Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI"— Sunum transkripti:

1 HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

2 HASTA HAKLARI NEDİR ? Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

3 Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumu

4 Ülkemizde hasta hakları;
Anayasa, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir.

5 TEMEL HASTA HAKLARI ? 1- Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
2- Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı 3- Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme Hakkı 4- Mahremiyet 5- Reddetme, durdurma ve rıza 6- Güvenlik

6 10-Müracaat, şikayet ve dava hakkı
7- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme 8- Saygınlık Görme ve Rahatlık 9- Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma 10-Müracaat, şikayet ve dava hakkı

7 ETİK nedir? Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı,iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayrıt etmek ve doğru,haklı ,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır.

8 ETİK VE HASTA HAKLARI 1-Yararlılık ilkesi 2-Dürüstlük ilkesi
İnsanlar arasındaki tüm ilişkilerin temel,doğal ve vazgeçilmez ilkeleri vardır. 1-Yararlılık ilkesi 2-Dürüstlük ilkesi 3-Saygı ilkesi 4-Özerklik ilkesi 5-Eşitlik ilkesi 6-Hakkaniyet ve Adalet ilkesi Hasta merkezli ilişkilerde tüm tarafların erdemli davranması gerekir.Sağlık çalışanının hastalarla olan ilişkileri, erdemliliğin tüm ilkelerine ve bu arada hasta haklarına uygun olmalıdır.

9 HASTA SORUMLULUĞU ? Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır. Hasta Sorumluluğu : Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

10 HASTA SORUMLULUKLARI 1. Genel Sorumluluklar 2. Sosyal Güvenlik Durumu
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme 4. Hastane Kurallarına Uyma

11 BAKANLIĞIMIZ HASTA HAKLARI UYGULAMALARI

12 İLKEMİZ KURUM VEYA ÇALIŞAN ODAKLI SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU YAKLAŞIMINDAN
“HASTA ODAKLI-KATILIMCI” SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU YAKLAŞIMINA GEÇİŞ

13 SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMASINDA,
Bakanlık Hasta Hakları Şubesi Hasta Hakları İl koordinatörlüğü Hastane Hasta Hakları Kurulları Hastane Hasta Hakları Birimleri, oluşturulmuştur.

14 HASTA HAKLARI BİRİMLERİ
(Sağlık Bakanlığı yatak sayısı 100 ve daha fazla olan hastanelerde Hasta Hakları Birimlerini açmıştır. ) Amacımız; herkesin insan onuruna yakışır şekilde ’’Hasta haklarından,,yararlanması, hak ihlallerinden korunması ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını kullanabilmesi için hasta hakları uygulamalarını planlayıp hayata geçirerek, sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunulmasına katkı sağlamaktır.

15 HASTA HAKLARI KURULLARI
KURUL ÜYELERİ Başkan: Baştabip Yardımcısı Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Hakkında başvuruda bulunulan personelin birim sorumlusu, Sivil toplum kuruluşu temsilcisi Varsa hastanın avukatı Kurumda yetki almış sendika temsilcisi, Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş. İl genel meclis üyesi

16 HASTA HAKKI İHLALİNDE;
İNTERNETTEN ADRESİNE ALO 184 SABİM HATTINA HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

17 HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN HASTANE ÇALIŞANINDAN BİLGİ İSTENİR.
(2 GÜN İÇİNDE) HASTANE HASTA HAKLARI BİRİMİ TARAFLAR DIŞINDA BİLGİ ALINMASI GEREKEN KİŞİLER VARSA ONLARDAN DA BİLGİ ALINIR (2 GÜN İÇİNDE)

18 HASTA HAKLARI BİRİMİ KURULDAN GELEN KARARLARI TASNİF EDER.
HASTA İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR PERSONEL İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR KURUL KARARI HAKKINDA HASTAYA YAZILI BİLGİ VERİLİR. HASTAYA BU AŞAMADAN SONRA YAPMASI GEREKENLER KONUSUNDA BİLGİ VERİLİR. HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ VE YENİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA KURUM TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLİR. HASTANIN SONRAKİ SÜRECİ TAKİP ETMESİNİ KOLAYLAŞTIRICI OLMAK ÜZERE İRTİBAT VEYA KAYIT NUMARASI VERİLİR. KARARIN SONUCU İDARİ VE ADLİ TAKİP AÇISINDAN HASTANE İDARESİNE BİLDİRİLİR. KURULUN KARARI İLGİLİ PERSONELE BİLDİRİLİR. KURUL, İLGİLİ PERSONELİ KUSURLU BULMUŞ İSE DOSYA GEREKLİ İDARİ VE ADLİ TAKİBAT İÇİN BAŞHEKİMLİĞE ÜST YAZI İLE İLETİLİR. İDARE, 657 SAYILI KANUNA GÖRE GEREKLİ İDARİ VE ADLİ TAKİBİ YAPAR. HASTA HAKLARI BİRİMİ

19 HASTA MEMNUNİYETİ NEDİR?
Hasta memnuniyeti genel anlamda, verilen hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması ya da hastanın verilen hizmeti iyi veya kötü olarak algılamalarına dayanmaktadır.

20 Hasta memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalarda bu birlikteliğin odak noktasının “iletişim ve hastayı“ bilgilendirme olduğu belirlenmiştir. ( Günümüzde artık hastalar giderek artan bir şekilde kendi sağlık bakımına katılmak ve karar verme sürecinde kendi durumlarının ne olduğunu öğrenmek, tanılarını anlamak istemektedirler.)

21 Hastaların kişiler arası ilişkiler, birey olarak kabul görme ve karar vermeye katılma gibi içsel gereksinimleri karşılandığında memnuniyetlerinin arttığını, çevresel faktörler yada rahatlıkları dikkate alınmadığında memnuniyetsizlik oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Sağlıkla ilgili konularda bilgili olan yada beklentileri abartılı olan hastaların daha az memnun oldukları belirlenmiştir.

22 Yeterince bilgilendirilen, değer verilen ve kendini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem almış oldukları tedavi ve bakıma, hem de bu hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven duymaktadır. Hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir sonucu ve genellikle hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.

23 Bir kurumda hasta memnuniyeti nasıl değerlendirilir?
Memnuniyet değerlendirme anketleri (Hastanemizde yatan hasta,ayaktan tedavi gören hasta ve acil servis hastalarına olmak üzere 3 ayrı anket , aylık olarak yapılmaktadır.) Dilek , öneri ve teşekkür kutularına yapılan başvurular WEB sitesindeki E- posta bölümüne yapılan başvurular Hasta Hakları Birimine , Sağlık Bakanlığı şikayet sayfasına ,SABİM/ ALO184Şikayet hattına, BİMER ‘e(Başbakanlık İletişim Merkezi) yapılan başvurular ,

24 Kurumda gerekli düzenlemelerin yapılmasını
Sonuç olarak; Kurum tarafından memnuniyetin değerlendirilmesi Sunulan sağlık hizmetinin, olumlu ve olumsuz yönlerinin fark edilmesini Kurumda gerekli düzenlemelerin yapılmasını Hizmet kalitesinin artmasını Hasta memnuniyetinin artmasını sağlayacaktır.

25 TEŞEKKÜRLER... SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HASTA HAKLARI BİRİMi ALİYE ENGİN


"HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları