Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARALIK AYI BÜLTENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARALIK AYI BÜLTENİ."— Sunum transkripti:

1 ARALIK AYI BÜLTENİ

2 BÜLTENDE NELER VAR? ARALIK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI
ARALIK AYI KAVRAMLARI ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ARALIK AYI GEZİLERİ ARALIK AYI TİYATRO VE SİNEMASI ARALIK AYI MEYVESİ ARALIK AYI PARTİ VE KUTLAMALARI ARALIK AYI DOĞUM GÜNÜ OCAK AYI MİNİ PROGRAMI OCAK AYI AİLE KATILIMI

3 ARALIK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI
PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 1. Değişik yönlere doğru uzanır. 5. Belli bir yüksekliğe çıkar. 6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. 14.Atılan nesneleri yakalar. 15.Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme 4.Nesneleri takar. 5.Nesneleri çıkarır. 6.Nesneleri ipe vb. dizer. 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme 4.Malzemelere elleriyle şekil verir. 5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme 3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur. 4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.

4 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 1. Kendini tanıyabilme Kazanımlar
1.Fiziksel özelliklerini söyler. 2.Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler. Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme 1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. 2. Yetiksin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır. 3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar. Amaç 4. Kendi kendini güdeleyebilme 1.Kendiliğinden bir işe başlar. 2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir. Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme 1.Başkalarının duygularını ifade eder. 2.Başkalarının duygularını paylaşır. Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme 2. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar 3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.

5 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar 1.Kendiliğinden iletişimi başlatır. 2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. 3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir. 5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir. 6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır. Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme 1.Hata yapabileceğini kabul eder. 2. Kendi hatalarını söyler. 5. Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1.Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar. Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme 1. Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans eder. 2. Özgün şiir, öykü, şarkı söyler. 4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürünler yapar. 5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur. 6. Çeşitli sesler kullanarak müzik oluşturur.

6 DİL ALANI Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme Kazanımlar
1.Sesin kaynağını söyler. 2 Sesin geldiği yönü belirler. 3. Sesin özelliğini söyler. 4.Verilen sese benzer sesler çıkarır. Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. 3. Konuşurken sesinin tonunu işitebilir biçimde ayarlar. Amaç 3. Türkçeyi doğru kullanabilme 1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır. 2.Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar. 2.Sohbete katılır. 4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. 5.Söz almak için sırasını bekler. 6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme 1.Dinlediklerini başkalarına anlatır. 2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar. 3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4.Dinlediklerini özetler. 5.Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.

7 Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
BİLİŞSEL ALAN Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme Kazanımlar 1. Varlıkları birebir eşleştirir. 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir. 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir. 4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. 6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir. 8. Nesneleri sayılarına göre eşleştirir. 9. Eş nesnelere örnek verir. Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1. Varlıkları renklerine göre gruplar 2. Varlıkları şekillerine göre gruplar. 3. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar. 5. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. 5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler. Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme 1.Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler 2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.

8 BİLİŞSEL ALAN Amaç 11 . Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme Kazanımlar 1. Gösterilen sembolün anlamını söyler. 2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 2. Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır. Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme 1. Olayları oluş sırasına göre söyler. 2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır. Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme 1. Bir olayın olası nedenlerini söyler. 2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

9 ÖZBAKIM BECERİLERİ Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar 1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. 2.El,yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. 7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme 1.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer. 2.Giysilerini yardımsız çıkarır. 3.Giysilerini yardımsız giyer. 6.Giysilerini asar. Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme 1.Yiyecekleri ve içecekleri ayrım yapmadan yer / içer. 2.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer. 5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir. Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme 1.Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır. Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 1. Tehlikeli olan durumları söyler 2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. 3. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister

10 TURUNCU RENKLE GRUPLAMA DAİRE VE KARE ŞEKLİ İLE İKİLİ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI
ARALIK AYI KAVRAMLARI AZ-ÇOK BÜYÜK-KÜÇÜK UZUN-KISA ESKİ-YENİ SICAK-SOĞUK TEMİZ-KİRLİ YARIM-TAM SABAH-AKŞAM AYNI-FARKLI GECE-GÜNDÜZ MEVSİMLER RENK: TURUNCU TURUNCU RENGİ TANIMA TURUNCU RENKLE GRUPLAMA SAYI: 3 3 RAKAMINI TANIMA 1-10 ARASI RİTMİK SAYMA 1-2 RAKAMINI YAZMA ŞEKİL: DAİRE-KARE DAİRE ŞEKLİNİ ÇİZME KARE ŞEKLİNİ ÇİZME DAİRE VE KARE ŞEKLİ İLE İKİLİ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI

11 ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

12 “SAĞLIK” “BAY MİKROP” “FIRÇALA DİŞİNİ” “YENİ YIL” İSİMLİ ŞARKILARI ÖĞRENDİK, RİTM ALETLERİ İLE EŞLİK ETTİK.

13 SAĞLIK BAY MİKROP Kim erken yatarsa Vaktinde kalkar
Pislikten hiç hoşlanmazsa Çok uzun yaşar Sıcağı çok sevme Soğuktan da kaç Tertemizdir açık hava En iyi ilaç BAY MİKROP Bay mikrop bay mikrop Beni hasta edemezsin Yemeğimi böyle yiyiyorum Sütümü de böyle içiyorum Sebzeleri meyveleri Bol bol yiyiyorum

14 FIRÇALA DİŞİNİ YENİ YIL
Fırçala fırçala dişini Bembeyaz olsun Ağzın tertemiz olsun Mis gibi koksun Yemeğini bitirdin afiyet olsun Fırçala hemen dişini bembeyaz olsun Gülümsersin onlarla bembeyaz ise Fırçalamazsan onları bak çürür işte Sabah kahvaltıdan sonra Akşam yatmadan Aşağı yukarı aşağı yukarı Fırçala durmadan YENİ YIL Lapa lapa kar Doldu sokaklar Koşsun çocuklar bekler kızaklar Yapalım kardan koca bir adam Şarkılarla işte geldi Beklediğimiz an Yeni yıl yeni yıl Hoş geldin bize Mutluluk, huzur getir Tüm ülkemize hey Mutluluk, sağlık getir

15 DİŞ MAKETİ ÜZERİNDE DİŞ FIRÇALAMA ÖĞRENİLDİ.

16 “ASİTİN DİŞLERİMİZE OLAN ETKİSİ” İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI.

17 “ÇEVREMİZDE GÖRMEDİĞİMİZ MİKROPLAR VAR” İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI.

18 “MİKROP NEDİR. NERELERDE BULUNUR. NASIL HASTA OLURUZ
“MİKROP NEDİR? NERELERDE BULUNUR?NASIL HASTA OLURUZ? HASTALIKLARA YAKALANMAMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?” KAVRAM HARİTASI İNCELENEREK ÖĞRENİLDİ.

19 “KALBİMİZ NASIL ÇALIŞIR. KALBİMİZ NE KADAR BÜYÜKLÜKTEDİR
“KALBİMİZ NASIL ÇALIŞIR? KALBİMİZ NE KADAR BÜYÜKLÜKTEDİR?” UYGULAMALAR YAPARAK ÖĞRENİLDİ.

20 “ESMA NEDEN HASTA OLDU” “DİŞİMİ İSTİYORUM” “İREM’İN ÇORBASI” “MİLLY, MOLLY VE BOĞA” “DİŞ HEKİMİNDE” “ ÇİÇEK HASTA OLUR MU” HİKAYELERİ OKUNDU.

21 GÖZ, KULAK, BEYİN VE KALP MAKETLERİ İNCELENDİ.

22 SANAT ETKİNLİĞİNDE MEYVE SEPETİ YAPILDI.

23 “ÖT KUŞUM ÖT” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

24 ZERAFET VE KİBARLIK KONUMUZ “SANDALYE NASIL TAŞINIR
ZERAFET VE KİBARLIK KONUMUZ “SANDALYE NASIL TAŞINIR? SANDALYEYE NASIL OTURULUR?” UYGULAMALAR YAPILARAK ÖĞRENİLDİ.

25

26 3 RAKAMININ YAZILIŞI ÖĞRENİLDİ.

27 NESNELERLE ÜÇERLİ GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

28 DAİRE VE KARE ŞEKLİ KULLANILARAK ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI YAPILDI.

29 TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASINI KUTLANDI.
EN SEVİLEN MEYVE RESİMLERİNDEN TAÇLAR HAZIRLANDI…

30

31 EFE ACIMAZ: İnsanlara bağırmamamız ve vurmamamız gerekir.
YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ KONUMUZ “KENDİNE VE BAŞKALARINA SAYGILI OLMAK” SAYGI NEDİR? EFE ACIMAZ: İnsanlara bağırmamamız ve vurmamamız gerekir. KEREM ALP: İnsanların iyi davranmasıdır. Hiç kimsenin bir şeyine vurmamalıyız. KIVANÇ DENİZ ŞANLI: Oyuncakları paylaşmaktır. Beraber oyunlar oynamaktır. Arkadaşlarımızın oyunlarını bozmamalıyız. BERİL YURTALAN: Birbirimize vurmamaktır. Birbirimizi itmemektir. Birbirimize ve de büyüklere saygı duymalıyız. DURU DAMLA ARKIN: İnsanları sevmek demektir. Arkadaşlarımıza iyi davranmalıyız. OZAN KILIÇ: Oyuncakları kırmamak ve bütün insanlara iyi davranmaktır. Çocuklardan oyuncağı güzelce almalıyız. CELAL CHİKAYEVA: Arkadaşından oyuncakları çekmemektir. BENSU KUĞU: Vurmamak demektir. DENİZ İPEKÇİOĞLU: Özür dilemektir. Arkadaşlarımıza vurmamalıyız. ELA DURU GÖZÜTOK: Eğer bir arkadaşımıza vurursak saygılı olmayız. Vurmazsak saygılı oluruz. Arkadaşlarımızla oyuncakları paylaşmalıyız güzel oyunlar oynamalıyız. SANDRA POOLER: Saygı arkadaşlarımıza vurmamak demektir. TALHA UÇAK: Arkadaşlarımıza vurmamaktır. Herkesin oyunlarını bozmamalıyız. Arkadaşım boyanı alabilir miyim? Diye sormalıyız. ARDA DOĞAN GÜLER: Her şeyi paylaşmaktır. Oyuncağı arkadaşımızın elinden çekmemeliyiz. MERİÇ YAVUZ:İnsanlara yardım etmek demektir.

32 BU AY Kİ PROJE KONUMUZ “ŞAPKALAR, MASKELER VE AKSESUARLAR” FARKLI ŞAPKA MODELLERİNİN RESİMLERİ İNCELENDİ.

33 EVİMİZDEN GETİRDİĞİMİZ ŞAPKALAR VE MASKELER İNCELENDİ.

34 EVDEN GETİRİLEN AKSESUARLARLA HERKES BİRBİRİNİ SÜSLEDİ.

35

36

37 “ŞAPKA KİMDE” İSİMLİ MÜZİKLİ OYUN OYNANDI.

38 SANAT ETKİNLİĞİNDE KELEBEK, TAVŞAN VE KURBAĞA MASKELERİ YAPILDI.

39 SANAT ETKİNLİĞİNDE ŞAPKA YAPILDI.

40 FARKLI ŞAPKALARLA SIRALAMA VE GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

41 “HANGİ ŞAPKAYI ALMALIYIM
“HANGİ ŞAPKAYI ALMALIYIM?” “BENİM GÜZEL MÜCEVHERLERİM” “RENKLİ ÇORAPLAR” “ÇAMAŞIRLAR KURUDU” “KRALİÇENİN YÜZÜĞÜ” “SİHİRLİ SANDIK” İSİMLİ HİKAYELER OKUNDU.

42 KIŞ MEVSİMİNİN ÖZELLİKLERİ KONUŞULDU VE SINIFTA BULUNAN AĞACA PAMUKLARLA KAR YAĞDIRILDI.

43 EKİM AYI BİTKİMİZ “PORTAKAL”
PORTAKAL MEYVESİ İNCELENEREK YARARLARI ÖĞRENİLDİ VE PORTAKAL SUYU HAZIRLANARAK AFİYETLE İÇİLDİ.

44 ARALIK AYI GEZİLERİ

45 (DEPREM VE YANGIN EĞİTİMİ)
"ŞİŞLİ BİLİM MERKEZİ" (DEPREM VE YANGIN EĞİTİMİ)

46

47 "ŞAPKA YAPIM ATÖLYESİ"

48

49

50 "FLORYA FAMILY DENT" DİŞ KLİNİĞİ

51

52 "GEZİCİ KÜTÜPHANE PAFİN" OKULUMUZDA

53 ARALIK AYI TİYATROSU "BP ÇOCUK TİYATROSU"

54 "MİCKEY'İN YILBAŞI HİKAYELERİ"
ARALIK AYI SİNEMASI "MİCKEY'İN YILBAŞI HİKAYELERİ"

55 "SÜPER SHOW" İLE YENİ YIL PARTİSİ
ARALIK AYI PARTİMİZ "SÜPER SHOW" İLE YENİ YIL PARTİSİ

56

57

58

59 YAPILAN EL BASKILARI BİR ARAYA GETİRİLEREK ÇAM AĞACI YAPILDI.

60 BOYANILAN BARDAKLARLA YENİ YIL HEDİYELERİ HAZIRLANDI.

61 TURUNCU SINIFIN YENİ YIL DİLEKLERİ
EFE ACIMAZ: Yeni yılda güzel bir çam ağacı ve uzaktan kumandalı bir noel babam olsun isterdim. KEREM ALP: Yeni yılda tamir setim olsun isterdim. KIVANÇ DENİZ ŞANLI: Yeni yılda hem çam ağacımın olmasını isterdim hem de uçağımız olmasını isterdim. BERİL YURTALAN: Yeni yılda babamın bana winks oyuncağı almasını isterdim. DURU DAMLA ARKIN: Yeni yılda annemin ve babamın bana hediyeler almasını isterdim. OZAN KILIÇ: Yeni yılda kocaman bir uçağımın olmasını isterdim. CELAL CHİKAYEVA: Yeni yılda oyuncak motorumun olmasını isterdim. BENSU KUĞU: Yeni yılda çam ağacı ve güzel bir bebeğimin olmasını isterdim. DENİZ İPEKÇİOĞLU: Yeni yılda canlı hayvanlarım olsun isterdim. ELA DURU GÖZÜTOK: SANDRA POOLER: Yeni yılda kamyonlar, taşıma kamyonları ve arabalarımın olmasını isterdim. TALHA UÇAK: Yeni yılda oyuncak motorum ve uçağım olsun isterdim. ARDA DOĞAN GÜLER: Yeni yılda pervaneli bir uçağımın olmasını isterdim. MERİÇ YAVUZ: Yeni yılda oyuncak bebeklerim olsun isterdim.

62 ARALIK AYI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ İYİKİ DOĞDUN "BENSU KUĞU"

63 ANNE- BABA OKULUNA KATILAN VELİLER KATILIM BELGELERİNİ ALDILAR...

64

65

66 "OCAK AYI MİNİ BÜLTEN VE AİLE KATILIMI"

67 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU OCAKAYI MİNİ PROGRAMI 5 YAŞ
3 Bu hafta ki konumuz “NASIL HABERLEŞİYORUZ?” İletişim nedir? İnsanlar nasıl iletişim kurarlar? sohbet ediyoruz. 100. gün etkinliğimize başlıyoruz. NOT: Evden Gelirken Gerçek İletişim Araçları Ve Resimlerini Getirmeyi Unutma!.. 4 İletişim araçları ile ilgili video izliyoruz. Telefonda nasıl konuşulur drama yaparak öğreniyoruz. Anneler, babalar bugün telefonlarınız açık olsun size sürprizimiz var. 5 İletişim araçları nasıl kullanılır öğreniyoruz. Öğrencilerimize gönderdiğiniz mailleri ve faksları okuyoruz. NOT: BUGÜN BİZE FAKS ÇEKEBİLİRSİNİZ YA DA MAİL YOLLAYABİLİRSİNİZ. Faks Numaramız 6 Çeşitli telefonları inceliyoruz ve sanat etkinliğinde kendi telefonumuzu tasarlıyoruz. Telefon üzerinde hangi rakamlar bulunur öğreniyoruz. 4 rakamının yazılışını kavrıyoruz. Nesneleri dörderli gruplara ayırıyoruz. 7 “Mektup Kimde” oyununu oynayarak “Postacı Amca” isimli şarkıyı öğreniyoruz. Sanat etkinliğinde kendi posta kutularımızı tasarlıyoruz. NOT: Bugün Okula Gelirken 1 Adet Ayakkabı Kutusu Getirmeyi Unutma. NOT: Yarın Yapılacak Olan Potfolyo Toplantısına Randevu Saatinizde Katılmayı Unutmayınız. 10 “Enerji Tasarrufu Haftasını” kutluyoruz. Enerji Tasarrufu nedir? Niçin tasarruflu olmalıyız? Enerji Tasarrufu için neler yapmalıyız? Konuşuyoruz. Sınıfımızda seçim yapıyoruz. Seçim sonucunda çıkan iletişim aracı ile ilgili internetten araştırma yapıyoruz. 11 Seçim sonucunda çıkan iletişim aracının zaman içindeki gelişimini öğrenmek için resimlerini inceliyoruz. Sanat etkinliğinde “Televizyon” yapıyoruz ve televizyonda reklamları izliyoruz. NOT: Reklamını Yapmak İstediğin Bir Ürünü Okula Getirerek Televizyonda Arkadaşlarına Tanıtabilirsin. 12 Film Şeridi hazırlıyoruz ve hikayemizin resimlerini televizyondan izliyoruz. Zerafet Ve Kibarlık Konumuz “KENDİMİZİ NASIL TAKDİM EDERİZ” drama yaparak öğreniyoruz. 13 Ayın bitkis i “PATATES” Patatesin yararlarını öğreniyoruz ve patates salatası hazırlıyoruz. Eski zamanlarda insanlar nasıl haberleşirdi? Öğreniyoruz. 14 Üçgen şeklini öğreniyoruz ve üçgen şeklindeki nesnelerle gruplama çalışması yapıyoruz. Sınıfımızda oluşturacağımız üçgen köşesine evinde bulunan üçgen şeklindeki nesneleri getirmeyi unutma.

68 “HAVA DURUMU VE KUTUPLAR”
17 Bu hafta ki konumuz “HAVA DURUMU VE KUTUPLAR” Bahçemizde yürüyüş yapıyoruz ve havanın sıcaklığını termometre ile ölçüyoruz. Haftalık hava durumu takvimimize başlıyoruz. 18 En sevdiğim hava grafiğini oluşturuyoruz. Sınıfımızın ve dışarının sıcaklığını karşılaştırıyoruz. Bir sonraki gün havanın nasıl olacağını internetten öğreniyoruz. Havanın nasıl olacağını önceden bilmek neden önemlidir? sorusunu cevaplıyoruz. 19 “HAVADA BİR TOP BULUT OLSAM” isimli şarkıyı öğreniyoruz. Yağmurun oluşumunu deney yaparak öğreniyoruz. 20 Yaşayan Değerler Eğitimi Konumuz “ARKADAŞ OLMAK” Arkadaş olmak nedir? Arkadaşlarımızla nelerimizi paylaşırız? Arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız? Sorularını cevaplıyoruz. Yüz boyaları ile istediğimiz bir arkadaşımızın yüzünü boyuyoruz. OCAK AYINDA DOĞAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ 21 “SU DAMLASININ YOLCULUĞU” İsimli hikayeyi dinliyoruz ve hikayeyi canlandırıyoruz. Gökkuşağı nasıl oluşur? Hangi şekildedir? Gökkuşağında hangi renkler bulunur? Öğreniyoruz. Sanat etkinliğinde “Gökkuşağı” yapıyoruz. 24 Dünyamız hangi şekildedir? Kutuplar dünyamızın neresindedir? Dünya küreyi inceleyerek öğreniyoruz. Kutuplarda havanın nasıl olabileceği ile ilgili fikir yürütüyoruz. 25 Kutuplarda yaşayan hayvanların resimlerini inceliyoruz. Kutuplarda yaşayan hayvanların resimlerinin bulunduğu kutudan kura çekiyoruz. Kurada çıkan hayvanın özelliklerini öğreniyoruz. “Giysiler” isimli oyunu oynuyoruz. 26 Kutuplarda hayvanların nasıl ısındıklarını öğrenmek için “SICAK KALABİLMEK” isimli drama çalışmasını yapıyoruz. Siyah ve beyaz renkte sular hazırlıyoruz. Farklı kaplara koyduğumuz renkli suları buzluğa yerleştiriyoruz. Bakalım yarın neler olacak. 27 Buzluğa bıraktığımız suları alıyoruz. Suda oluşan değişiklikler hakkında sohbet ederek katı-sıvı kavramlarını öğreniyoruz. Ayın partisi “PİJAMA PARTİSİ” En sevdiğin pijamalarını okula getirebilirsin. Pijamalarımızı giyiniyoruz, mısır patlatıyoruz ve “ELMO İLE UYKU VAKTİ” isimli çizgi sinema filmini izliyoruz. 28 Bugün 1. dönemin son günü SAAT: 14:30 da velilerimizin katılımıyla dönem sonu RAPORLARIMIZ verilecek. NOT: Katılamayacak velilerimizin yerine aileden bir kişinin gelmesi çocuklarımızın üzülmesini önleyecektir. Bugün nöbetçi sınıf uygulaması olmayacaktır.

69 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU OCAKAYI AİLE KATILIMI 5 YAŞ
3 Çocuğunuzdan hangi iletişim araçlarını kullandığını ve bu iletişim araçlarını hangi amaçla kullandığını size söylemesini isteyin. 4 Çocuğunuzun sevdiği bir yakınınızı arayın ve onunla telefonda sohbet etmesini sağlayın. 5 Çocuğunuzdan pastel boya ile kendi tasarladığı bir telefon çizmesini isteyin. 6 Çocuğunuzdan evinizdeki çay kaşıklarını 4’ erli gruplamasını isteyin. 7 Çocuğunuzdan okulda öğrendiği Postacı Amca adlı şarkıyı size söylemesini isteyin. 10 Çocuğunuzla enerji tasarrufu ile ilgili sohbet edin. Enerji tasarrufu yapmak için neler yapabileceğimizi sorun. 11 Çocuğunuzla onun yaşına uygun bir tv programı izleyin. 12 Çocuğunuzla soğuk havalarda ısınmak için neler yapabileceğinizi konuşun. 13 Çocuğunuzla birlikte patatesli börek yapın. 14 Çocuğunuzdan boş bir kağıda farklı boyutlarda üçgen çizmesini isteyin. 17 Çocuğunuzla camdan dışarı bakın ve havayı gözlemleyin. Havanın sıcaklığı ile ilgili sohbet edin 18 Çocuğunuzdan havada ve dışarıda gözlemlediklerinin resmini yapmasını isteyin. 19 Çocuğunuza havanın nasıl ölçüldüğünü sorun ve bir termometre yardımıyla evinizin sıcaklığını ölçün. 20 Çocuğunuzdan en sevdiği arkadaşının resmini yapmasını isteyin. 21 Çocuğunuza evinizde bulunan siyah- beyaz nesnelerin neler olduğunu sorun. Ondan siyah bir kağıda beyaz bir boyayla resim yapmasını isteyin. 24 Çocuğunuza kutuplarda hangi hayvanların yaşadığını sorun ve bu hayvanların resimlerini internet, dergi vs. den bulup inceleyin. 25 Çocuğunuza kutupların sıcak mı yoksa soğuk mu olduğunu sorun. Soğuk havadan hayvanların nasıl korundukları hakkında konuşun. 26 Çocuğunuzla birlikte yarın yapılacak olan pijama partisi için pijama seçin. 27 Çocuğunuzla birilikte boş buz kalıplarına su koyun ve buzdolabına bırakın. Buzun oluşumunu gözlemleyin. 28 Çocuğunuzla birlikte tatil planı yapın.


"ARALIK AYI BÜLTENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları