Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Plan Program Uygulama Kontrol Raporlama İdarede yatırım, harcamaya dönük işlemler varsa İdarede yatırım, harcamaya dönük işlemler varsa Bütçeleme Muhasebeleştirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Plan Program Uygulama Kontrol Raporlama İdarede yatırım, harcamaya dönük işlemler varsa İdarede yatırım, harcamaya dönük işlemler varsa Bütçeleme Muhasebeleştirme."— Sunum transkripti:

1

2 Plan Program Uygulama Kontrol Raporlama İdarede yatırım, harcamaya dönük işlemler varsa İdarede yatırım, harcamaya dönük işlemler varsa Bütçeleme Muhasebeleştirme misyon – vizyon standart koyacak ilke koyacak 5018’e Göre İdare

3 DENETİM EskidenŞimdi  Mevzuata Uygunluk  Kusursuz Sorumluluk  Mevzuata Uygunluk  İhmal  Kasıt

4 İÇ DENETİM 5018 (Md. 63-67) Denetim Raporu TBMM’ye TBMM’ye Yargı Raporu Sayıştay'ın İlgili Dairesine İç Denetçi Üst Yönetici İç Denetim Koordinasyon Kurulu DENETİM DIŞ DENETİM 5018 (Md. 68-69) Sayıştaş Denetmeni İki Rapor Hazırlar

5 5018/55-56 İç Kontrol Nedir? Amacı Nedir? Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesi Varlık ve kaynaklarınMuhasebe kayıtlarının Mali bilgi ve yönetim sisteminin korunması doğru ve tam olarak tutulması zamanında ve güvenilir üretilmesi amacıyla idare tarafından oluşturulan İç denetim kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü Süreç Yöntem Organizasyon

6 İç Kontrol Mevzuatı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26.12.2007 Kamu İç Kontrol Standartları na Uyum Eylem Planı Rehberi 04.02.2009 Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi 02.12.2013

7 ÜNİVERSİTEMİZ’DEÜNİVERSİTEMİZ’DE 18.01.2013 gün 01-159 sayılı İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI konulu yazı 18.01.2013 gün 02-160 sayılı İÇ KONTROL konulu yazı Artvin Çoruh Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge 08.05.2014


"Plan Program Uygulama Kontrol Raporlama İdarede yatırım, harcamaya dönük işlemler varsa İdarede yatırım, harcamaya dönük işlemler varsa Bütçeleme Muhasebeleştirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları