Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İRAN - - -- -- İran İslam Cumhuriyeti جمهوری اسلامی ایران Jomhūrī-ye Eslāmi-ye Īrān Slogan: 'İstiklal, özgürlük, İslam Cumhuriyeti Esteqlāl, Āzādī, Jomhūrī-ye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İRAN - - -- -- İran İslam Cumhuriyeti جمهوری اسلامی ایران Jomhūrī-ye Eslāmi-ye Īrān Slogan: 'İstiklal, özgürlük, İslam Cumhuriyeti Esteqlāl, Āzādī, Jomhūrī-ye."— Sunum transkripti:

1 İRAN - - -- -- İran İslam Cumhuriyeti جمهوری اسلامی ایران Jomhūrī-ye Eslāmi-ye Īrān Slogan: 'İstiklal, özgürlük, İslam Cumhuriyeti Esteqlāl, Āzādī, Jomhūrī-ye Eslāmī Milli MarşMilli Marş: Sorood-e Melli-ye Jomhūrī-ye Eslāmi

2 İRAN HAKKINDA İRAN HAKKINDA -. BaşkentTahranTahran(En Büyük Şehir) En Büyük ŞehirTahran Resmi dilFarsça Yönetim Yönetim - Dini Lider - Cumhurbaşkanı İslam Cumhuriyeti Ayetullah Ali Hamaney Mahmut Ahmedinejad Ayetullah Ali Hamaney Mahmut Ahmedinejad Devletleşme [1] [1] MedlerMÖ 625 Safevi HanedanıMayısMayıs 15021502 İslam Cumhuriyeti11 Şubat11 Şubat 19791979 Sınırı Olan Ülkeler Pakistan Türkiye Afganistan Türkmenistan Irak Azerbaycan ErmenistanPakistanTürkiyeAfganistanTürkmenistanIrakAzerbaycanErmenistan

3 İRAN HAKKINDA İRAN HAKKINDA -Genel Bilgi -Genel Bilgi. Yüzölçümü Yüzölçümü - Toplam - Su (%) 1.648.195 km² 0,7% Nüfus Nüfus - Toplam 69.021.471 3 Dinsel ve mezhepsel dağılım: Şii Müslüman %89, Sünni Müslüman %10, Zerdüştçü, Musevi, Hıristiyan ve Bahai %1Şii SünniZerdüştçüMusevi HıristiyanBahai GSYİH GSYİH - (SAGP)SAGP 852 milyar $ (2007) İnsani Gelişme Endeksiİnsani Gelişme Endeksi (2007)0.759 (94.sırada) Para birimiİran Riyali Saat DilimiUTCUTC +3:30 İnternet alan adı.ir

4 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Kısaca -Kısaca. Güneybatı Asya ülkesi. Güneyde Fars ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırına sahiptir. Başkenti Tahran'dır. Şiilik ülkenin resmi dini mezhebi ve Farsça resmi dilidir.

5 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -. İran sözcüğünün kökeni, Sanskritçe Aryan sözcüğünden gelir. İran sözcüğü modern Farsça'ya, Zerdüştçülüğün kutsal kitabı Avesta’da yer alan bir terim olan Aryānām'dan girmiştir.Ahameniş İmparatorluğudönemi bir kabartmanın yanındaki bulunan Partça dilindeki bu yazıtta İran,aryān olarak devletten çok insanları kastetmekteydi.İmparatorluk coğrafyasını ifade etmek için kullanılması Sasani hanedanlığının ilk döneminde de görülmüştür. (Kiros silindiri-ilk insan hakları beyannamesi)

6 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -.

7 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -. İran, MÖ 4000'lere dayanan tarihi ve var olan yerleşmeleriyle dünyadaki en eski sürekli uygarlıklardan birine ev sahipliği yapmaktadır. Tarih boyunca İran Avrasya'daki merkezi konumu nedeniyle jeostratejik öneme sahip olmuştur ve bir bölgesel güçtür. İran BM, Bağlantısızlar Hareketi, İslam Konferansı Örgütü ve OPEC kurucu üyesidir. İran siyasal sistemi 1979'da kabul edilen anayasaya göre oluşturulan bir kaç karmaşık yönetim yapısına göre işlemektedir. En yüksek devlet makamı şimdiki Ayetullah Ali Hamaney'in üstlendiği İran dini liderliğidir. İran, uluslararası enerji güvenliği ve dünya ekonomisinde geniş petrol ve doğal gaz kaynakları sonucu önemli bir konuma sahiptir.

8 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Kültür -Kültür. İran kültürü İslam öncesi ve İslami kültürün bir karışımıdır. Büyük olasılıkla Orta Asya ve Andronovo kültüründen kaynaklanan İran kültürü, MÖ 2000’lerdeki İran bölgesi kültürünün mirasçısı olarak büyük oranda kabul edilmektedir. İkinci bin yıl sırasında entelektüellerin ve dinin ve daha önce de halkın dili olarak Farsça ile beraber İran kültürü uzun bir süre Ortadoğu ve Orta Asya’nın baskın kültürü olmuştur. İran kültürünün görece olarak Çin, Hint ve Roma medeniyetlerini etkilemesi açısından Sasani İmparatorluğu İran’da önemli ve etkili bir dönem oluşturmuştur ve aynı şekilde batı Avrupa ve Afrika’yı da etkilemiştir..Bu etki hem Avrupa hem de Asya ortaçağ sanatında önemli bir rol oynamıştır.Farsça

9 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Dil ve Edebiyat -Dil ve Edebiyat. İran Anayasası’nın 15.maddesi şöyle der: "İran’ın resmi dili Farsçadır ve Farsçaya ek olarak yerel ve aşiret dillerinin basında ve kitle iletişim araçlarında çocukların edebiyatlarını öğrenmeleri için okullarda öğretilmesine izin verilmiştir." Farsça İran’da lingua franca görevi görmektedir ve yayınların ve basılan eserlerin çoğu bu dildedir. Farsça’dan hariç olarak İran’da kullanılan görece yaygın olan diğer Azerice, Kürtçe ve hatta izafi olarak çok yaygın olmayan Arapça ve Ermenice dillerinde de yapılan birçok yayın ve basılan eser vardır.

10 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Okullar -Okullar. The school system is under the jurisdiction of the Ministry of Education and Training. In addition to schools, this Ministry also has responsibility for some teacher training and some technical institutes. The Ministry of Education employs the highest number of civil servants -42 per cent of the total- and receives 21 per cent of the national budget. A total of 15,018,903 students were enrolled in 87,024 schools with 485,186 classes throughout the country in the academic year 1990-91.

11 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Okular -Okular. The breakdown was as follows: 509 schools for disabled children, 3,586 kindergartens, 59,280 elementary schools, 15,580 intermediate schools, 4,515 secondary schools, 380 technical schools, 405 business studies and vocational schools, 64 agriculture schools, 238 urban and 182 rural elementary school teachers' training colleges, seven vocational and professional teachers' training colleges and 19 institutes of technology. There are also 2,259 adult education schools.The structure of the educational system under this Ministry is divided into the following cycles:

12 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Okul Öncesi Eğitim Dönemi- -Okul Öncesi Eğitim Dönemi- Pre-school Education cycle. A one-year program for children five years old in which they receive the basic notions needed to enter primary schools. There is no exam at the end of this cycle and children proceed automatically to the following cycle. (BU yıl 1,2 milyon çocuk ilk kez okulla tanıştı. 4-6 yaş grubunu kapsayan okul öncesi eğitimde yüzde 65'lik bir orana ulaşan İran'da, son 30 yıldaki çabalarla okur yazarlık oranı yüzde 86'ya kadar çıkarıldı)

13 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -İlkokul Eğitim Dönemi- -İlkokul Eğitim Dönemi- Primary Education cycle The five-year primary cycle covers grades 1-5 for children 6 to 11 years old. This phase is both free and compulsory. Students take exams at the end of each year on which their promotion to the following grade is based. At the end of the grade 5, students take a nation-wide examination. Those who pass the exam are qualified to proceed to the next Cycle. ( Okula başlama yaşının 6 olduğu İran'da, öğrenciler 5 3 4 sistemine göre12 yıl ücretsiz mecburi eğitime tabi tutuluyor.)

14 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Ortaokul (Rehberlik) Dönemi- -Ortaokul (Rehberlik) Dönemi- Middle (Guidance) Cycle This cycle covers grades 6 to 8 for children 11 to 13 years old. Like the preceding cycle,this cycle also provides students with general education. In this phase, the abilities as well as the interests of students are recognized, so they become prepared to decide which branch (academic or technical/vocational) they intend to choose in the next cycle.

15 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Ortaokul (Rehberlik) Dönemi- - Ortaokul (Rehberlik) Dönemi- Middle (Guidance) Cycle At the end of guidance cycle, students take a regional examination under the supervision of provincial boards of education. Those who pass the examination are eligible to proceed to the next cycle i.e., secondary cycle…

16 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Lise Eğitim Dönemi- -Lise Eğitim Dönemi- Secondary Education cycle This is a four-year stage which covers grade 9 to Grade 12, from age 14 to 17. Secondary education is divided into two main branches namely, academic/general and technical/vocational. The choice of either branch is up to pupils themselves. The academic branch, also known as the "theoretical branch" is divided into four mainstreams namely, literature and culture, socio-economic, physics- mathematics, and finally experimental sciences.

17 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Lise Eğitim Dönemi - - Lise Eğitim Dönemi - Secondary Education cycle The technical/vocational branch is particularly designed to train technicians for the labor market. This branch covers three mainstreams namely,technical,business/vocational, and agriculture. There are specific subject and performance requirements for admission to some secondary programs. National examinations are conducted at the end of each grade during the secondary cycle.

18 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Lise Eğitim Dönemi - - Lise Eğitim Dönemi - Secondary Education cycle The Ministry of Education has been studying a new secondary education system for several years. The new plan which was approved in 1990 aims at upgrading the quality of secondary cycle by making use of latest educational developments. Having finished their guidance cycle, students can proceed to secondary cycle choosing either vocational/technical or academic branch.

19 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Lise Eğitim Dönemi - - Lise Eğitim Dönemi - Secondary Education cycle Accordingly, the secondary education cycle is reduced to three years during which students are required to complete 96 units in order to be awarded the High School Diploma. The secondary graduates who are interested in post-secondary education must complete one preparation year to be entitled for attending the university entrance examination known as KONKUR. This nation-wide examination serves as the general National Entrance Examination for admission to universities.

20 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - At the end, some points worth mentioning. First, English as a second language is introduced from grade 7. Second, private schools were permitted to re-open again in 1988 as "non- profit" institutions. Third, although education is free and compulsory for the first five years of schooling, there are differences between urban and rural areas as well as different regions in the country with respect to the availability of schools and various programs. -Lise Eğitim Dönemi - -Lise Eğitim Dönemi - Secondary Education cycle

21 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ. Fourth, the Ministry of Education supervises some educational researches and curriculum development. Fifth, the Ministry of Education has jurisdiction over some postsecondary programs such as teacher training programs which will be mentioned later. It has also the responsibility for providing textbooks for all pre-university educational courses and prints 747 titles in 100 million copies a year. -Lise Eğitim Dönemi - -Lise Eğitim Dönemi - Secondary Education cycle

22 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - - Lise Sonrası The two Ministries responsible for most post-secondary education are the Ministry of Culture and Higher Education (MCHE) and Ministry of Health and Medical Education (MHME). However, as indicated before, the Ministry of Education also has jurisdiction over some post-secondary programs such as primary and guidance teachers training colleges and Higher Institutes of Technical and Vocational Education. In what follows first some basic information about the teacher training programs will be provided and then other post-secondary programs will be described.

23 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Öğretmen Eğitimi - -Öğretmen Eğitimi - Teacher Education The primary as well as guidance schoolteachers are trained in a number of various institutions under the auspices of the Ministry of Education. Secondary school teachers are trained in universities under the jurisdiction of the Ministry of Culture and Higher Education. Teacher training centers affiliated with the Ministry of Education train primary and guidance schoolteachers. There are several centers, which perform this task as Follows:

24 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Kırsal Bölge Öğretmeni-Rural Teacher Training Centers Because of the shortage of teachers in rural areas, the Ministry has established specific institutions for training teachers who will be teaching at rural areas. After finishing the guidance cycle (grade 8), students will be trained in special institutions for the duration of four years. After graduation, they will teach in schools in rural areas. Furthermore, under a new plan, the Ministry will be sending conscripts as teachers in rural areas. One thousand conscripts started their work at rural areas in the academic year 1989-1990.

25 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -İlkokul Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar -İlkokul Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar. Primary school teacher training institution (grades 1-5)1 After finishing grade 10 in the high school, some students who are interested in teaching will be admitted to this special teacher- training program which lasts only two years. The graduates of this program are entitled to teach in either rural or urban primary schools

26 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Rehber Öğretmen Eğitim Merkezleri -Rehber Öğretmen Eğitim Merkezleri Guidance cycle teacher training centers (grades 6-8)2 For the purpose of training qualified teachers for grades 6-8, the Ministry admits students who have already graduated from the high school and hold their diploma through a nationwide examination. They are required to study for another 2 years in teacher training institutions. Both primary and guidance teacher training institutions offer wide range of courses which lead to the award of an Associate Diploma3. These institutions offer courses in 14 streams.

27 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Rehber Öğretmen Eğitim Merkezleri -Rehber Öğretmen Eğitim Merkezleri Each student is supposed to specialize in only one stream. The major streams are as follows: Primary educationSocial sciencesFostering affairs (Child development) Persian languageMathematicsPhysical education English languageVocational and technical training Children with special needs French languageIslamic ethics and Arabic language Experimental sciencesArt

28 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Lise Öğretmeni Eğitimi - Lise Öğretmeni Eğitimi Secondary school teachers are trained at tertiary-level institutions, which are affiliated to the Ministry of Culture and Higher Education. In order to qualify for teaching in high schools, teachers must have a Bachelor degree for both the academic and technical streams. There are two ways to qualify: One is that a holder of a Bachelor degree in a field other than education completes a one-year teacher-training program; The other is that a secondary school graduate completes a four-year program leading to a Bachelor of Education.

29 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - The latter can be done in two stages in two years each. At the end of the first two years, a graduate may choose to receive the Associate Diploma, which qualifies him/her to teach at the guidance cycle level. It should be remembered that only students with High School Diploma who pass the national entrance examination (KONKUR) are entitled to continue their post-secondary studies at these institutions

30 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Diğer Lise Sonrası Programlar- - Diğer Lise Sonrası Programlar- Other Post-Secondary Programs Since the victory of the Islamic Revolution, new universities and colleges have been established, offering wide range of specializations. Moreover, since 1987, masters and doctorate courses have been offered in many different disciplines. In 1989 the MCHE reported that there were over 100 institutions of higher education of which 30 were universities, 14 were university complexes and colleges, 5 were non- governmental private colleges and 36 were higher education centers and government agencies

31 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - The main branches currently offered in the Iranian universities comprise Natural and Basic Sciences, Humanities, Medical and Health Sciences, Arts and Literature, Engineering, and Agriculture. The highest number of students, 25.5 per cent, was found in engineering branches. This figure is followed by 24.2 per cent for medical and health field of study,13.4 per cent for pedagogic and teachers' training, and 8.2 per cent for literature, humanities and academic theology.

32 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -.. -... Yüksek öğrenim görmek isteyen öğrenciler 1 yıllık hazırlık döneminin ardından ülke genelinde yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin katıldığı sınavda gerekli başarıyı göstermek zorunda. Eğitim ve öğretimle ilgili üç ayrı bakanlığın olduğu İran'da, ilk ve orta öğretimde özel okul oranı yüzde 7 iken, üniversitelerin üçte biri özel sektöre ait. Yüksek öğrenimde özel sektör payının fazlalığı ve açık öğretim sisteminin yaygınlığı üniversite adaylarının büyük bir bölümüne üniversite kapılarını açıyor.

33 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -.. -... Çeşitli sebeplerle İran'da ikamet eden yabancıların devam ettiği okulların yanı sıra az da olsa yabancılara ait okullar bulunuyor. Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'na bağlı yurtdışındaki İranlıların eğitim ve öğretiminden sorumlu birimin verilerine göre, 82 ülkedeki 120 okulda 18 bin İranlı öğrenci eğitim görüyor. Yurt dışındaki İran okullarında bin 700 öğretmen görev yapıyor. Nüfus özellikleri Türkiye ile benzerlik gösteren İran'da okul ve diğer bazı altyapı eksiklikleri nedeniyle birçok okulda ikili eğitim sistemi uygulanıyor.

34 İRAN EĞİTİM SİSTEM İRAN EĞİTİM SİSTEM. -Ortak Diploma: -Ortak Diploma: Admission Requirements: Students with high school diploma should take the nation-wide entrance examination in order to be admitted to this program. -Program Some universities and higher education institutions as well as primary and guidance teachers’ training centers award the associate degree. Students should complete 72-78 units, which normally takes two years. -Dersler ve Ödüller

35 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -.. Bachelor Degree Admission Requirements: Admission is based on completion of secondary school, plus the "Konkur" university entrance examination. Program Full-time bachelor students will normally be expected to finish their degree in 4-5 years.No part-time programs are available and there are time limits on the completion of all degrees.

36 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -Nicht übersetz -Nicht übersetz. The following standing must be held as a degree is being completed: (A) Registration for a minimum of 14 units, and depending on academic performance, registration up to a maximum of 21 units per semester. (B) The completion of a minimum of 153 units6. (C) An overall Grade Point Average of 12 out of 20.

37 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -. Master Degree Admission Requirements: The master program is intended for high achievement graduates from honors undergraduate programs. Students, who have completed a bachelor or an equivalent degree with an average of at least 14 out of 20 or above, may be admitted to the program. Bachelor holding students who want to be admitted must pass the entrance exam.

38 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -. Program Full-time master students will normally be expected to finish their degree in two years by choosing one of the following options depending on the field of study: (A) The completion of 38 units; (B) The completion of a minimum of 30 units, and a thesis; (C) The completion of a minimum of 22 units and a research-based thesis.

39 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -. Continuous Master Degree This degree is offered in the fields of dentistry, medicine, pharmacy and veterinary medicine as well as some other fields. Since this degree is taken up after high school graduation, it requires the completion of 210- 290 units with a dissertation7.

40 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Doctoral Degree Admission Requirements: A master degree, or an equivalent degree, with at least high second class standing (overall average of 16 out of 20 or more) is required. Graduates with master degree must participate in the Ph.D. entrance examination in order to proceed to doctoral program.

41 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Program Full-time doctoral students will normally require a minimum of three years (and a maximum of 6 years) of study following a master degree. Since the whole master and Ph.D. programs comprise 60 units of course work altogether, the Ph.D. student is required to complete up to 60 units. Thus, if the Ph.D. candidate has already completed 30 units during his/her master studies, he/she is required to take the reminder, which is 30 units. If the Ph.D. candidate has completed 28 units during the master program, he/she is required to take 32 units during the Ph.D. program and so on. The Ph.D. student must successfully complete the required units with an overall average of 14 out of 20 in each semester. When all course work is done, the candidate sits for comprehensive examinations. Writing a dissertation is the final requirement.

42 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - THE GRADING SYSTEM İran eğitim sistemi ilk, orta ve lise dönemlerindeki yıl sonu sınavlarına ve lise sonrasındaki dönem sonu sınavlarına( bazen hem dönem ortasında hemde dönem sonunda) dayanır.ilk orta ve lise dönemlerinde değerlendirme "0-20" puan aralığında yapılır. sınavı geçebilmek için en az 10 alınması gereklidir.Lise sonrasındaki dönemde de değerlendirme yine aynı 0-20 puan aralığında yapılmaktadır. Değerlendirme şekli: A= 17-20 B= 14-16,9 C= 12-13,9 D= 10-11,9

43 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ Üniversite programında ise bir dersin kredisi için alınması gereken minumum puan 10'dur. Yüksek lisans ve PhD(Doctor of Philosophy ) derecesi için ise alınması gereken puan 12'dir. üniversitede not ortalaması 12 olmak zorundda iken; yüksek lisans için bu puan 14'dür. öğrencilerin eğer üniversiteye borçları yoksa, MCHE(The Ministry of Culture and Higher Education) yada MHME(Ministry of Health and Medical. Education) yetkisi altındaki kurumlardan transkript almalıdırlar.Resmi transcriptler dağıtılır ve çeviriler ya ilgili makamca yada İran İslam Cumhuriyeti Adalet bakanlığı tarafından mühürlenir,imzalanır. Amir kabir üniversitesi, Sharif fen üniversitesi, ve Shiraz üniversitesi gibi kurumlar transcriptlerini sadece ingilizce dilince vermektedirler. Bu öğrencilere doğrudan verilen transcriptleri içerir. -THE GRADING SYSTEM

44 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - T he minimum grade for a subject credit in undergraduate programs is 10, in graduate programs is 12 and in PhD. programs is 14. The Grade Point Average (GPA) of 12 in undergraduate programs and 14 in graduate programs is required.Students from institutions under the jurisdiction of MCHE or MHME should be able to obtain transcripts unless they owe to their university. Official transcripts are issued and translations sealed by either the related Ministry or the Justice Administration of the Islamic Republic of Iran. Some universities such as Amir Kabir University, Sharif University of Technology and Shiraz University issue transcripts only in English. This includes transcripts issued directly to students.

45 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - - The Educational System of the Islamic Republic of Iran..

46 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - - The subjects of the 3-year Guidance Cycle.. - - 3-year schedule by number of hours per week

47 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - - 4-year schedule by number of hours per week* in each grade. The Subjects of Academic Secondary Education (Mathematics and Physics Branch) No SUBJECTS 1st2nd3rd4th No SUBJECTS 1st2nd3rd4th 1Algebra3334****11Modern Mathematics 2224 2Arabic Language 222-12Persian Composition** ---- 3Biology and Hygiene 2---13Persian Language and Literature 4455 4Chemistry233414Physics3344 5Foreign Language 334415Religion and Ethics 3333 6Geography-2--16Social Studies2--- 7Geometry223317Sports2222 8History--2-18Trigonometry-22- 9Lab Work212219 10Mechanics---220TOTAL ****363236

48 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -.

49 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -.

50 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Ek Bilgiler - Ek Bilgiler Yüksek öğrenim görmek isteyen öğrenciler ise 1 yıllık hazırlık döneminin ardından ülke genelinde yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin katıldığı sınavda gerekli başarıyı göstermek zorunda. Eğitim ve öğretimle ilgili üç ayrı bakanlığın olduğu İran'da, ilk ve orta öğretimde özel okul oranı yüzde 7 iken, üniversitelerin üçte biri özel sektöre ait. Yüksek öğrenimde özel sektör payının fazlalığı ve açık öğretim sisteminin yaygınlığı üniversite adaylarının büyük bir bölümüne üniversite kapılarını açıyor.

51 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Çeşitli sebeplerle İran'da ikamet eden yabancıların devam ettiği okulların yanı sıra az da olsa yabancılara ait okullar bulunuyor. Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'na bağlı yurtdışındaki İranlıların eğitim ve öğretiminden sorumlu birimin verilerine göre, 82 ülkedeki 120 okulda 18 bin İranlı öğrenci eğitim görüyor. Yurt dışındaki İran okullarında bin 700 öğretmen görev yapıyor. Nüfus özellikleri Türkiye ile benzerlik gösteren İran'da okul ve diğer bazı altyapı eksiklikleri nedeniyle birçok okulda ikili eğitim sistemi uygulanıyor.

52 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Okur-Yazar Oranı ve Öğretim: - Okur-Yazar Oranı ve Öğretim: 1995 yılı verilerine göre ülkedeki 6 yaş üstü nüfusun %79,3’ü okur-yazar konumundadır. 2008 itibariyle %86 dır.(*)Zorunlu eğitim gören 6-14 yaş grubu oranı %94,72; 15 yaş üstü grupta %68,84’tür. Zorunlu eğitim gören nüfusun %94,3’nü kentlerde, %91,63’ün ise kırsal alanda öğrenim gördüğü saptanmıştır. Okuma yazma seferberliğinde görev alan öğretmenlerin sayısı 1995 yılının en son istatistik rakamlarına göre 57,501 kişi olup halihazırda ise bu rakam artış göstermektedir. Cehalete karşı mücadelenin giderek arttığı süreç okuma- yazma sorununun gelecek on yıl içinde çözümlenmesini mantıklı ve uzak olmayan bir beklenti haline getirmiştir. - *http://www.porttakal.com/haber-iran-da-son-30-yildaki-cabalarla-okuryazarlik-orani-yuzde-86- yakadar-cikarildi-101106.html.

53 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Öğrenim Düzeyi: 1995 yılı istatistiklerine göre ülkede 6 yaş üstünde öğrenim gören nüfusun %48,52’sini ilköğretim; %25,45’ni ortaokul; %17,90’nı Lise ve %6,49’nu yüksek okul öğrencileri teşkil etmektedir. 6 yaş üstünde öğrenim gören toplam nüfusun %49,89’u erkek, %46,80’i ise kız öğrencilerden oluşmaktadır. Bu rakamlar önceki dönemlerle karşılaştırıldığında ülkedeki öğrenim düzeyinin yükseldiği ve okur-yazar oranının özellikle de kadınlar arasında arttığı gözlemlenmektedir.

54 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Öğretim: 1994-1995 öğretim yılında ülke genelindeki okul sayısı 96.474, sınıf sayısı 566,836 ve özel öğretim, ana okulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık %17,9 milyon olarak belirlenmiştir. - Öğretim: 1994-1995 öğretim yılında ülke genelindeki okul sayısı 96.474, sınıf sayısı 566,836 ve özel öğretim, ana okulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık %17,9 milyon olarak belirlenmiştir. Söz konusu öğretim yılında Yüksek Eğitim ve Öğretim Bakanlığı bünyesinde görev yapan eğitim görevlisi ve idari personel sayısı ise 931,400 kişi olarak saptanmıştır. Söz konusu öğretim yılında Yüksek Eğitim ve Öğretim Bakanlığı bünyesinde görev yapan eğitim görevlisi ve idari personel sayısı ise 931,400 kişi olarak saptanmıştır. 1993 yılı itibariyle 6-24 yaş arası nüfusun yaklaşık %66,6’sı (ki bu rakamın %72,06’sı kentlerde, %54,41’i kırsal alanda yaşayanlar oluşturuyordu) öğrenim görmekteydi. Bu oran 6-9 yaş grubunda daha yüksekti (%91,3). Öte yandan 1996 yılı devlet bütçesinden eğitim ve öğretime ayrılan pay 6000 milyar riyaldir. Bu rakam devletin toplumsal eğitim ve öğretime ne denli önem ve değer verdiğinin bir göstergesidir. Eğitim ve öğretime savunma sanayiinden daha çok bütçe tahsis eden Ortadoğu’daki tek ülke İran’dır. Ortalama olarak her üç İranlıdan biri öğrenimle meşguldür..

55 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Yüksek Öğretim: 1994-1995 öğretim yılında ülke genelinde bulunan üniversite, yüksek okul, yüksek öğrenim merkezleri ile Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Sağlık, Tedavi ve Tıp Öğrenimi Bakanlığı’na bağlı enstitülerde ve özel üniversitelerdeki öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 1074032 olarak kayıtlara geçmiştir. Öğrencilerin büyük bir kısmının Sosyal Bilimler, Veterinerlik, Güzel Sanatlar ve Mimarlık dallarında öğrenim gördüğü bu dönemde lisans düzeyinde 837 bin; Lisans düzeyinde 114 bin; Yüksek Lisans düzeyinde 84 bin; doktora düzeyinde 50,5 bin ve doçentlik düzeyinde ise 8404 öğrencinin öğrenimle meşgul olduğu gözlemlenmiştir.

56 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - İş ve Meslek Durumu: - İş ve Meslek Durumu: 1993 yılı verilerine göre ülke çalışanları nüfusunun yaklaşık %67’sini özel sektör (işverenler, bağımsız işçiler, ücretle çalışanlar, ücretsiz çalışan aile fertleri) %30’nu ise kamu ücretli çalışanları oluşturmaktadır. 1995 yılının en son istatistiksel bilgilerine göreyse Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarında (ülke istihdam kanunu kapsamında olan ve olmayan kuruluşlar) görev yapan devlet memurlarının sayısı 1959031 ve kamu sektöründe çalışan işçi sayısı ise 202495’tir. 1993 yılı verilerine göre ülke çalışanları nüfusunun yaklaşık %67’sini özel sektör (işverenler, bağımsız işçiler, ücretle çalışanlar, ücretsiz çalışan aile fertleri) %30’nu ise kamu ücretli çalışanları oluşturmaktadır. 1995 yılının en son istatistiksel bilgilerine göreyse Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarında (ülke istihdam kanunu kapsamında olan ve olmayan kuruluşlar) görev yapan devlet memurlarının sayısı 1959031 ve kamu sektöründe çalışan işçi sayısı ise 202495’tir. Bir milyondan fazla personeli bulunan Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ile 240979 personele sahip Sağlık Bakanlığı Kamu Sektörü çalışanlarının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Sanayi Bakanlığı çalışanlarının sayısı ise 64680 kişi dolayındadır. Ülke genelinde çalışan nüfus sayısı yaklaşık 16 milyon işsizlik oranı ise %9,5’tır..

57 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Özel Eğitim - Özel Eğitim Ülkede beş bin görme özürlü öğrenci eğitim görüyor ( Özel Eğitim ve Öğretim Kurumu Başkanı Susen Kişaverz) Kişaverz: “bu sayından iki bin 320’si özel eğitim merkezlerinde eğitim görüyorlar. İki bin 998 görme özürlü öğrenci de normal eğitim kurumlarında eğitim görüyorlar. Görme özürlülerin iki bin 370’ı kız iki bin 946’si de erkektir” İran 1920 yılında görme özürlülerin eğitimi konusunda ilk adımları attı, bu yılda bu öğrencilerin eğitim öğretim işi, beş görme özürlü öğrencinin Tebriz’deki bir okula kaydıyla başladı.

58 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - İran'da kız öğrencilerin baştan aşağı siyah giyinmelerinin öğrencilerde depresyona neden olduğunun ortaya çıkması üzerine artık kız öğrencilerin rengarenk giyinmeleri kararlaştırıldı. 01 Ağustos 2002 Perşembe 16:53 (http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=40401)

59 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ - Yüksek Öğrenimde kadın-erkek oranı - Yüksek Öğrenimde kadın-erkek oranı. 2006 verilerine göre her 100 erkeğe karşılık 110 kadın yüksek öğrenimde okuyor.100 erkeğe karşılık ortalama 116 kadın mezun oluyor. Bu sayı Kore,Kuveyt,Bahreyn gibi yerlerden daha yüksek. (Bildung und Gesundheit als Güter: http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2006- 918-4-1.pdf)

60 Üniversiteler Universität Teheran, Teheran Universität TeheranTeheran Universität Arak, Arak Universität ArakArak Universität Isfahan, Isfahan Universität IsfahanIsfahan Universität Kordestān, Kordestan Universität KordestānKordestan Ferdousī-Universität Maschhad, Maschhad Ferdousī-Universität MaschhadMaschhad Razi-Universität, Kermānschāh (Stadt) Razi-UniversitätKermānschāh (Stadt) Universität Schiraz, Schiraz Universität SchirazSchiraz Universität Tabriz, Tabriz Universität TabrizTabriz Sharif-Universität für Technologie, Teheran Sharif-Universität für TechnologieTeheran Iran Universität für Medizinische Wissenschaften und Gesundheitsdienste, Teheran Iran Universität für Medizinische Wissenschaften und GesundheitsdiensteTeheran Tehran Universität für Medizinische Wissenschaften und Gesundheitsdienste, Teheran Tehran Universität für Medizinische Wissenschaften und GesundheitsdiensteTeheran Shahid Beheshti Universität für Medizinische Wissenschaften und Gesundheitsdienste, Teheran Shahid Beheshti Universität für Medizinische Wissenschaften und Gesundheitsdienste Teheran Medizinische Universität Babol, Babol Medizinische Universität BabolBabol Universität von Mazandaran, Babol Universität von MazandaranBabol

61 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ -. TEŞEKKÜRLER

62 İRAN EĞİTİM SİSTEMİ İRAN EĞİTİM SİSTEMİ KAYNAK http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/000001 9b/80/36/42/22.pdf 23 10 2009 http://www.iran-embassy-oslo.no/embassy/educat.htm Das iranische Bildungssystem in der Dynastie Pahlawi und der Islamischen Republik : eine vergleichende Analyse Rafat, Sheyda. - Berlin : LIT, 2008 Hochschulschrift Schule zwischen Orient und Okzident : das iranische Bildungssystem im Spannungsfeld zwischen europäisch geprägter Modernisierung und islamischem Anspruch Moghbeli, Kambis. - Marburg : Tectum, 2003 [Hochschulschrift] http://denial.bahai.de/003.php http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/516/6417.pdf http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTM UH%2CTSOS&ano=70183_efbc57982042daed52c7adbbbd89ee7a http://www1.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=2374 http://www.irankulturevi.com/turkce http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran


"İRAN - - -- -- İran İslam Cumhuriyeti جمهوری اسلامی ایران Jomhūrī-ye Eslāmi-ye Īrān Slogan: 'İstiklal, özgürlük, İslam Cumhuriyeti Esteqlāl, Āzādī, Jomhūrī-ye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları