Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO)"— Sunum transkripti:

1 Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO)

2 Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin etmek amacıyla faaliyet gösteren etkin bir arayüz olmak Gazi TTO’nun Amacı

3 Geçmiş Tecrübelerimiz 2007 yılından beri faaliyette olan TPE destekli PATENT DESTEK BİRİMİZ 2010 yılından beri faaliyette olan proje destek programları konusunda oldukça tecrübeli olan PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’miz 2008 yılından beri faaliyette olan, akademik spin-off’lar ve kuluçka faaliyetleri konusunda oldukça başarılı uygulamaları olan GAZİ TEKNOPARK TTO çatısı altında yeni yapılanma

4 Gazi Üniversitesi ve Gazi Teknopark irtibat ofisleri Gazi Üniversitesi ve Gazi Teknopark bünyesinden görevlendirilen 10 kişinin üzerinde nitelikli bir ekip Dış tedarikçiler yoluyla eğitim, danışmanlık vb. nitelikli destek hizmetleri Organizasyon

5 Prof. Dr. H. Mehmet Şahin – TTO Yöneticisi Hanzade Sarıçiçek – TTO Yönetici Yardımcısı Ömer Baykal – Proje Yürütücüsü Yrd. Doç Dr. Umut Arıöz - Destek Programları Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürün - Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri Sorumlusu Uzm. A.Özge Eken - Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Sorumlusu Yrd. Doç Dr. Gökhan Küçüktürk – Danışman (Mühendislik İrtibat Noktası) Semih Uzunoğlu - Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri Pelin Taşçı – Girişimcilik Seçil Coşkun – Destek Programları Organizasyon

6 Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği, yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi Hizmetlerimiz

7 Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Üniversite içerisinde mevcut durum analizi ve teknoloji transfer potansiyelinin belirlenmesi Akademisyen Görüşmeleri ve Veri Tabanı kaydı Firma Görüşmeleri ve Veri Tabanı Kaydı TTO kapsamındaki konularla ilgili etkinlikler ve eğitimler düzenlenmesi (Girişimcilik, proje ve iş planı hazırlama, Ar-Ge destek programları, fikri mülkiyet hakları, finansman, pazarlama, v.b.) İlgili fuar ve etkinliklere katılım ve üniversite bünyesindeki projelerin tanıtımı Modül-1 Kapsamında Faaliyetler

8 Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Destek Programlarından (TÜBİTAK, KOSGEB, San-Tez, Teknogirişim, AB, Kalkınma Ajansı, v.b.) Yararlandırmaya Yönelik Bilgilendirme ve Teşvik Etme İletişim ve Koordinasyon Proje Yazma Desteği Proje Yürütme Sürecindeki Destekler Modül-2 Kapsamında Hizmetler

9 Modül-3: Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dönük Proje Geliştirme Hizmetleri Üniversite-sanayi işbirliği yaratmaya yönelik etkinlikler Üniversitede oluşan proje fikirlerinin sanayi kuruluşlarına duyurulması ve tanıtılması Sanayi kuruluşlarının ziyaret edilerek Ar-Ge proje taleplerinin belirlenmesi, Ar-Ge talepleri tespit edilen firmalara çözüm sağlayabilecek nitelikte araştırmacıların bulunması ve firmalarla eşleştirilmesi Üniversite ve sanayi arası projelendirme ve proje yönetimi hizmeti verilmesi Üniversitelerin altyapısının (laboratuar gibi) özel sektör kuruluşları tarafından değerlendirilmesinin sağlanması Modül-3 Kapsamında Faaliyetler

10 Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Üniversite bünyesinde Fikri Sinai Haklar (FSH) politikasının oluşturulması (İlgili mevzuat değişikliği beklenmektedir.) Üniversite bünyesinde FSH farkındalığının arttırılması ve potansiyeli olan buluşun/bilimsel çalışmanın tespiti Uygun bulunan buluş/bilimsel çalışma için FSH başvuru desteğinin verilmesi Buluşun/bilimsel çalışmanın pazar araştırması, ticaretleştirme planı ve değerlemesinin yapılması konusunda buluş sahibine destek verilmesi Potansiyel müşterilerin belirlenerek buluş sahibi ile bir araya getirilmesi Buluşun/bilimsel çalışmanın ticarileştirilmesine (lisanslama, satış, v.b.) yönelik hukuksal ve teknik hizmetlerin verilmesi Modül-4 Kapsamında Faaliyetler

11 Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasını teşvik etmek ve şirket kuruluş desteği vermek Mali, idari ve hukuksal konularda danışmanlık desteği vermek “Mentor havuzu” yoluyla koçluk desteği vermek Finansman kaynaklarına erişim konusunda destek vermek Modül-5 Kapsamında Faaliyetler

12

13 Gazi Üniversitesi TTO Ofisi Adres: Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Çatı Kat (Proje Ofisi) Tel: (312) 202 38 80 / (312) 202 20 23 Gazi Teknopark İrtibat Ofisi Adres: Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Teknoplaza Binası, Gölbaşı/Ankara Tel: (312) 484 88 53 İrtibat Bilgileri

14 TEŞEKKÜRLER…


"Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları