Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LAPARASKOPİK CERRAHİDE ANESTEZİ VE KOMPLİKASYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LAPARASKOPİK CERRAHİDE ANESTEZİ VE KOMPLİKASYONLARI"— Sunum transkripti:

1 LAPARASKOPİK CERRAHİDE ANESTEZİ VE KOMPLİKASYONLARI
Prof. Dr. Ahmet COŞAR Anest. ve Rean. AD

2 TARİHÇE 1901 sistoskopik muayene 1910 laparoskopik muayene
1987 laparoskopik kolesistektomi Abdominal ve ürolojik %50

3 Laparoskopik Ürolojik İşlemler
•      Pelvik lenf nod disseksiyonu •      Variselektomi •      Fıtık onarımı •      Adrenalektomi •      Perkütan litotripsi •      Nefrektomi

4 Anestezist için Laparoskopi
İntra abdominal basınç artışının getirdiği kardiyak, respiratuar ve özel pozisyonların yol açtığı fizyolojik değişikliklerin doğru tanımlanıp rasyonel yorumlanması

5 İnsufle Edilen Gazlar CO2 N20 Hava Helyum

6 Solunumsal Sorunlar •   Pa CO2‘ de artış •   Pnömotoraks •   Gaz embolisi

7 Laparaskopinin Komplikasyonları
Trokar girişimine bağlı komplikasyonlar Pnömoperitonuma bağlı komplikasyonlar Ani kardiyovasküler kollaps Operatif komplikasyonlar

8 Trokar Komplikasyonları
  Gaz kaçağı Karın duvarından kanama Organ ve damar yaralanmaları Cilt yanıkları Postoperatif herniasyon

9 Pnömoperitonum Komplikasyonları
Amfizem ve pnömotoraks Gaz embolisi Kardiak aritmi ve arrest Derin ven trombozu

10 Pnömotoraks Şüphesi Siyanoz varlığı Kapiller O2 saturasyonu düşmesi
Cilt altı amfizemi Pik havayolu basıncında artış

11 Pnömotoraksta Yaklaşım
Nitröz oksiti durdurun Ventilatör uygulamasına geçin PEEP uygulayın Batın içi basıncı düşürün Cerrahi ekiple iletişime geçin Torasentezden kaçının

12 Aspirasyon Riski Rejürjitasyon İntraabdominal basınç artışı
Alt özofagus sfinkter basıncı Gastroözofagial bileşke

13 Laparoskopide Hemodinami
Pnömoperiton Pozisyon Vagal uyarı

14 Cerrah derhal bilgilendirilmeli CO2 insuflasyonu kesilmelidir
Hipotansiyon CO2 embolisi Kanama Vena cava inferiora kompresyon Cerrah derhal bilgilendirilmeli CO2 insuflasyonu kesilmelidir

15 Kontrendikasyonlar • Artmış intrakranial basınç • Şantlı hastalar
•   Hipovolemi •   Konjestif kalp yetmezliği •   Geçirilmiş cerrahi •   Morbid obezite

16 Kontrendikasyonlar • Hamilelik • Koagülopati
•      Jeneralize peritonit(sepsis) •      Şok •      Karsinomatöz •      Glokom 

17 Preop Değerlendirme Öykü ,FM Yandaş hastalıklar
Kontendikasyonların tartışılması Laparatomiye geçme olasılığı “Keyhole or woundless surgery”

18 Preoperatif Hazırlık Respiratuar KOAH Sick cell anemi Kardiyovasküler
İskemi, hipertansiyon Gastrointestinal Reflü Aspirin ,kontraseptifler

19 Preindüksiyon Önlemler
Mesanenin boşaltılması Üriner kateterizasyon Barsak temizliği Antikoagülasyon proflaksisi LMWH

20 Premedikasyon Vagolitikler Analjezikler Mide asidi nötralizasyonu

21 Laparoskopide Anestezi Seçimi
Seçilecek anestezik yöntem; operasyon için yeterli analjezi ve kas gevşekliği sağlamalı, kompensatuar mekanizmaları bozmamalı Hastanın genel durumu ve anestezistin deneyimi göz önüne alınmalı

22 Anestezi Tekniği Lokal Anestezi Rejyonel Anestezi Genel Anestezi

23 Lokal Anestezi Hasta seçimi İşlemin süresi Düşük insuflasyon basıncı
Sedasyon gereksinimi Yetersiz kalma

24 Lokal Anestezinin Avantajları
•   Anestezi süresi kısa •   İyileşme hızlı •   Hasta ile kooperasyon sağlanabilir •   Postoperatif bulantı ve kusma daha az •   Komplikasyonları daha erken tanınır •   Daha az hemodinamik değişiklik •   Daha ekonomik

25 Lokal Anestezinin Dezavantajları
Hipoventilasyon İşlemin uzaması Aşırı veya revers trendelenburg Aşırı abdominal basınç artışı

26 Rejyonel Anestezi CSE Epidural Spinal Sempatik blokaj
Pnomoperitona bağlı vagal etki

27 Rejyonal Anestezinin Dezavantajları
Baş ağrısı Hipotansiyon Enfeksiyon Pozisyonel sinir hasarı

28 Genel Anestezi İnhalasyon anestezisi TİVA Dengeli anestezi Maske LMA

29 Teknik Oratrekeal intübasyon Kontrollu ventilasyon
Volum,basınç ve gas kompozisyonunu ayarlayabilme kabiliyeti olan bir anestezi makinesi Nazogastrik sonda

30 G.A. Avantajları Rahatlık ve konfor Kontrole ventilasyon Kas gevşemesi
Aspirasyondan kaçınma Pozisyon verme avantajı Fleksibilite

31 G.A. Dezavantajları Bulantı-kusma Boğaz ağrısı MH Pulmoner aspirasyon

32 Monitorizasyon EKG Özefagial steteskop Noninvasiv kan basıncı
Oksijen saturasyonu End tidal CO2

33 KVS Değişiklikleri Venöz dönüşte azalma C.Q.’da azalma CI< % 25-35
Hipertansiyon Aritmi Tromboemboli riski

34 Pulse oksimetre SaO2 – dokuya oksijen sunusu Dil, parmak, kulak memesi
> % 90 oda havası, % oksijen PaO2 = SaO2- 30%, % arasında 55 mmHg = %85-%30

35 Çalışma İlkeleri Okside ve redükte hemoglobinin farklı dalga boylarındaki ışığı emmesine göre okside hemoglobini hesaplamaktadır PaO2= mmHg SaO2 =% 91-99 PaO2= % SaO2=% 98 PaO2= 60 mmHg SaO2 =% 90 SaO2-30= PaO Metab. Gerek. = %25 SvO2<% Aneorobik metab.

36 Pulse Oksimetreyi Etkileyen Faktörler
Pigmentasyon Azalmış perfüzyon Hipotermi, vazokonstriksiyon Çevre aydınlatması Artmış serum bilirübini

37 Normal Kapnogram

38 Kapnografinin İşlevleri
Ventilasyonu ayarlamak İntravasküler CO2 insuflasyonunu belirlemek CO2 insuflasyonunun komplikasyonlarını belirlemek

39 Niçin Kapnografi ? Pulse oximetre yalnız oksijenasyon
Kapnografi hipoksinin ayırıcı tanısı  CO2 üretimi, pulmoner perfüzyon, alveolar ventilasyon, respiratuar paternler, CO2 eliminasyonu   Solunumsal komplikasyonların erken belirlenmesi 

40 End-tidal CO2 Artıranlar Hipoventilasyon Rebreathing Eskimiş soda lime
Azaltanlar Hiperventilasyon, kardiyak arrest Airway obstrüksiyonu, disconnection Solunum devresi ve kaf kaçakları

41 Artmış PaCO2 Nedenleri CO2 ‘nin absorpsiyonu
Ventilasyon / perfüzyon uyumsuzluğu Artmış metabolizma. Anesteziklerce ventilasyonun depresyonu

42 V/Q Uyumsuzluğu Artmış fizyolojik ölü boşluk Abdominal distansiyon
Hasta pozisyonu (dik eğim ) Kontrole mekanik ventilasyon Azalmış kardiyak out put

43 Venöz Emboli * * Bhauani-Shankar Kodali, MD (izni ile)

44 ASA Standardı * * Bhauani-Shankar Kodali, MD (izni ile)

45 Hemodinami ve Ventilatuar Değişiklikler
* * Bhauani-Shankar Kodali, MD izni ile

46 Anestezi Devresi * * Bhauani-Shankar Kodali, MD izni ile

47 ETCO2 ve C.Q. * * Bhauani-Shankar Kodali, MD izni ile

48 Sentec SaO2 PaCO2 noninvazif Kalp hızı Arteryel dalga trasesi
Kulak memesi

49 NICO

50 Cerrahi Sonlanınca Mesane integritesinin denetimi
Exsuflasyonun sağlanması Pozisyonda “Gentle” olma %100 O2 Full revers Ekstübasyon

51 Recovery Yakın gözetim Hastanın ısıtılması Hemodinaminin yakın takibi
Komplikasyonlar açısından izlem

52 Laparoskopinin Postoperatif Sonuçları
Daha hızlı iyileşme CRP ve IL-6 düşüklüğü Hemostazın daha iyi korunması Daha hızlı derlenme Daha erken oral alıma geçme Daha erken taburcu olma

53 Erken Postop Dönem Bulantı –kusma Ağrı

54 Postoperatif Analjezi
Postop analjezinin gerekliliği Multimodal analjezi Peritoneal aspirasyon Preemptif analjezi Kesi L.A. infiltrasyonu P.C.A Gazın dekompresyonu

55 SONUÇ Teknolojideki gelişmeler laparoskopik cerrahinin sınırlarını sürekli genişletmektedir Avantajları yanı sıra anestezi uygulamaları için yeni risklerde oluşturmaktadır

56 Sonuç Anesteziyolog bu riskleri minimize edecek unsurları göz önünde bulundurarak bir anestezi yönetimi ortaya koymalıdır


"LAPARASKOPİK CERRAHİDE ANESTEZİ VE KOMPLİKASYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları