Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİKROBİYOLOJİNİN DALLARI :  TOPRAK VE TARIM MİKROBİYOLOJİSİ  ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ  BESİN MİKROBİYOLOJİSİ  HAVA VE UZAY MİKROBİYOLOJİSİ 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİKROBİYOLOJİNİN DALLARI :  TOPRAK VE TARIM MİKROBİYOLOJİSİ  ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ  BESİN MİKROBİYOLOJİSİ  HAVA VE UZAY MİKROBİYOLOJİSİ "— Sunum transkripti:

1 MİKROBİYOLOJİNİN DALLARI :  TOPRAK VE TARIM MİKROBİYOLOJİSİ  ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ  BESİN MİKROBİYOLOJİSİ  HAVA VE UZAY MİKROBİYOLOJİSİ  TIBBİ MİKROBİYOLOJİ –Genel Mikrobiyoloji –Bakteriyoloji –İmmünoloji –Viroloji –Mikoloji –Parazitoloji

2 Virüs Mantar Parazit Bakteri Mikrobiyoloji ne ile ilgilenir ?

3 Canlı hücreler ve yaşamları Tek hücreli mikroorganizmaları Mikrobiyal çeşitlilik ve evrim İnsan, hayvan ve bitkilerdeki mikroorganizmalar Canlı biyolojisini anlamada araç Mikrobiyoloji ne ile ilgilenir ?

4 TARİHÇE Mikrobiyolojinin tarihi üç bölüm halinde incelenebilir

5 Mikroskobun keşfinden önce doğadaki tüm canlıların hayvan yada bitki olduğu düşünülürdü. İlk insanlar hastalık,şimşek gibi doğal afetlerin tanrıların kendilerine verdiği cezalar olduğunu düşünerek hastalıklardan korunma çarelerini tapınaklarda aramışlar 1-KARANLIK DÖNEM

6 Miasma teorisi (Kötü Hava) –Bataklıklardan gelişme (Malaria, Bataklık Humması) Spontan Jenerasyon (Kendiliğinden Gelişme) –Canlı organizmaların organik maddelerin çürüyüp bozulması sonucu oluşması)

7 2-MİKROBİYOLOJİNİN YAZILI DÖNEMİ Eski Yunanlılar, Mısır, Babil, Finike ve Hititlerden elde ettikleri bilgilerle kitap yazmışlardır. Hipokrat (M.Ö.377-460), bulaşıcı hastalıklar üzerine ilk kitap yazan kişidir. Türk hekimlerinden Ebubekir El Razi (M.S.900), tıp ansiklopedisi yazmış, çiçek, kızamık gibi bulaşıcı hastalıkları tanımlamıştır. İbni Sina (M.S.980-1038), bulaşıcı hastalıklar ve etkenleri (küçük kurtcuklar) üzerine kitap yazmıştır. 1546’da Fracastorius, bulaşıcı hastalıkların etkenlerinin canlı olduğunu, doğrudan veya dolaylı yollardan insandan insana bulaştığını ve bazı hastalıklar geçirildiğinde tekrar aynı hastalığa yakalanılmadığını bildirmiştir.

8 3-MİKROSKOPUN KEŞFİ 13. yüzyılda Robert Bacon, lens’i tarif etmiş ve gözlüğü keşfetmiştir. (1267) 1676 yılında ilk mikroskop Antony Van Leeuwenhoek tarafından bulunmuştur. 17.yüzyıl başlarında Francesco Redi, spontan jenerasyon teorisini ilk çürüten kişi olmuştur.(Sineklerden korunan etde çürüme ile larva yok) Spallanzani’nin deneyleri (Kapalı ortamda kaynayan et suyu) 1857-1861 yıllarında Pasteur’ün yaptığı çalışmalarla spontan jenerasyon teorisi yıkılmıştır. (havanın bozulma nedeni olmadığı) Pasteur daha sonra Pastorizasyonu tarif etmiş, tavuk kolerası, şarbon ve kuduz hastalıkları üzerinde çalışmış, immünoloji biliminin temellerini atmıştır.

9 İlk basit mikroskop Hollandalı Antony Von Leeuwenhook (1632-1723) tarafından yapılarak gördüğü bakterilerin şekillerini çizmiştir. Bu nedenle modern mikrobiyolojinin kurucusu olarak kabul edilmektedir Antony LEEUWENHOECK Antony LEEUWENHOECK HOLLANDA, DELFT 1632

10 Bakteriyoloji biliminin kurucuları –Louis Pasteur –Robert Koch –Ferdinand Cohn

11 FERDİNAND COHN 1828 Polonya doğumlu Botanikçi Mikroskoba olan ilgisi tek hücreli canlıları incelemeye itti Tek hücreli fotosentetik canlılar yani siyanobakterileri (aslında bakteri) gözlemledi Beggiota (kükürt bakterisi) Bitkiler alemi

12 FERDİNAND COHN Isıya dirençli bakteriler (Basilluslar) Kaynatma yeterli bir sterilizasyon yöntemi değildir. Pamuğun kontaminasyonu önlemede kullanılması Koch’un çalışmalarına temel oluşturması

13 SPONTAN GENERASYON Bir süre bekletildiğinde kokuşan bir yiyecekte oluşan bakterilerin cansız maddelerden kendiliğinden oluştuğu fikri, L. Pasteur bu fikre karşıydı –Bakterilerin benzerliklerini gösterdi –Üzerindeki organizmalar yok edildiği taktirde bozulma olmayacağını savundu –Isıtma ile organizmalar yok edildi –Isıtmanın havayı etkilediği öne sürüldü –Kuğu boyunlu şişe denemesi

14 Pasteur’ün yaptığı deneyler

15 Louis PASTEUR FRANSA, LİLLE 1822

16 Louis PASTEUR Tartarik asit çalışmaları ve kimya konferansları Spontan genesisin yıkılışı Fermentasyon Pastörizasyon Şarbon aşısı Kuduz aşısı Kolera

17 Hiç kuşkum yok ki; bilim ve barış cehalet ve savaşı yok edecektir. Ulusların yıkmak, yok etmek için değil, yaşamı yüceltmek için birleşeceğine, geleceğimizi bu yolda uğraş verenlere borçlu olacağımıza inanıyorum. L. PASTEUR Buluşları Robert Koch’un çalışmalarına temel oluşturdu.

18 Robert Koch Antrax etmeni Bacillus anthracis Hastalıklı hayvanın kanında bakterileri gördü Kan transferi ile hastalık bulaşıyordu Besiyerlerinde bakteri kültürünü geliştirdi

19 Belirli özel tip organizmalar belirli hastalıklara yol açar: Koch’un önerileri Hastalıklı bireyin vücudunda etken bakteri bulunur İzole edilebilir Hastalık oluşturur Yeniden kültüre edilebilir

20

21 Robert KOCH ALMANYA

22 * Tıp fakültesini bitirip Prusya’da doktorluk yaptı * Mikroskopla tanışınca hayatında yeni bir dönem başladı * Şarbon basilini buldu * İlk endospor yapısını gözlemledi * Katı besiyerinin temelini oluşturdu * Boyama yöntemini ilk olarak kullandı * Verem mikrobunu buldu

23 Christian GRAM,1884 Bakterilerde ilk boyama yönteminin kullandı. Bu boyama tekniği hala kullanılmaktadır.

24 R. J. Petri,1887 Bugün kullanılan petri kaplarının ilk kullanıcısı ve isim babası

25 Dmitri I. Ivanovski, 1892-Rusya Virüslerin varlığını ortaya çıkaran bilim adamı

26 Sir Aleksander FLEMİNG İNGİLTERE

27 Garip bir tesadüf Ne oldu bu bakterilere Mucize bir bileşik 1929’da A.Fleming penisilini bulmuştur.

28 Elektron mikroskobunun mucidi 1931, Almanya

29 -1940 yılında elektron mikroskopu mikrobiyolojide kullanılmaya başlanmıştır. -1941’de Rh antikorları gösterilmiştir. -1965’de Hepatit B virüsü saptanmıştır. -1969’da İmmünglobulin G nin yapısı tarif edilmiştir. -1982’de AIDS etkeni saptanmış, hastalık tarif edilmiştir.


"MİKROBİYOLOJİNİN DALLARI :  TOPRAK VE TARIM MİKROBİYOLOJİSİ  ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ  BESİN MİKROBİYOLOJİSİ  HAVA VE UZAY MİKROBİYOLOJİSİ " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları