Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Nesil Operasyon Destek Sistemi ve Yazılımları & OSS/J

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Nesil Operasyon Destek Sistemi ve Yazılımları & OSS/J"— Sunum transkripti:

1 Yeni Nesil Operasyon Destek Sistemi ve Yazılımları & OSS/J
Orçun Bükücü – Uzman Yazılım Mühendisi, Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 24 Ekim 2008 NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

2 Ajanda Geleneksel OSS/BSS NGOSS yaklaşımı OSS/J Prosspero
Vodafone ve NGOSS NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

3 Geleneksel Operasyon ve İş Destek Sistemleri (OSS/BSS) ve Problemler
Operatörlerin operasyonlarını kesintisiz ve düzgün bir şekilde yürütmelerini sağlayan bilgisayar sistemleri(Problem raporlama, alarm üretme, iş emirlerinin kontrolü, envanter denetimi…) Farklı üreticilerden farklı ürünler Ortak dil ve arabirim yok Standart özellikler yok Karmaşık sistem mimarisi Sonuç : Planlama zorluğu, Öngörülemeyen Entegrasyon maliyetleri, Operasyon ve Güvenlik riskleri NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

4 Geleneksel Operasyon ve İş Destek Sistemleri (OSS/BSS) ve Problemler
Çözüm : NGOSS & OSS/J NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

5 Yeni Nesil Operasyon Destek Sistemi ve Yazılımları (NGOSS)
NGOSS ,TeleManagement Forum bünyesinde, geleneksel OSS/BSS problemlerini çözmek için geliştirilen bir tasarım felsefesi ve bu konuda izlenmesi gereken yolları ve standartları ortaya koyan araçlar bütünüdür. Birlikte çalışabilen OSS/BSS uygulamaları için, tanımlanma, gerçeklenme, tedarik konularında yol gösterir ve aşağıdaki iyileştirme prensiplerini ortaya koyar: İş süreçleri ve bileşen gerçeklemelerinin birbirinden ayrılması. Birbirinden bağımsız bileşenlerden oluşan, dağıtılmış sistem mimarisi. Tüm sistem bileşenlerinin paylaştığı veri modelleri. Ortak haberleşme altyapısı. Önceden tanımlanmış, ortak arayüzler. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

6 Yeni Nesil Operasyon Destek Sistemi ve Yazılımları (NGOSS)
NGOSS’i oluşturan yöntemler/modeller: İş Süreçleri Modeli – eTOM(enhanced Telecom Operations Map): Servis ve ürün sağlayıcıların iş akış ve süreçlerini modellemek için kullanabilecekleri bir modelleme yöntemi. Enformasyon Modeli – SID(Shared Information/Data Model): Üreticiler ve İntegratörler arasında paylaşılan veriler için kullanılan ortak bir dil. Entegrasyon Modeli – TNA(Technology Neutral Architecture): Entegrasyon prensipleri ve ürünlerin kullanacakları ortak arabirimler. Uygulama Modeli – TAM(Telecom Applications Map): OSS uygulamalarının rolleri ve fonksiyonları. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

7 OSS/J (OSS through Java)
OSS/J, NGOSS prensipleri çerçevesinde evrensel bir Programlama Arabirimi(API) grubu tanımlayarak, OSS sistemlerinin iletişimi için ortak bir dil oluşturmayı hedefler. TMF tarafından NGOSS kapsamında, 2000 yılında başlatılmış teknik bir programdır. Gönüllü geliştiricilerin katkısına açık bir süreç olan Java Community Process (JCP) vasıtasıyla, OSS/J API'lerinin geliştirilmesini yönetir. Üyeleri arasında telekom operatörleri, yazılım geliştiriciler, sistem integratörleri, OSS ekipman üreticileri ve akademik kuruluşlar bulunmaktadır. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

8 OSS/J (OSS through Java)
OSS/J API'leri, EJB(Enterprise JavaBeans), Java Web Servisleri (Web Services ya da Java Mesajlaşma Servisleri (JMS) teknolojileri ile gerçeklenebilir. Bu gerçeklemelerin herbirine "profil" adı verilir. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

9 OSS/J (OSS through Java)
OSS/J API'leri, amaçlarına göre ayrı spesifikasyon istekleri (Java Specification Request - JSR) olarak ele alınırlar. JCP bünyesinde aşağıdaki JSR'lar bulunmaktadır: OSS Common API (JSR ) OSS Service Activation API (JSR ) OSS Quality of Service API (JSR ) OSS Trouble Ticket API (JSR ) OSS Billing Mediation API (JSR ) OSS Inventory API (JSR ) OSS Service Quality Management API (JSR ) Pricing API (JSR ) NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

10 OSS/J (OSS through Java)
OSS Discovery API (JSR ) Fault Management API (JSR ) Order Management API (JSR ) Performance Management API (JSR ) OSS/J Common API, tüm OSS sistemlerinin temel ve ortak davranışlarını içerir. Diğer API'lerin herbiri, common API ile birlikte kullanılır. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

11 OSS/J (OSS through Java)
OSS/J programında, her bir API ile birlikte kullanıcılara şu çıktılar sunulur: API Arayüz Spesifikasyonu: Genel erişime açık olup, katılımcıların önerileri ile (Request for Proposal) gelişmeye açıktır. Referans Gerçekleme (Reference Implementation, RI): Belli bir API'nin OSS/J programı tarafından sunulan gerçeklemesidir. Arayüzlere bağlı kalmak koşuluyla yazılım geliştiriciler kendi uygulamalarını gerçekler. Teknoloji Uyumluluk Araçları (Technology Compatibility Kit, TCK) OSS ürün veya çözümlerini sunan üreticilerin, bu ürün ya da çözümlerinin OSS/J ile uyumluluklarını test edebilecekleri araçlar. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

12 Prosspero Prosspero, NGOSS bünyesinde 2006'da hayata geçirilmiş bir programdır. Programın amacı, OSS/J API’sinin kullanıldığı gerçek bir problemin çozümüne ilişkin bir “çözüm paketi” sunmaktır. Bir onay mekanizmasi olarak çalışır.OSS/J API lerinin gerçek hayatta kullanılmış olmakla beraber aşağıdaki özellikleri de sağlaması gerekir: Problemin tanımı Çözümün kapsamı Gerçek hayat senaryoları Çözümün dayandığı TMF standartları, metodolojileri ve teknolojileri Referans gerçekleme Uyumluluk test altyapısı NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

13 Prosspero Uyumluluk sertifikasyonu süreci
Spesifikasyon Değişiklik İstekleri (RFP) için rehber Adım adım gerçekleme rehberi Destek kanalları Egitim kanalları Endüstride mevcut çözümler NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

14 Prosspero - Problem Raporlama Entegrasyonu Çözümü kullanım durumları (Use case)
Problem Raporlama Entegrasyonu Çözümü (Trouble Ticket) ilk Prosspero onaylı OSS/J API’dir ve ilk defa Vodafone Almanya’da kullanılmıştır. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

15 Prosspero - Problem Raporlama Entegrasyonu Çözümü
Problem raporlama sisteminin bir müşterisi (TT system customer), bir problem raporu yaratır (creator). İstek bir OSS/J istemcisi (OSS/J client) tarafından TT sistemine OSS/J TT API yoluyla iletilir (CREATE TT kullanım durumu). Bir servis sağlayıcı (editör), problemi çözer ve çözümü TT sistemine girer. (UPDATE TT kullanım durumu). Problemin çözümünden sonra problem raporu çözülmüş (cleared) durumuna gelir. Müşteri, problem raporunda meydana gelen değişikliklerden bilgilendirme olayları (notification events) yoluyla haberdar olur ve problem raporu hakkında TT sisteminden bilgi çeker (GET TT kullanım durumu). Müşteri, problem raporunun kapatılmasından sorumludur (CLOSE TT kullanım durumu). NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

16 Prosspero - Problem Raporlama Entegrasyonu Çözümü
Prosspero uyumlu bir OSS/J TT entegrasyon çözümünden, kullanım durumu ve standartlara uyumlulukla birlikte aşağıdaki özellikleri de sağlaması beklenir: Kullanım Durumları: TT sunucusu tüm OSS/J API çağrılarını desteklemeli Standardizasyon: OSS/J uyumlu tüm istemcilerin, sadece konfigürasyon değişiklikleri ile TT sunucusuna bağlanabiliyor olması gerekir. TT sunucusuna bağlanacak bir OSS/J istemcisinin sadece Prosspero Problem Raporlama Entegrasyonu Çözümü paketindeki bilgilerle tasarlanabiliyor olması gerekir. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

17 Prosspero - Problem Raporlama Entegrasyonu Çözümü
Eklenti ve Değisiklikler: TT sunucusu entegrasyon çözümü, var olan TT veri modelini (JSR 144 ve 91) değiştiremez. Veri modelinde yapılacak değişiklikler, JSR 144 ve 91 başlıklarının kendi süreçleri yoluyla önerilebilir. Veri modeline ilişkin değişiklik önerileri, genel işlevlerde büyük çaplı bir değişikliğe yol açmamalıdır. Bir eklenti, onu kullanabilme yetisine sahip bir TT istemci veya sunucusu tarafından kullanılabilir. Yeni eklentiler için güncellenmemiş bir istemci ya da sunucu, TT işlevlerinin geri kalanını eskiden olduğu gibi kullanabilmelidir. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

18 Prosspero - Problem Raporlama Entegrasyonu Çözümü
Taşınabilirlik: OSS/J çözümleri, platformdan bağımsız şekilde tasarlanmalıdır. Performans ve Ölçeklenebilirlik: Kapasite artırımları (scaling) konfigürasyon yoluyla sağlanabiliyor olmalıdır. Güvenilirlik: Sistem, maruz kalınan farklı koşullarda aynı performansı gösterebilmelidir. Belli bir mesaj iletilmesi gereken yere bir ve yalnız bir kere teslim edilmelidir. Hiçbir mesaj kaybolmamalıdır. İstemci, isteklerinin sunucu tarafından yerine getirilip getirilmediği konusunda bilgilendirilmelidir. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

19 Vodafone ve NGOSS Vodafone Almanya Problem Raporlama Entegrasyonu Çözümü’nü ilk uygulayan operatordür. Diğer ülke operatörlerinin de katılımıyla ortak bir problem raporlama sistemi kurulmuştur(ITTS/VINE - Vodafone Information Exchange) NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

20 Vodafone ve NGOSS Bir Vodafone Operatorü JMS veya Web servisi profillerinden herhangi birini kullanarak ITTS/VINE platformuna erişebilmektedir. ITTS/VINE için TT kullanım durumları: Bir Vodafone Operatörünün bir diğer Vodafone Operatörüne OSS/J TT isteği göndermesi. Bir Vodafone Operatörünün bir ürün sağlayıcıya OSS/J TT isteği göndermesi. Bir ürün sağlayıcının bir Vodafone Operatörüne OSS/J TT isteği göndermesi. Bir ürün sağlayıcının başka bir ürün sağlayıcıya OSS/J TT isteği göndermesi. Bir ürün sağlayıcının veya operatörün ITTS/VINE platformuna bir OSS/J TT isteği göndermesi ve bu isteğin çok sayıda operatör ve ürün sağlayıcıya yayınlanması (broadcast). NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008

21 Teşekkürler. NGOSS & OSS/J 24 Ekim 2008


"Yeni Nesil Operasyon Destek Sistemi ve Yazılımları & OSS/J" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları