Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ve Yeni Teşkilat yasası

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ve Yeni Teşkilat yasası"— Sunum transkripti:

1 Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ve Yeni Teşkilat yasası
Hüseyin ÇELİK Akredite Hastaneler Derneği YKÜ Dr.Hakan Yılmaztürk - OHSAD/DİADER YKÜ

2 Kürek Çeken Sağlık Bakanlığı’ndan Dümen Tutan Sağlık Bakanlığı’na

3 Genel Tespitler SB’nın kural koyan ve denetleyen yapısı, sektöre Kamu-Özel ayrımı olmaksızın vatandaş temelli yaklaşılmasını sağlayacaktır Operasyonun bağlı kuruluşlara devri, SB’nın politika geliştirme fonksiyonunu daha iyi yerine getirmesini Sağlayacaktır

4 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Sağlık Politikaları Kurulunda özel sağlık kurumlarının temsili sağlanmalıdır. Ayrıca; Özel Sağlık Kurumları için alt kurul oluşturulmalıdır Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün planlama, ruhsatlandırma ve denetim kriterlerinde kamu-özel ayrımı yapılmadan kurulması çok önemli bir gelişmedir Uygulamada istisnalarla kamuya imtiyazlar tanınmamalıdır

5 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Akreditasyon uygulamasının yasaya girmesi kritik öneme sahiptir. - Uygulamada dünya standartları esas alınmalıdır SB ve Üniversitelerin planlamaya dahil edilmesi, kaynak kullanımında verimliği ve yatırımlarda ayrımcılığı kaldıracaktır - Nesnel kriterler tanımlanarak, Uygulamada istisnalarla kamuya imtiyazlar tanınmamalıdır

6 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Yabancı hekim ve yabancı hemşire çalıştırılması yasağının kaldırılması, kadro açısından özel sağlık kurumlarının biraz olsun nefes almasını sağlayacaktır - Çalışma Bakanlığı ile uyum süreci ve gerekli yönetmelik hızlandırılmalıdır

7 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Sağlık Meslekleri Kurulu’nun oluşturulması meslek örgütü olmayan sağlık meslekleri için önemli bir gelişmedir -Ancak Meslek Örgütlerinin Kararlarının Bakanlık Kararları İle Çelişmesi Halinde Bakanlık Kararının Geçerli Kılınması Uygulamada Sorunlar Yaratacaktır

8 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Malpraktis uygulamasında uzlaşma prosedürü getirilmesi hekim, sağlık kurumu ve vatandaş açısından oldukça yerinde bir karar olmuştur - Bilirkişiler ve Uzlaştırıcılar hakkında sektör dernekleri ve STK’larının da söz hakkı olmalıdır. İllerde, Sağlık Müdürlüklerinden hastane, ilaç-tıbbi cihaz ve halk sağlığı yapılanmasının ayrıştırılması iyi bir koordinasyon ile operasyonun hızını arttırarak, kritik bir başarı faktörü oluşturacaktır

9 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Acil sağlık hizmetlerinin yürütümünde il sağlık müdürlüğünün, özel sağlık kurumlarının da sevk ve idaresinden sorumlu ve yetkili olması kamu yönetiminde görülmüş ve kabul edilir bir uygulama değildir. - Özel Sağlık Kuruluşlarının Mülkiyet ve yönetim hakkını gözeten bir sistem kurulmalıdır.

10 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulması ve yüklendiği misyon, aile hekimliğinden sonra sağlık çıktılarına etkisi açısından getirilen en önemli sağlık politikası uygulamasıdır Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye’nin üretim ve patent çalışmalarında önünü açacaktır

11 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Birlikleri, özelleştirmenin önündeki en büyük engeldir Hastanelerin yönetiminde, hastane yöneticisi ile başhekimin aynı kişi yapılarak sistemin deformasyonuna izin verilmemelidir. Hastane personelinin de sözleşmeli olması sağlanmalıdır

12 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Birlik hastanelerinin gruplandırılması uygulaması özel teşebbüse de örnek olacak bir uygulamadır Sağlık serbest bölgeleri dünyada öncü bir uygulamadır.

13 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Tıbbi ürün ve hizmetlerin üretiminin teşviki ithalat bağımlısı sektörümüz için can simidi olacaktır Yurtdışı sağlık hizmet birimleri, yeni dünya düzenindeki Türkiye’nin öncü rolü açısından kritik öneme sahiptir

14 Getirilen Düzenlemeler ve Beklentilerimiz
Ruhsatlandırma ve lisans bedellerinin tespitinde makul bir düzenleme yapılmalıdır. - Kamudan da aynı bedelin alınması sağlanmalıdır Özellikle 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 663 Sayılı KHK’nin mükerrer ve çelişen maddeleri gözden geçirilmelidir

15 Yeni Ufuklar Teşkilat Yasasından sonra sıra, mülkiyet ayrımı gözetilmeksizin vatandaş temelli Türkiye Sağlık Kanunu’nun çıkarılmasına gelmiştir.

16 Yeni Ufuklar Sağlıkta dönüşüm programının, pragmatik uygulamalardan yola çıkarak elde edilen sonuçlarla teorik ve kurumsal yapısının oluşturulması, dünyada örnek gösterilecek başarılı bir politika değişimidir

17 Güçlü ve Sağlıklı Bir Türkiye İçin
Yeni Ufuklar Güçlü ve Sağlıklı Bir Türkiye İçin Özel-Kamu El Ele Teşekkürler


"Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ve Yeni Teşkilat yasası" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları