Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(KARAR DESTEK SİSTEMİ) KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(KARAR DESTEK SİSTEMİ) KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 (KARAR DESTEK SİSTEMİ) KULLANIMI
SAĞLIK NET 2, YÖNETİM WEB VE KDS (KARAR DESTEK SİSTEMİ) KULLANIMI Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesi 2013

2 SAĞLIK NET-2 ve AHBS İlk Başlarda Aile Hekimlerinin kullanmış oldukları AHBS (Aile Hekimi Bilgi Sistemi), Hastanelerin Kullanmış olduğu HBYS (Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi) ile Sağlık Net ayrı sistemler olarak çalışmakta idi. AHBS, HBYS ve Sağlık-NET sistemleri 1 Ağustos 2012 tarihinde birleştirilerek Sağlık Net-2 olarak devreye girmiştir.

3 SAĞLIK NET-2 Sağlık Net 2 nedir ? Sağlık kurumlarında üretilen her türlü veriyi, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paylaşımlar için uygun bilgiler üreterek sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi artırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi sistemidir. Sağlık-NET bu çerçevede, sağlık envanterinin oluşturulması, tıbbi kayıtlarının korunması, bilgi transferi ve temel sağlık verilerinin toplanması amacıyla ortaya çıkmıştır.

4 YÖNETİM WEB ve KARAR DESTEK

5 YÖNETİM WEB Yönetim Web’te yapılan işlemler şunlardır;
Aile Hekimi işlemleri (tanılama,birim atama) Kişi Kayıtlarının yönetimi Kişi Sayıları ve Listelemeler Kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme Cezaevi nüfus yükleme Lokalizasyon bilgilerini düzenleme Hatalı yapılan işlemlere sınırlı müdahale (paket silme,aşı takvimi güncelleme vb.)

6 KDS (Karar Destek Sistemi)
KDS (Karar Destek Sistemi): Yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin toplanmasını, depolanmasını, analiz edilmesini, kolay erişilebilmesini, planlamalarda, stratejilerin belirlenmesinde ve kritik yönetim kararlarının alınmasında kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistematik bir yapılanmadır.

7 KDS (Karar Destek Sistemi)
Bu sistemle Bakanlığımızın birçok biriminin, sahadan çeşitli yollarla topladığı verileri bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlarla tek bir yolla tekrarlı olmaksızın, elektronik ortamda, doğrudan üretildiği yerden, standartlara uygun şekilde toplayan Sağlık Net-2, her seviyeden kullanıcıya bu toplanan veriler Karar Destek Sistemi İle raporlanmaktadır.

8 KDS (Karar Destek Sistemi)
Bakanlığımız görev ve yetkileri itibariyle çok çeşitli ve çok büyük miktarlarda veri toplamaktadır. Bu verilerden faydalanmak amacıyla üretilen Karar Destek raporlarının, mahiyetine göre başta bulaşıcı ve salgın hastalık durumları olmak üzere daha birçok alanda veri alıp olaylara erken müdahale etmemize olanak sağlamaktadır. Yöneticilere daha kolay ve daha doğru kararlar almalarında sayısız fayda sağlayan KDS halen çalışmalarına devam etmektedir.

9 KDS (Karar Destek Sistemi)
Kısacası Karar Destek Sisteminin Amacı ; Doğru veri ile “Doğru Bilgi” üretmek, Karar vermeyi kolaylaştırmak, Karar sürecinde etkili bilgiye hızlı erişim sağlamak, Kurumda “Bilgiye dayalı yönetim kültürünü” yerleştirmek , Daha etkin “Sağlık Politikaları” oluşturulmasına yardımcı olmak

10 YÖNETİM WEB

11 Yönetim Web Giriş Ekranı
Kullanıcı Kimliği : TC Kimlik Numarası Yazılır. Şifre : Müdürlüğümüz tarafından verilen şifre yazılarak " Giriş " tıklanır

12 Yönetim Web Menü İşlemleri
Listeleme: Kişi Kart, Kişi Listeleri alınır. Kişi İşlemleri: Yeni Kişi tanımlama, Kişi bilgisi, aşı takvimi güncelleme ve son adet tarihi düzeltme yapılır. Birim İşlemleri: Kişiyi birime atama, gezici lokalizasyon ekleme(Müdürlük) , geçici görevle gönderilen hekimin birime atanma işlemleri. Kullanıcı Grup ve Yetki İşlemleri : Şifresini unutan personelin şifresi yeniden yazılarak kaydedilir. İstemci İşlemleri : Geçiçi görevle atanan veya AHBS firmasını değiştiren aile hekimine kullandığı sistem tanımlanır. Kullanıcı Şifre Değiştirme: Tüm kullanıcılar buradan şifrelerini değiştirirler.

13 Kişi Kartı TC Kimlik Numarası Yazılır ve ‘’Sorgula’’ butonuna basılır.Kişi bilgilerine aşağıdaki tablodan bakılır Gebelik Gebelik İzlem Doğum Aşı Bebek/Çocuk İzlem Obezite Muayene

14 Hasta Listeleme AHB Seçilir.
Hasta Tipi seçilir(15-45 ,65 yaş üstü, bebek, gebe vb.).Sağ tarfta bulunan ‘’Sorgula’’ butonu tıklanır.İstenen bilgi alt tarafta listelenir.

15 TC yazılıp sorgulama yapılır.Kişi Bilgileri görünür.
Yeni Kişi Tanımlama TC yazılıp sorgulama yapılır.Kişi Bilgileri görünür. Kişi Adres Bilgisi görünür. Kişinin atanacak AHB seçilip,kaydet butonu tıklanır.

16 Kişi Bilgilerini Güncelleme
TC Kimlik numarası yazılıp sorgulanır. Beyan doğum tarihi işlenip kaydet butonu tıklanır.

17 Aşı Takvimi Güncelleme
TC Kimlik numarası yazılıp sorgulama yapılır. Beyan doğum tarihi düzenlenen bebek için Aşı Takvimi Oluştur butonu tıklanarak yeni aşı takvimi oluşturulur. En son kaydet butonu ile işlem sonlandırılır.

18 Son Adet Tarihi Düzenleme
TC Kimlik Numarası Yazılıp ‘’Sorgula’’ Tıklanır Son adet tarihi düzenlenip, ‘’Kaydet’’ tıklanır

19 Kişi Birim Eşleştirme(Tekli Eşleştirme)
TC Kimlik Numarası Yazılıp ‘’Sorgula’’ Tıklanır İlçe Seçilir, Kurum ÇKYS kodu biliniyorsa Kurum No’ya yazılır, bilinmiyorsa direk sorgulamaya basılır. Altta açılan AHB listesinden birim seçilir. İlişik kesme nedeni seçilerek kaydet tıklanır.

20 Kişi Birim Eşleştirme(Çoklu Eşleştirme)
Dosya şablonu indirilerek(Excell Formatında). Kayıt yapılacak kişiler yazılır. Hazırlanan excell formu seçiler. Çoklu atanma sebebi İşlem nedeni (taşınma, göç, kendi isteği vb.) seçilerek kayıt butonuna basılır.

21 Birim Gezici Lokalizasyon Ekleme
ÇKYS kurum kodu biliniyorsa yazılır, bilinmiyorsa direk sayfanın sağında bulunan sorgula butonuna tıklanır.Alt Tarafta AHB ve en alttada gezici bölgeleri görünür. TSM işlem yapamaz sadece görürler.İşlem Müdürlük tarafından yapılır

22 Hekim Kurum Eşleştirme
Hekimin TC nosu yazılarak sorgula butonu tıklanır. Kurum sorgulamada ÇKYS birim kodu biliniyorsa yazılır, bilinmiyorsa direk sorgulaya basılır AHB listesi aşağıda listelenir.Atama yapılacak AHB seçilir. Atanan AHB görünür.Burda «ilişik kes» butonu ile de ilişik kesme yapılır. Atama tipi (geçiçi, asaleten vb.) secilir «Hekimi Kuruma Ata» butonu tıklanır

23 Kullanıcı TC nosu yazılır.
Kullanıcı İşlemleri Kullanıcı TC nosu yazılır. Yeni şifre yazıldıktan sonra «Kullanıcı Bilgileri Güncelle» butonu tıklanarak şifre güncellenir.

24 AH/Kurum ve Uygulama Eşleştirme
Hekimin TC nosu yazılarak sorgula butonu tıklanır. «Uygulama Ata» tıklanarak AHBS firma listesi gelir.Burdan Firma seçilerek işlem sonlandırılır AHBS firma listesi

25 Kullanıcı Firma Değiştirme
Kullanıcı TC nosu otomotik gelir Eski şifre ve yeni şifre yazılarak «Tamam» butonu tıklanarak işlem sonlandırılır.

26 Teşekkürler…


"(KARAR DESTEK SİSTEMİ) KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları