Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Rehberlik servisi …

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Rehberlik servisi …"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Rehberlik servisi …
Askeri okullara giriş Polis akademisine giriş ve Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerin tanıtılması Hazırlayan Rehberlik servisi …

2

3 Askeri okullara giriş koşulları
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak, Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

4 Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak
Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak), Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

5 Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak, Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden "ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık raporu almak,

6 Devam mecburiyeti olan ve aşağıda belirtilen okul türlerinden mezun olmak,
11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler), 11058 Fen Lisesi, 11017 Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler), 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler), 11066 Özel Fen Lisesi, 11025 Özel Lise, 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, 30028 Lise Programı, 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı), 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi, 50019 Öğretmen Lisesi, 11122 Sosyal Bilimler Lisesi.

7 Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda belirtilen okul türleri dışındaki okullarda okumamış olmak, Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

8 En fazla 20 yaşında olmak Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır. Yapılacak arşiv araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

9 Başvuru Biçimi ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki KHO İnternet adresinden ön kayıt başvurusu yapacaklardır. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.

10 Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir.

11 Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Bedenî Yeterlilik, Sağlık Kurulu Muayenesi ve Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri ve İnternet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı yapılmayacaktır.

12 18 VE ALTI YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY KİLO STANDARTLARI (BAYAN ADAYLAR)
BOY ALT SINIR (cm) AĞIRLIK ALT SINIR (kg) AĞIRLIK ÜST SINIR (kg) 16 160 cm 45 65 17 162 cm 47 68 18 163 cm 50 69

13 19 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY KİLO STANDARTLARI (BAYAN ADAYLAR)
BOY (cm) AĞIRLIK ALT SINIR (kg) AĞIRLIK ÜST SINIR (kg) 164 51 72 165 52 166 167 53 73 168 54 169 74 170 55 75 171 56 76 172 77 173 57 78 174 58 79 175 80 176 59 81 177 60 178 82 179 61 83 180 62 84 181 85 182 63 86 183 64 87 184 88 185 65 89 186 66 90 187 91 188 67 92 189 68 93 190 69 94

14 18 VE ALTI YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY KİLO STANDARTLARI (ERKEK ADAYLAR)
BOY ALT SINIR (cm) AĞIRLIK ALT SINIR (kg) AĞIRLIK ÜST SINIR (kg) 16 164 cm 50 68 17 166 cm 51 71 18 168 cm 53 73

15 19 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY KİLO STANDARTLARI (ERKEK ADAYLAR)
BOY (CM) AĞIRLIK ALT SINIR (kg) AĞIRLIK ÜST SINIR (kg) 170 55 75 171 56 76 172 77 173 57 78 174 58 79 175 80 176 59 81 177 60 178 82 179 61 83 180 62 84 181 85 182 63 86 183 64 87 184 88 185 65 89 186 66 90 187 91 188 67 92 189 68 93 190 69 94 191 70 95 192 96 193 71 97 194 72 98 195 99 196 73 100 197 74 101 198 102 199 103 200 104

16 Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek İkinci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adayların, isans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin %70’ine 

17 Mülakat Sınavından alacakları puanın % 15’i,

18 Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme becerisi, davranışlardaki denge, kendine güveni gibi unsurlar gözlenir. Bunlara bağlı olarak adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilir

19 Bedenî Yeterlilik Sınavı’ndan alacakları puanın % 15’i 
 asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar; KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.

20

21

22

23 Adaylar; bedeni yetenek sınavında koşu hariç diğer branşlardan bir tanesinden başarısız olması halinde elenmesi yerine, koşu dahil bütün branşlardan alınan toplam ortalama puanın, tespit edilen yeterli ortalama puana eşit ( baraj: 10) veya daha fazla olması halinde bedeni yetenek sınavından başarılı kabul edilir. Koşuyu geçemeyen veya koşu hariç birden fazla branştan (2 ve daha fazla) başarısız olması halinde not ortalamasına bakılmaksızın elenir.

24 ÖSYS-2013 Kılavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

25 BASKETBOL TOPU FIRLATMA
Erkek Adaylar 400 M. KOŞU (SN) * DURARAK UZUN ATLAMA MEKİK (1 DK.) BARFİKSTE KOL ÇEKME BASKETBOL TOPU FIRLATMA SÜRE PUAN CM. TEKRAR METRE 70-75 10 30-32 4 12-13 69 15 20 33-35 5 14-15 68 30 36-38 6 16-17 67 25 40 39-41 7 18-19 66 50 42-44 8 20-21 65 60 45-47 9 22-23 64 70 48-50 24-25 63 80 51-53 11 26 62 90 54-56 12 27 61 236   + 100 57 + 13+ 28+ 59

26 BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEME BASKETBOL TOPU FIRLATMA
Bayan Adaylar 800 M. KOŞU (SN) * DURARAK UZUN ATLAMA MEKİK (1 DK.) BARFİKSTE AÇIK  TUTUŞTA BEKLEME BASKETBOL TOPU FIRLATMA SÜRE PUAN CM. TEKRAR SANİYE METRE 10 15-18 25-27 7-8 20 19-22 28-30 9-10 30 23-26 31-33 11-12 40 27-30 34-35 13-14 50 31-34 36-37 15-16 60 35-38 38-39 17-18 70 39-42 40-41 19-20 80 43-46 42-43 21 90 47-49 44-45 22 2.59 VE ALTI 100 195+ 50+ 46+ 23+

27 Adayların Kesin Kayıt İçin Getirmeleri Gereken Belgeler:
Noter Tasdikli Yüklenme ve Kefalet Senedi Lise Diplomasının Aslı, Nüfus Cüzdanın Aslı, 12 Adet Vesikalık Fotoğraf, Üniversite Sınav Sonuç Belgesi.

28 Kara Harp Okuluna Girme Hakkını Elde Eden Öğrenciler İçin Düzenlenecek Yüklenme Senedi
Silâhlı Kuvvetler adına öğrenci olarak Kara Harp Okulunun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde Subay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve sair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, öğrencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim. Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, derslerde başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, Silâhlı Kuvvetler adına askerî öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar Millî Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (yiyecek, giyim, kuşam, öğrenci harçlığı, kitap ve kırtasiye, vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım hizmetleri, şahsım için yapılan ilaç ve tedavi giderleri, barındırma giderleri, atış giderleri ve eğitim öğretim giderleri) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eyler, yüklenirim. Reşit ise Öğrencinin  değil ise velisinin İmzası AÇIK ADRESİ : KEFALET SENEDİ Kara Harp Okuluna askeri öğrenci olarak kayıt-kabul olunan ………………….oğlu/kızı …………………….tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi ile okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte TL (altmışüçbindörtyüzseksensekiz) lirayı geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim. Müteselsil kefil ve borçlunun imzası** KEFİLİN AÇIK ADRESİ : (*) Bu belge Noter tarafından onaylanacaktır. (**) Aday reşit değilse veli yüklenme senedine imza atar, bu durumda söz konusu aday için kefalet senedi düzenlenmez.

29 Astsubaylık için ne yapmalı
Sonuç Puanı = YGS (100 tam puana dönüştürülmüş)(%70) + Bedenî Yeterlilik Puanı (%15) + Mülakat Puanı (%15)

30 Polis olmak için ne yapmalı
01- Sosyal Durum İle İlgili Koşullar  01- T.C. vatandaşı olmak,  02- Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak,  03- Herhangi bir suçtan sabıkası olmamak,  04- Herhangi bir okuldan ahlak ve disiplin sebebi ile çıkarılmış olmamak,  05- Hakkında herhangi bir suçtan kanuni kovuşturma bulunmamak,  06- Kendisi ve ailesi hakkında yaptırılan kovuşturmada Emniyet Teşkilatına girmeye engel hali bulunmamak,  07- Akademinin eğitime başladığı tarih itibari ile askerlikle ilişiği bulunmamak.

31 2- Öğrenim, Yaş ve Boy İle İlgili Koşullar
01- ÖSYS'de sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanı olarak belirlenen puan kadar veya daha yukarı puan almak,  02- Sınavların yapılacağı yılın 01 Ekim tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak,  03- Erkeklerde en az 1.67cm., bayanlarda ise en az cm. boyunda olmak,  sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehit çocukları ile görevi sebebiyle sakatlanan veya sürekli bir hastalığı yakalanan görev malulü Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocuklarında 2. maddede belirtilen yaş haddi iki üst yaş (24 yaş) esas alınarak belirlenir. Ayrıca 3. maddede belirtilen boy ve kilo şartı aranmaz.

32 3- Sağlık İle İlgili Koşullar
01- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak,  02- Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),  03- Duymasında en ufak bir kusur bulunmamak,  04- Gözlerinde ihtilafsız 2 diyoptriye kadar miyop, 1 diyoptriye kadar hipermetrop bulunanlardan düzeltmeden sonra bir gözün görmemesi 7/10, diğer gözün görmemesi 9/10' ve her iki gözün görme derecesi ayrı ayrı düzeltmeden sonra 8/10'dan aşağı bulunmamak,  05- Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak,  06- Tüberkülozlu, varisli, düztaban olmamak,  07- Sevk edileceği Devlet Hastanesinde "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" kaydını içeren sağlık kurulu raporu almak. 

33 Özle yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler
özel yetenek.pdf

34

35 Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına başvurabilmek için o yılki YGS’ye  girmek ve her yükseköğretim kurumunun baraj olarak kabul ettiği puanı geçmek şarttır.

36 Özel yetenek sınavlarında kullanılacak puanlar şunlardır:  a ) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP). b ) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanı (AOÖBP). C ) Adayın Aldığı En Yüksek YGS Puanı. 

37 Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Bede Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Müzik öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliği bölümleri Eğitim Programları olarak adlandırılacaktır.


"Hazırlayan Rehberlik servisi …" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları