Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10.01.2014 Baltalimanı. Çocuk Onkoloji (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) İstatistik ( İstanbul Tıp Fakültesi ) Patoloji Onkoloji Patoloji (Diş hekimliği )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10.01.2014 Baltalimanı. Çocuk Onkoloji (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) İstatistik ( İstanbul Tıp Fakültesi ) Patoloji Onkoloji Patoloji (Diş hekimliği )"— Sunum transkripti:

1 10.01.2014 Baltalimanı

2

3 Çocuk Onkoloji (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) İstatistik ( İstanbul Tıp Fakültesi ) Patoloji Onkoloji Patoloji (Diş hekimliği ) Patoloji Onkoloji Patoloji (Diş hekimliği ) Radyoloji

4 Radyasyon Onkolojisi Tıbbi Onkoloji Plastik Cerrahi Cerrahi Radyoloji Psikiyatri Çocuk Onkoloji Temel Onkoloji Radyasyon Fiziği Biyokimya Moleküler Onkoloji Patoloji İstatistik Kanser Genetiği

5

6

7 Prof. Dr. Ahmet KİZİR Enstitü Müdürü Prof. Dr. Emin DARENDELİLER Prof. Dr. Adnan AYDINER Prof. Dr. Fulya AĞAOĞLU Başhekim Prof. Dr. Hatice BİLGE Müdür yardımcısı Prof. Dr. Gönül KEMİKLER Murat Ertay Enstitü genel sekreteri Murat Ertay Enstitü genel sekreteri

8

9 Prof. Dr. Bülent Berkarda Prof. Dr. Şeref İnceman Prof. Dr. Gülçin Erseven Prof. Dr. Nijad Bilge Prof Dr. Erkan Topuz

10

11  Eğitimini Bitirip Gidenler  Eğitim İçin Gelenler  Dergi ve Kitaplar  Dernekler  Kongre ve Bilimsel Faaliyetler

12 Tıbbi Radyobiyoloji Temel Onkoloji Tümör Patolojisi Prevantif Onkoloji Kanser Biyokimyası Temel Onkoloji Tümör Patolojisi Prevantif Onkoloji Kanser Biyokimyası Tıbbi Radyofizik

13  Azerbeycan  Bulgaristan  ABD  Fransa  Trakya Üniversitesi  Sütçü İmam Üniversitesi  Konya Selçuk Üniversitesi  Antalya Devlet Hastanesi  Okmeydanı EAH  Kartal Lütfü Kırdar EAH

14 Türk Radyasyon Onkolojisi derneği Prof. Dr. Emin Darendeliler (Geçmiş Dönem) Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Prof. Dr. Pınar SAİP Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Prof. Dr. Pınar SAİP Klinik Onkoloji Derneği Prof. Dr. Adnan Aydıner Klinik Onkoloji Derneği Prof. Dr. Adnan Aydıner Akciğer Kanserleri Derneği Prof. Dr. Ahmet KİZİR (Yönetim Kurulu) Akciğer Kanserleri Derneği Prof. Dr. Ahmet KİZİR (Yönetim Kurulu) Onkoloji (Tümör Bilimi) Derneği Prof. Dr. Ethem Nezih ORAL

15 Yurt İçi

16

17 World Journal of Radiology (WJR) (2009-2013) World Journal of Clinical Urology (WJCU) (2011- 2015). Frontiers in Epigenomics and Epigenetics World Journal of Clinical Oncology Journal of Solid Tumors Journal of Medical Genetics and Genomics Open Pathology Journal

18  Europian Radiology (2001- )  Journal of Medical Science (Türkiye Klinikleri Klinik Tıp Bilimleri)(2007- )  Journal of Nobel Medicus (2009- )  World Journal of Radiology (WJR) (2009-2013)  Turkish journal of Diagnostic and Interventional Radiology (2010- )  The Medical Science Monitor (MSM) 2007-  World Journal of Surgical Oncology (WJSO) 2007-  Journal of Medical Case Reports (JMCR) 2008-  Journal of Chinese Clinical Medicine (JCCM) 2008-  Cancer  Cancer Therapy

19  Turkish journal of Diagnostic and Interventional Radiology (2001- 2002)  Journal of the Istanbul Faculty of Medicine (2005- )  Journal of Medical Science (2006)  Forensic Medicine (Türkiye Klinikleri) (2007- )  Van Medical Bulletine (2007- )  Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi (2000, 2001)  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (2005- )  Türkiye Klinikleri Klinik Tıp Bilimleri (2006- )  Türkiye Klinikleri Adli Tıp (2007-2009)  Van Tıp Dergisi (2007- )  Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Dergisi (2010- )  Erciyes Tıp Dergisi (2010- )  Fizik Tedavi (2010- )  Tumor Biology  Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

20  Engin G. Erkek fertilitesinin radyolojik değerlendirmesi. In: Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi. Eds: Kadıoğlu A, Çayan S, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Usta MF. Kendirci M. Türk Androloji Derneği, İstanbul 2004; 217-231.  Engin G. Alt üriner sistem radyolojik değerlendirme yöntemleri. In: Temel Ürojinekoloji. Ed: Önay Yalçın. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2009; 221-234.  Engin G. Radyolojik Anatomi. In: Temel ve Klinik Radyoterapi. Eds: Çetingöz R, Garipağaoğlu M, Uzal C, Bilge H, Gökçe SB, Özyiğit G, Yıldız OG. Türk Radyasyon Onkoloji Derneği, İzmir 2013; Bölüm16: 131-144.  Engin G. Erkek infertilitesinde görüntüleme. In: Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi. Eds: Kadıoğlu A, Çayan S, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Usta MF. Türk Androloji Derneği, İstanbul, 2013, Bölüm 2: p  Yasasever V. " Over Kanserinde Tümör Markerleri" ed. E. Topuz  "Over Kanseri : Biyoloji, Tanı, Evreleme ve Tedavi" İstanbul Üniversitesi  Onkoloji Enstitüsü Yayınları 2, İstanbul 1996, 34 - 42.  Yasasever V.”Tümör Belirleyiciler” ed. E.Topuz “ Meme Kanseri:  Biyoloji, Tanı, Evreleme, Tedavi” İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  Yayınları 3, İstanbul 1997, 156 - 170.  Yasasever V.: ‘Sindirim Sistemi Kanserlerinde Tümör Belirleyiciler ‘ ed.  E.Topuz, N.F.Aykan ‘ Sindirim Sistemi Kanserleri ‘ İstanbul Üniversitesi  Onkoloji Enstitüsü Yayınları 5, İstanbul 1998, 40 - 49.  Yasasever V. : ‘ Tümör Belirleyiciler ‘ed. E.Topuz, A.Aydıner, M.Dinçer,  Meme Kanseri ‘ Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2003, 161 – 181.  Aykan,NF : İnterceliller communication Current Frotierd and propectives in cell biology, 2012

21

22

23  41 Yataklı Servis  İki Ameliyathane (Bir Normal Bir Brakiterapi)  58 Koltuklu 6 Yataklı 1 Sedyeli Ayaktan KT Uygulama Salonu  Robotik KT Hazırlama Ünitesi  Eczane  5 Eksternal RT Makinesi  1 Brakiterapi Makinesi  Similatör, Planlama Üniteleri  Konturlama Ünitesi  3 Toplantı Salonu  5 Farklı Laboratuar  1975’ Den Bu Yana Hasta Dosyalarının Saklandığı Arşiv  11 Farklı Poliklinik  2 BT Makinesi  Normal Röntgen, US

24  Nisan 2012 tarihinde Kalite Yönetim Birimimiz çalışmalarına başlamıştır.  Hastane Kalite Kurulu; Hasta ve Çalışan Güvenliği, Eğitim ve Tesis Güvenliği Komiteleri düzenli olarak çalışmalarını yürütüyor. Enfeksiyon Kontrol Komitesi kuruldu ve hastane enfeksiyonları izlenmeye başlandı.  Tüm personelin görev ve sorumlulukları tanımlandı.

25  Sağlık hizmeti sunum süreçlerinde dokümantasyon bitti, yayın aşamasında. Bu süreçlerin iç tetkiki yapıldı. Süreç performans ve hedeflerinin izlenmesi için çalışmalar başlatıldı.  Çalışanların periyodik sağlık kontrolleri yapılmaya başlandı. Temizlik personeli için hepatit, teknik personel için tetanoz aşılama programları yürütüldü. Sağlık çalışanlarının hepatit profilakisisi de başlatıldı.

26  Standart hasta dosyaları oluşturuldu, aylık randomize dosya kontrolü başladı.  Mavi Kod ve Beyaz Kod sistemleri işliyor.  Çalışan ve hasta güvenliği konularında kurum çapında eğitimler planlandı, yapılıyor.  KTÜ’de saatlik randevuya geçildi, polikliniklerde geçiş çalışmaları sürüyor.  Hastalara yönelik çeşitli broşürler ve bilgilendirme kitapçıkları hazırlandı.  Hasta ve çalışanlar için öneri sistemleri hayata geçirildi (web üzerinden ve kutular aracılığıyla).

27  2013 içinde 94 adet düzeltici önleyici faaliyet başlatıldı. Bunların 36 tanesi Olay Bildirimi üzerine, 58 tanesi de iç tetkikler sonucunda başlatılmıştı.  ADEK tarafından istenen dokümanlar (Organizasyon şeması, hedef yönetim planı) hazırlanarak ADEK koordinatörlüğüne teslim edildi.

28

29

30

31

32

33 31 Prof.7 Doçent6 Yrd. Doç. (1 – geçici görevli) 10 Uzman7 Tıpta Uzm. Öğr.8 Arşt. Grv.2 Yandal Uzm.öğr.

34

35 3 Fizikçi6 Biyolog2 Eczacı 4 Sağlık Teknisyeni 19 Sağlık Teknikeri9 Laborant 41 - ( 4 ) Hemşire 1 Diyetisyen

36 37 memur (657) 80 Hizmet Alımı (İdari) 5 Güvenlik Görevlisi 26 Hzm. Alımı Temizlik 2 Geçici işçi

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Ayaktan Yatarak Poliklinikler Laboratuar ( Biyokimya, Moleküler, Patoloji,kanser İmmünolojisi, Kanser Genetiği ) Radyoloji Çocuk KT Erişkin RT Cerrahi Brakiterapi Günü Birlik Tedavi KT RT KT Cerrahi Psikiyatri Anestezi Genetik Beslenme

51

52

53

54 Ocak 2012 Kasım 2012

55

56 Kan Diğer sıvılar

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Robotik sist. Devreye girmesi

75 Personel Giderleri

76

77 2011-2013 personel sayısı

78

79

80

81

82

83

84

85

86  Güncel tedavi imkanlarına sahip donanımlı eksternal RT yapan bir makineye,  Ayrıca ameliyathanede kullanılmak üzere intra operatif RT yapan tedavi makinesine,  Klasik Röntgen Cihazımız ekonomik ömrünü doldurmuştur. Yerine dijital çekim yapan röntgen cihazına,  Mammografi cihazımız bulunmamaktadır, bir gijital mammografiye ihtiyaç vardır.  Dört makine için yaklaşık maliyet onbeş milyon TL civarındadır.

87

88 TOPLAM TUTAR UZLAŞILAN TUTAR

89 2010 SGK GELİR DAĞILIMI TOPLAM TUTARKESİNTİ TUTARIUZLAŞILAN TUTAR OCAK615.006,5714.519,93600.486,64 ŞUBAT1.221.598,9227.230,601.194.368,32 MART2.488.753,7718.903,792.469.849,98 NİSAN2.126.694,8136.372,072.090.322,74 MAYIS1.978.358,7736.184,651.942.174,12 HAZİRAN1.862.592,7587.832,191.774.760,56 TEMMUZ1.439.627,4243.316,431.396.310,99 AĞUSTOS908.407,318.258,02900.149,29 EYLÜL1.542.667,7455.270,961.487.396,78 EKİM918.521,045.560,36912.960,68 KASIM1.349.320,3837.822,751.311.497,63 ARALIK1.869.746,9226.101,741.843.645,18 GENEL TOPLAM17.923.922,91 TOPLAM TUTAR UZLAŞILAN TUTAR

90 TOPLAM TUTAR UZLAŞILAN TUTAR 2011 SGK GELİR DAĞILIMI TOPLAM TUTARKESİNTİ TUTARIUZLAŞILAN TUTAR OCAK1.571.392,4732.606,671.538.785,80 ŞUBAT1.501.403,4220.514,481.480.880,94 ŞUBAT MANUEL10.049,06187,629.861,44 MART1.566.485,2636.697,031.529.788,23 NİSAN1.739.100,3990.130,741.648.969,65 MAYIS1.627.592,9829.643,971.597.949,01 HAZİRAN1.240.083,2638.358,821.201.724,44 TEMMUZ1.884.658,6339.361,581.845.297,05 AĞUSTOS1.091.562,5117.953,951.073.608,56 EYLÜL938.988,68933,95938.054,73 EKİM567.236,342.530,70564.705,64 KASIM1.349.871,382.930,861.346.940,52 ARALIK1.573.484,4062.977,381.510.507,02 GENEL TOPLAM16.287.073,03

91 2012 SGK GELİR DAĞILIMI TOPLAM TUTARKESİNTİ TUTARIUZLAŞILAN TUTAR OCAK1.417.888,8616.919,691.400.969,17 ŞUBAT1.920.437,9119.122,621.901.315,29 MART1.998.692,1968.877,541.929.814,65 NİSAN1.730.250,6536.156,421.694.094,23 MAYIS 2.270.290,6379.578.,862.190.711,77 HAZİRAN 2.092.243,4526.679,972.065.563,48 TEMMUZ 2.218.733,2440.822,912.177.910,33 AĞUSTOS2.443.457,12 114.834,532.328.622,59 EYLÜL2.560.940,57 29.990,022.530.950,55 EKİM 2.820.597,4822.191,552.798.405,93 KASIM 2.223.592,694.697,152.218.895,54 ARALIK GENEL TOPLAM23.237.253,53 TL

92 Toplam tutarKesinti tutarıUzlaşılan tutar Ocak 3.257.135,358.024,533.249.110,82 Şubat 2.272.042,5933.637,742.638.404,85 Mart 2.799.512,7011.568,582787.944,12 Nisan 2.445.830,1471.344,652.374.485,49

93

94 Kurum dışı ödenen döner katkı payı ……………… 71.521,2

95 Kurum dışı ödenen döner katkı payı ………….108.323,69

96 Kurum dışı ödenen katkı payı 250.399,64

97 Kurum dışı ödenen döner katkı payı ……… 150.280,93


"10.01.2014 Baltalimanı. Çocuk Onkoloji (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) İstatistik ( İstanbul Tıp Fakültesi ) Patoloji Onkoloji Patoloji (Diş hekimliği )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları