Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZCÜĞÜN YAPISI SORULAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZCÜĞÜN YAPISI SORULAR."— Sunum transkripti:

1 SÖZCÜĞÜN YAPISI SORULAR

2 1) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. B) Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır. C) Hesapsız kasap ya bıçak kırar ya masat. D) Herkesin aklı bir olsa,koyuna çoban bulunmaz.

3 CEVAP B

4 2) Aşağıdaki dörtlüğün hangi dizesinde,ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?
A) Havalar güzel gidiyor; B) Sen de çiçek açtın erkenden C) Küçük zerdali ağacım, D) Aklın ermeden.

5 CEVAP D

6 3) “ Ev – oda” sözcüklerindekine benzer bir anlam ilişkisi,aşağıdaki sözcüklerin hangileri arasında vardır? A) Demirci – demir B) Okul – öğretmen C) Gemi – kamara D) Fırıncı – ekmek

7 CEVAP - C

8 4) “Boy” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzunluk” anlamında kullanılmıştır?
A) Gördüğümüz pitonun boyu altı metre vardı. B) Kıyı boyunca yürüdük. C) On saat boyunca konuşmuşlar!… D) Kavgada boyunun ölçüsünü almıştı.

9 CEVAP - A

10 5) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A) yurt B) bol C) sinek D) süre

11 CEVAP - C

12 6) Aşağıdaki sözcüklerden hangileri özelden genele doğru sıralanmıştır?
A) varlık – tahıl – başak – buğday – tane B) canlı – kuş leylek – kanat C) küpe – altın – metal – varlık D) cansız – kılıç – kalkan – ok

13 CEVAP - C

14 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Gönlüm herkese hoşgörülü ile bakıyor. B) Derdim büyüktür kimselere söyleyemem. C) Bilim çağında yaşıyoruz. D) Sözüm çevreyi kirletenlere

15 CEVAP - C

16 8) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Çocuklardan hiçbiri bahçeye çıkmak istemiyor. B) Birkaç sepet elma toplamamız gerekiyor. C) Kimi insanları memnun edemezsiniz. D) Birçok arkadaşım seneye yurt dışına gidiyor

17 CEVAP - A

18 9) “İnsan , çalıştığının karşılığını alır
9) “İnsan , çalıştığının karşılığını alır.” Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümle ile çelişir? A) Ne ekersen onu biçersin. B) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. C) Emeksiz yemek olmaz. D) Besle kargayı oysun gözünü.

19 CEVAP-D

20 10) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “takı” sözcüğündeki yapım ekiyle türetilmiştir?
A) Tartı B) Askı C) Sevgi D) Katkı

21 CEVAP-A

22 11. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Güzel- çirkin B) İyi- kötü C) Akıllı- zeki D) Gelmek-gitmek

23 CEVAP-D

24 12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Polisten kaçan hırsız karanlık sokaklara doğru kaçtı. B) Geceleyin karanlıkta dolaşmaktan hep korkmuşumdur. C) Bu karanlık sokaklar tek arkadaşımdır benim. D) Onun babası karanlık işler çevirmektedir

25 CEVAP-D

26 13. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada verilmiştir?
A) Bu sevda ömrümün ilk ve tek sevdasıydı B) Hayal mi gerçek mi bilemiyorum. C) Ayrılığın ne demek olduğunu şimdi anladım D) O güzel kirpiklerin beni benden aldı

27 CEVAP-B

28 14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi taşıdığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Üveye etme özünde bulursun,geline etme kızında bulursun B) Üzüm üzüme baka baka kararır. C) Körle yatan şaşı kalkar D) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.

29 CEVAP-A

30 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın hem olumlu hem de olumsuz yönü bir arada verilmiştir? A) Babam Ankara’da küçük ama kullanışlı bir ev aldı. B) Amcamın köyde geniş ve güzel bir bahçesi var. C) Uçurtmama renkli ve uzun bir kuyruk taktım. D) Romanın sade ve akıcı bir dili okuyucuyu büyülüyor.

31 CEVAP-A

32 16. Aşağıda dizelerin hangisinde şarta bağlı bir durum vardır?
A) Kederimin sebebini söyleyeceğimi zannetmeyiniz. B) Git ama karanlık olmadan geri dön. C) Tüm bu olan bitenleri unutalım. D) Onu bu halde görmek beni kahrediyor.

33 CEVAP- B

34 17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Senden kurtulmak için buraları terk eyledim. B) Seni görmek beni çok mutlu edecektir C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin D) Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.

35 CEVAP-A

36 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır?
A) Masal çocukların hayallerini geliştirmektedir. B) Şiir, insanlara bir duygu zenginliği katabilmelidir. C) Hikaye,olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan bir yazıdır. D) Anı, hatırlandıkça insanlarda duygu değişimi yapabilmelidir.

37 CEVAP-D

38 19. “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır” sözüyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir yakınlık söz konusudur? A) Körle yatan şaşı kalkar B) İsin yanında is, misin yanında mis olursun C) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim D) Dikensiz gül olmaz

39 CEVAP-B

40 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) Bu roman, kurtuluş savaşı yıllarını anlatmaktadır. B) Romanda ilginç betimlemeler ve büyülü bir üslup dikkat çekiyor C) Yazar romanda o dönemle ilgili köy yaşamı hakkında bilgiler veriyor. D) Eleştirmenler bu romanla değişik görüşler ortaya atmışlardır.

41 CEVAP-D

42 21) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaşma sesi yoktur?
A) Burslu okumayı aklına koymuş. B) Kalemini yere düşürmüşsün. C) Cevap anahtarını henüz hazırlamadım. D) Yeni sokak lambalarını gördün mü?

43 CEVAP-B

44 22) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki alırken bir ünlü kaybına uğramıştır?
A) Oktay Akbal’ın kitaplarıyla tanışmamın uzunca bir öyküsü var. B) Dün akşam Azra Erhat’ın Mavi Yolculuk adlı kitabını fazlaca okudum. C) Sait Faik’in öykülerinin özelliklerini ayrıca anlatacağım. D) Deniz, Cahit Külebi’nini Sivas Yollarında adlı şiirini iyice ezberledi.

45 CEVAP-C

46 23) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe olduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz?
A) salon       B) düşman      C) orman       D) çamur

47 CEVAP-D

48 24) “Ben de çoşku içinde o insan seline kapılmış koşuyordum… Benim de türeğim hayecandan yerinden fırlayacakmışcasına çarpıyordu. Bu kalabalıkta onu, Gazi Paşa’yı, kurtarıcımızı görmek mümkün müydü?” Paragrafta aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz yumuşaması C) Ünlü daralması B) Ünsüz sertleşmesi D) Kaynaştırma

49 CRVAP-C

50 25) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bir yudum sevgi için neleri feda etmezdi. B) Onun bu kadar dar görüşlü olabileceğini hayal bile edemezdim. C) Hayatım renkleniyor, geleceğim ışıl ışıl parlıyordu. D) Öğrenciler sıkıntılı bir şekilde sınıfa girdiler.

51 CEVAP-D

52 26) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur?
A) Neye yarar, neye yarar dedikçe insan hiçbir şey yapamaz olur. B) Kendi varlıklarından memnun olanlar, iyi sonuçlar yaratırlar. C) Bilgi farklılık yaratan bir bağdır D) O, insanın öğrenme kapasitesinin ne kadar büyük ve şaşırtıcı olduğunu biliyordu.

53 CEVAP-B

54 27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Köyceğiz’de bir başka mavidir gökyüzü. B) Aydınlarımız günlük kaynaklarının kaybolmasından korkarlar. C) Sevgi nedir, nasıl hissedilir, nasıl verilir? D) Fuat Bey, emredersiniz efendim, diyerek uzmanları çağırttı.

55 CEVAP-A

56 28) ‘Babam, sabah kalktığımız kadar cahil, gece yatağa girmenin en büyük günahlardan biri olduğuna inanırdı. Her gün yeniş bir şeyler öğrenmememizi isterdi. Belirli bir şey öğrenmemizi öğrenmek istemezdi,öğrendiğimiz her yeni şeyin bizi bambaşka bir insan yaptığını ve bizleri tekdüzelikten ve sıkıntıdan kurtardığını söylerdi. Akşam yemeğinde öğrendiğimiz bilgileri hep birlikte paylaşırdık.’ Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrendiğimiz yeni bilgilerin paylaşılması çok önemlidir. B) Her zaman değişik konular öğrenmek gerekir. C) Öğrenilen yeni şeyler insanı değiştirir. D) Hiçbir şey öğrenmeden günü geçirmek günahtır.

57 CEVAP-C

58 29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Hayat hem acı hem de tatlı sürprizlerle doludur. B) Sınavda yaptığı yanlışlar, Meltem’i bütün doğrularını götürmüş. C) Burkulan ayağını ılık suyla değil soğuk suyla yıkamalısın D) aydınlığa ulaşmaya çalıştıkça karanlığa gömülüyoruz sanki.

59 CEVAP-C

60 30) ‘ Dünyamız Oysaki insanlar vardır yeryüzünde İşimiz, derdimizin ortağı Dostumuz kardeşimiz insanlar Onları düşündüğüm zaman Öyle bağlanıyorum ki hayata Gecelerim gündüz olur.’ Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) bileşik sözcük B) ünsüz düşmesi C) ünsüz yumuşaması D) türemiş sözcük

61 CEVAP-B


"SÖZCÜĞÜN YAPISI SORULAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları