Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Askeri okullara giriş Polis akademisine giriş ve Özel yetenek sınavı ile ö ğ renci alan bölümlerin tanıtılması Hazırlayan Rehberlik servisi …

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Askeri okullara giriş Polis akademisine giriş ve Özel yetenek sınavı ile ö ğ renci alan bölümlerin tanıtılması Hazırlayan Rehberlik servisi …"— Sunum transkripti:

1 Askeri okullara giriş Polis akademisine giriş ve Özel yetenek sınavı ile ö ğ renci alan bölümlerin tanıtılması Hazırlayan Rehberlik servisi …

2

3 Askeri okullara giriş koşulları TSK Sa ğ lık Yetene ğ i Yönetmeli ğ i’nin TSK askerî okullarına girecek ö ğ renci adaylarına ilişkin sa ğ lık niteliklerine uygun olmak, Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sa ğ lam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (A ğ ız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, gö ğ üs kafesinde şekil bozuklu ğ u bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz esteti ğ ini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalı ğ ından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

4 Kalp, böbrek, karaci ğ er rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak Frengi vb. bulaşıcı hastalı ğ ı bulunmamak, Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak), Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

5 Derecesine bakılmaksızın (Renk körlü ğ ü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak, Sevk edilece ğ i askerî sa ğ lık teşkillerinden "ASKERÎ Ö Ğ RENC İ OLUR" kaydını içeren sa ğ lık raporu almak,

6 Devam mecburiyeti olan ve aşa ğ ıda belirtilen okul türlerinden mezun olmak, ◦ 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Ö ğ retim Yapan Resmî Liseler), ◦ 11058 Fen Lisesi, ◦ 11017 Lise (Resmî ve Gündüz Ö ğ retimi Yapan Liseler), ◦ 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil A ğ ırlıklı Program Uygulayan Liseler), ◦ 11066 Özel Fen Lisesi, ◦ 11025 Özel Lise, ◦ 11041 Yabancı Dille Ö ğ retim Yapan Özel Lise, ◦ 30028 Lise Programı, ◦ 30077 Lise Programı (Yabancı Dil A ğ ırlıklı), ◦ 50027 Anadolu Ö ğ retmen Lisesi, ◦ 50019 Ö ğ retmen Lisesi, ◦ 11122 Sosyal Bilimler Lisesi.

7 Ö ğ reniminin herhangi bir safhasında yukarıda belirtilen okul türleri dışındaki okullarda okumamış olmak, Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Di ğ er adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Ö ğ retim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

8 En fazla 20 yaşında olmak Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır. Yapılacak arşiv araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

9 Başvuru Biçimi ve Seçim Aşamalarına Ça ğ rı Esasları Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askerî okullara girme iste ğ i” alanındaki kutucu ğ u işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli de ğ ildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşa ğ ıdaki KHO İ nternet adresinden ön kayıt başvurusu yapacaklardır. İ nternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına ça ğ rılmayacaktır.

10 Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına ba ğ lı olarak “Seçim Aşamaları Ça ğ rı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir.

11 Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların İ kinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Ön Sa ğ lık Muayenesi, Bedenî Yeterlilik, Sa ğ lık Kurulu Muayenesi ve Mülakat) ça ğ rılması ile ilgili hususlar ve ça ğ rı tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr İ nternet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile ça ğ rı yapılmayacaktır.

12 18 VE ALTI YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY K İ LO STANDARTLARI (BAYAN ADAYLAR) YAŞBOY ALT SINIR (cm)A Ğ IRLIK ALT SINIR (kg)A Ğ IRLIK ÜST SINIR (kg) 16160 cm4565 17162 cm4768 18163 cm5069

13 19 VE ÜZER İ YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY K İ LO STANDARTLARI (BAYAN ADAYLAR) BOY (cm)A Ğ IRLIK ALT SINIR (kg)A Ğ IRLIK ÜST SINIR (kg) 1645172 1655272 1665272 1675373 1685473 1695474 1705575 1715676 1725677 1735778 1745879 1755880 1765981 1776081 1786082 1796183 1806284 1816285 1826386 1836487 1846488 1856589 1866690 1876691 1886792 1896893 1906994

14 18 VE ALTI YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY K İ LO STANDARTLARI (ERKEK ADAYLAR) YAŞBOY ALT SINIR (cm)A Ğ IRLIK ALT SINIR (kg)A Ğ IRLIK ÜST SINIR (kg) 16164 cm5068 17166 cm5171 18168 cm5373

15 19 VE ÜZER İ YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY K İ LO STANDARTLARI (ERKEK ADAYLAR) BOY (CM)A Ğ IRLIK ALT SINIR (kg)A Ğ IRLIK ÜST SINIR (kg) 1705575 1715676 1725677 1735778 1745879 1755880 1765981 1776081 1786082 1796183 1806284 1816285 1826386 1836487 1846488 1856589 1866690 1876691 1886792 1896893 1906994 1917095 1927096 1937197 1947298 1957299 19673100 19774101 19875102 19975103 20076104

16 Kara Harp Okulu Komutanlı ğ ında icra edilecek İ kinci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adayların, isans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükse ğ inin %70’ine

17 Mülakat Sınavından alacakları puanın % 15’i,

18 Görüşme yoluyla adayın konuşma yetene ğ i, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme becerisi, davranışlardaki denge, kendine güveni gibi unsurlar gözlenir. Bunlara ba ğ lı olarak adaylar 100 tam puan üzerinden de ğ erlendirilir. 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilir

19 Bedenî Yeterlilik Sınavı’ndan alacakları puanın % 15’i asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar; KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.

20

21

22

23 Adaylar; bedeni yetenek sınavında koşu hariç di ğ er branşlardan bir tanesinden başarısız olması halinde elenmesi yerine, koşu dahil bütün branşlardan alınan toplam ortalama puanın, tespit edilen yeterli ortalama puana eşit ( baraj: 10) veya daha fazla olması halinde bedeni yetenek sınavından başarılı kabul edilir. Koşuyu geçemeyen veya koşu hariç birden fazla branştan (2 ve daha fazla) başarısız olması halinde not ortalamasına bakılmaksızın elenir.

24 ÖSYS-2013 Kılavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

25 Erkek Adaylar 400 M. KOŞU (SN) * DURARAK UZUN ATLAMAMEK İ K (1 DK.) BARF İ KSTE KOL ÇEKME BASKETBOL TOPU FIRLATMA SÜREPUANCM.PUANTEKRARPUANTEKRARPUANMETREPUAN 70-7510190-1951030-32104 12-1310 6915196-2002033-35205 14-1520 6820201-2053036-38306 16-1730 6725206-2104039-41407 18-1940 6630211-2155042-44508 20-2150 6540216-2206045-47609 22-2360 6450221-2257048-5070107024-2570 6360226-2308051-538011802680 6270231-2359054-569012902790 6180236 +10057 +10013+10028+100 6090 59100

26 Bayan Adaylar 800 M. KOŞU (SN) *DURARAK UZUN ATLAMAMEK İ K (1 DK.) BARF İ KSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEMEBASKETBOL TOPU FIRLATMA SÜREPUANCM.PUANTEKRARPUANSAN İ YEPUANMETREPUAN 4.20-4.3010150-1541015-181025-27107-810 4.19-4.1020155-1592019-222028-30209-1020 4.09-4.0030160-1643023-263031-333011-1230 3.59-3.5040165-1694027-304034-354013-1440 3.49-3.4050170-1745031-345036-375015-1650 3.39-3.3060175-1796035-386038-396017-1860 3.29-3.2070180-1847039-427040-417019-2070 3.19-3.1080185-1898043-468042-43802180 3.09-3.0090190-1949047-499044-45902290 2.59 VE ALTI 100195+10050+10046+10023+100

27 Adayların Kesin Kayıt İ çin Getirmeleri Gereken Belgeler: Noter Tasdikli Yüklenme ve Kefalet Senedi Lise Diplomasının Aslı, Nüfus Cüzdanın Aslı, 12 Adet Vesikalık Foto ğ raf, Üniversite Sınav Sonuç Belgesi.

28 Kara Harp Okuluna Girme Hakkını Elde Eden Ö ğ renciler İ çin Düzenlenecek Yüklenme Senedi Silâhlı Kuvvetler adına ö ğ renci olarak Kara Harp Okulunun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldı ğ ı takdirde Subay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya ö ğ renim süresi içerisinde çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve sair mevzuat hükümlerini kabul etti ğ imi, bunlara aynen uyaca ğ ımı, ö ğ rencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyece ğ imi, karı koca gibi yaşamayaca ğ ımı taahhüt ve beyan ederim. Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı oldu ğ unun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle ö ğ renimi kendili ğ imden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz etti ğ im belgelerden herhangi birinin gerçe ğ e aykırı oldu ğ unun anlaşılması, derslerde başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, Silâhlı Kuvvetler adına askerî ö ğ renci olarak ö ğ renime başladı ğ ım tarihten ilişi ğ imin kesilmesine kadar Millî Savunma Bakanlı ğ ınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (yiyecek, giyim, kuşam, ö ğ renci harçlı ğ ı, kitap ve kırtasiye, vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar, ö ğ retim ve e ğ itimin gerektirdi ğ i ulaşım hizmetleri, şahsım için yapılan ilaç ve tedavi giderleri, barındırma giderleri, atış giderleri ve e ğ itim ö ğ retim giderleri) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyece ğ imi şimdiden kabul eyler, yüklenirim. Reşit ise Ö ğ rencinin de ğ il ise velisinin İ mzası AÇIK ADRES İ : KEFALET SENED İ Kara Harp Okuluna askeri ö ğ renci olarak kayıt-kabul olunan ………………….o ğ lu/kızı …………………….tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi ile okulla ilişi ğ inin kesilmesi halinde, bu ö ğ renci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte 63.488 TL (altmışüçbindörtyüzseksensekiz) lirayı geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyece ğ imi beyan, kabul ve taahhüt ederim. Müteselsil kefil ve borçlunun imzası** KEF İ L İ N AÇIK ADRES İ : (*) Bu belge Noter tarafından onaylanacaktır. (**) Aday reşit de ğ ilse veli yüklenme senedine imza atar, bu durumda söz konusu aday için kefalet senedi düzenlenmez.

29 Astsubaylık için ne yapmalı Sonuç Puanı = YGS (100 tam puana dönüştürülmüş)(%70) + Bedenî Yeterlilik Puanı (%15) + Mülakat Puanı (%15)

30 Polis olmak için ne yapmalı 01- Sosyal Durum İ le İ lgili Koşullar 01- T.C. vatandaşı olmak, 02- Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak, 03- Herhangi bir suçtan sabıkası olmamak, 04- Herhangi bir okuldan ahlak ve disiplin sebebi ile çıkarılmış olmamak, 05- Hakkında herhangi bir suçtan kanuni kovuşturma bulunmamak, 06- Kendisi ve ailesi hakkında yaptırılan kovuşturmada Emniyet Teşkilatına girmeye engel hali bulunmamak, 07- Akademinin e ğ itime başladı ğ ı tarih itibari ile askerlikle ilişi ğ i bulunmamak.ile

31 2- Ö ğ renim, Yaş ve Boy İ le İ lgili Koşullar 01- ÖSYS'de sayısal, sözel veya eşit a ğ ırlık puanı olarak belirlenen puan kadar veya daha yukarı puan almak, 02- Sınavların yapılaca ğ ı yılın 01 Ekim tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak, 03- Erkeklerde en az 1.67cm., bayanlarda ise en az 1.65 cm. boyunda olmak, 04- 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Ba ğ lanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehit çocukları ile görevi sebebiyle sakatlanan veya sürekli bir hastalı ğ ı yakalanan görev malulü Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocuklarında 2. maddede belirtilen yaş haddi iki üst yaş (24 yaş) esas alınarak belirlenir. Ayrıca 3. maddede belirtilen boy ve kilo şartı aranmaz.

32 3- Sa ğ lık İ le İ lgili Koşullar 01- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sa ğ lam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, 02- Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak), 03- Duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, 04- Gözlerinde ihtilafsız 2 diyoptriye kadar miyop, 1 diyoptriye kadar hipermetrop bulunanlardan düzeltmeden sonra bir gözün görmemesi 7/10, di ğ er gözün görmemesi 9/10' ve her iki gözün görme derecesi ayrı ayrı düzeltmeden sonra 8/10'dan aşa ğ ı bulunmamak, 05- Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak, 06- Tüberkülozlu, varisli, düztaban olmamak, 07- Sevk edilece ğ i Devlet Hastanesinde "Polis Akademisi Ö ğ rencisi Olur" kaydını içeren sa ğ lık kurulu raporu almak.

33 Özle yetenek sınavı ile ö ğ renci alan bölümler özel yetenek.pdf

34

35 Özel yetenek gerektiren programlara başvurular do ğ rudan programın ba ğ lı bulundu ğ u yüksekö ğ retim kurumuna yapılır. Sınav ve de ğ erlendirme işlemleri ilgili yüksekö ğ retim kurumu tarafından yürütülür. Özel yetenek sınavıyla ö ğ renci alan yüksekö ğ retim kurumlarına başvurabilmek için o yılki YGS’ye girmek ve her yüksekö ğ retim kurumunun baraj olarak kabul etti ğ i puanı geçmek şarttır.

36 Özel yetenek sınavlarında kullanılacak puanlar şunlardır: a ) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP). b ) A ğ ırlıklı Ortaö ğ retim Başarı puanı (AOÖBP). C ) Adayın Aldı ğ ı En Yüksek YGS Puanı.

37 Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre ö ğ renci alan Antrenörlük E ğ itimi, Bede E ğ itimi ve Spor Ö ğ retmenli ğ i, Müzik ö ğ retmenli ğ i, Resim- İ ş Ö ğ retmenli ğ i, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticili ğ i bölümleri E ğ itim Programları olarak adlandırılacaktır.


"Askeri okullara giriş Polis akademisine giriş ve Özel yetenek sınavı ile ö ğ renci alan bölümlerin tanıtılması Hazırlayan Rehberlik servisi …" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları