Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Keskino ğ lu şirketi 1963 yılında İ smail Keskino ğ lu ve o ğ ulları Fevzi ile Mehmet Keskino ğ lu tarafından Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurulmuştur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Keskino ğ lu şirketi 1963 yılında İ smail Keskino ğ lu ve o ğ ulları Fevzi ile Mehmet Keskino ğ lu tarafından Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurulmuştur."— Sunum transkripti:

1

2 Keskino ğ lu şirketi 1963 yılında İ smail Keskino ğ lu ve o ğ ulları Fevzi ile Mehmet Keskino ğ lu tarafından Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurulmuştur.

3 İ lk kuruldu ğ unda minyatür bir tavuk çiftli ğ iyle yumurta üretimine başlandı. İ lerleyen yıllarda sırasıyla civciv üretimi, kafes tavukçulu ğ u, yem fabrikası kuruldu.

4 1994 yılında 100 milyon kapasiteli viol fabrikası devreye girdi.Keskino ğ lu şirketi 2001 yılında Türkiye’nin ilk ve tek tam entegre tavukçuluk kuruluşu haline gelmiştir.

5 2002 yılında kurucu İ smail Keskino ğ lunun anısına Ravika Köyünün inşaatına başlandı ve 2005 yılından Ravika markalı zeytinya ğ ı, sabun ve zeytin üretimine başlandı.

6 Singapur’a piliç eti ihraç eden ilk markadır ve yumurtaların yeni ambalajlarında Arabalar 2 filminin kahramanlarını kullanmak için The Walt Disney Company ile bir anlaşma yapmıştır.2011 Aralık ayının verilerine göre yüzde 20lik büyüme ve 750 milyon TL’lik ciro sa ğ lamıştır.Ayrıca bu yıl ki ciro beklentileri 1 milyar TL’dir.

7 Genel Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Keskino ğ lu

8 Genel Yönetim Başkan Yardımcısı Mehmet Keskino ğ lu

9 Yönetim kurulu üyeleri ise; Kamile Keskino ğ lu, Keskin Keskino ğ lu, İ smail Keskino ğ lu, Hamit Keskino ğ lu

10 M İ SYON Tüketicilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla uzun vadeli ilişkiler kurmak ve sürdürmektir.Bu suretle en sa ğ lıklı, güvenilir, lezzetli ve kaliteli ürünleri, üstün hizmet anlayışıyla sunarak, yaşamlarınızı kolaylaştırmayı ve mutlulu ğ unuzu arttırmayı amaçlıyoruz.

11 V İ ZYON Dünya markası olaca ğ ız.Çünkü: müşteri ve tüketici memnuniyetini sa ğ lamayı temel ilke ediniriz.Paylaşımcı ve katılımcı yönetim anlayışını benimseriz.En de ğ erli hazinemiz, üstün kalite ve hizmet inancıyla çalışan, dinamik ve yaratıcı ekibimizdir.Sürekli gelişimi benimser ve de ğ işimi yönetiriz.

12 Keskino ğ lu’nun üretti ğ i ürünler

13 Piliç ürünleri

14 Sektör Birincisi Sektör İ kincisi

15 Sektör ÜçüncüsüSektör Dördüncüsü

16 S SOSYAL SORUMLULUKLAR Keskino ğ lu şirketinin sahiplerinin adını taşıyan 1i Anaokulu, 3ü İ lkö ğ retim 1i Anadolu lisesi olmak üzere toplam 5 okul yaptırılıp devlete ba ğ ışlamışlardır.Ayrıca üniversitelerle ba ğ lantı kurarak maddi sıkıntı çeken yaklaşık 200 ö ğ renciye karşılıksız burs vermektedir.

17 İ ŞE ALIM OLANAKLARI İ şe alım süreçlerinde açık pozisyonlar ‘’kariyer.net’’ adlı siteden yada kendi resmi sitelerinden ilan edilmektedir. Görüşme sürecinde ise yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik analiz testi, genel yetenek testi ve pozisyon niteli ğ ine ve aranan özelliklere göre ingilizce testi uygulanır. De ğ erlendirme sürecinden sonra işe alım sürecide en uygun adaya iş teklifi yapılmasıyla sonlanır.

18 İ Ş İ MKANI VE STAJ Manisa Celal Bayar Üniversitesine ba ğ lı endüstriyel tavukçuluk bölümü ö ğ rencilerine staj, mezuniyet sonrasında da iş imkanı sa ğ layan Keskino ğ lu tavukçuluk Ege Üniversitesi ö ğ rencileri içinde aynı imkanları sunmaktadır.Bu imkanlardan yararlanan ö ğ renciler viol fabrikasında, yumurta kümeslerinde, yumurta tasnif üniteleride, yem ve gübre farikalarında ve piliç işleme fabrikalarında çalıştırılmaktadır.Ayrıca üniversitelerle her konuda iş birli ğ ine hazır olduklarını ve ö ğ rencilere burs ve iş imkanı sa ğ ladıklarını açıklamışlardır.


"Keskino ğ lu şirketi 1963 yılında İ smail Keskino ğ lu ve o ğ ulları Fevzi ile Mehmet Keskino ğ lu tarafından Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurulmuştur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları