Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 / 140 İNŞAAT PENCERESİNDEN MESLEKİ -TEKNİK EĞİTİM ve BELGELENDİRMEDE TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ ve DÜNYA ÖLÇEĞİNDE GÜNCEL GELİŞMELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 / 140 İNŞAAT PENCERESİNDEN MESLEKİ -TEKNİK EĞİTİM ve BELGELENDİRMEDE TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ ve DÜNYA ÖLÇEĞİNDE GÜNCEL GELİŞMELER."— Sunum transkripti:

1 1 / 140 İNŞAAT PENCERESİNDEN MESLEKİ -TEKNİK EĞİTİM ve BELGELENDİRMEDE TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ ve DÜNYA ÖLÇEĞİNDE GÜNCEL GELİŞMELER

2 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME GENEL BAKIŞ VE ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMİ

3 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ GERÇEĞİ Nitelikli İş Gücü Teknolojik değişikliklere uyum sağlayabilen İşyerlerine rekabet avantajı yaratacak Katma değeri yüksek Mesleki ve teknik bilgileri gelişmiş 3 / 59

4 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME GENEL BAKIŞ Eğitimli iş gücü ülkeler arasında farklılık yaratan bir unsurdur. Fakat ülkemizin halihazırdaki mesleki ve teknik eğitiminin yapısı incelendiğinde oturmuş bir sistemin varlığından bahsetmenin güç olduğu görülecektir.

5 TÜRKİYE’DE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM Genel Liseler Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları İlköğretim Yükseköğretim Meslek Yüksekokulu

6 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL TÜRLERİ

7 Bugün sanayi ve hizmet sektörlerinin önde gelen kuruluşları dahi, yetişmiş, nitelikli iş gücü temininde zorluk çekmektedir. Eğitim sistemi, çağın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olamadı. Meslek standartları sanayinin gelişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirilemedi. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME GENEL BAKIŞ

8 Yakın zamanlara kadar sistemde üniversite; “Ben bu öğrenciyi yetiştirdim ve sana bunu verebilirim” diyordu. Sanayi ise; “Senin yetiştirdiğin öğrenci benim işime yaramıyor” diyor. Dolayısı ile bir çok eğitimli insan var,işsiz. Sanayide de bir çok iş var, elemansız. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME GENEL BAKIŞ

9 Ülke olarak dünyanın en genç nüfuslarından birine, yani dünyanın en büyük sermayesine sahibiz. Demek ki büyük bir enerji yaratacak, dinamizmiyle hem kendi geleceğini kazanacak hem de Türkiye’ye yarınları kazandıracak genç bir gücümüz var.(Türkiye yaş ortalaması 29) Dünyanın en büyük genç nüfuslarından birine sahibiz! Bu insan sermayesini etkin olarak kullanmak zorundayız. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMİ

10 Bugün ve gelecekte iş gücü piyasası her zaman iyi yetişmiş profesyonellere ihtiyaç duyacaktır. İş gücü piyasasının mesleki gerekliliklerinin yeterliliğe dönüştürülmesi / belgelendirilmesi gerekmektedir. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMİ

11 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİ? Gelişmiş ülkelerde, işgücünün ¾’ ü ön lisans düzeyinde. Bizdeki durum: 7% 15% 8% 70% Okuryazar değil İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 11 / 59

12 GELİŞMİŞ ÜLKELERDE TÜRKİYE’ DE % 52 % 48 % 74 % 36 Lisans Ön lisans MTOÖ % 60 % 38 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDEKİ DURUM

13 ARA ELEMAN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ MÜHENDİSLE İŞÇİ ARASINDAKİ BOŞLUĞU DOLDURACAK İŞ GÜCÜ SIKINTISI

14

15 SANİYELEŞEN EKONOMİDEN GELİŞEN EKONOMİYE

16 DUAL = ÇİFT EĞİTİM MODELİ Bu modelde; Devlet ve sanayici,eğitim müfredatının oluşturulmasından öğrencilerin sanayide istihdamına kadar birlikte çalışmaktadır. Sanayici değişen teknolojiyi anında bildirdiği için derslerin içeriği de eş zamanlı olarak yenilenebilmektedir. DÜNYADA NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜN EĞİTİMİ 16 / 59

17 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE AB BOYUTU

18 AYÇ, UYÇ ve UYS Nedir? Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS): Teknik ve mesleki eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırma ilişkin kural ve faaliyetlerdir. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ): Avrupa’da farklı ülkeler ve sistemler arasındaki yeterliliklerin daha anlaşılabilir olması için bir tercüme aracıdır. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ): Tüm teknik ve mesleki eğitim öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların fikrine dair programlarla kazandırılan yeterliliklerdir.

19 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ VE ÜLKEMİZE ETKİLERİ

20 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR? Bologna ve Kopenhag süreçlerini esas alır Hayat boyu öğrenimle uygulamaları tavsiye eder Arz ve talebin açık bir biçimde beyan edilmesi için bir mekanizma oluşturur SEKTÖR AĞIRLIKLI bir mesleki eğitimi hedef alır Nihai bir tavsiyeden çok temel biçimle ilgili bir danışma aracı niteliği taşır

21 AYÇ: Temel amaç ;AYÇ: Temel amaç ; Yerli halkı, farklı ülkeler arasında hareketliliğe teşvik etmek ve onların yaşam boyu öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR?

22 Günümüzde, herhangi bir ülkede eğitim görerek bir diploma sahibi olmuş bir kişinin, diplomasının ve almış olduğu eğitimin, sadece kendi ülkesinde değil, dünyanın diğer ülkelerinde de tanınır olması beklenmektedir. AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR?

23 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN BİLEŞENLERİ Ulusal ve Sektörel Yeterlilikler Kredi Transferi Kalite Güvencesi Anahtar Yeterlilikler Danışma ve Rehberlik Informal öğrenimin geçerliliği

24 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nde sekiz seviyede bilgi, beceri ve geniş çaplı kişisel ve mesleki yeterlilikler ölçülüyor, ölçülecek. AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

25 8.Seviye SEKTÖR VE ODALAR 2.Seviye 3.Seviye 4.Seviye 5.Seviye 6.Seviye 7.Seviye 8 REFERANS SEVİYESİ VE UNVANLAR

26 ÖRGÜN ÖĞRETİMDE BECERİ SEVİYELERİ

27 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN FAYDALARI 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6 1 2 3 4 5 AYÇ B ÜlkesiA Ülkesi Yeterlilik (A) Yeterlilik (B)

28 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN FAYDALARI 4 4 3 Yeterlilik (B) AYÇ B ÜlkesiA Ülkesi Yeterlilik (A) 28 / 59

29 ULUSAL YETERLİLİKLER SİSTEMİ VE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

30 Kurumun temel görevi, Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi” kurmak ve işletmektir. Kurum bu görevlerini Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, işçi, işveren, meslek kuruluşları ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak yerine getirmektedir. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

31 Görevleri; Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin esaslarını belirlemek, Ulusal mesleki standartlarının hazırlanmasını sağlamak, Mesleki yeterlilik alanında sınav ve belgelendirme sistemini kurmak ve işletmek, Meslek standartlarına göre eğitim verilmesi için MEB ve YÖK’le işbirliği yapmak, Edinilmiş mesleki becerilerin belgelendirilmesini sağlamak, Bireylerin aldıkları yeterlilik belgelerinin başta AB olmak üzere uluslar arası kıyaslanabilirliğini sağlamak, Türkiye’de çalışacak yabancıların mesleki yeterlilik belgelerini doğrulamak MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

32 ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ ORGANLARI ÜNİ. YÖK MEB ÇSGB İŞKUR İŞÇİ VE İŞVEREN KUR. TÜRKAK OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT TEKSTİL METAL GIDA 32 / 59

33 ULUSAL YETERLİLİKLERİN TANIMLANMASI

34 MESLEKİ EĞİTİMİN PAYDAŞLARI

35 İnşaat Meslek Standartları Çalışmaları 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

36 İNŞAAT MESLEK ALANI İLE İLGİLİ MESLEK STANDARTLARINDA GÜNCEL GELİŞMELER 47 2009-2013 YILLARI ARASINDA TOPLAM HAZIRLANAN MESLEK STANDARDI SAYISI: 47

37 İNŞAAT MESLEK ALANI İLE İLGİLİ MESLEK STANDARTLARINDA GÜNCEL GELİŞMELER

38

39 AB YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNE GÖRE İNŞAAT ALANI YETKİ, YETKİNLİK VE UZMANLIK KADEMELERİ Mesleki Eğitim Almamış Potansiyel İş Gücü 1. Kadme 2. Kademe 3. Kademe 4. Kademe 5. Kademe 6. Kademe 7. Kademe (Yüksek Lisans) İnşaat Uzmanlığı Harita Kadastrocu Tarihi Eser Koruma ve Rest. Elemanı Yapı Teknik Ressamı İSG Elemanı Asfalt Üretim Tesisi Elemanı Kule Vinç Operatörü Kalıpçı Betoncu 39 / 59 Boyacı Yalıtımcı Sıvacı Duvarcı

40 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ-METGEM

41 When the winds of change blow, some build walls, some build windmills. Chinese Proverb Değişim rüzgarları estiği zaman, kimileri duvar örer, kimileri yel değirmeni kurar. Çin Atasözü


"1 / 140 İNŞAAT PENCERESİNDEN MESLEKİ -TEKNİK EĞİTİM ve BELGELENDİRMEDE TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ ve DÜNYA ÖLÇEĞİNDE GÜNCEL GELİŞMELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları