Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şentürk-RAD09 Postoperatif kronik ağrıda rejyonel anestezi ve analjeziyle profilaksi mümkün mü? Mert Şentürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şentürk-RAD09 Postoperatif kronik ağrıda rejyonel anestezi ve analjeziyle profilaksi mümkün mü? Mert Şentürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Şentürk-RAD09 Postoperatif kronik ağrıda rejyonel anestezi ve analjeziyle profilaksi mümkün mü? Mert Şentürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2 Şentürk-RAD09 …. evet, mümkün

3 Şentürk-RAD09 Postoperatif kronik ağrıda rejyonel anestezi ve analjeziyle profilaksi mümkün mü?

4 Şentürk-RAD09 Kronik ağrı tedavisi ! : Olası diğer nedenler elenmeli “Ağrı” bölümü hastası Korunma, tedaviden –Daha kolay –Daha etkili –Daha ucuz Gottschalk, Anesthesiology 2006

5 Şentürk-RAD09 “protektif” “preventif” “profilaktik” Kronik ağrı için mümkün mü? Ağrı için mümkün mü? Rejyonel yöntemler ile mümkün mü? “Evet” diyenler ile “hayır” diyenler arasında fark ne? …

6 Şentürk-RAD09 Rejyonel yöntemlerle korunma “Halihazırdaki karmaşık sonuçlara (EBM) rağmen, multimodal yaklaşımın “kronik postop ağrı” sıklığını muhtemelen indirebileceği, mantıklı bir umut olarak varlığını sürdürmektedir”. McRae BJA 2008 (CPSP’de 10 yıl)

7 Şentürk-RAD09 “protektif” “preventif” “profilaktik” Kronik ağrı için mümkün mü? Ağrı için mümkün mü? Rejyonel yöntemler ile mümkün mü? “Evet” diyenler ile “hayır” diyenler arasında fark ne? …

8 Şentürk-RAD09 “Nöropatik” komponent s.q.n. Genetik yatkınlık (COMT) Preoperatif ağrı Akut postoperatif ağrı Psikososyal faktörler, tekrarlayan op vb Yaş ve cinsiyet Kehlet Lancet 2006; 367:1618 Kronik postop. ağrı: Risk faktörleri

9 Şentürk-RAD09 Nedenleri Preoperatif –Ameliyat öncesi ağrı –“Redo” –Psikolojik yatkınlık Cerrahi –Cerrahi tipi –Sinir koruyucu yöntemler Postoperatif –Akut ağrı kontrolü –Postop radyasyon ve/veya kemoterapi –Psikolojik yatkınlık

10 Şentürk-RAD09 Önleme ve tedavi Sinir koruyucu cerrahi yöntemler Kas koruyucu cerrahi yöntemler Akut ağrı kontrolü (VAS-hareket önemli) Multimodal analjezi Preemptif analjezi Hasta aydınlatma (?) NMDA antagonistleri (!!:patolojik ağrı) N-tip Ca kanal “Ca 2.2” blokerleri

11 Şentürk-RAD09 Yetersiz ağrı tedavisi Kehlet Am J Surg 2002; 183:630-41 !!: kronik postop ağrı tanımı dışına çıkacak değişiklikler de oluyor.

12 Şentürk-RAD09 Epidural vs systemic opioid-atelektazi Ballantyne Anesth Analg 1998;86:598

13 Şentürk-RAD09 Epidural vs systemic opioid- pulmonale infe

14 Şentürk-RAD09

15 Mastektomi sonrası nüks Exadaktylos, Anesthesiology 2006 Sessler, Comtemp Clin Trial 2008

16 Şentürk-RAD09 Kronik postop ağrıda etki? Multimodal preventif analjezi ile, kronik ağrı gelişiminde ve yoğunluğunda azalma. Optimal perioperatif analjezik strateji preemptif ve multimodal…. (TEA ile) Kehlet, Lancet 2006; 306:1618 Brennan Anesthesiology 2005; 103:681 Gottshalk, Anesthesiology 2006;104:594-600

17 Şentürk-RAD09 Ağrı mekanizmasına uygun tedavi Opioidler  2 Agonistler COX-2 & NSAID Parasetamol LA

18 Şentürk-RAD09 Reuben JCTVA 2007 Ağrı mekanizmasına uygun tedavi

19 Şentürk-RAD09 Ağrı mekanizmasına uygun tedavi Hartrick Am J HSPh 2004;61:S4-S10 LA NSAID TENS (WDR)

20 Multimodal analjezi (reklamı) Local anaesthetics Opioids NSAID Paracetamol 1 ajan veya 1 prensip

21 Şentürk-RAD09 OpioidlerNSAIDLAKetaminKetorolakTramadolCOXib …… vb Kombinasyon IVIM Torakal epid. Lomber epid. SubaraknoidParavertebral Per. sinir bl. Kombinasyon KryoterapiTENSAkupunktur …. vb Kombinasyon PreemptifPostoperatif Tek doz Aralıklı bolus İnfüzyonPCAKombinasyon Cerrahi teknikler Şentürk Curr Opin Anaesth 2006

22 Multimodal analjezi Opioid dozunu azaltmak Ağrı mekanizmasına uygun tedavi planlamak “Sinerji” (toplama yerine çarpma) Kronik ağrıyı önlemek Epidural (LA + Opioid) + sistemik tamamlayıcı

23 Analjezi: Ne amaçlamalı? VAS-Dinlenme? VAS-Hareket ? VAS-Öksürük ? Solunum fonksiyon testleri Stress göstergeleri: –Sitokinler –Glikoz –Kortizol –Azot dengesi Hastane kalış süresi

24 Şentürk-RAD09 Epidural: (ağrı dışı) Avantajları Aritmi Ekstübasyon süresi YBÜ kalış süresi Adrenalin; NA; kortizol; glikoz M tüketimi FVC- FEV 1 azalması Böbrek yetmezliği (+ LA) Kardiak sorunlar (TEA) BNP (TEA) Kronik ağrı ↓ Epidural analjezi Guay, J Anesth 2006; 20:335 (!!: “Adding epidural to GA…”)

25 Şentürk-RAD09 Postoperatif (30 günlük) mortalite Rodgers et al, BMJ, 2000

26 Şentürk-RAD09 Mortalite 2 Rodgers et al, BMJ, 2000

27 Şentürk-RAD09 Şentürk et al Anesth Analg 2002;94:11-5 TEA – kronik ağrı P < 0.014

28 Şentürk-RAD09 Kronik postop ağrıda etki? Multimodal preventif analjezi ile, kronik ağrı gelişiminde ve yoğunluğunda azalma. Kehlet, Lancet 2006; 306:1618 Brennan Anesthesiology 2005; 103:681

29 Şentürk-RAD09 Reuben JCTVA 2007 Preemptif?

30 Şentürk-RAD09 Preemptif Analjezi Hayvan deneyleri Klinik araştırmalar .... “önce tanım”....? Deneysel ağrı ile ameliyat ağrısı arasında farklar ? Scientific apparatus offers a window to knowledge, but as they grow more elaborate, scientists spend ever more time washing the windows. Isaac Asimov (1920-1997)

31 Şentürk-RAD09 Metaanalizler -1 Moniche, Anesthesiology 2002; 96-725 Dahl&Moiniche BrMedBull 2004;71:13-27 Preemptif analjezi diye bir şey yok… O kadar da kötü değil…

32 Şentürk-RAD09 Cerfolio Ann Thorac Surg 2003;76:1055 Periinsizyonal Lidokain-(veya Placebo) - infiltrasyonu  fark Kusursuz metodoloji

33 Şentürk-RAD09

34 Tanım?? (1/2) Ne genel anestezi, ne de genel anestezi sırasında uygulanan analjezik opioidler, ağrılı uyaranın merkeze iletilmesini ve santral sensitizasyonu tam olarak bloke edememektedir. Rundshagen, BJA 1995; 75:598 Katz, Pain 1996;68:109

35 Şentürk-RAD09 Tanım?? (2/2) İnsizyon ile indüklenen hipersensitivite ve nozisepsiyon, noziseptörlerin bloke edilmesine rağmen süregider. YANİ: Ağrılı uyaranlar, tüm PERİOPERATİF süreçte, santral sensitizasyonu başlatabilir. Julius, Nature 2001; 413:203 Woolf, Science 2000; 288:1765

36 Şentürk-RAD09 Deneysel vs klinik ağrı Preemptif analjezi Moniche, Anesthesiology 2002; 96-725 Dahl&Moiniche BrMedBull 2004;71:13-27

37 Şentürk-RAD09 Preemptif vs preventif Kissin Anesthesiology 2000;93:1138

38 Şentürk-RAD09 Preventif analjezi: –Uygulanan analjezik ajanın (hedef ajan) etkisinin, beklenen etki süresinin ötesindeki bir zamanda, hâlâ postop ağrıyı veya analjezik tüketimini azaltması. → Başka bir tedavi yöntemi ile / plasebo ile karşılaştırıldığında / karşılaştırma olmadan → Zamanlama önemli değil Preemptif → Preventif analjezi

39 Şentürk-RAD09 Katz, Curr Opin Anesth 2002;15:435 Preventif analjezi için: 2-7 olabilir. Preemptif analjeziden Preventif analjeziye

40 Şentürk-RAD09 Yeni tanımla yeni metaanaliz Ong, Anesth Analg 2005;100:757

41 Şentürk-RAD09 Preemptif (preventif) analjezi: Nasıl? Sensitizasyon sadece insizyonel değil, inflamatuar hasara da bağlıdır Kissin AnesthAnalg 2005;100:754-6 Etyopatogenezin tamamını (noziseptif, inflamatuar, nöropatik) olabildiğince kapsamalı Sürecin tamamını (pre-, intra-, postoperatif) kapsamalı (“Duration rather than initiation”) Dahl&Moiniche BrMedBull 2004;71:13-27 Beklenenden daha uzun süreli analjezi sağlanması Pogatzki-Zahn Curr Op Anaesth 2006; 19:551

42 Şentürk-RAD09 Preemptif analjezi etkinliği Ong AnesthAnalg 2005;100:757-73 “Preemptif” analjeziden “preventif” analjeziye Pogatzki-Zahn Curr Op Anaesth 2006; 19:551

43 Şentürk-RAD09 Preemptif (preventif) analjezi: Beklentiler 1.Doku hasarından sonra akut ağrıyı azaltmak 2.MSS’nin ağrı ile ilişkili patolojik modülasyonunu önlemek 3.Postoperatif ağrının süregitmesini ve kronik ağrı oluşumunu önlemek. Grape, Best Pract Res 2007; 21:51

44 Sonuç Kronik postop ağrı önlenebilir. Akut ağrıyı kontrol eden (=önleyen / tedavi eden), kronik ağrıyı da kontrol eder. Rejyonel analjezisiz, multimodal analjezi olmaz. Preventif analjezi, akut postop ağrıyı (ve dolayısıyla muhtemelen kronik ağrıyı da) önler. Rejyonel analjezisiz, preventif analjezi de (muhtemelen) olmaz. Rejyonel blokların analjezi dışında da marifetleri vardır. Şentürk-RAD09

45 …. evet, mümkün

46 Şentürk-RAD09 An intellectual is a man who takes more words than necessary to tell more than he knows. Dwight D. Eisenhower (1890-1969)


"Şentürk-RAD09 Postoperatif kronik ağrıda rejyonel anestezi ve analjeziyle profilaksi mümkün mü? Mert Şentürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları