Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LAPARASKOPİK CERRAHİDE ANESTEZİ VE KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Ahmet COŞAR Anest. ve Rean. AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LAPARASKOPİK CERRAHİDE ANESTEZİ VE KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Ahmet COŞAR Anest. ve Rean. AD."— Sunum transkripti:

1 LAPARASKOPİK CERRAHİDE ANESTEZİ VE KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Ahmet COŞAR Anest. ve Rean. AD

2 TARİHÇE 1901 sistoskopik muayene 1910 laparoskopik muayene 1987 laparoskopik kolesistektomi Abdominal ve ürolojik %50

3 Laparoskopik Ürolojik İşlemler Pelvik lenf nod disseksiyonu Variselektomi Fıtık onarımı Adrenalektomi Perkütan litotripsi Nefrektomi

4 Anestezist için Laparoskopi İntra abdominal basınç artışının getirdiği kardiyak, respiratuar ve özel pozisyonların yol açtığı fizyolojik değişikliklerin doğru tanımlanıp rasyonel yorumlanması

5 İnsufle Edilen Gazlar CO 2 N20 Hava Helyum

6 Solunumsal Sorunlar Pa CO 2 ‘ de artış Pnömotoraks Gaz embolisi

7 Laparaskopinin Komplikasyonları Trokar girişimine bağlı komplikasyonlar Pnömoperitonuma bağlı komplikasyonlar Ani kardiyovasküler kollaps Operatif komplikasyonlar

8 Trokar Komplikasyonları Gaz kaçağı Karın duvarından kanama Organ ve damar yaralanmaları Cilt yanıkları Postoperatif herniasyon

9 Pnömoperitonum Komplikasyonları Amfizem ve pnömotoraks Gaz embolisi Kardiak aritmi ve arrest Derin ven trombozu

10 Pnömotoraks Şüphesi Siyanoz varlığı Kapiller O 2 saturasyonu düşmesi Cilt altı amfizemi Pik havayolu basıncında artış

11 Pnömotoraksta Yaklaşım Nitröz oksiti durdurun Ventilatör uygulamasına geçin PEEP uygulayın Batın içi basıncı düşürün Cerrahi ekiple iletişime geçin Torasentezden kaçının

12 Aspirasyon Riski Rejürjitasyon İntraabdominal basınç artışı Alt özofagus sfinkter basıncı Gastroözofagial bileşke

13 Laparoskopide Hemodinami Pnömoperiton Pozisyon Vagal uyarı

14 Hipotansiyon CO 2 embolisi Kanama Vena cava inferiora kompresyon  Cerrah derhal bilgilendirilmeli  CO 2 insuflasyonu kesilmelidir

15 Kontrendikasyonlar Artmış intrakranial basınç Ş antlı hastalar Hipovolemi Konjestif kalp yetmezliği Geçirilmiş cerrahi Morbid obezite

16 Kontrendikasyonlar Hamilelik Koagülopati Jeneralize peritonit(sepsis) Şok Karsinomatöz Glokom

17 Preop Değerlendirme Öykü,FM Yandaş hastalıklar Kontendikasyonların tartışılması Laparatomiye geçme olasılığı “Keyhole or woundless surgery”

18 Preoperatif Hazırlık Respiratuar KOAH Sick cell anemi Kardiyovasküler İskemi, hipertansiyon Gastrointestinal Reflü Aspirin,kontraseptifler

19 Preindüksiyon Önlemler Mesanenin boşaltılması Üriner kateterizasyon Barsak temizliği Antikoagülasyon proflaksisi LMWH

20 Premedikasyon Vagolitikler Analjezikler Mide asidi nötralizasyonu

21 Laparoskopide Anestezi Seçimi Seçilecek anestezik yöntem; operasyon için yeterli analjezi ve kas gevşekliği sağlamalı, kompensatuar mekanizmaları bozmamalı Hastanın genel durumu ve anestezistin deneyimi göz önüne alınmalı

22 Anestezi Tekniği Lokal Anestezi Rejyonel Anestezi Genel Anestezi

23 Lokal Anestezi Hasta seçimi İşlemin süresi Düşük insuflasyon basıncı Sedasyon gereksinimi Yetersiz kalma

24 Lokal Anestezinin Avantajları Anestezi süresi kısa İyileşme hızlı Hasta ile kooperasyon sağlanabilir Postoperatif bulantı ve kusma daha az Komplikasyonları daha erken tanınır Daha az hemodinamik değişiklik Daha ekonomik

25 Lokal Anestezinin Dezavantajları Hipoventilasyon İşlemin uzaması Aşırı veya revers trendelenburg Aşırı abdominal basınç artışı

26 Rejyonel Anestezi CSE Epidural Spinal Sempatik blokaj Pnomoperitona bağlı vagal etki

27 Rejyonal Anestezinin Dezavantajları Baş ağrısı Hipotansiyon Enfeksiyon Pozisyonel sinir hasarı

28 Genel Anestezi İnhalasyon anestezisi TİVA Dengeli anestezi Maske LMA

29 Teknik Oratrekeal intübasyon Kontrollu ventilasyon Volum,basınç ve gas kompozisyonunu ayarlayabilme kabiliyeti olan bir anestezi makinesi Nazogastrik sonda

30 G.A. Avantajları Rahatlık ve konfor Kontrole ventilasyon Kas gevşemesi Aspirasyondan kaçınma Pozisyon verme avantajı Fleksibilite

31 G.A. Dezavantajları Bulantı-kusma Boğaz ağrısı MH Pulmoner aspirasyon

32 Monitorizasyon EKG Özefagial steteskop Noninvasiv kan basıncı Oksijen saturasyonu End tidal CO 2

33 KVS Değişiklikleri Venöz dönüşte azalma C.Q.’da azalma CI< % 25-35 Hipertansiyon Aritmi Tromboemboli riski

34 Pulse oksimetre SaO 2 – dokuya oksijen sunusu Dil, parmak, kulak memesi > % 90 oda havası, % 95-100 oksijen PaO 2 = SaO 2 - 30%, % 75-90 arasında 55 mmHg = %85-%30

35 Çalışma İlkeleri Okside ve redükte hemoglobinin farklı dalga boylarındaki ışığı emmesine göre okside hemoglobini hesaplamaktadırOkside ve redükte hemoglobinin farklı dalga boylarındaki ışığı emmesine göre okside hemoglobini hesaplamaktadır PaO 2 = 60-160mmHg SaO 2 =% 91-99PaO 2 = 60-160mmHg SaO 2 =% 91-99 PaO 2 = %100 SaO 2 =% 98PaO 2 = %100 SaO 2 =% 98 PaO 2 = 60 mmHg SaO 2 =% 90PaO 2 = 60 mmHg SaO 2 =% 90 SaO 2 -30= PaO 2 Metab. Gerek. = %25SaO 2 -30= PaO 2 Metab. Gerek. = %25 SvO2<%50 Aneorobik metab.SvO2<%50 Aneorobik metab.

36 Pulse Oksimetreyi Etkileyen Faktörler PigmentasyonPigmentasyon Azalmış perfüzyonAzalmış perfüzyon Hipotermi, vazokonstriksiyonHipotermi, vazokonstriksiyon Çevre aydınlatmasıÇevre aydınlatması Artmış serum bilirübiniArtmış serum bilirübini

37 Normal Kapnogram

38 Kapnografinin İşlevleri Ventilasyonu ayarlamak İntravasküler CO 2 insuflasyonunu belirlemek CO 2 insuflasyonunun komplikasyonlarını belirlemek

39 Niçin Kapnografi ? Pulse oximetre yalnız oksijenasyon Kapnografi hipoksinin ayırıcı tanısı CO 2 üretimi, pulmoner perfüzyon, alveolar ventilasyon, respiratuar paternler, CO 2 eliminasyonu Solunumsal komplikasyonların erken belirlenmesi

40 End-tidal CO 2 ArtıranlarArtıranlar –Hipoventilasyon –Rebreathing –Eskimiş soda lime AzaltanlarAzaltanlar –Hiperventilasyon, kardiyak arrest –Airway obstrüksiyonu, disconnection –Solunum devresi ve kaf kaçakları

41 Artmış PaCO 2 Nedenleri CO 2 ‘nin absorpsiyonu Ventilasyon / perfüzyon uyumsuzluğu Artmış metabolizma. Anesteziklerce ventilasyonun depresyonu

42 V/Q Uyumsuzluğu Artmış fizyolojik ölü boşluk Abdominal distansiyon Hasta pozisyonu (dik eğim ) Kontrole mekanik ventilasyon Azalmış kardiyak out put

43 Venöz Emboli * Bhauani-Shankar Kodali, MD (izni ile) *

44 ASA Standardı * Bhauani-Shankar Kodali, MD (izni ile) *

45 Hemodinami ve Ventilatuar Değişiklikler * Bhauani-Shankar Kodali, MD izni ile *

46 Anestezi Devresi * Bhauani-Shankar Kodali, MD izni ile *

47 ETCO 2 ve C.Q. * Bhauani-Shankar Kodali, MD izni ile *

48 Sentec SaO 2 PaCO 2 noninvazif Kalp hızı Arteryel dalga trasesi Kulak memesi

49 NICO

50 Cerrahi Sonlanınca Mesane integritesinin denetimi Exsuflasyonun sağlanması Pozisyonda “Gentle” olma %100 O 2 Full revers Ekstübasyon

51 Recovery Yakın gözetim Hastanın ısıtılması Hemodinaminin yakın takibi Komplikasyonlar açısından izlem

52 Laparoskopinin Postoperatif Sonuçları Daha hızlı iyileşme CRP ve IL-6 düşüklüğü Hemostazın daha iyi korunması Daha hızlı derlenme Daha erken oral alıma geçme Daha erken taburcu olma

53 Erken Postop Dönem Bulantı –kusma Ağrı

54 Postoperatif Analjezi Postop analjezinin gerekliliği Multimodal analjezi Peritoneal aspirasyon Preemptif analjezi Kesi L.A. infiltrasyonu P.C.A Gazın dekompresyonu

55 SONUÇ Teknolojideki gelişmeler laparoskopik cerrahinin sınırlarını sürekli genişletmektedir Avantajları yanı sıra anestezi uygulamaları için yeni risklerde oluşturmaktadır

56 Sonuç Anesteziyolog bu riskleri minimize edecek unsurları göz önünde bulundurarak bir anestezi yönetimi ortaya koymalıdır


"LAPARASKOPİK CERRAHİDE ANESTEZİ VE KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Ahmet COŞAR Anest. ve Rean. AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları