Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME
MERKEZ TEŞKİLATI

2 “HEDEFİMİZ KALİTE, SIRRIMIZ TAKIM RUHU”
MERKEZ TEŞKİLATI HEDEF İYİLEŞTİRME TAKIMI “HEDEFİMİZ KALİTE, SIRRIMIZ TAKIM RUHU” 04/02/2012 MERKEZ TEŞKİLATI

3 Performans Yönetimi Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Birimleri içinde personelin kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak, daha etkin sonuçlar almak için hedef belirleme, değerlendirme, geri bildirim ve ödüllendirme aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim aracıdır. 04/02/2012 MERKEZ TEŞKİLATI

4 Performans Yönetimi Performans yönetimi, personele kendisinden ne beklendiğini, hedeflere ulaşmak için neler yapması gerektiğini bununla birlikte mevcut durumunu, kişisel gelişiminin ve eğitim ihtiyacının belirlenmesini sağladığı gibi üstleriyle daha nitelikli bir iletişim kurma yönünde de önemli katkılar sağlar. MERKEZ TEŞKİLATI

5 Performans Değerlendirmesi Nedir?
Bir yöneticinin, önceden saptanmış standartlarla personelin bireysel başarılarını ve belirli bir zaman süresindeki davranışlarını, karşılaştırma ve ölçme yoluyla değerlendirme sürecidir. MERKEZ TEŞKİLATI

6 NEDEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME
MERKEZ TEŞKİLATI

7 İyileştirme için fikirler ve fırsatlar yaratmak,
Kurumun her aşamasındaki iş kalemlerini net ve doğru bir biçimde ortaya çıkarmak, Düşük performansı belirleyerek, nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya koymak ve iyi performansı pekiştirmek İyileştirme için fikirler ve fırsatlar yaratmak, Çalışanların verimlilik ve iş tatminlerini arttırmak, Çalışanın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, bunların nasıl karşılanacağını araştırmak, Yönetici ile çalışan arasındaki iletişimi ve anlayışı artırmak, MERKEZ TEŞKİLATI

8 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN FAYDALARI
KURUMLARA YÖNETİCİLERE ÇALIŞANLARA VATANDAŞA MERKEZ TEŞKİLATI

9 LİDER YÖNETİCİ AÇISINDAN,
Ödüllendirilecek yüksek performanslı çalışanlar ile teşvik edilecek performansı düşük çalışanları tespiti kolaylaşacak, Çalışanları ile ilişkilerini ve iletişimlerini güçlendirecek, Bireysel verimliliği arttıracak, Kendi performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olacaktır. MERKEZ TEŞKİLATI

10 PERSONEL AÇISINDAN, Sorumluluk almaları yönünde teşvik edilerek, çalışma isteği arttırılacak, Performansının belirli aralıklarla kendisine bildirilmesi ve yöneticileri ile iki yönlü iletişim kurmalarına olanak sağlanacak, Kendilerinden bekleneni bilmeleri ve güçlerini doğru yönde kullanmaları sağlanarak öz güvenleri arttırılacak, MERKEZ TEŞKİLATI

11 Kariyer gelişimine yardımcı olacak,
Performansı doğrultusunda farkedilebilir olacak, İş tanımları dışındaki görevlerde çalıştırılmayarak, zamanını verimli kullanmasını sağlayacak, Görev esnasında eksik olunan konuların tespit edilmesi sonrasında, iş başında eğitimlerle bu eksikliklerin tamamlanarak çözüm yoluna gidilmesine olanak sağlayacaktır. MERKEZ TEŞKİLATI

12 GEREKLİ YAZILIMLARIN GELİŞTİRİLMESİ / UYGULANMASI
PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASINA BAŞLANILMASI, YÖNTEMİN BELİRLENİP PROJELENDİRİLMESİ GEREKLİ YAZILIMLARIN GELİŞTİRİLMESİ / UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRME İZLEME ÖNLEM ALINARAK İYİLEŞTİRME SÜREKLİ PUKÖ DÖNGÜSÜ SONSUZ YOLCULUK MERKEZ TEŞKİLATI

13 “HEDEF” İYİLEŞTİRME TAKIMININ BELİRLEDİĞİ ÇÖZÜM ADIMLARI
PERSONEL PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ TEORİK BİLGİLERİN ARDINDAN, “HEDEF” İYİLEŞTİRME TAKIMININ BELİRLEDİĞİ ÇÖZÜM ADIMLARI 04/02/2012 MERKEZ TEŞKİLATI

14 Profesyonel iletişim ilkeleri kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Hizmet zincirinin her aşamasının kusursuz işlemesi için her yıl kurum içinde birbirlerinden hizmet alan birimlerin, hizmet kalitesinin değerlendirildiği “İç Müşteri Memnuniyeti anketi yapılmalıdır. MERKEZ TEŞKİLATI

15 Çalışanları etkileyen iç ve dış (psiko-sosyal veya fiziksel çevre v. b
Çalışanları etkileyen iç ve dış (psiko-sosyal veya fiziksel çevre v.b.) etkenler saptanarak verimli, hızlı ve hatasız çalışmayı üst düzeye getirecek çözümler bulunmalıdır. Odağında insan olan hizmetlerde sınır gözetmeyen “Herkes işinde liderdir” politikası benimsenmelidir. MERKEZ TEŞKİLATI

16 İletişim bozukluklarını engellemek için iç ve dış müşteriler ile kurulan diyaloglarda standart metinler ve ifadeler kullanılmalıdır. Çalışanlar performansı ile gösterilen hedefin üstüne çıktığında ne ile ödüllendirileceği konusunda bir standart belirlenmelidir. Örneğin; “Ayın başarılı elemanı” seçilerek herkesin görebileceği bir alanda duyurulmalıdır. MERKEZ TEŞKİLATI

17 Hedefler somut, uzlaşılmış ve bildirilmiş olmalıdır.
TAKBİS ve TARBİS gibi elektronik sistemler üzerinde yapılan işlemlerin düzenli olarak istatistiksel raporları alınmalı ve kolay ulaşılabilir olması sağlanmalıdır. Performans değerlendirmeleri kurum kültürü ve ilkelerine uygun olmalıdır. Hedefler somut, uzlaşılmış ve bildirilmiş olmalıdır. MERKEZ TEŞKİLATI

18 Performans ölçümünde, kişilerin doğuştan gelen yetenekleri, işe ilgisi, motivasyonu, işi zamanında, doğru ve hatasız yapması ile işin kalitesi gibi kavramlar göz önünde bulundurulmalıdır. MERKEZ TEŞKİLATI

19 Performans Ölçütleri belli sınıf aralıklarına bölünmeli, sınırların güven aralıkları önceden belirlenmelidir. Düşük, yüksek, en yüksek performans gibi kriterlerin neler olduğu açıklanmalıdır. Değerlendirme basamakları “Klasik Değerlendirme Skalasına” uygun olmalıdır. Örneğin; Sürekli yetersiz - Sürekli orta - Bazen üstün - Sürekli üstün – Olağanüstü gibi bu tür nitel tanımlamalar da değerlendirmeler içerisinde yer almalıdır. MERKEZ TEŞKİLATI

20 Performans ölçümünde çalışanların işe katkıları yaptığı işin organizasyona katkıları, iş ilişkileri, liyakat, eğitimine uygun iş ve unvan gibi birçok unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışanların iş gücünden sağlanabilecek “marjinal fayda” objektif olarak belirlenmelidir. MERKEZ TEŞKİLATI

21 Merkez ve sondajlama yöntemi ile seçilen Taşra Birimlerinde, yürütülmekte olan hizmetlere ait iş akış ve talimat şemaları; diğer görevler olarak belirtilen tanımsız hizmetler ile TAKBİS-ERP modülünde yer almayan görevler eklenerek revize edilmelidir. MERKEZ TEŞKİLATI

22 Her bir iş adımı için “yön -eylem” teorisi ile nicel ve nitel ölçüm yöntemi belirlenmelidir.
Nihai hale gelmiş analizler neticesinde elde edilen veriler, ölçümü ve değerlendirilmesi amacıyla kurumsal bir paket programa entegre edilmelidir. MERKEZ TEŞKİLATI

23 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
İşin ölçümünde ölçülmek istenen özellikler nedir? Uygun ölçek nedir? Nasıl geliştirilmelidir? Sorularında alınacak cevaplar için işin niteliğine göre farklı farklı gruplardan gözlemler yapılmalı, 2-3 yıl süreyle devam edecek gözlemlerin sonuçlarına göre işe en uygun ölçme yöntemi seçilmelidir. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

24 BU KONUDA HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
PUAN İŞ KALEMLERİ 2 Resmi posta pulunun alınması ve kullanıcılara teslim edilmesi Avans çekilerek bu paranın masraflar için harcanması ve ay sonunda kapatılması 0.2 Sekreterlik hizmeti(Telefon Başına) 1 Eğitim ve toplantıya katılmak, Sürekli Kurumsal Gelişim Projesinde görev almak 0.5 Dokümantasyonun akıllandırılması Dosyaların taranması(TAKBİS programına aktarmak) 0.4 Evrakların elden teslim edilmesi KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

25 Objektif bir biçimde getirilen puanlama kriteri iki aşamalı bir komisyon vasıtasıyla nicel ve nitel değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Kurumsal bir performans iyileştirmesi ile kaynakların tasarruflu, etkin ve verimli bir biçimde kullanılması sağlanacaktır. MERKEZ TEŞKİLATI

26 KURUMUMUZUN GELİŞEN TEKNOLOJİ KARŞISINDA ETKİN BİR BİÇİMDE SÖZ SAHİBİ OLABİLMESİ AÇISINDAN, PERSONEL PERFORMANS SİSTEMİ EN KISA ZAMANDA KURUM DİNAMİKLERİ VEYA PROFESYONEL FİRMALARDAN ALINACAK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İLE SONUÇLANDIRILMALIDIR. BU SAYEDE KURUMUMUZ KAZANIMLARI İÇERİSİNDEKİ, TEŞKİLAT ÇALIŞANLARININ PAYI, KENDİLERİNE DÖNEREK AİDİYET DUYGULARINI PERÇİNLEYECEKTİR. MERKEZ TEŞKİLATI

27 SONUÇ OLARAK KURUMUMUZDA YÜRÜTÜLEN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI BÜYÜK BİR AŞAMA KAYDEDECEK VE KURUMUMUZ GÜNÜMÜZ KAMU YÖNETİMİNDE “MARKA “ BİR TEŞKİLAT HALİNE GELECEKTİR. MERKEZ TEŞKİLATI

28 TEŞEKKÜR EDERİZ. HEDEFİMİZ KALİTE, SIRRIMIZ TAKIM RUHU” 09.04.2017
MERKEZ TEŞKİLATI


"PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları