Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme (Düzenleme ve Yetkilendirmeler) Dr. Tayfun ACARER Kurul Başkanı Telekomünikasyon Kurumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme (Düzenleme ve Yetkilendirmeler) Dr. Tayfun ACARER Kurul Başkanı Telekomünikasyon Kurumu."— Sunum transkripti:

1 Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme (Düzenleme ve Yetkilendirmeler) Dr. Tayfun ACARER Kurul Başkanı Telekomünikasyon Kurumu

2 2 Gündem Telekomünikasyon Pazarında Mevcut Durum Düzenlemeler –Pazar Analizi ve EPG –Erişim ve Arabağlantı –Tarifeler –Hizmet Kalitesi Yetkilendirme 2006 Yılı İş Planı

3 3 GSM ve PSTN Pazarında Abone Sayıları Aralık 2005 Abone Sayısı

4 4 PSTN Pazarında Mevcut Durum

5 5 GSM Pazarında Mevcut Durum

6 6 Pazar Analizi ve EPG 18 ilgili piyasanın tanımlanması (AB Direktifleriyle Uyumlu) 16’sı tamamlandı ve konsültasyon dokümanları yayımlandı Piyasa analizlerine göre EPG’ye sahip işletmecilerin belirlenmesi EPG’ye sahip işletmecilere yükümlülükler getirilmesi

7 7 Erişim ve Arabağlantı Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği (23.5.2003) AB Direktifleriyle uyumlu İlkeler –Şeffaflık ve ayrım gözetmeme –Kaynakların etkin kullanımı –Yeni telekomünikasyon hizmetlerinin sunumunun, yatırımların ve teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi

8 8 Tarifeler Tarife Yönetmeliği –Ağustos 2001’de yürürlüğe girdi. –Türk Telekom ve EPG sahibi işletmeciler düzenleme kapsamında Tavan Fiyat Tebliği –Tarife Yönetmeliği kapsamında Ocak 2001’de yürürlüğe girdi. –2004’te revize edildi.

9 9 Tarifeler Tarife Onay Yöntemleri –Tavan fiyat kapsamında (Türk Telekom’un son kullanıcı tarifeleri) –Maliyet esaslı (kiralık devreler) GSM tarifeleri –GSM İşletmecilerinin son kullanıcılara uyguladıkları tarifelere üst sınır belirlenmekte –Her yıl altı ayda bir TÜFE – TÜFE *%3 oranında arttırılmakta

10 10 Hizmet Kalitesi-1 03.03.2005 tarihli Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının en geç 15’ine kadar 3 aylık rapor sunulması

11 11 Hizmet Kalitesi-2 Hizmet Kalitesi Ölçütüİlgili VerilerÖlçüm Değeri Arama Blokaj OranıBağlantı kurulamayan aramaların toplam aramalara oranı % Başarısız Arama OranıBaşarısız aramaların toplam arama girişimi sayısına oranı % Aramanın Kurulma Süresi Tüm Aramalar İçin Ortalama Kurulum SüresiSaniye Fatura Şikayeti OranıAbone şikayetlerinin olduğu fatura sayısının toplam fatura sayısına oranı % GSM işletmecilerin sunacakları veriler

12 12 Hizmet Kalitesi-3 PSTN işletmecisinin sunacakları veriler Hizmet Kalitesi Ölçütüİlgili VerilerÖlçüm Değeri Bağlantı Süresi İşletmecinin geçerli bir bağlantı talebi aldığı andan, kullanıcıya hizmetin çalışır durumda verildiği ana kadar geçen süre Gün Erişim Hattı başına Arıza Oranı Geçerli arıza sayısının toplam erişim hattı sayısına oranı % Arıza Giderme SüresiGeçerli arızaların ortala giderilme süresiSaat Başarısız Arama OranıBaşarısız aramaların toplam arama girişimi sayısına oranı % Aramanın Kurulma Süresi Tüm Aramalar İçin Ortalama Kurulum SüresiSaniye Operatör Hizmetleri için Cevap Verme Süresi Operatör hizmetleri için ortalama cevap verme süresi Saniye Rehber Hizmetleri için Cevap Verme Süresi Rehber hizmetleri için ortalama cevap verme süresi Saniye Çalışır Durumdaki Ankesörlü Telefonlar Çalışır durumdaki ankesörlü telefonların toplam ankesörlü telefon sayısına oranı % Fatura Şikayeti OranıAbone şikayetlerinin olduğu fatura sayısının toplam fatura sayısına oranı %

13 13 Yetkilendirme Mevcut Yetkilendirme Sistemi –İmtiyaz Sözleşmeleri –Telekomünikasyon Ruhsatları (1. ve 2. tip) –Genel İzinler Taslak Elektronik Haberleşme Kanununda Yetkilendirme Sistemi –Kullanım Hakkı –Bildirim

14 14 Mevcut Yetkilendirmeler Lisanslı İşletmecilerAralık 2005 Görev Sözleşmesi İmzalayan İşletmeciler2 İmtiyaz Sözleşmesi İmzalayan İşletmeci4 Uydu Platform İşletmeciliği1 Uydu Telekomünikasyon Hizmetleri İşletmeciliği23 GMPCS Mobil Telefon İşletmeciliği5 Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletimi Hizmetleri İşl.18 İnternet Servis Sağlayıcılığı71 Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri İşletmeciliği47 Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri İşletmeciliği41 TOPLAM212

15 15 2006 Yılı Planlanan Yetkilendirmeler Yetkilendirme AdıAmacı Yeni Nesil Telekomünikasyon Hizmetleri Yeni nesil mobil şebekeler üzerinden içerik bakımından zengin genişbant hizmetlerinin sunulmasına imkan sağlayan teknolojilerin yetkilendirilmesi Sanal Mobil Şebeke Hizmetleri GSM işletmecilerinin altyapıları kullanılarak sunulacak olan Sanal Mobil Şebeke hizmeti işletmeciliğinin yetkilendirilmesi Rehberlik Hizmetleri 118 Bilinmeyen Numara Hizmetinin alternatif işletmeciler tarafından verilmesi Karasal Sayısal Platform Hizmetleri Karasal Sayısal Televizyon Yayıncılığına (DVB-T) ek olarak telekom ü nikasyon hizmetleri sunan karasal sayısal platform hizmeti işletmecilerinin altyapılarının kullanım usul ve esasları, hizmetin yetkilendirme t ü r ü, hizmetin tanımı ve kapsamının belirlenmesi Sabit Telekomünikasyon Hizmetleri Türk Telekomla benzer hizmet sunacak işletmecilerin piyasaya girişinin sağlanması Genişbant Telsiz Erişim Hizmetleri WiMax ve benzeri teknolojiler kullanılarak kullanıcılara sabit ve standartları oluştuğunda mobil şebekeler üzerinden genişbant erişim hizmetlerinin sunulması

16 16 2006 Yılı İş Planı Takvimi Yetkilendirmeler İŞİN ADI OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLEKİMKASIMARALIK 2.1 3.Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmetlerine İlişkin Yetkilendirme Planı Çalışmaları 2.2 Genişbant Telsiz Erişim Hizmeti İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi 2.3 Sanal Mobil Şebeke Hizmeti İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi 2.4 Sabit Telekomünikasyon Hizmeti İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi 2.5 Rehber Hizmeti İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi 2.6 Karasal Sayısal Platform Hizmeti İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi

17 17 2006 Yılı Planlanan Başlıca Düzenlemeler Düzenleme AdıAmacı Elektronik Haberleşme Kanunu ç er ç evesinde Mevcut Y ö netmeliklerin Revizyonu Sektörde dağınık mevzuatın bir araya toplanması ve sektördeki rekabet ortamının iyileştirilmesi ve tüketici refahının artırılması için gerekli mevzuat eksikliklerinin giderilmesi Etkin Piyasa G ü c ü ne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine Y ö nelik Usul ve Esasların Yeniden D ü zenlenmesi Pazar analizlerinin yapılması, analizler sonucu EPG’ye sahip işletmecilere yükümlükler getirilmesi konularını içeren usul ve esasların AB Direktiflerine uyumlu şekilde yeniden düzenlenmesi Numara Taşınabilirliği Abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi, bulunduğu fiziksel konumu ve/veya aldığı hizmetin t ü r ü n ü değiştirebilmesi olarak tanımlanan numara taşınabilirliğinin sabit/mobil telefon şebekesinde uygulanması Geçiş Hakkı Verilen altyapı lisanslarının piyasada rekabetin oluşmasına tam katkı sağlaması amacıyla işletmecilerin geçiş hakkı elde etmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi

18 18 2006 Yılı İş Planı Takvimi Düzenlemeler İŞİN ADI OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLEKİMKASIMARALIK 1.1. Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde Mevcut Yönetmeliklerin Revizyonu 1.2.Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine Yönelik Usul ve Esasların Yeniden Düzenlenmesi 1.3 Numara Taşınabilirliği 1.4 Geçiş Hakkı 1.5 Nitelikli Elektronik Sertifika, Zaman Damgası ve İlgili Hizmetlerin Ücretlerine İlişkin Usûl ve Esaslar 1.6 Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde Milli Frekans Planının Güncellenmesi

19 19 2006 Yılı İş Planı Takvimi Diğer Çalışmalar İŞİN ADI OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLEKİMKASIMARALIK 3.1 e-Kuruma Dönüşüm Projesi 3.2 TK Ağ Güvenliği, Anahtar ve Sertifika Yönetim Altyapısı Projesi 3.3 Düzenlemelerin Etki Analizi 3.4 Karasal Sayısal TV Frekans Planı (DVB-T) 3.5 IP Tabanlı Ses Trafiğinin Telekomünikasyon Sektörüne Etkisinin İncelenmesi 3.6 Avrupa Birliği Üyelik Müzakereleri ve Müktesebata Uyum Çalışmalarının Yürütülmesi 3.7 Avrasya Telekomünikasyon Düzenlemelerinde İşbirliği Projesi 3.8 ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (PP-06)’nın Organizasyonu 3.9 Uluslararası ve Bölgesel Konferanslara Yönelik Hazırlık Çalışmalarının Koordinasyonu ve Sonuç Belgelerinin Onaylanması 3.10 Kurum Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 3.11 Laboratuarın Kurulması ve Akreditasyonu

20 Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme (Düzenleme ve Yetkilendirmeler) Dr. Tayfun ACARER Kurul Başkanı Telekomünikasyon Kurumu


"Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme (Düzenleme ve Yetkilendirmeler) Dr. Tayfun ACARER Kurul Başkanı Telekomünikasyon Kurumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları