Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYA BAHÇESİ Kimya bahçesi; alüminat, silikat borat, karbonat, siyanoferrat, fosfat, kromat gibi anyonlar içeren sulu çözeltilere çözünür metal tuzlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYA BAHÇESİ Kimya bahçesi; alüminat, silikat borat, karbonat, siyanoferrat, fosfat, kromat gibi anyonlar içeren sulu çözeltilere çözünür metal tuzlarının."— Sunum transkripti:

1 KİMYA BAHÇESİ Kimya bahçesi; alüminat, silikat borat, karbonat, siyanoferrat, fosfat, kromat gibi anyonlar içeren sulu çözeltilere çözünür metal tuzlarının eklenmesi ile gözlenen bir çökelme reaksiyonudur. Kimya bahçesi etkinliği ilk olarak 1649’ da Alman simyacı ve kimyacı Johann Rudolf Glauber tarafından gözlenmiş ve tanımlanmıştır. Kimya bahçesi; alüminat, silikat borat, karbonat, siyanoferrat, fosfat, kromat gibi anyonlar içeren sulu çözeltilere çözünür metal tuzlarının eklenmesi ile gözlenen bir çökelme reaksiyonudur. Kimya bahçesi etkinliği ilk olarak 1649’ da Alman simyacı ve kimyacı Johann Rudolf Glauber tarafından gözlenmiş ve tanımlanmıştır. KAYNAKLAR http://namufigu.tripod.com/pictures-of-silicate-minerals.html http://www.foresight.org/Conferences/MNT05/Papers/Gillett1/ http://en.wikipedia.org/wiki/Transition_metal KAYNAKLAR http://namufigu.tripod.com/pictures-of-silicate-minerals.html http://www.foresight.org/Conferences/MNT05/Papers/Gillett1/ http://en.wikipedia.org/wiki/Transition_metal Kimya bahçesi etkinliği için yaygın olarak aşağıdaki geçiş metali tuzları kullanılır.  Alüminyum potasyum sülfat kristalleri (Beyaz )  Bakır (II) sülfat kristalleri (Mavi)  Krom (III) klorür (Yeşil)  Nikel (II) sülfat kristalleri (Yeşil)  Demir (II) sülfat kristalleri (Yeşil )  Demir (III) klorür (Turuncu)  Kobalt (II) klorür (Menekşe) Kimya bahçesi etkinliği için yaygın olarak aşağıdaki geçiş metali tuzları kullanılır.  Alüminyum potasyum sülfat kristalleri (Beyaz )  Bakır (II) sülfat kristalleri (Mavi)  Krom (III) klorür (Yeşil)  Nikel (II) sülfat kristalleri (Yeşil)  Demir (II) sülfat kristalleri (Yeşil )  Demir (III) klorür (Turuncu)  Kobalt (II) klorür (Menekşe)  Kobalt (II) klorür (CoCl2), bakır (II) sülfat (CuSO4 ), nikel (II) klorür (NiCl2 ), gibi geçiş metali tuzları sodyum silikatın sudaki çözeltisine su camı çözeltisi) atıldığında bu renkli tuzlar suda yavaş çözünüp difüzlenirler ve bu sırada (çeşitli renkte ağaçlar şeklinde) metal silikatlar oluşur.  Bu deney, su camı çözeltisinde silikat asidinin belirli yüzeyler oluşturduğunu gösterir.  Kobalt (II) klorür (CoCl2), bakır (II) sülfat (CuSO4 ), nikel (II) klorür (NiCl2 ), gibi geçiş metali tuzları sodyum silikatın sudaki çözeltisine su camı çözeltisi) atıldığında bu renkli tuzlar suda yavaş çözünüp difüzlenirler ve bu sırada (çeşitli renkte ağaçlar şeklinde) metal silikatlar oluşur.  Bu deney, su camı çözeltisinde silikat asidinin belirli yüzeyler oluşturduğunu gösterir. Kimya Bahçesi Etkinliği için:  400 mL’ lik beherglas içinde seyreltik Na2SiO3 (su camı) çözeltisi hazırlanır.  Hazırlanan bu çözelti içine beherin tabanının çeşitli yerlerine CoCl2, CuSO4, NiCl2 kristalleri konur.  Bir süre sonra kullanılan metale bağlı olarak çeşitli renklerde ağaçlar oluşur. Kimya Bahçesi Etkinliği için:  400 mL’ lik beherglas içinde seyreltik Na2SiO3 (su camı) çözeltisi hazırlanır.  Hazırlanan bu çözelti içine beherin tabanının çeşitli yerlerine CoCl2, CuSO4, NiCl2 kristalleri konur.  Bir süre sonra kullanılan metale bağlı olarak çeşitli renklerde ağaçlar oluşur. Silisyum (Si), oksijenden sonra doğada en çok bulunan elementtir. Doğal silisyum % 92, 18 oranında 8 Si izotopu içerir. Doğada, SiO2 (kum, kuartz) ve bundan türeyen silikatlar halinde bulunur. [Silisyumun yükseltgenme basamağı SiO’ de (+2) ve SiO2 ve silikatlarda (+4) dür.] SiO2’ in alkali karbonatlar veya alkali hidroksitler ile birlikte eritilmesi ile alkali silikatlar elde edilir. Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 +CO2 Sodyum ve potasyum silikatın sudaki çözeltisine “su camı” adı verilir. Alkali silikatlar suda çözünür. Çeşitli doğal silikat mineralleri vardır. Silisyum (Si), oksijenden sonra doğada en çok bulunan elementtir. Doğal silisyum % 92, 18 oranında 8 Si izotopu içerir. Doğada, SiO2 (kum, kuartz) ve bundan türeyen silikatlar halinde bulunur. [Silisyumun yükseltgenme basamağı SiO’ de (+2) ve SiO2 ve silikatlarda (+4) dür.] SiO2’ in alkali karbonatlar veya alkali hidroksitler ile birlikte eritilmesi ile alkali silikatlar elde edilir. Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 +CO2 Sodyum ve potasyum silikatın sudaki çözeltisine “su camı” adı verilir. Alkali silikatlar suda çözünür. Çeşitli doğal silikat mineralleri vardır. Silikat YapısıMineral Olivin MgSiO4 Beril Be3Al2Si6O18 Piroksen CaMg(SiO3)2 Amfibol Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 Mika KAl2(AlSi3O10)(OH)2 Daha kompleks Yapılar Feldspat KAlSi 3 O 8 Quartz SiO 2 Silikat Mineralleri ve Yapıları Silikat Mineralleri Etkinlikle İlgili Açıklama Genel bilgi: Geçiş elementlerinde tepkimelere giren elektronlar elektron diziliminde en dışta yer alan d orbitalinde bulunan elektronlardır. Geçiş metalleri genellikle birden fazla yükseltgenme basamağına sahiptir. Pek çok geçiş metali asit çözeltilerinde hidrojenle yer değiştirecek kadar elektropozitiftir. Geçiş metallerinin pek çok bileşiği ve onların sudaki çözeltileri spektrumun görünür bölgesindeki ışığı soğururlar. Geçiş metalleri iyonları renkli olduğu için, analizlerde kolay ayırt edilirler. Genel bilgi: Geçiş elementlerinde tepkimelere giren elektronlar elektron diziliminde en dışta yer alan d orbitalinde bulunan elektronlardır. Geçiş metalleri genellikle birden fazla yükseltgenme basamağına sahiptir. Pek çok geçiş metali asit çözeltilerinde hidrojenle yer değiştirecek kadar elektropozitiftir. Geçiş metallerinin pek çok bileşiği ve onların sudaki çözeltileri spektrumun görünür bölgesindeki ışığı soğururlar. Geçiş metalleri iyonları renkli olduğu için, analizlerde kolay ayırt edilirler. AdıBakır (II) sülfatBakır (II) sülfat pentahidrat Kobalt (II) klorürKobalt (II) klorür hegzahidrat Mangan(II) klorür tetrahidrat Bakır(II) klorür dihidrat Nikel(II) klorürür hegzahidrat Kurşun(II) iyodür FormülüCuSO 4 CuSO4.5H2OCoCl2CoCl2.6H2OMnCl2 · 4H2OCuCl2 · 2H2ONiCl2 · 6H2OPbI2 RenkBeyazMaviKoyu maviFuşyaPembeMavi- yeşilYeşilSarı Resim Bazı Geçiş Metali Tuzları ve Renkleri


"KİMYA BAHÇESİ Kimya bahçesi; alüminat, silikat borat, karbonat, siyanoferrat, fosfat, kromat gibi anyonlar içeren sulu çözeltilere çözünür metal tuzlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları