Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ ÜNİTE 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SPOR BİLİMLERİ TERMİNOLOJİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ ÜNİTE 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SPOR BİLİMLERİ TERMİNOLOJİSİ."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ ÜNİTE 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SPOR BİLİMLERİ TERMİNOLOJİSİ

2 BEDEN EĞİTİMİ NEDİR? BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ  Beden eğitimi, çağdaş eğitim anlayışı içerisinde bireye fiziksel ve toplumsal yönden bir bütünlük içerisinde ele alan tek disiplindir.  Bireyin fiziksel, zihinsel, duyuşsal ve sosyal gelişimini sağlayan; yaratıcılık, liderlik gibi yeteneklerini geliştiren; serbest zamanlarını değerlendiren, mücadeleci, azimli, uyumlu, üretken, karar alma gibi kişilik özelliklerini geliştiren ve bireyleri sorunlarından uzaklaştırarak gerginliğin atılmasını sağlayan bir bilimdir.

3 BEDEN EĞİTİMİ NEDİR? BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ  Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği (NASPE) Beden Eğitimini; çocuklarda ve gençlerde bilişsel, sosyal ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış bireysel ve grup hareket yaşantılarından oluşan etkinlik şeklinde tanımlamıştır.  Beden Eğitimi, paylaşma, duygular ifade etme, kişisel amaçlar belirleme ve özgürce hareket etmesini öğrenmek için fırsatlar yaratan bir etkinlik olarak tanımlanır.

4 BEDEN EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ Beden egzersizlerinin en önemli görevlerinden biri, kişinin sağlığının gelişmesine yardım etmek, onu dayanıklı hale getirmek, ondaki sosyal ve kültürel çevre, beslenme ile doğumdan gelen vücut bozukluklarını önlemeye ve gidermeye çalışmak. Günlük yaşamın ve işin gerektirdiği iyi, kusursuz biyolojik bir duruş ve hareket biçimi kazandırmak.

5 BEDEN EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ Beden egzersizleri kişilerde güzellik duygusunun gelişmesine yardım etmelidir. Öğrencilerde kendine güven, kendini kontrol, çabuk karar verme, işbirliği yapmak, yükseklik, doğruluk, hak güderlik, özgecilik, disiplin gibi kişisel ve toplumsal alışkanlıkları geliştirmek.

6 BEDEN EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bir istenç (irade) ve istek uyandırmak. Hareket etmekten zevk ve haz duymayı çocuklarda istek ve alışkanlık haline getirmek. Doğaya sevgi, ülkeye bağlılık ve sevgi duygusunu geliştirmek.Okul dışı etkinliklerine karşı anlayış ve katılmaya öncülük yapmak.

7 BEDEN EĞİTİMİNİN ÖZEL AMAÇLARI BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ A. BİLİŞSEL AMAÇLAR B. PSİKO – MOTOR AMAÇLAR C. DUYUŞSAL AMAÇLAR

8 BİLİŞSEL AMAÇLAR BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ 1.Beden eğitimi ve spor etkinliklerinin önemini kavramak. 2.Fiziksel hareketin yapısını anlama ve yeni hareketler oluşturabilmek. 3.Kişisel yapıcılık ve yaratıcılığı geliştirmek. 4.Zihinsel gelişimi sağlamak. 5.Fiziksel faaliyetler yoluyla başkaları ile ilişkide bulunmanın önemini kavramak. 6.Estetik duygu ve moral gelişimi sağlamak. 7.Güçlü ve zayıf yönlerini tanıyarak sınırlarını bilmek.

9 BİLİŞSEL AMAÇLAR BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ 8. Eğitimcilerin Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili görüşlerini açıklayabilmek. 9. Beden Eğitimi ve Sporla ilgili temel bilgileri kavrayabilmek. 10. Olimpizm kavramının özünü açıklamak. 11. Amatörlük ve profesyonelliğin anlamını kavramak. 12. Beden Eğitimi ve sporda sosyal hareketliliğin önemini kavramak. 13. Yeni kurallar geliştirebilme ve duruma göre kurallarda değişiklikler yapmanın önemini bilmek.

10 PSİKO–MOTOR AMAÇLAR BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ 1. Fiziksel gelişimi sağlamak. 2. Motorsal gelişimi sağlamak. 3. Organik gelişimi sağlamak. 4. Sağlıklı olabilmek için sportif faaliyetlere katılmak. 5. Motor becerileri kazandıracak günlük etkinliklere katılmak. 6. Fiziksel etkinlikleri zevk alarak yapmak. 7. Hareketler yolu ile çevreye uyum sağlamak.

11 PSİKO–MOTOR AMAÇLAR BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ 8. Hareketler yolu ile iyi arzu edilen sosyal alışkanlıklar kazanmak. 9. Grup ve takım etkinliklerine katılmak. 10. İyi bir lider olabilmek. 11. Düzgün hareket etmek ve iyi duruş alışkanlıkları kazanmak. 12. İyi bir seyirci ve izleyici olabilmek.

12 DUYUŞSAL AMAÇLAR BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ 1.Sosyal ve duygusal gelişimi sağlamak. 2. Sorumluluk kabul etme özelliklerini geliştirmek. 3. Otoriteye ve kurallara saygı duymak. 4. Başkalarının varlığını kabul ederek onlara saygılı davranmak. 5. Kendine güven duyma, kendini gerçekleştirme ve davranışlarını kontrol etmek.

13 DUYUŞSAL AMAÇLAR BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ 6. Serbest zamanlarını yararlı bir şekilde kullanmak. 7. Eleştirilere açık olmak. 8. Demokratik hayatın getirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, yenme ve yenilmeyi kabul etmek. 9. Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilmek.

14 SPOR NEDİR? BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ Bireyin doğal çevresini beşeri çevre haline getirirken bireyin elde ettiği yetenekleri geliştiren, araçlı, araçsız, belli kurallara bağlı, bireysel ya da toplu olarak, serbest zaman kavramı içinde toplumla bütünleştirici, rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir kavramdır. Ferdi veya takım halinde yapılan kendine özgü kurallara sahip, çoğunlukla bir yarışmaya dayanan bedensel ve zihinsel kabiliyetlerin gelişimini sağlayan, eğitici ve eğlendirici nitelikteki uğraştır.

15 SPOR NEDİR? BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ 15 S: SİSTEM P: PRENSİP R: REKOR O: ORGANİZASYON

16 SPORUN ÖZELLİKLERİ BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ 16 Spor bir endüstridir. Spor tam gün çalışma gerektiren bir meslek dalıdır. Spor estetik, teknik ve fiziksel bir süreçtir. Spor yapıldığı koşulların aynasıdır. Spor bir oyundur.

17 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN KARŞILAŞTIRILMASI BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ 17  Yarışmadır.  Reklam aracıdır.  Meslektir.  Üretimi artırmaya katkı sağlar.  Toplumların ilişkilerini artırır.  Seyir vasıtasıdır.  Politika aracıdır.  Eğitim ve eğlence aracıdır.  Boş zaman faaliyetidir.  Bir bilim ve tekniktir.  Zevk ve estetiktir.  Kişiler arası ilişkileri artırır.  Yarışma değildir.  Değildir.  Katkı sağlamaz.  Geliştirmez.  Değildir.  Evet.  Evet  Evet. SPORBEDEN EĞİTİMİ

18 SPOR BİLİMLERİ TERMİNOLOJİSİ BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ YARIŞMA MÜSABAKA Belirli kurallarla ferden yapılan, zaman, ağırlık, mesafe teknik beceri gibi ölçülerle sonucu belli olan faaliyetlerdir. (Atletizm) Belirli kurallarla birden fazla ferdin yine birden fazla ferde karşı yaptığı zaman, ağırlık, mesafe teknik beceri gibi ölçülerle sonucu belli olan sportif faaliyetlerdir. (Basketbol, voleybol..)

19 SPOR BİLİMLERİ TERMİNOLOJİSİ BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ AMATÖR PROFESYONEL Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinde maddi veya benzeri menfaati olmadan, yaptığı işten kazanç beklemeden yapandır. Bu tür faaliyetlere katılan sporcuların kazanç elde etmiş olanlarına denir.

20 SPOR BİLİMLERİ TERMİNOLOJİSİ BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ PERFORMANS ANTRENMAN Kişinin uğraştığı spor dalında, ulaştığı en yüksek başarı seviyesidir. Alıştırmalar yardımı ile sporcuların fiziksel, teknik, taktik, zihinsel, psikolojik ve motorsal hazırlığıdır.

21 SPOR BİLİMLERİ TERMİNOLOJİSİ BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ ANTRENÖR KUVVET Sporcularına iyi huy ve doğru davranışları kazandırması yanında başarılı olabilmeleri için, müsabaka anında oluşan strese, rakibin baskılı oyununa, dar alandaki yüksek reaksiyon ve hareket çabukluğuna uyumunu sağlaması yanında antrenman formlarını uygulama anında, yeterli dinlenme molalarını da yerli yerine koyan kişidir. Bir spor faaliyeti sırasında kişinin kendi vücudunu veya bir spor aletini ileriye doğru hareket ettirmesini, bir dirence karşı koymasını veya mevcut direnci yenmesini sağlayan hareket yeteneğidir.

22 SPOR BİLİMLERİ TERMİNOLOJİSİ BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ DAYANIKLILIK SÜRAT Sporda dayanıklılık, uzun süreli yüklenmelerde organizmanın yorgunluğa karşı olan fiziki ve psikolojik direnme yeteneğidir. Mevcut şartlar altında hareketleri en kısa sürede icra edebilme yeteneğidir. HAREKETLİLİK Fiziksel aktivite anında yapılan hareketlerin daha akıcı, daha süratle ve kuvvetle yapılabilmesidir.

23 SPOR BİLİMLERİ TERMİNOLOJİSİ BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ TEKNİK TAKTİK Belirli bir hareketin gerçekleştirilmesine yönelik olarak geliştirilmiş mantıklı hareket şeklidir. Müsabakayı etkileyen faktörlerin analiziyle sporcunun yapacağı mücadeleyi en uygun ve verimli şartlar altında sürdürebilmesi için alınan tedbirlerdir. AEROBİK ÇALIŞMA Aktivite anında ihtiyaç duyulan oksijen miktarının tamamının organizmaya alınmasıdır. ANAEROBİK ÇALIŞMA Aktivite anında harcanan oksijen ile organizmaya alınan oksijen arasında dengenin olmamasıdır.

24 Yararlanılan Kaynaklar Savaş, İ. (1993) Spor Sözlüğü Terimler ve Açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi. Armağan, İ. (1981) Sporun Toplum Bilimsel Temelleri. İzmir: Yayın no:4 İnal, N. A. (2000) Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş. Konya: Desen Ofset Matbaacılık Nichols, B. (1994) Moving and Learning the Elementary School Physical Education Experience. St. Louis: Mosby BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ


"Hazırlayan BEÖ155 BEDEN EĞİTİMİ ÜNİTE 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SPOR BİLİMLERİ TERMİNOLOJİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları