Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan."— Sunum transkripti:

1 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Faydalanıcıları için Proje Yönetimi Eğitimi

2 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Eğitim Kapsamı  Kapsam: Hibe Faydalanıcılarının projelerini başarı ile uygulamaları ve IPA fonları kullanım oranlarının artması için proje yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi

3 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Eğitim Amaçları Eğitim sonunda Hibe Faydalanıcıları: a)Hibe sözleşmelerinn yönetimi: sözleşme süreci, uygulama, raporlama, görünürlük; b)Hibe yönetimi sürecinde rol ve sorumluluklar; c)Hibe projeleri uygulama ve izleme; d)Uygulama ve izleme süreçlerinde Hibe Faydalanıcılarının en sık yaptığı hatalar; e)Uygun giderler, satın alma, mali yönetim ve hibelerin denetimi f)Görünürlük konularında bilgilerini tazeleyeceklerdir.

4 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Gündem 1.İKG OP Programları - Hibe Programları 2.Görev ve Sorumluluklar 3.Hibe Sistemi 4.Hibe Sözleşmelerinin Anlaşılması 5.n+3 Kuralı ve Uygulamaya Etkileri 6.Hibe Sözleşmelerinin ve Bütçenin Yönetimi 7.Hibe Faydalanıcıları için Teknik Destek 8.İzleme Bilgi Sistemi 9.Hibe Projelerinin İzlenmesi ve İzleme Ekibi 10.Düzensizlikler ve Risk Yönetimi 11.Raporlama 12.AB Satın Alma Kuralları 13.AB Görünürlük Kuralları

5 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi İKG Operasyonel Programı (İKG OP), insan kaynaklarının geliştirilmesi ve özellikle istihdam, eğitim ve sosyal içerme alanlarında, Türkiye’deki mevcut durum hakkında bilgi veren, sosyo ‐ ekonomik analizler içeren, öncelik eksenlerini, tedbirleri ve faaliyetleri tanımlayan ÇSGB tarafından hazırlanan ana belgedir. www.ikg.gov.tr İKG OP ve Hibe Programları Hakkında Genel Bilgi

6 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen İKG OP’nin genel amacı, ‘daha fazla ve daha iyi iş ve daha fazla sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayacak bilgi temelli bir ekonomiye geçişi desteklemek’ şeklinde tanımlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde İKG OP’de belirlenen müdahale alanları: İstihdam, Eğitim, Sosyal içerme’dir İKG OP ve Hibe Programları Hakkında Genel Bilgi

7 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi İKG OP’nin uygulanması için öncelik eksenleri ve tedbirlere uygun olarak geliştirilen programlar: Öncelik Ekseni Operasyon Faydalanıcısı Hibe Programı Başlama Tarihi Bütçe (Avro) Proje Sayısı EğitimMEB Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi 15 Mayıs 20105.000.0004 İstihdamSGK Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi 15 Temmuz 2010 11.850.00042 İstihdamİŞKUR Kadın İstihdamının Desteklenmesi 30 Temmuz 2010 23.770.589132 İstihdamİŞKUR Genç İstihdamının Desteklenmesi 23 Kasım 201025.243.000128 EğitimMEB Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşması Ocak 201110.000.00089 TOPLAM75.863.589435

8 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Fonun kaynağı  Projelere verilen hibe miktarının %85’i Avrupa Birliği bütçesinden ve %15’i de Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden karşılanmaktadır. Hibe Projeleri Uygulama Bölgesi  İKG OP’nin en önemli ilkelerinden biri olan ‘coğrafi yoğunlaşma ve bölgesel farklılıkların azaltılması’ ilkesi gereği, hibe programları ağırlıklı olarak, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre, II. Kategori olarak belirlenmiş (NUTS ‐ II) ve kişi başına düşen ortalama geliri, Türkiye ortalamasının %75’inden daha az olan bölgelerde uygulanır. İKG OP ve Hibe Programları Hakkında Genel Bilgi

9 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Projeleri Uygulama Bölgesi

10 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi İKG OP ve Hibe Programları Hakkında Genel Bilgi

11 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Kız Çocuklarının Okullaştırılması Hibe Programı Proje Sayısı -Genel Dağılım

12 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi

13 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Arttırılması hibe programında en fazla proje Şanlıurfa’da olup (8) bunu 7 projeyle Van takip etmektedir.  Kadın istihdamı hibe programında en fazla proje Kayseri, Samsun ve Hatay’da (12, 11, 9) bulunmaktadır.  Kayıtlı istihdam hibe programında en fazla sayıda proje Samsun’dan gelmiş olup (8), bunu 4er proje ile Van ve Kayseri izlemektedir.  Yaşam Boyu Öğrenme hibe programında ilk sırada her bir ilden 4er proje ile Elazığ, Kayseri ve Yozgat bulunmaktadır.  Genç İstihdamı hibe programında en fazla proje Hatay’dan gelmiş olup (11), bunu 10ar proje ile Samsun ve Sivas izlemektedir. İKG OP ve Hibe Programları Hakkında Genel Bilgi

14 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Görev ve Sorumluluklar

15 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (İKG) Bileşeni kapsamındaki program ve projelerin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu Program Otoritesi (PO)’dir.  Program Otoritesi Başkanı:  Programın etkinliği ve tesirini arttırıcı gerekli tüm tedbirleri alır;  Hibe programının teknik denetimi ve izlemesini temin eder;  Merkezi ve bölgesel hibe izleme ekiplerinin oluşumunu onaylar. İKG OP Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler

16 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Operasyon Faydalanıcıları  Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Arttırılması Hibe Program- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı- İŞKUR (Türkiye İş Kurumu)  Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı- İŞKUR (Türkiye İş Kurumu)  Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı- SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Uygulamadaki Kilit Aktörler

17 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Operasyon Faydalanıcıları  Her operasyon faydalanıcısı, operasyonu dâhilindeki tüm faaliyetlerin günlük olarak doğru ve zamanında uygulanması için faaliyet gösterir.  Bu amaçla her bir operasyon faydalanıcısı kurum bünyesinde “Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) kurmuştur”. Uygulamadaki Kilit Aktörler

18 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Merkezi İzleme Ekibi  Hibe programına sahip her operasyon faydalanıcısının bünyesinde desteklenen hibe projelerinin izlenmesi amacıyla bünyesinde kurulmuştur.  MHİE, hibe sözleşmeleri imzalandıktan sonra, projelerin AB kuralları ve Türk mevzuatına uygun olarak yürütülmesinin günlük olarak izlenmesi ve kontrolü kapsamında sorumluluklara sahiptir: Bölgesel İzleme ekibi ÖNEMLİ!  Projesi kabul edilmiş hibe faydalanıcılarına, program otoritesi adına teknik destek sağlar ve yerel düzeyde hibe projelerinin izlenmesini yürütür.  Yerel düzeyde, hibe programının tanıtılması ve projelerin uygulanması kapsamında Merkezi Kurumların ve Hibe Faydalanıcılarının temel iletişim noktası olarak görev yapar. Faydalanıcılar, sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirirken öncelikle BHİTYE’ye danışmalıdır. Uygulamadaki Kilit Aktörler

19 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Faydalanıcısı Herhangi bir hibe programı (Uluslararası veya ulusal) kapsamında sağlanan mali yardımlardan destek almak için proje teklifi hazırlayarak, fon kaynağı sağlayan kurumlara başvuru yapan, ve projesinin başarılı bulunması durumunda, hibe almaya ve teklif ettiği projeyi uygulamaya hak kazanan tüzel veya gerçek kişilerdir. Hibe yararlanıcısı, fon sağlayan kurum veya kuruluş ile yapmış olduğu sözleşme şartları ve sözleşme eklerine uygun olarak tanımlamış olduğu projenin, planlamış olduğu hedeflere ulaşmasında doğrudan sorumludur. Teknik Destek Ekibi Öncelikli olarak izleme ekiplerine izleme konusunda destek vermekle sorumlu olur diğer konularda HF’lere rehberlik yapmak üzere görevlendirilmiş ekip. Uygulamadaki Kilit Aktörler

20 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Merkezi Finans ve İhale Birimi Sözleşme Makamı sıfatı ile hibe programının idari ve mali olarak uygulanması, hibe fonlarının doğru kullanılması, sözleşmelerin imzalanması, hibe tutarlarının hesaplanarak proje faydalanıcılarına ödenmesi, faydalanıcılardan gelen tüm rapor, beyan ve taleplerin kontrollerinin yapılması ve bunların nihai onaylanmasından sorumludur. Ayrıca izleme ve denetim faaliyetleri yürütür. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Hibe projelerinin AB kuralllarını uygun olarak ve sürdürülebilirlik açılarından gerçekleştirilmesinde izleme ve denetim rolleri bulunur. Uygulamadaki Kilit Aktörler

21 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Süreci

22 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Süreci Hibe Nedir?  Belirli bir amaç kapsamında kullanılmak üzere bir kurum tarafından sağlanan mali yardım  Bağış değildir!!!  Faydalanıcıların yürüttüğü faaliyetlere destek olur.  Yalnızca uygun maliyetleri kapsar.  Proje yalnızca hibe faydalanıcısı tarafından yönetilir.  Projenin sonuçları hibe faydalanıcısına aittir(veya ortakları).

23 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi PROJE BAŞLANGICI Hibe dokümanlarını n hazırlanması Proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulması Değerlendirme ve tekliflerin seçimi Sözleşmelerin imzalanması Uygulama Projelerin sonlanması ve değerlendirme Hibe Süreci

24 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Projelerine Başvuru Aşaması  Teklife Çağrının Yayınlanması: Kamuoyuna duyurulur, proje hazırlamak ve başvurmak için sınırlı zaman  Hibe Bilgilendirme Günleri: Potansiyel faydalanıcılar için teknik bilgi  Yardım Masaları: Proje hazırlık sürecinde teknik destek  Sıkça Sorulan Sorular: Resmi ve bağlayıcıdır  Düzeltmeler: Resmi ve bağlayıcıdır  Tekliflerin Sunulması: Son başvuru tarihi, MFİB’ye sunum  Değerlendirme: Projelerin bağımsız seçimi

25 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Başlama  Sözleşme imzalanır  Kaynaklar harekete geçirilir  Paydaşlarla iletişime geçilerek projeye olan olası etkilerini takip edilir  Proje planını gözden geçirilir ve sürekli güncellenir  İzleme ve değerlendirme prosedürleri oluşturulur Uygulama  Kaynaklar tahsis edilir ve proje planına yerleştirilir  Faaliyet planı takip edilir ve sonuçları gözlemlenir  Proje gelişimi izlenir ve gözden geçirilir  Operasyonel planlar projede elde edilen tecrübeden yola çıkarak revize edilir  Raporlama yapılır  Tüm aşamalarda görünürlük kuralları Devretme  Sorumluklar proje sürdürücülerine devredilir  Sürdürülebilirliği sağlayacak plan oluşturulur  Gerekli bilgi ve teknoloji transferi doğrulanır  Mali sürdürülebilirlik sağlanır 25 İZLEME

26 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Programı Değerlendirmesi Hibe projeleri / program çıktıları elde edilmiş mi? Hibe projeleri / program başarı göstergelerine ulaşılmış mı? Projenin / programın Etkinliği Etkililiği Etkisi Sürdürülebilirliği Alınan Dersler ve İyi Uygulamalar Bir sonraki program / projelerin daha iyi tasarlanması

27 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Projelerinin Uygulanması

28 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Sözleşmesinin Anlaşılması Sözleşme:  Özel Koşullar  Projenin Tanımı (Ek 1)  Genel Koşullar (Ek 2 )  Projenin Bütçesi (Ek 3)  Hibe ile fonlanan bir proje dahilinde mal, hizmet veya inşaat işleri alımında kullanılacak satın alma prosedürleri (Ek 4)  Ödeme Talebi ve Mali Kimlik Formu (Ek 5)  Mali ve Teknik Rapor Şablonu (Ek 6a, 6b)  Gider doğrulaması için rapor şablonu (Ek 7) 28

29 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Sözleşme Koşulları Denetim firması Hibenin nihai tutarı Sorumlulukların yerine getirilmemesi Sözleşmedeki ve bütçe içi değişiklikler Raporlar Ek bilgiler Ödemeler Proje hesapları Giderlerin doğrulanması Görünürlük Sözleşmenin uygulanması 29

30 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Bütçenin Genel Tanıtımı Bütçe Bölümleri 1. İnsan Kaynakları 2.Seyahat 3.Ekipman ve Malzeme 4. Yerel Ofis/Proje Maliyetleri 5.Diğer Hizmetler 6.Diğer 7. Doğrudan proje maliyeti (1-6) 8. Yedek akçe (ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti olan kalem 7'nin maksimum %5'i) 9. Doğrudan uygun maliyetler toplamı (7+ 8) 10. İdari maliyetler (toplam uygun doğrudan proje maliyeti olan kalem 9'un maksimum %7'si) Toplam uygun proje maliyeti (9+10)

31 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Fonların Etkin Kullanımı ve n+3 Kuralı AB'den sağlanacak kaynağın, tahsis edildiği yıldan sonraki 3 yıl içinde kullanılması gerekmektedir. RİSKLER:  Bütçelerin zamanında harcanması için önemli kısıt!  Zamanında harcanamayan paralar: Kayıp olur ve AB’ye iade edilir

32 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Fonların Etkin Kullanımı ve Hibe Projeleri üzerindeki Etkileri  Proje Zaman Yönetimi  Faaliyet Planı  Bütçe  Satın alma  Raporlama (Ara ve Nihai Raporlar)  YMM Denetimi N+ 3

33 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Projenin Zaman Yönetimi Sorunun kaynağı olabilecek konular:  Faaliyet Planında öngörülemeyen unsurlar  Satın alma sürecinin başlatılamaması  Bütçenin kullanılamaması (para harcamaktan kaçınmak)  Bütçedeki maliyetlerin güncelliğini yitirmesi Fonların Etkin Kullanımı ve Hibe Projeleri üzerindeki Etkileri

34 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Raporlama Sorunun kaynağı olabilecek konular:  Gerekli tüm dokümantasyonun proje uygulama sürecinde eksik hazırlanmış olması  Çıktıların yetersizliği  Rapor hazırlama sürecinde ilgili birimlerle olan iletişim eksikliği  Harcamaların kurallara uygun yapılmamış olması  Geriye dönük evrak tamamlama çabası Fonların Etkin Kullanımı ve Hibe Projeleri üzerindeki Etkileri

35 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Denetim Sorunun kaynağı olabilecek konular:  YMM’ ye teslim edilecek belge ve tabloların yanlış doldurulması, hesaplamaların yanlış yapılması, eksik bilgi ve karışık sunulması  Bütçeye ait harcama ve ödeme belgelerinin eksikliği  YMM’lerini projeleri hakkında bilgilendirilmemesi  YMM ile projenin sonunda iletişime geçilmesi  YMM raporunun nihai rapor son teslim tarihinde hazır olmaması Fonların Etkin Kullanımı ve Hibe Projeleri üzerindeki Etkileri

36 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Fon kullanımı ile ilgili riskler nasıl önlenebilir?  Hibe Faydalanıcıları tarafından projelerde üst düzey sahiplenme, iyi hazırlık ve hızlı uygulama süreci  Hibe Faydalanıcıları ve izleme ekipleri tarafından proje harcamalarının yakın takibi  Hibe Faydalanıcıları ve izleme ekipleri arasında güçlü koordinasyon ve iletişim

37 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Hibe Faydalanıcıları tarafından bütçelerin etkin ve etkili şekilde zamanında harcanması, belgelenmesi ve raporlanması  Hibe Faydalanıcıları tarafından ara ve nihai dönemler için doğru ve eksiksiz finansal rapor ve YMM Raporu hazırlanması ve zamanında sunulması  İzleme ekipleri tarafından saha ziyaretleri, MIS, raporlar gibi izleme araçları ile düzenli, sürekli ve etkili izleme yapılması Fon kullanımı ile ilgili riskler nasıl önlenebilir? KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANLARININ ARTTIRILMASI MAYIS 2011SONUNA KADAR OLAN TOPLAM PROJE HARCAMALARININ YMM RAPORLARI HAZİRAN 2011SONUNA KADAR GÖNDERİLMELİDİR

38 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Proje uygulama sürecinde iki tür değişiklik yapılabilir:  Küçük Değişiklik (KD)  Büyük Değişiklik (BD) !!!!!Sözleşmede küçük veya büyük değişiklik yapmayı planlıyorsanız, talebinizi MFİB’ye göndermeden önce bölgesel izleme ekiplerine danışmanız gereklidir. !!!!! HF her zaman KD ve BD sonrası onaylı en güncel bütçesi ile hareket etmelidir. !!!! Değişiklik talepleri ayrıntılı olarak gerekçelendirilmelidir. Sözleşmede Değişiklik Yapılması

39 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Küçük Değişiklikler –Küçük Değişiklikler – Resmi zeyilname gerektirmez Projenin temel amacını etkilemeyecek, faaliyetlerde yapılacak küçük değişiklikler Projenin temel amacını etkilemeyecek, bütçede yapılacak küçük değişiklikler; ve yapılan değişikliğin mali etkisinin; aynı ana bütçe kalemi içinde bir transferle ya da ana bütçe kalemleri arasında, ilgili her bir ana bütçe kaleminin asıl miktarının % 15’inden fazla olmayan bir transferle sınırlı olması halinde Adres veya telefon değişikliği Banka hesabı değişikliği Proje yöneticisi veya uzman değişikliği YMM değişikliği Kamu kurumlarında olan kurum ve yönetici değişiklikleri küçük değişiklik ile sunulabilir (örn: meslek lisesi müdür değişikliği). 39 Sözleşmede Değişiklik Yapılması

40 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Büyük Değişiklikler –Büyük Değişiklikler – Resmi zeyilname gereklidir Projenin temel amacını ve göstergelerini etkileyen, faaliyetlerde önemli değişiklikler Ana bütçe başlığı altında %15’i aşan değişiklikler, bütçeye yeni bir kalem eklenmesi veya mevcut bir kalemin bütçeden çıkarılması !!!!Projenizde Zeyilname gerektirecek büyüklükte değişiklikler yapmamanız önerilir. Zeyilname süreci uzun ve karmaşık olabileceğinden sadece çok gerekli olduğunda yapılmalıdır. !!!!Talep MIS’e yüklendikten sonra 1’i orjinal imzalı, toplam 3 kopya halinde MFİB’ye gönderilmelidir. Dokümanlar imzalı çıktı olarak MFİB’ye gönderilmezse resmi işleme alınamamaktadır. 40 Sözleşmede Değişiklik Yapılması

41 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Uygun Maliyetler  Proje bütçesi, projenin uygun maliyet tahminini yansıtmaktadır.  Nihai mali raporun değerlendirilmesi sırasında, MFİB tarafından projenin uygun maliyetleri belirlenecektir. Uygun olmayan harcamalar, beklediğinizden daha düşük bir ödemeye neden olabilir ve bazı durumlarda, almış olduğunuz ön ödemenin bir kısmının iadesine yol açabilir.  Toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize tahsis edilen hibe tutarı aynı oranda düşecektir.

42 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Faaliyet tanımında yer almayan, uygulama illerinde gerçekleşmeyen ya da zeyilname/bildirim yoluyla onaylanan faaliyet değişiklikleri dışında kalan faaliyetler için yapılan tüm harcamalar uygun olmayan maliyettir.  Proje faaliyetleri ile açıkça ilişkili olmayan ya da raporlanan faaliyetlerin dışında yapılan tüm harcamalar uygun olmayan maliyettir.  Proje harcamaları, başta para ve maliyet etkinliği değerlendirmesi olmak üzere, sağlam mali yönetim prensiplerine uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.  Tüm maliyetler, Faydalanıcı ve/veya ortakları tarafından gerçekleştirilmiş harcamalar olmalıdır.  Maliyetler, Faydalanıcının veya ortaklarının muhasebe hesaplarında kayıtlı olmalıdır ve saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır.  Maliyetler, proje uygulama döneminde gerçekleşmelidir. Uygun Maliyetler

43 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Satın Alma  Bu süreç, hibe sözleşmesi Ek IV’de tanımlanan AB usullerine uygun olarak satın alma (ihale) koşullarına uygun yönetilmelidir.  Tüm dokümantasyon gerekirse planlanandan daha önce hazırlanıp gecikmeden satın alma süreci başlatılmalıdır.  Bu aşamada dokümanlar MFİB’ye gönderilmeden önce izleme ekiplerinden mutlaka görüş alınmalıdır.  10.000 Avro üzerindeki tüm alımlar ihale sürecine tabidir. İhale dosyası hazırlandıktan sonra MFİB’nin kontrolü için sunulmalıdır. İhale değerlendirmesi sonunda dokümanlar değerlendirme raporu ile birlikte MFİB onayına sunulur ve onay sonrasında tedarikçi ile sözleşme imzalanır.

44 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Proje aktivitelerini gerçekleştirmek için gerekli olan nakit ihtiyacını kontrol edilmesini sağlar.  Başarılı nakit yönetimi, başarılı bir proje için atılan bir adımdır  Projeyi geciktirebilecek aktivitelerin önceden belirlenmesini sağlar ve alternatif plan yapılması sağlanır.  Mali Yönetim yapılan her aktivitenin bütçesini kontrol altında tutar Mali Yönetim

45 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Projelerde mali yönetim uygun giderleri maksimize eder.  N+3 kuralından etkilenmeden projenin sorunsuzca kapatılmasını sağlar.  Eş finansman kullanımını ve uygulama sırasındaki mali katkıların uygulamada kullanılması için erken uyarı sistemi olarak değerlendirilir. Mali Yönetim

46 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Projesinin Yönetimi

47 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Proje Yönetiminde 3 Kısıt  Üç Kısıtlama (Triple Constraints) + 2 Yeni  Projelerde 3 ana kısıt, Triple Constraints: a.Belirlenen hedeflere ve şartnameye uygun sonuçlara b.Hedeflenen zaman aralığında c.Öngörülen bütçe çerçevesinde ulaşarak faaliyetlerin tamamlanması Kalite (yeni) Risk (yeni) 1. Kapsam 2. Bütçe3. Zaman 47

48 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Uygulanacak Mevzuat  Hibe faydalanıcıları projelerini, yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olarak yürütmelidir. İSTİSNALAR:  Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri saklı kalmak üzere, Avrupa Birliği’nin Satın Alma ve İhale Usullerini uygulamakla yükümlüdür.  KDV, ÖTV muafiyeti (eş finansman da dahil)

49 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Proje Uygulamaları Proje Ekibinin Kurulması ve İstihdamı  Proje ekibi proje teklifinde tasarlanan kişilerden oluşur. Projede çalışan her personelin özgeçmişi sözleşme makamı ve proje faydalanıcısına resmi olarak sunulmalıdır. Değişiklik olduğu dönemlerde bu süreç tekrarlanmalıdır.  Projede çalışacak her kişinin çalışma süresi ve maliyeti bütçede belirtilmiştir.  Uzun dönemli ve kısa dönemli personel çalışma türüne göre bir iş sözleşmesiyle çalışmaya başlar  Sözleşme iş kanununa uygun olarak düzenlenmeli ve personelin, çalışma süresi, görevleri ve iş tanımını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.  Her personelin projede çalışmasından doğan vergi, sosyal güvenlik vb. konular kanunların gerektirdiği şekliyle uygulanmalıdır.

50 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Proje Ofisinin Oluşturulması  Her proje, sözleşme makamı tarafından onaylanan teklifinde beyan ettiği çalışma ortamını sağlamakla yükümlüdür.  Proje ofisinin nitelikleri proje teklifinde belirtilen şekline göre her proje için farklılık gösterebilir.  Proje uygulamalarının yerine getirilebilmesi için temel ofis ekipmanları ve donanımının sağlanması gerekir.  Bütçede de yeri olan proje ofisi ekipman, araç ve gereçlerinin bütçede yer aldığı şekliyle temin edilmesi gerekmektedir.  Görünürlük kuralları proje ofisinde de uygulanmalıdır. Proje Uygulamaları

51 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Faaliyet Planının Güncellenmesi Projenin sözleşmede belirtilen süre içinde onaylandığı şekliyle başarılı şeklide uygulanması için gereklidir. Nasıl yapılır?  Mevcut Faaliyet Planındaki faaliyetleri uygulama zamanıyla projenin gerçekleşeceği dönem arasında karşılaştırma yapma  İçinde bulunulan koşullar doğrultusunda içerikte ve sözleşme şartlarında değişiklik yapmadan faaliyetleri planlama (izinler, gerekli belgelerin doldurulması, hazırlanması vb.) Proje Uygulamaları

52 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Ana Bütçe Kalemleri: İnsan Kaynakları Seyahat Ekipman ve Malzeme Yerel Ofis / Proje Maliyetleri Diğer Maliyetler / Hizmetler Diğer  İhtiyat Akçesi  İdari Giderler 52 Projede Ödemelerin Gerçekleşmesi

53 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Projede Ödemelerin Gerçekleşmesi Proje Personeline Ücret verilmesi  Çalışanların bordrolarına dayanmalıdır. (örnek bordro)  Her çalışan aylık olarak zaman çizelgesi doldurarak imzalamalı ve proje yönetici tarafından onaylanmalıdır.  Sosyal sigorta ve vergiyi içeren brüt toplama dayanmalıdır  Maaşlar kuruluşun maaş standartları üzerinde olmamalıdır  Kısa dönemli misyonlarda kısa dönemli uzman aylık gün çizelgesini doldurmalıdır  Net maaşlar hiçbir şekilde proje personeline elden ödenmemeli, banka aracılığıyla çalışanın kişisel hesabına gönderilmelidir.  Maaş ödemesi için aylık infor€ kur kullanılmalıdır.

54 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Harcırahların Ödenmesi  Proje personelinin sadece proje merkezi dışında geçirdiği geceler için harcırah almaya hakkı vardır. Harcırah kapsamında yapılan ödemeler fatura vs. gibi belgelerle kanıtlanmalıdır. Harcırah hakkında daha fazla bilgi için: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm  Harcırah ödemelerinin de istisnalar dışında bankalar aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Ödeme öncesinde, hak edilen harcırah miktarının tutarlı biçimde hesaplanmasını sağlamak amacıyla “Harcırah BildirimTablosu” nun hak sahibi tarafından doldurularak imzalanması, proje sorumlusu tarafından da onaylanması yeterlidir. Mevcut kanunlar doğrultusunda harcırah miktarları da vergiye tabidir. Projede Ödemelerin Gerçekleşmesi

55 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Seyahat ve Taşıma Gerekliliklerinin Karşılanması  Tüm uçak biletleri ve biniş kartları faydalanıcı tarafından tutulmalıdır.  Herhangi bir biletin KDVsi uygun maliyet olarak kabul edilemez. Eğer bilet KDV içeriyorsa sadece KDV hariç kısmı uygun maliyet olacaktır.  Ekonomi sınıfı biletler uçakla seyahatte tek seçenektir. Projede Ödemelerin Gerçekleşmesi

56 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 56 Ekipman ve Malzeme Alımı  Ekipman ve malzeme alımları KDV, ÖTV ve gümrük vergilerinden muaftır.  Tüm satın alımlar AK Satın Alma Kurallarına dahilinde olmalı (Hibe Sözleşmesi – Ek 4) ve Menşei kurallarına uygun olmalıdır.  Uygun gerekçelendirme ile en ucuz olanı raporlama süreci veya satın alma sürecinde almak üzere hareket edilebilir.  Yeni ekipman alınıyorsa, yedek parça talep edilemez.  Tüm alımlar pazar fiyatları ile paralellik göstermelidir.  Bu doğrultuda satın alınan mal proje uygulama süresi içinde alınmış olmalı önce veya sonra alınan malların ödemesi geçerli sayılmamaktadır. Alınan mallar sözleşme hazırlanmalı fatura karşılığında banka yoluyla ödemesi yapılmalıdır.a Projede Ödemelerin Gerçekleşmesi

57 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 57 Yerel Ofis Maliyetleri  Bu başlık altındaki maliyetler eğer ofisler sadece proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için kurulduysa uygun maliyet sayılırlar, eğer değilse idari maliyetler altında değerlendirilirler. Diğer Maliyetler ve Hizmetler  Basım maliyetleri eğer başkalarına alt sözleşme yoluyla verildiyse uygun maliyet olarak kabul edilir. Ofis içinde yapılan basım maliyetleri ödenmez.  Noter maliyetleri, para transferi maliyetleri vb. maliyetler hibe sözleşmelerinde uygun maliyetlerdir  Tüm görünürlük maliyetleri eğer AB görünürlük kurallarına uyuyorlarsa uygun maliyet sayılırlar  Bu başlık altında yapılan tüm harcamalar yine belirtilen istisnalar dışında alınan mal ve hizmetin büyüklüğüne göre gerekli dokümantasyonun tamamlanmasıyla işe uygun alınmış fatura doğrultusunda banka yoluyla ödemesi yapılır. Projede Ödemelerin Gerçekleşmesi

58 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 58 Diğer  Bütçe başlıkları altında yer almayan diğer maliyetler bu başlık altında toplanmalıdır. Bu başlık altındaki tüm harcamaların da faturalandırılmış olması gerektiğini unutmayınız. İdari Giderler  Doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanmlanabilecek dolaylı giderler ise “idari gider” olarak kabul edilmiştir. Projede Ödemelerin Gerçekleşmesi

59 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Faydalanıcının Eş Finansmanı  Hibe sözleşmesi, hibe miktarına orantılı olarak bir eş-finansmanın sağlanmasını şart koşar. İzlemenin bir parçası da bu finansmanın doğru miktarlarda sağlandığını saptamaktır. Ayni katkılar eş-fnansman olarak değerlendirilemez (İK hariç).  Hibe faydalanıcısı proje eş finansmanını proje uygulama süresi boyunca proje hesabına yatırmalıdır. Eş finansman proje hesap hareketlerinden takip edilebilir olmalıdır.  Eş-finansman proje sonunda gerçekleşen uygun maliyetler üzerinden değerlendirilecektir. Öngörülmemiş Giderler  Bütçenin ilk altı maddesinde öngörülmemiş diğer tüm harcamalar, proje faaliyetleri için yapılmış olsa da ‘doğrudan uygun maliyet’ sayılmaz.

60 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Projeden Karşılanmayacak Giderler  Borçlar ve oluşabilecek zararlar için oluşturulan karşılıklar  Proje hazırlık maliyetleri,  Faiz borçları,  Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen bütçe kalemleri,  KDV dâhil olmak üzere, vergiler (Mevcut yasal düzenlemelerin vergilerin iadesine ve Faydalanıcı (veya Faydalanıcı’nın ortağının) bunları geri almasına engel olmaması kaydıyla ),  Üçüncü taraflara verilen krediler,  Piyasa fiyatlarının ya da Faydalanıcı ve/veya ortaklarının normalde ödediğinden yüksek olan maliyetler

61 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Projeden Karşılanmayacak Giderler  Proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler  Gümrük ve ithalat vergileri ve diğer harçlar (yurt dışı çıkış harcı gibi)  Arazi ya da mevcut binaların satın alınması, kiralanması ya da leasingi  Para cezaları ve mahkeme masrafları  İşletim masrafları  İkinci el ekipman satın alımı  Teminat masrafları  Döviz kuru dönüşüm masrafları ve maliyetleri ile bileşene özel Avro hesabına ilişkin döviz kuru zararları, ayrıca tamamen finansal nitelikteki diğer giderler

62 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Muhasebe Gereklilikleri  Yapılan her harcama uygun muhasebe sitemine göre kayıt altına alınmalıdır.  Kurumun bağlı bulunduğu mali yönetim çerçevesinde her türlü kanuni yükümlülüğe bağlı kalarak harcamalar yapılmalıdır.  Hibe alan kurum, kurum dışından gelen bu kaynağı bağlı bulunduğu ve yükümlü olduğu üst kurumlara bildirerek gereklilikleri yerine getirmelidir (ör: dernekler).  Bu doğrultuda Hibe Faydalanıcısı uyguladığı her adımdan kendisi sorumlu olacaktır.

63 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Ödeme Şekilleri  Banka Yoluyla Yapılan Ödeme: Tüm ödemeler için ZORUNLU  Elden Ödeme: Acil Ödemeler için SINIRLI Miktarda Aylık 600€’yu geçemez

64 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Ödeme Şekilleri Elden Ödeme- İstisnalar Aşağıdaki Harcama kalemlerinde miktar sınırlamasına tabi olmaksızın elden ödeme yapılabilmesi uygun görülmüştür:  a. Proje uygulaması kapsamında aylık veya mutat dönemlerde gerçekleştirilen ve genellikle ödemelerin nakden yapıldığı genel faaliyet giderleri (telefon,internet, elektrik, su, ısıtma, aidatlar, kamu kurumlarına veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılan ödemeler vb.)  b. Projede görevli yabancı uyruklu personele yapılan harcırah ödemeleri veya proje faaliyeti kapsamında yurtdışında bulunulan süre içerisinde yerli veya yabancı personele yapılacak harcırah veya konferans katılım ücreti (participation fee) ödemeleri  c. Hibe faydalanıcısının katkısı kapsamında değerlendirilecek mallara ilişkin kredi kartı ile yaplan ödemeler  d. Ulaşım giderleri (akaryakıt, taksi vb.)

65 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 65 Hangi Para Birimiyle Ödeme Yapılmalı  Proje Bütçesi Avro’dur.  TL bazında yapılan tüm ödemeler raporlama sırasında AYLIK Avro bazında beyan edilmelidir.  Bunun için (InforEuro kuru) kullanılır  http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&curr ency=504&Language=en http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&curr ency=504&Language=en Geçerlilik TarihleriKur Oran 01/07/08 - 31/07/08 EUR/TRY 1,941000 01/06/08 - 30/06/08 EUR/TRY 1,903900 01/05/08 - 31/05/08 EUR/TRY 2,000800

66 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Diğer Gereklilikler - Belgeler Proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben HF kurum ve görevlendirdiği yetkili, proje uygulama süresi boyunca; Kurumlarla yapılan tüm resmi yazışmaları Projede oluşturulan raporlar, çalışmalar, belgeler, materyalleri Toplantı tutanakları, eğitim,konferans, seminer katılımcı listeleri, Proje uygulaması sırasında maliyete dönüşmüş her uygulamanın bir örneğini (basılı materyaller, görünürlük malzemeleri, video kayıtları, fotoğraflar vb) Proje kapsamında proje bütçesinden yapılmış bütün harcamalara ait dokümanları (fatura, sözleşme, bordro, makbuz, bilet, biniş kartı, dekont, hesap dökümleri, ödeme belgeleri vb.) kayıt altına almalı ve bu evrakların orijinal nüshalarını düzenli, kolay ulaşılabilir, incelenebilir şekilde muhafaza etmelidir. HF bu belgeleri daha sonra incelenmek üzere sözleşme gereği 7 yıl boyunca saklamalıdır.!!!!!!!

67 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Önemli Tarihler  Büyük değişiklik  İzleme ziyaretleri  Ara Teknik Rapor  Nihai Teknik ve Mali Rapor  YMM Raporu Hazırlama ve teslim tarihlerine dikkat ediniz!

68 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  TDE Bölge ve Merkezi İzleme ekiplerine destek verir. TDE  MHİE, BHİTYE  HF Destek Verilen Alanlar  İletişim /Koordinasyon  İzleme  Saha ziyaretleri  Soru / Cevap  Değişiklik Taleplerine destek  Raporlama  Satın alma, Görünürlük Hibe Faydalanıcılarına Sağlanacak Teknik Destek

69 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Projelerin günlük olarak izlenmesini sağlar. Projelerin sorunsuz ve etkin bir şekilde yürütülmesi için en sık kullanılan araçtır.  İletişim ve koordinasyonu sağlar.  HATA YAPMA OLASILIĞINI EN AZA İNDİRGER.  Uygulamadaki tüm dokümantasyon ve veriler MIS’ten takip edilebilir. İzleme Bilgi Sistemi (MIS)

70 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Web tabanlı  Modüler  Kullanıcı adı ve parola ile giriş  Ara yüzler:  Hibe Faydalanıcısı ara yüzü (yalnızca kendine ait proje bilgilerini görür)  Merkez İzleme ve Bölgesel İzleme Ekibi ara yüzü (izledikleri projelerin billgilerini görür) 70 İzleme Bilgi Sistemi (MIS)

71 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Kullanım alanları  İzleme  Özellikle Soru-cevap - Zorunlu  Değişiklik talepleri - Zorunlu  Uygulama  Sizin uygulamanızı kolaylaştırıcı modüller  İletişim  Haberleşme ve koordinasyon sağlar  Uygulamaları hızlandırır hata payını azaltır. !!! LÜTFEN MIS’TE YER ALAN İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİNİZ (E-MAİL VE CEP TELEFONU) 71 İzleme Bilgi Sistemi (MIS)

72 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Projeleri İzleme

73 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 73 Neden İzleme Yapılır? Projelerin gelişimini takip etmek için veri ve bilgilerin toplanması, analizi ve paylaşılması İzleme sistemleri ve prosedürleri, ilgili kişilerin bilgi bazlı karar alabilmeleri için doğru zamanda, doğru kişiye ulaşmasını sağlayacak mekanizmalar içermelidir İzleme, proje uygulamasındaki güçlü ve zayıf noktaları vurgulamalı ve sorumlu personelin problemlerle başa çıkabilmesini, performans artırmayı ve değişen şartlara adaptasyonu sağlamalıdır

74 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 74 İzleme Süreci

75 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 75 Nelerin İzlenmesi Gerekli? İzleme sırasında kontrol edilen göstergeler  Faaliyetlerin İlerlemesi (tamamlanmış ya da tamamlanmamış, kaynaklar)  Faaliyetlerin Kalitesi  Performans Göstergeleri  Maliyetler, Harcamalar ve Bütçe  Hedef grupların tepkileri  Paydaşlardan gelen beklenmeyen ya da olumsuz tepkilerin nedenleri

76 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 76  Projeleriniz Bölgesel ve Merkezi İzleme Ekipleri tarafından izlenecektir.  Gereken durumlarda Teknik Destek Ekibi tarafından rehberlik sağlanacaktır.  Aynı zamanda MFİB ve EUD den de izleme uzmanları projeleri izlemektedir. İzleme Ekibi

77 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 77 İzleme Ekibi – Temel Görevler 1.HF’larına Yardım Masası şeklinde düzenli destek olmak 2.Küçük/büyük değişiklik talebi incelemesi ve işleme alınması 3.Rapor incelemeleri (aylık, ara, nihai) 4.Saha ziyareti ve nokta kontrolü İzleme Ekibi

78 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 78 İzleme Ekibi İzleme Ekibi - Roller ve Görevler  Ziyaretlerin hazırlanması  Teknik konularda faydalanıcının ihtiyacı olduğunda destek olmak  İzleme Raporlarını hazırlama  Satın alma kurallarıyla uygunluğu kontrol etmek  Görünürlük kurallarıyla uygunluğu kontrol etmek  Satınalma ve mali konularda uygunluğu kontrol etmek  MIS yoluyla online izleme için bağlantıda olmak  İlgili herhangi bir Rapor için veri sağlamak

79 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 79  Raporların ve Dokümanların Değerlendirilmesi  Düzenli İzleme Ziyaretleri  Nokta Kontrolleri  MIS  Değişiklik Talepleri  Soru/Cevap İzleme Araçları

80 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 80 Raporlar  Ara ve Nihai Teknik Rapor ve Ekleri:  Eğitim, konferans, vb. faaliyetlerde kullanılan sunumlar, notlar, katılımcı listeleri, faaliyetlere ait raporlar  Çalışma ziyareti raporları, araştırma raporları  Görünürlük ile ilgili tüm çıktıların kopyası, vb.  Nihai Mali Rapor ve Ekleri:  Raporun kapsadığı her dönem içinde yapılan harcamaları detaylı gösteren bir liste  Özet Proje Personeli, sözleşmeler, bordrolar, gider makbuzları  Banka Hesap Ekstresi Kopyaları  Satın Alınan Ekipmanların Listesi  Faturalar, vb. İzleme Araçları

81 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 81 İzleme Ziyaretleri  Tüm proje uygulaması ve mali süreç sözleşme ve kurallarına göre incelenir ve değerlendirilir.  Projenin uygulandığı bölgede HF’nın katılımıyla yürütülür ve sonrasında rapor hazırlanır. İzleme Araçları

82 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 82 Nokta Kontrolleri Proje uygulama bölgesinde, habersiz olarak gerçekleştirir.  Ekipman  Görünürlük  Satın alma  Zeyilname  Uygunsuzluk  Teknik  Mali İzleme Araçları

83 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi MIS  Günlük olarak projelerin izlenmesini sağlar. Projelerin sorunsuz ve etkin bir şekilde yürütülmesi için en sık kullanılan araçtır.  İletişim ve koordinasyonu sağlar.  HATA YAPMA OLASILIĞINI EN AZA İNDİRGER.  Uygulamadaki tüm dokümantasyon ve veriler MIS’ten takip edilebilir. İzleme Araçları

84 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Etik Kurallar, Düzensizlikler ve Risk Yönetimi  Düzensizlik (irregularity): Türkiye Cumhuriyeti yasalarının veya Avrupa Birliği kurallarının bir eylemle ya da ihmalle ihlal edilmesi (verilen fonların kesilmesine neden olmayabilir)  Usulsüzlük (fraud): herhangi bir kişi veya bir grup tarafından zenginleşmek amacıyla kasten,isteyerek düzensizlik yapılmasıdır.

85 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Düzensizlik, usulsüzlük ya da olağandışı harcamalar yaptıkları saptanan hibe faydalanıcıları, gözlenen olguların ve olayların ciddiyetine bağlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatının ilgili yaptırımlarının yanı sıra, proje sözleşmelerinin feshedilmesi veya Avrupa Birliği fonlarından sürekli olarak men edilme yaptırımıyla karşı karşıyadır. Etik Kurallar, Düzensizlik ve Usulsüzlükler

86 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Risk Yönetimi  İzleme verileri projeyle ilgili sorunların, uygunsuzlukların, önemli risklerin ve aksaklıkların tespitinde etkin olarak kulanılır.  Tespit edilmesi halinde bu tür durumlar örneği MIS’te yer alan “erken uyarı raporu” veya “düzensizlik raporu” ile raporlanır ve MFİB ile PO’ya iletilmek üzere MHİE’de toplanır.“erken uyarı raporu”“düzensizlik raporu”

87 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Bu raporlar acil eylemde bulunulmasını gerektirir ve aşağıdakilere benzer eylemler başlatır:  BHİTYE veya MHİE tarafından faydalanıcıya teknik destek verilmesi;  BHİTYE veya MHİE tarafından faydalanıcı ile düzeltici faaliyet olasılıklarının görüşülmesi ve gerekçelendirilebiliyorsa sözleşme zeyilnamesi yapılması gibi tavsiyelerde bulunulması;  BHİTYE, MHİE veya MFİB tarafından ‘nokta kontolleri’yle proje denetimi;  BHİTYE, MHİE veya MFİB tarafından düzeltici faaliyetlerin faydalanıcıya yazılı olarak bildirilmesi;  MFİB tarafından ödemelerin dondurulması ve/veya sözleşmenin feshi. Risk Yönetimi

88 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Raporlama

89 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Raporlama Süreci Hakkında Genel Bilgiler  Proje süresi boyunca Hibe Faydalanıcıları’ndan (HF) hibe sözleşmesi Özel Koşulları’nda bildirilen şekilde raporlar sunması istenmektedir: 1. Ara Teknik Rapor 2. Nihai Teknik ve Mali Rapor  Başka bir deyişle Hibe Faydalanıcısı’nın akdi bir sorumluluk olarak bir Ara Rapor ve bir Nihai Rapor hazırlaması gerekmektedir.  Raporlar, teknik ve mali bölümler ile destekleyici dokümanlardan oluşmaktadır.

90 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Neden raporlama yapıyoruz? Bu raporların amacı nedir?  Raporlar, Hibe Faydalanıcılarının, projelerindeki ilerlemeler ve akdi yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda sundukları beyanlardır.  Bu raporlara istinaden, MFİB ödeme taleplerini inceler ve projenin değerlendirilen uygun giderleri bazında sonraki ödeme veya nihai ödeme miktarını tespit eder.ödeme taleplerini  HF ayrıca talep edilen 2 aylık beyan raporlarını bölge izleme ekiplerine gönderebilir veya MIS’e girebilirler. Raporlama Süreci Hakkında Genel Bilgiler

91 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Raporun dili İngilizce olarak hazırlanmalı, Türkçe olarak hazırlanacaksa raporun geniş ingilizce özeti de sunulmalıdır.  Ara Rapor dönemi: HF, proje süresinin ilk yarısında ara teknik raporlarını sunmalıdır.  Nihai Rapor dönemi: Tüm projeler için proje bitimini takiben 1 aylık süre içinde gönderilmelidir. Rapor Hazırlanmasına İlişkin Genel Kurallar

92 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Raporunuzu MIS’teki standart şablonlara uygun olarak hazırladıktan sonra MIS üzerinden iletebilirsiniz. Bunun için MIS’te “İletişim” > “Yeni Soru” linklerini kullanınız. Bu bölümde, “İçerik Türü”nden “Raporlama”yı tercih ederek ve “Soru Metni” kısmına “Ara/Nihai raporumuz ektedir.” şeklinde bir metin girerek, rapor olarak hazırladığınız belgeyi “Yeni Dosya Ekleme” alanından sisteme yükleyiniz. Rapor Hazırlanmasına İlişkin Genel Kurallar

93 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Ara ve Nihai Raporlar – Teknik Rapor Teknik Rapor:  Proje faaliyetlerinin uygulanması,  Proje yönetimi,  Ortakların katılımı,  Başlıca paydaşlarla ilişkiler,  Görünürlük,  Satın alma,  Performans göstergelerine ilişkin ilerleme, projenin genel değerlendirmesi ve  Sözleşme değişiklikleri konusunda bilgileri sunmaktadır.

94 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Ara ve Nihai Raporlar – Teknik Rapor Teknik Rapor:  Teknik Rapor hazırlanırken Faaliyet Planı’na bağlı bir düzen izlenmelidir.  Belirtilen faaliyetlerin sırası aynı sırayı korunmalı ve faaliyetlerin tarihleri/gerçekleştirilme dönemleri belirtilmelidir.  Gerçekleştirilen faaliyetler tüm detayları ile Teknik Rapora yansıtılmalıdır.  Faaliyetlere ilişkin tüm destekleyici dokümanlar rapora eklenmelidir.  Nihai Teknik Rapor ile birlikte beyanname, performans göstergeleri ve varsa ekipman mülkiyet devri belgeleri de sunulmalıdır.

95 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Teknik Rapor Destekleyici Dokümanları FaaliyetDestekleyici Dokümanlar EğitimEğitim Dokümanları Katılımcı / İmza Listesi Eğitim Raporu Konferans / SeminerSunumlar / Konuşma Metinleri Katılımcı / İmza Listesi Konferans / Seminer Raporu ToplantıKatılımcı / İmza Listesi Toplantı Tutanağı Çalışma ZiyaretiZiyaret Programı Sunumlar, Tutanaklar, Çalışma Notları Katılımcı / İmza Listesi Ziyaret raporu

96 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi GörünürlükDestekleyici Dokümanlar Tüm Proje Faaliyetlerinde görünürlük kurallarına uygun malzeme kullanılması zorunludur. Broşürler, Leafletler, Posterler, CD /DVDler Afişler Diğer görünürlük malzemeleri (çanta, kalem, not defteri, şapka, T-shirt, vs.) Teknik Rapor Destekleyici Dokümanları

97 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Nihai Raporlar – Mali Rapor !!! HF nihai mali raporunu YMM raporu ile gönderirken tüm faturalarını proje süresi içinde almış ve rapor gönderimi öncesinde tüm ödemelerini yapmış olmalıdır.  HF Teknik Rapor ile birlikte, projenin mali muhasebesini sağlayan bir Mali Rapor da sunmalıdır.  Mali Rapor ayrıca ödeme talebini de içermelidir.  Rapor içinde sunulacak olan mali tablolarda verilen mali bilgilerin doğruluğundan HFtek başına sorumlu olacaktır.  Mali Rapor, sözleşme ekinde bulunan doküman ve 6 ana bütçe başlığı için hazırlanan detay tablo ile “hesap defteri” dokümanından oluşmaktadır.  Destekleyici belge no: Hibe Faydalanıcılarının her bir bütçe başlığı ile ilgili olan belgeleri numaralandırmaları gerekmektedir. Örneğin, İnsan Kaynakları ile ilgili tüm belgelerin üzerine (el yazısı ile) İK-1, İK-2,...gibi.

98 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Nihai Raporlar – Mali Rapor A.Mali Rapor: B.Hesap Defteri 1.Proje harcama özeti 2.Hesap defteri 3.İnsan kaynakları ve harcırahlar 4.Seyahat 5.Ekipman ve malzeme 6.Yerel ofis 7.Diğer maliyetler ve hizmetler 8.Diğer

99 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Nihai Raporlar – Mali Rapor  Mali Rapor hazırlanırken öncelikle bütçe başlıklarına ilişkin bilgilerin “hesap (muhasebe) defterine” aktarılması gerekmektedir.  Mali raporda sunulacak tüm tablolarda beyan edilen tüm harcamalarda “her aya ait InforEuro” kuru kullanılmalıdır.  Nihai Mali Raporda ve eklerinde yer alacak olan tüm giderlerin KDV ve ÖTV’den hariç tutularak girilmesi gerekmektedir.

100 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Nihai Raporlar – Mali Rapor  Nihai Mali Rapora proje kapsamında yapılan tüm beyanlara ait destekleyici dokümanlar eklenmelidir.  Hesap (muhasebe) Defteri hazırlanırken bütçe başlıkları ve bütçe kalemlerini takip eden bir düzen izlenmelidir.  Bu düzende ilgili belgeler de kolay takip edilebilir şekilde organize edilmelidir.

101 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Nihai Raporlar – Mali Rapor  Mali raporda İK altında görevlendirilen kişilerin AB formatında özgeçmişleri, iş sözleşmeleri, bordrolar, gider pusulaları, zaman çizelgeleri, banka dekontları gibi destekleyici dokümanlar eklenmelidir.  Seyahat ve harcırahlar bütçe başlığı için hazırlanan dosyaya gerçekleşen seyahatlere ait bilet, fatura, faturaların ödeme dekontları, uçak seyahati biniş kartları, bu bütçe kapsamında yapılan tüm harcamalara ait faturalar destekleyici dokümanlar eklenmelidir.

102 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Nihai Raporlar – Mali Rapor  Diğer tüm bütçe başlıkları için proje kapsamında yapılan tüm harcamalara ait faturalar, ödeme dekontları ve 10.000 Avro üstü yapılan hizmet ve mal alımları için hazırlanmış ihale dokümanları (ihaleyi kazanamayan tarafların da dokümanları ile birlikte) eklenmelidir.  İdari Giderler bütçe başlığı kapsamında yapılan harcamalara ait destekleyici doküman talep edilmemektedir. Ancak diğer tüm dokümanlar gibi, idari maliyetlerle ilgili destekleyici dokümanlar herhangi bir denetleme sırasında sunulmak üzere 7 yıl süre ile arşivlenmelidir.

103 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Ara ve Nihai Raporlar – Mali Rapor 1. İnsan Kaynakları  Proje personeli özet listesi  Kişiye ait İş Sözleşmesi veya Görevlendirme / İzin Yazısı  Kişiye ait aylık çalışma çizelgesi (Çalışan imzası + Hibe Faydalanıcısı imzası)  Kişiye ait CV, kişiye ödeme yapıldığına dair Bordrolar veya Serbest Meslek Makbuzları veya Gider Pusulaları, Banka hesap belgeleri, vs.  Sosyal güvenlik primlerinin ve ilgili vergilerin kesildiğini veya bunlardan muaf olunduğunu kanıtlayan belgeler ve açıklamalar

104 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 2. Seyahat ve Harcırahlar  Tüm katılımcılara ait uçak/otobüs/tren/vs. biletleri, faturalar, biniş kartları, araç kullanımı durumunda akaryakıt faturaları  Proje ile ilgili seyahat durumunda, harcırah alınmış ise harcıraha (per diem) hak kazanıldığına (gece konaklamasının varlığına) dair otel faturası veya gidiş dönüş tarihlerini kanıtlayan herhangi bir belge  Harcırah ödemelerinin yapıldığına dair belge (banka havale hesap belgesi, teslimat belgesi veya harcırahıyla giderlerinin tek elden karşılanmasına ilişkin dilekçe, vs.) Ara ve Nihai Raporlar – Mali Rapor

105 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 3. Ekipman ve Malzeme  Satın alınan/kiralanan ekipmana ilişkin fatura veya ödeme belgesi  Birim fiyatı 5000 Euro’nun üzerinde satın alımlarda Menşei, Türk Malı veya derogasyon belgesi  Mülkiyet devrine ilişkin belgeler  Her bir ekipman için ayrı bir ayraçta sıralı olarak yerleştiriniz. Ara ve Nihai Raporlar – Mali Rapor 4. Yerel Ofis  Araç maliyetleri,  Ofis kirası,  Sarf malzemeleri - ofis malzemeleri ve diğer hizmetlere (telefon/faks, elektrik/ısınma, bakım) ilişkin faturalar

106 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 5. Diğer Giderler (faturalar ve banka belgeleri) ve 6. Diğer  Yayınlar  Etüt, araştırma  Denetim maliyetleri  Değerlendirme maliyetleri  Tercüme, tercümanlar  Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)  Konferans/seminer maliyetleri  Tanıtım faaliyetleri Ara ve Nihai Raporlar – Mali Rapor

107 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Nihai Ödeme Talebi Nihai Mali rapor ve YMM raporu ile birlikte sunulur. Formatı MIS te mevcuttur. Sözleşmenizin 5 numaralı eki olarak bulunmaktadır.

108 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Denetleme (YMM) Raporu  Tüm hibe projeleri, MFİB tarafından talep edilen dönemlerde ve proje sonunda bir Gider Doğrulama Raporu (Denetçi Raporu) hazırlatmak ve Nihai Mali Rapor ile birlikte sunmak zorundadır.  Denetim raporu hibe sözleşmesi EK VII’e uygun olarak hazırlanmalıdır.  YMM Raporu orijinal olarak, her sayfası paraflı, son sayfası kaşeli ve ıslak imzalı olarak sunulmalıdır.  YMM Raporu ekinde YMM’ye ait TÜRMOB Tasdik Sözleşmesi’nin de sunulması gerekmektedir. YMM’nizin proje bütçenize ve sözleşme koşullarına aşina olmasını sağlayınız. YMM proje boyunca proje harcamalarını yakından takip etmelidir.

109 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Diğer Konular Ayda en fazla 600 Avro’ya kadar elden ödeme yapınız. Değişiklik talepleri mantıklı olsa dahi uygulamanın proje teklifinden farklı bir şekil alması söz konusuysa kabul edilmeyecektir. YMM ile ilgili bir değişiklik söz konusu ise küçük değişiklik ile bildirilmelidir. Ödeme talebi sunulmadan projelere ödeme yapılmayacaktır.

110 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Satın Alma

111 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 111 AB Satın Alma Kuralları  Terminoloji o Uyruk o Malların Menşei Ticaret Odalarından Eğer mevcut değilse, sonradan sunulabilir o Derogasyon o Çıkar Çatışması o Geriye Dönük İşlem o Prag Standart Dokümanlarını kullanabilirsiniz  Standart ş ablonlar o Uygun bölümler doldurulmalıdır o Uygun olmayan bölümler çıkarılmalı veya GD ibaresi konmalıdır

112 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 112 Satın Alma Prosedürleri  Menşe Kuralı Satın alınacak malzemeler Türkiye veya AB üye ülkelerinden birinde üretilmiş olmalıdır Gerekli menşe belgeleri tekliflerle beraber sunulmalıdır  İhale Prosedürleri

113 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Satın Alma Planlarının Hazırlanması: Yenilenen faaliyet planı kapsamında uygulama için gerekli mal ve hizmet alımı için planlama yapılması.  Dikkat edilmesi gereken hususlar:  Satın alınacak mal ve hizmetin maliyeti  Maliyete göre uygulanacak prosedür için gerekli dokümantasyon ve yasal ve sözleşme zorunlulukları (şartnamelerin hazırlama, teklife davet, ilan, askı süresi vb.)  Uygulama içindeki sırası ve önemi Satın Alma

114 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 114 AB Satın Alma Kuralları  Prosedürler  Açık  Kısıtlı  Pazarlık Usulü (İlansız davet usulü)  Doğrudan Sözleşme

115 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 115 AB Satın Alma Kuralları İŞ TANIMI (ŞARTNAME) NİN HAZIRLANMASI –ToR işin nasıl yapıldığını değil, neyin yapıldığını tanımlar –İPUÇLARI Şartnamelerin doğru, tam ve açık olmalarına dikkat edin. Marka isimleri belirtmeyin sadece işlevlerini belirtin. İlgili Türk ya da Uluslararası Standartları dahil edin. Bu durumda bir uzmandan tavsiye alın. Teknik özellikleri Türk Standartları ile sınırlamayın. Teknik özelliklerde yeteri kadar detay sağlayın, ne çok, ne de az detay tavsiye edilir Esnek olun ve mümkün olduğunca standartlaştırın Çok kuralcı olmayın, yenilikçiliği destekleyin.

116 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 116 AB Satın Alma Kuralları Hizmet SözleşmeleriMal Alım Sözleşmeleriİnşaat İşleri Sözleşmeleri 150.000 Avro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası açık ihale usulü 5.000.000 Avro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası açık ihale usulü 200.000 Avro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası kısıtlı ihale usulü 60.000 Avro ile 150.000 Avro arasındaki sözleşmeler Yerel açık ihale usulü 300.000 Avro ile 5.000.000 Avro arasındaki sözleşmeler Yerel açık ihale usulü 200.000 Avro altında ancak 10.000 Avro’dan fazla sözleşmeler Çerçeve Sözleşme Pazarlık usulü (Faydalanıcı en az 3 tedarikçiye başvurur) 60.000 Avro altında ancak 10.000 Avro’dan fazla sözleşmeler Pazarlık usulü (Faydalanıcı en az 3 tedarikçiye başvurur) 300.000 Avro altında ancak 10.000 Avro’dan fazla sözleşmeler Pazarlık usulü (Faydalanıcı en az 3 tedarikçiye başvurur) 10.000 Avro ve daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif 10.000 Avro ve daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif 10.000 Avro ve daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif

117 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 117 AB Satın Alma Kuralları  Değerlendirme Süreci 1.İhalelerin Alınması ve Kayıt edilmesi 2.Hazırlık Aşaması 3.Uygunluk Şartları 4.Teknik Değerlendirme 5.Mali Değerlendirme  İdari uygunluğu geçen en az 3 teklif olmalıdır.  Teknik değerlendirmede 80in altında alan (hizmet alımı) teklif elenir.  Bütçeyi aşan teklif finansal değerlendirmede elenir  Değerlendiriciler arasında hiyerarşik bağ olmamalıdır.

118 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 118 Satın Alma Prosedürleri için Adım Adım Yaklaşım ÖRNEKLER  10,000 – 60,000 Avro arası Mal Alımı  10,000 – 50,000 Avro arası Hizmet Alımı  60,000 – 150,000 Avro arası Mal Alımı

119 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 119 10,000 – 60,000 Avro Arası Mal Alımı 1.İhale dosyası hazırlanması  Teknik Spesifikasyonların hazırlanması  Seçim kriterlerinin belirlenmesi  Diğer ilgili dokümanların hazırlanması İhaleye davet mektubu İstekliler için talimatlar Değerlendirme tablosu Mal alımı ihalesi için teklif formu Taslak sözleşme ve özel koşullar 2.İhale komisyonun belirlenmesi 3.İhaleye davet 4.Tekliflerin değerlendirilmesi 5.Yüklenicinin seçimi (ihale kararı) 6.Sözleşme hazırlığı ve İmza

120 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 120 1.İhale dosyası hazırlanması  İş Tanımı hazırlanması  Seçim kriterlerinin belirlenmesi  Diğer ilgili dokümanların hazırlanması İhaleye davet mektubu İstekliler için talimatlar Ek bilgi –İdari uygunluk tablosu –Değerlendirme tablosu –Teklif formu Taslak sözleşme ve özel koşullar 2.Değerlendirme komisyonunun belirlenmesi 3.İhaleye davet 4.Tekliflerin değerlendirilmesi 5.Yüklenicinin seçimi (ihale kararı) 6.Sözleşme hazırlığı ve İmza 10,000 – 50,000 Avro Arası Hizmet Alımı

121 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 121 60,000 – 150,000 Avro Arası Mal Alımı 1.İhale dosyası hazırlanması  İş Tanımı hazırlanması  Seçim kriterlerinin belirlenmesi  Diğer ilgili dokümanların hazırlanması Yerel ilan (en az 30 gün süre) İstekliler için talimatlar Taslak sözleşme ve özel koşullar Ek bilgi –Tanımlar –İdari uygunluk tablosu –Değerlendirme tablosu Mal alımı için teklif formu 2.Değerlendirme Komisyonunun belirlenmesi 3.İhale Duyurusu 4.Tekliflerin değerlendirilmesi 5.Yüklenicinin seçimi (ihale kararı) 6.Sözleşme hazırlığı ve İmza

122 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Görünürlük

123 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  Sözleşme kapsamında uygulanması zorunludur.  Projenin tanıtımı ve duyurulması ile proje kapsamında satın alınan tüm mal ve hizmetlerde, proje çıktılarında uygulanması zorunludur.  Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerde belirli kurallara uyulması zorunluluğu vardır. AB Görünürlük Kuralları

124 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi İletişim ve Görünürlük Faaliyetleri Projenin her aşamasında, uygulamasında AB’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin projeye olan mali desteği vurgulanmalıdır. Kullanılacak araçlar: Asıl Logo: AB ‐ Türkiye İşbirliği Logosu aynı hizada başka bir logo bulunmamalıdır

125 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Diğer Logolar Program Otoritesi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın; Programın Sözleşme Makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin ve Operasyon Faydalanıcısı olan kurumların logoları da kullanılmalıdır. İstenmesi halinde hibe faydalanıcı kuruluşun logosu da kullanılabilir. MFİB logosu solda olmalıdır. Logoların altında herhangi bir ibare bulunmamalıdır. İletişim ve Görünürlük Faaliyetleri

126 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi İletişim ve Görünürlük Faaliyetleri Sorumluluk Reddi İbaresi ‘Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.’ AB’nin ve Hibe Programının Tanımı Zorunlu Görünürlük Faaliyetleri

127 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 127 AB Görünürlük Kuralları  Basın Toplantıları AB ve Türk Bayrakları  Basılı Malzemeler Poster, Broşür, Kitapçıklar, vb.: o AB ve Türk Bayraklı logo o Proje logosu o Faydalanıcı Kurum (ÇSGB) logosu o Sözleşme Makamı (MFİB) logosu o Hibe Faydalanıcısı logosu o İçerik ile ilgili sorumluluk reddi yazısı o AB’nin tanımı ve eğer uygunsa, programın tanımı, o Proje ayrıntıları, temas kişileri ve iletişim bilgileri

128 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi 128 AB Görünürlük Kuralları  Kırtasiye/Sarf Malzemeleri  Teşhir Panoları Teşhir panoları, projenin başlangıcında yerleştirilip projenin bitiminden altı sonrasına değin yerinde kalmalıdır (Eğitim merkezi girişi vb.)  Anma Levhaları Kalıcı anma levhaları  Araç Panelleri  Pankartlar ve Flamalar  Promosyon Malzemeleri  Raporlar

129 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Hibe Faydalanıcıları Tarafından Yapılan Hatalar ve Çözümleri  TEKLİF AŞAMASINDA  Uygulanamaz faaliyet / bütçe tasarlanması  Projeyi hazırlayan kişinin uygulamaya dahil olamaması  UYGULAMA AŞAMASI  İlgi/Bilgi ve Okuma Yetersizliğine Bağlı Hatalar  Kurum yöneticisinin projeyi bilmemesi / sahiplenmemesi  Sözleşme koşullarının bilinmemesi  Satın alma kurallarının iyi bilinmemesi  Görünürlük eksikliği ve kurallarının iyi bilinmemesi  Kurum katkı payı (eş-finansman) verileceğinin farkında olunmaması  Eski bilgilerin yeni bilgileri gölgelemesi  İlan edilen son tarihlerin farkında olunmaması  Yetersiz İletişim İzleme ekipleri ve proje ekipleri arasındaki iletişim eksikliği İzleme ekipleri yerine kurulan ikincil iletişim ağlarından bilgi alınması

130 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  UYGULAMA AŞAMASI  İK’nın İyi Yönetilememesi  İnsan Kaynaklarının gecikmeli başlangıcı  Proje Koordinatörünün farklı bir ilde ikameti  Projenin tüm bilgilerinin sadece tek kişide kalması/odaklanması/proje ekipleri arasında iletişim eksikliği  Yetersiz Yönetim Kapasitesi  Para harcamada imtina edilmesi  Gereksiz ihale prosedürü kullanımı  Performans göstergelerinin takip edilmemesi  Faaliyet planı ve bütçe dokümanlarının iki bağımsız doküman olarak varsayılması  Düzensizlikler Hibe Faydalanıcıları Tarafından Yapılan Hatalar ve Çözümleri

131 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi  İZLEME  Düzenli dosyalama sisteminin kullanılmaması  MIS kullanılmaması  İlgili kişilerin ziyaret sırasında bulunmaması  İzleme uzmanlarının proje izlemesi esnasında proje dokümanlarına erişimi (İzlemenin proje ofisi dışında yapılması)  Eksik bilgi verme  Olumsuzlukların gizlenmesi  Belge gizleme  RAPORLAMA  İmza eksikliği  Eksik belge  İçeriklerin eksikliği (yanıtlanmamış sorular vs.)  Faaliyetler ile destekleyici dokümanların eşgüdümlü olmaması Hibe Faydalanıcıları Tarafından Yapılan Hatalar ve Çözümleri

132 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Grup Çalışması

133 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Soru ve Cevaplar

134 Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi Teşekkür ederiz… Başarılar


"Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (IKG OP 5.3) için Teknik Yardım Projesi İnsan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları