Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR"— Sunum transkripti:

1 KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜNÜ TOPLANTISI 01. Aralık. 2008 Prof. Dr. Mehmet DURMAN

2 SUNUM İÇERİĞİ Üniversitemizde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları
Kalite çalışmalarımızda yeni bir yaklaşım: Stratejik Yönetim Modeli Örnek Çalışmalarımız

3 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

4 SAÜ KALİTE ADIMLARI 2001: Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları kapsamında “TS-EN-ISO 9002 Kalite Güvence” belgesinin alınması 2003: Tüm birimlerde çalışanlarımız ile Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının başlatılması 2003: Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları kapsamında “TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi” belgesinin alınması 2004: Kurumsal Özdeğerlendirme ve Stratejik Plan Çalışmalarının yapılması; 2004,2005, , 2005: Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (YÖDEK) çalışmalarının başlatılması 2006: Tüm idari birimlerde “TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi” belgesinin alınması 2006: KalDer ile işbirliği ve Ulusal Kalite Hareketine katılım 2006: Mükemmellik Modeli çerçevesinde Dış Değerlendirmeden geçme ve “3* Seviyesinde Mükemmellikte Yetkinlik Ödülü” 2007: Stratejik Planlama yaklaşımının etkililiğinin gözden geçirilerek YÖDEK ile bütünleştirilmesi 2008: Mükemmellik Modeli çerçevesinde Dış Değerlendirmeden geçme ve “4*Seviyesinde Mükemmellikte Yetkinlik Ödülü” : Dış değerlendirme sonucunda EFQM Mükemmellik Modeline göre iyileştirmeye açık alanların kuvvetli hale getirilmesi, kuvvetli alanların da örnek model konumuna taşınması çalışmaları 2010: Ulusal veya Avrupa Kalite Ödülü’ne başvurunun yapılması Bu çalışmalarımız 2003 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayınlanmış olan Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Yönetmeliği ile eş zamanlı olarak başlatılmıştır. Çalışmaları koordine etmek ve yürütmek üzere SAÜDEK ve Kalite Elçileri atanmıştır.

5 TKY ÇALIŞMALARI Mart 2003 tarihinde Sakarya Üniversitesi tüm çalışanları ile Toplam Kalite geliştirme hareketini düzenli bir şekilde yürütme kararı almış ve bu çalışmaların yürütülmesi için SAkarya Üniversitesi Akademik DEğerlendirme ve Kalite Kurulu kurulmuştur. Bu kapsamda Üniversitemizin; Misyonu, Vizyonu, Kalite Tanımı, Politikaları ve Temel Değerleri belirlenmiş ve 2004 yılında kurumsal özdeğerlendirme çalışmaları yapılarak Stratejik Planı hazırlanmıştır. Kurumsal Özdeğerlendirme çalışmaları her yıl tekrarlanmış ve Stratejik Planı güncellenmiştir. Bu çalışmalarımız 2003 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayınlanmış olan Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Yönetmeliği ile eş zamanlı olarak başlatılmıştır. Çalışmaları koordine etmek ve yürütmek üzere SAÜDEK ve Kalite Elçileri atanmıştır.

6 MİSYONUMUZ Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

7 VİZYONUMUZ Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü, Internet üzerinden yürütülen Ön lisans / lisans / ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan, Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir üniversite olmaktır.

8 TEMEL DEĞERLERİMİZ Atatürk ilkelerine bağlı olmak
Kanun ve yönetmeliklere uymak Bilimin evrenselliğine inanmak Yenilikçi olmak Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek Kurum içinde uyum intibak ve dayanışmaya önem vermek Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak Zamanın kıymetini bilmek Özgün araştırmalar yapmak İşimizi sevmek

9 KALİTE POLİTİKAMIZ Yöneticilikte; katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla motivasyonu artırmak ve performansı yükseltmek, İletişim teknolojilerini kullanarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, İstenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak, Hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçerek, memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek, kalitede önder olmak ve sürdürmek.

10 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Bu çalışmalar çerçevesinde 2007 yılına kadar üniversitemizin stratejileri (21 adet) ve bunlara bağlı hedefleri (54 adet) belirlenmiş, birimlerin bu hedefleri gerçekleştirmek için yaptıkları faaliyet ve proje sonuçları kırmızı alan grafikleri ile izlenmiştir. Hedefleri Tutturma Oranı (%): 74.00 Performans (%): 76.20 Kırmızı Alan (%): 26.00

11 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Hedefleri Tutturma Oranı (%): 81.16 Performans (%): 83.40 Kırmızı Alan (%): 18.84

12 ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM STRATEJİK YÖNETİM MODELİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM MODELİ (Stratejik Planlama ve Stratejik Plana Dayalı Yönetim Yapılanması) hde

13 STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI
(YÖDEK ve DPT stratejik planlama rehberleri çerçevesinde) 13

14 STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI

15 KURUMSAL ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ
(YÖDEK Yaklaşımı Çerçevesinde)

16 Stratejik Planlama

17 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI VE SONUÇLARI
ÖRNEK: GİRDİLER Öğrenci niteliğinde beklenen düzey; 2 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey; 3 İdari personel niteliğinde beklenen düzey; Mali kaynakların yeterliliği; Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği; İş teknolojilerinin yeterliliği; Fiziksel olanakların yeterliliği; Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 17

18 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI VE SONUÇLARI ÖRNEK: EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİ
Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği; 3 Programların anlaşılabilirliği ve ve hedeflerinin açıklığı; Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; Programların çıktılarının yeterliliği; Program kaynaklarının yeterliliği; ÇIKTI: Öğretim Programlarının ve Ders İçeriklerinin Yeterliliklere ve Öğrenim Çıktılarına göre tasarlanması ve güncellenmesi

19 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI VE SONUÇLARI ÖRNEK: İDARİ VE DESTEK SÜREÇLERİ
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI VE SONUÇLARI ÖRNEK: İDARİ VE DESTEK SÜREÇLERİ Sağlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği; Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği; Yurt olanak ve hizmetlerin yeterliliği; Öğrenci bilim, kültür ve sanat toplulukları etkinliklerinin yeterliliği; Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 2 Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 2 Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği, 3 19

20 ÖZDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
2007 YILI ÖZDEĞERLENDİRME SONUÇLARI ÖZET TABLOSU Değerlendirme Skalası (1-5) Konu Sayısı 1: Beklenen düzeyin çok altı 2: Beklenen düzeyin altı 40 3: Beklenen düzey 79 4: Beklenen düzeyin üstü 7 5: Beklenen düzeyin çok üstü Toplam Değerlendirme Konu Sayısı 126

21 Çevre Değerlendirme Çalışmaları
STRATEJİK PLANLAMA ÇEVRE DEĞERLENDİRME Çevre Değerlendirme Çalışmaları

22 Çevre Değerlendirme Çalışmaları Sonuçları
(Örnekler) 1.1.1 Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi Fırsatlar Dünya’da Sınırlar ötesi eğitimin gelişiyor olması; Bologna Sürecinin varlığı ve Türkiye’nin bu süreç içinde yer alıyor olması; Lizbon tanınma konvansiyonunun varlığı ve Türkiye’nin konvansiyon şartlarını kabul ediyor olması; Türkiye’de Yüksek öğretime kalite sistemlerini kuruluyor olması; YÖK’te Stratejik Planlama ile ilgili olumlu gelişmelerin olması; 5018 sayılı yasa ile Stratejik Planlama çalışmalarının desteklenmesi; .....

23 Çevre Değerlendirme Çalışmaları Sonuçları
(Örnekler) Tehditler Orta öğretimdeki eğitim kalitesinin yetersizliği; Toplum ile olan ilişkilerin yetersiz olması; Üniversitemizin birinci dereceden deprem bölgesinde olması; Meslek yüksek okullarının ülke düzeyinde yeterli oranda desteklenmemesi, başarılı öğrencilerin ilgisini çekmemesi; ......

24 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI
Güncellenen Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda üniversitemiz için ; 11 Strateji 134 Hedef 168 Alt hedef 76 Performans Göstergesi belirlenmiş ve bunların hayata geçirilmesi için 4 Ana Süreç 84 Alt Süreç tanımlanmıştır.

25 STRATEJİLER

26 STRATEJİK PLANLAMA ÖRNEK STRATEJİLER S.3.1. Eğitim-Öğretim kalitesi ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilebilirliği artan bir üniversite olmak. S.3.2. Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan, İnternet destekli öğretimi sürekli geliştiren ve bu alanda öncü rolünü sürdüren bir üniversite olmak.

27 Stratejilere göre Hedef, Alt Hedef
ve Göstergeler

28 ÖRNEK GÖSTERGELER VE HEDEFLER Performans Göstergesi /
STRATEJİK PLANLAMA ÖRNEK GÖSTERGELER VE HEDEFLER S.3.1. Eğitim-Öğretim kalitesi ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilebilirliği artan bir üniversite olmak. Hedef Alt Hedef Performans Göstergesi / Ölçüm Yöntemi Birimi 2007 2008 2009 2010 2011 H Programları Avrupa yeterlikler çerçevesi kapsamında hazırlanan ulusal yeterlik çerçevesi esaslarına uygun hale getirmek H yılına kadar Üniversitemiz programlarını Avrupa yeterlikler çerçevesi kapsamında hazırlanan ulusal yeterlilik çerçevesi esaslarına uygun hale getirmek (Gözden geçirilen program sayısı / Toplam program sayısı) x 100 5yıl sonunda=%90 Yüzde 55,3 60 70 80 90 (Revize edilen ders sayısı / Toplam ders sayısı)x100 5yıl sonunda=%73 9 20 35 53 73 H Programların eğitim hedeflerinin yeterliliğini belirlemek ve geliştirmek H yılına kadar Üniversitemiz eğitim hedeflerinin yeterliliğini sağlamak (Ön lisans programlarında eğitim hedeflerinin yeterliliği belirlenen ve geliştirilen program sayısı / Toplam önlisans program sayısı)x100 5yıl sonunda=%100 25 50 75 100

29 STRATEJİK PLANLAMA Strateji ve hedeflere göre Faaliyet ve Projeler ile Kaynak Planlama ve Bütçeleme (5018 Sayılı Yasa Çerçevesinde)

30 TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI (115 Performans Göstergesi)
Hedefleri Tutturma Oranı (%): 85,99 Kırmızı (İyileştirmeye Açık) Alan (%): 14,01

31 STRATEJİK PLANA DAYALI YÖNETİM YAPILANMASI
TÜM SÜREÇLER

32 ANA SÜREÇLERİMİZ Eğitim ve öğretim süreci
1.1.Yeni bölüm, program, sanat dalı açma ve güncelleme süreci 1.2.Yeni ders önerme süreci 1.3.Ders hazırlama ve içeriklerinin güncellenmesi süreci 1.4.Sınav yapma ve izleme süreci 1.5.Akademik danışmanlık hizmet süreci 1.6.Uzaktan eğitim derslerinin hazırlanması ve içeriklerinin güncellenmesi süreci 1.7.Uzaktan eğitim derslerinin kayıt süreci (E-MBA) 1.8.Uzaktan eğitim derslerinin canlı çekim süreci 1.9.Uzaktan eğitim vize sınavı, kısa sınav hazırlama ve izleme süreci 1.10.Uzaktan eğitim final ve mazeret sınavları hazırlama, uygulama ve izleme süreci 1.11.Haftalık ders programı hazırlama süreci 1.12.Akademik personel eğitim süreci 1.13.Öğretim elemanları performans ölçme ve izleme süreci 1.14.Danışman atama ve izleme süreci 1.15.Derse devamı izleme ve değerlendirme süreci 1.16.Dersin Sorumlusu ve Öğretim Elemanlarının Ders Yükünün Belirlenmesi Süreci 1.17.Yabancı dil hazırlık süreci 1.18.Muafiyet sınavı süreci 1.19.Ortak kültür dersleri yürütme süreci 1.20.Atölye ve laboratuar uygulamaları süreci 1.21.Staj yerleri,stajyer ve staj izleme süreci

33 ANA SÜREÇLERİMİZ 2. Araştırma ve geliştirme süreci
2.1.Bilimsel araştırma projeleri başvuru, değerlendirme ve izleme süreci 2.2.İleri araştırma projeleri başvuru ve izleme süreci 2.3.Araştırma geliştirme faaliyetleri süreci 2.4.Ekonomik ve sosyal araştırmalar süreci

34 ANA SÜREÇLERİMİZ 3. Uygulama ve hizmet süreci
3.1. Üniversite-sanayi işbirliği geliştirme süreci 3.2. Proje/danışmanlık hizmetleri ve sertifikalandırma süreci 3.3. Ulusal ve uluslar arası panel, konferans, seminer, sempozyum gibi faaliyetlerin düzenlenmesi süreci 3.4. Sürekli Eğitim (Yaşamboyu Öğrenim) hizmet süreci

35 ANA SÜREÇLERİMİZ Stratejik Planlama 4. İdari ve destek süreci
4.1.Stratejik planlama süreci 4.2.Strateji geliştirme daire başkanlığı süreci 4.3.Strateji planlama şube müdürlüğü süreci 4.4.İç kontrol şube müdürlüğü 4.5.Muhasebe ve kesin hesap şube müdürlüğü 4.6.Öğretim elemanları atanma ve yükseltilme süreci 4.7.Toplantı yapma süreci 4.8.Basımevi müdürlüğü süreci 4.9.Basın ve halkla ilişkiler şube müdürlüğü süreci 4.10.Hukuk müşavirliği süreci 4.11.Döner sermaye işletmesi müdürlüğü süreci 4.12.Sivil savunma uzmanlığı süreci 4.13.Kalite Yönetim koordinatörlüğü süreci 4.14.Dış ilişkiler şube müdürlüğü süreci 4.15. Bilgi işlem daire başkanlığı süreci 4.16. Bilgi işlem şube müdürlüğü süreci 4.17.İnternet hizmetleri şube müdürlüğü süreci 4.18. AR-GE şube müdürlüğü süreci 4.19. Yazılım teknolojileri şube müdürlüğü süreci 4.20.İdari ve mali işler daire başkanlığı süreci 4.21.Genel hizmetler şube müdürlüğü süreci 4.22.Satınalma şube müdürlüğü süreci 4.23.Ayniyat ve levazım şube müdürlüğü süreci 4.24.Genel evrak şube müdürlüğü süreci 4.25.Arşiv hizmetleri şube müdürlüğü süreci 4.26.Öğrenci işleri dairesi başkanlığı süreci 4.27.Öğrenci işleri şube müdürlüğü süreci 4.28.İstatistik ve disiplin şube müdürlüğü süreci 4.29.Mezunlar, belgeler ve burslar şube müdürlüğü süreci 4.30.Harçlar şube müdürlüğü süreci 4.31.Yapı işleri ve teknik dairesi başkanlığı süreci 4.32.İnşaat imalat şube müdürlüğü süreci 4.33.Teknik bakım ve onarım şube müdürlüğü süreci 4.34.Peyzaj ve planlama şube müdürlüğü süreci 4.35.Etüd-Proje şube müdürlüğü süreci 4.36.Elektrik imalat şube müdürlüğü süreci 4.37.Mekanik tesisat imalat şube müdürlüğü süreci 4.38.Personel dairesi başkanlığı süreci 4.39.İdari tayin şube müdürlüğü süreci 4.40.Akademik tayin şube müdürlüğü süreci 4.41.Hizmetiçi eğitim şube müdürlüğü süreci 4.42.Özlük hakları tahakkuk şube müdürlüğü süreci 4.43.Sicil şube müdürlüğü süreci 4.44.Sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlığı süreci 4.45.Spor şube müdürlüğü süreci 4.46.Kültür şube müdürlüğü süreci 4.47.Mediko sosyal merkezi müdürlüğü süreci 4.48.Kafeterya ve işletmeler şube müdürlüğü süreci 4.49.Yurtlar şube müdürlüğü süreci 4.50.Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı süreci 4.51.Kütüphane şube müdürlüğü süreci 4.52.Okuyucu hizmetleri şube müdürlüğü süreci 4.53.Okuyucu hizmetleri şube müdürlüğü süreci 4.54.Performans izleme süreci 4.55.Kıyaslama süreci

36 STRATEJİ - SÜREÇ İLİŞKİSİ

37 STRATEJİ - SÜREÇ İLİŞKİSİ

38 STRATEJİ - SÜREÇ İLİŞKİSİ

39 (Kritik Başarı Faktörleri)
SÜREÇ İYİLEŞTİRME (Kritik Başarı Faktörleri) Üniversitemizde Süreç iyileştirme çalışmalarında göz önüne alınmak üzere belirlenen stratejik önceliklerimiz; Öğrenci odaklılık Akademik başarı Çalışanların gelişimi ve katılımı Yenilikçilik ve yaratıcılık Yeni teknolojilerin kullanımı Üretilen bilginin kullanılmasının ve yaygınlaştırılmasının sağlanması Sürekli gelişme Ekip çalışması

40 MEMNUNİYET ANKETLERİ LİDER DAVRANIŞ ETKİLİLİĞİ ANKETİ
ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ Ders Genel Değerlendirme Öğretim Elemanı Değerlendirme Öğrenim Çıktılarını Değerlendirme İdari ve Destek Hizmetlerini Değerlendirme ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Akademik Personel İdari Personel TOPLUM MEMNUNİYETİ ANKETİ (YÖK,BAKANLIKLAR, ÜNİVERSİTELER,YEREL YÖNETİMLER,MESLEK ODALARI,SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI)

41 LİDER ETKİLİLİĞİ ANKETİ
ANKET UYGULANAN LİDER ANKET DEĞERLENDİRMESİNE KATILANLAR REKTÖR Senato Üyeleri REKTÖR YARDIMCILARI DEKAN Fakülte Kurulu Üyeleri ve Bölüm Başkanları ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ Enstitü Kurul Üyeleri, Enstitüdeki Akademik ve İdari Personel YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ Yüksekokul Kurulu Üyeleri, Bölüm Başkanları/Program Sorumluları BÖLÜM BAŞKANLARI Bölümde Çalışan Akademik ve İdari Personel GENEL SEKRETER Koordinasyon Toplantısına Katılanlar (Daire Başkanları, Genel Sekreterliğe Bağlı Birim Yöneticileri, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri) DAİRE BAŞKANI Daire Başkanlığı Çalışanları ŞUBE MÜDÜRLERİ Şube Müdürlüğü Çalışanları FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENST. SEKRETERLERİ Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü İdari Personeli

42 LİDER DAVRANIŞ ETKİLİLİĞİ ANKETİ
Örnek: Dekanlar MEMNUNİYET MEMNUNİYETSİZLİK ORT. 87,11 5,59 ENB. 91,94 11,67

43 ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ Örnek
İyileştirme Eylem Planı: Öğrenci ve öğretim elemanlarının anket uygulamaları konusunda bilinçlendirilmesi. Öğrenci katılımının öğrenci konseyi aracılığı ile kurullara ve süreçlere katılımlarının daha etkin hale getirilmesi.

44 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ 2008 SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
Örnek: Akademik Personel MEMNUN MEMNUN OLMAYAN ORT. 63,49 15,45 ENB. 94,81 42,07 Anket sonucunda ortaya çıkan En Düşük 3 Memnuniyet Algılama sonuçları: Soru 28: Ücret ve ücret dışı ödemelerin emeğimi karşılıyor olmasından (%42,07) Soru 36: Çalışma ortamımın mekansal açıdan (aynı odadaki personel sayısı vb.) işime uygun olmasından(%32,60) Soru 37: Çalışma ortamımın donanım açısından beklentilerimi karşılıyor olmasından(%28,21) İyileştirme Eylem Planı: 2008 yılı sonu itibari ile 1, 2 ve 3. sonuçlarla ilgili olarak konuyu daha iyi irdeleyebilmek amacı ile bir anket çalışması yapılacaktır.

45 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ
Örnek: İdari Personel MEMNUN MEMNUN OLMAYAN ORT. 71,78 11,95 ENB. 93,14 34,53 Anket sonucunda ortaya çıkan En Düşük 3 Memnuniyet Algılama sonuçları: Soru 14: Fırsat ve imkanların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından (%53,68) Soru 20: Performans değerlendirmemin objektif şekilde yapılıyor olmasından (%51,47) Soru 28: Ücret ve ücret dışı ödemelerin emeğimi karşılıyor olmasından(%39,93) İyileştirme Eylem Planı: 2008 yılı sonu itibari ile 1,2 ve 3. sonuçlarla ilgili olarak konuyu daha iyi irdeleyebilmek amacı ile bir anket çalışması yapılacaktır.

46 Örnek Çalışmalarımız

47 EĞİTİM – ÖĞRETİM İleri eğitim teknolojileri ile desteklenmiş modern sınıflar Standart Donanım Sıra Kürsü Tahta Projeksiyon Bilgisayar İnternet Akıllı tahta (Seçilmiş sınıflarda)

48 Erasmus Öğrenci, Öğretim Elemanı ve İdari Personel
EĞİTİM – ÖĞRETİM Erasmus Öğrenci, Öğretim Elemanı ve İdari Personel Değişim Programı Üniversitemiz; eğitim-öğretim yılı’nda Ulusal Ajans’tan üniversitelerin aldığı hibe tutarı sıralamasında Türkiye’deki üniversiteler arasında 7. yer almıştır. eğitim-öğretim yılı’nda üniversitemiz bu sıralamada 1.2 milyon euro ile 1. sıraya yükselmiş ve İdari Personel Değişim Programı’ndan yararlanan ilk Üniversite olmuştur. eğitim-öğretim yılı’nda da üniversitemiz bu alandaki liderliğini korumuş ve ülkemizde bu programdan yararlanan 95 üniversite arasındaki sıralamada 1.4 milyon euro ile yine 1. sırada yer almıştır.

49 Ders Programlarının Güncellenmesi
EĞİTİM – ÖĞRETİM Ders Programlarının Güncellenmesi 27 Aralık Temmuz 2008 Program Eğitim Amaç ve Hedefleri Programların Yeterlikleri Ders Planlarının Oluşturulması Ders Tanım Sayfaları Ders Amaç ve Hedefleri Dersin Öğrenim Çıktıları İş Yükü ECTS Yeterlikler – Öğrenim Çıktısı İlişkisi Anketler Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Yeterlik- Öğrenim Çıktısı Değ. İş Yükü ECTS Değerlendirilmesi Arka planda yapılanlar Çok sayıda bilgilendirme Sürecin yönetimi için SAUDEK platformu geliştirdi. c) Tekil ders numarası ve Üniversite dersi – Fakülte dersi – MYO dersi kavramları geliştirildi ve uygulandı d) Meslek Yüksekokulları MEYOK çatısı altında toplandı ve koordine edildi. e) Öğretim yılında toplanan bilgilerin internet üzerinden çok dilli olarak sunumu çalışmasını tamamlandı.

50 EĞİTİM – ÖĞRETİM Program İyileştirme Adımları
Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi Programların Yeterliklerinin Belirlenmesi Dış Paydaş İç Paydaş Bölüm Misyon ve Vizyonu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri SAÜ Stratejik Plan Eğitim Öğretim Süreçleri Çerçevesinde Sürekli İzleme ve İyileştirme Ders Planlarının Oluşturulması Anketler ve Değerlendirme Ders Başarı Durumunun Değr. Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi İdari ve Destek Hizm. Değr. …… Ders Amaç ve Hedefleri Dersin Öğrenim Çıktıları İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

51 EĞİTİM – ÖĞRETİM Ders Programlarının Güncellenmesi
27 Aralık Temmuz 2008 ÖNLİSANS 79 PROGRAM LİSANS 58 BÖLÜM KAPSAMI Üniversitenin Tüm Birimleri LİSANSÜSTÜ 51 ANABİLİMDALI TOPLAM 188 BİRİM Ortalama %15 dolayında ders ve kredi azaldı Güncelleme çalışmaları sonunda adet tanımlanmış ders derse indi Eğitim öğretim bilgi sistemi (ebs)oluşturuldu. Program yeterlilikleri Program yeterlilikleri ders öğrenim çıktıları ilişkileri Öğrenci anketleri CAWIS WebAbis WebObis Ders materyalleri geliştirilmesi ECTS – Label ve DS-Label Başvurusu

52 Sakarya Üniversitesi e-Öğrenim Çalışmaları
UZAKTAN EĞİTİM Sakarya Üniversitesi e-Öğrenim Çalışmaları Adapazarı MYO Önlisans Programları MEB Sertifika Programları e-MBA Yüksek Lisans Programları Lisans Programları (Karma Eğitim) 52

53 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Önlisans Programları
UZAKTAN EĞİTİM Adapazarı Meslek Yüksekokulu Önlisans Programları Öğretim Yılı Eğitime Başlandı 5 Önlisans Programı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgi Yönetimi İşletme Mekatronik Endüstriyel Elektronik 5800 e-Öğrenci 3205 Mezun e-Sınav Oturumu / Dönem 189 e-Ders Asenkron Model Etkileşim için Forum Sayfaları, Yönlendirilmiş Çalışma modülü Yaz dönemi kampüste yüz yüze staj e-Öğrenim Danışmanlığı 53

54 e-Sertifika Programları
UZAKTAN EĞİTİM e-Sertifika Programları MEB- EĞİTEK İşbirliğiyle; 2003 Yılı eğitime başlandı 2 Program Bilgisayar Programcılığı Bilgi Yönetimi 169 e-Kursiyer 190 Mezun 16 e-Ders Asenkron Model MEB EĞİTEK tarafından yapılan merkezi sınav MEB ve SAÜ ortak SERTİFİKA 54

55 e-Tezsiz Yüksek Lisans Programları
e-Tezsiz Yüksek Lisans Programları e-İŞLETME PROGRAMI Eğitime başlandı 606 e-MBA Öğrencisi 278 Mezun 15 Video Sunumlu e-Ders Asenkron Ders Forumları Senkron Sanal Sınıf toplantıları Bitirme Projesi YENİ AÇILAN PROGRAMLAR Mühendislik Yönetimi Bilişim Teknolojileri Eğitime başlandı 100’er Kontenjan Asenkron Ders Forumları Senkron Sanal Sınıf toplantıları Bitirme Projesi 55

56 Karma Eğitim Lisans Programları (Türkiye’de İlk)
Karma Eğitim Lisans Programları (Türkiye’de İlk) Açılan Bölümler Fakülte Bölüm Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği İkt. ve İdari Bil. Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi 56

57 Yeni Bir Yaklaşım: Karma Eğitim Lisans Programları
Örgün Öğretim (Yüz yüze Eğitim) Uzaktan Öğretim (e-Öğrenim) e-İçerik, Video Sunumu, e-Kitap, Çalışma Soruları, Senkron Sanal Sınıf Toplantıları, Asenkron Forum Sınavlar Staj Mezuniyet Projesi (Tasarım ve Bitirme Projeleri) Danışmanlık 57

58 Mühendislik Yeterliliklerine Bağlı Olarak Örgün ve Uzaktan Eğitim Ders Oranları Örnek Hesaplama PY Yeterlilik UEYk ÖRYk 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi, 0,6 0,4 2 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, 0,7 0,3 5 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, 0,5 6 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 0,85 0,15 7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 0,75 0,25 8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, 9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 10 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 11 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık, 12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak. Ders PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 ÖRG. PUANI ÖRGÜN ORANI UE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 4 5 2 3 1 6,40 0,34 12,60 0,66 MATEMATİK I 5,50 0,42 7,50 0,58 FİZİK I 4,50 0,38 0,63 6,40 = 0,4*4 + 0,4*5 + 0,4*4 +0,3*2 + 0,5*0 + 0,15*0 + 0,25*0 + 0,15*0 + 0,15*3 + 0,15*1 + 0,15 * 0 + 0,15 *0 12,60 = 0,6*4 + 0,6*5 + 0,6*4 +0,7*2 + 0,5*0 + 0,85*0 + 0,75*0 + 0,85*0 + 0,85*3 + 0,85*1 + 0,85 * 0 + 0,85 *0 0,34 = (6,40 / ( 6, ,60)) 0,66 = (12,60 / (6, ,60)) 58

59 Mühendislik Yeterliliklerine Bağlı Olarak Örgün ve Uzaktan Eğitim Ders Oranları Örnek Hesaplama Endüstri Mühendisliği Bölümü I. Dönemi için Hesaplanmış Örgün ve Uzaktan Eğitim Oranları Y.Y. DERSİN ADI KREDİSİ ECTS ÖRGÜN Saat  UE Saat I. Endüstri Mühendisliğine Giriş 1+0 2 0,34 5 0,66 9 Matematik-I 4+0 6 0,42 24 0,58 32 Fizik-I 3+0 4 0,38 16 0,62 26 Ekonomi 3 0,28 12 0,72 30 Bilg.Dest.Teknik Resim 3+1 0,32 18 0,68 38 Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi-I 2+0 0,30 8 0,70 20 Türk Dili-I 0,15 0,85 İngilizce-I TOPLAM 0,29 91 0,71 204 59

60 Araştırma - Geliştirme
FP6 (Altıncı Çerçeve Programı) Üniversitemiz 15 milyon euro bütçeli bir Mükemmeliyet Ağı Projesinde yeralmaktadır. Duvarsız Teknoloji İnkübatörü / 2004 Son 3 yılda 30 proje gerçekleştirilmiştir. TEKMER- KOSGEB / 2007 16 proje gerçekleştirilmiştir. SAN-TEZ / 2008 2 proje başlatılmıştır. TEKNOPARK / 2008

61 TOPLUMA YÖNELİK PROJELER
TOPLUMA YÖNELİK PROJELER Aktif İşgücü Programları Projesi / Yeni Fırsatlar Programı Kaynakçılık Meslek Edindirme / Geliştirme Programı Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Meslek Edindirme / Geliştirme Programları ile 600 kişiye meslek ve iş olanağı sağlandı. Sakarya’nın Rekabetçi Gücünün Belirlemesi ve Geliştirilmesi Sakarya’nın geleceğine yol göstermektedir Sakarya Tarihi Projesi Çanakkale Tarihi Projesi (6 Cilt) Ermeni Sorunu ve Avrupa (Türkçe ve İngilizce-2000 Adet) 61

62 TOPLUMA YÖNELİK PROJELER
Leonardo da Vinci Meslek Eğitimi Programları Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme Projesi Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Programı “Yenilik Transferi” kapsamında Türkiye’de 2008 yılında 24 adet proje kabul edilmiştir. Bunlardan Engelli vatandaşlarımıza yönelik projeleri de kapsayan 5 tanesi 1 Milyon Euro’nun üzerinde bütçeyle Sakarya Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu projelerdir. 1999 yılı sonrasında günümüze kadar bölgemiz başta olmak üzere deprem güvenliği ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza ücretsiz bilgilendirme, hasar tespit ve projelendirme hizmeti sunulmaktadır.

63 ÜNİVERSİTEMİZİN BİLİŞİM
ÜNİVERSİTEMİZİN BİLİŞİM ALTYAPISI VE KAMPUS OTOMASYONU 63

64 Kampus Otomasyon Uygulamaları
Kampus Otomasyon Uygulamaları KOBYS Kampus Otomasyonu Bilgi Yönetim Sistemi CAWIS Kampus Otomasyonu Web Bilgi Sistemi KGS Kartlı Geçiş Sistemi (RFID) Üniversitemiz Bilişim teknolojileri ve uygulamalarına önem vermektedir. Bu kapsamda üniversitemiz eğitim ve öğretimde ihtiyaç duyulan tüm otomasyon işlemlerini teknolojinin elverdiği ölçüde geliştirmekte ve uygulamaktayız. bu kapsamda geliştirilen Kampus otomasyonu için öğrencilere, akademik ve idari Personele ihtiyaçları doğrultusunda farklı hizmetler sunabilen modüller geliştirilmiştir. Bunlar; (Kampus Otomasyonu Bilgi Yönetim Sistemi) (Kampus Otomasyonu Web Bilgi Sistemi) 64

65 KOBYS Birimlerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Büro yazılımları geliştirilmiş,bu modüllerden toplanan veriler işlenerek ihtiyaçlar doğrultusunda CAWIS aracılığı ile Web üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 65

66 CAWIS CAWIS bu modüllerden oluşmaktadır ve Üniversitemizdeki öğrenci ve personele şu hizmetleri sunmaktadır 66

67 CAWIS WebObis (Öğrenci Bilgi Sistemi) Bilgi ekranı Ders programları
Seçilen dersler Dönemlik notlar Transkript görüntüleme Derse yazılma Yeni kayıtlar Bilgi güncelleme

68 CAWIS WebAbis (Akademik Bilgi Sistemi) Bilgi ekranı
Ders seçimi ve bilgileri Katkı payı tanımlamaları Not ve devam listeleri Not girişleri Bağıl değerlendirme

69 CAWIS WebForm (Web Tabanlı Form Gönderim Sistemi)
Web üzerinden üniversite bünyesindeki birimlere yönelik istek, öneri ve memnuniyet formu gönderimi ile bu formların yönetimi

70 KGS KGS- Kartlı Geçiş Sistemi (RFID) Yemekhane ve Kafeteryalar
KGS KGS- Kartlı Geçiş Sistemi (RFID) Yemekhane ve Kafeteryalar Kütüphane Binalar Yurtlar Radio Frecans Idendificattion 70

71 İDARİ PERSONELE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR
Erasmus Programı’ndan yararlanma Ücretsiz Yabancı Dil Eğitimi Birimiçi ve Birimlerarası Rotasyon Hizmetiçi Eğitim Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlara Katılımları için Teşvik Bireysel Öneri Sistemi Ödül Sistemi

72 AKADEMİK PERSONELE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR
Erasmus Programları’ndan yararlanma Ücretsiz KPDS/ ÜDS Yabancı Dil Eğitimi Yükseklisans ve Doktora Eğitimine Teşvik Mesleki ve Bireysel Gelişim için Eğitim Bireysel Öneri Sistemi Ödül Sistemi

73 ÖĞRENCİ PROJELERİ SAGUAR- GÜNEŞ ARABASI SAGUTEK- GÜNEŞ TEKNESİ
ÖĞRENCİ PROJELERİ SAGUAR- GÜNEŞ ARABASI SAGUTEK- GÜNEŞ TEKNESİ Türkiye’nin En Hızlı Güneş Arabası 115km/ h-SAGUAR Türkiye’nin İlk Güneş Teknesi HEDEF: 2. World Solar Challange, Avustralya’da derece, Ağustos 2009 73

74 ÖĞRENCİ PROJELERİ SAHİMO- HİDROJEN ARABASI SATEK- HİDROKARTAL
Shell Eco Marathon , Fransa, Avrupa’nın En Verimli 3. aracı TÜBİTAK, Tasarım 1.si ANOK Kupası Üçüncülüğü, 2007 HEDEF: Shell Eco Marathon , Almanya’da derece Mayıs 2009

75 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
(Sertifika,Beceri Kazandırma,Meslek Edindirme,Bilgisayar, Yabancı Dil, Kurumsal) Türkiye’deki üniversitelerde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezleri içinde kurs ve sertifika programı (168 adet) çeşitliliği bakımından 3. kursiyer sayısı bakımından ise 7. sıradayız.

76 İŞBİRLİKLERİMİZDEN ÖRNEKLER
ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR Akdeniz Üniversiteleri Birliği (CMU) Avrupa Üniversiteleri Birliği (EUA) Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) Karadeniz Üniversiteleri Birliği (BSUN) Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği KalDer Avrupa Üniversiteler Spor Birliği (ENSSEE) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi PROTOKOL İMZALADIĞIMIZ ÜNİVERSİTE SAYISI: Ulusal : 12 Uluslararası : 43 İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SAYISI: 66

77 İlkemiz; “kolay ölçülebilene değer vermek değil, gerçekten değerli olanı ölçerek hedeflerimize ulaşmaktır”

78 İlginiz için teşekkür ederim.


"KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları