yok, gözler açık objeleri takip ederler, on yıldan fazla yaşayabilirler Beyin sapı (alt beyin) ölümü: Işık refleksi yok, bilinç ve hisler yok, gözler kapalı, spontan solunum yok Beyin sapı (alt beyin) ölümü: Işık refleksi yok, bilinç ve hisler yok, gözler kapalı, spontan solunum yok

8 Ölümün Tespiti Anestezist Anestezist Nörolog Nörolog Beyin Cerrahı Beyin Cerrahı Kardiyolog Kardiyolog

9 Etik İkilem Yaşanan Vakalar Onkoloji hastaları Onkoloji hastaları Terminal dönemdeki kronik hastalıklar Terminal dönemdeki kronik hastalıklar Psikiyatrik hastalıklar Psikiyatrik hastalıklar Yaşlılar Yaşlılar Konjenital anomaliler Konjenital anomaliler

10 VAKA 1: A Akciğer kanseri Akciğer kanseri Diyabetik Diyabetik Hipertansif Hipertansif Hemotoraks Hemotoraks Kafa içine kanama Kafa içine kanama Ekstremitelerde kırık Ekstremitelerde kırık Şuur kapalı Şuur kapalı

11 CPR: Cardiopulmonary Resuscitation Temel Yaşam Desteği Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği

12 http://depts.washington.edu/learncpr/quickcpr.html

13 DNR: Do Not Resuscitate 18 yaş altı olmayacak 18 yaş altı olmayacak Kadın ise gebe olmayacak Kadın ise gebe olmayacak Tedavisi olmayan terminal dönem kronik bir hastalık olacak Tedavisi olmayan terminal dönem kronik bir hastalık olacak İki şahit huzurunda onam İki şahit huzurunda onam

14 ÖTANAZİ: Yunanca kolay, rahat ölüm Aktif ötanazi Aktif ötanazi Pasif ötanazi Pasif ötanazi

15 Dünyada Ötanazi Uygulaması 06.03.2006’da Hollanda hükümeti, ölümcül hastalıklara yakalanan bebeklerin acılarının dindirilmesi amacıyla doktorlar tarafından aşırı dozda morfin verilerek yaşamlarının sonlandırılabileceğine karar verdi 06.03.2006’da Hollanda hükümeti, ölümcül hastalıklara yakalanan bebeklerin acılarının dindirilmesi amacıyla doktorlar tarafından aşırı dozda morfin verilerek yaşamlarının sonlandırılabileceğine karar verdi http://www.tumgazeteler.com/fc/ln.cgi?cat=33&a=1379914http://www.tumgazeteler.com/fc/ln.cgi?cat=33&a=1379914 Sunday Times http://www.tumgazeteler.com/fc/ln.cgi?cat=33&a=1379914

16 VAKA 2: Dr. Chabot (Hollandalı Psikiyatr) davası Hasta B. 50 yaşında Hasta B. 50 yaşında Evliliği problemli ve iki oğlu var Evliliği problemli ve iki oğlu var 1986‘ da büyük oğlu intihar etmiş 1986‘ da büyük oğlu intihar etmiş Bir dönem psikiyatrik tedavi görmüş Bir dönem psikiyatrik tedavi görmüş 1988‘ de babasını kaybetmiş 1988‘ de babasını kaybetmiş Küçük oğlunu alıp kocasını terk etmiş Küçük oğlunu alıp kocasını terk etmiş 1990 sonunda bir trafik kazası nedeniyle küçük oğlunu hastaneye yatırmış, fakat çocuğun kanser olduğu ortaya çıkmış. 1991’de küçük oğlu da ölmüş 1990 sonunda bir trafik kazası nedeniyle küçük oğlunu hastaneye yatırmış, fakat çocuğun kanser olduğu ortaya çıkmış. 1991’de küçük oğlu da ölmüş

17 Dr. CHABOT davası B. intihara teşebbüs etmiş, fakat başarısız olmuş. Tekrar intihar etmek için intihar yöntemlerini araştırmış, bir daha başarısız olduğunda istemediği halde bir akıl hastanesine kapatılacağını düşünerek, intihara girişmekten çekinmiş. B. intihara teşebbüs etmiş, fakat başarısız olmuş. Tekrar intihar etmek için intihar yöntemlerini araştırmış, bir daha başarısız olduğunda istemediği halde bir akıl hastanesine kapatılacağını düşünerek, intihara girişmekten çekinmiş. B. İstemli Ötanazi Birliği‘ne başvurmuş ve ölme isteğini dile getirmiştir. B. İstemli Ötanazi Birliği‘ne başvurmuş ve ölme isteğini dile getirmiştir.

18 Dr. CHABOT davası Dr. Chabot‘a Tıp Disiplin Divanı tarafından tıp mesleğine güveni sarstığı için uyarı cezası verilmiştir. Dr. Chabot‘a Tıp Disiplin Divanı tarafından tıp mesleğine güveni sarstığı için uyarı cezası verilmiştir. Yüksek Mahkeme, acısı somatik kökenli olmayan ve ölümcül olmayan hastalara da hekim yardımlı intiharı tanımıştır. Dr. Chabot‘a ceza verilmemiştir. Yüksek Mahkeme, acısı somatik kökenli olmayan ve ölümcül olmayan hastalara da hekim yardımlı intiharı tanımıştır. Dr. Chabot‘a ceza verilmemiştir.

19 VAKA 3: Trisomi 18 (Edwards sendromu) (1\6000) Prematüre doğum Prematüre doğum Apne Apne Kardiyak (VSD), GİS, renal anomali Kardiyak (VSD), GİS, renal anomali Mikrosefali, mikrognati, kulaklarda yapısal anomali, deforme el, küçük boy, yüzde asimetri Mikrosefali, mikrognati, kulaklarda yapısal anomali, deforme el, küçük boy, yüzde asimetri %30’u bir ay, %90’ı bir yıl sonunda kaybedilir %30’u bir ay, %90’ı bir yıl sonunda kaybedilir

20 Edwards sendromu

21 Opodyme

22 Yasal Dayanak Uluslararası belgeler Uluslararası belgeler Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Hasta Hakları Yönetmeliği Hasta Hakları Yönetmeliği Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanunu TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

23 Temel Etik İlkeler ÖzerklikYararlılık Zarar Vermeme Adalet

24 Kaynaklar F. Başak ÇAKMAK/Bilal GÜNENÇ, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, çeviri F. Başak ÇAKMAK/Bilal GÜNENÇ, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, çeviri Tolga GÜVEN, Marmara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik AD ders notları Tolga GÜVEN, Marmara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik AD ders notları Gürkan SERT, Hasta Hakları Gürkan SERT, Hasta Hakları Robert M VEATCH, Medical Ethics Robert M VEATCH, Medical Ethics Emine ATABEK, Mebrure DEĞER, Tıbbi Deontoloji Konuları Emine ATABEK, Mebrure DEĞER, Tıbbi Deontoloji Konuları Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998 Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik, 2011 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik, 2011 Çağlar Boyu Tıp, Roche Yayınları Çağlar Boyu Tıp, Roche Yayınları http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page


"YAŞAMIN SONUNDA YAŞANAN ETİK İKİLEMLER Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARATAŞ Tıp Tarihi ve Etik AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları