Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI."— Sunum transkripti:

1 KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI

2 İ L E T İ Ş İ M İ Y İ L E Ş T İ R M E T A K I M I

3 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1- Kapak Sayfası 1 Kurumun Adı Birimin Adı Takımın Adı Yaptığı İyileştirme Çalışmasının Konusu 2- İçindekiler Sayfası 2 3- Takımın Tanıtım Sayfası 3 Çalışmanın Yapıldığı Birim İyileştirme Takımının Adı İyileştirme Çalışmasının Konusu Takımın Lideri Takımın Rehberi Takımın Raportörü Takımın Üyeleri Çalışmanın Konusu. Çalışmanın Başlama Tarihi. Çalışmanın Bitiş Tarihi 4- Sunum 4 5- Problemin belirlenmesi için yapılan beyin fırtınası kaydı 5-6 Swot analiz Problem havuzu 6- Çalışılarak problemin tespiti için yapılan puanlama tablosu 7-8-9 Puanlama tablosu Sıralı puanlama tablosu Çalışma Planı-Çalışma Programı/İş Akış Şeması 7- Çalışma programı iş akış şeması 10-11-12-13-14-15 Neden tespiti Tablo neden analizi İş akışı önerisi

4 SUNUM Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı müdürlüklerimiz Kalite Temsilcilerinden seçilerek oluşturulan ve 31.01.2012 tarihinde gerçekleştirilen Kalite Yönetim Sistemi Eğitiminde kurulmuş olan İLETİŞİM iyileştirme takımımızın ilk toplantısında takım liderliğine 14 oy ile Fatih DEMİR, takım rehberliğine 14 oy ile Cem KELEŞ, takım raportörlüğüne 14 oy ile Mesut KARADAĞ ve üye olarak Şinasi ABANOZ, İbrahim TURAN, Suat Adil ÇEVİK, Süleyman Fuat ACAR, Ali Fuat ALTUN, Ali KAYA, Gülsüm KİP, Erdal KANBAŞ, Murat BOZBAĞ, Saadettin BATUMLUOĞLU, Başak SEZER, Nurcan KÜÇÜKKAYA ise üye olarak seçilmiş olup, aşağıda açıklanan çalışmalar yapılmıştır. İLETİŞİM İyileştirme takımımız öncelikle mevcut durum tespitine yönelik olarak SWOT analizi yapmış ve kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. İyileştirme Takımımız tarafından SWOT analizi çerçevesinde problem havuzu oluşturulmuş ve bunun için beyin fırtınası yöntemi / tekniği kullanılmıştır. Yapılan beyin fırtınası tekniği ile oluşturulan problem havuzunun puanlanması neticesinde ilk etapta tespit edilen 5 adet problemden, “İkincil Mevzuata İlişkin Uygulama Birliğinin Sağlanmaması” problemi en yüksek puanı alarak öncelikli problem olarak belirlenmiştir Takımımız en yüksek puan alan “İkincil Mevzuata İlişkin Uygulama Birliğinin Sağlanmaması” probleminin çözümüne yönelik, Balık Kılçığı yöntem / tekniğini kullanarak neden analizi yapmış ve neden analizinde ana sorunun neden tespiti / çözüm önerileri belirlenmiş ve aşağıda gösterilmiştir. TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI

5 Takımın Lideri: Fatih DEMİR Takımın Raportörü: Mesut KARADAĞ Takım Rehberi: Cem KELEŞ Takım Üyeleri: Şinasi ABANOZ İbrahim TURAN Suat Adil ÇEVİK Süleyman Fuat ACAR Ali Fuat ALTUN Ali KAYA Gülsüm KİP Erdal KANBAŞ Murat BOZBAĞ Sadettin BATUMLUOĞLU Başak SEZER Nurcan KÜÇÜKKAYA İyileştirme takımı çalışma konusu: İkincil Mevzuata İlişkin Uygulama Birliğinin Sağlanmaması İyileştirme takımı çalışma adı: İletişim İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI Çalışmanın başladığı tarih: 31.01.2012 Çalışmanın bittiği tarih: 04.02.2012

6 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI

7 GÜÇLÜ – ÜSTÜN YÖNLER 1-Mevcut personelin nitelikli olması 2-Kurum kültürü 3-Taşınmazların güvence altına alınması 4-Sorunlara anında müdahale edilmesi 5-Devlete gelir sağlaması 6-İletişimi güçlü olması 7-Bölge Müdürlüğü personelinin özverili çalışması 8-Takbis e geçmiş olması 9-Güçlü bir vizyona sahip olması 10-Planlı bir hiyerarşik yapıya sahip olması ZAYIF – GÜÇSÜZ YÖNLER 1- Personelin mevzuat anlamında yetersiz olması 2- Genel Müdürlük tarafından hazırlanan İkincil Mevzuatın sağlıklı bir şekilde arşivlenememesi ulaşılamaması 3- Genelge maddelerinde ilgili kanun ve dayanak mevzuat belirtmesi yapılmaması 4- İkincil Mevzuatdaki anlatım, vurgu bozuklukları, dil bilgisi kurallarına uyul- maması 5- Taşra Müdürlüklerinin İkincil Mevzuatın hazırlanma aşamasında görevlendirilmemesi 6- Talimatlar herkes tarafından anlaşılabilir olmaması 7- Ayrıntılı ve net ve örneklendirilmiş genelge olmaması; 8-Genelgelerdeki noksanlık-arın tespit edilip yeterince güncellenmemesi; 9-İkincil Mevzuatın taşra birimleri tarafından anlaşılamaması, bu mevzuati belgelere göre Bölge Müdürlüklerce hazırlanan talimatların bağlı birimlerce farklı yorumlanması ve bağlı birimlerin taleplerini anlatamaması. FIRSATLAR 1- Kadastronun bitirilmiş olması 2- Güvenilirlik 3- SKGP ne üst düzey yöneticilerin destek vermesi. 4- Müşterinin tanınıyor olması 5- Kurumun yaptığı projelerin siyasi erk tarafından kabul görmüş olması 6- Personelin genç ve dinamik olması 7- Personelin tanınıyor olması TEHDİTLER/TEHLİKELER 1-Fiziki ortamın yetersiz olması 2-Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması 3-Mevzuatın geniş olması 4-Lisanssız program kullanımı TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI

8 TEHDİTLER- TEHLİKELER ZAYIF – GÜÇSÜZ YÖNLER TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI 1- Personelin mevzuat anlamında yetersiz olması 2- Genel Müdürlük tarafından hazırlanan İkincil Mevzuatın sağlıklı bir şekilde arşivlenememesi ulaşılamaması 3- Genelge maddelerinde ilgili kanun ve dayanak mevzuat belirtmesi yapılmaması 4- İkincil Mevzuatdaki anlatım, vurgu bozuklukları, dil bilgisi kurallarına uyul-maması 5- Taşra Müdürlüklerinin İkincil Mevzuatın hazırlanma aşamasında görevlendirilmemesi 6- Talimatlar herkes tarafından anlaşılabilir olmaması 7- Ayrıntılı ve net ve örneklendirilmiş genelge olmaması; 8- Genelgelerdeki noksanlık-arın tespit edilip yeterince güncellenmemesi; 9- İkincil Mevzuatın taşra birimleri tarafından anlaşılamaması, bu mevzuati belgelere göre Bölge Müdürlüklerce hazırlanan talimatların bağlı birimlerce farklı yorumlanması ve bağlı birimlerin taleplerini anlatamaması. 10- Fiziki ortamın yetersiz olması 11- Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması 12- Mevzuatın geniş olması 13- Lisanssız program kullanımı

9 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI Sıra NoProblem FATİH DEMİR ŞİNASİ ABANOZ İBRAHİM TURAN SUAT ADİL ÇEVİK S. FUAT ACAR A.FUAT ALTUN MURAT BOZBĞ SAADETTİN BATUMLUOĞLU MESUT KARADAĞ CEM KELEŞ BAŞAK SEZER NURCAN KÜÇÜKKAYA GÜLSÜM KİP ALİ KAYA ERDAL KANBAŞ TOPLAM 1Personelin mevzuat anlamında yetersiz olması 1324218324 5345350 2 Genel Müdürlük tarafından hazırlanan İkincil Mevzuatın sağlıklı bir şekilde arşivlenememesi ulaşılamaması 3212435444 1243345 3 İkincil Mevzuatın taşra birimleri tarafından anlaşılamaması, bu mevzuati belgelere göre Bölge Müdürlüklerce hazırlanan talimatların bağlı birimlerce farklı yorumlanması ve bağlı birimlerin taleplerini anlatamaması. 3743456487 7545173 4 Genelge maddelerinde ilgili kanun ve dayanak mevzuat belirtmesi yapılmaması 3611636723 3145253 5 İkincil Mevzuatdaki anlatım, vurgu bozuklukları, dil bilgisi kurallarına uyulmaması 3743452432 3546156 6 Taşra Müdürlüklerinin İkincil Mevzuatın hazırlanma aşamasında görevlendirilmemesi 3579535436 5442166 7Talimatlar herkes tarafından anlaşılabilir olmaması 3536324532 3543354 8 Ayrıntılı ve net ve örneklendirilmiş genelge olmaması; 4225114321 2434744 9 Genelgelerdeki noksanlıkların tespit edilip yeterince güncellenmemesi; 5714231232 1145243 10Fiziki ortamın yetersiz olması 6611155928 7215362 11Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması 7532224122 1342242 12Mevzuatın geniş olması 8443337222 5455360 13Lisanssız program kullanımı 9364427376 6344271 PROBLEM HAVUZU PUANLAMA

10 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI Sıra NoProblem FATİH DEMİR ŞİNASİ ABANOZ İBRAHİM TURAN SUAT ADİL ÇEVİK S. FUAT ACAR A.FUAT ALTUN MURAT BOZBĞ SAADETTİN BATUMLUOĞLU MESUT KARADAĞ CEM KELEŞ BAŞAK SEZER NURCAN KÜÇÜKKAYA GÜLSÜM KİP ALİ KAYA ERDAL KANBAŞ TOPLAM 1 İkincil Mevzuatın taşra birimleri tarafından anlaşılamaması, bu mevzuati belgelere göre Bölge Müdürlüklerce hazırlanan talimatların bağlı birimlerce farklı yorumlanması ve bağlı birimlerin taleplerini anlatamaması. 3743456487 7545173 2 Lisanssız program kullanımı 9364427376 6344271 3 Taşra Müdürlüklerinin İkincil Mevzuatın hazırlanma aşamasında görevlendirilmemesi 3579535436 5442166 4 Fiziki ortamın yetersiz olması 6611155928 7215362 5 Mevzuatın geniş olması 8443337222 5455360 6 İkincil Mevzuatdaki anlatım, vurgu bozuklukları, dil bilgisi kurallarına uyulmaması 3743452432 3546156 7 Talimatlar herkes tarafından anlaşılabilir olmaması 3536324532 3543354 8 Genelge maddelerinde ilgili kanun ve dayanak mevzuat belirtmesi yapılmaması 3611636723 3145253 9 Personelin mevzuat anlamında yetersiz olması 1324218324 5345350 10 Genel Müdürlük tarafından hazırlanan İkincil Mevzuatın sağlıklı bir şekilde arşivlenememesi ulaşılamaması 3212435444 1243345 11 Ayrıntılı ve net ve örneklendirilmiş genelge olmaması; 4225114321 2434744 12 Genelgelerdeki noksanlıkların tespit edilip yeterince güncellenmemesi; 5714231232 1145243 13 Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması 7532224122 1342242 PROBLEM HAVUZU PUAN SIRALAMASI

11 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI Sıra NoYapılacak İşSorumluSüreç 1 Uygulama birliği eksikliğinin çalışanlara gerekli eğitim verilerek giderilmesi İyileştirme Takımları ve Birim Amirleri Çalışan Personellerin katılımı ile gerekli eğitim ve toplantıların yapılması 2 Uygulama birliği probleminin çözümüne yönelik olarak önerilerin üst yönetime raporlanması İyileştirme Takımları ve Birim Amirleri Problemi Üst Yönetim ile Görüşme ÇALIŞMA PLANI

12 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI PROBLEM : İkincil Mevzuata İlişkin Uygulama Birliğinin Sağlanmaması. 1- Personelin mevzuat konusundaki bilgi ve eğitim eksikliği, personele yönelik hizmet içi eğitimlerde istenilen sonuca ulaşılamaması. 2- Genel Müdürlük tarafından hazırlanan İkincil Mevzuata ilişkin belgelerin, sağlıklı bir şekilde dijital ortamda arşivlenmemesi. 3- İkincil Mevzuata ilişkin belgelerin hazırlanma aşamasında taşra birimlerinin katılımının sağlanmaması. 4- İkincil Mevzuata ilişkin belgelerdeki anlatım, vurgu bozuklukları ve dil bilgisi kurallarına uyulmaması. 5- Genelgelerdeki noksanlıkların tespit edilerek zamanında güncellenmemesi. NEDEN TESPİTİ

13 1- Personelin mevzuat konusundaki bilgi ve eğitim eksikliği, personele yönelik hizmet içi eğitimlerde istenilen sonuca ulaşılamaması. 1.1 Personele yönelik hizmet içi eğitimlerin iyi sonuçlar vermemesi 1.2 Mevzuatın takibi konusunda isteksizlik, usta çırak ilişkisi içerisinde yetiştirilme alışkanlıkları 1.3 Taşradaki personele İkincil Mevzuata ilişkin belgelerin okunmaması 1.1 Ayda en az bir defa yeni çıkan, değişen İkincil Mevzuat hakkında müdürlüklerde hizmet içi eğitim verilmesi 1.2 Yılsonlarında personelin Mevzuata ilişkin sınav yapılması ve bu konuda bilgi seviyesi düşük olan personelin tekrar eğitime alınması, sınav birincilerinin atamaya yetkili amir tarafından ödüllendirilmesi 1.3 Daire amirlerinin, Bölge Müdürü Başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak yeni çıkan, değişen veya ekleme yapılan mevzuat hakkında görüş alış verişinde bulunulması TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI

14 2- Genel Müdürlük tarafından hazırlanan İkincil Mevzuata ilişkin belgelerin, sağlıklı bir şekilde dijital ortamda arşivlenmemesi. 2.1 Genel Müdürlük tarafından hazırlanan İkincil mevzuata ilişkin belgelerin, sağlıklı bir şekilde arşivlenmemesi ve ulaşılamaması 2.2 İkincil mevzuata ilişkin belgelerin maddelerinde ilgili kanun ve dayanak mevzuat belirtmesinin yapılmaması 2.3 İkincil mevzuata ilişkin belgelerin yeniden ele alınmaması, iyileştirme takımları kurulmaması, konu hakkında Bölge Müdürlüklerinin bilgilendirilmemesi, İkincil mevzuata ilişkin belgelerin başlıklar halinde tasnif edilmemesi 2.1 İkincil mevzuata ilişkin belgelerin konu başlıklarına göre arşivlenmesi 2.2 Ek olarak çıkartılan İkincil mevzuata ilişkin belgelerin daha önce çıkmış olan ilgili genelge, yönetmelik, talimat vb. belgelerine eklenmesi 2.3 Sirküler* alışkanlığının kuruma kazandırılması TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI * Sirküler :1- Bir tür genelge, bir konuda genel bilgi edinmeyi içeren yazı. 2-Sirküler sözcüğü vergi hukukunda “kamusal duyuru” amacı taşıyan bir düzenlemedir.

15 3- İkincil mevzuata ilişkin belgelerin hazırlanma aşamasında Taşra birimlerinin katılımının sağlanmaması 3.1 İkincil mevzuata ilişkin belgelerin hazırlanmasında taşradaki uygulayıcıların görüşlerin alınmaması 3.2 İkincil mevzuata ilişkin belgelerin maddelerinde ilgili kanun ve dayanak mevzuat belirtmesinin yapılmaması 3.1 Genel Müdürlükçe hazırlanan İkincil mevzuat taslaklarının Bölge Müdürlüklerine, muayyen bir süre öncesinde gönderilmesi, Bölge Müdürlükleri ve bağlı müdürlüklerden oluşturulan iyileştirme takımlarınca taslaklar üzerinde ön çalışma yapılması, görüş ve önerilerin Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe iletilmesi 3.2 İkincil mevzuata ilişkin belgelerin maddelerinde ilgili kanun veya dayanak mevzuat belirtmesi nin yapılması (Örneğin; …./… sayılı genelge veya Borçlar Kanunu … ‘cı maddesi gibi…) TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI

16 4- İkincil mevzuata ilişkin belgelerdeki anlatım, vurgu bozuklukları ve dil bilgisi kurallarına uyulmaması 4.1 İkincil mevzuata ilişkin belgelerin herkes tarafından anlaşılamaması 4.2 İkincil mevzuata ilişkin belgelerin ayrıntılı, net ve örneklendirilmiş olmaması 4.1 İkincil mevzuata ilişkin belgelerin açık anlaşılır bir şekilde yazılması ve konuyla ilgili örneklendirme yapılması, mevzuati noksanlıkların tespit edilip güncellemesi 4.2 Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde forum köşesi açılmalı ve mevzuat açısından sıkça karşılaşılan sorunların açıklamalarının yapılması TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI

17 5- Genelgelerdeki noksanlıkların tespit edilerek zamanında güncellenmemesi. 5.1 İkincil mevzuattaki noksanlıkların tespit edilip yeterince güncellememesi 5.1 Genel Müdürlüğümüz bünyesinde personelin mevzuat hakkındaki sorularını cevaplayacak (Alo Mevzuat hattı gibi) bir birim kurulması TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI

18 NEDEN ANALİZİ 1- Personelin mevzuat konusundaki bilgi ve eğitim eksikliği, personele yönelik hizmet içi eğitimlerde istenilen sonuca ulaşılamaması. 2- Genel Müdürlük tarafından hazırlanan İkincil Mevzuata ilişkin belgelerin, sağlıklı bir şekilde dijital ortamda arşivlenmemesi. 3- İkincil Mevzuata ilişkin belgelerin hazırlanma aşamasında taşra birimlerinin katılımının sağlanmaması. 4- İkincil Mevzuata ilişkin belgelerdeki anlatım, vurgu bozuklukları ve dil bilgisi kurallarına uyulmaması. 5- Genelgelerdeki noksanlıkların tespit edilerek zamanında güncellenmemesi. Ortak Kök Neden : İkincil Mevzuata ilişkin belgelerin hazırlanmasında taşradaki uygulayıcıların görüşlerinin alınmaması, değişen mevzuatın zamanında güncellenmemesi gibi nedenlerle Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri tarafından hazırlanan İkincil Mevzuata ilişkin belgelerin taşra birimleri tarafından anlaşılamaması, farklı yorumlanması ve bağlı birimlerin taleplerini anlatamaması TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI “ İkincil Mevzuata İlişkin Uygulama Birliğinin Sağlanmaması”

19 Seçilen problemim çözümüne ilişkin olarak; 1- Ayda en az bir defa yeni çıkan, değişen ikincil mevzuata ilişkin müdürlüklerde hizmet içi eğitim verilmesi 2- Genel Müdürlükçe yılsonlarında mevzuata yönelik sınav yapılması ve başarısız olan personelin tekrar eğitime alınması, sınav birincilerinin atamaya yetkili amir tarafından ödüllendirilmesi 3- Daire amirlerinin, Bölge Müdürü Başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak yeni çıkan, değişen veya ekleme yapılan mevzuat hakkında görüş alış verişinde bulunulması 4- İkincil mevzuata yönelik belgelerin konu başlıklarına göre arşivlenmesi 5- Ek olarak çıkartılan ikincil mevzuatın daha önce çıkmış olan ilgili genelge, talimat vb. gibi belgelerine eklenmesi 6- Sirküler alışkanlığının kuruma kazandırılması 7- Genel Müdürlükçe hazırlanan ikincil mevzuat taslaklarının Bölge Müdürlüklerine, muayyen bir süre öncesinde gönderilmesi, Bölge Müdürlükleri ve bağlı müdürlüklerden oluşturulan iyileştirme takımlarınca taslaklar üzerinde ön çalışma yapılması, görüş ve önerilerin Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe iletilmesi 8- İkincil mevzuata ilişkin belgelerin maddelerinde ilgili kanun veya dayanak mevzuat belirtmesi yapılması (Örneğin; …./… sayılı genelge veya Borçlar Kanunu … ‘cı maddesi gibi…) 9- İkincil mevzuata ilişkin belgelerin açık anlaşılır bir şekilde yazılması ve konuyla ilgili örneklendirme yapılması, mevzuati noksanlıkların tespit edilip güncellemesi 10- Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde forum köşesi açılması ve mevzuat açısından sıkça karşılaşılan sorunların açıklamalarının yapılması 11- Genel Müdürlüğümüz bünyesinde personelin mevzuat hakkındaki sorularını cevaplayacak (Alo Mevzuat hattı gibi) bir birim kurulması TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI

20 İkincil Mevzuata İlişkin Uygulama Birliğinin Sağlanmasına ilişkin 1- Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlıklarınca problem havuzu oluşturulması 2- Oluşturulan problem havuzlarındaki problem konu seçimi; a) Daire Başkanlığınca görevlendirme ile verilmesi b) Bölge Müdürlüğünün tercihine bırakılması 3- Genel Müdürlükçe hazırlanan ikincil mevzuat taslaklarının Bölge Müdürlüklerine, çalışma yapılabilecek yeterli zaman bırakılacak şekilde gönderilmesi 4- Bölge Müdürlüğünce, Bölge Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklerden oluşacak iyileştirme takımları kurulması 5- İyileştirme takımlarının taslaklar hakkında çalışmalar yapması, rapor ve sunumlarını hazırlaması 6- Hazırlanan rapor ve sunumlar Daire Başkanlığına sunulması 7- Daire Başkanlığı, Bölge Müdürlüklerinden gelen rapor ve sunumları değerlendirerek probleme ilişkin ikincil mevzuatı hazırlarken; a) Genelge, Yönetmelik, Talimat vb. gibi mevzuati belgelerin, maddelerinde ilgili kanun ve dayanak mevzuat belirtmesi yapılması b) Ek olarak çıkartılan ikincil mevzuatın daha önce çıkmış olan ilgili genelge, talimat vb. belgelerine eklenmesinin sağlanması c) Mevzuati noksanlıkların tespit edilip güncellemesi d) Mevzuati belgelerin ayrıntılı, net ve örneklendirilmiş olarak hazırlaması 8- Hazırlanan ikincil mevzuata ilişkin belgeler üzerinde profesyonel Dil Bilimci veya düzeltmen (Redaktör) tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak son hali verilmesi ve belge yayıma hazır hale getirilmesi (Redaksiyon) 9- Hazırlanan ikincil mevzuatın uygulanması için Müdürlüklere gönderilmesi TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI İŞ AKIŞI ÖNERİSİ

21 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI YAPILACAK ÇALIŞMALAR GÜNLER VE SORUNLAR 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 4. GÜN 5. GÜN Takımda lider ve raportörün seçilmesi X S U N U M Problem havuzunun oluşturulması X Önemli olan problemin seçilmesi. X Çalışma programının hazırlanması. -Yapılacak çalışmaların tespit edilmesi ve bitirilecek tarihin belirlenmesi -Spesifik çalışmalar gerekiyor ise, üyelerin görevlendirilmesi -Destek alınması gereken kişi, birim ve daha önce yapılmış çalışmaların (raporlar, kayıtlar v.b.) tespit edilmesi. -Toplanılacak tarihlerin ve saatlerin tespit edilmesi.( Bu genel prensip olarak belirlendikten sonra her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi ve saati tekrar teyit edilebilir.) X Sebeplerin tespit edilmesi ve kök analizinin yapılması X Çözüm önerilerinin tespit edilmesi. X Takımın her üyesine rol verilerek, rehberin de bulunduğu bir ortamda sunum yapılması. X ÇALIŞMA PROGRAMI/İŞ AKIŞ ŞEMASI

22 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI ARZ EDERİZ…


"KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 - ANTALYA İLETİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları