Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğrudan Yabancı Yatırım Teorisi ve Stratejisi. Rekabet Avantajı Teorisi VarsayımlarıVarsayımları serbest ticaret, mükemmel rekabet, belirlilik, maliyetsiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğrudan Yabancı Yatırım Teorisi ve Stratejisi. Rekabet Avantajı Teorisi VarsayımlarıVarsayımları serbest ticaret, mükemmel rekabet, belirlilik, maliyetsiz."— Sunum transkripti:

1 Doğrudan Yabancı Yatırım Teorisi ve Stratejisi

2 Rekabet Avantajı Teorisi VarsayımlarıVarsayımları serbest ticaret, mükemmel rekabet, belirlilik, maliyetsiz bilgi ve hükümet müdahalesi yok serbest ticaret, mükemmel rekabet, belirlilik, maliyetsiz bilgi ve hükümet müdahalesi yok Teorinin özellikleriTeorinin özellikleri –A ülkesi B ülkesinin ihracatına konu olmayan malları ihraç etmeli –A ülkesi doğal kaynaklarının imkan verdiği ürünlerde uzmanlaşmalı –B ülkesi de aynı işlemi diğer ürünlerle yapmalıdır

3 Ulusal işletmeler ulusal piyasalarında başarılı olmalarının bir sonucu olarak yabancı ülkelerde yatırımlar gerçekleştirmektedirler.Ulusal işletmeler ulusal piyasalarında başarılı olmalarının bir sonucu olarak yabancı ülkelerde yatırımlar gerçekleştirmektedirler.

4 Aşağıdaki sebeplerle işletmeler çok uluslu hale gelir –Yeni pazarlar arayışı –Hammadde kaynaklarına yakınlık –Maliyet avantajı –Yeni bilgi ve teknolojilere ulaşma –Politik güvenlik arayışı

5 Rekabet Avantajının Sürdürülebilirliği ve Transferi Rekabet avantajının sürdürülebilir olması içinRekabet avantajının sürdürülebilir olması için –İşletmeye özgü –Transfer edilebilir –Yurtdışındaki operasyonlarda karşılaşılabilecek engelleri aşmaya yetecek derece güç sahibi olunması gerekir.

6 Rekabet Avantajının Sürdürülebilirliği ve Transferi Rekabet avantajı boyutlarıRekabet avantajı boyutları –Ölçek ekonomisi –Yönetim ve pazarlama yeteneği –Gelişmiş teknoloji –Finansal güç –Ürün çeşitliliği –Ulusal piyasalarda rekabetsizlik

7 PORTER ELMASI – ULUSAL REKABET AVANTAJI Faktör koşulları İlgili & yan sanayi İlgili & yan sanayi Talep koşulları İşt. stra.,yapı & rekabet

8 OLI Paradigması & Uluslararasılaşma OLI paradigması (Buckley & Casson, 1976; Dunning 1977) ÇUŞ’ların lisanslama, ortak yatırım, stratejik işbirlikleri ve ihracat gibi yöntemler yerine neden doğrudan yatırımı tercih ettikleri açıklamaya çalışan bir çalışmadır.OLI paradigması (Buckley & Casson, 1976; Dunning 1977) ÇUŞ’ların lisanslama, ortak yatırım, stratejik işbirlikleri ve ihracat gibi yöntemler yerine neden doğrudan yatırımı tercih ettikleri açıklamaya çalışan bir çalışmadır. 1. İşletme ulusal piyasada rekabet avantajına sahip olmalıdır – sahiplik yurtdışına transfer edilebilmelidir. (O-owner)1. İşletme ulusal piyasada rekabet avantajına sahip olmalıdır – sahiplik yurtdışına transfer edilebilmelidir. (O-owner)

9 OLI Paradigması & Uluslararasılaşma 2. İşletme yabancı pazarların bazı özelliklerinden olumlu yönde etkilenmektedir – “L” (location)2. İşletme yabancı pazarların bazı özelliklerinden olumlu yönde etkilenmektedir – “L” (location) 3. İşletme rekabet avantajını koruyabilmek için değer zincirinin tamamını kontrol etmeye ihtiyaç duymaktadır. “I” (internalization)3. İşletme rekabet avantajını koruyabilmek için değer zincirinin tamamını kontrol etmeye ihtiyaç duymaktadır. “I” (internalization) Yukarıdaki sebeplerle lisanslama veya outsourcing yerine doğrudan yatırım tercih edimektedir.Yukarıdaki sebeplerle lisanslama veya outsourcing yerine doğrudan yatırım tercih edimektedir.

10 OLI Paradigması & Uluslararasılaşma Doğrudan yatırımların açıklanmasında finansal stratejiler doğrudan OLI paradigmasıyla ilgilidir.Doğrudan yatırımların açıklanmasında finansal stratejiler doğrudan OLI paradigmasıyla ilgilidir. Stratejiler proaktif olabilir, yönetim takımı tarafından idare edilir.Stratejiler proaktif olabilir, yönetim takımı tarafından idare edilir. Stratejiler ayrıca reaktif olabilir, keşfedilen yeni pazarın koşullarına bağlı olarak.Stratejiler ayrıca reaktif olabilir, keşfedilen yeni pazarın koşullarına bağlı olarak.

11 OLI Paradigması & Uluslararasılaşma

12 Nereye Yatırım Yapılmalı Çok popüler olan ve doğrudan yatırımların temelinde yer alan iki davranışsal teori bulunmaktadırÇok popüler olan ve doğrudan yatırımların temelinde yer alan iki davranışsal teori bulunmaktadır Doğrudan yatırımlar için davranışsal yaklaşım Doğrudan yatırımlar için davranışsal yaklaşım Uluslararası network teorisi Uluslararası network teorisi Davranışsal yaklaşım – Gözlemelere göre işletmeler öncelikle kendi ulusal sınırlarından çok uzakta olmayan (benzer sosyal-kültürel ve tarihi özellikler taşıyan) ülkelere yatırım yapma eğilimindediler.Davranışsal yaklaşım – Gözlemelere göre işletmeler öncelikle kendi ulusal sınırlarından çok uzakta olmayan (benzer sosyal-kültürel ve tarihi özellikler taşıyan) ülkelere yatırım yapma eğilimindediler.

13 Nereye Yatırım Yapılmalı Uluslararası network teorisi – ÇUŞ büyümenin bir sonucu olarak ya bir network (ağ) şeklinin almaktalar veya hiyerarşiyelerini ademi merkezi bir yapıya dönüştürmektedirler.Uluslararası network teorisi – ÇUŞ büyümenin bir sonucu olarak ya bir network (ağ) şeklinin almaktalar veya hiyerarşiyelerini ademi merkezi bir yapıya dönüştürmektedirler. Sonuçta işletme farklı ülkelerden bir çok farklı yatırımcının sahip olduğu bir koalisyona dönüşmektedir.Sonuçta işletme farklı ülkelerden bir çok farklı yatırımcının sahip olduğu bir koalisyona dönüşmektedir.

14 Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır İhracatİhracat –avantajları Doğrudan yatırımların karşılaştığı riskleri içermezDoğrudan yatırımların karşılaştığı riskleri içermez Politik risk minimumdurPolitik risk minimumdur Vekalet maliyetlerinden kurtulmaVekalet maliyetlerinden kurtulma –dezavantajları İşletme yurtdışında faaliyette bulunmanın avantajlarından faydalanamaz.İşletme yurtdışında faaliyette bulunmanın avantajlarından faydalanamaz. Dışarıdan gelenlere, ithalatçılara pazar kaybetme riskiDışarıdan gelenlere, ithalatçılara pazar kaybetme riski

15 Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır Lisans anlaşmaları Yüksek bir finansman getirmeden yurtdışına açılma yöntemlerinden biridir. –dezavantajları Lisans ücretleri doğrudan yatırım karlarının altında kalabilir Kalite düzeyinde kayıplar Potansiyel rakipleri geliştirme Teknolojinin çalınması riski Yüksek vekalet maliyeti

16 Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır Joint VentureJoint Venture –Joint venture yabancı bir ortaklıkla sahipliğin paylaşılmasıdır –ÇUŞ için doğru partner bulunduğundan pahabiçilmez bir araç haline gelebilir. –avantajları Yerel ortak piyasayı daha iyi anlayabilirYerel ortak piyasayı daha iyi anlayabilir Yerel ortak her düzeyde yönetime destek verebilirYerel ortak her düzeyde yönetime destek verebilir Bazı evsahibi ülkeler yatırımlar için yerel işletmelerden ortak bulunmasını şart koşabilirBazı evsahibi ülkeler yatırımlar için yerel işletmelerden ortak bulunmasını şart koşabilir

17 dezavantajları Yanlış ortak seçildiğinde politik risk artarYanlış ortak seçildiğinde politik risk artar Yerel ve yabancı ortak stratejiler konusunda anlaşamayabilirYerel ve yabancı ortak stratejiler konusunda anlaşamayabilir Transfer fiyatlaması uygulaması sorunlar yaratabilirTransfer fiyatlaması uygulaması sorunlar yaratabilir Hisse değerini belirlemedeki güçlüklerHisse değerini belirlemedeki güçlükler

18 Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır Greenfield yatırım ve acquisitionGreenfield yatırım ve acquisition Özellikle çok büyük altyapı yatırımları gerektiren işkolları için gerekli olmaktadırÖzellikle çok büyük altyapı yatırımları gerektiren işkolları için gerekli olmaktadır –Bazı durumlarda acquisiton daha çok tercih edilebilir. Çünkü sıfırdan bir yatırım yapmak yerine hali hazırda bu yatırımı gerçekleştirmiş bir işletmenin elegeçirilmesi zaman kazandırabilir. Bununla birlikte elegeçirme maliyetleri genellikle oldukça yüksektir.

19 Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır Stratejik işbirlikleriStratejik işbirlikleri

20 Rekabet avantajı Mevcut rekabet avantajının Yurtdışına taşınması Rekabet avantajında bir değişim Lisanslama Yönetim anlaşmaları Varlık kontrolünün paylaşama Acquisition Greenfield Investment Evde üretim: İhracat Yurtdışında üretim Joint VentureSahipliğin iştirake devri Daha fazla yurtdışı varlık Daha fazla Doğrudanyatırım Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır

21 ÜLKE RİSKİ Genelde iki tür risk sözkonusudrGenelde iki tür risk sözkonusudr –Piyasadan kaynaklanan –Kurumlardan kaynaklanan

22 Doğrudan Yatırım Riskleri İşletmeye özgü riskler Faaliyet riski Kur riski Yönetim riski Ülkeye özgü riskler Transfer riski savaş riski Yıkım Ekonomi ve altyapı riski Makroekonomik riskler Kredi riski Kültürel geçmiş Entelektüel sermaye hakları Küresel riskler Terör Küreselleşme karşıtları Siber saldırılar Çevresel güvenlik

23 Doğrudan Yatırım Risklerinin Yönetimi ve Ölçümü Duyarlılık AnaliziVarlıklar üzerindeki riskin minimize edilmesi ÇeşitlendirmeSigorta İş planlarının simulasyonuİştiraklerdeki varlıkların azaltılması İskonto oranını düzenlemeYerel kuruluşlardan borçlanma Nakit akımlarını düzenleme Kuruluş yerleri Kur riski yönetimi Borç ve özkaynak kaynaklarıRisk paylaşımlı anlaşmalar Para birimi çeşitlendirmesiÜlke yatırım anlaşmaları Arz kaynaklarıYatırım garantileri Satış yerleri

24 İşletmeye özgü riskler: Ölçüm & Yönetim İşletmeye özgü riskler: Ölçüm İşletmeye özgü riskler: Yönetim Kur riskiYönetim RiskiFaaliyet riski Tahmin hataları Yüksek riskli projeler Portföy riski Hedeflerde çatışma Sahiplik yapısı İnsan kaynakları İşlem etkisi İşletme etkisi Muhasebe etkisi Duyarlılık AnaliziÇeşitlendirmeVarlık riskini düşürmeSigorta

25 ÇUŞ zaman zaman politik risklerini sigorta kuruluşlarına transfer etmektedirler.ÇUŞ zaman zaman politik risklerini sigorta kuruluşlarına transfer etmektedirler. –Örneğin bu amaçla Amerika’da Overseas Private Investment Corporation (OPIC) isimli bir sigorta kuruluş faaliyette bulunmaktadır.

26 Doğrudan yatırıma el konulmasını önleyecek stratejiler –Yerel tedarik kaynaklarından faydalanmak: –İstihdam olanaklarını artırmak –Ulaşımın kontrol altına alınması (özellikle petrol ve doğal gaz şirketleri için önemlidir) –Teknolojik kontrol –Yerel kredi imkanlarından faydalanma –Üçüncü ülkelerden borçlanma –Yatırım garanti anlaşmaları

27 Ülkeye Özgü Riskler Ülkeye Özgü Riskler Bu tür riskler işletmelerin hem ulusal hemde uluslar arası faaliyetlerini etkilemektedir.Bu tür riskler işletmelerin hem ulusal hemde uluslar arası faaliyetlerini etkilemektedir. En fazla görülen risklerEn fazla görülen riskler –Transfer riski (bloke fonlar-zorunlu yeni yatırım) –Kültürel farklılıklar –Ev sahibi ülkenin korumacı polikaları

28 Dünya’daki M&A Aktiviteleri (billions of US dollars)

29 Dünya’daki M&A Aktiviteleri (billions of US dollars)

30 SINIRÖTESİ M&A’NIN NEDENLERİ Temel sebep ortaklar için yaratılan değeri maksimize etmektir.

31 Fiyat=EPS  FKFK İşletmenin hisse Başına gelirini artırmak İçin doğrudan müdahaleler Yönetim piyasadaki aktörlerin İşletmenin f/k oranı ile ilgili düşüncelerini dolaylı etkileyebilir. Gelirleri artırarak Hisse fiyatını artırma. Hedef: İşletmenin hisse fiyatını artırma Dolayısıyla değer yaratmak işletmenin gelirlerini artırmaktır.

32 Yeni teknolojilere ulaşma Stratejik varlıkları elde etmek Pazar hakimiyetini elde etmek ve yeni pazarlara girmek Yerel/küresel faaliyetlerde sinerji yaratmak Rekabet ve pazarlık gücünü artırmak Riski dağıtmak Finansal fırsatları artırmak Diğer M&A Sebepleri

33 CROSS-BORDER M&A DRIVERS Sınır ötesi M & A faaliyeti time Source: UNCTAD, World Development Report 2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, figure V.1., p. 154. M&As ile birlikte: Stratejik varlıkları elde etme Pazar hakimiyeti Sinerji Büyüme Riski çeşitlendirme Finansal imkanları arttırma Değişen çevre koşullarında İşletmeler rekabet güçleri korumak ve geliştirmek eğilimindedirler Küresel çevrede değişim Teknoloji Yasalar Sermaye piyasalarında değişim Yeni iş fırsatları ve riskleri

34 SINIRÖTESİ M&A SÜRECİ Hedefin değerini belirleme Değerleme & pazarlık Birleşme sonrası faaliyetler: Kültürel uyum Faaliyetlerde rasyonellik; finansal hedeflerde bütünleşme; sinerjiyi oluşturma Sahiplik yapısındaki değişimi belirleme Finansal maliyetler & tazminatlar Strateji & Yönetim Finansal analiz & Strateji 3. Aşama 2. Aşama 1. Aşama


"Doğrudan Yabancı Yatırım Teorisi ve Stratejisi. Rekabet Avantajı Teorisi VarsayımlarıVarsayımları serbest ticaret, mükemmel rekabet, belirlilik, maliyetsiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları