Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM YÖNTEM & TEKNİKLERİ -5- Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM YÖNTEM & TEKNİKLERİ -5- Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM YÖNTEM & TEKNİKLERİ -5- Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

2 SUNU İÇERİĞİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ * * BENZETİM ( SİMÜLASYON / BENZETİŞİM ) * * MİKRO ÖĞRETİM * * EĞİTSEL OYUNLAR * * DENEY ve LABAROTUVAR * * İSTASYON * * KONUŞMA HALKASI * * SOKRAT TARTIŞMASI * * ALTI AYAKKABILI UYGULAMA Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

3 BENZETİM () ( SİMÜLASYON ) # Gerçeğe benzer (yapay) koşullar yaratılarak öğrencilerin eğitici çalışma yapmaları sağlanır. # Devinimsel beceriler kazandırmak, öğrencileri ileride alacakları rollere hazırlamak ve kendine güven duygusunu geliştirmek amacıyla kullanılır. # Tehlikeli durumlarda kullanılır ve maliyeti azaltır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

4 * * Gerçek durumların önemli boyutları bir model, resim ve diğer sembolik yollarla belirlenir. Örneğin; * pilotların uçuş öncesi yapay koşullarda eğitim görmeleri, * astronot eğitiminin uzay yapay ortamda yapılması, * askerlerin savaş tatbikatı yapması, * tıp öğrencilerinin kadavra üzerinde çalışmaları Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

5 * * Benzetim tekniğinde aynı zamanda sosyal konularda demokratik ortam, arkadaşlık ilişkileri, uzmanlaşma, savaş anlaşmaları gibi birçok konunun sınıf ortamında temsili yapılabilir. * * Sınıf içi uygulamalarda öğretmen de rol almalıdır. * * Öğretmen uygulamaya geçmeden önceden her bir aşamayı detaylı bir şekilde anlatmalıdır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

6 AVANTAJLARI; Öğrencilere, gerçek durumlara hazırlık açısından iyi bir deneyim sağlaması Öğrencilere anında dönüt sağlaması Öğrenmede öğrencilerin aktif olması sorumluluk alması İstendik öğrenme düzeyine gelinceye kadar öğrencilere tekrar yapma olanağı sağlaması SINIRLIKLARI; Gerçek durumun aynısı yaratmak zor olabilir Gerçek ortamda, yapayında karşılaşılmayan durumlarla karşılaşılabilir Öğrenciler süreci eğlence olarak algılayabilir Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

7 MİKRO ÖĞRETİM # Mikro öğretimde öğretmen adaylarına, başarısızlık tehlikesi düşük, normal sınıf ortamına göre daha kontrollü bir öğretim ortamı sunularak hizmet öncesi deneyim kazandırılır. Mikro Ögretim Nasıl Yapılır? - - Ders süresi kısa tutulmalıdır (5 - 20dk) - - Öğrenci sayısının da az olmasına (4 den az 20den fazla olmaması) dikkat edilmelidir. - - Dersler video kameraya çekilmekte ya da taşınabilir teyplerde kaydedilmektedir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

8 - - Öğretmen adayı ders bitiminde kendi kendisini izlemekte ve işitmektedir. Aynı zamanda, rehber öğretmenden, öğrencilerden eleştiri ve öneriler almaktadır. - - Daha sonra o dersteki öğretim becerisini ilk uygulamasına kıyasla ilerletmek için 15-20 dakikalık bir süre içerisinde hazırlanarak ayni dersi bir başka küçük gruba, ayni süre içinde yeniden vermektedir. - - Rehber öğretmenin inisiyatifinde ilgili beceri istenilen niteliğe ulaşıncaya kadar tekrarlanır. * Dersin değerlendirilmesi için özel değerlendirme formlarının geliştirilmesi önemlidir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

9 EĞİTSELOYUNLAR Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 * * Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan tekniktir. * * Özellikle öğrenmeye yönelik olması ve bir amaç için sınıf içinde uygulanması gerekir. Temel Hedefleri; -- - Eğlenerek Öğrenme - Problem Çözme -- - Kritik Düşünme- Kavram Öğretimi -- - Strateji Geliştirme- Olgunlaşma

10 * * Derste konular, ilgi çekici duruma getirebilir, en pasif öğrencilerin bile bu etkinliğe katılmaları sağlanabilir. * * Öğretmenin rolü, oyunu sürekli kontrol etmesi ve ilgi göstermesidir. * * Oyun oynarken zayıf öğrenciler hata yaptığı zaman üzerinde durulmamalıdır * * Oyunlar, esnek, bütün öğrencilerin rahatça anlayıp,etkin katılımlarını sağlayacak düzeyde basit,kolay ve gerçekten ilginç olmalıdır. * * Oyunun kuralları açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

11 DENEY & LABAROTUVAR Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 # Bilimsel bir gerçeği öğrencilere kanıtlamak ya da göstermek amacıyla kullanılır. # Öğrencilerin bilgilerini gözlem ve deneyler yaparak kazandıkları, teorik bilgileri pratik olarak uyguladıkları bir metottur. # Öğrencilerin el becerilerini geliştirirken, bir yandan yapılacak işi idare kabiliyeti kazandırmakta, bir yandan da analiz, sentez ve gözlem becerilerini artırmaktadır.

12 YARARLARI; * Öğrenci deneyin nasıl düzenleneceğini ve sonuçlandığını görür. * Öğrenci merkezlidir. * Birçok duyunun kullanılmasını sağlaması öğrenmeyi kolaylaştırır * Bilimsel ilgi uyandırır, araştırmayı teşvik eder, yaratıcı düşünceyi geliştirir. SINIRLILIKLARI; * Ekonomik değildir. * Bilgiye değil beceriye daha fazla ağırlık verir. * Bazı durumlarda tehlikeli olabilir, sıkı güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

13 İSTASYON Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 # # # Bütün sınıfın her aşamada (her istasyonda) çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi tamamlamayı öğreten bir yöntemdir. # İstasyonlar öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir.

14 UYGULAMA; - - Sınıfın tamamı 4–5 ya da daha fazla istasyona bölünür. - - Bu istasyonlar örnek olay, neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, afiş hazırlama, şiir;öykü yazma gibi istasyonlar olabilir. - - Her istasyona gidecek öğrenciler belirlenir. Tüm öğrenciler görev alır. - - Her gruba bir gözlemci yada istasyon şefi atanır (bu işi öğretmende üstlenebilir). Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

15 - - Şef gruba kılavuzluk yapar, iş bitince ürünleri toparlar. - - Gruplar istasyonlara dağılır, her grup gittiği istasyonda 10 dakika çalışır. - - Süre sonunda gruplar yer değiştirir. Tüm grupların tüm istasyonda çalışması sağlanır. - - İstasyona gelen her yeni grup bir önceki grubun bıraktığı yerden devam eder. - - Süre sonunda tüm grupların işleri toparlanır. - - Yapılan çalışmalar sergilenir, şiirler öyküler okunur, afişler asılır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

16 YARARLARI; * * Öğrencilerde birlikte çalışma, birbirlerini tanıma, özel yeteneklerini ortaya koyma, yaratıcılık, başlanmış olan bir işe katkı getirme, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, iletişim gibi becerileri geliştirir. * * Bir sorun üzerinde düşünen öğrenciler, kendilerinin de bir şeyler yapabileceklerini fark ederler. Bu onlara güven verir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 SINIRLILIKLARI; * * Fiziksel ortam müsait olmayabilir. * * Kalabalık sınıflarda kullanımı zordur.

17 KONUŞMAHALKASI Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 # # Öğrencilerin görüş farklılıklarını görmeye ve farklı görüşlere saygı gösterme davranışını geliştirmeye yarayan bir tekniktir. # # Bu tekniğin bir amacı da sınıf içinde güven ve saygı atmosferi oluşturmak, öğrenciler arasındaki ilişkileri ve iletişimi geliştirmektir.

18 UYGULAMA; * Öğrenciler halka şeklinde oturtulur. (Yakın arkadaşlar yana yana oturtulmamalıdır) * * Yöntem uygulanırken uyulacak kurallar tahta veya büyük bir kartona yazılır. (Alaycı, kırıcı söz kullanmayacağım, konuşma nesnesi elimizde olmadan konuşmayacağız gibi) * * Konuşma sırasını belirtecek bir cisim seçilir (metal eşya, kalem, deniz kabuğu vb) * * Konuşma halkası bir öykü, bir canlandırma, bir olay, bir resim vb. durumla ilgili yapılır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

19 * * Önce öykü anlatılır, okunur, canlandırma izlenir ya da olay açıklanır. * * Konuşma halkası yönteminde katılımcılar kendilerini bu olayda, öyküde yer alan birinin yerine de koyarak düşündükleri için empati yetenekleri gelişir. * * Katılımcımlar konuşma halkası yöntemi sonucu duygularla düşünceleri ayırt etmeyi de öğrenir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

20 SOKRATTARTIŞMASI Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 # # Öğretmenin soru-cevabı da kullanarak sınıfta etkili bir tartışma ortamı oluşturmasına dayanır. # # İlk aşamada öğretmen, evet-hayır sorularıyla öğrencileri önceki öğrenmelerinden şüphe eder duruma getirir ve ironi oluşturup, yani zihinsel dengesizlik yaşatarak yanlış bilgilerini fark etmelerine yardımcı olur. # # İkinci aşamada ise yanlışını fark eden öğrenciye önceden planlanmış sorular sorarak doğru bilgi buldurulur.

21 Sokratik Yöntem: * * Soru-cevap tekniği Sokrat Seminer: * * Öğrencilere ağır bir metinin inceletilmesi esasına dayanır. * * Üst düzey metnin incelenmesinden sonra öğrencilere düşünme biçimlerini geliştirici sorular sorulur. * * Eleştirel düşünme ve tartışma becerileri geliştirilir.

22 ALTI AYAKKABILI UYGULAMA Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 # # Bütün dünyada bir çok kuruluş tarafından benimsenen "Altı Şapkalı Düşünme Tekniği“ nin yaratıcısı Edward De Bono, uygulama alanında yararlanabileceğiniz değişik durumları kolayca tanımlayabilecek, onları denetleyebilecek ve bu durumlara mümkün olan en etkin biçimde karşılık verebilecek bir teknik daha ifade etmektedir.

23 Lacivert resmi ayakkabı: Rutin işler ve resmi prosedürler izlenir. Gri spor ayakkabısı: Delil toplanıp toplanan bilgi kullanılır. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı: Uygulamada insiyatiflerden, esneklikten faydalanılarak sonuca ulaşılmaya çalışılır. Turuncu lastik çizmeler: Acil müdahale gerektirir ve güvenliğin sağlanması en önemli iştir. Pembe ev terliği: İnsanların duygu ve düşüncelerine karşı hassas olmayı gerektirir. Mor binici çizmesi: Uygulamada bir yetkinin sağladığı üstünlüğü kullanma ile ilgilidir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

24 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

25 Nükleer santrallerin kurulmasıyla ilgili farklı görüşler vardır. Öğrencilerin bu farklı görüşleri ortaya çıkarmalarını sağlamada öğretmenin kullanacağı en etkili yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) A) Yaratıcı drama B) B) Soru-cevap C) C) Gösteri D) D) Altı şapka tekniği E) E) Analoji 2006

26 Nükleer santrallerin kurulmasıyla ilgili farklı görüşler vardır. Öğrencilerin bu farklı görüşleri ortaya çıkarmalarını sağlamada öğretmenin kullanacağı en etkili yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) A) Yaratıcı drama B) B) Soru-cevap C) C) Gösteri D) D) Altı şapka tekniği E) E) Analoji 2006

27 Mikro öğretimde, I. dersin video kayıtlarının izlenmesi, II. dersin tekrar hazırlanıp islenmesi, III. ders planının hazırlanması, IV. dersin değerlendirilmesinin grup tarafından yapılması, V. dersin islenmesi ve videoya kaydedilmesi basamakları hangi sırayla uygulanır? A)B) A) I, III, IV, II, V B) III, IV, V, I, II C)D) C) III, V, I, IV, II D) IV, III, V, I, II E) E) IV, V, I, II, III 2006

28 Mikro öğretimde, I. dersin video kayıtlarının izlenmesi, II. dersin tekrar hazırlanıp islenmesi, III. ders planının hazırlanması, IV. dersin değerlendirilmesinin grup tarafından yapılması, V. dersin islenmesi ve videoya kaydedilmesi basamakları hangi sırayla uygulanır? A)B) A) I, III, IV, II, V B) III, IV, V, I, II C)D) C) III, V, I, IV, II D) IV, III, V, I, II E) E) IV, V, I, II, III 2006

29 Öğrenci merkezli bir yöntemdir. Öğrencilerde iş birliği, yaratıcılık, başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, iletişim becerisi geliştirme, özel yetenekleri ortaya çıkarma ve üretme özelliklerini geliştirir. Çekingen öğrencilerin sürece aktif olarak katılmalarını sağlar. Özellikleri sıralanan bu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) A) İstasyon B) B) Rol oynama C) C) Yaratıcı drama D) D) Kaynak kişiden yararlanma E) E) Görüş geliştirme 2008

30 Öğrenci merkezli bir yöntemdir. Öğrencilerde iş birliği, yaratıcılık, başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, iletişim becerisi geliştirme, özel yetenekleri ortaya çıkarma ve üretme özelliklerini geliştirir. Çekingen öğrencilerin sürece aktif olarak katılmalarını sağlar. Özellikleri sıralanan bu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) A) İstasyon B) B) Rol oynama C) C) Yaratıcı drama D) D) Kaynak kişiden yararlanma E) E) Görüş geliştirme 2008

31 Konuyla ilgili bilgi sahibi olunduğunda, farklı bakış açılarıyla konuya ilişkin duygular irdelendiğinde, kararın getirileri ve tehlikeleri bilindiğinde, yaratıcılığı geliştirip farklı seçenekler oluşturulduğunda, yerinde karar verme olasılığı artar. Sıralanan bu süreç aşağıda verilen hangi yöntemle ya da teknikle bağlantılıdır? A) A) İstasyon B) B) Beyin fırtınası C) C) Fikir taraması D) D) Altı şapkalı düşünme E) E) Çok boyutlu düşünme 2008

32 Konuyla ilgili bilgi sahibi olunduğunda, farklı bakış açılarıyla konuya ilişkin duygular irdelendiğinde, kararın getirileri ve tehlikeleri bilindiğinde, yaratıcılığı geliştirip farklı seçenekler oluşturulduğunda, yerinde karar verme olasılığı artar. Sıralanan bu süreç aşağıda verilen hangi yöntemle ya da teknikle bağlantılıdır? A) A) İstasyon B) B) Beyin fırtınası C) C) Fikir taraması D) D) Altı şapkalı düşünme E) E) Çok boyutlu düşünme 2008

33 Öğretmen adaylarının eğitiminde, hazırladıkları ders planına uygun olarak işledikleri dersin videoya kaydedildiği, dersi verenin ve diğer öğretmen adaylarının video kayıtlarının bir öğretim elemanıyla birlikte izlenerek değerlendirildiği, bu değerlendirme sonuçlarına göre öğretmen adayına dönüt ve düzeltme verildiği, öğretmen adayının düzeltmelerden sonra dersi tekrar hazırlayıp işlediği öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A)B) A) Örnek olay B) Rol oynama C)D) C) Benzetim D) Gösteri E) E) Mikro öğretim 2008

34 Öğretmen adaylarının eğitiminde, hazırladıkları ders planına uygun olarak işledikleri dersin videoya kaydedildiği, dersi verenin ve diğer öğretmen adaylarının video kayıtlarının bir öğretim elemanıyla birlikte izlenerek değerlendirildiği, bu değerlendirme sonuçlarına göre öğretmen adayına dönüt ve düzeltme verildiği, öğretmen adayının düzeltmelerden sonra dersi tekrar hazırlayıp işlediği öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A)B) A) Örnek olay B) Rol oynama C)D) C) Benzetim D) Gösteri E) E) Mikro öğretim 2008

35 Öğrencilere öğretilen konular ya da bu konuların, sorunların çözüm yolları bazen zıtlıklar ve çelişkiler içerir. Düşünceleri bu zıtlıkların iki ucunda ya da aralarında bir yerlerde olan öğrencilerin, eğilimlerini gerekçelendirdikleri, bütün sınıfın etkin katılımını gerektiren, katılımcılarda hoşgörü, katlanma, konuşma, dinleme ve değişmeye açıklık becerileri geliştiren yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikir taraması B) Zıt panel C) Beyin fırtınası D) Münazara E) Görüş geliştirme 2008

36 Öğrencilere öğretilen konular ya da bu konuların, sorunların çözüm yolları bazen zıtlıklar ve çelişkiler içerir. Düşünceleri bu zıtlıkların iki ucunda ya da aralarında bir yerlerde olan öğrencilerin, eğilimlerini gerekçelendirdikleri, bütün sınıfın etkin katılımını gerektiren, katılımcılarda hoşgörü, katlanma, konuşma, dinleme ve değişmeye açıklık becerileri geliştiren yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikir taraması B) Zıt panel C) Beyin fırtınası D) Münazara E) Görüş geliştirme 2008

37 Sıkça yaşanan depremlerin ardından öğretim programlarında deprem konusuna önem verilmeye başlanmıştır. Meral Öğretmen deprem sırasında neler yapılması gerektiğini öğretmek üzere, önce hazırladığı slaytlarla öğrencilerin bilgilenmelerini sağlar ve sonra öğrencilere uygulama yaptırır. Meral Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem, teknik ya da yaklaşımları aşağıdakilerden hangisidir? A)B) A) Tartışma – Rol oynamaB) Anlatım – Eğitsel oyun C)D) C) Gösterim – Eğitsel oyunD) Tartışma – Benzetim E) E) Anlatım – Benzetim 2009

38 Sıkça yaşanan depremlerin ardından öğretim programlarında deprem konusuna önem verilmeye başlanmıştır. Meral Öğretmen deprem sırasında neler yapılması gerektiğini öğretmek üzere, önce hazırladığı slaytlarla öğrencilerin bilgilenmelerini sağlar ve sonra öğrencilere uygulama yaptırır. Meral Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem, teknik ya da yaklaşımları aşağıdakilerden hangisidir? A)B) A) Tartışma – Rol oynamaB) Anlatım – Eğitsel oyun C)D) C) Gösterim – Eğitsel oyunD) Tartışma – Benzetim E) E) Anlatım – Benzetim 2009

39 Aşağıda sıralanan öğretim yöntem ve tekniklerinin hangileri uygulandığında, programda belirtilen kazanımların yanı sıra öğrencilerde çevrelerinde yaşananlara karşı duyarlılık, toplumda yaşanan sorunlara çözüm önerme, kendisinin de bir şeyler üretebileceğini hissetme ve yapılmakta olan bir işe katkı sağlama gibi özelliklerin geliştirilme olasılığı daha yüksek olur? A) A) Örnek olay inceleme ve istasyon B) B) Müze eğitimi ve tartışma C) C) Soru - yanıt ve büyük grup tartışması D) D) Münazara ve panel E) E) Görüş geliştirme ve anlatım 2009

40 Aşağıda sıralanan öğretim yöntem ve tekniklerinin hangileri uygulandığında, programda belirtilen kazanımların yanı sıra öğrencilerde çevrelerinde yaşananlara karşı duyarlılık, toplumda yaşanan sorunlara çözüm önerme, kendisinin de bir şeyler üretebileceğini hissetme ve yapılmakta olan bir işe katkı sağlama gibi özelliklerin geliştirilme olasılığı daha yüksek olur? A) A) Örnek olay inceleme ve istasyon B) B) Müze eğitimi ve tartışma C) C) Soru - yanıt ve büyük grup tartışması D) D) Münazara ve panel E) E) Görüş geliştirme ve anlatım 2009


"ÖĞRETİM YÖNTEM & TEKNİKLERİ -5- Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları