Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K AMU H ASTANELERİNDE H ASTANE B İRLİKLERİ M ODELİ Dr. Hüseyin DEMİREL 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K AMU H ASTANELERİNDE H ASTANE B İRLİKLERİ M ODELİ Dr. Hüseyin DEMİREL 2007."— Sunum transkripti:

1 K AMU H ASTANELERİNDE H ASTANE B İRLİKLERİ M ODELİ Dr. Hüseyin DEMİREL 2007

2 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ Sağlık sistemimizde hizmet sunumu ile Finansman birbirinden ayrılmaktadır. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri bu adımın önemli kilometre taşlarındandır. Sosyal Güvenlik Kurumunun, sağlık hizmetlerinin tek alıcısı olarak sistemde yer alması bu sürecin teorik olarak tamamlanmasını sağlayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Sandığı Bağ-Kur Sosyal Sigortalar Kurumu Yeşil Kart

3 KAMU SAĞLIK HARCAMALARI Sağlık harcamalarında ilaç giderleri ile hastane giderleri en ön sıralar için yarışmaktadır. Yıllar200020012002200320042005 Tedavi 2.566.5244.266.8787.540.3349.401.44411.545.08214.031.617 9.124.000% 40 İlaç 1.728.7453.067.0625.231.7546.800.7387.760.4208.779.000%38.4 Toplam 4.295.2697.333.94012.772.08816.202.18219.305.50222.810.617 Toplam Kamu Sağlık Harcaması(1000YTL)

4 MEVCUT DURUM  Sağlık Bakanlığı irili ufaklı bine yakın hastanenin işletmecisi:HOLDİNG...  Profesyonel yönetici YOK...  Yük başhekimlerimizde...

5 HARCAMALARIN KONTROLÜ Hastane Bilgi Sistemleri son 4 yılda oldukça yaygınlaştırılmıştır. Yapılacak olan bu bilgi sistemlerinin standartlaştırılması, “Ulusal Sağlık Bilgi Ağı” kurulmasıdır. Üretilen bu bilgilere de Sosyal Güvenlik tarafından;  Dijital kontrol  Hızlı erişim  Filtreleme yapılarının kurulması gereklidir.

6 NELER DEĞİŞMELİ  Hastane yönetim yapıları,  İstihdam modelleri,  Hizmet alanları,  Teknoloji yatırımları  Yatak planlamaları

7 DEĞİŞİM Maliyetleri aşağıya çekebilmeli Verimli ve kaliteli hizmet sunmaya odaklı

8 YAPISAL DEĞİŞİM Sağlık İşletmeleri

9 SİYASİ KARARLILIK Acil Eylem Planı Hükümet Programı Sağlıkta Dönüşüm Programı 9.Kalkınma Planı

10 DESANTRALİZASYON (Yerinden Yönetim, Otonomi, Özerklik, Adem-i merkeziyet) Planlama, yönetme ve karar verme gibi konularda merkeze ait yetki ve gücün perifere yani hiyerarşik açıdan daha alt kesimlere aktarılmasıdır.

11 BİLİNEN-BEKLENEN FAYDALAR  Esnek yönetim yapısı  Değişen koşullara uyum ve hızlı cevap  Etkin bir yönetim  Özgün ve farklı çözümler  Çalışan moral ve verimliliğinde artış

12 SAKINCALAR  Hizmetlerin bütünlük içinde verilememesi  Bölgesel farklılıkların artması  Yerel politikacıların müdahalesine açık  Merkezi otorite ve kamu kesimi güç kaybı

13 DESANTRALİZASYON-TİPLERİ Dekonsantrasyon (Yönetsel desantralizasyon) Karar verme yetkisinin daha alt yönetim kademelerine devri Devolüsyon (Politik Desantralizasyon) Karar verme yetkisinin daha alt politik kademelere devri Delegasyon (Örgütsel Desantralizasyon) Her türlü görevin daha alt seviyedeki örgütlere devri

14 BİRLİK ŞEMASI

15 YÖNETİM KURULU (Mütevelli) Hukukçuİl Genel Meclisi Mali müşavirİl Genel Meclisi MaliyeciVali TabipSağlık Bakanlığı Sağlık YöneticisiSağlık Bakanlığı Üniversite MezunuSanayi/Ticaret Odası İl Sağlık Müdürü

16 YÖNETİCİLERİN NİTELİKLERİ  Genel Sekreter  Başkanlar  Hastane Yöneticisi  Müdür  Müdür Yardımcısı (Teknik Md. Yardımcısı hariç) Sağlık bilimleri Sağlık yönetimi Hukuk Kamu yönetimi İktisat İşletme Maliye/muhasebe Endüstri mühendisliği Lisans Yüksek Lisans Doktora 5 yıllık iş tecrübesi Başhekim Başhekim Yardımcısı Doktor

17 YÖNETİCİLERİN İSTİHDAM ŞEKLİ -3 yıllık sözleşmeli- POZİSYON  Genel Sekreter  Başkanlıklar  Hastane Yöneticisi  Uzman personel  Büro görevlileri  Başhekim ve  Müdürlükler SÖZLEŞME YETKİLİSİ Yönetim Kurulu Genel Sekreter GS HY

18 HASTANE SINIFLAMASI (A-E)  Hizmet alt yapısı  Organizasyon  Kalite kriterleri  Verimlilik ölçütleri  Hasta memnuniyetleri Kurumsal performans denetimi (A,B,C,D,E)n Ağırlıklı ortalama (A-E)1

19 ÖZERK YÖNETİMİN SÜRDÜRÜLMESİ Merkezi Yönetim A B C D E Özerk Hastane Yönetimi 1 yıllık süre

20 DENETİM İdari ve Teknik Denetim Sağlık Bakanlığı Mali Denetim Maliye Bakanlığı Dış Denetim Sayıştay

21 NELER BEKLİYORUZ Kapasite, kaynak kullanımında ve ekonomik şartları değerlendirmede bağımsız ve esnek

22 SONUÇ Verimsiz olduğu tespit edilen bazı hastanelerin durumu gözden geçirilecektir. Teknolojik yatırımlar ve hasta yatakları daha etkili kullanılacak alanlara kaydırılacaktır. Atıl yapılar ve atıl birimler küçültülecektir.

23 SONSÖZ Hastanelerin mülkiyeti, kamuya ait olacak (Sağlık Bakanlığı). Hiçbir surette kâr amacı güdülmeyecektir.

24 Teşekkür Ederim


"K AMU H ASTANELERİNDE H ASTANE B İRLİKLERİ M ODELİ Dr. Hüseyin DEMİREL 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları