Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KASIM 2012

2 GENEL BİLGİLER Avrupa’nın en kapsamlı sağlık hizmeti çerçevesinde, vatandaşlarımıza 939 Sağlık Bakanlığı Hastanesi, 1735 özel sağlık kurum ve kuruluşu, 86 üniversite hastanesi, ’e yaklaşan eczane ve optik müessesesi ile sağlık hizmet sunumu sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın tamamına yakınına geniş bir teminat paketiyle hizmet verilirken, Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan hastalar, yurt dışına gönderilip tedavisi yurtdışında yaptırılmaktadır.

3 ORGANİZASYON YAPISI

4 PERSONEL YAPISI DAİRE BAŞKANLIKLARI HİZMET SINIFLARI GİHS SHS YHS İŞÇİ
TOPLAM SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 36 10 1 - 47 TIBBİ MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 35 9 45 İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 16 23 2 41 POLİTİKA GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 21 SAĞLIK SİGORTACILIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI 24 7 31 İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 38 6 5 50 MALULİYET VE SAĞLIK KURULLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 18 8 27 GENEL TOPLAM 176 73 12 262

5 FAALİYET TÜRLERİ Kurum Dışına Yönelik Faaliyetler
Sigortalılara yönelik hizmetler Sağlık hizmet sunucularına yönelik faaliyetler Kurum İçine Yönelik Faaliyetler Mevzuat hazırlama ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar Eğitim faaliyetleri Proje faaliyetleri Denetim faaliyetleri Yazışma ve görüş bildirme faaliyetleri Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik faaliyetler

6 GSS SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

7 GSS SİSTEMİ GSS sistemi birçok ülke tarafından ROLMODEL olarak kabul gören, Mevcut sağlık sistemi ile GSS sistemi birbirini tamamlamakta, devlet hastaneleri ve aile hekimlikleri en temel hizmet sunan birimler olmakla birlikte üniversite hastanelerine ve yurtdışı tedaviye; ayrıca ilave ücret ödeyerek özel hastanelere erişim imkanı sağlanmaktadır. Sağlanan sağlık hizmetleri; kaliteli, geniş kapsamlı, hızlı erişilebilir Sistemin finansmanı; prim, katılım payları, ilave ücret ve devlet katkısı ile sağlanırken; devlet hastaneleri ve ilaç harcamaları için uygulanan global bütçe sayesinde maliyet kontrol altında tutulmakta ve bu haliyle sistemin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Sonuç olarak sistem, yüksek memnuniyet sağlayan, esnek, sürdürülebilir ve kolay ulaşılabilir bir yapıdadır.

8 GENEL SAĞLIK SİGORTALISI
GSS SİSTEMİ SAĞLIK HİZMETİ Nitelikli Kolay erişilebilir Geniş kapsamlı Kısa bekleme süresi SGK (GSSGM) Düzenleme Bilgilendirme Bilinçlendirme Denetleme Teknolojik altyapı HİZMET SUNUCULARI Devlet hast. Üniversite hast. Aile hekimleri Özel SHS Eczane Optisyenlik M Tıbbi malzeme tedarikçileri FİNANSMAN GSS Primleri Katılım payı İlave ücret Devlet katkısı (Tamamlayıcı sigorta) GENEL SAĞLIK SİGORTALISI GSS Sistemi Yüksek memnuniyet Maliyet kontrollü Sürdürülebilirlik Ulaşılabilirlik Esneklik

9 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
ÖDEMELER ŞEMASI SHS Katılım Payı + İlave Ücret Ödeme Eczane Ödeme Katılım Payı + Fark Ücreti Ödeme Optisyenlik Müesseseleri Fark Ücreti Fark Ücreti Tıbbi Malzeme Tedarikçileri Ödeme Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

10 SİGORTALI BİLGİLERİ 2012 Haziran Aktif Sigortalılar Pasif Sigortalılar(Dosya) Bağımlılar Aktif Pasif Oranı 1,95 Özel Sandıklar Nüfus Sigortalı Kapsamı Yeşil Kartlı Sayısı GSS Kapsam 99% * 15 Ocak 2010 tarihinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olan devlet memuru ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte toplam 5,9 milyon kişi genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilmiştir. * 15 Ekim 2010 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapılan protokol ile yaklaşık 650 bin kişinin genel sağlık sigortasına devri sağlanmıştır.

11 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMET SUNUCUSU BİLGİLERİ
TESİS TÜRÜ Sağlık Bakanlığı Hastanesi 939 Özel Hastane / Tıp Merkezi 1,735 Üniversite Hastanesi 86 Aktif Eczane 23,308 Optisyen Müessese 4,577

12 SAĞLIK HARCAMALARI

13 İLK 6 AY GERÇEKLEŞMELERİ
 HARCAMA TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAMU 2012 İlk 6 Ay Bütçe 2012 İlk 6 Ay Gerçekleşme Fark 2012 Bütçe 2012 Tahmin Değişim Yüzdesi Toplam 21.446 22.378 932 43.414 45.949 2.535 5,84% 47.778 50.195 2.418 İlaç 7.381 7.156 -226 14.983 14.558 -424 -2,83% 15.524 14.838 -686 Tedavi 13.751 14.904 1.153 27.790 30.781 2.991 10,76% 28.115 31.143 3.028 Devlet Hastanesi Ödemesi 8.059 8.812 753 16.241 18.283 2.042 12,57% 16.290 18.427 2.137 Üniversite Hastaneleri 2.265 2.395 130 4.722 5.090 368 7,80% 4.930 5.236 306 Özel Hastaneler 3.427 3.697 270 6.827 7.408 580 8,50% 6.895 7.480 585 Yolluklar 24 20 -4 56 40 -15 -27,37% Diğer Sağlık Gideleri (Optik,Tıb Mlz. vb) 289 298 9 586 570 -16 -2,76% 625 579 -47 Aile Hekimliği 3.458 3.595 137

14 İLAÇ HARCAMALARININ SEYRİ

15 SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET
GENEL OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET (%) Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 Çok Memnun 5,18 4,26 5,36 6,96 8,53 6,058 Memnun 61,27 59,1 59,69 66,08 67,33 62,694 Orta 15,26 16,72 15,68 13,83 11,97 14,692 Memnun Değil 15,31 16,7 15,82 11,29 10,35 13,894 Hiç Memnun Değil 2,98 3,22 3,46 1,84 1,82 2,664 yılları arasında sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranı ortalama % 69’dur. Bu oran 2003’te %39 iken, 2011 yılı itibariyle % 75.86’ ya yükselmiştir.

16 YILLAR İTİBARİYLE GELİR-GİDER DEĞİŞİM ORANLARI (REEL)
2007 yılında 56 milyar 875 milyon TL olan TOPLAM GELİR %118,87’lik (Reel olarak %58,84) artışla 2011 yılında 124 milyar 480 milyon TL’ye TOPLAM GİDER ise 2007 yılında 81 milyar 915 milyon TL iken, %71,78’lik (Reel olarak %24,67) artışla 2011 yılında 140 milyar 715 milyon TL’ye ulaşmıştır.

17 Aktif Sigortalı ve Çalışma Çağındaki Nüfus (15-64 Yaş) Değişim Oranları
İstikrarlı büyümenin sağlanması, işsizliğin düşmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılması sonucu; yaş arasındaki kişiler olarak kabul edilen çalışma çağındaki nüfus yıllarında ortalama %1,8 oranında artarken aktif sigortalı sayısı artışı özellikle 2010 yılından itibaren %7,3 seviyesine ulaşmıştır.

18 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANI
Kayıtdışı istihdamın azaltılması amacıyla: yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda kayıt dışı istihdam oranı %45,4’lerden %37,5’lere indi.

19 PRİM GELİRLERİNİN TOPLAM GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 Değişimi Devlet Katkısı Hariç Prim Gelirlerinin Toplam Gideri Karşılama Oranı 52,0% 51,4% 52,8% 57,9% 58,1% 11,84% Devlet Katkısı Dahil 53,2% 63,0% 70,3% 73,2% 40,79% Reformun etkisini ortaya koyabilmek amacıyla devlet katkısı hariç tutularak karşılama oranları bulunmuştur. Devlet katkısı hariç prim gelirlerinin toplam giderleri karşılama oranı, 2007 yılında %52 iken 2011 yılında %11,84’lük artışla %58,1 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında %52 olan prim gelirlerinin toplam giderleri karşılama oranı, 5510 Sayılı Kanunla getirilen devlet katkısı uygulaması sonucunda %73,2 seviyesine ulaşmıştır.

20 2007 -2011 YILLARI SGK GELİR GİDER AÇIĞI
(Milyon TL) 2007 2008 2009 2010 2011 Değişimi Gelir-Gider Açığı -35,16% Gelir-Gider Açığının GSYİH İçindeki Payı 3,0% 2,7% 2,4% 1,3% -57,78% Devlet Katkısı Hariç 49,40% Devlet Katkısı Hariç Gelir- Gider Açığının GSYİH İçindeki Payı 2,9% 4,2% 3,8% -2,71% GELİR-GİDER AÇIĞI; 2007 yılında 25 Milyar TL olan gelir-gider açığı, 2011 yılında %35 azalarak 16 Milyar TL olmuş, Gelir-gider açığının GSYİH içindeki payı, 2007 yılında %3 iken 2011 yılında %1,3 seviyesine gerilemiştir. DEVLET KATKISININ DAHİL EDİLMEDİĞİ DURUMDA GELİR- GİDER AÇIĞI; 2007 yılında 25 Milyar TL olan gelir-gider açığının, 2011 yılında %49 artarak 37 Milyar TL olduğu, Devlet katkısı hariç gelir-gider açığının GSYİH içindeki payının 2007 yılında %3 iken 2011 yılında %2,9 seviyesine gerilediği görülmektedir.

21 SİSTEMDEKİ RİSKLER / GÜNDEMDEKİ KONULAR

22 SİSTEMDEKİ RİSK UNSURLARI-I
Sağlık teminat paketinin çok geniş olması Birey katkı payının düşük olması Özel/Tamamlayıcı sağlık sigortacılığı sisteminin geliştirilememesi Performansa dayalı ek ödeme Aile hekimliği sisteminin etkin kullanılamaması Tanı ve tedavi rehberlerinin etkin kullanılamaması

23 SİSTEMDEKİ RİSK UNSURLARI-II
Sağlık bilinç düzeyinin düşüklüğü Sevk sisteminin olmaması Gereksiz talep artışının kontrol edilememesi Sağlıkta yeni teknolojilerin yüksek maliyetli olması Nüfusun hızla yaşlanması Kronik hastalıkların oranının artması

24 GÜNDEMDEKİ KONULAR İlaç Global Bütçe Uygulaması
Özel Hastaneler ve Üniversite Hastaneleri Üniversite Global Bütçe Uygulaması Hastanelerin Bağımsız Firmalarca Denetlenmesi Katılım Paylarında Farklılaştırmaya Gidilmesi E uygulamalar

25 YAPILAN FAALİYETLER/ GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER

26 YAPILAN ÇALIŞMALAR-I SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri
Serbest eczanelerden ilaç alımına geçilmesi Sağlık karnesinin kaldırılması Özel hastanelere doğrudan başvurma ve yararlanma Sosyal Güvenlik Kurumların birleştirilerek nüfusun % 99’unun GSS kapsamına alınması

27 YAPILAN ÇALIŞMALAR-II
Doktor Bilgi Bankası Kronik Hastalıklar Takip Formu Eşdeğer Bandı ve Kamu Kurum İskontosu İlaçta Pozitif Listenin Güncellenmesi İthal İlaç Listesinin Güncellenmesi Doğuştan Metabolik Hastalıklar ve Çölyak ile İlgili Düzenlemeler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

28 YAPILAN ÇALIŞMALAR-III TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
MEDULA (Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme ve Şahıs Ödemeleri) Sistemi E-Rapor Uygulaması E-Epikriz Uygulaması E-Reçete Uygulaması SPAS Uygulaması İlaç ve Optikte Karekod Uygulaması Hasta, Hastane, Eczane ve Hekim Bilgilendirme Raporları Bilgilendirici Web Sitesi

29 YAPILAN ÇALIŞMALAR-IV DENETİM FAALİYETLERİ
Risk Odaklı Denetim Sistemi Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Otokontrol için Geri Bildirim Sistemlerinin Çalıştırılması Gümrük Entegrasyonu

30 DEVAM EDEN FAALİYETLER
E-yurtdışı Uygulaması E-fatura Uygulaması E-maluliyet Uygulaması Tıbbi Malzeme Takip Sistemi Kurulması Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ile Sözleşme Çalışmaları

31 DEVAM EDEN FAALİYETLER
Koruyucu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Politika Analizleri Muayene Katılım Payı Uygulamalarının Analizleri Politika Belirlemede Hastalık Yükü ve Ekonomik Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılması Tıbbi Malzeme Fiyat Listelerinin Oluşturulması

32 2012-2013 YILI KURUMUMUZ CARİ BÜTÇESİ İLE YAPILACAK PROJELER
No Proje Adı 1 Bölgesel Olarak Ülkemizde Elde Bulunan İlaçların Belirlenmesi Üzerine Anket Yöntemi ile Araştırma Yapılması Projesi 2 Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası Projesi 3 SGK’nın Kapasitesini Arttırmak Amacıyla Yabancı Ülke Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemlerinin İncelenmesi 4 GSS Genel Müdürlüğü Strateji Belirleme Çalıştayı 5 GSS Uygulamaları Çalıştayı 6 Elektronik Sevk Sistemi Projesi 7 Özel Sağlık Hizmet Sunucularına Erişim Web Sitesi Tasarım ve Güncellemesi 8 Yurt Dışında Yapılmak Üzere Gönderilen Tetkik ve Tahlillerin Yurt İçinde Yapılabilir Hale Getirilmesi Projesi 9 Ülkemiz İçin Uygulanabilir Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Modelinin Belirlenmesi

33 2012-2013 YILI YATIRIM BÜTÇESİ KULLANILARAK YAPILACAK PROJELER
No Proje Adı 1 İlaç Geri Ödeme Karar Mekanizmalarında Kapasite Artırılması 2 İlaç Geri Ödeme Politikaları ile Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Güncelleme ve Revizyon Çalışmaları 3 Sağlık Sigortacılığında Kapasite Geliştirilmesi Projesi 4 Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması 5 Geri Ödemeye Dönük Klinik Sonuç Takip ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması 6 Belirlenen Hastalıkların Maliyetlerinin Analizi ve Hesaplanması 7 Risk Yönetimi ve Stratejisi Belirleme 8 Tanı İlişkili Gruplara (TİG; DRG- Diagnostic Related Groups) Dayalı Geri Ödeme Sisteminin Geliştirilmesi 9 GSS Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi 10 Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve E-SUT 'Un Geliştirilmesi Projesi

34 E-REÇETE Hastane Yazılan E- Reçete (A) Eczane Karşılanan E- Reçete (B) Eczane Karşılanan Kağıt Reçete ( C ) Karşılanan e- Reçete Oranı (B/C) Karşılanan e- Reçete'nin Toplam Reçete İçindeki Oranı (B/(B+C)) Yazılan e- Reçete'nin Toplam Reçete İçindeki Oranı (A/(B+C)) AİLE HEKİMLİĞİ 83,97% 66,27% 78,93% 1.BASAMAK 14.083 10.950 77,75% 1,23% 1,59% DEVLET 69,52% 7,68% 11,05% ÖZEL 79,21% 42,33% 53,44% ÜNİVERSİTE 74,08% 12,46% 16,82% Genel Toplam 81,76% 38,07% 46,56% tarihi itibariyle ülke çapında e-reçete uygulaması başlatılmıştır tarihleri arasında toplam hekim şifre almıştır. Şifre alan bu hekimlerden tanesi e-reçete yazmaktadır.

35 GELECEK PERSPEKTİFİ Her türlü koruyucu sağlık hizmetinin yaygınlaştırılmasına ve sağlığın geliştirilmesine yönelik olarak Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin artırılması Sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlık hizmeti kalitesini düşürmeden sağlık harcamalarının azaltılması Genel sağlık sigortası teminat paketinin bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlerle değerlendirilmesi ve finansman kapsamına alınacak sağlık hizmetlerinin aynı yöntemlerle değerlendirilmesinin sağlanması Firma yada tıbbi malzeme özelinde hızlı ve etkin politikalar uygulamaya elverişli, rasyonel-optimal bir ödeme sistemi oluşturulması

36 GELECEK PERSPEKTİFİ MEDULA Provizyon Sistemi ve UBB gibi sistemsel yapıların güçlendirilmesi Yurt dışında tedavi veya tetkik gerektiren hastalıkların tedavisinin ve tetkiklerinin ülkemizde yapılmasının sağlanması Tüm paydaşların GSS hakkında bilgilendirilmesine devam edilmesi,

37 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİZ…

38 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GLOBAL BÜTÇE UYGULAMASI Kurumumuz ile Sağlık Bakanlığı arasında, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilecek sağlık hizmetlerinin götürü bedel üzerinden karşılanmasına yönelik anlaşmaya varılmış olup tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı hastaneleri için global bütçe uygulanmaktadır. 2009 yılında ilaç sektörünün kamu tarafından ilaca tahsis edilen bütçeye riayet edeceğini taahhüt ettiği protokolü imzalamasıyla tarihinden itibaren ilaçta global bütçe uygulanmaya başlanmıştır. 3 yıllık periyotta ilaç harcamalarında 10,5 Milyar TL tasarruf sağlanmıştır. GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

39 YEŞİLKARTLILARIN KAPSAMA ALINMASI
Yeşil kart sahiplerinin ( kişi) 2012 yılı başından itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınması ile bu tarih öncesinde yararlandıkları şartlarda bir geriye götürme olmadan sağlıktan yararlanma koşulları Kanuna derç edilmiştir. 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine göre; yeşil kart sahibi olanlar ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar (yaklaşık kişi), 1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlar ve Sosyal Güvenlik Kurumunca resen tescil edilmişlerdir. Bu sayede ülke nüfusunun %100’e yakın bir kısmı Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

40 TRAFİK KAZASI TEDAVİ HARCAMALARI
Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın tarihinden itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri ve tarihinde yayınlanan 6111 sayılı yasaya istinaden genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın tüm trafik kazazedelerin tedavi giderleri ile tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri Kurumca karşılanmaya başlanmıştır.

41 DOKTOR BİLGİ BANKASI MEDULA sistemi ile Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası bütünleştirilerek doktor bilgilerinin denetimi ve takibi online olarak yapılmaya başlanmıştır. Entegrasyon sayesinde hekimlerin uzmanlık branşları dışında hizmet kaydı göndermeleri engellenmiştir. tarihinden itibaren MEDULA sisteminde kayıtlı olmayan hekim ve diş hekimlerinin 2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinde hastalara ayaktan temin edilmek üzere yazdıkları ilaç ve malzeme reçete bedelleri karşılanmayacağı duyurularak doktor bilgi bankası aktif bir biçimde kullanıma başlanmıştır. Bugün itibariyle MEDULA sisteminde; yaklaşık 120 bin hekim kayıtlı olarak bulunmaktadır.

42 KRONİK HASTALIKLAR TAKİP FORMU
Kronik hastalıklara ilişkin harcamaların etkili bir biçimde takip edilebilmesi için kronik hastalıklara sahip genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bilgilerinin sağlıklı bir biçimde tutulması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, MEDULA sistemi üzerinde ‘Kronik Hastalıklar Takip Formu’ hazırlanmış olup, 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kronik Hastalıklar Takip Formu ilk etapta diyabet hastalığının takibi için kullanılmaktadır. Bugün itibariyle, sistemde kayıtlı toplam takip formu sayısı olmakla beraber, hastanın takibi yapılmaktadır.

43 EŞDEĞER BANDI VE KAMU İSKONTOSU-1/2
Eşdeğer grup içerisinde ödemeye esas bant, sırasıyla en ucuz ilacın birim fiyatının %22 fazlasından %15 fazlasına ve son olarak %10 fazlasına düşürülmüş ve ilgili tebliğ tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca aynı tarihte yapılan diğer bir düzenlemeyle, jeneriği olan orijinal ilaçlar için uygulanmakta olan baz iskonto oranı sırasıyla %11’den %20,5’e ve son olarak %28'e çıkarılmış ve jenerikler ile eşitlenmiştir. Buna ilavaten orijinal ilaçlar için iskonto oranları % 23’den % 32,5’a ve son olarak %41'e çıkarılarak ilaçta çok önemli bir tasarruf sağlanmıştır.

44 EŞDEĞER BANDI VE KAMU İSKONTOSU-2/2
Öncesi Sonrası Sonrası Kamu İndirimi Referans Fiyatın Yüzdesi Jenerik %11 %80 %66 %20,50 %28 %60 Orijinal (Tek) %100 %23 %32,50 %41 Orijinal (Jeneriği Var) 20 Yıllık Ref. Yok Tüm bu uygulamaların neticesinde, müracaat sayıları yıllar itibariyle artmış olmakla birlikte, reçete başı ortalama maliyetin 2011 yılında 2010 yılına göre % 7,4, 2012 ilk 4 aylık dönemi ile 2011 yılı ilk 4 aylık döneminde de % 11,09 azalış göstermesi, uygulanan politikaların pozitif bir yansıması olarak düşünülebilir. Bu politikaların sonuçlarının vatandaşa nasıl yansıdığına baktığımız zaman, olumlu bir tabloyla karşılaşmaktayız yılında % 39 olan sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranı, son dönemde, % 80’lere yaklaşmıştır.

45 POZİTİF LİSTE ÇALIŞMALARI
Pozitif listeler oluşturulması amacıyla yılında bilimsel komisyonlar toplanmış ve hazırlanan listeler kurum sayfasında duyurularak firmalar tarafından listelere eşleştirmeler yapılmıştır. Firmalardan alınan teklif fiyatları ve Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Sayfasındaki fiyat verileri de incelenerek istatistiksel çalışmaların yapılmasıyla fiyatlar Genel Müdürlük personelince çalışılmış ve SHFK’ya sunulmuştur. Fiyatları belirlenen Üroloji, Göz Hastalıkları, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Kalp ve Damar Cerrahisi branşları Sağlık Uygulama Tebliğinde yayımlanmıştır. Diğer branşların çalışmaları da aynı şekilde devam etmektedir. Yatan hastada kullanılan 6 branşa ait tıbbi malzeme sınıflandırılarak 476 SUT kodunda toplanmış, bunun 303 SUT kodunun fiyatlandırma çalışmaları kısa sürede sonuçlandırılmıştır.

46 PROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR VE ÇÖLYAK Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı olanların kısıtlı diyetleri sebebi ile kullandıkları hayati önem taşıyan özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünleri hastalar, rapor ve reçete karşılığı sadece eczanelerden alabiliyordu. tarihinde yapılan düzenleme ile Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı olanların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler için yaşa göre bir aylık ödenecek tutarlar belirlenmiş olup bu ürünler için kişilerin başvuru tarihleri esas alınarak bildirdikleri hesap numaralarına doğrudan belirlenen tutarlar aylık olarak otomatik yapılmaktadır. ORTALAMA DEĞERLER ÇÖLYAK AYLIK 3 AYLIK YILLIK HASTA SAYISI TOPLAM 0-5 Yaş 52,50 TL 157,50 TL 630,00 TL 2.108 TL 5-15 Yaş 80,00 TL 240,00 TL 960,00 TL 4.138 TL 15 Yaş Üstü 72,50 TL 217,50 TL 870,00 TL 7.029 TL 13.275 TL PROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU 31,00 TL 93,00 TL 372,00 TL 2.275 TL 60,00 TL 180,00 TL 720,00 TL 1.887 TL 77,50 TL 232,50 TL 930,00 TL 7.124 TL 11.286 TL Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

47 TAMAMLAYICI VEYA DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI GENELGESİNİN YAYIMLANMASI
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 98 inci maddesi; “Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, 2012/25 sayılı Genelge ile özel sigorta şirketlerine prim ödemek suretiyle özel sağlık sigortası poliçesi satın almış olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurum ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alması sırasında karşılaşılabilecek durumlarda yapılacak iş ve işlemler açıklanmıştır.

48 MEDULA-1/2 MEDULA Hastane
MEDULA Hastane MEDULA Hastane sistemi ile müstehaklık provizyonu ve hizmet provizyonu Özel Sağlık Tesislerinde 15 Haziran tarihinden, Devlet ve Üniversite Hastanelerinde ise 1 Eylül 2007 tarihinden itibaren on-line sağlanmaktadır. Yine aynı sistemle faturaya esas olan hizmet bilgileri alınmaktadır. Sistem 3085 Hastane ile günlük ortalama provizyon vermektedir. MEDULA Eczane MEDULA Eczane sistemi ile 1 Mart 2010 tarihinden itibaren on-line ilaç provizyonu verilmektedir. Reçete kayıtları da sistem üzerinden alınmaktadır. Sistem Eczane ile günlük ortalama provizyon vermektedir MEDULA Optik 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren optik provizyonu on-line verilmektedir. Sistem 4655 Optik ile günlük ortalama provizyon vermektedir

49 MEDULA-2/2 MEDULA Tıbbi Malzeme
MEDULA Tıbbi Malzeme 18 Ocak 2010 tarihinde kullanılmaya başlanması ile genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılan tıbbi malzeme, yol, gündelik ve refakatçi ödemelerini tek bir uygulama üzerinden yürütülmesi ve takip edilmesi sağlanmıştır. MEDULA Şahıs Ödemeleri Kurum tarafından yapılan şahıs ödemelerini tek bir veri tabanında toplayarak verilen hizmetin kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla 4 Şubat 2010 tarihinde uygulanmaya başlamış olup, halen kullanıcıya hizmet vermektedir. Ayrıca Sağlık Hak Sahiplerinin Muayene ve İlaç Katılım payı sorgulama uygulaması devreye alınmıştır. .

50 E-RAPOR UYGULAMASI Önceki dönemde ilaç raporları kağıt ortamında düzenlenerek başhekim tarafından onaylanmak suretiyle geçerli hale gelmekte olup ilaç temininde ibrazı aranmakta ve eczacı tarafından MEDULA eczane sistemine kaydedilmekteydi. Bu durum uygulamada sahte rapor düzenlenmesi ve beraberinde ilaç suiistimallerinin oluşmasına imkan tanıyordu. Bu amaçla 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen ilaç raporları elektronik ortamda MEDULA sistemine kaydedilerek Kuruma gönderilmektedir . E-rapor uygulaması ile raporun doğruluğuna ve geçerliliğine yönelik sorumluluk, raporu düzenleyen hekim ve en son raporu onaylayacak olan başhekime verilmiştir. Ayrıca sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin bürokratik engeller ve kırtasiyecilik ortadan kaldırılmıştır. Eczanelerin iş yükleri de önemli ölçüde azaltılmıştır.

51 EPİKRİZ RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI
Hastaneler, yatırarak tedavi ettiği bir hastaya, yatış süresince uyguladığı işlemleri ya da yapılan ameliyatlara ait bilgileri içeren epikriz raporlarını manuel olarak düzenliyorlardı. En az 4 sayfadan oluşan (uzun yatışlarda yüzlerce sayfadan oluşabilen) epikriz raporları, hastaneler tarafından fatura ekinde kuruma gönderilmekte ve incelenerek arşive kaldırılmaktaydı. tarihinden itibaren epikriz raporları, MEDULA hastane sistemi üzerinden alınmaya başlanmıştır. Bu uygulamayla, hastane tarafından hastaya uygulanmış olan tüm tetkik, tahlillerin sonuç bilgisi, yapılan ameliyatlar, kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelere ait bilgiler hastaneler tarafından elektronik ortamda Kuruma gönderilmektedir.

52 E-REÇETE 1/5  Hastane Yazılan E- Reçete (A)
Hastane Yazılan E- Reçete (A) Eczane Karşılanan E- Reçete (B) Eczane Karşılanan Kağıt Reçete ( C ) Karşılanan e- Reçete Oranı (B/C) Karşılanan e- Reçete'nin Toplam Reçete İçindeki Oranı (B/(B+C)) Yazılan e- Reçete'nin Toplam Reçete İçindeki Oranı (A/(B+C)) AİLE HEKİMLİĞİ 83,97% 66,27% 78,93% 1.BASAMAK 14.083 10.950 77,75% 1,23% 1,59% DEVLET 69,52% 7,68% 11,05% ÖZEL 79,21% 42,33% 53,44% ÜNİVERSİTE 74,08% 12,46% 16,82% Genel Toplam 81,76% 38,07% 46,56%

53 E-REÇETE 2/5 tarihi itibariyle ülke çapında e-reçete uygulaması başlatılmıştır tarihleri arasında toplam hekim şifre almıştır. Şifre alan bu hekimlerden tanesi e-reçete yazmaktadır. Hekimler tarafından yazılan e-reçeteler bütün eczaneler tarafından karşılanmaktadır. Belirtilen tarihler arasından toplam adet reçete, e reçete olarak yazılmasına karşın tanesi eczacılar tarafından elektronik ortamda karşılanmıştır. Geri kalan kısım ise eski uygulamada olduğu gibi manuel karşılanmıştır. Yazılan e-reçetenin toplam reçete içindeki oranı %46,56 olup, karşılanan e-reçetenin toplam reçete içindeki oranı ise %38,07 dir. Yani bu iki aylık uygulamada uygulama çok iyi bir durumdadır. E-reçete uygulaması ile ilgili olarak şifre alan ya da almayan hekimler ile bu hekimlerin görev yaptıkları hastanelere bilgilendirme raporları gönderilmiş olup önümüzdeki günlerde tekrar bilgilendirme raporları gönderilecektir. Sonrasında reçetelerini, e reçete olarak yazmayan hekimlerin ile ilgili olarak reçetelerin eczaneler tarafından karşılanmaması yönünde MEDULA sisteminde düzenlemeler yapılacaktır.

54 E-REÇETE 3/5  E reçete uygulamasının faydaları:
Sağlık hizmet sunucusu/hekim açısından; Sahte reçeteler: Hekimin bilgisi ve kontrolü dışında o hekime ait reçete düzenlenemeyecektir. Bu sayede hekimler, üretmedikleri reçetelerden dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. Sağlık hizmet sunucusunun adı kullanılarak reçete düzenlenemeyecektir. Reçete standardı: Reçetelerin oluşturulma standardı sağlanacaktır. Hasta açısından; Yanlış ilaç: Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış olacaktır. Reçete kaybolma/yırtılması: Reçetenin kaybolması/yırtılması gibi olaylar ortadan kalkacaktır. Reçetenin okunması: Hekimin yazı tekniği dolayısıyla reçetenin okunmaması gibi bir ihtimal ortadan kalkacaktır.

55 E-REÇETE 4/5 Eczane açısından; 
Sahte reçete: Sahte reçetelerden dolayı eczanelerin yaşadıkları cezai durumlar yaşanmayacaktır. Bir sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenmeyen reçete eczane tarafından kaydedilemeyecektir. Reçete bilgilerinin kaydı: Reçetenin kaydı aşamasında eczacılar yaklaşık 31 çeşit bilgiyi MEDULA eczane provizyon sistemine kaydetmek zorundadır. Elektronik reçete sonrası bu bilgilerin büyük kısmı hazır olarak sisteme kayıtlı olarak gelecektir. Eczacılar yalnızca 6 çeşit bilgiyi sisteme kaydedeceklerdir. Cezai işlemler: Manuel reçetede tahrifat, ilaç eklenmesi gibi kimin tarafından yapıldığının tespitinin zor olduğu durumlar oluşmayacak, eczaneler cezai işlemlerle karşılaşmayacaklardır. Yanlış ilaç: Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış olacaktır. Manuel evrak: Eczaneler geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki belgeleri Kuruma teslim etmeyeceklerdir.

56 E-REÇETE 5/5 Kurum açısından; 
MEDULA hastane-MEDULA eczane bağlantısı; MEDULA hastane sistemi ile MEDULA eczane sisteminin birbiriyle bağlantı kurması sağlanacaktır. Sahte reçete: Sahte kaşe ile üretilmiş sahte reçeteler Kuruma teslim edilemeyecektir. Manuel evrak/arşiv: Geçilmesi düşünülen elektronik fatura neticesinde sağlık hizmet sunucularından ve eczanelerden hiçbir belgenin Kuruma teslim edilmesine gerek kalmayacaktır. Geri ödeme amacıyla reçetelerin teslim alınması, örneklenmesi, incelenmesi ve geri ödeme sonrası arşivlenmesi aşamasında yaşanan tüm sıkıntılar ortadan kalkmış olacaktır. Reçete eki belgelerin teslimi: Reçete eki belgelerin (tetkik sonucunu gösterir belgeler, endikasyon dışı onay formu, hasta güvenlik izlem formu vb.) Kuruma teslim edilmesine gerek olmayacaktır. Reçete tahrifatı: Manuel reçetede tahrifat, ilaç ekleme vb. nedenlerle eczanelerin sözleşmelerinde yer alan cezai işlemler ortadan kalkacaktır. Denetleme: Kurum ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde ilgili reçeteye ulaşmak açısından yaşanan sorunlar ortadan kalkacaktır.

57 SPAS Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemiyle, Kurumumuz bünyesinde çalışan provizyon yazılımları birleştirilerek tek bir provizyon sistemi oluşturulmuştur. Tüm sigortalıların sağlık açısından tarihe göre kapsamların tutulduğu bilgilerinin tek bir tabloda birleştirilerek bu tablo üzerinden sadece T.C. Kimlik Numarası ve provizyon tarihi kullanılarak, başka bir bilgiye ihtiyaç duyulmadan provizyon verilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. SPAS 2011 Temmuz ayı itibariyle tamamlanmış ve MEDULA-SPAS genel entegrasyonu sağlanmış olup, uygulama 81 ilimizde faaliyete geçmiştir.

58 İLAÇ KAREKOD UYGULAMASI
tarihinden itibaren ilaç bedellerinin reçeteye eklenen küpür-barkodlara istinaden ödenmesi uygulaması yerine, karekod bilgisinin İlaç Takip Sisteminden onayı esas alınarak ödenmesi uygulamasına geçilmiştir. tarihinden itibaren, Sağlık Bakanlığı tarafından istisna tutulanlar hariç, tüm ilaçlar karekodları üzerinden İlaç Takip Sistemi onayı esas alınarak ödenmektedir. Uygulamaya geçişte eski tip (karekodsuz) ilaçlar sorun oluşturulmuştur. Sonradan karekodlanmış eski tip ilaçların (G2D etiketli ilaçlar) bedellerinin ödenmesi sürecinde bu ilaçların ayrı faturalanması ve örnekleme yöntemi uygulanmadan kontrol edilmesi gibi önlemler alınarak bu alanda daha sıkı bir kontrol sağlanmıştır.

59 OPTİK İŞLEMLERİNDE KAREKOD UYGULAMASI VE TİTUBB OPTİK ENTEGRASYONU
Sağlık Bakanlığı İle Kurumumuzun ortak projesi olan Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerden gözlük cam ve çerçevelerinde barkod/karekod uygulamasına geçilmesi; Sağlık Bakanlığı, Kurumumuz ve sektör temsilcilerinin katıldığı tarihinde yapılan toplantıda karara bağlanmıştır. Bu tarihten itibarin muhtelif tarihlerde paydaşlar ile toplantılar yapılmış, projenin yürütümü ve diğer konularda görüş ve öneriler görüşülmüş, projenin TİTUBB ve Medula Optik provizyon entegre çalışmaları ile süreç tamamlanmış ve tarihinden itibaren uygulamaya başlanmıştır.

60 HASTANE, ECZANE VE HEKİM BİLGİLENDİRME RAPORLARI-1/2
Başvuru ile istenen bilgi ve belgeye ulaşımda kolaylıklar sağlayan altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çerçevede 2008 Yılında kendisi için TL ve üzerinde harcama yapılan sigortalımıza bilgilendirici mektup gönderilmiştir. Ayrıca Ekim 2011 itibariyle üzerinden kişilerin kendilerine ait sağlık harcamalarını PTT den alacakları e-devlet şifresi ile (reçete tarihi, reçeteyi yazan hekim, reçetede yer alan ilaçlar, reçete karşılığı ilaç alınan eczane, muayene katılım payı, hastaneye müracaat tarihi, muayene olunan hastane ve branş, hekim, kuruma fatura edilen tutar gibi) her türlü bilgiyi görmelerine imkan sağlanmıştır. Bir ileri adım olarak, MEDULA’dan alınacak veriler doğrultusunda 2012 sağlık harcamalarına ilişkin T.C. kimlik, il, ilçe, hastane/eczane, doktor, işlem, ilaç bazında ayrıntılı analizler yapılması ve değerlendirilmesi, belirli bir oranın üzerinde sağlık harcaması olan genel sağlık sigortalısı veya hak sahiplerine aylık veya belirli zaman aralıklarında sağlık harcamalarını bildiren bir sistemin geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

61 HASTANE, ECZANE VE HEKİM BİLGİLENDİRME RAPORLARI 2/2
Hastane, eczane ve hekim bilgilendirme raporlanmasına da başlanılmıştır. MEDULA sistemine hekimlerin de kaydedilmesi ile sağlık harcamalarının hastane, eczane ve hekimler bazında takip edilmesi için gereken alt yapı çalışması tamamlanmıştır. Geribildirim mekanizması ile hastane, eczane ve hekimlere kendi gruplarının ülke geneli ortalamaları verilerek, kıyaslama yapma imkânı ve kendi durumlarını değerlendirmeleri de sağlanmaktadır özel hastane, 79 üniversite hastanesine dikkat etmeleri gereken hususları içeren mektup gönderilmiştir.

62 ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA ERİŞİM WEB SİTESİ TASARIM PROJESİ
Sigortalılarımızın özel sağlık hizmet sunucularına erişimde ve yararlanmada karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik hizmet alabilecekleri; özel sağlık hizmet sunucuları, katılım payı, ilave ücret, sözleşmeli branşlar ve doktorlar, katılım payı alınmayacak kişiler, ilave ücret alınmayacak haller ve kişiler vb. bilgilere kolayca erişebilecekleri kurumsal bir web sitesi hazırlanmış ve tarihinde Kurum web sayfasında “Hastaneni Seç, Doktoruna Ulaş” sloganı ile kullanıma açılmıştır. Web sitesine 1742 tane Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucusu kayıtlıdır. Web sitesi tarihleri arasında farklı kullanıcı tarafından toplam kez ziyaret edilmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

63 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
RİSK ODAKLI DENETİM 1/4 Risk odaklı denetim modellemesi ile gereksiz (irrasyonel) sağlık harcama talebini ve gereksiz ilaç kullanımını, herhangi bir sağlık hizmetini kısıtlamadan, kontrol altına almak ve suiistimalleri engellemek amaçlanmış, sürdürülebilir bir sağlık harcaması için gerekli araçlardan biri olarak kullanılması hedeflenmiştir. Kurumumuzla sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinin; sözleşme ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görev yapan hekim, eczacılar ile Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Kurumumuz müfettişleri tarafından denetimler yapılmaktadır yılında 50 müfettiş sadece bu iş ile ilgili görevlendirilmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

64 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
RİSK ODAKLI DENETİM 2/4 Risk odaklı denetim modellemesi ile sözleşmeli özel hastaneler ve eczaneler için sigortalıların doktora müracaatından sunulan sağlık hizmeti ve reçetelerin Kuruma teslim edildiği sürece kadarki hizmet akış süreçleri oluşturulmuştur. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek olası riskler dikkate alınmak suretiyle ölçülebilen risk faktörleri belirlenmiştir. Eczanelerin denetimleri ile alakalı olarak oluşturulan bazı parametreler şunlardır: Reçete sayısı bakımından en çok reçete yazan ilk 100 doktor ve bu doktorların en çok yazdığı ilk 10 ilaç, Reçete sayısı bakımından en çok reçete yazan ilk 100 doktor ve en çok reçetelerinin gittiği ilk 10 eczane, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

65 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
RİSK ODAKLI DENETİM 3/4 Hastanelerin denetimleri ile alakalı olarak oluşturulan bazı parametreler şunlardır: Ayaktan muayene ile birlikte en çok tetkik ve tahlil işlemi yapan ilk 100 hastane, En çok tetkik ve tahlil işlemi yapan ilk 100 hastanede en çok işlem gönderilen ilk 10 branş, En çok tetkik ve tahlil işlemi yapan ilk 100 hastanede en çok işlem gönderen ilk 10 branştaki en çok işlem gönderen ilk 10 doktor, En çok takip alan ilk 100 doktorun en çok yaptığı ilk 50 işlem, En çok acil takibi alan ilk 100 hastane. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

66 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
RİSK ODAKLI DENETİM 4/4 2013 yılında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız bünyesinde Risk Odaklı Denetim Grup Başkanlığı kurulacaktır. Bu Risk Odaklı Denetim Grup Başkanlığında müfettiş, hekim, eczacı, bilişim, istatistik uzmanı gibi yaklaşık 30 kişi görev alacaktır. Bu yapıyla; veri tabanımızda yer alan bilgiler bir bütün olarak değerlendirilip analiz edilecek olup, hem sigorta olayları hem de sağlık hizmet sunucularının denetimleri bu belirlenen risk ve kriterlere göre daha etkin ve verimli olarak yapılacaktır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

67 BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ 1/2
Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin aile hekimlerine veya sağlık hizmeti sunucularına başvurarak avuç içi damar izi kimlik doğrulama yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılabilmesine ilişkin çalışma tamamlanmıştır. Bu uygulamanın en büyük avantajı; sağlık hizmeti alan kişinin Kurumumuz tarafından hak sahibi kişinin kendisinin olduğunun avuç içi damar izi kimlik doğrulama yöntemiyle kesinleştirilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca bu yöntemle kişilere hastaneye gitmediği halde gitmiş gibi işlem yapılması gibi yollarla Kurumumuzun zarara uğratılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

68 BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ 2/2
Sağlık Uygulama Tebliğinde de, biyometrik kimlik doğrulama uygulamasıyla ilgili düzenleme yapılmıştır. Ayrıca kimlik tespiti, biyometrik kayıt işlemi veya biyometrik kimlik doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından ödenen tutarın geri alınacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede Kurumumuz tarafından yaklaşık bir yıldır pilot uygulamasına devam edilen avuç içi damar izi sistemine tarihleri arasında 20 ilde ve tarihinde yurt çapında geçilecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

69 GÜMRÜK ENTEGRASYONU TİTUBB Projesinin kalan son bileşeni olan Gümrük Entegrasyonu ile; hem hasta güvenliği açısından önemli olan cihazların izlenebilirliği sağlanacak, hem fiyat belirleme çalışmaları için önemli veriler sağlanacak, hem de mükerrer ödemelerin önüne geçilmesinde önemli bir araç olacaktır. Gümrük entegrasyonu ile ilgili ekranlar hazırlanmış ancak proje paydaşlarından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (Eski Gümrük Müsteşarlığı) yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenmektedir.

70 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
POZİTİF LİSTE ÇALIŞMALARI SUT'TA OLUP REVİZE EDİLENLER EK-5/A, EK-5/C, EK-5/E, EK-5/F 4 LİSTE İLK DEFA 22/06/2012 TARİHİNDE SUT'A GİRENLER EK-5/G, EK-5/H, EK-5/I, EK-5/J, EK-5/K, EK-5/L 6 LİSTE 22/06/2012 SUT'TA YAYIMLANIP REVİZYONLARI YAPILAN VE WEB DE REVİZE TASLAK LİSTELERİ YAYIMLANANLAR EK-5/G, EK-5/H, EK-5/K, EK-5/L 22/06/2012 SUT'TA YAYIMLANIP REVİZYONLARI DEVAM EDENLER EK-5/I, EK-5/J 2 LİSTE TASLAK LİSTELERİ WEBDE YAYIMLANANLAR RADYOLOJİ VE GR. RADYOLOJİ BEYİN CER. KRANİYAL ALAN ALLOGREFT ANESTEZİ-REAN. GASTRO. GÖĞÜS CER. TASLAK LİSTELERİ WEBDE YAYIMLANIP, REVİZYON İHTİYACINA OLAN VE REVİZE EDİLME ÇALIŞMALARI DEVAM EDENLER ONKOLOJİ - HEMATOLOJİ NEFROLOJİ TASLAK LİSTELERİ YAYIMA HAZIRLANANLAR YARA BAKIM ÜRÜNLERİ 9 LİSTE YANIK TEDAVİSİ ÜRÜNLERİ TÜMÖR REZEKSİYON PROTEZLERİ ARTROSKOPİ SENTETİK GREFTLER VE XENOGREFTLER GÖĞÜS HASTALIKLARI PLASTİK VE REKONS.CER. GENEL SARF (GENEL CERRAHİ MALZEMELERİ DE BU GRUP İÇİNDE) ORTOPEDİ TRAVMA ALAN Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

71 FAALİYET TÜRÜ/AÇIKLAMA Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ BELİRLEME ÇALIŞTAYI VE GSS UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü acil eylem planının oluşturulması ve stratejisinin belirlenmesi ile Genel Sağlık Sigortası uygulamalarını değerlendirmek ve uygulama kolaylığı getirecek şekilde öneriler geliştirmek amacıyla yapılmaya başlanan çalıştaylar 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak olup; Kurum stratejik planı ile uyumlu Genel Sağlık Sigortası Strateji Belgesi hazırlanacaktır. FAALİYET ADIMI FAALİYET TÜRÜ/AÇIKLAMA FAALİYET TARİHİ KATILIMCI SAYISI Stratejik Yönetim Eğitimi TÜSSİDE’de yapıldı. Giriş: 23 Eylül 2012 Çıkış: 29 Eylül 2012 30 GSS Uygulamaları Çalıştayı TÜSSİDE’de yapılacaktır. Giriş: 17 Ekim 2012 Çıkış: 19 Ekim 2012 50 Araştırma ve Moderasyon Becerileri Eğitimi Giriş: 4 Kasım 2012 Çıkış: 10 Kasım 2012 20 Ortak Akıl Platformu 1 Giriş: 25 Kasım 2012 Çıkış: 27 Kasım 2012 80 Ortak Akıl Platformu 2 Giriş: 28 Kasım 2012 Çıkış: 30 Kasım 2012 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

72 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
GSS BİLGİ BANKASI Genel sağlık sigortasına ilişkin tüm mevzuatı içerir GSS Bilgi Bankası oluşturulmuş ve yayımı için ilgili birimlere gönderilmiştir. Bu sayede genel sağlık sigortası ile ilgili herhangi bir konuda ulaşılmak istenilen mevzuata, tüm mevzuat taranmaksızın, daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir. Örneğin sadece ilave ücret uygulamaları ile ilgili mevzuat incelenmek istenildiğinde, tüm mevzuatın taranmasına gerek olmaksızın Bilgi Bankasının ilave ücret bölümü seçilip Kanun, GSSİY, SUT, genelgeler ve duyuruların ilave ücret ile ilgili bölümlerine ulaşılabilecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

73 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
SUT KILAVUZ Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaç Tıbbi malzeme Tedavi bölümleri, uygulayıcılar tarafından kolay ulaşılabilir ve daha anlaşılabilir olması amacıyla, tüm kural setlerini içerir şekilde Excel formatında hazırlanmıştır. Yine Sağlık Uygulama Tebliğinin Müracaat Katılım payı İlave ücret Sağlık hizmetleri ödeme yöntemleri Tıbbi malzeme ödeme yöntemleri bölümleri, uygulayıcılar tarafından kolay ulaşılabilir ve daha anlaşılabilir olması amacıyla, şematize edilerek, SUT Kılavuz halinde hazırlanmış olup yayımı için ilgili birimlere gönderilmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

74 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
GSS İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ REVİZYONU Değişik kanunlarla 5510 sayılı Kanunda birçok değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere paralel olarak GSS İşlemleri Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklikler tespit edilmiştir. Başkanlığımızca hazırlanan taslak metin Genel Müdürlüğümüz daire başkanlıklarına iletilmiş ve görüşleri alınmıştır. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü ile birlikte toplantı ve yazışmalar yapılarak genel sağlık sigortasının başlangıcı, bildirimi, gss tescili, gss sona ermesi vb. bölümler yeniden hazırlanmıştır. SUT’un Yönetmeliğe aktarılacak kısımlarının tespitine yönelik olarak ilgili daire başkanlıkları ile toplantı yapılmış ve aktarılacak düzenlemeler tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde GSS İşlemleri Yönetmeliğinin revize edilmesi çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

75 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
STANDART DOSYA PLANININ OLUŞTURULMASI Genel Müdürlüğümüz ve taşra teşkilatı sağlık birimlerinin iş ve işlemleri dikkate alınarak standart dosya planının hazırlanması çalışmalarında; Başbakanlık Devlet Arşivleri Başkanlığı ile toplantılar yapılmıştır. İzmir İl Müdürlüğünde yerinde inceleme yapılmıştır. Ankara İl Müdürlüğü ilgili personeli ile toplantılar yapılmıştır. Hazırlanan taslak dosya planı İstanbul İl Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz daire başkanlıklarına iletilmiş ve görüşleri alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz ile Taşra Teşkilatımızın sağlık birimlerine yönelik standart dosya planı taslağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

76 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
İLAVE ÜCRET TAVANLARININ BELİRLENMESİ tarihli Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesiyle; sunulan sağlık hizmetinin bedeli ile alınan ilave ücreti gösteren belgeyi vatandaşa verme zorunluluğu getirildi. İlave Ücret Yönergesinde değişiklik yapılarak Sağlık hizmeti sunucularının alabileceği ilave ücret tavanı %90 çıkarıldı.(12/3/2012 tarihli ve 2012/2939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

77 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
YABANCI ÜLKE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ İlaç geri ödemesinde referans alınan; Fransa İspanya İtalya Yunanistan Portekiz sağlık sistemleri (katılım payı uygulamaları, ilaç ve tedavi gibi sağlık hizmetlerinin karşılanma usul ve esasları vb.) incelenerek rapor hazırlanmıştır. Söz konusu rapor tüm ilgililerin yararlanabilmesini teminen Kurumumuz internet sayfasında yayımlanacaktır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

78 TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONULU GENELGELER 1/2
Sağlık Kurum/Kuruluşlarınca ve hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerine ilişkin fatura ve eki belgelerin incelenmesinde ve ödenmesinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri arasında uygulama birliği ve standart sağlanması amacıyla, tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanması konusunda ikincil mevzuat hazırlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda tabiplerden ve sosyal güvenlik uzman yardımcılarından oluşan bir çekirdek grup oluşturulmuştur. Çalışma takvimine uygun olarak; tarihleri arasında Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı’nda Kocatepe SSGM, Bahçelievler SSGM ve Bursa SSGM’nin katılımıyla yapılan toplantıda tıbbi malzeme ödeme usul ve esaslarında yaşanan sorunlar, Sağlık Uygulama Tebliği’nde ve mevzuattaki boşluklar tespit edilmiştir. Yapılan tartışmalarda il müdürlükleri arasındaki uygulama farklılıkları görülmüştür.

79 TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONULU GENELGELER 2/2
tarihleri arasında Samsun SSGM, Eskişehir SSGM, Konya SSGM, İstanbul SSGM, Adana SSGM, Kocatepe SSGM, Bahçelievler SSGM, Bursa SSGM, Trabzon SSGM, İzmir SSGM, Kocaeli SSGM, Antalya SSGM, Kırıkkale İl Müdürlüğü’nün katıldığı toplantıda yaşanan sorunlar bir kez daha tartışıldıktan sonra Sağlık Kurum/Kuruluşlarınca ve hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi konulu genelge taslağı yazımına devam edilmiştir. Paydaşlarla yapılan toplantıların ardından, paydaşlarla oluşturulan görüşler Tıbbi Malzeme Dairesi çalışanlarınca tartışılmış ve taslak metinde gerekli düzenlemeler yapılmış ve eksikler tamamlanmıştır Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemlerine ilişkin genelge tarihinde, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesine ilişkin genelge ise tarihinde yayımlanmıştır.

80 TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE VE TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU -1/2 Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin hazırlanarak, bir cihazın ödeme kapsamına alınması veya bu kapsamdan çıkarılması konusunun yazılı bir sistematiğe bağlanması kararı alınmış ve bir çalışma grubu oluşturulmuştur. tarihinde Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı başkanlığında ve Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Medikal Meclisi, TÜMDEF, TÜDER, SEİS, ARTED, ORDER, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Kardiyovasküler Cerrahi Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği, Türk Standartları Enstitüsü, MEYER temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, bir cihazın geri ödeme kapsamına alınması için geçirmesi gereken süreç üzerine katılımcılardan görüşleri alındıktan sonra Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin eki Başvuru Kılavuzunun yazımına geçilmiş ve toplantıda bir taslak oluşturulmuştur.

81 TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE VE TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU -2/2 tarihinde aynı katılımcılarla ikinci bir çalıştay düzenlenerek tıbbi malzeme geri ödemesi ile ilgili süreçlerde paydaşlarla görüş birliğine varılarak taslak metin üzerinde uzlaşı sağlanmıştır. Paydaşlarla yapılan toplantıların ardından, paydaşlarla oluşturulan görüşler Tıbbi Malzeme Dairesi çalışanlarınca tartışılmış ve taslak metinde gerekli düzenlemeler yapılmış ve eksikler tamamlanmıştır. Nihai halini alan Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge ve eki kılavuz tarihinde yürürlüğe girmek üzere tarihinde yayınlandı.

82 SUT REVİZYONU Sağlık Uygulama Tebliği’nin Tıbbi malzeme Temini ve Ödeme Esasları başlıklı 7. Maddesi, uygulamalardaki aksaklıklar ve il müdürlüklerinden gelen talepler ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Eskişehir toplantısında alınan kararlar da göz önünde bulundurularak, revize edilmiş ve yayınlanmıştır.

83 SİSTEM İŞLEM PAKETLERİNİN KAYDI, YENİ VERSİYON TİTUBB 1/2
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Hacettepe Üniversitesinin birlikte yürüttüğü TİTUBB projesinin öngörülen süresi 2011 yılı Aralık ayı itibariyle dolmuştur. Yüklenici firma ile yapılan toplantılarda bazı yükümlülüklerin tamamlanmadığı görülmüş, bu yükümlülüklerin en kısa sürede yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapacak bir çekirdek grup oluşturulmuştur. Optik, Sistem İşlem Paketi, Ismarlama Üretilen Tıbbi Cihazla ilgili sistemsel sorunların çözülmesi ve ALLOGREFT ekranı geliştirilmesi ve Gümrük Entegrasyonun sağlanması, yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdendir.

84 SİSTEM İŞLEM PAKETLERİNİN KAYDI, YENİ VERSİYON TİTUBB 2/2
Sistem işlem paketlerinin TİTUBB’ta kaydı sağlanarak, bu konuda geri ödeme aşamasında il müdürlüklerince ve firmalarca yaşanan sorunları çözmek üzere altyapı çalışması yapılmış olup sistemin işlemesi için firmaların ürünlerini sisteme kaydetmeleri beklenmektedir. tarihi itibariyle eski TİTUBB sürümünden, daha kapsamlı veri ve elektronik kullanım kolaylıkları sağlayan yeni TİTUBB sürümüne geçilmiştir. Eski versiyon TİTUBB uygulaması 2011 yılı başı itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından veri girişine kapatılmıştır. İçindeki veriler yeni TİTUBB uygulamasına aktarılmıştır. Ancak ödeme aşamasında sıkıntı yaşanmaması amacıyla altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar SGK tarafından bir geçiş dönemi öngörülmüş ve eski TİTUBB versiyonunun il müdürlüklerince kullanımı tarihine kadar ertelenerek bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

85 SÖZLEŞME VE ZEYİLNAMELER
7 June 2011 Özel Sağlık Hizmeti Sunucuları ile ilk sözleşme 2007 yılında yapılmıştır. Aynı Sözleşme bazı değişiklikler yapılarak aynı anlayış ile 2009 yılında yeniden yayınlanmıştır. Yeni sözleşme ise; vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin belli standartlarda sunulması, fiillerle cezalar arasında hakkaniyetin tesis edilmesi gibi ilkelerle; yaklaşık olarak 40 kişilik bir teknik ekip (Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Gazi Üniversitesi Ticaret Hukuku Kürsüsü temsilcilerinin de bulunduğu) oluşturularak, ilgili tüm kesimlerin tavsiye ve değerlendirmeleri de dikkate alınarak hazırlanmış ve tarihinde yayımlanarak duyurulmuştur. Sözleşme imzalama sürecinin uzatılmasından sonra sözleşme geçerlilik tarihi olarak belirlenmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü © Muharrem CEVHER (2011), SGK, Ankara, Turkiye

86 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
PROTOKOLLER 7 June 2011 Sağlık Bakanlığı ile 2012 yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokol ve Sözleşmesi 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sağlık Hizmeti Alım Protokolü 14 Ekim 2010 tarihinde imzalanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 3. basamak sağlık hizmet sunucuları için Götürü Bedel, 2. basamak sağlık hizmet sunucuları için Hizmet Başı Sağlık Hizmeti Alım Protokolü ve Sözleşme Usul ve Esasları 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Gaziantep Belediyesi ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmet Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları 1 Mayıs 2012 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmıştır. yılında 2 belediye tıp merkezi, Darülaceze Müessese Müdürlüğü, yıllarında 5, 2012 yılında ise yine 5 üniversite hastanesi ile Sağlık Hizmetleri Alım Protokolü imzalanmıştır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü © Muharrem CEVHER (2011), SGK, Ankara, Turkiye

87 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA YÖNELİK İŞLEMLER 7 June 2011 Sevk Edilmek Koşulu İle Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Alınması Usulüne uygun alınan sevkle Kurumumuzla anlaşması olmayan sağlık hizmeti sunucularında sağlanan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin tedavi bedelleri SUT’da yer alan fiyatlar esas alınarak kişilere ödenmekte iken, Danıştay tarafından bu şekilde tedavileri sağlanan kişilerin tedavi bedellerinin Türk Diş Hekimleri Birliğinin fiyatları baz alınarak ödenmesi gerektiğine karar verilmesi üzerine karar doğrultusunda işlem yapılmak üzere genelge yayımlanmıştır. Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Alınması Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin özel sağlık hizmet sunucularından ağız ve diş sağlığına yönelik sağlık hizmeti alınabilmesi amacıyla sözleşme hazırlığı yapılmış ancak uygulamaya alınamamıştır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü © Muharrem CEVHER (2011), SGK, Ankara, Turkiye

88 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
ÖDEMELERİN YÖNETİMİ 7 June 2011 2009 yılında fatura inceleme kriter belirleme çalışmaları yapılmış ve 1 Nisan 2010 tarihinde Fatura İnceleme Usul ve Esasları yayınlanmıştır. Kurumumuz taşra teşkilatında işleyişleri yerinde görmek ve sağlık hizmet sunucularıyla bir araya gelerek sağlık hizmeti uygulamalarına ilişkin sorun ve çözüm önerilerinin görüşülmesini temin etmek için tüm Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü olan illere seyahat planlaması yapılmış, ilk uygulama Antalya, Samsun, Çorum, Kocaeli, Trabzon, Eskişehir, Adana, Malatya, İzmir, Konya illerinde gerçekleştirilmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 46 / 63 © Muharrem CEVHER (2011), SGK, Ankara, Turkiye

89 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
YOL, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERLERİ 7 June 2011 Mutat taşıt bedelleri, Karayolları Taban Ücret Tarifesi esas alınarak yol gideri km bazlı fiyat üzerinden ödenmeye başlanmıştır. Hastalardan bilet ve rayiç belgesi istenme zorunluluğu kaldırılmıştır. Sigortalıların istedikleri İl Müdürlüklerinden şahıs ödemelerini alabilmeleri sağlamıştır. Taksi ücretleri için ödenen tutar, iki yerleşim yeri arası mutat taşıt aracı bedelinin 5 katı ile sınırlandırılmıştır. Kanser tedavisi, organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi gören hastaların devam eden tedavileri için sevklerinin birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından kontrol çağrı belgesi olması kaydıyla yapılabilmesi imkanı getirilmiştir. Köylerden bağlı bulundukları ilçeye diyaliz tedavisi için gidip gelenlerin yerleşim yerinden ilk sevk belgesini alamamaları nedeniyle yol parası ödemelerinde yaşadıkları sıkıntılar giderilmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü © Muharrem CEVHER (2011), SGK, Ankara, Turkiye

90 YURTDIŞI TETKİK/TEDAVİ İŞLEMLERİ
2012 yılı içerisinde yurt içinde tedavisi yapılamayıp tedavi amacıyla yurt dışına 20 kişi gönderilmiş olup, ayrıca daha önceki yıllarda tedavi için gönderilmiş olan 21 hastanın (özellikle organ nakilli hastalar) 45 defa kontrol tedavisi için yurt dışına gönderilmeleri sağlanmıştır. 2012 yılı içerisinde ülkemizde yapılamayan toplam 22 hastanın tetkiki yurt dışında yaptırılmıştır. 2012 Yılı Genel Toplam Yurt Dışına Tedaviye Gönderilen Hasta Sayısı 20 120 Yurt Dışına Gönderilen Tahlil/Tetkik Sayısı 22 118 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

91 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
MEVZUAT ÇALIŞMALARI 7 June 2011 Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ile Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 11/10/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde acil düzenleme yapılması gerekmiş ve değişiklikler tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü © Muharrem CEVHER (2011), SGK, Ankara, Turkiye

92 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
KURUM SAĞLIK KURULLARI 7 June 2011 Sigortalılarımız ve hak sahiplerinin mağduriyetlerine sebebiyet vermeden, dosya değerlendirme süreçlerini kısaltabilmek, maluliyet taleplerini bölgelerinde ivedilikle sonuçlandırabilmek, yetersiz ya da eksik bilgi ile düzenlenmiş raporların hazırlandığı hastaneler ile iletişim sağlayabilmek amacı ile ;2009 Yılında 9 ilde (İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli, Bursa, Konya, Kayseri, Samsun) 2011 yılında 4 il daha olmak üzere (Ankara, Eskişehir, Trabzon Gaziantep) toplam 13 ilde Kurum Sağlık Kurulları (Bölge Sağlık Kurulları) oluşturulmuştur. Vazife malullüğü ve harp malullüğü tespitleri, 4/a, 4/b kapsamındaki sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı ve yaşlılık sigortasına ilişkin tespit işlemleri Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine) devredilmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü © Muharrem CEVHER (2011), SGK, Ankara, Turkiye

93 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
MALULİYETE İLİŞKİN MEVZUAT ÇALIŞMALARI 7 June 2011 Sigortalılarımızın maluliyet-iş kazası ve meslek hastalığı vb. tespitlerinde kullanılmakta olan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği birbirinden ayrılarak; Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Tespit Yönetmeliği olarak iki ayrı kısımda tamamlanarak yayınlanacaktır. Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği Taslağı tamamlanarak ilgili birimlerinin görüşlerine sunulmuş olup, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Tespit Yönetmeliği Taslağı çalışmalarımız devam etmektedir. Kurum Sağlık Kurularının görev yetki ve çalışma usul esasları ile ilgili bir mevzuatın bulunmaması nedeniyle karşılaşılan sorunların çözümlenmesi maksadıyla, Kurum Sağlık Kurullarının Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik taslağı hazırlanarak ilgili birimlerin görüşlerine sunulmuştur. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü © Muharrem CEVHER (2011), SGK, Ankara, Turkiye

94 VERİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
’de çıkarılan son Yönetmelik, sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem veri tabanında yer alan kişisel ve kurumsal verilerin, kişinin ya da kurumun mahremiyeti, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlüklerini koruyarak, paylaşım esaslarının belirlenmesi ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususların düzenlenmesine yönelik olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 78 inci ve 100 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan "Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik" olup tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin “Düzenleme yetkisi” başlıklı 16 ıncı maddesine istinaden “Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar” Kurum Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/269 sayılı kararı ile uygun görülerek tarihinde Kurum web sayfasında yayımlanmıştır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

95 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
YENİ TEB PROTOKOLÜ Kurumumuz ve TEB arasında 1 Temmuz 2015 tarihine kadar geçerli olacak İlaç Alım Protokolü imzalanmıştır. Bir takım yeni düzenlemelerin olduğu bu protokolde, eczacıların da sıkıntıları ortadan kaldırılmaya çalışılıştır. Bu kapsamda yaklaşık eczanenin iskonto oranları iyileştirilmiştir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

96 GSS TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU
Tıbbi malzeme tedarikçilerinin ve piyasaya arz ettikleri ürünlerin TITUBB sistemine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gözetiminde kaydedilmesinden sonra Kurum ile ilgili alanların kayıt aşamasında firmalar tarafından karşılaşılan sorunlar ve bu kayıtların Kurum taşra birimleri tarafından kontrol edilmesi aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve bir sistematiğin oluşturulması ihtiyacı doğrultusunda kılavuz çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan kılavuzun İl Müdürlükleri ve SGM’ler tarafından yürütülen TITUBB kaydının kontrolü kısmı ile ilgili olarak TITUBB firma ve ürün kayıtlarını inceleyen Kurum taşra birimlerinden Ankara Kocatepe ve Bahçelievler Sosyal Güvenlik Merkezlerine ziyaretlerde bulunulmuş ve TITUBB kayıtlarını kontrol eden Kurum personeli ile görüşülmüştür. Bursa İl Müdürlüğü, Ankara Kocatepe ve Bahçelievler Sosyal Güvenlik Merkezlerinden TITUBB’u aktif olarak kullanan Kurum personeli ile Mart 2012 tarihlerinde toplanılmış, TITUBB sisteminin geliştirilmesi için önerileri alırken taslak metin üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

97 ISMARLAMA TIBBİ CİHAZLARIN KAYDI
Ismarlama Tıbbi Cihazların Ismarlama tıbbi cihazların TİTUBB’da kayıt altına alınarak izlenebilirliğin sağlanması açısından Kurumumuzca yapılması gereken altyapı çalışmaları tamamlanmış olup sistemin işlerlik kazanması için Sağlık Bakanlığı’nın gerekli altyapı çalışmalarını tamamlaması beklenmektedir.

98 ALLOGREFTLERİN KAYDI Allogreftler (İnsan Kaynaklı Greft (yama)) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine tabi olmadığından TİTUBB ekranına kaydedilmektedir. Bu da hem allogreftlerin insan sağlığı açısından son derece önemli olan izlenebilirliğini engellemektedir hem de fiyat belirleme çalışmalarını zora sokmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile toplantılar yapılmakta, konunun önemi ilgililerle paylaşılmaktadır. Yapılan çalışmalarda öncelikle allogreftlerin tıbbi cihaz olmadıklar,ı uluslararası mevzuata uygun olarak ilaç olarak değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan çalışmalar neticesinde allogreftlerin kaydedildiği TİTUBB üzerinde hazırlanan ekran son aşamaya getirilmiştir. Bu ekranın tamamlanması ve MEDULA entegrasyonun sağlanması (halihazırda bu çalışmalar sürdürülmektedir) ile allogreftlerin kayıtları Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol altına alınacak ve Kurumumuzca Sağlık Bakanlığının kayıt altına aldığı ve ruhsatlandırdığı merkezlerin ürünlerine ödeme yapacaktır.

99 AYAKTAN TEDAVİ İŞLEMLERİ 1/2
tarihleri arasında Kızılcahamam’da Bahçelievler SSGM koordinatörlüğünde Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bursa, Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı, Bolu İzzet Baysal Hastanesi’nin katılımıyla iade kapsamında cihazlar konulu çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya Kurumumuz personelinden 25, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında “Evde Bakım Hizmetleri” ile ilgili görevlerde bulunan toplam 10 personel olmak üzere toplamda 35 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Üç gün süren toplantılarda iade kapsamındaki cihazların mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri tartışılmış olup toplantılarda önerilen çözüm önerileri konusunda Sağlık Bakanlığı gibi konunun ilgili taraflarıyla görüşmeler sürmektedir.

100 AYAKTAN TEDAVİ İŞLEMLERİ 2/2
Ismarlama Ortez ve Protez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsatlandırılmış Ismarlama Protez Ortez merkezleri ve bünyesinde ortopedik protez ve ortezleri ısmarlama olarak yapan ve/veya uygulayan birimler bulunan Resmi Sağlık Kuruluşları ile bir sözleşme yapılması planlanmaktadır. Bu sözleşme metni ve kullanılacak MEDULA ekranları çalışılmaktadır. Bu sözleşmelerin imzalanmasıyla, sözleşmeli firmalardan alınan cihazlar geri ödem kapsamında olacak ve böylece hasta güvenliği ve sağlığı açısından büyük bir adım atılmış olacaktır.

101 Elektronik Sevk Sistemi Projesi
Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yol ve gündelik giderlerine ait sevk ve tedavi belgelerinin elektronik ortama aktarılması (e-sevk) çalışmaları kapsamında seçilen hastanelerde pilot uygulama başlatılmış olup 2012 yılı sonuna kadar ülke genelinde uygulamaya geçilecektir . E-sevk ile; Hastaların ve İl Müdürlüğü personelinin zaman kaybının önlenmesi, Sevk belgesi üzerinde yapılan hataların ve eksikliklerin engellenmesi, ödemelerin daha kısa sürede yapılabilmesi, SHS’lerin “başka bir hastaneye sevk” ile yaptıkları hasta çıkış işlemlerini MEDULA’da belirtmeleri ve bu sayede ödemelerde tasarruf edilmesi, MEDULA üzerinden tüm sevklerin daha kolay izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


"GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları