Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Suna Kıraç Kütüphanesi Didar Bayır Kütüphane Direktörü Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs 20 Aralık 2004.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Suna Kıraç Kütüphanesi Didar Bayır Kütüphane Direktörü Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs 20 Aralık 2004."— Sunum transkripti:

1 Suna Kıraç Kütüphanesi Didar Bayır Kütüphane Direktörü Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs 20 Aralık 2004

2 Kütüphane Personeli 26 tam zamanlı personel:  5 Kütüphanecilik - lisans  11 Kütüphanecilik - yüksek lisans  2 Diğer yüksek okul mezunu  8 Lise veya dengi okul mezunu  Ayrıca yarı zamanlı toplam 50 öğrenci asistan

3 Kütüphane Organizasyon Şeması Director Suna Kiraç Library Didar Bayır Associate Director, Library Resources Management Güneş Kara Assistant Director, Information Services Tuba Akbaytürk SHS Team Güssün:Team Leader Mine Operations Team Berrin: Team Leader Nihal, Ayla, Aysun Özlem, Nazmiye Access team Bilge: Team Leader Ebru, Tünay, Yeşim Outreach Team İlkay: Team Leader Muhteşem, Feriha Systems Team Canan: Team Leader Önder, Selcan Reference Team Derya: Team Leader Duygu, Emre, Kamil, Ümran, Vacancy

4 Kütüphane Binası Merkez Bina  8,538 m2 alanda 4 kat  700 oturma kapasiteli  51 adet kullanıcıya açık bilgisayar  Kablosuz internet ağı ve diz üstü bilgisayar girişleri mevcut  6762 m raf, 300,000 cilt taşıma kapasiteli Sağlık Yüksek Okulu Birim Kitaplığı  426 m2 alanda tek kat  90 oturma kapasiteli  4 adet kullanıcıya açık bilgisayar  Kablosuz internet ağı ve diz üstü bilgisayar girişleri mevcut

5 Kütüphane Kullanıcıları Ögrenci: 2970 Öğretim Üyesi: 248 İdari Personel: 224 Dış kullanıcılar: 49  Bütün üniversite öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri  ILL - üniversite, araştrma ve özel kurum kütüphaneleri (ILL üye kütüphane: 73, ödünç verilen kitap sayısı 1378)

6 Kütüphane Danışma Kurulu Kütüphane Direktörü başkanlığında; Her fakülteyi temsilen iki öğretim üyesi, Ögrencileri temsilen bir lisans ve yüksek lisans öğrencisi, 2 Kütüphane Direktör Yardımcısı’nın katılımı ile toplam 11 kişiden oluşur. Yılda 3 kez toplanır.

7 Kütüphane Kaynakları Yönetimi Birimi 3 takımdan oluşur: Kütüphane Operasyonu Takımı: 4 kütüphaneci, 1 idari asistan ve 1 satın alma asistanı SHS Takımı: 2 kütüphaneci Dolaşım (Access) Takımı: 4 kütüphane asistanı Her takımdan bir kişi takım koordinatörü görevini yürütür. Birimin başındaki direktör yardımcısı Kütüphane Direktörü’ne rapor verir.

8 Kütüphane Operasyonu Takımı-1 Satın alma, bağışlar, süreli yayınlar, kataloglama, arşiv çalışmaları, bütçe takibi ve ödemeler 8-10 öğrenci ayda 40 saat çalışarak destek verir Innovative Millennium Bütünleşik Kütüphane Sistemi satın alma, süreli yayınlar, kataloglama, bütçeleme modülleri Satın alma yoluyla giren her tür materyal işlemleri için yazılı prosedürler ve politikalar hazırlar, izler ve uygular.

9 Kütüphane Operasyonu Takımı - 2: Satın alma SKL Koleksiyon Politikasına uygun materyalleri direkt ya da aracı firmalar yoluyla sipariş eder. Materyal seçimi fakülte istekleri önceliği ile yapılır. Materyal Bütçesi dağılımı fakülte ve departmanlara göredir. Talepler Web üzerinden, e-posta yoluyla, basılı kataloglar ve aracı firma kitap seçme ara yüzü kullanılarak alınır.

10 Kütüphane Operasyonu Takımı - 3: Satın alma Toplam materyal sayısı: 177,083 Basılı Kitap: 126,230 E- Kitap: 14,254 Ciltli dergi: 16,156 Veri Tabanı: 32 Görsel-işitsel materyal: 30,276 Diğer basılı materyal: 1703 Diğer basılı olmayan materyal: 2718

11 Kütüphane Operasyonu Takımı 4: Süreli Yayınlar Basılı süreli yayın izleme Millennium-Süreli yayın modülü ile yapar. Mevcut süreli yayınlar politikasını günceller ve takip eder. E-dergi basılı yerine tercih edilir. Lisans metni ile ilgili gerekli kontrol ve takibini yapar. Cilt işlemleri dergi çıkış aralığına göre düzenli yapılır. Ciltli dergiler koleksiyonda konusal alanlarındaki kitaplar ile birlikte bulunur. Ciltlenen dergilerin ödünç verilebilmesi için katalog kayıtlarını yaratır ve ek girişlerini yapar.

12 Kütüphane Operasyonu Takımı- 5: Süreli Yayınlar 250 basılı dergi 137 elektronik dergi 18 gazete 32 veri tabanı üzerinden yaklaşık 20,000 tam metin dergiye erişim 3 e-ansiklopediye erişim

13 Kütüphane Operasyonu Takımı- 6: Kataloglama Anglo-Amerikan Katologlama Kuralları 2 Sınıflamada (LC) Library of Congress Sistemi ve Konu Başlıkları Milennium Kataloglama modülü: bibliyografik kontrole, kayıt yaratmaya, kayıt indirmeye ve kopyalamaya elverişli Sorumlu bir kütüphaneci olmasına rağmen, diğer takım elemanları da gerektiğinde kopya kataloglama yaparak destek verir.

14 Dolaşım (Access) Takımı Kütüphanenin açık olduğu saatlerde Dolaşım ve Reserve masalarında ödünç alma-verme işlemleri Kütüphane kurallarının kullanıcılar tarafından doğru anlaşılması ve yerleşmesi Uyarı mesajlarının gönderilmesi ve cezaların alınması

15 SHS Takımı Nişantaşı Kampüsü Sağlık Yüksek Okulu içinde 2 profesyonel kütüphaneci ile hizmet verir Tıp ve hemşirelik alanlarında tüm araştırmacılara ve Amerikan Hastanesi personeline açık Referans, tanıtım, dolaşım, teknik hizmetler ve konuya yönelik ayrıntılı çalışmalar yapar Verilen hizmetler ile ilgili yazılı politika ve prosedürler geliştirir Koleksiyon geliştirme çalışmalarına katılır.

16 Enformasyon Hizmetleri Birimi 3 takımdan oluşur: Referans Hizmetleri Takımı: 5 kütüphaneci Tanıtım Hizmetleri takımı: 2 kütüphaneci ve 1 kütüphane asistanı Sistem takımı: 1 kütüphaneci ve 2 kütüphane asistanı Her takımdan bir kişi takım koordinatörü görevini yürütür. Birimin başındaki direktör yardımcısı Kütüphane Direktörü’ne rapor verir.

17 Referans Hizmetleri Takımı-1 Kütüphane koleksiyonu katlara bölünmüş ve her kattaki koleksiyon bir referans kütüphanecisine atanmıştır: Sanat ve İnsani Bilimler Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Fen ve Mühendislik İşletme ve Ekonomi Sosyoloji ve Kariyer Geliştirme

18 Referans Hizmetleri Takımı-2 Her kütüphaneci kendisine atanan koleksiyonun raf düzeninden ve fiziksel durumundan sorumludur. Yılda bir kez sayım yapılır. Koleksiyonun değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konularında da öğretim üyeleriyle beraber çalışırlar.

19 Referans Hizmetleri Takımı-3 Giriş katında referans masası bulunmaktadır. Masada nöbetleşe olarak ama ağırlıkla referans ve tanıtım hizmetleri kütüphanecileri görev alır.

20 Referans Hizmetleri Takımı-4 Masada verilen referans hizmetlerine ek olarak Ask-a-Librarian adlı email tabanlı referans hizmeti de verilmektedir. Her referans kütüphanecisi kendine ait web sayfasından da hazırladığı içerikle hizmet sunmaktadır.

21

22 Referans Hizmetleri Takımı-5 Referans kütüphanecileri kendilerine atanmış konu alanlarında çalışan öğretim üyeleri ile sürekli temas halindedirler. Yeni kaynakları kendilerini ofislerinde ziyaret ederek tanıtırlar. Dersleri ile ilgili özel eğitim programları hazırlar ve sunarlar. Atıf taramalarını düzenli olarak yapar ve yeni yayınlarını Öğretim Üyeleri Yayınları Koleksiyonuna katarlar.

23 Tanıtım Hizmetleri Takımı-1 Kütüphanenin ve hizmetlerinin kampüs içinde ve dışında tanıtılması ile ilgili çalışmaları yıl boyu planlar ve yürütürler. Görsel duyuruların hazırlanmasında sistem ekibi ile işbirliği içinde çalışırlar. Yeni öğrenci oryantasyon programı, InfoFest bu çalışmalar arasında sayılabilir.

24 Tanıtım Hizmetleri Takımı-2

25 Tanıtım Hizmetleri Takımı-3 Rezerv hizmetleri yine bu takımın yürüttüğü hizmetlerden biridir. Elektronik rezerv hizmeti verilmeye 2004 sonbaharında başlamış olup ilk izlenimler olumludur. Kütüphaneler arası ödünç verme hizmeti ve dış kullanıcı programı da bu takımın görevleri arasındadır.

26 Tanıtım Hizmetleri Takımı-4 Tanıtım Hizmetleri kütüphanecileri yıl boyu verilen farklı kütüphane eğitimlerinin organizasyonundan sorumludurlar. Eğitim odasının kullanım programını, ders çizelgesini ve dersleri verecek kişileri sürekli takip ederler. Eğitim programlarının değerlendirilmesinde ve toplu sonuçlar çıkarılmasında görev alırlar.

27

28 Sistem Takımı-1 Kütüphane otomasyon sistemi olarak 2001 yılında BLISS’den Millennium’a geçmiştir. Sistem ekibi Üniversitenin Bilgi İşlem Merkezi ile koordineli çalışarak otomasyon sisteminin işlemesini,yeni sürümlerinin yüklenmesini ve yedeklenmesini yürütür. Farklı takımların kullandıkları modüllerle ilgili destek verir ve oluşan sounları çözer.

29 Sistem Takımı -2 Kütüphane bünyesindeki tüm donanımın kontrolü yine bu takımın görevleri arasındadır. Arızalar ve bakımlar Bilgi İşlem Merkezi çalışanlarınca giderilir. Kullanıcı ve kütüphaneci bilgisayarlarından başka yazıcılar, tarayıcılar, televizyonlar, dvd’ler, video’lar, kasetçalarlar da bulunmaktadır.

30 Sistem Takımı-3 Kütüphane web sayfalarının güncellemeleri bu takım tarafından gerçekleştirilir. Abone olunan elektronik kaynaklarda oluşan erişim problemleri yine bu takım tarafından çözülür. Kütüphane arşivindeki slaytlar sayısallaştırılmaktadır. Bu çalışma daha sonra tüm slayt koleksiyonu için yapılacaktır.

31 Mesleki Kuruluşlarla İlişkiler- 1: ANKOS SKL ANKOS konsorsiyum çalışmalarını destekler ve diğer üniversitelerle işbirliği yapar. Kütüphane Direktörü ANKOS Yürütme Kurulu üyesidir. 5 Kütüphane personeli ANKOS Veri Tabanı Sorumlusu olarak destek verir. 2 kişi ANKOS Lisans ve Kullanıcı Eğitimi Komiteleri üyesidir.

32 Mesleki Kuruluşlarla İlişkiler- 2: Dernekler ALA, IFLA, IATUL, MLA üyelikleri LIBER kurumsal üyeliği ve Library Management and Administration Komitesi üyeliği Bireysel düzeyde TKD, ÜNAK üyelikleri Yayınlarını izleme, eğitim programlarına ve yıllık toplantılarına katılım ve ev sahipliği yapma


"Suna Kıraç Kütüphanesi Didar Bayır Kütüphane Direktörü Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs 20 Aralık 2004." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları