Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 ANİMASYON EKLEME  ANİMASYON  PowerPoint belgesi açıp, üzerindeki başlangıç çerçevelerini temizleyerek işe başlayalım. Ardından ‘Ekle / Şekiller’

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " ANİMASYON EKLEME  ANİMASYON  PowerPoint belgesi açıp, üzerindeki başlangıç çerçevelerini temizleyerek işe başlayalım. Ardından ‘Ekle / Şekiller’"— Sunum transkripti:

1

2  ANİMASYON EKLEME  ANİMASYON

3  PowerPoint belgesi açıp, üzerindeki başlangıç çerçevelerini temizleyerek işe başlayalım. Ardından ‘Ekle / Şekiller’ yolunu takip ederek istediğiniz bir şekli tıklayıp “seçin”. (Bir resim de çağırabilirsiniz. Yapacağımız işlemlerin sonuçları aynı olacaktır.)

4  Şimdi slayt üzerinde farenin imleciyle hayali bir kare oluşturmaya başlayın. Bu karenin içinde aslında seçtiğiniz o şeklin gelmekte olduğunu göreceksiniz. İmleci bıraktığınız yerde işlem tamamlanmış olacak. Bu şekil hala “seçili” durumda olduğu için, kenarları tutamaçlı bir çerçeve içinde duruyor. Ben bir yıldız seçtim. (Ortasında, sadece bazı şekillerde bulunan fazladan bir sarı nokta görüyorsunuz. Bu noktaya oynatarak yıldızın formunu değiştirebileceğinizi görün.)

5 Şeklimiz “ se ç ili ” halde iken ü st men ü den ‘ Animasyonlar ’ sekmesine ge ç in..

6 K üçü k sarı karenin olduğu yerdeki aşağı bakan oku tıklayarak t ü m se ç enekleri g ö rebileceğiniz şekilde (aşağıdaki gibi) a ç ın. Aslında hala t ü m ü gelmiş değil. Her grup i ç in aşağıdaki satırlardan daha fazlasını ç ağırmak da m ü mk ü n. Burada g ö sterilenler en sık kullanılan animasyonlar. Silik gri renkte g ö r ü nenler o se ç ili nesne i ç in kullanılamayacak durumda olanlar) Dört temel animasyon grubu bulunuyor

7 Giriş : Nesnenin shaneye geliş şekli veya g ö r ü nmesiyle ilgili animasyonlar Vurgu : Slayt ü zerindeki nesnenin b ü y ü kl ü k, bi ç im, renk, parlaklık gibi ö zelliklerinin bir s ü reliğine değiştirilerek vurgulanmasını, dikkat ç ekmesini sağlayan animasyonlar Ç ıkış : Nesnenin sahneden ç ıkışı ile ilgili animasyonlar Hareket Yolları : Nesnenin sahnedeyken –ç izeceğiniz bir yol ü zerinde- bir yerden bir yere gitmesiyle ilgili animasyonlar. Bu efektlerin hangisi üzerinde fare imleciyle durursanız, sahne üzerindeki şeklinizin bu animasyonla yapacağı hareketi kendi üzerinde önceden izleyebilirsiniz. Tıkladığınızda ise karar vermiş ve kabul etmişsiniz demektir. Yani o hareket efektini o nesneye atadınız. (Unutmayın, tüm programlarda, sol üst köşedeki “Geri Al” tuşu ile komutlarınızı istediğiniz kadar geriye-ileriye alabilirsiniz

8  Seçili nesnemize bir giriş animasyonu, örneğin, “uçarak giriş” atadık ama bu hareketin yönü, ne zaman başlayacağı, ne kadar uzun süreceği türünden birçok ayrıntıyı henüz belirlemedik. Şu anda tamamen “ön tanımlı” ayarlar ile davranıyor. Bakalım bu konularda elimizde ne gibi seçenekler bulunuyormuş…  Üst menüden “Animasyon Bölmesi”ni tıklayın. En sağda, bir sütun şeklinde yeni bir bölme açıldığını göreceksiniz.

9  Aslında animasyonlarla çalışırken bu pencereyi daima açık tutun. Eski sürümlerde zaten sadece bu bölme ile çalışabilirdiniz. 2007’den itibaren (ribbon / şerit) menü uygulamasına geçilmesiyle birlikte birçok fonksiyon yukarıdaki menüler arasına da dağıtıldı ama bazıları var bazıları yok ve adı üstünde “dağınık” oldukları için verimli olmadı. Gerekli tüm müdahaleleri tek elden, buradan yapabildiğimiz için siz “Animasyon Bölmesini” kullanmayı alışkanlık haline getirin derim.  Animasyon bölmesini aşağıdaki resimde turuncu çerçeve içinde görüyorsunuz. Biz sığdırabilmek için çerçevelerinden sürükleyerek genişliğini artırıp, boydan kısalttık. Bu yöntemle – bölmeleri olan hemen her programda- çalışma alanlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz.  Yıldız şeklimize bir giriş efekti vermiştik. Bu bölmede bu efekti bir satır şeklinde görüyoruz.

10 Ü stteki “ Y ü r ü t ” komutu ile o slayt ü zerindeki t ü m animasyonları, ger ç ek sıralama ve s ü releri ile izleyebilirsiniz. Eğer isterseniz, alttaki “ Slayt G ö sterisi ” d ü ğmesi ile sunum moduna ge ç ebilir ve d ü zenlemenizi bu kez pencereler ve men ü ler olmadan, izleyicinizin g ö receği şekilde –ü zerinde durmakta olduğunuz slayttan başlayarak- seyredebilirsiniz. Zaten seyirci karşısında slayt g ö sterisini de bu d ü ğmeden (veya F5 ’ e basarak) başlatacaksınız. ( Ç ıkış ise ‘ Esc ’ tuşuyla)

11 Genellikle şu komut yapısında ve üç sekmeli bir pencere gelecektir. İlk sekme “ Efekt ” adını taşıyor. Ses : Bu komutun yanındaki a ç ılır satırdan o hareket sırasında ç ıkmasını istediğiniz bir ses varsa (patlama, zil, daktilo, fotoğraf makinesi gibi) a ç ılır listeden se ç ebilirsiniz. Animasyondan sonra: Bu a ç ılır men ü altında işe yarayabilecek iki tane komut bulunuyor. Bunlardan biri “ Animasyondan sonra gizle ” adını taşıyor. Bunu se ç tiğinizde nesne hareketini tamamlar tamamlamaz kayboluyor. Diğeri ise “ Sonraki fare tıklamasıyla gizle ” adını taşıyor ve anlaşılacağı ü zere, nesne hareketini tamamladıktan sonraki ilk fare tıklamasıyla kayboluyor.

12 Animasyonların sayısı ç oğalmış ve artık g ö r ü nt ü den (sağa doğru) taşmaya başlamışlarsa altta sağda g ö rd ü ğ ü n ü z cetvelde, sıfır rakamı ü zerinde duran kareyi ilerleterek, g ö r ü nt ü den ç ıkmış b ö lgelere doğru gezebilir veya sol k ö şedeki “ Saniye ” değeriyle oynayıp, bu g ö r ü nt ü diliminin “ sıkıştırılarak ” daha ç ok şeyi aynı anda g ö rmeyi veya “ yayılarak ” bu kez ayrıntılara daha fazla hakim olmayı isteyebilirsiniz. Tabi, animasyon b ö lmesinin i ç ç er ç evesinden tutarak, hepsini birden g ö rebilecek şekilde yeterince b ü y ü tmek de iyi bir çö z ü md ü r.

13 Ekle / Şekiller’ yolunu takip ederek istediğiniz bir şekli tıklayıp “seçin”. Bu şekil hala “seçili” durumda olduğu için, kenarları tutamaçlı bir çerçeve içinde duruyor. Ben bir yıldız seçtim. (Ortasında, sadece bazı şekillerde bulunan fazladan bir sarı nokta görüyorsunuz. Seçili nesnemize bir giriş animasyonu, örneğin, “uçarak giriş” atadık ama bu hareketin yönü, ne zaman başlayacağı, ne kadar uzun süreceği türünden birçok ayrıntıyı henüz belirlemedik. Şu anda tamamen “ön tanımlı” ayarlar ile davranıyor. Üst menüden “Animasyon Bölmesi”ni tıklayın. “Yürüt” komutu ile o slayt üzerindeki tüm animasyonları, gerçek sıralama ve süreleri ile izleyebilirsiniz. Eğer isterseniz, alttaki “Slayt Gösterisi” düğmesi ile sunum moduna geçebilir. Şimdi efektimizin ayarlarını özelleştirmek istersek nasıl yapacağımızı görelim. Bunun için satırın üzerini sağ tıklayın ve “Efekt seçenekleri” komutunu verin.


" ANİMASYON EKLEME  ANİMASYON  PowerPoint belgesi açıp, üzerindeki başlangıç çerçevelerini temizleyerek işe başlayalım. Ardından ‘Ekle / Şekiller’" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları